Založ si blog

Zuzana Čaputová, Igor Matovič, ale už dosť! ! ! Máme Vás už vyše hlavy! ! !

Potom, čo sa včera udialo, je jasné, že duo Čaputová-Matovič si navzájom nadbiehajú, hrajú s nami nechutné divadlo a podľa môjho názoru sa jeden i druhý, rovnakým dielom dopúšťajú viacerých trestných činov!

Po ostatnej TB Igora Matoviča môžem celkom otvorene povedať resp. napísať svoj názor, že Igor Matovič sa nám občanom SR mstí zato, že si niektorí zúfalí občania SR dovolili uplatniť svoje ústavne právo a na to použili Čl.32, Ústavy SR, ktorý znie – „Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

Každý kto sleduje vývoj v našom štáte presne vie o čom hovorím. A teda Igor Matovič následne zatvára týmto poctivo pracujúcim ľuďom aj vonkajšie terasy a vôbec si neuvedomuje, že sa mstí len majiteľom týchto prevádzok, ale že sa tým mstí aj tým tisícom nevinným zamestnancov týchto prevádzok, ako sú čašníci, barmani, kuchári, pomocné sily v kuchyni, ale aj upratovací personál a pod. Teda všetkým nám ostatným občanom, aby sme znenávideli gastro podnikateľov!!!

Toto sú Igor Matovič ľudia, ktorí vám nijako neublížili ba práve naopak, žijete z ich peňazí, z ich daní, ktoré oni svojou prácou vyprodukujú a musia povinne odviesť nášmu štátu. Tu sa dá celkom jasne použiť ustanovenie trestného zákona 300/2005 Z.z., §122, bod (8) – „Trestný čin je spáchaný s použitím nátlaku vtedy, ak páchateľ použije na jeho spáchanie psychické násilie proti inému“ – áno, Igor Matovič sa na nás občanoch SR dopúšťa nátlaku a svojimi bezdôvodnými, idiotskými opatreniami na nás vyvíja psychický nátlak !

Ďalej sa podľa tohto trestného zákona, podľa môjho názoru, dopúšťa najme tohto trestného činu, v §122, bod (12) – „Za trváci trestný čin sa považuje vyvolanie a udržiavanie alebo len udržiavanie protiprávneho stavu.“ – podľa môjho názoru sú všetky Matovičové „protiepidemiologické“ opatrenia v jasnom rozpore so zákonnosťou a ústavnosťou platnou na území SR!!!

Ďalej sa Igor Matovič podľa môjho názoru dopúšťa permanentne aj trestného činu Ujmy na zdraví – §123, bod(3), ods. h) – „mučivé útrapy“ – áno Igor Matovič nás svojim spôsobom mučí a tým nám spôsobuje mučivé útrapy!

Zuzana Čaputová, Igor Matovič a spol., podľa môjho názoru spadajú aj pod §129, Trestného zákona, konkrétne bod (2) – „Organizovanou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účel spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu.“

Ono to na prvý pohľad vyzerá, že si idú „po krku“, ale ak pozorne sledujeme ich vyjadrovanie a následne ich konanie, tak je celkom zrejme, že ich kroky sú pravdepodobne koordinované a možno aj cielene plánované nato, aby sme my občania SR boli poslušní a vykonávali všetky ich nariadenia bez reptania lebo takto je to podľa nich správne! Takto sa správajú len diktátorské režimy!

Že tomu tak nie je? Nuž dajme si príklad starý niekoľko hodín! Zuzana Čaputová dňa 7.12.2020 v jednom súkromnom médiu (rádio EXPRES) povie o schvaľovaní zákona o justičnej reforme v NR SR toto – „…v odbornej verejnosti už dlhodobo prevláda názor, že ak sa najbližšie otvorí Ústava, tak to prvé a najdôležitejšie, čo tam musíme dať je ochranu Ústavy alebo ochrana Ústavy pred zmenami zo strany politikov ľahkým spôsobom…“ Všetci vieme, aké pozmeňujúce návrhy presadili koaliční poslanci vo vzťahu k Ústave SR, k justičnému zákonu – pridanie právomoci Prezidentovi SR odvolávať vysokoškolských profesorov, že Ústavný súd nebude mať kompetenciu posudzovať či ústavný zákon prijatý ústavnou väčšinou v NR SR je alebo nie je v súlade s Ústavou, zriadenie Najvyššieho správneho súdu, kde za šéfa tohto súdu, môže byť zvolený aj nesudca a ak sa stane šéfom tohto novozriadeného súdu, tak sa automaticky tým sudcom stáva – to je čo za nezmysel?! a pod.

A Zuzana Čaputová po schválení týchto právnych idiotin a nezmyslov, sa na svojom FB profile dňa 9.12.2020, vysloví už úplne inak, ako v predmetnej relácií a chváli to takýmto spôsobom – „…Reformu dôležitých justičných inštitúcií som považovala za jeden z najdôležitejších krokov ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a aj celej vlády. Som rada, že…, … dnes veľkou väčšinou schválili poslanci parlamentu.“ Teda už jej nič nevadí a chváli vládu, ako celok!

Takže je potrebné k tomu ešte niečo dodať? Myslím si že nie. Každému je jasné, že sú obidvaja na jednej diktátorskej lodi a škodia Slovenskej republike, škodia občanom Slovenskej republiky!!!

Včerajšie rozhodnutie diktátora Igora Matoviča o tom, že sa od 21.12.2020 zavedie v našom štáte tvrdý Lockdown, je ukážkou totálnej arogancie diktátorskej vládnej moci, samotným despotom Igorom Matovičom a Zuzana Čaputová opäť mlčí! Matovič na predmetnej TB narozprával toľko klamstiev a nezmyslov, že je to neodškriepiteľné. Napr. keď nás porovnával z ČR, keď hovoril o tom, ako boli Česi na tom oveľa horšie, ako my a teraz nás v uvoľňovaní predbiehajú. Ale nenašiel sa ani jeden, jediný „novinár“, aby mu šplechol do očí, že to dosiahli aj bez povinného celoplošného „atómového“ testovania!!! A nenašiel sa ani jeden, jediný „novinár“, ktorý by bol Igorovi šplechol do tváre jeho výroky pred prvým povinným celoplošným testovaním, keď nás ubezpečoval, že ak sa dáme všetci otestovať Ag testami, tak sa môžeme tešiť na pekné Vianoce…

Občania, niektorí naozaj dobrovoľne, ale väčšina s povinnosti, so zaťatými zubami, so zaťatými päsťami absolvovali toto poníženie a Igorova „atómová“ bomba vybuchla hľa, presne pred Vianocami a to takým spôsobom, že budeme zavretí doma a to len preto lebo nám vtedy Igor zabudol povedať, že ono by to fungovalo, keby sme sa takto testovali každý víkend lebo ako včera na TB uviedol idiotský príklad, tak – „…aj ruky keď si umyjete a následne si ich zašpiníte, tak si ich opäť musíte umyť, či?“ Nuž takýto idiotský príklad Igor včera dal, prečo je potrebné v pravidelných intervaloch vykonávať AG testovanie a to povinne. Nebudem sa ďalej rozpisovať o týchto idiotinách Igora Matoviča, ktoré mu skryte Zuzana Čaputová schvaľuje lebo by som asi dnes neskončil.

Avšak, ak by som mal tu moc, tak by som z našich spoločných peňazí obetoval ešte zopár tisíc eur, posadil by som Zuzanu Čaputovú, Igora Matoviča spolu s jeho korona ministrami (minimálne J. Naď, M. Krajčí, R. Mikulec!) do vládneho špeciálu a nechal by som ich odletieť do Bieloruska, aby sa ta išli pozrieť, ako je možné, že tamojší „diktátorský“ režim nerobí, žiadne mimoriadne opatrenia proti „pandémií“ – všetko je otvorené, deti chodia do škôl, ľudia chodia do práce, športové podujatia sú bez obmedzení v návštevnosti, gastro „priemysel“ funguje bez obmedzení, rúška sú nepovinné a ľudia neumierajú na ulici!!! A čo je najviac zarážajúce na bieloruskom „diktátorskom“ režime, že i napriek tomu, že západná propaganda na týždennej báze vyháňa zmanipulovaných bieloruských, prevažne bezstarostných mladých ľudí do ulíc, vraj v státisícoch, tak ten zlý „diktátor“ A.G. Lukašenko, aby sa pred nimi ochránil, čuduj sa svete nezaviedol Núdzový stav!!! A naša vládna garnitúra si nechala v NR SR svojou vládnou väčšinovou mašinériou schváliť taký zákon, že núdzový stav bude môcť po novom vyhlasovať Vláda SR, opakovane na 40 dní a NR SR jej to musí do dvadsiatich dní schváliť!!! Nuž a keďže diktátor Igor má v NR SR ústavnú väčšinu, tak núdzový stav na Slovensku môže byť predlžovaný do aleluja lebo Igor nepotrebuje ochranku, ako Robert Fico! Naozaj nepotrebuje obyčajnú ochranku, on totiž koná také „dobro“ na prospech všetkých občanov SR, že potrebuje na svoju ochranu, rovno jeden celý ochranný regiment, od svojho verného lokaja – ministra obrany Jaroslava Naďa a ministra vnútra Romana Mikulca!!!

Takže áno, tam by naši vládcovia videli, aký je zavedený v Bielorusku „diktátorský“ režim, „diktátorom“ A.G. Lukašenkom a ako oni vládnu demokraticky na Slovensku!!!

Dnes môžeme Bielorusom len nemo závidieť…!!!

Na záver ešte odcitujem z Trestného zákona č. 300/2005, ktoré je podľa môjho názoru, možné použiť vo vzťahu k Igorovi Matovičovi a Zuzane Čaputovej za to, čo to tu s nami stvárajú.

Igor Matovič – Ochranné liečenie, §73, (2) – Súd môže uložiť Ochranné liečenie, ak páchateľ spáchal trestný čin – a) – v stave zmenšenej príčetnosti a jeho pobyt na slobode je nebezpečný, – b) – v stave vyvolanom duševnou poruchou a jeho pobyt na slobode je nebezpečný.

Igor Matovič – §122, (6) – Trestný čin je spáchaný ľsťou, ak bol spáchaný s využitím omylu, ktorý páchateľ vyvolal alebo s použitím úskoku.

Igor Matovič – §123 Ujma na zdraví – (1) – Ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie akékoľvek poškodenie zdravia iného.

Igor Matovič – §124 – Škoda – (1) – Škodou sa na účely tohto zákona rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na účely tohto zákona rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom.

Igor Matovič – §149 – Usmrtenie – (1) – Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. (koľkože to máme od marca 2020 na Slovensku zbytočných úmrtí lebo C-19?!)

Igor Matovič – §159 – (1) – Kto neoprávnene odoberie zo živej osoby orgán, tkanivo alebo bunku alebo kto pre seba alebo iného taký orgán, tkanivo alebo bunku neoprávnene zadováži, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov. (povinné Ag testovanie resp. PCR testovanie! – netvrdím, že je to tak, ale možné to je)

Igor Matovič – §182 – (1) – Kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

Igor Matovič – §183 – (1) – Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Igor Matovič – §192 – Nátlak – (1) – Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Igor Matovič – §195 – (1) -Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy obmedzuje vo výkone jeho združovacieho práva alebo zhromažďovacieho práva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Igor Matovič – §311 Vlastizrada – (1) – Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie. (viď stretnutie Igora s Angelou, plus pravidelné návštevy na jednej nemenovanej zaatlantickej ambasáde a pod.)

 

A mnoho ďalších trestných činov a porušovaní Ústavy SR. Samozrejme, keďže Zuzana Čaputová svojim postojom schvaľuje konanie Igora Matoviča, je podľa môjho názoru spoluzodpovedná za všetko zlé, čo Igor Matovič pácha na občanoch SR a teda je spoluvinná!!!

Igor Matovič hovorí – Ja si idem svoje! Dokedy mu to budeme tolerovať?

08.03.2021

Toto je tragédia národa slovenského, celej našej spoločnosti, tragédia Slovenskej republiky! Nie, nepovažujem za tragédiu to, že veľká väčšina občanov-voličov SR sa 29. februára 2020 v PV rozhodli tak, ako sa rozhodli a odovzdali svoje volebné hlasy hlavne OĽANO a predovšetkým Igorovi Matovičovi – 498740 preferenčných hlasov pre Igora a celkovo pre OĽANO 721166 [...]

Bezhraničný cynizmus Zuzany Čaputovej!

07.03.2021

Nie, mňa absolútne nezaujíma, kto pripravuje Zuzane Čaputovej program, ba ani to čo v tom programe hovorí/číta a vykonáva lebo takto musí? Nie z jediného dôvodu. Zuzana Čaputová sa hrdí tým, že terazky je najvyšším ústavným činiteľom SR, podľa Ústavy SR – prezident/ka SR! To zanemená, že sa má v otázkach spoločensko-politických, či už domácich alebo [...]

Keď sa poslanec za OĽANO sekne a zároveň zázračne stratí pamäť aj chrbtovú kosť!

06.03.2021

Aby som bol úplný a presný, jedná sa o poslanca NR SR, ktorý kandidoval v PV 2020 do NR SR na kandidačnej listine strany(?), koalície(?) s názvom- OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA“ zo 40 miesta, tréner a manažér tenisovej akadémie – Ján Krošlák. Avšak neviem, kde ho mám na základe tak dlhého názvu tejto [...]

kollár

Podľa Kollára by Matovič a Sulík po odchode z vlády rozpútali peklo v parlamente

08.03.2021 16:51

Odstúpením Igora Matoviča a Richarda Sulíka z funkcií by sa podľa šéfa Sme rodina nič nezmenilo.

čaputová

Čaputová: 80 percent zamestnancov v prvej línii tvoria ženy

08.03.2021 16:42, aktualizované: 17:00

Prezidentka upozornila, že výskyt domáceho násilia celosvetovo stúpa a nevyhlo sa to ani Slovensku.

samuel paty vražda

Útok na učiteľa Patyho vo Francúzsku podnietili aj lživé tvrdenia študentky

08.03.2021 16:35

Počas výsluchov vyšlo najavo, že dievčina, ktorá učiteľa obvinila z islamofóbie, v danom čase v triede ani nebola.

Vatikán SR Prezidentka Pápež Audiencia

Pápež prijal pozvanie od Čaputovej a príde na Slovensko

08.03.2021 16:03, aktualizované: 16:27

Svätého Otca pozvala prezidentka na návštevu ešte počas ich spoločného stretnutia v decembri minulého roka.