Založ si blog

Čaputovej brutálna anti referendová kampaň! Takýchto „politikov“ SR nepotrebuje!

Slováci, vnímate to?

Slováci, máte dokorán otvorené oči a silno nastražené uši?

Počujete, vidíte, akú proti referendovú kampaň vedie Čaputová?

Vnímate, ako vás absolútne neberie vážne?

Ako vami doslova politicky pohŕda?

 

Nuž, ja to počujem a vidím celkom jasne!

Nižšie v texte je môj názor, moje vysvetlenie tohto môjho politicko-občiansko-voličského videnia, ako čaputová koná vo vzťahu k referendu, ako aj vo vzťahu k všetkým občanom SR…

 

Pomenujem tieto dve anti referendové aktivity Čaputovej zo včerajšieho dňa, ktorými „nás“ oslovila na svojom FB profile…

Mimochodom na FB profile https://www.facebook.com/zcaputova/ , Čaputová vystupuje, ako „prezidentka“ alebo ako občianka SR, ako súkromná osoba?!

Lebo existuje ešte jeden oficiálny FB profil – https://www.facebook.com/prezidentskypalac/ , kde by sa mala Čaputová prezentovať voči slovenskej spoločnosti a nie na svojej súkromnej FB stránke.

Mimochodom, na oficiálnom FB prezidentského paláca SR, je posledný príspevok zo dňa 08.12.2022 – https://www.facebook.com/prezidentskypalac/posts/pfbid02mgRSrfky17rQVLtGgC3XsjL58Rdo7AZ4BTXhDcXaNufPfCqAZrjELoSbzoM46VLVl , ako ináč, ak nie chválou z USA o tom, že Čaputová je už 4. rok po sebe v rebríčku akéhosi USA, pre ma osobne, bulvárneho plátku Forbes, 87. „najvplyvnejšou“ ženou sveta…ďalej nekomentujem.

 

Prvá včerajšia Čaputovej brutálna anti referendová kampaň!

 

Čaputová v čase 17:20, zverejňuje na svojom (súkromnom?) FB profile video, kde Slovákom 3-4 dni pred veľmi dôležitým referendom, takto politicky pľuje do tváre.

Čaputová sa „im“ prihovára takto – „…Po dnešku je zrejmé, že snaha Eduarda Hegera o novú väčšinu v parlamente definitívne nenašla podporu…, …Preto trvám na tom, aby parlament do konca januára prijal rozhodnutia smerujúce k predčasným parlamentným voľbám. Ak sa tak nestane, som pripravená postupovať podľa svojich ústavných kompetencií.“

Je toto možné?

Parlament?

Takto brutálne odignorovať občanov SR?

Takže Čaputová sa neprihovára občanom SR, aby dňa 21. januára 2023, išli k referendovým urnám a oni rozhodli, za neschopných, doteraz „vládno-koaličných“ poslancov parlamentu, akým smerom sa má uberať politická situácia na Slovensku!

Ona sa neprihovára všetkým oprávneným voličom SR, aby oni jej dali mandát svojim väčšinovým rozhodnutím v referende, ako má postupovať ďalej…

Nie, ona občanov – voličov totálne ignoruje, ako keby ani referendum nebolo, preskakuje dátum 21.1.2023 a v kalendári vidí až 24. január 2023, kedy by sa mala začať riadna schôdza parlamentu, kde by sa malo začať rokovať o zmene Ústavy SR resp. doplnení Ústavy SR o to, o čom by mali väčšinovo rozhodnúť obyvatelia SR v referende 3 dni pre tým, ak by ich na to vehementne vyzývali nie len všetci politici SR, ale hlavne všetky média, najme, aj tie „objektívne“, o ktorých dnes ešte budem písať!

