Založ si blog

Čaputová zo svojho strachu obviňuje Slovákov! Jedna z ďalších jej nehoráznosti a drzosti voči všetkým Slovákom!

To, čo včera Čaputová predviedla ohľadne vypísania/nevypísania referenda, ktoré by jednoznačne bolo impulzom k predčasným PV, nemôžem inak nazvať, ako nebotyčná obštrukcia, alibizmus a strach Čaputovej, vykonať niečo autonómne, bez toho, aby nevykonala niečo, čo s najväčšou pravdepodobnosťou vykonať nesmie!

To, že Čaputová bude okolo tohto referenda robiť obštrukcie, to mi bolo jasné!

Ale že takúto svoju obštrukciu, takto doslova fidlikantsky slabo odôvodni, tak to je naozaj na smiech a zároveň na zamyslenie sa, že dokedy?!

Dokedy jej budeme trpieť takéto politické excesy, takúto politickú dvojtvárnosť, takéto politické ohlupovanie národa slovenského a ľudu slovenského?!

Samozrejme, že všetky zapredanecké „slovenské objektívne“ média jej rozhodnutie o referende označili svojimi titulkami takmer rovnako, ako – „Čaputová referendum vypíše“…

 

Čaputová hovorí, že prvá otázka referenda o tom, či si ľud slovenský praje, aby táto „vláda“ podala okamžite demisiu, sa jej zdá, že nie je celkom v súlade s Ústavov SR a teda sa alibisticky obrátila resp. sa s ňou obráti na Ústavný súd SR (kedy? Bolo to už včera?!)

Lebo vraj občania SR síce môžu svojich zástupcov zvoliť, ale keď nekonajú tak, ako by konať mali, ako deklarovali napr. v predvolebnej kampani a neplnia svoje sľuby, ktoré občanom – voličom pred PV dali, tak tu už volič-občan nemá právo ich odvolať, napr. referendom!

Naozaj?

A kde v Ústave SR sa o tomto píše?

Kde v Ústave SR je napísané, že občan, ktorý  bol zvolený za poslanca NR SR a následne bol aj vymenovaný za člena vlády, má na toto právo na plné štyri roky? A čo s takými členmi vlády, ktorí ani neprešli PV, teda boli za členov vlády nominovaní mimo toho, žeby sa ako kandidáti na kandidačných listinách jednotlivých politických subjektov zúčastnili „výberového“ konania prostredníctvom PV?!

Oni majú aký 4. ročný mandát na pozíciu člena vlády od občanov SR?!

 

Toto nie je v Ústave SR zakotvené nikde!

 

Áno, ani v čl. 73, ods.(1) – „Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky.“

Kde je tu napísané, že to musia byť štyri roky a nijak inak?

Kde je tu, pre takto zvoleného občana SR, za poslanca NR SR (SNR!) garancia, ústavná garancia, že to musia byť 4 roky?

Kde je tu napísané, že nie je možné referendom skrátiť tieto štyri roky, ak si to bude priať väčšina všetkých oprávnených voličov?

Nuž NIKDE!

Takže tento argument PADÁ!

Potom sa Čaputová a jej podobní „demokrati“, odvoláva/odvolávajú na tento článok Ústavy SR – čl. 93, ods.(3) – „Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.“

Čaputová a spol. tvrdia, že základným právom a slobody zvoleného občana za poslanca NR SR (SNR!) je aj to, že bol zvolený na štyri roky a teda mu ho nikto nemôže odňať lebo by boli porušené jeho základné ľudské práva a slobody…

NAOZAJ?

NIE, NIE JE TOMU TAK!!!

Totiž Ústava SR hovorí aj o základných ľudských právach a slobodách v  Druhom oddiely – ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY a to v článkoch od 14 po 25.

NIKDE, ešte raz NIKDE, sa tu nepíše o tom, žeby štvorročný mandát poslanca NR SR (SNR!) patril medzi základné ľudské práva a slobody!!!

Takže aj tento argument PADÁ!

No a potom ešte pripomínam Čaputovej a spol., teda aj Ústavnému Súdu SR aj toto znenie čl. 93, Ústavy SR, ods.(2) – „Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.“

Podľa môjho názoru a hlbokého presvedčenia, je dnes v najvyššom verejnom záujme, aby táto „vláda“ skončila ihneď a spolu s ňou aj Čaputová!

Áno, podľa mňa je toto v najvyššom verejnom záujme a teda o konaní referenda s aktuálnymi dvomi referendovými otázkami by malo byť rozhodnuté a následne  vypísané okamžite!!!

Všetko ostatné sú len praobyčajné politické obštrukcie pramálo politicky skúsenej, pramálo politicky neostrieľanej Čaputovej, u ktorej o akejsi politickej autonómnosti nemôže byť ani reči!

Čaputová včera slávnostne vyhlásila, že referendum vypíše, či už s jednou alebo obidvoma otázkami a že to stihne ešte do konca tohto roka…

NAOZAJ?

A kedy že by sa takéto referendum malo konať?

Malo by to byť v poslednú sobotu pred Vianocami – 17.12.2022?

Alebo to dokonca stihne vypísať na sobotu 31.12.2022, teda na Silvestra, aby sme sa všetci referendom veselili…?

 

No a teraz k najzávažnejšej časti Čaputovej včerajšieho proti referendového politického extempore.

Totiž podľa mňa, sa včera Čaputová opäť dopustila nehoráznej veci, kedy opäť neskutočne drzým, doslova arogantným spôsobom, urazila všetkých Slovákov tým, že sa ich opýtala na toto a takto – „Prečo ten strach z posúdenia ústavným súdom? Prečo ten hnev?“

To čo si dovoľuje?

Ako si môže Čaputová dovoliť takto uraziť občanov-voličov SR?

Ako si môže Čaputová dovoliť označiť slovenský ľud za akýchsi bojkov, že sa bojí rozhodnutia Ústavného súdu SR vo veci predmetného referenda?

NIE, Čaputová, ľud slovenský, národ slovenský sa nebojí ničoho (maximálne sa môže obávať lebo pri vás a spol., je možné všetko očakávať, čo je na ťarchu SR a jeho obyvateľov!) a ani toho, ako rozhodne Ústavný súd SR vo výhradne vašej osobnej politickej veci ohľadne terajšej prvej referendovej otázky!

Totiž vnímaví, rozumní Slováci asi tušia, ako Ústavný súd SR, na čele s Ivanom Fiačanom rozhodne.

Pravdepodobne rozhodne tak, že vy Čaputová, budete môcť po jeho výroku, opäť zopakovať to, čo ste už raz o rozhodnutí Ústavného súdu povedali – „Som rada, že Ústavný súd SR sa stotožnil s mojim právnym názorom…“

 

Áno, ja osobne mám presvedčenie, že Čaputová zakrýva svoj veľký strach a obviňuje z neho ľud slovenský!

A mala mať niekedy Čaputová strach, strach z rozhodnutia Ústavného súdu SR?

Nuž podľa môjho názoru a hlbokého presvedčenia to bolo v dobe, keď bolo potrebné čo najrýchlejšie uviesť do života akúsi „obrannú“ Dohodu medzi USA a SR!

Áno, vtedy mala Čaputová obrovský strach sa obrátiť na Ústavný súd SR, tak ako ju o to žiadala odborná, ale aj laická verejnosť!

Vtedy tak Čaputová neurobila!

Ale čo urobila, bolo to, že doslova a do písmena v expresne zrýchlenom konaní bola táto Dohoda schválená všetkými, ktorými schválená mala byť a Čaputová ju po schválení v NR SR (SNR!) podpísala doslova na bráne „svojho“ paláca, do pol hodiny od jej schválenia???

Prečo bolo nutné takéto zrýchlené konanie z jej strany?

Prečo sa takto Čaputová pri podpise tejto Dohody tak prenáramne ponáhľala a v okamžiku bola k dispozícií? (Keď jej priniesli petičné hárky tak vtedy nebola k máni!)

Nebolo to náhodou aj tak, že Čaputová bola pripravená, ba dokonca netrpezlivo čakala na to, kedy „koaliční“ poslanci túto „obrannú“ Dohodu schvália a ona ju okamžite podpíše lebo vedela niečo viac, už vtedy, čo sa má resp. musí udiať na Ukrajine?!

Lebo to podpísať musela, ako to požadovali z akejsi bližšie nemenovanej ambasády, ktorej pôvod je spoza Atlantiku?!

Iste, teraz som len v rovine dohadov, ale pevne verím, že pravdu o tomto expresnom Čaputovej „obrannom“ podpise, sa dozvieme už onedlho…a nie len o tom, a potom možno bude platiť to, čo o nej povedal jeden politicky klasik – „Mal som s ňou dve stretnutie také, že ak by sa o nich ľudia dozvedeli, boli by zhrození,“

 

Takže áno, nie národ slovenský, nie ľud slovenský, má strach z Ústavného súdu SR, ba ani z ničoho iného, ale podľa môjho hlbokého presvedčenia Čaputovou už dlhšiu dobu lomcuje strach, ktorý sa v dnešných a budúcich dňoch ešte viac vystupňuje, je to strach z občanov SR, z národa slovenského, ktorému ona akosi nerozumie…(sama to povedala, potvrdila! Stačí si len spomenúť…)

 

Záver:

 

S najväčšou pravdepodobnosťou sa referendum o ukončení „vlády“ tejto dnešnej politickej sebranky, ani nebude musieť konať lebo koniec ich „vládnutia“ sa blíži míľovými krokmi!

