Založ si blog

Z. Čaputová a je ďalšia neprehliadnuteľná dejinná manipulácia a pokrytectvo!

Zuzana Čaputová sa na svojom FB profile pochválila, že nezabudla. Nezabudla na deň oslobodenia nášho hlavného mesta – Bratislavy- spod nemeckého, nacistického jarma. Áno, bolo to 4. apríla 1945. My, čo nie sme obyvateľmi Bratislavy si o Bratislavčanoch môžeme myslieť čokoľvek (aj tu sú dobrí aj zlí, ako všade inde na Slovensku!), ale jedno si musíme ctiť a to je fakt, že Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky a je potrebné, aby k hlavnému mestu svojho štátu mal každý občan SR primeranú úctu. Bratislava je jedným zo symbolov SR!

Deň, kedy bola oslobodená Bratislava, dnes, aj vtedy, hlavné mesto samostatnej SR, je pre Slovensku republiku aj dňom oslobodenia celej SR spod nemeckej nacistickej nadvlády a preto je potrebné tomuto dňu venovať náležitú pozornosť. Zuzana Čaputova takúto „náležitú pozornosť“ tomuto významnému dňu našich novodobých dejín venovala tým, že nemala tej sily vystúpiť na Slavín a tam sa pokloniť osloboditeľom Bratislavy, Slovenskej republiky, ako aj celého sveta, od nacistického nemeckého fašizmu prvej polovice 20. storočia, ale dala si „námahu“ a pokrytecky išla položiť veniec k pamätníku Víťazstvo, ktorý je na skok od jej terajšieho prechodného bydliska Prezidentského paláca . Všetci vieme, že za týmto oslobodením stála chrabrá sovietska Červená armáda, ktorej hlavným veliteľom bol Josif Vissarionovič Stalin. Nie, nejdem ospevovať J.V. Stalina, od toho mám ďaleko, ale fakt je, že to bol on, čo svojou neoblomnou povahou, so svojim sovietskym ľudom, prevažne Rusmi, dokázali poraziť nemecké, nacistické, západne zlo!!!

Avšak Zuzane Čaputovej akosi ani za svet nechce vyjsť z úst, že to boli vojská sovietskej Červenej armády bývalého Sovietskeho zväzu. Myslíme si o Sovietskom zväze čo chceme, ale dejinná pravda je neodškriepiteľná a to v tom, že Červená armáda, chrabrá Červená armáda bola tou najväčšou silou, ktorá porazila nemecké nacistické západné zlo!!!

Zuzana Čaputová pokrytecky na svojom FB profile sucho povie, napíše – „Najväčší podiel na oslobodení mesta mali príslušníci Červenej armády a tiež rumunskí vojaci.“ Nepomenuje akému štátu v tej dobe patrila chrabrá Červena armáda! Ani za svet jej nevyjde z úst, že to bol Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR – CCCP-Союз Советских Социалистических Республик-Soyuz Sovetskikh sotsialisticheskikh Respublik) a že v tej dobe bol hlavným veliteľom chrabrej Červenej armády, už vyššie spomínaný J.V. Stalin. Nie, Zuzana Čaputová pokračuje vo svojom pokrytectve a ďalej píše – „ Nacizmus porazil až spoločný postup vojsk štátov proti hitlerovskej koalície a vojakov rôznych národností.“ Menej vnímavý čitateľ si na tom nevšimne nič zvláštne. Avšak vnímavejší čitateľ a občan SR, ktorý sa v mladosti (teda pred novembrom 1989!) učil o druhej svetovej vojne neskreslené informácie vie, že Zuzana Čaputová týmto neskutočne pokryteckým vyjadrením sa, chce našej mladej generácií vštiepiť do ich mladých hláv „fakt“, že nebuďme vďačný len a predovšetkým chrabrej sovietskej Červenej armáde, ale aj vojskám štátov proti hitlerovskej koalície a za takéto štáty Zuzana Čaputová považuje Spojené štáty Americké, v skratke U.S. Army. Som si istý, že ak by Bratislavu oslobodili vojská U.S. Army (čo sa onedlho vplyvom tejto západnej neoliberálnej propagandy môže stať dejinnou „skutočnosťou“!), tak Prezidentský palác by bol týždeň pred 4. aprílom 2021 a týždeň po tomto dátume, nasvietený vo farbách USA federálnej vlajky! Dnes si Zuzana Čaputová nedala tú námahu a neprikázala svojmu prezidentskému protokolu, aby aspoň v deň výročia oslobodenia nášho hlavného mesta – Bratislavy – chrabrou sovietskou Červenou armádou, spod nemeckého nacisticko-fašistického jarma bol Prezidentský palác nasvietený dobovou vlajkou vtedajšieho Sovietskeho zväzu!!! Hlavne, ak to dokázala v čase najväčšej „slávy“ bieloruskej opozície na čele s akousi Svjatlanou Cichanovskou a nasvietila Prezidentský palác v dobových farbách (bielo-červených) Bieloruska a to aj z čias, kedy dobrovoľne kolaborovali s Hitlerovským nacistickým Nemeckom proti vtedajšiemu Sovietskemu zväzu!!!

