Založ si blog

Nie, nie je to čiernobiele a nesmie to byť čiernobiele!

Vzhľadom na to, že moje názory nie sú v súlade s dnešnou „vládnou“ propagandou a ich úsilím zamedziť tým „nesprávnym“ názorom (pozor nie tvrdeniam! Len názorom!), viď nimi priaty zákon o šírení „dezinformácií“, nemám od dnes inú  možnosť, ako každý svoj názorový článok (ktohovie ako dlho!) začínať odkazom (ešte stále platnú?) na Ústavu SR, jej Tretí oddiel – „Politické práva“, Čl. 26, ods.(2) – „Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.“

Pýtam sa – Zuzana Čaputová, poslanci v NR SR za „vládnu“ koalíciu, Eduard Heger a spol., „objektívne“ média – platí ešte v SR tento článok Ústavy SR?

Aha?! Už viem, platí lebo ste si upravili/doplnili/novelizovali Zákon o dezinformáciách (inak povedané, slovo cenzúra je nahradená slovom blokácia a teda nedochádza blokáciou k porušeniu Ústavy SR o zákaze cenzúry!) a teda ste splnili poslednú vetu dotknutého čl.26, Ústavy SR – „Podmienky ustanoví zákon“!!! Už ste ten zákon dokonali!!!

Udalosti posledných dní, som sledoval s „nemým“ úžasom!

Len som ich nemohol komentovať verejne svojimi názorovými článkami lebo som bol „mimo dosah“.

A preto sa dnes snažím hľadať vety tak, aby som obsiahol to, čo obsiahnuť chcem a aby som naplnil obsah ten, ktorý chcem.

Samozrejme, že chcem písať a dotknúť sa hlavne toho, čo sa deje blízko na východ od nás.

Samozrejme, že sa nejdem hrať na vševediaceho a haniť jedných a tých druhých chváliť. Nie, na to nemám dosť skutočných informácií, aby som mohol niečo s istotou tvrdiť a preto jasne deklarujem, že dnešný môj článok je čisto môj názor, ktorý som nadobudol nie včera, ale dlho pred novembrom 1989 a hlavne po ňom, až do dnešných dní.

Zo všetkých mojich predchádzajúcich článkov, ktoré som kedy napísal, musí byť úplne jasné, že násilie, akékoľvek sa mi prieči, nech je z akejkoľvek strany!

Je jasné, že dve strany z opačným  názorom sa občas tvrdo pohádajú, aj búchanie po stole nie je výnimku, ba aj trieskanie dverami sa občas prihodí, aj kde tu sa nejaký ten tanier rozbije, ale fyzické násilie, dokonca zabíjanie v mojom vnímaní sveta nemá absolútne žiaden priestor!

A preto teraz napíšem to, čo napíšem.

Som z reakcie Ruskej federácie (Putina a spol.) naozaj rozčarovaný lebo podľa môjho hlbokého presvedčenia RF nie je a nebola odkázaná na takéto násilne riešenie.

Avšak toto moje konštatovanie, tento môj názor absolútne neznamená, že som na strane tých, čo dnes RF bezhlavo, jednostranne hania, nazývajú agresorom, prirovnávajú k nacistickému hitlerovskému Nemecku, teda na strane USA krvilačnej, vojny chtivej administratíve (avšak čo najďalej od územia USA!), na strane západných kapitalistických imperialistických vlád, ktoré sú voči vojny chtivej politike USA, deň odo dňa servilnejší, pokornejší, viac ohnutejší a šíria prostredníctvom tých „správnych“ médií len tú svoju „pravdu“, jedinú „pravdu“, čo nemôžem nazvať inak, len ako – špinavá, presne cielená propaganda!

Zároveň to prirovnávam k známemu – „Zlodej kričí, chyťte zlodeja“!

Teda áno, RF mala množstvo iných spôsobov, ako docieliť to, aby ich USA a jeho spojenci/lokaji, nevydierali, neurážali, neponižovali…, ako ten, ktorý si zvolili.

Nie, násilie nemá miseto na tejto planéte nikde, od nikoho a hlavne nie v dnešnej atómovej dobe, keď sa môže stať čokoľvek, keď môže niekomu rupnúť v hlave a stlačí ten najnebezpečnejší gombík…!!!