Avšak Čaputová bude mať aj potom ďalšie politické „čisté“ alibi, že ona predsa bola pripravená referendum vypísať, ak pravda Ústavný súd SR…

Odkazujem Čaputovej a jej podobným, že toto už ani nebude potrebné, váš politický čas sa čoskoro naplní…čistou demokratickou cestou bez násilia, ale s jasným a silným verejným tlakom…

A potom?

Nuž a potom sa neudeje nič výnimočné, „len“ sa bude pokračovať presne podľa Ústavy SR a všetkých platných zákonov na území samostatnej, zvrchovanej Slovenskej republiky, voči všetkým tým, čo nás tu už viac, ako dva roky bezdôvodne gniavia, voči všetkým tým, Čaputovú nevynímajúc, čo nás zatiahli do vojny na východ od nás, aj keď stým absolútne nič nemáme (po stránke vojenskej, nie humanitárnej a mierovo diplomatickej, to zdôrazňujem!), voči všetkým tým, čo nás privedú do biedy na základe toho, že nie len hlasovali a podporovali nezmyselné, nič riešiace, proti ruské sankcie, ale sami boli ich zúrivými proti ruskými iniciátormi!!!

Takže, Čaputová, nie, Slováci sa neboja ani Ústavného súdu SR, ani vás, ani nikoho z dnešnej „vládnej“ garnitúry, ba ani tých zahraničných vojsk, ktoré ste tu doslova zradcovský pozvali, na čele s U.S. Army, ktorá je tu legálne na základe vami podpísanej „obrannej“ Dohody, ale či sa (ne)bojíte vy a spol. hnevu ľudu slovenského, tak to už nie som si úplne istý, že ste všetci tak odvážni, že si dovolíte vyjsť medzi tento ľud bez ochranky dnes a či vôbec niekedy…

 

 

 

https://www.minv.sk/?ustavaSR_ustavne_zakony

https://www.facebook.com/zcaputova/videos/616954743224409

 

 

 

 

 

 

 

 

Vláda SR, momentálna naj priorita je okamžite zbaviť RTVS brutálneho progresivizmu!

23.02.2024

Áno, toto je dnes naj priorita lebo to, čo sa už tu dnes deje na našom milovanom Slovensku už nie je normálne! To, že zapredanecké média, všetky bez výnimky, sú presiaknuté progresivistickou mašinériou, tak je hádam jasné už každému, ktorý myslí vlastnou hlavou! Za zapredanecké média, ktoré vlastnia súkromné subjekty zodpovedá ich vlastník. Áno a tiež si na našej [...]

Čaputová z tohto pokryteckého farizejstva, sa už nijako nevyseká!

22.02.2024

Čaputová a jej naklonené zapredanecké média, ako aj celé PS spolu so západom platenými politickými mimovládkami, si myslia, že my občania SR sme tak naivní a tak hlúpi, že im uveríme tie ich bludy a manipulácie! Nuž veru nie! Neskutočne sa mýlia! Nie všetci sa necháme ohlupovať nie len nimi samotnými, ale hlavne zapredaneckými médiami, ktoré ich chránia ako oko [...]

Europoslanec Hojsík a jeho dôkaz o farizejskom pokrytectve jeho PS k Ukrajine a Ukrajincom!

22.02.2024

PS útočí na legitímne zvolenú Vládu SR a vládnu koalíciu a ich útok naberá na intenzite skrze im naklonených zapredaneckých médií. PS malo (pokyn?) podľa ich donorov vyhrať ostatné PV 2023, ale ani jasná a jednostranná zapredanecká mediálna podpora a ich člena Čaputovej z „prezidentského“ paláca, im k takémuto triumfálnemu výsledku nepomohlo! A tak teraz, je [...]

Ukrajina, F-16

Prídu konečne a pomôžu proti Rusom? Ukrajinci netrpezlivo čakajú na stíhačky F-16

24.02.2024 10:00

Bojové stroje F-16 sa už do istej miery stali symbolom toho, že Západ by pri vojenskej podpore Ukrajiny mohol postupovať rýchlejšie.

Rakúsko, polícia

Tri zabité ženy našla polícia v jednom z viedenských nevestincov

24.02.2024 09:54

Ženy zrejme prišli o život po útoku nožom, podozrivý má tiež rezné zranenia.

Vlk dravý / Canis lupus /

Francúzska vláda zjednodušila pravidlá na odstrel vlkov útočiacich na stáda

24.02.2024 09:48

Nezvyšuje sa počet vlkov, ktoré smú farmári a poľovníci zastreliť.

Katarína Mathernová, Richard Dírer

ta3 v Kyjeve: Noc bola pokojná. Veľvyslankyňa Mathernová: Ukrajinci sú odolní a vynachádzaví

24.02.2024 08:45

Život pre Ukrajincov napriek vojne ide ďalej, nechcú byť ustráchaní, povedala pre ta3 Katarína Mathernová, veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine.