Založ si blog

Slováci, ktorí ste dnes na uliciach, toto žiadajte od svojich pozývateľov! Inak to nemá význam!

Každý občan SR má ústavne právo, sa zhromažďovať.

Áno, aj tí, čo dnes, tak krátko po PV 2023 vyšli do ulíc, hlavne v Bratislave, aby nechali sebou manipulovať, tými politikmi, o ktorých si myslia, že chcú pre nich dobro…

„objektívne“ média písali, že pred Úrad Vlády SR prišlo tisíce protestujúcich…

Aké „úžasné“!

Nuž Bratislava má takmer 500 000 obyvateľov a keď na námestia príde z nich len stotinka, teda len 1%, tak áno, ide o tisíce, teda asi o 5 000.

Takže podľa „objektívnych“ médií, asi desatina občanov, v tomto prípade Bratislavy, o ktorej každý vie, že vždy volila úplne opačne, ako ostatná časť Slovenska, s ústavným právom zhromažďovať sa, vraj ide povaliť dnešnú legitímnu Vládu SR!

Ako píšem vyššie v texte, naozaj niečo „úžasné“…

Nuž teda, Vy občania, ktorí ste dnes na tých námestiach, opýtam sa Vás na úvod, na dve otázky.

Prvá – koľkí z Vás boli na námestiach, keď sme tam boli my a žiadali sme tých politikov, o ktorých si my myslíme, že sú pro slovenskí, pro štátni, pro národní, od vlád iných štátov suverénni…, kde sme ich žiadali, aby zorganizovali petíciu za vypísanie referenda o predčasných voľbách?!

Pravdepodobne ani jeden!

Druhá – koľkí z Vás, ktorí ste dnes na tých námestiach, hlavne v Bratislave, ste boli voliť v ostatných PV 2023 resp. ste sa zúčastnili tých referend,, ktoré oni iniciovali o predčasných PV?!

Rovnako, pravdepodobne ani jeden!

A teraz Vám vysvetlím, kam týmito otázkami smerujem, a čo Vám následne odporučím, aby ste dnes na námestiach žiadali od tých politikov, ktorí Vás tam pozývajú…

Nuž teda, čo sa týka referenda o predčasných voľbách.

Boli to práve tí politici, ktorých vy dnes tak vzývate na námestiach, ktorí Vám nedali do Ústavy SR právo na to, aby ste v referende mohli rozhodnúť o predčasných voľbách!

Pamätáte sa, ako politici vtedajšej opozície a dnešnej vládnej koalície, žiadali na základe výzvy Čaputovej, smerom k SNR, že ona vypíše predčasné PV na základe referenda, ale najskôr to musia zákonodarcovia zapracovať do našej Ústavy lebo vraj inak je to protiústavne, aby SNR schválila také znenie Ústavy SR, aby sa predčasné voľby mohli konať, aj na základe všeľudového hlasovania, teda vyslovením sa za predčasné PV v referende?!

Pamätáte sa na to?

A ak sa na to pamätáte, tak viete, ako to nakoniec, vďaka tým politikom, ktorých teraz vzývate na námestiach, dopadlo???

Nuž takto – Ústava SR, Čl. 73, ods.(3) – „Prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1 možno skrátiť na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa určí čas vyhlásenia a konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky môže predložiť najmenej pätina poslancov. Uznesenie o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Skrátené volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky uplynie dňom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.“

Teda, ak ste si nevšimli, tak vy dnes, tam na tých uliciach, pod tribúnami, na ktorých stoja Vami obdivovaní politici, ste boli práve nimi, z možnosti priamo rozhodnúť o konaní predčasných PV – VYLÚČENÍ!!!

Takže dnes, Vy v uliciach, nemáte najmenší dosah na to, aby táto „čerstvá“ Vláda SR, ktorá vzišla z demokratických PV dňa 30.9.2023, padla na základe Vašej prítomnosti na demonštráciách, hoc by Vás tam bolo nie tisíce, ale aj státisíce!