Ale, ako píšem vyššie, nemám nateraz dostatok informácií (musím si to bližšie naštudovať), z jednej ani z druhej strany a teda dnes sa príčinám tohto krvavého konfliktu nebudem bližšie venovať, vyžaduje si to množstvo samostatných článkov, ktoré z mojej strany bezpochyby prídu. Uzavriem to hádam len tým, že príčina dnešného krvavého sporu medzi dvomi bratskými národmi je založené resp. má základ na historickej chybe RF, ešte ako Sovietskeho zväzu na prelome rokov 1989-1991 a bezpochyby veľkú zásluhu, neblahú zásluhu je potrebné za dnešný stav vo Východnej Európe, pripísať USA a jeho bezhlavým, nekritickým lokajom, ku ktorým dnes podľa môjho presvedčenia, žiaľ patríme aj my, my ako Slovenská republike a nie ako my národ slovenský!!!

Vrátim sa späť domov, na Slovensko.

Keď vypukla Covid „pandémia“, tak sa všetko, zo strany „vlády“ a „prezidentky“, hralo len na jednu stranu, len na jednu strunu – teda správne bolo len to, čo hovorilo, že Covid je neliečiteľný, že ľudia zomierajú lebo Covid, že len Covid vakcína…

Dnes to už nie je pravda. Už to E. Heger a spol., „prezidentka“, nie je pravda?

Áno, aj vtedy to bolo všetko, len o tom, že toto je biele a toto je čierne!

Bola pripustená len jedná jediná „pravda“, len tá biela! Všetko ostatné bolo označené za dezinformácie, za hoaxy, za bludy, za tliachaniny, teda za neprípustné – za čierne!

A pritom to bolo neskutočne viac farebné, len neboli dovolené iné farby, len biela a čierna!

A čo tu máme dnes?!

Dnes tu máme okolo krvavého konfliktu na východ od nás opäť len dve názorové farby.

Opäť je to tá jediná „správna“ – biela – USA, EÚ a NATO a potom je tu tá zlá „nesprávna“ – čierna – teda každý iný, aj faktami podložený názor!

Avšak, dnes je tá čierna tak čierna, že je pre nich „bielych“ oveľa nepripustenejšia, ako to bolo v čase čiernej farby pri vrchole Covid „pandémie“!!!

Dnes sa tá „čierna“, už len tak mediálne neodsudzuje, ako to bolo pred tým! Dnes sa tá čierna násilnícky ide umlčať a to prijímaním takých zákonov, ktoré odhalia „černotu“ podľa názoru „bielych“ a takýmto „černokňažníkom“ hrozí, okrem iných trestov – ponižovanie, vyhadzovanie z práce, vyhrážanie sa násilím s následkom smrti a pod., aj trest odňatia slobody a to až na 25 rokov!!!

Takže vážení „bieli“, uvedomte si, že nič nie je biele a čierne resp. čierne a biele!

Aj dnešný, úplne zbytočný (!), krvavý konflikt vo východnej Európe je farebne širokospektrálny a je potrebné pomenovávať každú jednu farbu!

Je potrebné nechať zaznieť každú jednu farebnú „pravdu“!

Či sa vám to páči alebo nie!

A ak sa toto dnes na Slovensku nesmie, tak potom nehovorme o Slovenskej republike, ako o samostatnom, zvrchovanom demokratickom štáte!

Kde ste dnes novembroví (89) tribúni – Milan Kňažko, Ján Budaj?!

Vy si nepamätáte, čo ste v čase, pre vás osobne, tvrdej komunistickej totality mohli a aj kričali z tribún?!

Vy si to nepamätáte?! Ani vy dnešní, už po 50-tke?!

A prečo to dnešnej, neoliberálnymi „demokratmi“ pomýlenej mládeži nepripomínate?!

Nuž tak ja vám to v dnešných „demokratických“ ťažkých časoch pripomeniem!

VPN (Kňažko, Budaj, Gál a spol.), vtedy okrem iného žiadalo hlavne toto –

Žiadame zaručiť úplnú slobodu tlače. Novinári, zvoľte si už dnes také vedenie redakcií, ktoré túto slobodu zaručia“ – pýtam sa – máme dnes slobodu tlače?! Nuž máme, ale len do tej doby kým nezačnú šíriť „dezinformácie“, „hoaxy“ resp. iné názory, ako sú tie jediné „správne“ a potom síce už nie len cenzúra, ale rovno BLOKÁCIA!!!

Žiadame zaručiť slobodu podnikania, zhromažďovania, spolčovania, pohybu, svedomia a ďalšie občianske práva a slobody“. Čo z toho dnes naozaj máme? Môže dnes niekto povedať resp. slobodne podnikať napr. s RF? Nuž dnes určite nie! Máme dnes zaručenú slobodu pohybu? Áno? Áno, ale musíte splniť množstvo (pandemických) podmienok! Máme dnes zaručenú slobodu zhromažďovať sa? Áno? Áno, ale nesmie to byť nič, čoby bolo v rozpore s „vládnou“ propagandou a potom budete velebení vo všetkých „objektívnych“ médiach!

