Založ si blog

Čaputová zo svojho strachu obviňuje Slovákov! Jedna z ďalších jej nehoráznosti a drzosti voči všetkým Slovákom!

To, čo včera Čaputová predviedla ohľadne vypísania/nevypísania referenda, ktoré by jednoznačne bolo impulzom k predčasným PV, nemôžem inak nazvať, ako nebotyčná obštrukcia, alibizmus a strach Čaputovej, vykonať niečo autonómne, bez toho, aby nevykonala niečo, čo s najväčšou pravdepodobnosťou vykonať nesmie!

To, že Čaputová bude okolo tohto referenda robiť obštrukcie, to mi bolo jasné!

Ale že takúto svoju obštrukciu, takto doslova fidlikantsky slabo odôvodni, tak to je naozaj na smiech a zároveň na zamyslenie sa, že dokedy?!

Dokedy jej budeme trpieť takéto politické excesy, takúto politickú dvojtvárnosť, takéto politické ohlupovanie národa slovenského a ľudu slovenského?!

Samozrejme, že všetky zapredanecké „slovenské objektívne“ média jej rozhodnutie o referende označili svojimi titulkami takmer rovnako, ako – „Čaputová referendum vypíše“…

 

Čaputová hovorí, že prvá otázka referenda o tom, či si ľud slovenský praje, aby táto „vláda“ podala okamžite demisiu, sa jej zdá, že nie je celkom v súlade s Ústavov SR a teda sa alibisticky obrátila resp. sa s ňou obráti na Ústavný súd SR (kedy? Bolo to už včera?!)

Lebo vraj občania SR síce môžu svojich zástupcov zvoliť, ale keď nekonajú tak, ako by konať mali, ako deklarovali napr. v predvolebnej kampani a neplnia svoje sľuby, ktoré občanom – voličom pred PV dali, tak tu už volič-občan nemá právo ich odvolať, napr. referendom!

Naozaj?

A kde v Ústave SR sa o tomto píše?

Kde v Ústave SR je napísané, že občan, ktorý  bol zvolený za poslanca NR SR a následne bol aj vymenovaný za člena vlády, má na toto právo na plné štyri roky? A čo s takými členmi vlády, ktorí ani neprešli PV, teda boli za členov vlády nominovaní mimo toho, žeby sa ako kandidáti na kandidačných listinách jednotlivých politických subjektov zúčastnili „výberového“ konania prostredníctvom PV?!

Oni majú aký 4. ročný mandát na pozíciu člena vlády od občanov SR?!

 

Toto nie je v Ústave SR zakotvené nikde!

 

Áno, ani v čl. 73, ods.(1) – „Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky.“

Kde je tu napísané, že to musia byť štyri roky a nijak inak?

Kde je tu, pre takto zvoleného občana SR, za poslanca NR SR (SNR!) garancia, ústavná garancia, že to musia byť 4 roky?

Kde je tu napísané, že nie je možné referendom skrátiť tieto štyri roky, ak si to bude priať väčšina všetkých oprávnených voličov?

Nuž NIKDE!

Takže tento argument PADÁ!

Potom sa Čaputová a jej podobní „demokrati“, odvoláva/odvolávajú na tento článok Ústavy SR – čl. 93, ods.(3) – „Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.“

Čaputová a spol. tvrdia, že základným právom a slobody zvoleného občana za poslanca NR SR (SNR!) je aj to, že bol zvolený na štyri roky a teda mu ho nikto nemôže odňať lebo by boli porušené jeho základné ľudské práva a slobody…

NAOZAJ?

NIE, NIE JE TOMU TAK!!!

Totiž Ústava SR hovorí aj o základných ľudských právach a slobodách v  Druhom oddiely – ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY a to v článkoch od 14 po 25.

NIKDE, ešte raz NIKDE, sa tu nepíše o tom, žeby štvorročný mandát poslanca NR SR (SNR!) patril medzi základné ľudské práva a slobody!!!

Takže aj tento argument PADÁ!

No a potom ešte pripomínam Čaputovej a spol., teda aj Ústavnému Súdu SR aj toto znenie čl. 93, Ústavy SR, ods.(2) – „Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.“

Podľa môjho názoru a hlbokého presvedčenia, je dnes v najvyššom verejnom záujme, aby táto „vláda“ skončila ihneď a spolu s ňou aj Čaputová!

Áno, podľa mňa je toto v najvyššom verejnom záujme a teda o konaní referenda s aktuálnymi dvomi referendovými otázkami by malo byť rozhodnuté a následne  vypísané okamžite!!!

Všetko ostatné sú len praobyčajné politické obštrukcie pramálo politicky skúsenej, pramálo politicky neostrieľanej Čaputovej, u ktorej o akejsi politickej autonómnosti nemôže byť ani reči!

Čaputová včera slávnostne vyhlásila, že referendum vypíše, či už s jednou alebo obidvoma otázkami a že to stihne ešte do konca tohto roka…

NAOZAJ?

