Založ si blog

Zuzane Čaputovej – úprimne, nech sa jej splní, čo si z celého politického srdca včera želala pri vymenovaní nového GP SR!

Veru, včera (10.12.2020) pri menovaní nového GP, Zuzana Čaputová prečítala text a možno si v tej chvíli ani neuvedomila, čo to vlastne číta! Nuž pripomeniem, čo okrem iného prečítala a či si vôbec v tej chvíli uvedomovala, čo to bude pre ňu, Igora Matoviča a spol. znamenať, ak nový GP Maroš Žilinka, si ihneď od úvodného dňa začne svoju funkciu plniť naozaj nezávisle – Zuzana Čaputová číta aj tieto slová – „…Veľmi si želám, aby dnešný deň bol pamätný. Aby sme si ho pamätali, ako prvý deň, o ktorom raz historici napíšu, že sa ním začala nová éra vo fungovaní prokuratúry…“ SÚHLASÍM!!! Avšak moje očakávania od nového GP Maroša Žilinku sú diametrálne odlišné od pravdepodobných očakávaní Zuzany Čaputovej, diktátora Igora Matoviča a jeho diktátorskej „vládnej“ koalície. Uvidíme, ako sa na Marošovi Žilinkovi preukáže tá skutočnosť, že bol volený vo verejnej voľbe v NR SR, taktiež prvýkrát v novodobej histórií SR. Očakávam, že Maroš Žilinka bude od prvej hodiny na pozícií GP SR pracovať presne v zmysle zákona o prokuratúre (153/2001 Z.z. –  153/2001 Z.z. – Zákon o prokuratúre – SLOV-LEX (slov-lex.sk)) a to bez absolútneho ohľadu na tých čo ho volili resp. nevolili!

Na úvod uvediem citát z tohto zákona a následne uvediem, čo to pre Maroša Žilinku a „novú“ Generálnu prokuratúru znamená – §2 – Postavenie prokuratúry – „Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti.“

  • 3 – Pôsobnosť prokuratúry – , (2) – „Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.“

Teda z uvedeného je absolútne jasné, že prokuratúra je nezávislápovinná konať, tak, aby sa všetky protizákonné podozrenia začali na jej podnet trestne stíhať bez ohľadu na to, o koho ide!!!

Takže pre Maroša Žilinku to znamená, že vec, ktorú by mal vykonať, ako prvú je, aby sa okamžite začalo trestne stíhanie Igora Matoviča a spol., všetkých tých podaní, ktoré sa dnes na GP na neho a spol. nachádzajú! To znamená, že by GP mala začať konať okamžite, bez prieťahov a mala by trvať na tom, aby Igor Matovič bol stíhaný väzobne, pretože je tu podozrenie z páchania ďalšej trestnej činnosti aj naďalej, z ovplyvňovania svedkov a taktiež je tu riziko, žeby Igor Matovič opustil územie SR! Hlavným previnením Igora Matoviča je pravdepodobné hrubé zneužite právomoci verejného činiteľa! Zároveň je potrebné za svetiel kamier „objektívnych“ médií, Igora Matoviča a jeho vládu, príslušníkmi NAKA, v plnej zbroji, zaistiť priamo na Úrade vlády SR, počas riadneho zasadnutia Vlády SR a z nasadenými putami ich vyviesť s budovy!!! Nech sa národ slovenskí a občania SR, aj na nich trošku pobavia!

Vzhľadom nato, že Zuzana Čaputová pravdepodobne mala a pravdepodobne má všetky informácie o tom, že Igor Matovič a spol. pravdepodobne hrubo zneužívali a zneužívajú svoje právomoci verejných činiteľov a verejne nato nepoukázala a nežiadala zato vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, nie len politickej, je taktiež potrebné ju rovnakým spôsobom (kamery, ozbrojená NAKA, putá…) zaistiť a väzobne stíhať, kým sa aj na ňu tieto podozrenia buď potvrdia resp. vyvrátia. V prípade, že sa im tieto obvinenia nedokážu v plnej miere preukázať, je nanajvýš potrebné ich zo zaisťovacej väzby prepustiť potichu, niekedy za ranného svitania a ani náhodou sa im nesmie nikto, ani slovkom ospravedlniť!!! Samozrejme návrat späť do svojich pôvodných funkcií a pozícií nie je možný!!! Môžu, ale opäť len na základe riadnych demokratických volieb!

