Založ si blog

I. Matovič musí okamžite dole! Šíri poplašnú správu! Došlo aj na studenú sprchu!

Nie len on, ale celá jeho druha „vláda“ SR, spolu aj so Zuzanou Čaputovou!

K tomuto rozhorčenému článku ma primälo jeho vystúpenie, ako „ministra financií“ SR v NR SR vo štvrtok 27.5.2021, keď predkladal a obhajoval „Vládny“ návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2021.

Je až neuveriteľné, čo vyšlo z jeho mentálne labilných úst! On si už dnes pripravuje pôdu na to, že nás na jeseň 2021 bude opäť Covid gniaviť lebo tretia vlna C-19 nás vraj neminie?!

Nuž toto je taká idiotina, že to až bolí! Prosím, žiadam všetkých občanov SR, aby si uvedomili, že nebude len tretia Covid vlna, ale bude aj tisíca a miliónta lebo sa jedná o sezónne respiračné ochorenie!!!

Uvedomme si, že nás klamú, že vraj C-19 porazíme len tým, že sa necháme, ako hlupáci zaočkovať niečím, o čom nič nevieme! NIE, NIE JE TOMU TAK!

Najodolnejší voči všetkým koronavírusovím ochoreniam boli, sú a budú len tí, ktorí buď tieto choroby v minulosti prekonali (áno, tu spadá aj bývalá „bežná“ chrípka!)

A tí, ktorí si budú poctivo budovať silnú imunitu svojich organizmov!!! Môj jednoznačný názor je, že nejaká vakcína to nedokáže zabezpečiť, nech si ju niekto bude pichať, aj každých šesť mesiacov alebo ešte v menších časových obdobiach!!!

Tu je dôkaz, že Igor Matovič šíri poplašnú správu, že občanov SR klame, straší. Klame a straší absolútne neodôvodnene!!!

Nech sa páči ukážka, z môjho pohľadu, absolútne chorej mysle, mysle Igora Matoviča. Matovič v pléne NR SR hovorí – „…s pohľadu ministerstva financií poviem paradoxne, ak tento návrh zákona neprijmete, my bude radi. Ušetríme! Začneme konsolidovať, len potom treba sa postaviť pred ľudí a čestne povedať, tak nedokázali sme sa zhodnúť, hrali sme svoje politické hry a od teraz vypíname pomoc kultúre, pomoc reštauráciám, pomoc firmám, ktoré sú v kríze, či formou úverov. Odteraz vypíname pomoc zamestnancom, ktorým preplácame miesto o ktoré, preplácame náklady na pracovné miesto, o ktoré by zrejme teda prišli, ak by ta pomoc nebežala. Od teraz prestávame testovať, od teraz prestávame vakcinovať! Jednoducho vypneme Covid výdavky lebo si odhlasujeme svojou neschopnosťou dohodnúť sa, že Covid už neexistuje.“

Túto časť tejto Covid chorej mysle Igora Matoviča musím okomentovať okamžite.  Tieto jeho idiotské slová vnímam, ako jednoznačne vyhrážanie sa! Áno vyhrážanie sa Slovákom, tým, že ak mu nebude schválené navýšenie nášho spoločného štátneho rozpočtu o zopár miliárd eur (!), tak on Igor „veľký“, jednoducho všetko vypne a ty Slovač – bedač, rob si čo chceš!

Pýtam sa, a kto nás dostal do tejto biedy?! Covid? NIE!!!

Do tejto biedy nás dostal samotný Igor Matovič so svojou poslušnou Covid chuntou, Zuzanu Čaputovú nevynímajúc!!! A teraz sa nám, všetkým, ide takýmto neokrôchaným spôsobom vyhrážať!

Podľa môjho názoru sa Igor Matovič dopustil obzvlášť závažného trestného činu, podľa trestného zákona č. 300/2005 Z.z. § 360  – „Nebezpečné vyhrážanie“, kde sa v ods. (1) hovorí toto – „Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

Áno, Igor Matovič sa z pozície „ministra financií“ „vlády“ SR neadekvátne vyhráža, že ak mu NR SR neschváli navýšenie ŠR, tak vypne prísun financií, čím jednoducho spôsobí napr. neschopnosť zdravotných zariadení poskytovať základnú, všeobecnú zdravotnú starostlivosť, čím, podľa mňa, naplnil do bodky, podstatu trestného činu vyhrážania sa v tej časti, kde sa konštatuje, že – „Kto sa inému vyhráža…, …ťažkou ujmou na zdraví…“

Pokračujem v citácií totálne idiotského prejavu Igora Matoviča ďalej – „…možno sa nejako tomu vyhneme, tej tretej vlne…, …lebo obávam sa, že tak, ako nám rýchlo ubúdajú ľudia z takzvanej čakárne na očkovanie, v priebehu dvoch troch týždňov sme v situácií, že budeme mať plné chladničky vakcín a nebude ľudí, ktorí sa budú chcieť očkovať. Je to bohužiaľ prirodzené, pekné počasie, ohrozenie pokleslo. A keď takto pred tromi mesiacmi, by si ľudia nohy, ruky dolámali, len preto, aby sa dostali k vakcíne…, …zrazu ten záujem o očkovanie bude možno polovičný voči tomu, čo by sme mali, ak by sme mali k dispozícií vakcíny v čase najväčšieho ohrozenia. Čo to však pre nás všetko znamená(?), je to obrovské riziko, že na jeseň tá tretia vlna príde. Ak spoločne nevymyslíme, ako zabezpečiť tú kolektívnu imunitu, to znamená zabezpečiť, v prípade rozšírenia mutácie, tých, ktoré dnes vo svete už bežia, viac ako 75 až 80% zaočkovanosť a podotýkam nie len dospelých ľudí, ale aj deti sa do toho rátajú, tak stále sa tu s Covidom mordovať budeme a reálne nám hrozí, ak teraz zostaneme stáť niekde na 40% zaočkovanosti a sa nám nepodarí, hovorím spoločnými silami…, …ak sa nám nepodarí zvýšiť tu zaočkovanosť blízko k tej kolektívnej imunite, tak takéto rúška (Igor si siaha na svoj respirátor!) a podobné opatrenia, ktoré sme spoznali z posledných mesiacoch bohužiaľ aj na jeseň budú musieť prísť…“

Tu už naozaj musím skončiť s citáciou lebo sa mi od rozčúlenia, až ruky trasú, a bolia ma uši lebo toto sú také neskutočné slová, ktoré by už nikdy nemali verejne zaznieť, bez toho, aby ich protagonista nebol za to trestne stíhaný!!!

Toto je tak absolútne, totálne zastrašovanie, že je naplnená do bodky podstata obzvlášť závažného trestného činu šírenia Poplašnej správy podľa vyššie už uvádzaného Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., kde sa v §361, hneď v prvom odseku píše jasne, toto – „ Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

A v nasledujúcom odseku sa sadzba rozširuje takto – „Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo Policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“

Áno, Igor Matovič úmyselne šíri lži a nepravdy, že na jeseň tu príde akási Covid apokalypsa a zároveň to zvestuje občanom SR prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov lebo toto svoje Covid blúznenie prednášal s plným vedomím v NR SR, ktoré bolo naživo vysielané spomínanými hromadnými informačnými prostriedkami, napr. priamo TV NR SR – https://www.youtube.com/watch?v=3NJGG690iN4&ab_channel=TVNRSR.

Tu sú dve roviny prečo Igor Matovič povedal to, čo povedal. Buď vie, čo nás na jeseň čaká lebo je to takto naplánované a neminie nás ani Covid jeseň 2021, hoc bude zaočkovaných 101% občanov (to 1% percento naviac nad 100, sú aj prípadný návštevníci z vesmíru!) alebo Covid jeseň 2021 nebude, no on ju so svojimi domácimi a svetovými kumpánmi umelo vytvoria, aby mohli opäť ľudstvo neodôvodnene držať v poslušnosti, pod zámkom a aby ich dohnali k ďalšej vlne vakcinácie a takto stále dookola, pokiaľ nedosiahnu to čo chcú, čo potrebujú!!!

A čo je na tom najstrašnejšie(?), je to, že sa neokúňal spomenúť naše maloleté deti! Bezbranné, maloleté deti, ktorých hlavička si nevie vyhodnotiť celkom dobre, čo je správne, čo nie je správne! To sa Vám občania SR ešte za posledných 15. mesiacov nestalo, že sa vás vaše maloleté dieťa opýtalo, či neumriete, keď Vás Matovičov psí AG test totálne omylom označil za Covid pozitívnych?!

Tak tu už Igor Matovič končí všetko! Opovážte sa nám siahnuť pod akýmkoľvek nátlakom na naše deti!!!

Ešte raz, opovážte sa nám siahnuť na naše malé, neplnoleté deti! Tu už potom, ja ako rodič, otec, nebudem hľadieť naozaj na nič a to nie je vyhrážanie, toto je jasné upozornenie!!!

Je nemysliteľné, aby ste naše deti napichali akousi chémiou, o ktorej absolútne nič nevieme, ktorá môže našim deťom trvale poškodiť zdravie a to všetkom len preto, aby ste mohli farizejsky prehlásiť, že „pandémia“ C-19 pominula lebo sme/ste, nasilu zaočkovali aj deti!!!

 

Igor Matovič nežiadal v NR SR navýšiť štátny rozpočet o miliardy eur na to, aby sa zabezpečila potravinová sebestačnosť našej republiky, nežiadal miliardy eur na to, aby sa výrazne zlepšila a posilnila všeobecná ambulantná starostlivosť, nežiadal miliardy eur na to, aby sa zakúpili účinné, lacné lieky na C-19, vitamíny a pod., nežiadal miliardy eur nato, aby si ľudia mohli dopriať lacné ovocie a zeleninu (predovšetkým zo slovenských polí) v obchodoch oslobodené od DPH, ako to presadil a z našich peňazí preplatil nadnárodným obchodným reťazcom pri respirátoroch!!! HNUS!!!

Veru niet inej cesty, ako takéhoto naozaj psychicky chorého človeka a jemu podobných, okamžite zbaviť, akejkoľvek moci v našom štáte!!! Urobme to to čo najskôr lebo to s nami môže dopadnúť veľmi zle, ba môže sa udiať aj čosi nadmieru nepekné…!!!

Záver:

Veľmi ma mrzí, že niet v našej NR SR žiadneho poslanca, ktorý by na ochranu národa slovenského a hlavne našich detí vystúpil tak, ako to urobila rakúska poslankyňa Dagmar Belakowitsch v rakúskom parlamente, keď svoj prejav, naozaj emotívny prejav neprečítala, ale vlastnými slovami predniesla a v ňom uviedla všetky tie Covid zvrhlosti, čo pácha aj rakúska vláda na svojich občanoch, presne tak, ako naša „vláda“ na našich občanoch a všetky tie svetové Covid vlády pod jasným vplyvom USA farma firiem – https://www.facebook.com/banas.jozo/videos/136664545119986

 

Kto nemá možnosť si toto jej vystúpenie pozrieť, tomu ponúkam krátke výňatky, Dagmar okrem iného hovorí aj toto – „…opojenie rakúskej vlády nepozná hraníc, pokračuje to. A to čo povedala pani predo mnou – sloboda? Sloboda, dámy a páni, je od nás neoddeliteľná. Sloboda, základné práva, právo slobody – to má mať každý. Bez toho, aby sa museli nechať napichať, aby získal slobodu, ktorá mu prináleží! Lebo inak to nie je žiadna sloboda! A to čo sa tu dnes deje – delenie obyvateľov na tých poslušných, na tých dobrých, na tých, ktorí sa spoločensky prispôsobia, tých, ktorí sa nechajú zaočkovať a na tých zlých, ktorí to nechcú urobiť, pretože kladú kritické otázky, či má očkovanie vôbec zmysel…, …To sú tí zlí, tí budú zbavení slobody, budú vylúčení zo spoločenského života. To čo tu robíte s tým zeleným pasom – rozdeľujete obyvateľov na dobrých a zlých, tak ako to robíte už 15. mesiacov…, …a robíte to nech to stojí, čo to stojí, na úkor zdravia…, …Vám nejde o zdravie ľudí, hlavne aby ste presadili svoj program…, …že už po prvej dávke prichádza zelený pas…, …objavuje sa čím ďalej, tým viac prípadov onemocnenia zaočkovaných, vážne onemocnenia kedy ľudia umreli…, …nie, ide len o presadenie očkovania, to je váš najvyšší cieľ…, …A vy s vašim nátlakom idete tak ďaleko, že sa nedržíte ďalej ani od detí. Kancelár prehlási: – Na jeseň môžeme začať očkovať mladších, ako 12 rokov. V akom svete to žijeme, dámy a páni?

Použiť naše deti ako pokusné králiky, to nepripadá do úvahy! A čo bude, keď sa rodičia budú brániť? Nebudú môcť chodiť deti vôbec do školy? Alebo si budú musieť každý deň robiť testy? Budú v triedach stigmatizovaní (označení)? Pretože nebudú očkovaní? Akceptujete riziká, nech to stojí, čo to stojí! A k tomu vám ešte jedno poviem: – Tu náš odpor ešte pocítite! A to veľmi masívne, lebo naše deti vám nevydáme na vaše experimenty!

môžete si byť istý, že prevažná časť Rakúska toto očkovanie nechce! Sme denne zahlcovaní ľuďmi, ktorí sa sťažujú, že sú zamestnávateľmi a kolegami nútení – musíte sa nechať očkovať. Nerobia to dobrovoľne – toto sú fakty! A vy sa tu staviate do polohy – ach tí Rakušáci, na všetkom radi spolupracujú – nie to nie je pravda! A ja Vám hovorím: – Nesiahajte na naše deti. Tunak ten odpor ešte pocítite, dámy a páni! Zdravie ľudí v našej zemi je nediskutovateľné, to vy ničiť nebudete, s očkovaním, ktorého účinnosť nepoznáme, jeho dlhodobé následky nepoznáme, ktoré nás nechráni pred infekciou a predovšetkým nechráni ani tých ostatných. Ktoré neprinesie kolektívnu imunitu. Prestaňte vodiť ľudí za nos!!!

K tomuto niet čo dodať. Snáď len toľko, že tento prejav, nadmieru rozumný a nanajvýš ľudský prejav, by mala táto rakúska poslankyňa prísť predniesť, aj do nášho parlamentu a megafónom predniesť, aj pred Grasalkovičovom paláci a to tak nahlas, aby Zuzane Čaputovej od samotnej vibrácie vzduchu z jej hlasu, spadol ten jej prilepený respirátor!!!

A samozrejme mal by byť v „našich“ médiach vysielaných okamžite po reklame na „dobrovoľnosť“ a „účinnosť“ Covid vakcín, aby to nebola len prasprostá propaganda, ale aby to bolo demokraticky vyvážené!!!

Už chápeš Slovač, prečo musíme čím skôr skoncovať s tou dnešnou slovenskou a celosvetovou Covid diktátorsko-despotickou segregačno-genocídnou vládou???

Dôvetok:

Táto udalosť sa stala po tom, keď už som mal napísane riadky vyššie uvedené.

Viackrát som si pozrel „hrôzostrašnú“ scénu, ako poslanec NR SR Miroslav Suja doslova osviežil upoteného Igora Matoviča – Konflikt v NRSR: Suja vs Matovič – Expremiér dostal studenú sprchu! CELÉ VIDEO – YouTube

A ako to vidím ja? Bol by som farizej, keby som teraz napísal – tak toto poslanec M. Suja nemal urobiť!, poslanec Suja sa mal ovládať, poslanec Suja sa mal obrátiť na predsedajúceho, poslanec Suja mal…atď., atď.

Nuž veru, poslanec NR SR Miroslav Suja mohol zareagovať a konať všakovako. On sa však rozhodol, že Igora Matoviča osvieži a dá mu okúsiť jeho vlastnú medicínu, ako to je, keď Igor niekomu v pléne NR SR napr. nasype na hlavu injekčné striekačky, ako sa Igor Matovič votrie na TB istej, vtedy vládnej strany a promenáduje sa pred nimi s akýmsi svojim „transparentom“ a pod. jeho politické psychopatické vilomeniny, výlevy – ZÁZNAM. Matovič vysypal na Poliačika striekačky | Noviny.sk, Fico reagoval na nahrávku, tlačovú besedu mu prerušil Matovič – YouTube

To čo „hrôzostrašné“ vykonal poslanec NR SR Miroslav Suja na „ministrovi“ financií Igorovi Matovičovi nebolo svojvoľné! Bolo to jednoznačne Igorom Matovičom vyprovokované a teda reakcia poslanca Suju bola taká, aká bola, okamžitá, impulzívna.

Na predmetnom videu, si je potrebné všimnúť tieto fakty – keď poslanec Miroslav Suja prichádza ku „kecpultu“, tak Igor Matovič sa dvíha zo svojej stoličky, stoličky predkladateľa návrhu zákona a chce odísť. Poslanec Suja mu dáva prednosť a púšťa ho, ako prvého. Igor Matovič odchádza, po chvíli sa zastaví, otočí sa k poslancovi Sujovi a povie mu, že je špinavec. Poslanec Suja zareaguje pokojne takto – „kľudne, ja kľudne budem špinavec, mne to nevadí…“

Igor však pri svojej mentálnej výbave neodchádza, ale postaví sa provokatívne pred pult, pred poslanca NR SR Miroslava Suju, ktorý chce predniesť svoj príspevok do rozpravy, presne v zmysle rokovacieho poriadku NR SR a Igor ho neustále provokuje a čosi mu tam šomre. Poslanec Suja zoberie pohár vody a šupne mu ho priamo do tváre. Tu Igorovi odkazujem, že nateraz toto bola voda, tá sa za krátky čas odparí a nezostane po nej ani stopa, ale po vakcínach, ktoré sú nám nasilu nútené Igorom Matovičom lebo pozor príde tretia vlna „pandémie“, po nich aká stopa ostane v organizmoch ľudí, ktorí z rôznych dôvodov (strach, panika, podľahnutie Covid propagande, klamstvám, vyhrážkam a pod.) si ju nechali pichnúť??? Ale o tom potom.

Nuž nebudem farizej a poviem to priamo. Ja poslanca Suju osobne nepoznám. Viem sa však vžiť do jeho situácie vo chvíli, kedy mu začne Matovič nadávať do špinavcov. Viem, že poslanec Suja má iné informácie, ako my radoví občania SR a o nekalej, diktátorsko-despotickej činnosti Igora Matoviča a preto, musela v ňom vzkypieť žlč, keď mu tento psychopaticky diktátor, despota nadáva do špinavcov a pritom to nie je nikto iný, ako samotný Igor Matovič, ktorý tu svojou podlou činnosťou dostal tento národ, túto republiku 15. mesačným gniavením do marazmu, z ktorého sa budeme my a naše ďalšie pokolenia škriabať dlhé, predlhé roky…!

Nuž občan SR, urob si názor sám. Názor slobodný, bez vonkajších vplyvov, bez mediálnej neoliberálnej propagandy a hlavne bez strachu!!!

Apropo, taká studená sprcha, aj tá vodná, ešte nikomu neuškodila! A keď je aj zaslúžená, tak potom je to v poriadku a na osoh toho, ktorého sa týkala resp. dotkla!!!

 

 

 

 

Boli to Američania, čo skrze Čaputovú, presadili aby „predčasné“ PV na Slovensku, sa konali až 30. 9. 2023?

07.02.2023

Pod „Američania“, rozumej terajšia USA administratíva. Moja otázka v názve môjho dnešného názorového článku samozrejme smeruje hlavne do „prezidentského“ paláca „našej“ „prezidentky“ „všetkých“ Slovákov… Vysvetlenie mojej domnienky… Akosi, sa dnešná „vládna“ moc, ale aj Čaputová, vyhýbajú otázke, kto prišiel s návrhom, aby sa [...]

Odkaz Čaputovej, Hegera a spol. všetkým Slovákom – „Sme valiace sa kamene. . . “

05.02.2023

Áno, podľa môjho hlbokého presvedčenia, sú dnešní slovenskí mocní pre všetok pospolití ľud slovenský, ako tie valiace sa kamene… Sú lebo majú nad/za sebou ochranu Bruselu a predovšetkým Washingtonu?! Pre dnešný článok, môj názor, som sa inšpiroval piesňou od skupiny Elán (akosi sa táto pieseň v našich „objektívnych“ „demokratických“ médiach [...]

Už sa v tej RTVS konečne spamätajte!

05.02.2023

To sa naozaj v RTVS nenájde ani len jeden jediný, ktorý by sa nahlas a otvorene vzoprel tej propagande, ktorú vedenie RTVS pretláča a šíri na obrazovkách média, ktoré patrí nám všetkým?! RTVS a predovšetkým STV, NIE JE vo vlastníctve súkromnej osoby, súkromnej inštitúcie ba ani nejakého súkromného tretieho sektoru! RTVS a hlavne STV, NIE JE nejaká občianska [...]

Horváth

Odsedieť si má doživotie. ŠTS bude musieť „Hrobárovi“ sátorovcov vinu opäť dokázať

07.02.2023 13:55

Lehela Horvátha ešte v septembri 2022 oslobodil spod doživotného trestu Najvyšší súd.

Michal Handzuš, Banská Bystrica, protest

Hanba, fuj, kričali ľudia na radnicu. Exhokejista Handzuš spôsobil v Bystrici rozruch

07.02.2023 13:34

Zhruba dvesto nádejných hokejistov protestovalo na banskobystrickom mestskom úrade. Spolu s Michalom Handzušom poukazujú na likvidačný postup samosprávy, ktorá chce od nich vysoký poplatok.

univerzitna nemocnica bratislava, mickiewiczova,

Nová rana pre štát: Lekári a sestry hromadne odchádzajú. Lákajú ich Bory

07.02.2023 13:20, aktualizované: 15:26

Bratislavské nemocnice musia riešiť výpovede lekárov a sestier.

Voľby 2022 Žehra

Voliť neprišli, hlas ale „odovzdali“. Voľby starostu v Žehre sú neplatné

07.02.2023 12:53

Voľby odporovali ústavným princípom tvorby orgánov samosprávy obce, skonštatoval NSS.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,100
Celková čítanosť: 10060511x
Priemerná čítanosť článkov: 9146x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy