Založ si blog

R. Fico mal popíjať kolu na Vazovovej. Kde popíjal tú istú kolu D. Lipšic?

Nie, nejdem sa venovať Robertovi Ficovi a jeho údajnej kola párty s Pentou na Vazovovej ulici v Bratislave.

O tomto príbehu sa „objektívne“ média napísali už dosť a to až do takej miery, že ak by Robert Fico popil toľko tej americkej žieraviny, koľko sa o tom tieto „objektívne“ média napísali (hlavne istá Monika z istého eN Denníka), tak by Robert Fico musel byť dnes touto americkou žieravinou z vnútra úplne rozožratý resp. by musel mať nadváhu minimálne o 200 kíl viac, tak ako to vo väčšine prípadov vidíme na amerických občanoch a to už od útleho veku lebo k žieravine si ešte pridajú rôzne burgre, hranolčeky a všakovaké „nemastné“ „vitamíny“!!!

Takže toľko o Robertovi Ficovi a jeho popíjaní koly v istom bratislavskom byte.

Teraz späť k Danielovi Lipšicovi, terazky „špeciálny“ prokurátor, pravda ten najšpeciálnejší, akého kedy Slovensko malo za posledných 103 rokov, kedy sa stalo súčasťou prvej Československej republiky.

Daniel Lipšic je v tomto sofistikovanejší, inak povedané prefíkanejší lebo on sa predsa neponíži a nebude chodiť na žieravinu po „mafiánoch“ zatuchlých bratislavských bytíkov.

Nie, ON veľký „advokát“/“právnik“, si s nimi pravdepodobne posedí v teple advokátskej kancelárie resp. nejakej bratislavskej kaviarni a tvári sa, že toto je iné, ako v nejakom bytíku!

Nuž nie je to iné, ba práve naopak, je to ešte horšie!!!

Áno, musím korektne priznať, že advokát poskytujúci právne služby si svojich klientov môže vyberať tak, ako to uzná za vhodné, za odmenu na akej sa dohodnú a teda ak uzná za vhodné, že bude obhajovať záujmy tej strany, ktorá v prípravnom trestnom konaní a následne v súdnej sieni sedí na strane obžalovanej, tak je to jeho vec a jeho slobodné rozhodnutie.

Ak je zároveň presvedčený, že táto obžalovaná strana je podľa jeho právneho názoru, na základe naštudovania si veci aj nevinná, tak je to absolútne v poriadku a robí všetko preto, aby svojho klienta oslobodil na základe riadnych dôkazov.

Avšak, ak je nad slnko jasné, že je jeho klient vinný, tak snažiť sa o jeho úplnú očistu, už v poriadku nie je!

V tomto prípade je v poriadku to, ak sa snaží pre svojho klienta „vybaviť“ – vysúdiť trest na najnižšej možnej trestnej sadzbe resp. trest s podmienkou.

Zároveň je v poriadku aj to na akej výške odmeny sa tieto dve strany dohodnú. Ak klient má na to, aby si zaplatil dobrého právnika, tak je to tiež v poriadku.

Tu je však otázka, čo je to dobrý právnik, dobrý advokát, dobrý obhajca.

Či si klient vyberá svojho právneho zástupcu na základe jeho právnej erudovanosti/odbornosti alebo si ho vyberá na základe iných kritérií.

Napríklad na základe kritérií poznania prostredia v ktorom sa obžalovaný pohyboval, na základe takých kritérií, koho všetkého tento „obhajca“ pozná z tohto prostredia a hlavne, ak si vyberá „obhajcu“ na základe kritérií, aký ma dosah na orgány činné v trestnom konaní a na najvyššie poschodia slovenskej politiky!!!

A tu som pri koreni veci, pri podstate dnešného môjho názorového článku.

Totiž Daniel Lipšic si vo svojom profesijnom živote zvolil úplne opačnú kariérnu cestu, ako by malo byť správne a prirodzené.

Totiž Daniel Lipšic sa najskôr stal karieristickým politikom a až následne „úspešným“ právnikom a advokátom!!!

Vysvetlím prečo je to pre mňa osobne zvrátené!

Daniel Lipšic podľa dostupných informácii napr. na Wikipédií, začal svoju „právnickú“ kariéru už počas štúdií na Právnickej fakulte UK v Bratislave, keď sa v rokoch 1991-1995, ako predseda ODM (Občiansko-demokratická mládež) zúčastňuje celoslovenského Snemu KDH! Super začiatok pre budúceho úspešného „právnika a advokáta“

Daniel Lipšic sa nevenuje hlavne štúdiu práva a nezapája sa do rôznych právnických aktivít napr. nevysedáva na súdnych pojednávaniach, ako prísediaci, ale posedáva na Snemoch KDH a naberá „právnické vedomosti“, vtedy od takých politických velikánov, akými boli v tej KDHáckej dobe (október 1993) napríklad podpredseda hnutia Mikuláš Dzurinda.

Na vtedy mladého, ešte len 20. ročného Daniela to muselo urobiť veľký dojem a to až natoľko, že o štyri roky neskôr nedokončil svoje doktorandské štúdium na PF UK v Bratislave lebo neodovzdal dizertačnú prácu, ale vybral sa šup ihneď do USA na Harvard Law School, kde „pobudol“ dva roky (1998-2000) a „štúdium“ ukončuje titulom LL.M. – Masters of Laws, čo je pre karieristický postup v slovenskej pravicovej, neoliberálnej politike ten najpodstatnejší titul!!!

Potom to s Danielom Lipšicom po „právnej“ stránke jeho profesijnej kariéry išlo prudko hore!

Ihneď po ukončení amerického „štúdia“ sa stáva podpredsedom KDH pre vnútornú politiku.

Avšak ešte pred tým od 9.12.1998 do 31.marca 2002, už pôsobil, ako vedúci úradu na Ministerstve spravodlivosti! Tu mi však niečo nesedí! Veď v tej dobe mal aj „poctivo“ študovať v USA na  Harvard Law School!

A v roku 2002 sa 16. októbra stáva ministrom spravodlivosti SR (ako 29 ročný!) v II. Dzurindovej vláde do 8. februára 2006!

A v roku 2010 (už ako „starší“ a oveľa skúsenejší 37 ročný pán!) , od 9.7. do 3.4.2012 dokonca ministrom vnútra SR, našťastie v krátkej vláde Ivety Radičovej!

Nuž takto Daniel Lipšic naberal „právnické“ skúsenosti.

Nie ako právnik a advokát, ale ako politik!!!

A tu je kameň úrazu Daniela Lipšica!

Po „ukončení“ politickej kariéry (2016) sa Daniel Lipšic vydáva na advokátsku/právnickú „kariéru“ z vedomosťami, ktoré z „tejto“ oblasti nadobudol vo vysokej politike!

Malá odbočka -Daniel Lipšic podľa jeho predošlých návrhov, keď bol ešte politikom, mal putovať do väzenia za neúmyselné zabitie chodca, avšak v jeho prípade sa naplno „uplatnil“ aj ním tak pertraktovaný názor „padni komu“ padni , ale naplno sa uplatnil princíp „našich ľudí“…!

Veľmi zvrátený postup pre úspešného právnika/advokáta!

Klienti (hlavne z oblasti ekonomickej trestnej činnosti voči štátu!) si ho pravdepodobne nevyberajú (nevyberali) za svojho obhajcu na základe znalosti získaných počas dlhej doby praxe úspešného právnika/advokáta, ale pravdepodobne výlučne z dôvodu jeho znalosti, ako to vo vysokej slovenskej politike chodí, aké sú možné cestičky, ako z uvedených trestných skutkov uniknúť lebo sa vie niečo aj na protistranu a o týchto veciach musel Daniel Lipšic nadobudnúť počas svojho pôsobenia na ministerstve spravodlivosti a vnútra SR bohaté vedomosti a hlavne skúsenosti!!!

Teda tu je Lipšicov profesijný „pes“ zakopaný!

Ak by Daniel Lipšic išiel cestou, najskôr kariérou vybudovať si renomé dlhoročného úspešného kariérneho právnika, advokáta, obhajcu a následne by vstúpil do politiky, možno aj z dôvodu, že počas svojej právnickej kariéry videl nedostatky v našom právnom systéme, tak potom áno klobúk dole, bolo by to v poriadku!

Ale Daniel Lipšic zvolil opačný postup, kedy sa najskôr vydáva na cestu karieristického, právne nedovzdelaného politika a až následne sa vydáva na „úspešnú“ kariéru veľmi „vzdelaného“  a „právnickými“ skúsenosťami „ostrieľaného“, „ošľahaného“ advokáta/obhajcu všetkých a všetkého a to najme veľmi politicky citlivých káuz, káuz hlavne mediálnych, ktoré mali vyznieť predovšetkým v prospech neoliberálnej časti politického spektra v SR a dosadiť do vedenia štátu sily, ktoré tu máme napríklad dnes!!! Sily poplatné USA administratíve lebo možno aj toto sa vyučuje na Harvard Law School, ako si upevniť USA moc v post komunistických štátoch, ale aj v štátoch inde na svete, kde majú USA svoje „demokratické“ geopolitické záujmy…!

Dnes Daniel Lipšic sedí na vysokej stoličke nášho justičného systému, na stoličke špeciálneho prokurátora a ja som hlboko presvedčený, že na túto stoličku nedosiahol svojimi právnymi vedomosťami a už vôbec nie svojou právnickou minulosťou, ale čisto svojou karieristickou politickou minulosťou, keď slúžil všetkým tým, čo chceli len a len „blaho“ národa slovenského a Slovenskej republiky ako takej!

Daniel Lipšic podľa môjho hlbokého presvedčenia nemá čo robiť na stoličke špeciálneho prokurátora a obávam sa, že v blízkej budúcnosti už budeme hovoriť, že po dvoch prezidentoch policajného zboru SR (možno tam pribudne aj tretí!), budeme mať vo väzbe, aj druhého špeciálneho prokurátora!!!

Lebo, ako sa zvykne na Slovensku hovoriť – „Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne“!

A Daniel Lipšic vykopal počas svojho politického pôsobenia na slovenskej politickej scéne a následne ako „naj“ advokát, poriadne veľkú jamu, s najväčšou pravdepodobnosťou jamu pre seba samého!!!

Záver:

Len tak na odľahčenie, asi by bolo zaujímavé zistiť resp. sa samotného Daniela Lipšica opýtať, koľkože to tej americkej žieraviny – koly, popil on, keď „poskytoval“ právne služby istej slovenskej investičnej skupine, za ktorú on chcel a stále chce, všetkých svojich politických protivníkov dostať na doživotie za mreže?!

Nebolo to o hektolitre viac, ako stihol vypiť Robert Fico, keď mal byť v porovnaní s Danielom Lipšicom, len chvíľočku v akomsi bytíku na Vazovovej?

A to sa Roberta Fica vôbec nezastávam, len sa skromne, ako dnes „slobodný“ občan, ako slobodný (?) oprávnený volič – pýtam!

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lip%C5%A1ic

https://domov.sme.sk/c/2816281/chronologia-snemov-kdh-1990-2006.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Master_of_Laws

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_ministrov_spravodlivosti_Slovenskej_republiky

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_ministrov_vn%C3%BAtra_Slovenskej_republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva Pápeža v SR – pretvárka, faloš, farizejstvo!

16.09.2021

Nie, nejdem hodnotiť pápeža Františka lebo súhlasím s tým, čo napísal Eduard Chmelár na svojom FB profile, že – „Nemýľte sa – toto nie je pápež bratislavskej kaviarne, nie je to ten gýčový ujo, ktorého vám ukazujú v sklenenej vitrínke.“ Nuž áno o predošlom živote pápeža Františka, toho veľa naštudovaného nemám a teda sa nebudem k nemu nijako [...]

Očistec „očistca“!

15.09.2021

Zapredanecké, neoliberálne, Covid apartheidnej segregačnej diktatúre naklonené „slovenské objektívne“ média doslova šalejú! „Novinárske“ vlasy si trhajú! Koľkože títo zapredaneckí „novinári“ nadpráce vykonali, aby sa naplnili slová Igora Matoviča o tom, že oni (Matovičovci a spol.) budú iní, ako tí pred nimi, že oni kradnúť nebudú, že oni sú Vláda [...]

O 5 minút 12 – 12. 9. 2021 – nebotyčná tuposť a hlúposť!

14.09.2021

Ostatná politická diskusia na RTVS O 5 minút 12 bola pre mňa osobne, ukážkou totálnej nebotyčnej tuposti a hlúposti. Hovorím o moderátorovi RTVS Marekovi Makarovi a dvoch „dámach političkách“, o Anne Zemanovej z SaS a Miriam Šutekovej zo Za ľudí. Marek Makara považuje stav rozhádanosti a rozštiepenosti v zo Za ľudí pre občanov SR za tak dôležitý, že [...]

Virus Outbreak Bolivia

ONLINE: Koronavírus nepribrzdil zmenu klímy, ľudstvo opäť plytvá

17.09.2021 06:00

Spomalenie ekonomík pre pandémiu koronavírusu nezbrdilo klimatické zmeny, emisie CO2 opäť rýchlo rastú a ľudstvo sa nespráva ekologickejšie.

Ide o pravdu, Marián Gavenda

Kňaz Gavenda v Ide o pravdu: V kauze Bezák je na ťahu Vatikán. Predpokladám ponuku diecézy mimo Slovenska

17.09.2021 05:00

„Pápež František vedel o tom, čo počas jeho návštevy prežíva prezidentka Zuzana Čaputová vo svojej rodine,“ priznal v relácii Ide o pravdu kňaz Marián Gavenda.

Týždeň mobility, bicykel

Namiesto áut kroky i cestovanie zadarmo

17.09.2021 05:00

Urobte 10-tisíc krokov a vyhrajte, alebo sa vyberte tatranskou električkou za polovičnú cenu. Začal sa Európsky týždeň mobility.

Preberanie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana

Hurbanovu cenu dostali Feldek, Sabaka i Hegerová

17.09.2021 05:00

Ceny udeľujú za mimoriadny prínos v kultúrnej, spoločenskej i humanitnej oblasti