Ďalším, z prvých konaní, ktoré má v právomoci GP Maroš Žilinka by malo byť, aby opäť otvoril prípad prezidentských volieb 2019 v SR a nechal riadne prešetriť, či pochybnosti a dôkazy, ktoré podal na Ústavný súd SR, jeden z neúspešných kandidátov (Štefan Harabin) boli riadne prešetrené alebo boli jednoducho zametené pod koberec a toto všetko vykonať skôr, ako Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, vynesie svoj verdikt v prospech Štefana Harabina v tejto veci lebo nezávislý Európsky súd ĽP by ani iné, ako kladné stanovisko k Harabinovému podaniu, pravdepodobne nemal vydať. A že na takýto úkon nový GP Maroš Žilinka kompetenciu má, je jasne uvedené v Zákone o prokuratúre, už vyššie citovanom a to v §15 – Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k ústavnému súdu, ods. (1) – Generálny prokurátor je oprávnený podať ústavnému súdu – bod c) – „návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky,“

Zároveň Maroš Žilinka má podľa tohto istého §15, aj túto veľmi dôležitú kompetenciu a to v bode b) – „návrh na začatie konania o výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná,“

Áno, tu poukazujem na všetky, tento týždeň v NR SR, vládnou diktátorskou väčšinou, schválených nových ústavných zákonov a úprav ústavy SR!!!

Nuž áno, toto by mal vykonať GP Maroš Žilinka, ako prvé, ak majú platiť slová všetkých vládnych diktátorských „demokratov“ a „najviac“ hodnotovo nastavenej Zuzany Čaputovej, nateraz prebývajúcej v Prezidentskom paláci o tom, že za GP SR bol zvolený ten najlepší z najlepších a najnezávislejší z nezávislých!!!

Mám však veľkú obavu, že GP Maroš Žilinka takto nezávisle konať nebude, pretože vo včerajšom svojom príhovore k „novinárom“ po menovaní Zuzanou Čaputovou za GP SR, okrem iného povedal, aj tieto závažné slová, ktoré o jeho pôsobení na GP veľa naznačili – „…nech sa boja tí, ktorí nemajú čisté svedomie, nech sa boja tí, ktorí porušovali zákon a tí, ktorí majú čisté svedomie a žijú slušne sa „leva“ vôbec nemusia báť…“ (Lev preto lebo Maroš Žilinka na úvod svojho príhovoru o sebe prezradil, že je narodený v znamení Leva) ( Brífing M. Žilinku po vymenovaní za generálneho prokurátora | TA3 – cca 11 minúta).

Naschvál som zvýraznil slovo „porušovali“ lebo toto jeho vyjadrenie vo mne vyvoláva podozrenie, že nový GP Maroš Žilinka sa mieni venovať pravdepodobnej páchanej trestnej činnosti len do minulosti, teda len tých čo mali niečo do činenia so SMER-SD a jeho koaličných partnerov, nominantov a pod. GP Maroš Žilinka hovorí o minulom čase a vôbec nepoužil aj slovíčko „porušujú“ (!!!) (teda mal povedať – „…všetci tí, čo porušovali, porušujú a budú mať chuť porušovať zákony platné na území SR…!!!), čim by dal jasne najavo, že sa jeho „Leva“, majú báť aj tí, čo páchajú zlo na občanoch SR aj dnes, aby sa báli aj tí, čo dnes a dennodenne pravdepodobne porušujú zákony SR a Ústavu SR – Zuzana Čaputová, Igor Matovič a všetci členovia jeho „vlády“, všetci dnešní väčšinoví koaliční poslanci v NR SR, ako aj všetci tí, ktorí sa „transparentným“ výberovým konaním podostávali na rôzne štátne a verejné funkcie – „inak povedané“ všetci tí, ktorých dnes môžeme celkom jasne pomenovať, ako „ich ľudia“ – rozumej dnešnej „demokratickej“ diktátorskej „vlády“ SR a „vládnej“ koalície!!!