Ale máte možnosť to jednoducho zmeniť!

Na námestiach dnes nežiadajte „STOP FICO“, „NEBUDEME TICHO“, ale hlavne „ZASTAVME ICH“!

Nuž, ak dnešných vládnych chcete zastaviť, tak určite nie takto na námestiach a určite nie za pomoci zahraničia (mimovládky štedro dotované USA/Západom!), hlavne nie za pomoci americkej ambasády na Slovensku!

Môžete to urobiť, ale vyzvite Vami uznávaných politikov, aby pre Vás zorganizovali podpisovú akciu – petíciu, za to, aby sa konalo referendum o tom, aby SNR schvália a do Ústavy SR zapracovala do článku Čl. 73, ods.(3) resp. ho doplnila takto a týmto textom – „Prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1 možno skrátiť na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo referendom, ktorým sa určí čas vyhlásenia a konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky….“

A na toto máte veľkú šancu, aby sa takto zmenila resp. doplnila táto časť našej Ústavy lebo celá dnešná vládna koalícia a všetci jej voliči, teda aj ja, sa presne o toto snažili počas celého minulého volebného obdobia hrôzovlád Matoviča, Hegera, aj Čaputovsko-ódorovskej „vlády“!

Ak by sa konalo takéto referendum, tak by podľa môjho presvedčenia bolo úspešné.

Ale je aj iná možnosť, oveľa lacnejšia!

Žiadajte dnešných vašich politických tribúnov nech predložia do SNR bod programu o takejto zmene resp. takomto doplnení Čl.73. ods.(3) Ústavy SR a ja verím, že takáto novela našej Ústavy bude schválená 150 poslancami!!!

Ak by za niečo také nezahlasovala dnešná vládna koalícia, tak by popreli sami seba!

No a potom, keď sa tak stane, keď naša Ústava, aj Vám dá právo na to, aby ste v referende rozhodli o konaní predčasných PV, tak potom, nech vaši dnešní politickí tribúni vyjdú do ulíc s hárkami referendovej petície, s referendovou otázkou, aby sa takto doplnila naša Ústava, nech zozbierajú minimálne 350 000 platných referendových podpisov, nech to zanesú do prezidentského paláca, nimi obdivovanej, Čaputovej, a tá nech okamžite takéto referendum vypíše!

Predpokladám, že im vyhovie okamžite, na počkanie!

Verím, že takéto referendum bude vysoko úspešné lebo teraz takúto zmenu Ústavy SR už nechceme len my, ale už aj Vy!

My na rozdiel od Vás, kedy ste sa referend, ktoré iniciovali politici nášho politického spektra nezúčastnili, zúčastníme a umožníme nám všetkým občanom SR, aby bolo  možné konanie referenda o skrátení volebného obdobia, v tomto prípade dnešnej Vlády SR na čele s predsedom Vlády SR – Ficom!

Nuž a v referende sa stretneme a svojimi hlasmi rozhodneme, či predčasné voľby áno alebo nie!

My samozrejme budeme hlasovať proti a Vy s najväčšou pravdepodobnosťou áno!

Ak referendum rozhodne, že predčasné voľby sa konať majú, tak sa konať budú, a ak referendum rozhodne, že predčasné voľby väčšina Slovákov nechce, tak sa predčasné voľby konať nebudú!

A ak by sa konali, tak sa my všetci v priamom volebnom „súboji“ stretneme vo volebných parlamentných miestnostiach a tam opäť, na novo, rozdáme politické karty…

Ale určite sa nestretávajme na uliciach lebo aj my, by sme teraz mohli vyjsť v tisícoch do ulíc na demonštrácie, ktoré by zorganizovala dnešná vládna koalícia, ale toto veru k ničomu nevedie!

