Založ si blog

Slováci, dnes volíme vojnu alebo mier! Existenciu alebo zánik!

Doslova a do písmena!

Dnešné slovenské voľby na Slovensku do EP ešte nikdy neboli tak dôležité!

A nie je to fráza! Lebo sa zvykne hovoriť, že všetky aktuálne voľby sú dôležitejšie ako tie predchádzajúce, ale zároveň menej dôležité, ako tie budúce.

A zároveň platí, že dnešné voľby do EP vo všetkých štátoch EÚ, teda aj tu na Slovensku, rozhodnú o tom, či v budúcnosti ešte nejaké voľby do EP budú a či vôbec nejaké voľby ešte budú!

Avšak pravda je taká, že voliči jednotlivých členských štátov EÚ, vo voľbách do EP, teda aj tí naši slovenskí, ešte nikdy nevolili v atmosfére strachu z vojnového konfliktu tu priamo na území Európy, obzvlášť na území samotných členských štátov EÚ!

A ani toto nie je fráza, ale holý nevyvrátiteľný fakt!

A ešte nikdy nevolili v atmosfére takejto nenávisti voči RF, ale ani voči nijakému inému štátu/národu sveta!

Ešte nikdy neboli západnou, USA propagandou tak silno mediálne masírovaní o tom, že najväčšou hrozbou mieru v Európe a vo svete je práve RF a teda je potrebné voliť do EP také politické subjekty a ich kandidátov, ktorí horlia za fyzický boj proti RF a horlia za zničenie RF, ako takej…!

Začnem u nás doma.

Pre mňa osobne sú dnes absolútne do EP nevoliteľné tie slovenské resp. „slovenské“ politické subjekty a ich kandidáti, ktorí sú jednoznačne za bezhlavé vyzbrojovanie Ukrajiny všetkými typmi zbraňami, ktorými disponuje NATO!

Tie politické subjekty a ich kandidáti, ktorí súhlasia s tým, aby sa aj vojska NATO resp. jednotlivých členských štátov EÚ, aj fyzicky zapojili do bojov proti Ruskej federácií na území Ukrajiny!

Tie politické subjekty, ktoré súhlasia s tým, aby sme sa v rámci rozhodovania EÚ podriadili názorom a záujmom hlavne Nemecka a Francúzka! Teda aby sme prišli o právo veta v tých otázkach, ktoré sa jednoznačne týkajú našej suverénnej zahraničnej politiky, ale aj iných domácich politík, ktoré patria do výlučnej rozhodovacej právomoci jednotlivých národných štátov EÚ.

Tie politické subjekty, ktoré nevidia potrebu, aby sa EÚ vrátila o niekoľko krokov späť na počiatok svojho vzniku a aby naozaj fungovala, ako zväzok slobodných, suverénnych štátov na princípe vzájomného uznávania sa, rešpektovania a na základe naozaj voľného obchodu a pohybu osôb s trvalým pobytom na území EÚ!

Tie politické subjekty, ktoré sú za to, aby EÚ bola lokajom USA a aby sme bezmyšlienkovite plnili všetky príkazy, ktoré prichádzajú z najbelšieho domu sveta, z Washingtonu, ktoré sledujú jedine ich geopolitické záujmy nie len na európskom kontinente, ale aj všade inde vo svete!

No a potom sú tu tie politické subjekty a ich kandidáti, ktorí hovoria, že ak budú nami zvolení do EP, tak budú presadzovať presne opačné názory, postoje, ako tí vyššie spomínaní!

To zanemená, že sa budú v prvom rade na pôde EP zasadzovať za národnoštátne záujmy SR v rámci EÚ a takýmto naj našim národnoštátnym záujmom je ukončenie totálne nezmyselného vojenského konfliktu na Ukrajine, jedine a výhradne diplomatickými mierovými vyjednávaniami za veľkým okrúhlim stolom so všetkými zainteresovanými stranami, ktoré by dali celej Európe (svetu) záruky trvalého mieru!

Toto sú politické subjekty, ktoré sú voliteľné a ja jeden takýto subjekt budem slobodne, demokraticky voliť!

Ktorý?

Svoje rozhodnutie zverejním ihneď ako to bude možné, teda po uzatvorení volebných miestností vo všetkých členských štátov EÚ.

A teraz do sveta resp. do niektorých členských štátov EÚ.

Jednoznačne sú aj na Slovensku nevoliteľné tie politické subjekty a ich kandidáti, ktorí súhlasia s politikou a názorom napríklad Francúza Emanuela Macrona.