Pripomínam a dávam na vedomie Zuzane Čaputovej a všetkým USAfilom a západným prisluhovačom, že aj za našu slobodu padlo v II. svetovej vojne 10 700 000 sovietskych vojakov, 11 500 000 sovietskych civilistov vrátane nevinných detí a ich matiek, 1 000 000, ako dôsledok židovského holokaustu – spolu 23 200 000 sovietskych obyvateľov. USA mali v II. svetovej vojne takéto straty – 407 300 vojakov, 11 200 civilistov a obetí, ako židovského holokaustu to bolo „0“!!! Áno, bezpochyby, aj tieto USA straty na životoch v II. sv. vojne, si je potrebné s veľkou vďakou vážiť.(zdroj –https://sk.wikipedia.org/wiki/Obete_druhej_svetovej_vojny)

No a najväčšie pokrytectvo, ktoré Zuzana Čaputová v súvislosti s oslobodením nášho hlavného mesta – Bratislavy – spod nemeckého nacistického jarma vyslovila je toto – „Slovenský štát posielal vlastných občanov na smrť alebo ťažké práce len pre ich príslušnosť k menšine.“ Povedať „A“ a nespomenúť aj „B“, je neskutočne zbabelé a pokrytecké! Tak teda Zuzana Čaputová a všetci tí, čo súhlasíte s týmto pokrytectvom Zuzany Čaputovej, vám odkazujem toto – Nikdy, ešte raz Nikdy by sa toto neudialo, keby Zuzana Čaputová vo svojom pokryteckom príhovore na FB povedala tento neodškriepiteľný dejinný fakt! Tým faktom je, že Francúzsko, Anglicko, Taliansko nás  29. Septembra 1938 v Mníchove zákerne zradili a podhodili nás – Československo – Hitlerovi, ako svoj dar za to, že Hitler sa ich nedotkne! Áno, aj deportácia slovenských občanov, zväčša židovského obyvateľstva, do nacistických nemeckých koncentračných táborov bol dôsledok tejto ich neuveriteľnej západnej, veľkokapitalistickej zrady, predovšetkým Francúzov a „gentlemanov“ z Veľkej Británie!!! Toto Zuzana Čaputová, bol v konečnom dôsledku signál pre Hitlera, že môže začať svoj boj za svoju vysnívanú 1000 (tisíc!) ročnú veľkoríšu Germánov, teda Nemcov!!! Nebyť chrabrej sovietskej Červenej armády, tak dnes z tejto 1000 ročnej nemeckej nacistickej ríše, by sme odpisovali prvých 76 rokov a čakalo by nás ešte „slabých“ 924 rokov!!! Pýtam sa, keby nebol 4. apríl 1945, keby to neboli chrabrí sovietski vojaci, chrabrej Červenej armády, koľko by dnes chodilo po slovenskej zemi Slovákov? V roku 1930 nás Slovákov bolo 3 324 111, v roku 1946 to bolo 3 327 803 a po poslednom sčítaní v roku 2011 nás Slovákov bolo 5 397 036! Tak sa ešte raz pýtam Zuzany Čaputovej, koľko si myslí, žeby nás Slovákov bolo dnes, ak by sme odpočítavali prvých 76 rokov z 1000 ročnej Germánskej – Nemeckej nacisticko-fašistickej ríše, nebyť chrabrej sovietskej Červenej armády? Bolo by to viac, ako v roku 1930? Nuž podľa mňa určite NIE! A ešte jeden neodškriepiteľný fakt! Nech si Zuzana Čaputová a jej poradný zbor riadne naštudujú históriu, kto to bol, čo postavil Hitlera na nohy. Neboli to náhodou USA veľkokapitalisti, ktorí v predvojnových 20. a 30. rokoch 20. storočia finančne podporovali Adolfa (a pritom museli vedieť načo tieto financie Adolf používa!) a konali tak, až do doby, kým sa po napadnutí Japoncami ich „koloniálnej“ „deržavy“ –  Pearl Harbor na Havaji v roku 1941 oficiálne nezapojili do II. sv. vojny?! A kto s II. sv. vojny vyťažil najviac? Nie náhodou USA? A podporovali v predvojnových rokoch USA aj ZSSR a J.V. Stalina? Poskytovali mu tiež finančnú pomoc, aby pozdvihol úroveň sovietskej Červenej armády? A ako by sa USA zachovali, ak by bola Moskva padla? A prečo prišli na pomoc západoeurópskym štátom až v dobe, kedy J.V. Stalin už pomaly klopal na brány Berlína? Báli sa že 1000 ročnú hitlerovskú germánsku nacisticko-fašistickú ríšu vystrieda 1000 ročná celoeurópska sovietska socialistická ríša? Veru, tých nezodpovedaných otázok je veľa a veľa bolo podrazov voči postupu sovietskej Červenej armády pred bránami Berlína, hlavne zo strany Veľkej Británie (W.L. Spencer-Churchill – človeka ktorý z duše nenávidel J.V. Stalina a celý Sovietsky zväz) lebo Angličania nechceli, aby ZSSR oslobodili väčšiu časť západnej Európy (a už vôbec nie Berlín!!!) a preto veľa nevinných ľudí trpelo pod nemeckou nacisticko-fašistickou nadvládou dlhšie, ako by bolo potrebné…atď. (študuj aj tieto fakty – http://www.srspol.sk/clanek-americky-wall-street-financoval-hitlerov-vzostup-k-moci-16710.html)

Takže pamätajme si navždy, že nie len Európa, ale celý svet bol pozbavený nemeckej nacistickej nadvlády predovšetkým zásluhou chrabrej sovietskej Červenej armády a predovšetkým vďaka chrabrému, tvrdému, nepoddajnému slovanskému národu – teda jednoznačne RUSOM! Za mňa jedno veľké ĎAKUJEME, NIKDY NEZABUDNEME!!!

Záver:

Vďaka, automatický neznamená podrobenie sa! Lebo presne takto sa podrobujú západné anglosaské štáty, akými sú predovšetkým Francúzsko, Nemecko, ale aj Veľká Británia, Spojeným štátom americkým (USA) za akýsi Marshallov plán povojnovej obnovy, za ktorý teraz a na veky, musia byť USA úslužný lebo USA administratíva, silne pod vplyvom USA veľkokapitálu, nikdy nikomu nič zadarmo nedávajú a ani zadarmo „nepomáhajú“!!! Ale My Slováci nemáme najmenší dôvod, aby sme sa USA administratíve takto poddávali, klaňali sa im! Oni nás od hitlerovských nacisticko-fašistických tyranov neoslobodili! USA nám nič nedali (určite nie zadarmo!) a ani nič od nich nechceme! To však neznamená, že aj s USA je potrebné spolupracovať, tak aby to bolo pre obidvoch rovnako prospešné a nie tak, že ak nám oni niečo „dajú“, tak My im zato máme „ruky bozkávať“ do skonania sveta!!!

Zamyslenie na záver:

Mohla by nám Zuzana Čaputová, ako hlavný veliteľ OS SR vysvetliť prečo je každý týždeň, cez naše územie presun vojenskej techniky (NATO), aj s osadenstvom, smerom zo západu na východ? Stačí si pozrieť stránky MO SR – https://www.mosr.sk/upozornenia-na-presuny-vojenskej-techniky/, kam majú namierené tieto „spriatelené! Vojenské konvoje predovšetkým NATO?

Len stručne od začiatku roka 2021

 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 28. decembra 2020 do 3. januára 2021 je cez územie SR plánovaných päť cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl.
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 4. do 10. januára 2021 je cez územie SR plánovaných desať cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl.
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 11. do 17. januára 2021 je cez územie SR plánovaných päť cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl.
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 18. do 24. januára 2021 je cez územie SR plánovaných deväť cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl.
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 25. do 31. januára 2021 je cez územie SR plánovaných desať cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 1. do 7. februára 2021 je cez územie SR plánovaných sedem cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl.
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 8. do 14. februára 2021 je cez územie SR plánovaných deväť cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl.
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 15. do 21. februára 2021 sú cez územie SR plánované štyri cestné presuny zahraničných spojeneckých ozbrojených síl
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 22. do 28. februára 2021 je cez územie SR plánovaných deväť cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl, pričom konkrétne pôjde o presun amerických vojakov.
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 1. do 7. marca 2021 je cez územie SR plánovaných jedenásť cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl.
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 8. do 14. marca 2021 je cez územie SR plánovaných sedemnásť cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 15. do 21. marca 2021 je cez územie SR plánovaných šestnásť cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl.
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 22. do 28. marca 2021 je cez územie SR plánovaných sedem cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl.
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 29. marca do 4. apríla 2021 je cez územie SR plánovaných šesť cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl.
 • Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 5. do 11. apríla 2021 je cez územie SR plánovaných osem cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl.

Keď dobre počítam, tak len za prvé tri mesiace a niečo málo z apríla, tohto roku 2021, sa cez územie SR presúvalo zo západu na východ  133(!!!) konvojov zahraničných spojeneckých síl!

Pýtam sa hlavného veliteľa OS SR Zuzany Čaputovej, kam a za akým účelom sa cez zvrchované územie, samostatnej, zvrchovanej Slovenskej republiky, presúva takáto masa bojovej techniky aj s odbornou vojenskou obsluhou? A aj preto sa obávame ruskej vojenskej agresie voči nám? Nuž veru tu „dole“ medzi bežným, poctivo pracujúcim ľudom sa tomuto takto, Zuzana Čaputová hovorí – „Kto provokuje, dostane po nose! A nemôže sa ničomu čudovať!“

Takže ruky preč, od takýchto USA provokácií na území Európy, tak vzdialenom od USA pevniny! Toto nám neprinesie nič dobré!!!

 

Schutz zo Sme. sk sa neskutočne bojí Rusov, zatiaľ čo Slovákov vôbec nie? !

30.09.2022

Začnem asi takto – „…aj Hitler mal presne takýchto novinárov, ktorí mali vzorce a mali presne napísané, ako majú manipulovať s verejnou mienkou. A na konci dosiahli svoje. Šírili lži a stokrát opakovaná lož na konci sa stala pravdou.“ – https://dennikn.sk/minuta/3032232/?ref=mwat Vieš Slovák, kto toto povedal? Nuž ver, že nik iný ako [...]

Čaputová, za socializmu charita nebola potrebná! Prečo nás stále provokujete?

29.09.2022

Články tohto typu z mojej názorovo-úvahovej klávesnice, musím začínať tým, že ak opisujem spôsob a úroveň života počas socializmu, tak jednoznačne až od roku 1981! Toto je dátum, kedy som začal vnímať svet už trochu inak, ako len dovtedy bezstarostné dieťa… Takže by so poprosil, aby sa poniektorí moji kritici (nič proti vám a už vôbec nič proti vášmu [...]

Dnes sa v parlamente začne rozhodovať o Čaputovej politickej budúcnosti a nie len o nej? !

28.09.2022

Áno, dnes je ten deň, kedy by sa mala mať Čaputová na pozore a od 14:00 hod. by si nemala nič mimoriadne plánovať, ale mala by zasadnúť za PC obrazovku a sledovať v priamom prenose rokovanie nášho parlamentu – napr. TU – https://www.youtube.com/watch?v=95gxF-xDNoY&ab_channel=TVNRSR Zatiaľ jej to dnešný program umožňuje lebo nemá nič oficiálne vopred [...]

Rusko, Putin, Ukrajina, anexia, vojna

ONLINE: Tuhé boje o Lyman. Cesta Kyjeva do NATO nie je podľa USA na programe dňa

01.10.2022 06:00, aktualizované: 06:10

Volodymyr Zelenskyj žiada o urýchlené prijatie Ukrajiny do NATO, poradca amerického prezidenta to momentálne nevidí ako nevyhnutné.

Počúvajte Pravdu, špeciál, víkendový podcast

Dedinský futbalista, ktorý chce hrať Ligu majstrov. Matovič stále nechápe, že problém je on

30.09.2022 20:03

Robí zo seba obeť, pričom je ešte stále v pozícii de facto najsilnejšieho človeka krajiny. Igor Matovič dokazuje, že stále nič nepochopil.

socha Milana Rastislava Štefánika

Slovenský velikán má ďalšiu sochu. Bradatý Štefánik má ruku na srdci s kompasom

30.09.2022 19:30

Milanovi Rastislavovi Štefánikovi odhalili sochu v Starej Ľubovni.

ide o pravdu, Richard Sulík, Peter Bielik

Sulík v Ide o pravdu: Viac ako 15 minút som Matoviča počúvať nevydržal

30.09.2022 18:45

Aj keď odvolanie Igora Matoviča z postu ministra vôbec nie je isté, Richard Sulík túto snahu považuje za logické vyvrcholenie odchodu SaS z koalície.