Ešte jedna malá poznámka – nuž malá, ako malá – nie je možné sa obávať, že v prípade toho, že sa v našej Ústave doplní, že skrátenie volebného obdobia, je možné skrátiť aj referendom, žeby sa predčasné voľby konali za každým, kedy by si to ľud zmyslel…

Na to máme v Ústave SR jasnú poistku v Čl. 99, ods.(2) – „Referendum v tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí troch rokov od jeho vykonania.“

O SNR nemám obavu, aj keď má už dnes právomoc si skrátiť volebne obdobie aj sama bez konania referenda lebo asi len máloktorá vládna koalícia povalí sama seba v tak krátkom čase po voľbách!

Takže áno, Vážení spoluobčania, voliči, Vy, ktorí ste dnes na námestiach a chcete zastaviť dnešnú Vládu v tom ako, a čo koná, aj vo vzťahu k ÚŠP – jedine takto ich môžete zastaviť, jedine toto má zmysel!

Dnes ulica, voči dnešnej Vláde SR, nezmôže NIČ!!!

A nezmôže nič ani politický vreskot z americkej ambasády v Bratislave, ani vreskot Čaputovej z prezidentského paláca, ani vreskot politických, zahraničím štedro dotovaných/platených mimovládok!!!

Záver:

Ešte sa na chvíľku zastavím pri tragikomickej postavičke týchto dnešných protivládnych protestov, ktorý „hrdinský“ vyhlásil toto – „Zvládli sme to voči komunistom, voči Mečiarovi, a zvládneme to aj voči Ficovi“

Nuž áno, toto vyhlásil akýsi Michal Šimečka, dnes vodca progresivizmu na Slovensku, teda aspoň na papieri, ako predseda Hnutia Progresívne Slovensko.

Tento Michal sa narodil 10. mája 1984 a teda on, sa v novembri 1989, už ako 4. ročný popasoval s vtedajšími komunistickými špičkami vtedajšej ČSSR/SSR!

A už ako 4. ročný to proti ním zvládol!

Nuž na 4. ročné dieťa naozaj niečo geniálne!

Následne v roku 1998, už ako 14. ročný adolescent, sa hrdo postavil Mečiarovi a div sa svete, aj s tým si poradil! Aj proti nemu to zvládol!

Asi nepočúval dosť dobre svojho otca Martina, ktorý jasne 28.9.2018, povedal toto – „George Soros je, trúfam si povedať môj priateľ…, …(Soros) časť svojich peňazí dáva na to, aby pomáhal liberálnej demokracii…, …na Slovensku, možno aj vďaka Sorosovým peniazom, ktorými pomáhal mimovládnym organizáciám, aby chodili po Slovensku a burcovali proti Mečiarovi , že dokonca bez jeho peňazí by sme to ani neboli dokázali…, …je to človek, ktorý nám pomohol poraziť Mečiara.“ – viď TU, hlavne vy Michal Šimečka – https://www.youtube.com/watch?v=RWdTwUoIzWk&ab_channel=Slovensko1993 (chudák Dzurinda, ktorý sa vtedy toľko nabicykloval po Slovensku a pritom to nebol jeho bicykel, ale Sorosové peniaze, čo porazili Mečiara!)

No a dnes mladý Šimečka hovorí, že si vraj my, poradíme aj s Ficom!

Ak myslí, že „my“, sú vlastne USA a nadácie Georga Sorosa pôsobiace aj dnes na Slovensku, tak potom, by toto jeho vyjadrenie bolo oveľa bližšie k pravde!