Žiadame odideologizovať školstvo a kultúru od štátneho zriadenia

Je dnes po viac ako 30. rokoch toto splnené?! Je školstvo odideologizované? Podľa môjho názoru absolútne nie, ba dokonca tak ako je dnes pro USA, pro EÚ, pro NATO zideologizované, tak o tom mohli súdruhovia pred novembrom 89, len snívať!

A dnešná kultúra? Nuž podľa môjho názoru, dnešná kultúra je treťou nohou, dnešnej „demokratickej“ „vlády“ a predtým tej istej „demokratickej“ opozície! (viď „herec“ Stanke – počas Covid „pandémie“ úplne zabudnutý a teraz, keď je potrebné RF bez hanby očierniť, je opäť oživený!)

Žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť právny štát“. To naozaj máme dnes, pri tejto „demokratickej vláde“ nestranné súdy, nestrannú prokuratúru a skutočný právny štát? Môj názor, ani náhodou!!!

Žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu“. Máme ju? Veru NIE!

Žiadame slobodné odborové hnutie a nezávisle študentské organizácie“. Dnes máme toľko odborových „hnutí“, že nikto nevie koľko ich je. Sú roztrieštené a teda nevedia pre poctivo pracujúceho človeka nič vybojovať…! A o nezávislých študentských organizáciách nemôže byť dnes ani reči!!!

Na dnes z mojej strany toľko.

Sa zobuď SLOVAČ a vnímaj svet farebne a nie len čiernobielo resp. bieločierne!!!

Čo je zlé odsúď, čo je pravda, slepo neodmietaj!!!

 

https://www.puchovskenoviny.sk/poziadavky-novembra-1989/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čaputová, Kovačič a im podobní, boli zrušení na jednu dobu naozajstným demokratom!

29.05.2024

Kedysi dávno za mojich mladých čias, teda dávno pred novembrom 1989, sa zvyklo hovoriť, že – „Zrušil ho na tri doby“. Toto slovné spojenie sa zvyklo použiť vtedy, ak niekto niekoho na základe faktov a nepriestrelných argumentov dostal do polohy, že sa dotyčný musel hanbiť za to, čo urobil, povedal…, čomu jednoducho nerozumel resp. nebol v tom dostatočne zdatný. [...]

Zamestnanci TV Markíza a spol. nič nepochopili!

28.05.2024

A nie len v TV Markíza, ale aj v Sme.sk, v Aktuality.sk, v Denníku N a vo všetkých tých médiach, ktoré si ešte stále namýšľajú, že len oni jediné sú tie, čo majú právo a patent na pravdu, že len oni sú tí, čo majú právo odsudzovať iné média, že len oni sú tí, čo majú právo Slovákov nie informovať, ale ich vedomie a mienku formovať na svoj obraz! TV [...]

Čaputová Jančkárovej – „Držím palce aj Vám“.

27.05.2024

Týmito slovami sa Čaputová rozlúčila s redaktorkou RTVS v relácií O 5 minút 12 v ostatnej nedeľnej relácií. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/468070#4219 Pýtam sa, to čo je? V čom Čaputová drží Jančkárovej palce? Nuž, ale pekne po poriadku. Skôr, ako sa dostanem k hlavnej téme dnešného môjho článku, k „nestrannej“ a „apolitickej“ TV diskusií [...]

česká poslanecká snemovňa

Dali si aj poslanci? V českej snemovni sa šnupal kokaín, ochranka ho našla na toaletách

29.05.2024 15:05

Nález sa objavil v čase dlhých opozičných obštrukcií, keď poslanci museli absolvovať aj nočné rokovania.

dillí

Voda na 20 minút denne. V Dillí namerali rekordných 52,3 stupňa

29.05.2024 14:57

Horúčavy Indiu sužujú už viac ako mesiac a vláda upozorňuje na možný nedostatok vody.

Donald Trump

Zbombardoval by som Moskvu aj Peking, šokoval Trump svojich darcov

29.05.2024 14:50

Trump opakovane vyhlasuje, že by v prípade zvolenia mohol ukončiť vojnu v priebehu jedného dňa.

Klíma / Emisie / Dym / Továreň / Fabrika / Znečistenie /

Toto je boj s emisiami a cesta k uhlíkovej neutralite? Scholzova vláda odklepla ukladanie CO2 do mora

29.05.2024 14:08

Metóda vyvoláva kontroverzie kvôli vysokým nákladom a možným rizikám pre životné prostredie.