Založ si blog

Uvedomuje si Z. Čaputová rozdiel medzi skládkou a pozíciou najvyššieho ústavného činiteľa SR ? !

Dovoľte mi, aby som vyslovil tento môj názor a presvedčenie, že to čo vykonala Zuzana Čaputová vo vzťahu k Svjatlane Cichanovskej, je pre našu republiku nanajvýš škodlivé, hlavne čo sa týka našej zahraničnej politiky. Zuzana Čaputová má povinnosť vyplývajúcu z Ústavy SR reprezentovať našu republiku nie len do vnútra, ale aj navonok ! V obidvoch prípadoch má konať uvážené a hlavne vyvážene ! Naša zahraničná politika nemôže byť jednosmerná a už vôbec nie jednostranná !!!

Stretnutie Zuzany Čaputovej, ako našej najvyššej ústavnej činiteľky s, pre Slovensko z pohľadu diplomacie a obchodných vzťahov, nič znamenajúcou občiankou Bieloruska, neúspešnou prezidentskou kandidátkou Svjatlanou Cichanovskou, je pre prezidenta/ku SR nanajvýš nedôstojné a z pohľadu zahraničnej politiky aj škodlivé! Zuzana Čaputová, ako prezidentka SR oficiálne prijíma zástupcu, občana iného štátu, štátu mimo EÚ a dáva jej pocit dôležitosti a uznania len preto lebo si to tak niekto praje ? Nie, my nie sme nikomu sluha, aby sme sa tak ponížene správali. Áno, sme súčasťou EÚ, ale sme jej plnohodnotnou súčasťou a hlavne sme suverénny samostatný štát !!! Snami ako s republikou nikto nebude kývať, ako sa mu zachce. Buď nás akceptujú a budú mať rešpekt k našim suverénnym názorom alebo potom inej cesty, ako rozchodu niet ! Potom, aký je rozdiel v našej pozícií, akú sme mali vo vzťahu k ZSSR pred novembrom 1989 a teraz po roku 1989 vo vzťahu k EÚ a USA ? Neskáčeme ešte väčšmi teraz, ako cvičené opičky, ako sme skákali pred tým vo „východnom“ socialistickom bloku ?! Áno, podľa môjho názoru sme viac lokajistickejší vo vzťahu k západným kapitalistickým mocnostiam, ako sme boli pred rokom 1989 k ZSSR !!! Takže zahraničná politika člena EÚ má byť taká, aby nás nepoškodzovala vo vzťahu k EÚ, ale ani vo vzťahu k štátom mimo EÚ, teda nie vo všetkom musí byť rovnaká ako francúzska, nemecká a už vôbec nie ako USA !!!