A kedy že by sa takéto referendum malo konať?

Malo by to byť v poslednú sobotu pred Vianocami – 17.12.2022?

Alebo to dokonca stihne vypísať na sobotu 31.12.2022, teda na Silvestra, aby sme sa všetci referendom veselili…?

 

No a teraz k najzávažnejšej časti Čaputovej včerajšieho proti referendového politického extempore.

Totiž podľa mňa, sa včera Čaputová opäť dopustila nehoráznej veci, kedy opäť neskutočne drzým, doslova arogantným spôsobom, urazila všetkých Slovákov tým, že sa ich opýtala na toto a takto – „Prečo ten strach z posúdenia ústavným súdom? Prečo ten hnev?“

To čo si dovoľuje?

Ako si môže Čaputová dovoliť takto uraziť občanov-voličov SR?

Ako si môže Čaputová dovoliť označiť slovenský ľud za akýchsi bojkov, že sa bojí rozhodnutia Ústavného súdu SR vo veci predmetného referenda?

NIE, Čaputová, ľud slovenský, národ slovenský sa nebojí ničoho (maximálne sa môže obávať lebo pri vás a spol., je možné všetko očakávať, čo je na ťarchu SR a jeho obyvateľov!) a ani toho, ako rozhodne Ústavný súd SR vo výhradne vašej osobnej politickej veci ohľadne terajšej prvej referendovej otázky!

Totiž vnímaví, rozumní Slováci asi tušia, ako Ústavný súd SR, na čele s Ivanom Fiačanom rozhodne.

Pravdepodobne rozhodne tak, že vy Čaputová, budete môcť po jeho výroku, opäť zopakovať to, čo ste už raz o rozhodnutí Ústavného súdu povedali – „Som rada, že Ústavný súd SR sa stotožnil s mojim právnym názorom…“

 

Áno, ja osobne mám presvedčenie, že Čaputová zakrýva svoj veľký strach a obviňuje z neho ľud slovenský!

A mala mať niekedy Čaputová strach, strach z rozhodnutia Ústavného súdu SR?

Nuž podľa môjho názoru a hlbokého presvedčenia to bolo v dobe, keď bolo potrebné čo najrýchlejšie uviesť do života akúsi „obrannú“ Dohodu medzi USA a SR!

Áno, vtedy mala Čaputová obrovský strach sa obrátiť na Ústavný súd SR, tak ako ju o to žiadala odborná, ale aj laická verejnosť!

Vtedy tak Čaputová neurobila!

Ale čo urobila, bolo to, že doslova a do písmena v expresne zrýchlenom konaní bola táto Dohoda schválená všetkými, ktorými schválená mala byť a Čaputová ju po schválení v NR SR (SNR!) podpísala doslova na bráne „svojho“ paláca, do pol hodiny od jej schválenia???

Prečo bolo nutné takéto zrýchlené konanie z jej strany?

Prečo sa takto Čaputová pri podpise tejto Dohody tak prenáramne ponáhľala a v okamžiku bola k dispozícií? (Keď jej priniesli petičné hárky tak vtedy nebola k máni!)

Nebolo to náhodou aj tak, že Čaputová bola pripravená, ba dokonca netrpezlivo čakala na to, kedy „koaliční“ poslanci túto „obrannú“ Dohodu schvália a ona ju okamžite podpíše lebo vedela niečo viac, už vtedy, čo sa má resp. musí udiať na Ukrajine?!

Lebo to podpísať musela, ako to požadovali z akejsi bližšie nemenovanej ambasády, ktorej pôvod je spoza Atlantiku?!

Iste, teraz som len v rovine dohadov, ale pevne verím, že pravdu o tomto expresnom Čaputovej „obrannom“ podpise, sa dozvieme už onedlho…a nie len o tom, a potom možno bude platiť to, čo o nej povedal jeden politicky klasik – „Mal som s ňou dve stretnutie také, že ak by sa o nich ľudia dozvedeli, boli by zhrození,“

 

Takže áno, nie národ slovenský, nie ľud slovenský, má strach z Ústavného súdu SR, ba ani z ničoho iného, ale podľa môjho hlbokého presvedčenia Čaputovou už dlhšiu dobu lomcuje strach, ktorý sa v dnešných a budúcich dňoch ešte viac vystupňuje, je to strach z občanov SR, z národa slovenského, ktorému ona akosi nerozumie…(sama to povedala, potvrdila! Stačí si len spomenúť…)

 

Záver:

 

S najväčšou pravdepodobnosťou sa referendum o ukončení „vlády“ tejto dnešnej politickej sebranky, ani nebude musieť konať lebo koniec ich „vládnutia“ sa blíži míľovými krokmi!

Avšak Čaputová bude mať aj potom ďalšie politické „čisté“ alibi, že ona predsa bola pripravená referendum vypísať, ak pravda Ústavný súd SR…

Odkazujem Čaputovej a jej podobným, že toto už ani nebude potrebné, váš politický čas sa čoskoro naplní…čistou demokratickou cestou bez násilia, ale s jasným a silným verejným tlakom…

A potom?