Avšak Čaputová nemôže o referende ani ceknúť, pretože už na začiatku svojej „prezidentskej“ kariéry, presne 29. mája 2018, sa ako nová, inak hodnotovo nastavená „politička“ Progresívneho Slovenska, vyjadrila ja takto – „Po ohlásení kandidatúry sa bude uchádzať o podporu ostatných politických strán, vylúčila komunikáciu s ĽSNS, Smerom a so SNS.“ –  https://domov.sme.sk/c/20836946/caputova-ohlasila-kandidaturu-prezidentske-volby.html , a toto u Čaputovej platí dodnes!

Takže áno, Čaputova je celá svojim politickým telom a politickou dušou, „prezidentkou“ „všetkých“ Slovákov“!!!

Pre mňa osobne – politicky HNUS, politicky ODPORÉ!!!

 

Druhá včerajšia Čaputovej brutálna anti referendová kampaň je táto!

https://www.facebook.com/photo?fbid=728849138598458&set=a.407682584048450

https://www.facebook.com/zcaputova/posts/pfbid02mpWBBfcHhduFKfDv9F4PUHUzmSm64eXWhwb6CxBahMhsxwc6v4vXtYkY8MxMXxyCl

 

Čaputová včera o 22:40, sa na FB chváli, že sa nielen zúčastnila, ale aj prehovorila na pódiu oslavného večierka jedného z „najobjektívnejších“ médií na mediálnej scéne Slovenska, akéhosi SME.sk!!!

Čo to je?!

Čo tam Čaputová, ako „hlava“ nášho suverénneho štátu robila?!

A nie je to náhodou reklama?!

Akú váhu dala tomuto médiu Čaputová tým, že na večierku tohto média, ktoré nie je o nič dôležitejšie, ako akékoľvek iné pôsobiace na slovenskej mediálnej scéne, sa oficiálne ocitne, dokonca prehovorí náš najvyšší ústavný činiteľ?!

Lebo tu nejde o Čaputovú, ako takú! Tu jednoznačne ide o prezidentský protokol, o váhu prezidentského úradu, akú má mať na základe ústavy SR!!!

Jednoducho nemala tam čo robiť!!!

A čo sa týka reklamy, ktorú tomuto médiu takýmto nevyberaným spôsobom urobila, tak to je jednoznačné, čo jej však Ústava SR zakazuje v Čl. 103, ods. (5) – „Prezident nesmie vykonávať inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť a nesmie byť členom orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.“

Iste, Čaputová za toto nemusí byť platená priamo finančne. Ale mediálne áno!

Lebo za odmenu sa v prípade ústavných činiteľov považuje aj to, ak vykonajú reklamu svojou prítomnosťou alebo inak, na podujatiach subjektov s právnou subjektivitou, od ktorej sa im môže dostať aj iného ocenenia resp. odmeny, len akou je finančná odmena!!!

 

A toto svojou činnosťou Čaputová, podľa môjho presvedčenia, vedome porušila ústavu SR a teda sa na ňu vzťahuje Čl.107, Ústavy SR, ktorý jasne hovorí – „Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu…“

 

Za veľmi dôležité v tejto súvislosti považujem aj to, ako Čaputová okomentovala svoju účasť na tomto oslavnom večierku Sme.sk, keď na FB píše, okrem iného aj toto – „Vzťah novinárov a politikov je špecifický. Sú  pre nás informačnými zdrojmi, inšpirujú  nás, ukazujú iný uhol pohľadu, kontrolujú nás. A preto sa nám to niekedy ťažko číta.“

UF, UF, UF…

Čo také sa Čaputovej o sebe tak ťažko číta na stránkach Sme.sk???

Veď na Sme.sk, na adresu Čaputovej, minimálne od 29. mája 2018, kedy Čaputová ohlásila svoju prezidentskú kandidatúru, sa o Čaputovej nepíše ani len jedno jediné krivé slovko! Ani jedná jediná kritika, ba ani len náznak kritiky!!! Samozrejme že hovorím o kritike na jej výkon politiky!