Ale späť k Zuzane Čaputovej.  Ak by sa Zuzana Čaputová, ako radová občianka SR, ako radová environmentalistka stretla napr. na pezinskej skládke odpadov s bieloruskou učiteľkou angličtiny Svjatlanou Cichanovskou, tak by si to svet všimol a zaujímal by sa o toto ich súkromné stretnutie asi tak, ako sa dnes zaujíma, aké bolo počasie pred rokom, práve na mieste ich súkromného stretnutia ! Na takéto súkromne stretnutie dvoch žien, bežných občanov svojich republík nie je nič zlé. Avšak, ak sa Zuzana Čaputová v čase, keď prechodne zastáva v SR pozíciu prezidentky štátu, najvyššiu ústavnú pozíciu, v úlohe vrchného veliteľa ozbrojených síl SR, stretáva na oficiálnej úrovni s osobou, ktorá nie je oficiálnym štátnym zástupcom svojho štátu a rieši s ňou vnútorné otázky daného štátu, tak toto je neprijateľné !!! Kto je Svjatlana Cichanovská pre Zuzanu Čaputovú – prezidentku suverénneho štátu, člena EÚ ? Je to pre ňu rovnocenný partner Bieloruskej republiky ? Je Svjatlana Cichanovská v Bielorusku na rovnakej pozícií, ako Zuzana Čaputová na Slovensku ? Je Svjatlana Cichanovská prezidentkou všetkých Bielorusov, resp. bola za ňu zvolená ? Svjatlana Cichanovská z tohto nič nespĺňa a preto je jednoznačné, že pre Zuzanu Čaputovú je jediným oficiálnym rovnocenným partnerom na bieloruskej strane riadne, bieloruským ľudom zvolený za prezidenta nikto iný, ako Alexander Grigorievič Lukašenko ! Preto môj názor je taký, že bez ohľadu nato, akú politiku razia iné štáty EÚ  a USA voči suverénnemu Bielorusku, má Zuzana Čaputová mať k Lukašenkovi politickú úctu a ak sa chce niečo, čo aj keď nepríjemné opýtať na situáciu v Bielorusku, tak sa ma nato pýtať jednoznačne a výhradne samotného A.G. Lukašenka. Všetko ostatné vo vzťahu SR k Bielorusku nielenže vyznieva, ako provokácia, ale provokáciou jednoznačne je !!! Toto všetko sa nám – Slovenskej republike môže a pravdepodobne raz nepekne vráti. Je to jednoznačné, neadekvátne zasahovanie do vnútorných záležitosti cudzieho suverénneho štátu a ja, ako občan SR nechcem mať s takouto štvavou politikou absolútne nič a ako občan SR deklarujem suverénnemu slobodnému bieloruskému ľudu, že sa od týchto konaní dnešných našich najvyšších ústavných činiteľov v plnom rozsahu dištancujem a zároveň sa im zato ospravedlňujem ! Tu jednoznačne nejde o bieloruský ľud a ich „slobodu“ ! Tu jednoznačne ide o geopolitické záujmy, najmä USA a to jednoznačne vo vzťahu k Ruskej federácií a Číne. Geopolitická mapa východnej Európy hovorí jasne – po zemi západnú hranicu Ruskej federácie tvoria tieto štáty (od severu na juh) – Nórsko, Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Bielorusko, Ukrajina. Z uvedeného jasne vyplýva, že po zemi sa dnes do Ruskej federácie žiadne vojska NATO nedostanú len cez rodnú zem všetkých Bielorusov. Ukrajina je už pod jarmom západných veľmocí, nenahovárajme si že nie ! Teda, ak by sa Bielorusko stalo ďalšou kolóniou USA a ich západných „spojencov“, tak Ruska federácia by po zemi priamo hraničila s NATO v nepretržitej jej západnej hranice !!! Je potrebné ešte detailnejšie vysvetľovať prečo USA a Západ, tak vehementne podporujú v Bielorusku „demokratizačný“ proces a za svojho človeka si vybrali Svjatlanu Cichanovsku ? A z tohto hľadiska kroky Zuzany Čaputovej a jej konanie v zahraničnej politike z jej terajšej pozície, ako najvyššieho ústavného činiteľa SR je pre Slovenskú republiku v súčasnosti, ale hlavne do budúcnosti, veľmi nešťastné, neprofesionálne, antipolitické a nebezpečné !!! Zuzana Čaputová sa podľa môjho názoru nechová ako prezident/ka suverénneho štátu v srdci Európy, ale ako poslušný člen EÚ a NATO !

Takéto správanie, aké nám predvádza Zuzana Čaputová nie je hodné najvyššieho predstaviteľa, akéhokoľvek demokratického a suverénneho štátu sveta !!!

Záver :

Zopár slov k tomu geopolitickému divadlu okolo Svjatlany Cichanovskej. Svjatlana Cichanovská si chodí po štátoch EÚ, ako najväčšia svetová politická celebrita, ale ňou nie je ! Je a bude ňou len dovtedy, kým bude vyhovovať v presadzovaní svojich geopolitických záujmov Západného kapitalizmu a USA imperializmu ! Kto platí tento nóbl život Svjatlany Cichanovskej ? Je to bieloruský pospolitý ľud ? Pravdepodobne nie ! Ale raz, až sa ciele západu a USA vo vzťahu k Bielorusku naplnia, tak následne to bieloruský ľud svojou ťažkou a poctivou prácou bude nielenže musieť západnému kapitalizmu a USA imperializmu splatiť, ale bude musieť ešte niečo navrch pridať, presne tak, ako sa vyjadril náš „svetový politik“, neoliberál a USAfil Peter Osuský vo vzťahu k USA – „s USA už naveky!“, teda bieloruský ľud „slobodu“, ktorú im prinesie západný veľkokapitál a USA militantizmus, budú splácať naveky !

