Založ si blog

Otvorený list adresovaný, zaslaný – Prezidentský palác, NR SR, Vláda SR

Tento Otvorený list bude dnes oficiálnou cestou, so všetkými náležitosťami, čo k nemu patria, zaslaný – Prezidentský palác, NR SR, Vláda SR, všetkým poslancom NR SR, všetkým na Slovensku pôsobiacim médiám, všetkým týmto listom dotknutým slovenským, aj neslovenským inštitúciám pôsobiacich na území SR.

Pozorný čitateľ určite postrehne, že v tomto Otvorenom liste nejde prvotne, len o prinavrátenie peňazí v plnej výške bez penalizácie a po „dobrovoľnom“ splnení iných absolútne nezmyselných podmienok, ale to už nechávam na posúdenie a komentár čitateľa…

_________________________________________________________________________

 

Prezidentka SR

Národná rada SR

Vláda SR

 

Otvorený list – Žiadosť o podanie návrhu, ako sa mám/máme zachovať ešte zodpovednejšie, aby som/sme neohrozil/li životy a zdravie občanov SR a aby nám boli vrátené peniaze , v plnej výške, zaplatené ešte v roku 2019.

 

Vážené dotknuté inštitúcie – Prezidentka SR, Národná rada SR, Vláda SR, obraciam sa na Vás týmto Otvoreným listom  a zároveň Vás týmto žiadam, aby ste mi odporučili resp. navrhli riešenie, ako sa mám ešte zodpovednejšie zachovať v tejto Covid dobe, aby som/sme svojim konaním neohrozil/li zdravie a životy občanov SR a aby som sa dostal/li späť, mnou/nami, v plnej výške, investovaných peňazí do riadnej dovolenky na zotavenie, ktorú sme si, ako riadne pracujúca rodina zakúpili ešte v decembri 2019.

Popis vzniknutého problému, za ktorý nenesieme najmenšiu zodpovednosť:

 

Pred rokom 2020 sme sa správali zodpovedne a každý rok sme si kupovali letnú dovolenku na základe ponuky a podmienok CK, vždy na nasledujúci rok, ešte v roku predchádzajúcom a platbu sme vykonali v plnej výške v termíne do 31.12. v roku, ktorý predchádzal roku následnej letnej dovolenke.

Presne podľa tohto nášho zodpovedného prístupu k plánovaniu si svojich radosti a povinnosti, sme pristupovali aj v pred Covidovom roku 2019. Vtedy sme ešte ani my, ani celá slovenská spoločnosť nemohli vedieť, ako sa bude vyvíjať situácia v roku 2020 a o prípadných proti pandemických opatreniach nebolo vtedy ani chýru, ba ani slychu!

Postupovali sme teda úplne štandardne, zodpovedne, ako po uplynulé roky. Zašli sme do CK, niekedy na začiatku decembra 2019, vybrali sme si pre nás vyhovujúci zájazd, dňa 12.12.2019 sme s CK uzatvorili Zmluvu o zájazde (viď príloha č. I.) a následne do 31.12.2019 sme CK uhradili plnú výšku za daný zájazd, vo výške 3985,50 EUR! Upozorňujem, že sme sa aj teraz zachovali nadmieru zodpovedne a zájazd sme si pripoistili najvyššou možnou mierou poistenia priamo u dotknutej CK, pre prípad nepredvídaných udalosti! Avšak pandémia vtedy v týchto maximálnych poistných udalostiach NEBOLA! Lebo dovtedy nebol dôvod!

V tej dobe sme boli spokojní, že máme na rok 2020, nie len zabezpečenú, ale aj v plnej výške uhradenú letnú dovolenku pri mori, ktoré svojim blahodarným účinkom vplývalo hlavne na zdravotný stav naše neplnoletej dcéry po nasledujúcich celých ďalších dvanásť mesiacov, do ďalšieho letného pobytu pri mori – žiadna nádcha, žiadna chrípka – NIČ!

Avšak prišiel rok 2020, marec 2020, protipandemické opatrenia atď. Zo strany Vlády SR a všetkých zodpovedných, zainteresovaných inštitúcií a pandemických komisií, unisono zaznievalo, že vycestovať v lete 2020 do zahraničia a obzvlášť k moru/moriam, je nanajvýš riskantné a hlavne nezodpovedné. Tak sme sa, ako rodina zachovali zodpovedne. Nami zaplatenú plnú výšku za zájazd – 3985,50 EUR (!) sme od CK nepožadovali vrátiť a postupovali sme plne v súlade s odporúčaniami, ktoré vydalo Ministerstvo hospodárstva, že už zaplatenú dovolenku je možné si odložiť a s CK sa dohodnúť na ďalšom postupe až do 30.9.2021. Ak by sme sa do tohto termínu nedohodli, tak až potom by sme si mohli nárokovať o vrátenie plnej sumy. Takže sme sa opäť zodpovedne s CK dohodli, že v roku 2020 nevycestujeme, plnú výšku 3985,50 EUR (!) ponechávame v jej vlastníctve a že ďalší postup budeme riešiť na začiatku roku 2021.

Prišiel Január 2021 a my sme videli, cítili sami na sebe, že blahodarný pobyt na priamych slnečných lúčoch a more, našim organizmom chýba! Boli sme presvedčení, že letná sezóna 2021 by už mohla byť úplne normálna a tak sme sa s CK dohodli, že nebudeme čakať do 30.9.2021 a následne, ak sa nedohodneme, tak si budeme od nich žiadať vrátenie plnej sumy nami zaplateného pobytu, pretože nebolo jasné, či sa vôbec k našim peniazom ešte dostaneme – rôzne okolnosti napr. skrachovanie CK a pod. Ďalší dôvod bol ten, že CK by disponovala našimi takmer 4000 eurami plných 21 mesiacov!

A tak sme sa opäť zachovali zodpovedne a dohodli sme sa na novej Zmluve o zájazde na termín Júl 2021 – viď našu e-mailovú komunikáciu z tohto obdobia v prílohe tohto Otvoreného listu.

Na základe tejto našej komunikácie sme s CK uzatvorili novú, aktualizovanú Zmluvu o zájazde (viď príloha č. II.), že letný pobyt nami zaplatený v plnej výške ešte v decembri 2019, naplánovaný na leto 2020, absolvujeme s ich CK v lete 2021.

Po celý čas od vypuknutia Covid pandémie sme sa celá naša blízka aj vzdialenejšia rodina správali nadmieru zodpovedne. Starali sme sa predovšetkým o svoj zdravotný stav, tak, aby sme nezaťažili naše Covidom preťažené zdravotníctvo (rozmedzie veku našej rodiny od 10 r. do 80 r.) a od marca 2020 až do dnešných dní, nebol z našej rodiny nikto chorí ani len na dovtedy bežnú chrípku! A to je naozaj čo povedať! Teda neboli sme pozitívny na Covid-19! AG testy, ba ani PCR testy nám ani raz, v celej našej rodine, neukázali výsledok pozitívny, zakaždým negatívny a dnes po viac, ako roku zisťujeme, že nebudeme môcť na nami už v decembri 2019, v plnej výške zaplatenej letnej dovolenky, na ňu vycestovať ani v lete 2021, ak nesplníme niekoľko podmienok :

  • Musíme mať doklad o prekonaní Covid 19 (čo ak sme Covid-19 neprekonali a sme zdraví, ako nikdy predtým?! Máme sa nechať nakaziť a následne to vlastnou imunitou prekonať?! A čo, ak sme Covid-19 v plnom zdraví a bezpríznakovo prekonali?!)
  • Musíme byť zaočkovaní proti/na Covid-19 a vlastniť o tom potvrdenie (Covid pass!)
  • Pred odletom sa budeme musieť nechať minimálne 72 hodín pred samotným odletom, nechať znovu otestovať PCR testom!
  • Pravdepodobne budeme musieť svoj pohyb na letiskách absolvovať v respirátoroch
  • Pravdepodobne budeme prinútení celý takmer trojhodinový let v lietadle presedieť s respirátormi na horných dýchacích cestách!
  • Pravdepodobne budeme prinútení sa podrobiť protipandemickým opatreniam a obmedzeniam priamo v letnej destinácií!
  • Po návrate do vlasti, sa pravdepodobne budeme musieť podrobiť slovenským protipandemickým opatreniam a obmedzeniam!

Áno a toto všetko je dôvod, že za takýchto podmienok, my, ako rodina nie sme ochotní vycestovať mimo našu republiku ani v lete 2021! Opäť sa správame zodpovedne!

Dôvody – nezaplatili sme takmer 4 tisíc eur, ešte v decembri 2019 za to, aby sme sa na každom kroku stretávali a boli neprimerane, neodôvodnene obmedzovaní rôznymi neprimeranými obmedzeniami! Nie sme ochotní dlhé hodiny povinne stráviť na letiskách, v lietadle a v samotnom letovisku s respirátormi na tvári! Vzhľadom nato, že sme sa k svojmu zdraviu správali zodpovedne, dôkazom je naše pevné zdravie od marca 2020 až do dnešných dní, apríl 2021, nie sme ochotní sa nechať dobrovoľne zaočkovať lebo ani jednej Covid vakcíne nedôverujeme a nevidíme na to žiaden rozumný dôvod, prečo dobrovoľne-povinne!

Z vyššie uvedeného vyplýva, že budeme ochotní opustiť našu republiku s cieľom oddychu a zotavenia sa, pri niektorom morskom letovisku, až v čase, kedy nebudeme musieť podstúpiť za naše poctivo zarobené a riadne zdanené peniaze, takúto pre nás nadmieru ponižujúcu tortúru!!!

Preto sa Vás pýtam a zároveň Vás žiadam, čo je potrebné z našej strany vykonať, aby sme sa dostali k našim takmer 4 tisíc eurám od CK, ktoré sme im uhradili v dobrej viere ešte v decembri 2019, bez akejkoľvek penalizácie, ktoré by sme s najväčšou pravdepodobnosťou, možno v tej istej CK (ak CK prežije pandemické Covid opatrenia!) použili na zakúpenie iného zájazdu, až v čase, kedy už nebudeme prinútení podstúpiť takéto, našu ľudskú dôstojnosť, ponižujúce Covid opatrenia a iné „dobrovoľnosti“?!

A prosím Vás, nenechávajte všetko na pleciach CK, ktorá za vzniknutú situáciu nenesie absolútne žiadnu zodpovednosť a ani tento Covid stav a Covid opatrenia nezapríčinila!!!

Vašu odpoveď očakávam podľa možnosti obratom.

 

S pozdravom

rodina…

 

 

 

Pracuje sa na ďalšom mega podvode na občanoch SR?

09.05.2021

Dnešná „vládna“ despoticko-diktátorsko-tyranská mašinéria, chunta, sa sväto-sväte zadúša, že predčasné PV sú pre ňu absolútne neprijateľné. Presne tak isto sa tvári aj Zuzany Čaputová, ktorá sa ani len málinko nepozastavila nad tým, presne 1. apríla 2021, že vymenováva opäť tú istú vládu, vládu Igora Matoviča, ktorý bol presunutý v rokovacej sále vlády [...]

Ponovembrová-89 mládež, toto je pravda a nie to, čo Vám odkazuje Z. Čaputová a spol. !

08.05.2021

Manipulácia s novodobou históriou Európy, sa začala ihneď po tom, čo v strednej Európe, v štátoch bývalého sovietskeho socialistického bloku, ČSSR nevynímajúc, prevzali moc do svojich špinavých imperialistických, kapitalistických rúk, Západne veľkokapitalistické, buržoázne, neoliberálne sily na čele s USA administratívou. Vtedy, v novembri 1989, si socialisticky [...]

Vysokoškolská študentská rada, hanba Vám, aj všetkým VŠ študentom!

07.05.2021

Som presvedčený, že na napísanie tohto porovnávacieho článku o študentoch z novembra 1989 a o dnešných študentoch – máj 2021 mám kompetenciu, ako málokto! Samozrejme, že nie som jediný, ale asi som dnes jediný, ktorý sa podujal napísať tento naozaj nadmieru kritický článok na našu dnešnú, hlbokým spánkom spiacu, VŠ mládež. Hneď na úvod je potrebné z mojej [...]

Colorado, streľba

Muž zastrelil na oslave šesť ľudí, potom aj seba

10.05.2021 05:50

Šesť dospelých osôb vrátane svojej priateľky zastrelil muž v nedeľu skoro ráno na narodeninovej oslave v americkom štáte Colorado.

navaľný navalnyj

Hlavný lekár z nemocnice v Omsku, kde ležal Navaľnyj, je nezvestný

10.05.2021 05:30

Alexander Murachovskij, od novembra minulého roka minister zdravotníctva Omskej oblasti, sa v piatok nevrátil z poľovačky.

pocasie-10-5-2021

Týždeň kontrastov. Najskôr nás vyfúka horúci vzduch, potom poleje dážď

10.05.2021 00:00

Počasie počas týždňa bude mať dve tváre. Najskôr veľmi horúcu, potom zase mokrú. Kam až stúpnu teploty a kedy sa počasie zlomí?

Výťah

V Bratislave zomrelo dieťa po zaseknutí sa výťahu, žena je ťažko zranená

09.05.2021 19:04

Bližšie okolnosti tejto udalosti sa v súčasnosti preverujú.