Ale, čo je z jej vety ešte mrazivejšie je to, že Čaputová na adresu novinárov, hlavne Sme.sk hovorí, že aj ich novinári nám, teda jej, ukazujú iný uhol pohľadu na isté skutočnosti dejúce sa okolo nás, ba dokonca, ona pre seba v tom vidí aj inšpiráciu!!!

Tak ja Čaputovej pripomeniem, jeden iný uhol pohľadu novinára/komentátora Sme.sk, ktorý tam aj dnes naďalej veselo, ako keby sa nechumelilo, vypisuje svoje „iné uhly pohľadov“ a pravdepodobne Čaputovú aj naďalej svojimi „inými uhlami pohľadu“ inšpiruje, a nie je to nik iný, ako Peter Schutz!!!

Takže tento „novinár/komentátor“ (neviem či aj on nebol prítomný na večierku Sme.sk, kde sa Čaputová  horlivo prihovárala, možno aj jemu!) nám resp. Čaputovej poskytol takýto, iný uhol pohľadu, na tých obyvateľov SR, ktorí neboli stotožnení s covid vakcínou, odmietali ju, odmietajú ju aj dnes, ak nie ešte vehementnejšie (patrím medzi nich a hrdo sa k tomu hlásim!) a Čaputová sa možno takýmto iným uhlom pohľadu aj inšpirovala – teda citujem Petra Schutza – „Na neočkovancov sa nedá ísť iba cukrom, ale treba aj poriadne dlhý bič…,…neočkovaní by mali kvičať ako svine na bitúnku… keď hlavný prúd verejnej debaty rozumie, ako neočkovaných poriadne diskriminovať, aby ich zvýšený diskomfort dotlačil pod ihlu…,…Nie je jasné, čo bráni povedať, že to nie sú ľudia (tí, ktorí majú iný názor na očkovanie – pozn.), ale dobytok, keďže len ich bezohľadnosť a teľacie IQ budú príčinou, že v septembri/októbri/novembri – na staré kolená – na mňa štát uvalí zákaz vychádzania,“

 

Je potrebné k tomu ešte niečo dodať?

A na takéto mediálne večierky chodieva tri dni pred dôležitým referendom, Čaputová!!!

 

No a na záver ešte jedna poznámka.

Ja osobne som presvedčený, že Čaputová sa, aj týmto svojim výrokom na adresu referenda, ktoré vypísala na 21. januára 2023 – „Toto referendum vnímam ako súčasť rok a pol prebiehajúcej kampane jednej politickej strany, preto nebudem vyzývať občanov na účasť, nebudem ich ani od účasti odrádzať,“, podľa mňa jednoznačne dopustila, vedome(!), trestného činu podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., §351 – „Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda“, kde sa okrem iného píše aj toto – ods.(1) – „Kto inému násilím alebo hrozbou násilia, alebo ľsťou bráni vo výkone ústavného práva voliť, alebo hlasovať v referende, alebo iného takým spôsobom k výkonu takýchto ústavných práv núti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“

A v ods.(3) – „Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

  1. a) závažnejším spôsobom konania,
  2. b) ako verejný činiteľ,
  3. c) z osobitného motívu, alebo
  4. d) verejne.“

 

Lebo, ako inak vnímať vyjadrenie Čaputovej o tom, že ona teda ako hlava štátu nebude občanov vyzývať na referendum, inak ako lesť?!

Veď ona je absolútne v tomto konaní vo vzťahu, k tým občanom, čo podpísali petíciu za vypísanie takéhoto referenda, úplne jasne ľstivá a ľstí sa aj jednému politickému názorovému spektru!!!

A vyjadrila sa takto verejne?!

Verejne aj ako verejný činiteľ?

Nuž jednoznačne áno!