Na GLOBSECU si Svjatlana Cichanovská z rúk „Slováka“ Pavla Demeša, prevzala „prestížnu“ cenu s bombastickým bezpečnosť „zaručujúcim“ názvom – Česko-slovenská transatlantická cena slobody, ktorá je div sa svete, udeľovaná vraj za zásluhy pre rozvoj demokracie a podporu ľudských práv ! Niečo neuveriteľné ! Toľké farizejstvo !!!

A už len malá poznámočka k osobe Pavla Demeša. Kto to vlastne, tak „veľmi“ významnej svetovej politickej „celebrite“, akou „bezpochyby“ Svjatlana je, odovzdával ? Podľa dostupných informácií na Wikipedií, bol Pavol Demeš od 2000 do 2010  riaditeľ pre strednú a východnú Európu americkej mimovládnej organizácie German Marschall Fund (Nemecký Marshallov fond)! Aké aktivity a kto financuje, koho podporuje táto americká mimovládna a s akým zámerom ? V súčasnosti podľa Wikipédie Pavol Demeš pôsobí, ako zahraničnopolitický analytik (pre koho a čo politicky analyzuje?!) spolupracuje s mimovládnymi organizáciami na Slovensku (v čom spočíva jeho spolupráca a aké sú to mimovládne organizácie, výlučne naše ? Západné ? Nebodaj USA podporované?!) i v zahraničí. (aké je to zahraničie? Nemecko ? Anglicko? Francúzsko? Alebo výhradne USA ? Nuž Ruská federácia, ba ani Čína to asi nebude !)

“Excelentná“ BODKA v podaní Zuzany Čaputovej !

Presne ako som v jednom zo svojich článkov predpokladal, Zuzana Čaputová neodolala pokušeniu a na svojom FB profile uverejnila „slušivú“ fotečku so Svjatlanou a pridala k tomu tento „excelentný“ naozaj nesmierne „štátnicky“ status. Zuzana okrem iného pri tejto „štátnickej“ príležitosti, napísala aj toto: – „…Charizmatická dáma, matka dvoch detí, ktorej manžel, novinár je ešte stále v bieloruskom väzení…“ Naozajstná rodinná tragédia ! Tak manžel je v „krutom“ bieloruskom väzení za „nevinnosť“, matka „zachraňuje“ „zúbožený“ bieloruský ľud potulkami po členských štátoch EÚ a potom vyvstáva otázka, kde sú tie chúdence deti ?! Podľa Wikipédie má Svjatlana dve deti, synček vo veku 10 rokov a dcérenka vo veku 4 rokov ! Nikde na fotografiách som nevidel, žeby boli po boku svojej matky, chápem bezpečnostné riziká pre tieto nevinné dietky, ale opýtala sa Zuzana svojej bieloruskej priateľky, bojovníčky za „lepší“ život svojho „zbedačeného“ ľudu, kde a ako je postarané o jej ratolesti ? Lebo dobrá matka svoje deti neopustí za nič na svete !!!

Ďalej sa Zuzana v predmetnom statuse „zaskvela“ takouto vetou : – „Pani Cichanovská cíti, že Slovensko Bielorusom rozumie a uistila som ju, že aj naďalej bude mať našu plnú podporu.“

Za ktoré Slovensko to Zuzana hovorila resp. za ktorú časť občanov SR ? Lebo ja patrím, k tej časti občanov SR, ktorý podporuje bielorusky ľud, ale nie v tom, že sa im majú západné „demokratické“ štáty a USA miešať do výsostne ich domácich záležitosti, ale podporujem ich v tom, aby si sami doma situáciu vyriešili a odmietli „demokratickú“ pomoc, ktorú im dáva Západ (aj Slovensko! a USA. A keď si zvolili za prezidenta A.G. Lukašenka, tak sa celý svet môže aj na hlavu postaviť…! No a čo sa týka tej ďalšej podpory, ktorú Zuzana Svjatlane zaručuje, že sa „im“, rozumej výhradne štvavej bieloruskej opozícií, od slovenských daňových poplatníkov dostane, tak to určite myslela, že tá už zaslaná 750 000 € pomoc bieloruskej opozícií sa z našej, slovenskej strany bude ešte navyšovať ?! A prečo sa Zuzana Čaputová neopýtala Svjatlany, ako si váži túto slovenskú pomoc na dokončenie „demokratizačného“ procesu v Bielorusku a kto, že ich dostal na účet ?! Bola to samotná Svjatlana alebo kto, konkretizujte lebo občan SR, z ktorého daní odišla za hranice nášho štátu suma trištvrte milióna eur chce vedieť komu tieto naše peniaze odišli (ktoré nám doma nebudú absolútne „chýbať“, hlavne keď máme takú prázdnu špajzu !) a hlavne na aký účel ???

Takéto informácie by som od Zuzany Čaputovej očakával, keby zistila od Svjatlany a následne nám ich všetky odprezentovala na svojej FB stránke !

Nuž čo občan SR, sú dnešní „naši“ najvyšší činitelia a parlamentná „demokratická“ väčšina lokajilistickejšia, ako tí najväčší lokaji vo vzťahu k „silne demokratickým“ štátom EÚ (Nemecko, Francúzsko) a USA administratíve ? Moja odpoveď je vzhľadom na obsah tohto článku jasná a jednoznačná…!

Igor Matovič hovorí – Ja si idem svoje! Dokedy mu to budeme tolerovať?

08.03.2021

Toto je tragédia národa slovenského, celej našej spoločnosti, tragédia Slovenskej republiky! Nie, nepovažujem za tragédiu to, že veľká väčšina občanov-voličov SR sa 29. februára 2020 v PV rozhodli tak, ako sa rozhodli a odovzdali svoje volebné hlasy hlavne OĽANO a predovšetkým Igorovi Matovičovi – 498740 preferenčných hlasov pre Igora a celkovo pre OĽANO 721166 [...]

Bezhraničný cynizmus Zuzany Čaputovej!

07.03.2021

Nie, mňa absolútne nezaujíma, kto pripravuje Zuzane Čaputovej program, ba ani to čo v tom programe hovorí/číta a vykonáva lebo takto musí? Nie z jediného dôvodu. Zuzana Čaputová sa hrdí tým, že terazky je najvyšším ústavným činiteľom SR, podľa Ústavy SR – prezident/ka SR! To zanemená, že sa má v otázkach spoločensko-politických, či už domácich alebo [...]

Keď sa poslanec za OĽANO sekne a zároveň zázračne stratí pamäť aj chrbtovú kosť!

06.03.2021

Aby som bol úplný a presný, jedná sa o poslanca NR SR, ktorý kandidoval v PV 2020 do NR SR na kandidačnej listine strany(?), koalície(?) s názvom- OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA“ zo 40 miesta, tréner a manažér tenisovej akadémie – Ján Krošlák. Avšak neviem, kde ho mám na základe tak dlhého názvu tejto [...]

kollár

Podľa Kollára by Matovič a Sulík po odchode z vlády rozpútali peklo v parlamente

08.03.2021 16:51

Odstúpením Igora Matoviča a Richarda Sulíka z funkcií by sa podľa šéfa Sme rodina nič nezmenilo.

čaputová

Čaputová: 80 percent zamestnancov v prvej línii tvoria ženy

08.03.2021 16:42, aktualizované: 17:00

Prezidentka upozornila, že výskyt domáceho násilia celosvetovo stúpa a nevyhlo sa to ani Slovensku.

samuel paty vražda

Útok na učiteľa Patyho vo Francúzsku podnietili aj lživé tvrdenia študentky

08.03.2021 16:35

Počas výsluchov vyšlo najavo, že dievčina, ktorá učiteľa obvinila z islamofóbie, v danom čase v triede ani nebola.

Vatikán SR Prezidentka Pápež Audiencia

Pápež prijal pozvanie od Čaputovej a príde na Slovensko

08.03.2021 16:03, aktualizované: 16:27

Svätého Otca pozvala prezidentka na návštevu ešte počas ich spoločného stretnutia v decembri minulého roka.