Dnes, 39 ročný mladý Šimečka, by mohol napodobniť svojho otca a povedať Vám, tam Slovákom na námestiach toto, čo je podľa mňa aj pravda, že – „George Soros je, trúfam si povedať, že priateľ môjho otca…, …(Soros) časť svojich peňazí dáva na to, aby pomáhal liberálnej demokracii…, …na Slovensku, možno aj vďaka Sorosovým peniazom, ktorými pomáha mimovládnym organizáciám, aby chodili po Slovensku a burcovali proti Ficovi , že dokonca bez jeho peňazí, my toho Fica asi ani neporazíme…, …verme, že je to človek, ktorý nám pomôže poraziť aj Fica.“

Uvedomujete si Vy Slováci, čo dnes, sa zúčastňujete týchto protivládnych demonštrácií, že tam nie ste kvôli sebe, ale kvôli neoliberálnej agende nadácií Georga Sorosa, ktorú chcú stoj, čo stoj, presadiť aj na Slovensku, práve takými politikmi, ktorí Vás dnes ťahajú na námestia, do ulíc…

Nuž veru, zamyslite sa nad tým, o čom píšem vyššie v texte, a skúste rozhodovať vy a nenechajte za seba rozhodovať cudzie peniaze, za cudzie záujmy!!!

 

 

 

Vláda SR, momentálna naj priorita je okamžite zbaviť RTVS brutálneho progresivizmu!

23.02.2024

Áno, toto je dnes naj priorita lebo to, čo sa už tu dnes deje na našom milovanom Slovensku už nie je normálne! To, že zapredanecké média, všetky bez výnimky, sú presiaknuté progresivistickou mašinériou, tak je hádam jasné už každému, ktorý myslí vlastnou hlavou! Za zapredanecké média, ktoré vlastnia súkromné subjekty zodpovedá ich vlastník. Áno a tiež si na našej [...]

Čaputová z tohto pokryteckého farizejstva, sa už nijako nevyseká!

22.02.2024

Čaputová a jej naklonené zapredanecké média, ako aj celé PS spolu so západom platenými politickými mimovládkami, si myslia, že my občania SR sme tak naivní a tak hlúpi, že im uveríme tie ich bludy a manipulácie! Nuž veru nie! Neskutočne sa mýlia! Nie všetci sa necháme ohlupovať nie len nimi samotnými, ale hlavne zapredaneckými médiami, ktoré ich chránia ako oko [...]

Europoslanec Hojsík a jeho dôkaz o farizejskom pokrytectve jeho PS k Ukrajine a Ukrajincom!

22.02.2024

PS útočí na legitímne zvolenú Vládu SR a vládnu koalíciu a ich útok naberá na intenzite skrze im naklonených zapredaneckých médií. PS malo (pokyn?) podľa ich donorov vyhrať ostatné PV 2023, ale ani jasná a jednostranná zapredanecká mediálna podpora a ich člena Čaputovej z „prezidentského“ paláca, im k takémuto triumfálnemu výsledku nepomohlo! A tak teraz, je [...]

Ukrajina, F-16

Prídu konečne a pomôžu proti Rusom? Ukrajinci netrpezlivo čakajú na stíhačky F-16

24.02.2024 10:00

Bojové stroje F-16 sa už do istej miery stali symbolom toho, že Západ by pri vojenskej podpore Ukrajiny mohol postupovať rýchlejšie.

Rakúsko, polícia

Tri zabité ženy našla polícia v jednom z viedenských nevestincov

24.02.2024 09:54

Ženy zrejme prišli o život po útoku nožom, podozrivý má tiež rezné zranenia.

Vlk dravý / Canis lupus /

Francúzska vláda zjednodušila pravidlá na odstrel vlkov útočiacich na stáda

24.02.2024 09:48

Nezvyšuje sa počet vlkov, ktoré smú farmári a poľovníci zastreliť.

Katarína Mathernová, Richard Dírer

ta3 v Kyjeve: Noc bola pokojná. Veľvyslankyňa Mathernová: Ukrajinci sú odolní a vynachádzaví

24.02.2024 08:45

Život pre Ukrajincov napriek vojne ide ďalej, nechcú byť ustráchaní, povedala pre ta3 Katarína Mathernová, veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine.