Založ si blog

Farizeji, manipulátori, diktátori, klamári, podvodníci!

Včerajšok by mal byť pre nás, už naozaj tou poslednou kvapkou, do už aj tak preplneného pohára našej trpezlivosti s touto „vládnou“ garnitúrou a jej tichého spoločníka Zuzany Čaputovej!

Hrajú sa s nami a my im to, nechápem prečo, benevolentne dovoľujeme a poniektorí sa dokonca na tom nehanebne zabávajú. Napríklad „naše“ „objektívne“ neoliberálne média.

Včerajšok začal farizej Boris Kollár, ktorý sa „štátnicky“ rozhodol, že „vládnu“ krízu zažehná tým, že preruší rokovanie NR SR a to preto lebo on nedovolí, aby sa spory z „vlády“ preniesli do NR SR! Prosím? Čo je toto za argument?! Veď týmto jasne poprel princíp parlamentnej demokracie, ktorá jasne hovorí, že Vláda SR podlieha NR SR!!! A farizej Boris Kollár na TB povie, že NR SR je nefunkčná preto lebo koaliční poslanci nevedia, ako majú hlasovať v prípade schvaľovania vládnych návrhov lebo vláda nedala pokyn, aké majú tlačiť hlasovacie tlačidla! Tak sa pýtam farizeja Borisa Kollára, komu podlieha Vláda SR a akože znie sľub poslanca NR SR? A ako podľa Ústavy SR má hlasovať poslanec NR SR?

Takže farizej Boris Kollár, takto znie sľub poslanca NR SR –  „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

Teda poslanec NR SR nemá hlasovať tak, ako mu to Vláda SR prikáže, tá mu to môže maximálne odporúčať! Tak potom, ak je v sále dostatok poslancov na to, že NR SR je uznášania schopná, sa musí rokovanie NR SR prerušiť? Prečo farizej Boris Kollár nenechá poslancom ústavne právo a nenechá ich hlasovať tak, aby svojim hlasovaním buď zákon uviedli do života alebo ho do života neuvedú! A ak sa neschvaľujú v NR SR zákony predkladané vládou SR, tak sa jedná zo strany NR SR o jednoznačné vyjadrenie nedôvery vo vzťahu k Vláde SR a podľa toho je potrebné v NR SR aj postupovať. V takom prípade sa rokovanie NR SR neprerušuje, ale vzhľadom na dlhodobé roztržky vo Vláde SR a v koalícií, ako takej, sa aj samotní koaliční poslanci NR SR svojimi podpismi na zvolanie mimoriadnej schôdze o hlasovaní o vyslovení dôvery vláde, podpíšu pod takýto dokument a následne v samotnom hlasovaní o vyslovení dôvery vláde sa ukáže, či vláda má podporu v NR SR alebo ju nemá. Ak si koaliční poslanci svoju vládu podržia, vyslovia jej dôveru, tak následne musia aj o vládnych návrhoch zákonov hlasovať tak svorne Za, ako hlasovali svorne Za jej zotrvanie vo vládnutí. Ak NR SR svojim hlasovaním nevysloví dôveru vláde, vláda automatická padá a na rad prichádza niekoľko riešení. Vzhľadom na rozhádanosť, hlavne lídrov týchto „vládnych“ politických strán, je jediným východiskom, uskutočnenie predčasných PV v čo najkratšom možnom termíne.

Farizejovi Borisovi Kollárovi dávam do pozornosti aj článok 73, ods.(2) ÚSR – „Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.“ Chápe toto farizej Boris Kollár?

A posledná vec, ktorú dávam do pozornosti farizejovi Borisovi Kollárovi je článok 114, ods.(1) ÚSR, ktorý znie takto – „Vláda je za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru.“ Prosím toto sa naučiť naspamäť, farizej Boris Kollár!!!

Ďalej včerajší deň pokračoval podávaním demisií a avízami, na podávanie demisií ministrov vlády SR Igora Matoviča. Nuž takto koaliční partneri brnkajú po nose Igorovi Matovičovi, keď ho niekoľkokrát do dňa vyrušia z jeho utiahnutia sa a nechávajú ho hodnú chvíľu stáť po boku svojej „milovanej“ Zuzany Čaputovej, pri aktoch podávania demisií! A týmto bŕkaním po Igorovom nose sa nádejajú, že následne bude Igor k ním zhovievavý, zabudne na svoju pomstychtivú povahu a bude im robiť komparz pri zostavovaní „novej“ „zrekonštruovanej“ Vlády SR za účasti ich štyroch „vyvolených“!!! Naozaj farizejské divadlo hrané na občanoch SR. Následne večer vystúpi zo svojim podlým, farizejským vyhlásením Zuzana Čaputová, postaví sa do polohy „hrdinky“, ktorá ide „hrdinsky“ vyzvať Igora Matoviča, aby podal demisiu lebo ona mu to už raz medzi štyrmi očami povedala. Naozaj hrdinstvo, aké sa len tak ľahko nevidí! To teraz Zuzana vyzýva Igora Matoviča na podanie demisie, keď sa mu rozpadla vláda rovno pod rukami a nebudem ďaleko od pravdy, ak napíšem, že aj za podlej podpory samotnej Zuzany?!

Zuzanina výzva, hlasná výzva, na podanie Matovičovej demisie, mala zaznieť z úst Zuzany už vtedy, keď sa preukázalo plagiátorstvo tohto „poctivého“ podnikateľského „študenta“ a hlavne v čase, na jeseň 2020, keď nás všetkých Slovákov, Igor povinne nahnal na celoplošné AG psie testovanie, keď poza chrbát hlavného veliteľa OS SR, na toto svoje diktátorstvo použil/zneužil Armádu SR!!! Áno, vtedy mala zaznieť výzva od Zuzany Čaputovej na okamžité podanie demisie Igora Matoviča! Včera to bola už len obyčajná fraška, ale samozrejme, že neoliberálne „slovenské, objektívne“ média to prezentujú, že Zuzana Čaputová je tá, čo ide zachrániť a aj zachráni národ slovenský spod tyranie Igora Matoviča, ale nebude proti tomu, že ho opäť vymenuje do „novej“, „zrekonštruovanej“ vlády SR, za akéhosi ministra, čohosi lebo je to odborník na slovo vzatý a do takejto „hodnotovej“ Vlády SR, jednoducho patrí! Naozaj zo strany Zuzany Čaputovej len ďalšie farizejské, podlé divadlo, ktoré nemá za úlohu ukončiť definitívne tento marazmus, čo tu dnes máme, ale len preskupiť, bez riadnych predčasných PV, sily na politickej scéne SR a ďalej pokračovať v gniavení tohto národa slovenského!

Najväčším farizejstvom bola včerajšia TB zastupujúceho ministra zdravotníctva a Boh ochraňuj túto republiku pred tým, že vraj budúceho premiéra Vlády SR, Eduarda Hegera.  Eduard Heger, aj so svojím komparzom, oznámil slovenskému národu, že epidemiologická situácia sa zlepšuje, ale Covidautomat nepustí a celé Slovensko je aj naďalej v čiernej Covidovej farbe. Farizejský ďakuje občanom SR, že toto je ich zásluha lebo Slovač je uvedomelá a prísne dodržiava prísne Covid nariadenia! Zároveň podlo, zavádzajúco a farizejský vyhlasuje, že na boj s C-19 máme len dve zbrane – dodržiavanie Covidautomatu a očkovanie hlava nehlava! V jeden čas sa preriekne a povie, že na Slovensku bude až vtedy dobre, keď bude zaočkovaný každý jeden občan SR, teda aj malé deti, možno už hneď po narodení! Nuž je potrebné si spomenúť na výrok nemeckej spolkovej kancelárky, veľkej to priateľky Igora Matoviča, Angely Merkelovej, keď sa mala tiež vyjadriť v zmysle, že C-19 „pandémia“ v Európe nepadne, pokiaľ nebude zaočkovaný každý jeden jej obyvateľ!!!

Ďalej na tejto TB Eduard pokrytecky, nadmieru farizejsky, ukazuje Covid mapu SR, platnú do 28.3. a následnú novú platnú od 29.3. do 4.4.2021. S nadšením občanom SR oznamuje, že mapa sa začína odčierňovať a je veľkým optimistom do budúcnosti a vraj po Veľkej noci, by sme už nemuseli mať žiaden čierny okres! A kde ja vidím to najväčšie pokrytectvo, podlosť a farizejstvo Eduarda Hegera? Nuž v tom, že síce ubudli niektoré čierne okresy, ale pribudol do čiernej farby okres Poprad!!! Čo to znamená? Nuž znamená to „len“ toľko, že zabudni Slovač, žeby si sa počas voľných Veľkonočných dní, išla do našich veľhôr nadýchať čerstvého vzduchu a zabezpečiť si prirodzené okysličenie svojej krvi!!! Až doteraz bol okres Poprad vždy v bordovej farbe a teda vstup a výstup do tohto okresu bol dovolený. Avšak, ak je okres v čiernej Covid farbe, tak vstup a výstup, resp. prechod, cez takýto okres je zakázaný, znemožnený! Veľmi zaujímavé je aj to, že hneď vedľajší okres Kežmarok, je už niekoľko týždňov po sebe, nie že v bordovej farbe, ale v červenej! A prečo tomu tak asi je? Nuž v Kežmarku úraduje primátor, ktorý sa nebál a postavil sa tejto podlej, farizejskej „vláde“ v čase, keď tiež uvrhli „jeho“ okres do čiernej Covid farby lebo má vraj nadmerné množstvo hospitalizovaných s C-19, na UPV! Vtedy sa dotyčný primátor postavil „na zadné“ a žiadal ministerstvo zdravotníctva SR, nech mu prídu ukázať, kdeže má v nemocniciach kežmarského okresu tých, nimi avizovaných pacientov na C-19. A odvtedy má Kežmarok rovnakú Covid farbu – červenú! Čosi mi tu vo vzťahu k čiernej Covid farbe popradského okresu, práve v čase obdobia Veľkej noci, čosi nehraje, ba veľmi smrdí! Tu požadujem, aby boli zverejnené presné čísla pre okres Poprad, na základe, ktorých sa stáva čiernym Covid okresom a riadne prekontrolovať či sedia, či to nie len podlý zámer, ako Slovákom zamedziť pobyt počas Veľkonočných sviatkov vo Vysokých Tatrách a zamedziť im pobyt na čerstvom, čistom zdravom vzduchu a na priamych slnečných lúčoch, ako prirodzeného vitamínu D!!!

V súvislosti  s uzatvorením popradského okresu a Vysokých Tatier, dosť tragikomický vyznie nedávna aktivita Zuzany Čaputovej, ktorá „vlastnou hlavou“ zohnala od internetových predajcov, pozor, ale len na zapožičanie, 3000 oximetrov. A pomocou nich si majú občania doma pravidelne merať obsah kyslíka v krvi, „inak povedané“ do akej miery majú okysličenú krv a podľa toho sa majú zachovať, či si už môžu zavolať rýchlu zdravotnú pomoc, alebo to ešte nejaký ten deň vydržia doma, kým obsah kyslíka v ich krvi nepoklesne na „požadovanú“ hodnotu, ktorá ich bude oprávňovať dostať sa na nemocničné lôžko, kde im bude nasadená kyslíková liečba!!!

Takže ísť sa nadýchať, čerstvého, prirodzeného kyslíka do voľnej, čistej tatranskej prírody, tak to nie, ale aplikácia „umelého“ kyslíka na nemocničnom lôžku tak to áno lebo toto nám dvíha počty hospitalizovaných v našich nemocniciach nad 3000 a teda Covid automat nepustí celé územie Slovenska do inej Covid farby, akou je čierna. Teda čierna Covid farba znamená najvyšší stav ohrozenia na C-19 a teda je potrebný trvalý Lockdown a trvalý núdzový stav!!! Toľko farizejstva, čo odznelo na tejto TB z úst Eduarda Hegera znamená, že predčasné voľby na Slovensku sú nevyhnutnosťou a inej cesty niet!

Samozrejme, že na tejto TB odznelo ešte veľa podlých viet, aj od komparzistov, ktorých si Eduard Heger zavolal, ktorý stáli za ním v pozadí, žmolili ruky a keď mali na niečo odpovedať, tak sa navzájom uprednostňovali – „ideš ty, či idem ja?“. Apropo, kde sa podeli Vladimír Krčméry a Pavol Jarčuška? Odišli spolu s „duchom svätým“ Marekom Krajčim? Alebo sa svojou neprítomnosťou, takto, nie chlapsky, chcú zbaviť aj svojho podielu zodpovednosti na terajšom slovenskom marazme?!

Hádam najväčším nezmyslom, nehoráznosťou, ktorá vyšla z úst jedného z pozvaných komparzistov, štátneho tajomníka II. MZ SR, Petra Stachuru bolo to, keď odpovedal na otázku „novinárov“, ohľadne liečby C-19 Ivermektínom, v súvislosti s vyjadrením EMA (Európskej liekovej agentúry – podľa môjho názoru, jednoznačne lobistov, možno honorovaných lobistov, západných farmaceutických spoločnosti, ktorými vakcínami musíme byť povinne zaočkovaní…!), ktorá liečbu Ivermektínom neodporúča – kolosálna bezočivosť! Peter Stachura drzo odpovedá, že úlohou MZ SR je, aby občania SR neboli liečení liekmi, ktoré im môžu privodiť akési vedľajšie ťažkosti! „Inak povedané“, Peter Stachura jednoznačne potvrdil, že milí Slováci, milí lekári, ktorí ste ochotní sa slobodne nechať liečiť na ochorenie v spojitosti s C-19, liekom Ivermektín, na to zabudnite lebo MZ SR neurobí nič, aby tento liek v požadovanom množstve, pre vlastných občanov zabezpečilo! Nuž a toto je niečo, čo si je potrebné zapamätať. Lebo odkazujem týmto „odborníkom“ , že zamedzenie účinnej liečby, zámerne, vedomé zamedzenie účinnej liečby na základe slobodného rozhodnutia občana, po odbornej konzultácií s jeho ošetrujúcim lekárom, znamená len jedno – je to zámerne zamedzenie prístupu k účinnej liečbe a zámerné poškodzovanie zdravia cudzej osoby!!!

Záver:

Včerajší deň jasne ukázal, že nech dnešní „mocní“ urobia čokoľvek, len aby sa nejakým spôsobom udržali pri moci, nesmie byť dôvodom na to, aby sme nerobili resp. prestali robiť zásadné, ústavné a zákonné kroky na vypísanie predčasných PV!!!

 

 

Pracuje sa na ďalšom mega podvode na občanoch SR?

09.05.2021

Dnešná „vládna“ despoticko-diktátorsko-tyranská mašinéria, chunta, sa sväto-sväte zadúša, že predčasné PV sú pre ňu absolútne neprijateľné. Presne tak isto sa tvári aj Zuzany Čaputová, ktorá sa ani len málinko nepozastavila nad tým, presne 1. apríla 2021, že vymenováva opäť tú istú vládu, vládu Igora Matoviča, ktorý bol presunutý v rokovacej sále vlády [...]

Ponovembrová-89 mládež, toto je pravda a nie to, čo Vám odkazuje Z. Čaputová a spol. !

08.05.2021

Manipulácia s novodobou históriou Európy, sa začala ihneď po tom, čo v strednej Európe, v štátoch bývalého sovietskeho socialistického bloku, ČSSR nevynímajúc, prevzali moc do svojich špinavých imperialistických, kapitalistických rúk, Západne veľkokapitalistické, buržoázne, neoliberálne sily na čele s USA administratívou. Vtedy, v novembri 1989, si socialisticky [...]

Vysokoškolská študentská rada, hanba Vám, aj všetkým VŠ študentom!

07.05.2021

Som presvedčený, že na napísanie tohto porovnávacieho článku o študentoch z novembra 1989 a o dnešných študentoch – máj 2021 mám kompetenciu, ako málokto! Samozrejme, že nie som jediný, ale asi som dnes jediný, ktorý sa podujal napísať tento naozaj nadmieru kritický článok na našu dnešnú, hlbokým spánkom spiacu, VŠ mládež. Hneď na úvod je potrebné z mojej [...]

Colorado, streľba

Muž zastrelil na oslave šesť ľudí, potom aj seba

10.05.2021 05:50

Šesť dospelých osôb vrátane svojej priateľky zastrelil muž v nedeľu skoro ráno na narodeninovej oslave v americkom štáte Colorado.

navaľný navalnyj

Hlavný lekár z nemocnice v Omsku, kde ležal Navaľnyj, je nezvestný

10.05.2021 05:30

Alexander Murachovskij, od novembra minulého roka minister zdravotníctva Omskej oblasti, sa v piatok nevrátil z poľovačky.

pocasie-10-5-2021

Týždeň kontrastov. Najskôr nás vyfúka horúci vzduch, potom poleje dážď

10.05.2021 00:00

Počasie počas týždňa bude mať dve tváre. Najskôr veľmi horúcu, potom zase mokrú. Kam až stúpnu teploty a kedy sa počasie zlomí?

Výťah

V Bratislave zomrelo dieťa po zaseknutí sa výťahu, žena je ťažko zranená

09.05.2021 19:04

Bližšie okolnosti tejto udalosti sa v súčasnosti preverujú.