Toto Marošove vyjadrenie vo mne evokuje, že aj po zvolení nového GP bude o GP platiť to známe slovenské ľudové porekadlo – „Z blata do kaluže“!!!

Nuž najbližšie kroky GP Maroša Žilinku buď moje slová potvrdia alebo vyvrátia.

A Zuzana Čaputová podľa toho, čo v príhovore Marošovi Žilinkovi prečítala, by mala zvážiť, či nevykoná niečo, čo sa bude považovať v jej prípade za poľahčujúcu okolnosť a nevyužije možnosť, ktorú jej dáva Ústava SR v Čl.103, ods. (6) – „Prezident sa môže kedykoľvek svojej funkcie vzdať; jeho funkčné obdobie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia tohto rozhodnutia predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky.“

Igor Matovič hovorí – Ja si idem svoje! Dokedy mu to budeme tolerovať?

08.03.2021

Toto je tragédia národa slovenského, celej našej spoločnosti, tragédia Slovenskej republiky! Nie, nepovažujem za tragédiu to, že veľká väčšina občanov-voličov SR sa 29. februára 2020 v PV rozhodli tak, ako sa rozhodli a odovzdali svoje volebné hlasy hlavne OĽANO a predovšetkým Igorovi Matovičovi – 498740 preferenčných hlasov pre Igora a celkovo pre OĽANO 721166 [...]

Bezhraničný cynizmus Zuzany Čaputovej!

07.03.2021

Nie, mňa absolútne nezaujíma, kto pripravuje Zuzane Čaputovej program, ba ani to čo v tom programe hovorí/číta a vykonáva lebo takto musí? Nie z jediného dôvodu. Zuzana Čaputová sa hrdí tým, že terazky je najvyšším ústavným činiteľom SR, podľa Ústavy SR – prezident/ka SR! To zanemená, že sa má v otázkach spoločensko-politických, či už domácich alebo [...]

Keď sa poslanec za OĽANO sekne a zároveň zázračne stratí pamäť aj chrbtovú kosť!

06.03.2021

Aby som bol úplný a presný, jedná sa o poslanca NR SR, ktorý kandidoval v PV 2020 do NR SR na kandidačnej listine strany(?), koalície(?) s názvom- OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA“ zo 40 miesta, tréner a manažér tenisovej akadémie – Ján Krošlák. Avšak neviem, kde ho mám na základe tak dlhého názvu tejto [...]

kollár

Podľa Kollára by Matovič a Sulík po odchode z vlády rozpútali peklo v parlamente

08.03.2021 16:51

Odstúpením Igora Matoviča a Richarda Sulíka z funkcií by sa podľa šéfa Sme rodina nič nezmenilo.

čaputová

Čaputová: 80 percent zamestnancov v prvej línii tvoria ženy

08.03.2021 16:42, aktualizované: 17:00

Prezidentka upozornila, že výskyt domáceho násilia celosvetovo stúpa a nevyhlo sa to ani Slovensku.

samuel paty vražda

Útok na učiteľa Patyho vo Francúzsku podnietili aj lživé tvrdenia študentky

08.03.2021 16:35

Počas výsluchov vyšlo najavo, že dievčina, ktorá učiteľa obvinila z islamofóbie, v danom čase v triede ani nebola.

Vatikán SR Prezidentka Pápež Audiencia

Pápež prijal pozvanie od Čaputovej a príde na Slovensko

08.03.2021 16:03, aktualizované: 16:27

Svätého Otca pozvala prezidentka na návštevu ešte počas ich spoločného stretnutia v decembri minulého roka.