Toho Macrona, ktorý horli za to, aby sa vojenské sily Francúzska (aj iných členských štátov EÚ/NATO!), teda tým pádom aj vojenské sily NATO, aktívne fyzicky zúčastnili na vojne proti RF na území Ukrajiny!

Naozaj? Toto je to Macronovo hrdinstvo?

Ísť bojovať proti nenávidenému Rusku na územie iného, nečlenského štátu NATO a EÚ(!), aby tam umierali ich civilisti, aby bola ničené ich zem?!

Nuž teda, ak je Macron taký hrdina a Francúzi mu veria a stoja za ním, tak nech si konflikt s RF prenesú na svoje územie!

Na územie Francúzska! Nech si vyberú podľa vlastného výberu nejakú lokalitu vlastného štátu, nech si tam povolajú vojská RF a nech tam voči sebe bojujú! Ale nám s tým dajte pokoj! My proti RF a ani proti nikomu inému nechceme bojovať zbraňami!

„Bojovať“ áno, demokraticky medzi sebou súťažiť, rovnocenne medzi sebou spolupracovať, navzájom sa plne rešpektovať…, ale len a výhradne na diplomatickej pôde slovom a nie zbraňami!!!

Ďalším takým vojnovým „hrdinom“ pre mňa osobne pomätencom, je akýsi nemec Joe Weingarten člen nemeckej SPD (nemeckí sociálni demokrati – „demokrati“), ktorý sa vyjadril, že – „V súčasnej vojenskej situácii považujem za potrebné a zodpovedné rozmiestniť nemecké protilietadlové raketové jednotky na území NATO na hranici s Ukrajinou s cieľom chrániť vzdušný priestor nad západom Ukrajiny – napríklad systémami Patriot,“ –  https://standard.sk/665873/zostrelovanie-ruskych-rakiet-z-uzemia-slovenska-klucovy-navrh-podpisal-aj-dzurinda

A ktoré že sú to tie štáty NATO a zároveň EÚ, ktoré priamo susedia s Ukrajinou, ktoré majú s ňou živú pozemnú hranicu?

Nuž áno Poľsko, Maďarsko a pre nás hlavne Slovensko!

Takže akýsi pomätený nemec chce, aby sa aj z územia Slovenska priamo bojovalo s vojskami Ruskej federácie a takto nás vystaviť ako na podnose ruskej ničivej bojovej technike!

A Nemecko by si žilo bezstarostným životom, ďaleko od konfliktu, od zabíjania, od utrpenia…Veď čo, veď to sú len štáty bývalého sovietskeho geopolitického vplyvu a teda tí za slobodu a budúcnosť Nemecka a Nemcov môžu umierať!

Je toto normálne?

Je normálne, aby toto povedal príčetný občan členského štátu EÚ?!

Nuž, nie je!

Takže aj takýmto a podobne zmýšľajúcim Nemcom odkazujem presne to isté, čo Macronovi a jemu fandiacim Francúzom, vyberte si na svojom veľkom nemeckom území lokalitu, kde si pozvete ruské bojové jednotky a tam s nimi bojujte až do úplného konca a sebazničenia sa!

Fakt, idotizmus najhrubšieho zrna!

Zároveň som presvedčený, že ak by sme dnes mali pri moci tých, čo nám tu „vládli“ od 2020 do 2023 a tých, čo chceli ostatné PV 2023 vyhrať, ale chvalabohu nevyhrali, tak títo politici by takéto pomätené návrhy Nemca, Nemecka schvaľovali a aj by im takéto šialenstvo z územia SR umožnili!

A ešte by sa chválili, ako zabezpečili našu bezpečnosť a obranu!

Takže na záver, viete čo Slováci, poďme a zaspievajme si –

„Aká si mi krásna,

ty rodná zem moja.

Krásne i tie hory,

kol teba čo stoja.

Krásne je i nebo

nad tými horami!

Žehnám ťa, vítam ťa

vďačnými slzami!

Atď., atď.

A toto si chceme nechať zničiť pre cudzie geopolitické sveta mocichtivé záujmy?!

Nie NIKDY!

Žiaľ, s najväčšou pravdepodobnosťou drvivá väčšina Slovákov mladšia ako 40 rokov, text tejto nádhernej slovenskej piesne ešte nikdy nepočuli, ani len nechyrujú, že autorom hudby tejto piesne je slovenský hudobný skladateľ a pedagóg svojho času svetového formátu – Eugen Suchoň (no mládež a čo tak – Krútňava, Ani toto Vám nič nehovorí?!) a autorom textu bol Pavol Bella-Horal rodák z Liptovského Mikuláša, ktorý umrel 13. júna 1919 v Budapešti.

Nepočuli lebo dnes nie je moderné dávať do popredia takéto národné skvosty!

Nie je moderné u mladých vzbudzovať pocit národovenstva, pocit národnej hrdosti, že toto je moja rodná hruď, že toto je moja domovina, domovina a zem mojich predkov, že toto je naša milovaná Vlasť, že toto je naša suverénna a samostatná SLOVENSKÁ REPUBLIKA!

My sme sa túto pieseň povinne učili na ZDŠ (Základná deväťročná škola) za čias socializmu!

Lebo za socializmu sme boli vedení k láske k Vlasti, k znášanlivosti, vážiac si starších, vážiac si svoje mamy a otcov, starých rodičov, ktorí pre nás po II. sv. vojne budovali naozaj pokojnejšie, krajšie a hlavne mierové zajtrajšky, teda budúcnosť bez násilia a nenávisti so všetkými, ktorí o takúto budúcnosť stoja…a po takmer 35 rokoch budovania „skvelého“ kapitalizmu, kde vyhráva moc peňazí a nenásytnosť tých čo majú veľa a ešte viac chcú, sme sa dostali na pokraj tretej svetovej vojny a opäť so začiatkom/vznikom na území, pôde Európy…!!!

A Európa si hovorí, že je najcivilizovanejším kontinentom sveta!

Nuž tak to dokážme aj v týchto voľbách do EP, že si zaslúžime byť oslovovaní, ako najcivilizovanejší obyvatelia tejto planéty!!!

Biden verí Putinovi a povzbudzuje ho do konečného víťazstva, Trumpa si vybral za svoju pravú ruku!

12.07.2024

A takýto človek vraj „vládne“ svetu? A takémuto človeku sa EÚ klania? Naozaj toto už ani nie je smiešne! Toto je tragédia, ktorá môže ľudstvo veľmi mrzieť! Toto je na hlboké zamyslenie sa! Je nemysliteľné, aby človek s tak ťažkým mentálnym postihnutím, aké s najväčšou pravdepodobnosťou má „prezident“ USA Joe Biden, bol ten, ktorého budú poslúchať [...]

Samit NATO Washington 2024 – spolok mierotvorcov alebo kazisvetov?

11.07.2024

Hneď na úvod celkom jasne napíšem, že ak by to bolo v mojej moci, tak by som okamžite z tohto spolku stiahol Pellegriniho aj Blanára a nechal by som tam za SR len tých najnižšie protokolárne postavených z nášho rezortu zahraničnej diplomacie, ktorý by tam boli pro forma! Z obsahu článku jasne vyplynie prečo. Ale pekne po poriadku. Vo Washingtone prebieha stretnutie NATO, [...]

Bola to Moskva alebo Kyjev? A opäť ani len náznak elementárnej zdržanlivosti!

10.07.2024

Isteže dňa 24.2.2022 to bola Moskva, ktorá vojensky vstúpila na územie Ukrajiny. O tom niet pochýb ani sporu. Spor nie je ani v tom, že tak učiniť nikdy nemala. V čom spor však je, či to bola akcia vyprovokovaná alebo nevyprovokovaná. Ale toto tu dnes riešiť nejdem. V dnešnom článku sa povenujem tomu, že tu máme opäť niečo, čo sa na území Ukrajiny nikdy stať nemalo [...]

Donald Trump

Streľba na Trumpa, agenti tajnej služby ho krvavého stiahli z pódia. Strelec je mŕtvy

14.07.2024 00:36, aktualizované: 02:04

Na predvolebnom mítingu Donalda Trumpa v Pensylvánii zazneli zvuky výstrelov, následne zakrvaveného exprezidenta odviedli bezpečnostné zložky z pódia.

Election 2020 Debate

Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

13.07.2024 20:25

Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Elon Musk

Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

13.07.2024 19:50

Miliardár daroval peniaze jednej z organizácií, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie amerického exprezidenta.

bane, uhlie, banník. baňa.

Poľský baník uväznený pod zemou viac než 48 hodín bol nájdený živý

13.07.2024 19:06

Baňu Rydułtowy vo štvrtok ráno okolo 08.00 h. v hĺbke približne 1 200 metrov zasiahli silné otrasy.