Nuž a potom sa neudeje nič výnimočné, „len“ sa bude pokračovať presne podľa Ústavy SR a všetkých platných zákonov na území samostatnej, zvrchovanej Slovenskej republiky, voči všetkým tým, čo nás tu už viac, ako dva roky bezdôvodne gniavia, voči všetkým tým, Čaputovú nevynímajúc, čo nás zatiahli do vojny na východ od nás, aj keď stým absolútne nič nemáme (po stránke vojenskej, nie humanitárnej a mierovo diplomatickej, to zdôrazňujem!), voči všetkým tým, čo nás privedú do biedy na základe toho, že nie len hlasovali a podporovali nezmyselné, nič riešiace, proti ruské sankcie, ale sami boli ich zúrivými proti ruskými iniciátormi!!!

Takže, Čaputová, nie, Slováci sa neboja ani Ústavného súdu SR, ani vás, ani nikoho z dnešnej „vládnej“ garnitúry, ba ani tých zahraničných vojsk, ktoré ste tu doslova zradcovský pozvali, na čele s U.S. Army, ktorá je tu legálne na základe vami podpísanej „obrannej“ Dohody, ale či sa (ne)bojíte vy a spol. hnevu ľudu slovenského, tak to už nie som si úplne istý, že ste všetci tak odvážni, že si dovolíte vyjsť medzi tento ľud bez ochranky dnes a či vôbec niekedy…

 

 

 

https://www.minv.sk/?ustavaSR_ustavne_zakony

https://www.facebook.com/zcaputova/videos/616954743224409

 

 

 

 

 

 

 

 

Schutz zo Sme. sk sa neskutočne bojí Rusov, zatiaľ čo Slovákov vôbec nie? !

30.09.2022

Začnem asi takto – „…aj Hitler mal presne takýchto novinárov, ktorí mali vzorce a mali presne napísané, ako majú manipulovať s verejnou mienkou. A na konci dosiahli svoje. Šírili lži a stokrát opakovaná lož na konci sa stala pravdou.“ – https://dennikn.sk/minuta/3032232/?ref=mwat Vieš Slovák, kto toto povedal? Nuž ver, že nik iný ako [...]

Čaputová, za socializmu charita nebola potrebná! Prečo nás stále provokujete?

29.09.2022

Články tohto typu z mojej názorovo-úvahovej klávesnice, musím začínať tým, že ak opisujem spôsob a úroveň života počas socializmu, tak jednoznačne až od roku 1981! Toto je dátum, kedy som začal vnímať svet už trochu inak, ako len dovtedy bezstarostné dieťa… Takže by so poprosil, aby sa poniektorí moji kritici (nič proti vám a už vôbec nič proti vášmu [...]

Dnes sa v parlamente začne rozhodovať o Čaputovej politickej budúcnosti a nie len o nej? !

28.09.2022

Áno, dnes je ten deň, kedy by sa mala mať Čaputová na pozore a od 14:00 hod. by si nemala nič mimoriadne plánovať, ale mala by zasadnúť za PC obrazovku a sledovať v priamom prenose rokovanie nášho parlamentu – napr. TU – https://www.youtube.com/watch?v=95gxF-xDNoY&ab_channel=TVNRSR Zatiaľ jej to dnešný program umožňuje lebo nemá nič oficiálne vopred [...]

Rusko, Putin, Ukrajina, anexia, vojna

ONLINE: Tuhé boje o Lyman. Cesta Kyjeva do NATO nie je podľa USA na programe dňa

01.10.2022 06:00, aktualizované: 06:10

Volodymyr Zelenskyj žiada o urýchlené prijatie Ukrajiny do NATO, poradca amerického prezidenta to momentálne nevidí ako nevyhnutné.

Počúvajte Pravdu, špeciál, víkendový podcast

Dedinský futbalista, ktorý chce hrať Ligu majstrov. Matovič stále nechápe, že problém je on

30.09.2022 20:03

Robí zo seba obeť, pričom je ešte stále v pozícii de facto najsilnejšieho človeka krajiny. Igor Matovič dokazuje, že stále nič nepochopil.

socha Milana Rastislava Štefánika

Slovenský velikán má ďalšiu sochu. Bradatý Štefánik má ruku na srdci s kompasom

30.09.2022 19:30

Milanovi Rastislavovi Štefánikovi odhalili sochu v Starej Ľubovni.

ide o pravdu, Richard Sulík, Peter Bielik

Sulík v Ide o pravdu: Viac ako 15 minút som Matoviča počúvať nevydržal

30.09.2022 18:45

Aj keď odvolanie Igora Matoviča z postu ministra vôbec nie je isté, Richard Sulík túto snahu považuje za logické vyvrcholenie odchodu SaS z koalície.