Založ si blog

Vyzve Z. Čaputová NR SR, aby sa uzniesla na vyhlásení referenda s týmito otázkami? Kompetenciu na to jednoznačne má!

Niektorí čitatelia mi odkazujú, že Zuzana Čaputová nemá suplovať Vládu SR a nemá ani dosah na chod štátu ! Je to obrovský omyl vážení ! Podľa Ústavy SR (ÚSR) je prezident SR najvyšší ústavný činiteľ a teda z toho jasne vyplýva, že jeho kompetencie sú najvyššie ! Je jasné, že nemá priamu kompetenciu na rozhodovanie vlády a rozhodovanie NR SR, ale svojim konaním môže a má jednoznačne ovplyvňovať ich činnosť, ak vidí, že nekonajú v súlade s riadnym chodom štátu a hlavne, ak sa Vláda SR (VSR) a jej predseda stáva vo vzťahu k občanom štátu – diktátorským a pomstychtivým. A toto sa dnes na Slovensku jednoznačne deje.

Nuž poďme ku kompetenciám prezidenta SR (PSR) (dnes Zuzana Čaputová), ktoré má na základe ÚSR a iných súvisiacich ústavných zákonov. Hneď v úvode ÚSR udeľuje túto povinnosť PSR, Čl. 101, (1) – „Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.“ Teda PSR svojim rozhodovaním, konaním má zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov ! Môžeme dnes zodpovedne povedať, že „chod“, výkon VSR je v súlade s ústavou ? Nie, nie je a ak je upozornená na neústavnosť, tak si jednotlivé ústavné zákony následne spätne v NR SR svojimi koaličnými poslancami zmení tak, aby to už ústavne bolo. Následne tento zákon dostane na stôl PSR a nepoukáže na nemorálnosť takéhoto postupu VSR, ale ho bez pripomienok podpíše ! Ďalej sa v predmetnom článku píše, že PSR nie je viazaný ničím a koná na základe svojho svedomia a presvedčenia! To znamená, že ak dnes Zuzana Čaputová sa nevyhraňuje voči krokom VSR a samotného Igora Matoviča, tak s ním bezvýhradne súhlasí a je to rozhodnutie aj jej svedomia a presvedčenia !

Ďalšia kompetencia PSR na základe ÚSR, Čl.102, (1), písmeno „k“ je – „je hlavným veliteľom ozbrojených síl“ – to znamená, že ak je niekto hlavným veliteľom, tak je automatický najvyšším veliteľom ! To znamená, že v rámci legislatívy platnej na území SR nad PSR nie je už nik iný a teda Zuzana Čaputová si nemôže dovoliť povedať, že ona nemusela byť informovaná o tom, že sa tisíce príslušníkov OS SR použije na tajnú operáciu Igora Matoviča, ktorá sa týka všetkých občanov SR a pritom vyhlási, že ona ako PSR sa k tomuto problému postavila výhradne na základe toho, čo jej umožňuje ÚSR ! Absolútne zlé a nepochopenie kompetencie PSR ! V tejto súvislosti neupozornila Igora Matoviča a jeho VSR na znenie tohto textu ÚSR – Čl.102, (1), písmeno „r“ – „ má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh,“. Prečo si Zuzana Čaputová neuplatňuje toto svoje ústavne právo ? Prečo dôsledne a rázne nevyžaduje od Igora Matoviča a jeho VSR, aby jej dávali všetky informácie zásadného významu, aby si vedela riadne vykonávať svoju funkciu ? To jej nevadí, že nevie, čo VSR chystá poza jej chrbát, ako hlavného veliteľa OS SR a ona nemôže konať lebo nemá o tom vedomosť…? A o čom ešte nemá vedomosť, čo Igor Matovič chystá, čo sa dotkne všetkých občanov SR a teda aj jej samotnej…?

Ďalšia kompetencia PSR na základe ÚSR, Čl.102, (1), písmeno „n“ je – „vyhlasuje referendum“, k tomuto budem pokračovať ďalej v texte, ale nateraz uvádzam, že na základe ÚSR nie je nikto v rámci legislatívy platnej na území SR, kto by okrem PSR mohol vyhlásiť Referendum, ak pozícia PSR je obsadená a plne funkčná !

A ďalšou najzákladnejšou kompetenciou PSR v rámci ÚSR je táto – Čl. 102, (1), písmeno „p“ – „podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach,“

Týmto sa dostávam k hlavnej myšlienke môjho dnešného článku. Áno, ja považujem túto kompetenciu PSR za nazákladnejšiu pri výkone práce PSR, hlavne v tak chaotickom stave v spoločnosti, v akom sa dnes nachádzame. Toto je nazákladnejšia kompetencia PSR, na to aby PSR prostredníctvom prednesenia svojej správy o stave v SR (spoločnosti) v NR SR upozornil/la na to, že sa v našom štáte dejú veci, ktoré sú nezlučiteľné s demokratickým zriadením !!!

Dnes by Zuzana Čaputová, na základe atmosféry strachu, hnevu, udalostí, ktoré sa dejú v čo raz väčšom merítku na našich námestiach, aj napriek núdzovému stavu (nie je na to žiaden dôvod!) v našej spoločnosti, mala požiadať NR SR o vystúpenie a predniesť zásadnú Správu o tom, ako vidí, hodnotí dnešnú situáciu v našej spoločnosti a navrhnúť jasné riešenie. Nebudem teraz dopodrobna rozoberať, čo všetko by mala vo svojej správe uviesť, to všetci dobre vieme, ale čo je podstatné, je záver jej správy, kde by mala, ako predstaviteľka zmeny v politickom myslení a konaní oproti predchádzajúcim vládny politikom (myslím SMER-SD a jeho  vlády) uviesť toto jasné a jediné férové riešenie. Zuzana Čaputová by mala povzbudiť a vyzvať všetkých 150 poslancov NR SR k tomuto – „…Keďže vnímam, že zo strany verejnosti sú aj na mňa kladené zásadne otázky môjho konania, postoja ku konaniu VSR a vnímam, že aj ja by som sa mala občanov SR opýtať na to, či moje konanie je v súlade so záujmami všetkých občanov resp. väčšiny občanov SR, Vás chcem požiadať, navrhnúť a odporúčať, aby ste sa naprieč NR SR uzniesli na vyhlásení Referenda s týmito dvoma jednoduchými, ale o to jasnejšími dvomi otázkami. Prvá – „Ste zato, aby sa konali predčasné parlamentné voľby?“ a druhá – „Ste zato, aby sa konali predčasné prezidentské voľby?“ Som presvedčená, že môj prístup je korektný, férový, ktorý jasne dáva nám všetkým príležitosť opýtať sa našich občanov, aby sa vyjadrili, či dnes konáme v ich záujme a či si prajú, aby sme takto konali aj naďalej a takto si opäť u nich vypýtať mandát na naše ďalšie pôsobenie. Dajme občanom možnosť sa slobodne a bez strachu rozhodnúť, či nás chcú na čele štátu alebo si prajú iné riešenia, iných politikov… Zároveň zodpovedne prehlasujem, že ak sa NR SR uznesie na vyhlásení Referenda s týmito dvoma otázkami, tak ja ako PSR nebudem otáľať a využijem svoju kompetenciu, ktorú mi umožňuje ÚSR a Referendum vyhlásim bezodkladne !“

Áno presne, toto by mala dnes vykonať Zuzana Čaputová lebo má nato kompetenciu. Nemá kompetenciu sama od seba vyhlásiť referendum (akékoľvek), ale môže svojim hodnotovým postojom na to vyzvať zákonodarcov v NR SR a vyhnúť sa tak zdĺhavému procesu zbierania podpisov, sčítania a overenia získaných podpisov a následnému ďalšiemu ústavnému postupu, čo môže trvať aj rok! Ak je Zuzana Čaputová iná politička, s iným hodnotovým nastavením, ako tí pred ňou, tak by mala postupovať jednoznačne takto a potom jej garantujem, že bude prezidentkou aj v nasledujúcom volebnom období. Ak však nebude postupovať týmto férovým spôsobom voči VSR a voči samej sebe, tak ju čaká rovnaký osud, aký bezpochyby postihne Igora Matoviča a spol.

Na záver :

Aktivity, ktoré dnes Zuzana Čaputová vyvíja, najme na sociálnych sieťach sú aktivity, ktoré by mal PSR vykonávať po uplynutí svojho mandátu – charitatívnu činnosť by PSR nemal vykonávať, ako svoju hlavnú a jedinú politickú činnosť pokiaľ je riadne v úrade !!!

Čaputovej cyklo provokácie!

15.08.2022

Tak som si myslel, že Čaputová je kdesi v ďalekom svete na „zaslúženej“ dovolenke lebo si potrebuje oddýchnuť po „ťažko“ vykonanej práci „na prospech“ Slovenska a Slovenského ľudu. Že je niekde ďaleko od technických vymoženosti ľudstva, teda minimálne od internetu a nevie, čo sa jej robí doma resp. ani len nechce vedieť čo sa jej robí doma!!! A tu hľa, [...]

Novinárčina sa musí stáť rovnakým trhovým produktom, ako ktorýkoľvek iný!

15.08.2022

V kapitalizme kapitalisti sveto svete tvrdia, hlavne tí liberálni a neoliberálni, že všetko vyrieši trh, trhové hospodárstvo založené na Dopyte a Ponuke alebo naopak! Inak to už nie je kapitalistická trhová ekonomika ale ekonomika riadená a teda hovoriť o voľnom trhu nie je možné… A presne toto by sa malo týkať aj médií/novinárov! Na našom mediálnom trhu by [...]

Zelenskyj mohol byť nie len domácim, ale aj svetovým hrdinom, keby. ..

14.08.2022

Iste, uznávam, že existuje taká slovná hračka, že – „keby, keby boli by sme v nebi“. A je pravda, že v tomto mojom dnešnom názorovom článku, slovíčko „keby“ zaznie častejšie, ale je to pre pochopenie „deja“ naozaj nevyhnutné! V tomto článku sa budem snažiť ani raz nespomenúť (teda len teraz na začiatku) Rusko, Putina a ani nič čo by nejakým spôsobom [...]

covid vakcína omikron moderna

Británia ako prvá krajina schválila vakcínu proti variantu omikron

15.08.2022 14:34

Posilňujúca dávka Spikevax od Moderny pozostáva z 25 gramov pôvodnej očkovacej látky proti koronavírusu a 25 gramov novej vakcíny proti variantu omikron.

Patrick Linhart

Poslanca Sme rodina Linharta obvinili pre incident s policajtom

15.08.2022 14:15, aktualizované: 14:53

Patrick Linhart mal ešte koncom roka 2020 obviniť policajta z napadnutia, ten teraz podal trestné oznámenie na neho.

trieda, deti, škola

Ministerstvo preplatí školské kluby detí takmer päťtisíc žiakom zo znevýhodneného prostredia

15.08.2022 13:43

V minulom školskom roku 2021/2022 bolo podporených sumou 289 575 eur 229 škôl.

mjanmarsko, aun schan su ťij, barma, príhovor

Zosadená mjanmarská líderka dostala ďalších šesť rokov väzenia za korupciu

15.08.2022 13:11

Su Ťij je vo väzbe, odkedy generáli mjanmarskej armády vo februári 2021 zosadili jej civilnú vládu, čím ukončili krátke obdobie demokracie v krajine.