Založ si blog

Vyzve Z. Čaputová NR SR, aby sa uzniesla na vyhlásení referenda s týmito otázkami? Kompetenciu na to jednoznačne má!

Niektorí čitatelia mi odkazujú, že Zuzana Čaputová nemá suplovať Vládu SR a nemá ani dosah na chod štátu ! Je to obrovský omyl vážení ! Podľa Ústavy SR (ÚSR) je prezident SR najvyšší ústavný činiteľ a teda z toho jasne vyplýva, že jeho kompetencie sú najvyššie ! Je jasné, že nemá priamu kompetenciu na rozhodovanie vlády a rozhodovanie NR SR, ale svojim konaním môže a má jednoznačne ovplyvňovať ich činnosť, ak vidí, že nekonajú v súlade s riadnym chodom štátu a hlavne, ak sa Vláda SR (VSR) a jej predseda stáva vo vzťahu k občanom štátu – diktátorským a pomstychtivým. A toto sa dnes na Slovensku jednoznačne deje.

Nuž poďme ku kompetenciám prezidenta SR (PSR) (dnes Zuzana Čaputová), ktoré má na základe ÚSR a iných súvisiacich ústavných zákonov. Hneď v úvode ÚSR udeľuje túto povinnosť PSR, Čl. 101, (1) – „Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.“ Teda PSR svojim rozhodovaním, konaním má zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov ! Môžeme dnes zodpovedne povedať, že „chod“, výkon VSR je v súlade s ústavou ? Nie, nie je a ak je upozornená na neústavnosť, tak si jednotlivé ústavné zákony následne spätne v NR SR svojimi koaličnými poslancami zmení tak, aby to už ústavne bolo. Následne tento zákon dostane na stôl PSR a nepoukáže na nemorálnosť takéhoto postupu VSR, ale ho bez pripomienok podpíše ! Ďalej sa v predmetnom článku píše, že PSR nie je viazaný ničím a koná na základe svojho svedomia a presvedčenia! To znamená, že ak dnes Zuzana Čaputová sa nevyhraňuje voči krokom VSR a samotného Igora Matoviča, tak s ním bezvýhradne súhlasí a je to rozhodnutie aj jej svedomia a presvedčenia !

Ďalšia kompetencia PSR na základe ÚSR, Čl.102, (1), písmeno „k“ je – „je hlavným veliteľom ozbrojených síl“ – to znamená, že ak je niekto hlavným veliteľom, tak je automatický najvyšším veliteľom ! To znamená, že v rámci legislatívy platnej na území SR nad PSR nie je už nik iný a teda Zuzana Čaputová si nemôže dovoliť povedať, že ona nemusela byť informovaná o tom, že sa tisíce príslušníkov OS SR použije na tajnú operáciu Igora Matoviča, ktorá sa týka všetkých občanov SR a pritom vyhlási, že ona ako PSR sa k tomuto problému postavila výhradne na základe toho, čo jej umožňuje ÚSR ! Absolútne zlé a nepochopenie kompetencie PSR ! V tejto súvislosti neupozornila Igora Matoviča a jeho VSR na znenie tohto textu ÚSR – Čl.102, (1), písmeno „r“ – „ má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh,“. Prečo si Zuzana Čaputová neuplatňuje toto svoje ústavne právo ? Prečo dôsledne a rázne nevyžaduje od Igora Matoviča a jeho VSR, aby jej dávali všetky informácie zásadného významu, aby si vedela riadne vykonávať svoju funkciu ? To jej nevadí, že nevie, čo VSR chystá poza jej chrbát, ako hlavného veliteľa OS SR a ona nemôže konať lebo nemá o tom vedomosť…? A o čom ešte nemá vedomosť, čo Igor Matovič chystá, čo sa dotkne všetkých občanov SR a teda aj jej samotnej…?

Ďalšia kompetencia PSR na základe ÚSR, Čl.102, (1), písmeno „n“ je – „vyhlasuje referendum“, k tomuto budem pokračovať ďalej v texte, ale nateraz uvádzam, že na základe ÚSR nie je nikto v rámci legislatívy platnej na území SR, kto by okrem PSR mohol vyhlásiť Referendum, ak pozícia PSR je obsadená a plne funkčná !

A ďalšou najzákladnejšou kompetenciou PSR v rámci ÚSR je táto – Čl. 102, (1), písmeno „p“ – „podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach,“

Týmto sa dostávam k hlavnej myšlienke môjho dnešného článku. Áno, ja považujem túto kompetenciu PSR za nazákladnejšiu pri výkone práce PSR, hlavne v tak chaotickom stave v spoločnosti, v akom sa dnes nachádzame. Toto je nazákladnejšia kompetencia PSR, na to aby PSR prostredníctvom prednesenia svojej správy o stave v SR (spoločnosti) v NR SR upozornil/la na to, že sa v našom štáte dejú veci, ktoré sú nezlučiteľné s demokratickým zriadením !!!

Dnes by Zuzana Čaputová, na základe atmosféry strachu, hnevu, udalostí, ktoré sa dejú v čo raz väčšom merítku na našich námestiach, aj napriek núdzovému stavu (nie je na to žiaden dôvod!) v našej spoločnosti, mala požiadať NR SR o vystúpenie a predniesť zásadnú Správu o tom, ako vidí, hodnotí dnešnú situáciu v našej spoločnosti a navrhnúť jasné riešenie. Nebudem teraz dopodrobna rozoberať, čo všetko by mala vo svojej správe uviesť, to všetci dobre vieme, ale čo je podstatné, je záver jej správy, kde by mala, ako predstaviteľka zmeny v politickom myslení a konaní oproti predchádzajúcim vládny politikom (myslím SMER-SD a jeho  vlády) uviesť toto jasné a jediné férové riešenie. Zuzana Čaputová by mala povzbudiť a vyzvať všetkých 150 poslancov NR SR k tomuto – „…Keďže vnímam, že zo strany verejnosti sú aj na mňa kladené zásadne otázky môjho konania, postoja ku konaniu VSR a vnímam, že aj ja by som sa mala občanov SR opýtať na to, či moje konanie je v súlade so záujmami všetkých občanov resp. väčšiny občanov SR, Vás chcem požiadať, navrhnúť a odporúčať, aby ste sa naprieč NR SR uzniesli na vyhlásení Referenda s týmito dvoma jednoduchými, ale o to jasnejšími dvomi otázkami. Prvá – „Ste zato, aby sa konali predčasné parlamentné voľby?“ a druhá – „Ste zato, aby sa konali predčasné prezidentské voľby?“ Som presvedčená, že môj prístup je korektný, férový, ktorý jasne dáva nám všetkým príležitosť opýtať sa našich občanov, aby sa vyjadrili, či dnes konáme v ich záujme a či si prajú, aby sme takto konali aj naďalej a takto si opäť u nich vypýtať mandát na naše ďalšie pôsobenie. Dajme občanom možnosť sa slobodne a bez strachu rozhodnúť, či nás chcú na čele štátu alebo si prajú iné riešenia, iných politikov… Zároveň zodpovedne prehlasujem, že ak sa NR SR uznesie na vyhlásení Referenda s týmito dvoma otázkami, tak ja ako PSR nebudem otáľať a využijem svoju kompetenciu, ktorú mi umožňuje ÚSR a Referendum vyhlásim bezodkladne !“

Áno presne, toto by mala dnes vykonať Zuzana Čaputová lebo má nato kompetenciu. Nemá kompetenciu sama od seba vyhlásiť referendum (akékoľvek), ale môže svojim hodnotovým postojom na to vyzvať zákonodarcov v NR SR a vyhnúť sa tak zdĺhavému procesu zbierania podpisov, sčítania a overenia získaných podpisov a následnému ďalšiemu ústavnému postupu, čo môže trvať aj rok! Ak je Zuzana Čaputová iná politička, s iným hodnotovým nastavením, ako tí pred ňou, tak by mala postupovať jednoznačne takto a potom jej garantujem, že bude prezidentkou aj v nasledujúcom volebnom období. Ak však nebude postupovať týmto férovým spôsobom voči VSR a voči samej sebe, tak ju čaká rovnaký osud, aký bezpochyby postihne Igora Matoviča a spol.

Na záver :

Aktivity, ktoré dnes Zuzana Čaputová vyvíja, najme na sociálnych sieťach sú aktivity, ktoré by mal PSR vykonávať po uplynutí svojho mandátu – charitatívnu činnosť by PSR nemal vykonávať, ako svoju hlavnú a jedinú politickú činnosť pokiaľ je riadne v úrade !!!

Hospitalizácia Igora Matoviča je nevyhnutná a je celkom určite namieste!

26.11.2020

Myslím to celkom vážne ! A je to na prospech nie len jemu samotnému, ale predovšetkým je to na prospech celej našej spoločnosti. A ako to dosiahnuť ? Nuž presne tak, ako on chce dosiahnuť, aby sa občania SR išli testovať. Teda „dobrovoľne“ – nasilu! Je potrebné Igorovi Matovičovi dať jasnú slobodnú vôľu – buď pôjde dobrovoľne na niekoľko mesiacov na riadne [...]

I privinula Zuzana Igora na svoju politickú hruď, i zbavila ho viny. . .

25.11.2020

Zuzana Čaputová dňa 24.11.2020 učinila „zásadné“ vyhlásenie k občanom SR, k aktuálnej politickej situácií v našom štáte. Stretol som sa z názorom, že ju za toto nemáme už nijako „vyrušovať“ lebo viac už vykonať pre blaho národa nemôže. Naozaj ? Nuž ja som presvedčený, že svojim „zásadným“ vyhlásením ešte viacej situáciu zhoršila. Pozrime sa nato [...]

Zuzana Čaputová, je čas prezuť črievičky za bagandže!

24.11.2020

Aby nedošlo k omylu. Myslím tým prezutie – politické črievičky, za politické bagandže. Zuzana Čaputová, v pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR, už raz politické bagandže na „nohách“ mala. Bolo to po celý čas, keď v nich „chodila“ od svojej inaugurácie 15. júna 2019 do vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb 2020 – do 1.3.2020. Začnem však [...]

NAKA

NAKA preverí informácie o údajnej korupcii prokurátorov

26.11.2020 16:48

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril Alojz Baránik (SaS). Tvrdí, že môže mať informácie o tom, že prokurátori berú úplatky vo výškach 500 alebo 1000 eur.

Boris kollár

Kollárove návštevy sú vraj v poriadku, v piatok ho prepustia

26.11.2020 16:32

Generálny riaditeľ nemocnice potvrdil, že došlo ku konfliktu medzi sestričkami a priateľkami šéfa Národnej rady.

balistická raketa

Rusko vyskúšalo novú hypersonickú strelu protiraketovej obrany

26.11.2020 16:32, aktualizované: 17:01

Fregata triedy Admiral Gorškov úspešne otestovala protilodnú hypersonickú riadenú strelu 3M22 Cirkon v rámci testov nových zbraní.

November 89

Mikulec: Postup policajtov pri incidente s Gálom a Zajacom na výročie novembra '89 sa preveruje

26.11.2020 15:39

Minister vnútra sa podľa svojich slov o incident zaujíma. Postup bratislavských krajských policajtov je podľa neho predmetom kontroly.