Ja viem, že dnes , keď ju chráni prezidentská imunita, nemôže byť na základe tohto § 351 Trestného zákona trestne stíhaná, ale čas jej „prezidentovania“ sa blíži neúprosne ku koncu a ak bude referendum úspešné, tak jej politický koniec na pozícii „prezidentky“ bude s najväčšou pravdepodobnosťou taktiež, ako u jej milovanej „vlády“ , ukončený predčasne!!!

 

PS:

Verím, že aj tento postoj Čaputovej k referendu a k občanom SR, ktorí si toto referendum doslova vypodpisovali na dvoch petíciách, bude mať za následok, že referendá sa zúčastní viac, ako je Ústavou SR požadovaná väčšina všetkých oprávnených voličov SR a že referendum rozhodne o tom, že takýto „politici“, ako je Čaputová a jej podobní, budú voličmi-občanmi SR raz a navždy politicky vymetení na politický okraj našej spoločnosti…!!!

 

 

Boli to Američania, čo skrze Čaputovú, presadili aby „predčasné“ PV na Slovensku, sa konali až 30. 9. 2023?

07.02.2023

Pod „Američania“, rozumej terajšia USA administratíva. Moja otázka v názve môjho dnešného názorového článku samozrejme smeruje hlavne do „prezidentského“ paláca „našej“ „prezidentky“ „všetkých“ Slovákov… Vysvetlenie mojej domnienky… Akosi, sa dnešná „vládna“ moc, ale aj Čaputová, vyhýbajú otázke, kto prišiel s návrhom, aby sa [...]

Odkaz Čaputovej, Hegera a spol. všetkým Slovákom – „Sme valiace sa kamene. . . “

05.02.2023

Áno, podľa môjho hlbokého presvedčenia, sú dnešní slovenskí mocní pre všetok pospolití ľud slovenský, ako tie valiace sa kamene… Sú lebo majú nad/za sebou ochranu Bruselu a predovšetkým Washingtonu?! Pre dnešný článok, môj názor, som sa inšpiroval piesňou od skupiny Elán (akosi sa táto pieseň v našich „objektívnych“ „demokratických“ médiach [...]

Už sa v tej RTVS konečne spamätajte!

05.02.2023

To sa naozaj v RTVS nenájde ani len jeden jediný, ktorý by sa nahlas a otvorene vzoprel tej propagande, ktorú vedenie RTVS pretláča a šíri na obrazovkách média, ktoré patrí nám všetkým?! RTVS a predovšetkým STV, NIE JE vo vlastníctve súkromnej osoby, súkromnej inštitúcie ba ani nejakého súkromného tretieho sektoru! RTVS a hlavne STV, NIE JE nejaká občianska [...]

Horváth

Odsedieť si má doživotie. ŠTS bude musieť „Hrobárovi“ sátorovcov vinu opäť dokázať

07.02.2023 13:55

Lehela Horvátha ešte v septembri 2022 oslobodil spod doživotného trestu Najvyšší súd.

Michal Handzuš, Banská Bystrica, protest

Hanba, fuj, kričali ľudia na radnicu. Exhokejista Handzuš spôsobil v Bystrici rozruch

07.02.2023 13:34

Zhruba dvesto nádejných hokejistov protestovalo na banskobystrickom mestskom úrade. Spolu s Michalom Handzušom poukazujú na likvidačný postup samosprávy, ktorá chce od nich vysoký poplatok.

univerzitna nemocnica bratislava, mickiewiczova,

Nová rana pre štát: Lekári a sestry hromadne odchádzajú. Lákajú ich Bory

07.02.2023 13:20

Bratislavské nemocnice musia riešiť výpovede lekárov a sestier.

Voľby 2022 Žehra

Voliť neprišli, hlas ale „odovzdali“. Voľby starostu v Žehre sú neplatné

07.02.2023 12:53

Voľby odporovali ústavným princípom tvorby orgánov samosprávy obce, skonštatoval NSS.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,100
Celková čítanosť: 10060042x
Priemerná čítanosť článkov: 9145x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy