Založ si blog

Už sa môže? Alebo ešte stále nie?

Od oficiálneho nástupu novej Vlády SR nám 21.5.2024 uplynie 6 mesiacov!

6 mesiacov tu máme Vládu, ktorá nič v mediálnom ani názorovom priestore nezakazuje, neprikazuje, nikoho za svoj verejný názor  nevymedzuje na okraj spoločnosti, ba dovolí si takú „nehoráznosť“, že ani nevypína tie weby, ktoré sú s ňou v príkrom názorovom rozpore!

Dokonca zrušili štátom platené inštitúcie, ktoré mali za úlohu vyvracať hoaxy a dezinformácie resp. „hoaxy a dezinformácie“.

Nuž a toto všetko ma oprávňuje pýtať sa, či už je konečne možné vo verenom priestore vyjadriť svoj názor slobodne bez obáv, aby mi na neho ktokoľvek siahol napr. tým, že aj tento článok, niekto po „zrelej“ úvahe stiahne z hlavnej lišty tu na blogpravda, aby nebol ľahko dostupný každému, kto by prejavil slobodnú vôľu si ho prečítať, ale bude týmito novodobými cenzormi odkázaný sa potrápiť a nájsť si ho v mojom archíve?!

Tu na tomto mieste chcem spomenúť a neopomenúť Eduarda Chmelára, ktorý je hádam neväčším oponentom a kritikom Čaputovej z verejne známych osobností, ktorý aj v ostatnom svojom videu – „Drobnohľad Eduarda Chmelára“, to povedal jasne, ako sa už jasnejšie ani povedať nedá.

https://www.youtube.com/watch?v=qkcZbpnLoBc&ab_channel=Drobnoh%C4%BEadEduardaChmel%C3%A1ra

A to totiž to, že média dnes na Slovensku, jedine tie, ktoré si o sebe myslia, že sú tie najvyvolenejšie prinášať obyvateľom SR informácie resp. „informácie“, si vymysleli akési svoje právo pod názvom – „Právo na slobodu médií“(!)

Vraj im dnešná slovenská Vláda ide siahať na ich slobodu médií!

Samozrejme blud a vysoko manipulatívna dezinformačná lož!

Chmelár hovorí jasne, že neexistuje v žiadnom našom právnom dokumente, ani v žiadnom medzinárodnom dokumente právo na slobodu médií, ale „LEN“ právo na prejav, právo na slobodu prejavu!!!

A toto je obrovský rozdiel!

Lebo dnešné slovenské(?) média tzv. hlavného prúdu, pre mňa osobne hlavného prúdu naj mediálnej dezinfoscény, si myslia resp. sú presvedčené, že právo na slobodu šírenia svojich názorov majú len oni a my ostatní nie!

Omyl a ešte raz OMYL!

Všetci, teda aj všetky média na Slovensku, aj každý obyvateľ SR, máme rovnaké právo v tomto smere a tým právom je jediné PRÁVO NA SLOBODNÝ PREJAV!

Pozri Ústava SR, Čl. 26 – „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.“(!).

Nič viac, nič menej.

Takže v zmysle tohto môjho ústavného práva idem k podstate tohto môjho článku.

Mám dve témy.

Prvá – roky 2020 až 2022 – Covid „pandémia“.

Dnešná Vláda SR zriadila komisiu na prešetrenie riadenia Covid „pandémie“ a Fico to zdôvodnil takto – „Musíme sa dôsledne pozrieť na covid, jeho nezvládnutie, 21-tisíc mŕtvych, na nezmyselné nákupy a očkovanie s tragickými vedľajšími dôsledkami,“ – https://standard.sk/542229/fico-chce-aby-vlada-vymenovala-osobitneho-splnomocnenca-na-presetrenie-pandemickeho-manazmentu

Súhlasím, ale toto nestačí!

Toto je aktivita smerom do vnútra SR.

Avšak prvotnou resp. súbežnou aktivitou v tejto súvislosti je aj prvopočiatok tejto celosvetovej resp. „celosvetovej“ Covid „pandémie“!

Slovenskú verejnosť je potrebné na základe faktov, ešte raz, len a výhradne na základe faktov , v plnom rozsahu informovať aj o prapôvode tejto C-„pandémie“!

A týmto je potrebné začať!

Iste na tento účel by bolo najlepšie využiť prostredie RTVS, ale ako vieme, dnešné vedenie RTVS, ako niekdajší lokaj, poslušný lokaj vo vzťahu k C-„pandémií“, to nie ej schopný/á zabezpečiť.

Áno, prostredníctvom RTVS a neskôr STVR, je potrebné skrze diskusné relácie, kde musí byť zabezpečené pomerné zastúpenie diskutujúcich „ZA“ a „PROTI“ resp. s názorom tým a onakým, určite nie jednostranné názorové spektrum, prinášať obyvateľom SR všetky informácie o tom, ako sa to všetko začalo!

Lebo či sa to niekomu páči alebo nie, prvopočiatok je v USA!

V USA je zakázané robiť laboratórne hókusy pokusy na to, aby sa dal vyvinúť napr. C-19!

A preto to vyvíjali v čínskom Wuchane!

Rovnako je konečne zobrať na zodpovednosť všetkých tých, ktorí na prvopočiatku tvrdili toto – „Vytvorili ho v laboratóriu? Nie, koronavírus má prirodzený pôvod, vraví slovenský genetik“ –  https://dennikn.sk/1817637/vytvorili-ho-v-laboratoriu-nie-koronavirus-ma-prirodzeny-povod-vravi-slovensky-genetik/

A na základe týchto vtedajších jediných absolútne nekritizovateľných „právd“, sa verejne, týmito istými médiami, pranierovali,  dehonestovali a zosmiešňovali všetci tí, čo tvrdili opak, že C-19 je s najväčšou pravdepodobnosťou výtvor chemických laboratórií!

Napr. aj takto – „Soňa Peková sa mýli o pôvode koronavírusu, mutáciách aj vakcínach. Nie je skutočnou vedkyňou, reaguje vedec z SAV“ – https://dennikn.sk/2262906/sona-pekova-sa-myli-o-povode-koronavirusu-mutaciach-aj-vakcinach-nie-je-skutocnou-vedkynou-reaguje-vedec-z-sav/

Keď ešte na obrazovkách TA3 mohol zaznieť pluralitný názor, teda v dobe, keď sa ešte Matovičova „vláda“ naplno nedostala k moci (21.3.2020) a nezačala plniť príkazy z vonku, ako sa jedine „správne“ mediálne postaviť k informovaniu o C-19 „pandémií“…, tak dňa 14. marca 2020 práve TA3 odvysielala rozhovor so Soňou Pekovou, v ktorom jasne povedala, že podľa nej ten nový(?) koronavírus pod zjednodušeným názvom Covid-19 bol z najväčšou pravdepodobnosťou vyvinutý v laboratóriu a že sa von dostal nejakým nedopatrením!

Pozri TU – „Virologička S. Peková o vzniku epidémie COVID-19“ – https://www.ta3.com/clanok/171651/virologicka-s-pekova-o-vzniku-epidemie-covid-19

Tu musím odcitovať Soňu Pekovú, ktorá už vtedy na začiatku šírenia jediných „správnych a pravdivých“ informácií, že C-19 je rýdzo prírodný a že pochádza z čínskych netopierov, tuto jej vtedy vedecky podloženú pravdu o víruse C-19 – „…je pravda, že je podobný tomu vírusu, ktorý pochádza z netopiera, ale rovnako ste možno zaregistrovali, že z pôvodného názvu, ktorý bol malé en COV-2019, sa jeho názov zmenil na SARS-COV-2…, …sa vymyká akoby normálnemu chovaniu koronavírusov, ktoré u ľudí považujeme za úplne prirodzené…, …je fakt, že ten vírus ma proste niektoré genetické charakteristiky, ktoré sa normálne v bežných izolátoch koronavírusu nevyskytujú, takže vieme robiť rôzne varianty génov od tej doby čo poznáme genómy rôznych zvierat, človeka, vieme ich modifikovať, vkladať…, …vyrábať in vitro, proste na stole nové organizmy…, …fakt je, že to má (C-19) proste charakteristiky, ktoré nevyzerajú ako prírodný izolát, ako v mojich očiach, trošičku to možno vyzerá ako nejaký náhodný únik z nejakého laboratória, pretože skutočne tam v tom mieste epicentru (Wu-chan) je laboratórium, ktoré s týmto vírusom pracuje…, ten vírus nás presviedča, že to pravdepodobne prírodný izolát nebude“(!).

Takže vieme, čo sa po tomto jej vyjadrení o C-19 na ňu spustilo! Hromy, blesky, že čo si to dovoľuje ona biologička, keď „pravdu“ majú výhradne „novinári“, že to je rýdzo čínsko-netopierí vírus…

No a potom keď už všetkých týchto C-19 „konšpirátorov, hoaxerov, dezinformátorov“ mediálne a spoločenský ukrižovali, prichádza toto – „Ministerstvo v USA: Pandémia je dôsledkom úniku vírusu z laboratória“ –  https://www.teraz.sk/zahranicie/ministerstvo-v-usa-pandemia-je-dosled/697224-clanok.html – 27.2.2023(!)

BUM! A je to oficiálne vonku!

Kto sa dnes ospravedlní napr. Sone Pekovej, že jej vysoko odborný názor po preskúmaní tohto vírusu bol správny?!

Kto sa ospravedlní všetkým tým Slovákom, či už z odbornej komunity (zdravotníckej) alebo z laickej, že boli pranierovaní a označovaní za dezolátov lebo verili názoru napr. Pekovej?!

A akú zodpovednosť za toto pranierovanie ponesú všetci tí, čo to robili?

Všetky tomu oddané média, celá „vláda“ a spol. od marca 2020 do PV 2023, ako aj Čaputová!

No a potom je tu druhá téma – konflikt na Ukrajine!

Už je čas povedať nahlas aj to „B“?

Lebo doteraz bolo možné hovoriť a počúvať len jednu stranu názoru – teda tú z Washingtonu, Bruselu, Kyjeva!

Že Rusi sú agresor, že pred tým, ako vojensky vstúpili na územie Ukrajiny (24.2.2022) nevydávali do sveta žiadne signály, že sa v istom okamihu k takémuto kroku odhodlajú…

Iste, pred ich vojenským vstupom na Ukrajinu sme nikto nechceli veriť, že sa tak z ich strany stane, ale prečo?

Nuž preto lebo vtedy nás mediálne, „vládne“, ale aj z Čaputovej „prezidentského“ paláca, neustále kŕmili len tým, že Rusi si kládli nesplniteľné podmienky a že o nejakom kompromise nechcú ani len počuť. Že Západ je k nim ústretoví, že sa však nejako dohodnú, aleže Rusi ani za ten svet nie!

Ale s najväčšou pravdepodobnosťou je toto čistá lož!

Je potrebné, aby sa v našom mediálnom priestore začalo hovoriť aj o tom, ako Ruska strana dlhodobo varovala USA/NATO, aby sa ďalej na východ nerozširovali a aby sa hlavne nesnažili usadiť aj na Ukrajine tým, že ju pojmu do svojho vojensko-štváčskeho košiara – NATO!

Je potrebné slovenskej verejnosti hovoriť aj to, ako bol Západ/USA/NATO k týmto požiadavkám Ruska hluchý, zámerne hluchý!

A ako ich touto svojou zámernou hluchotou provokovali!

Dnes už síce začínajú na povrch vychádzať isté veľmi závažné informácie napr. aj o tom, ako si od roku 2014 americká CIA budovala svoje základne na východe Ukrajiny s cieľom provokácií voči RF, a to zo samotného amerického mediálneho priestoru, ale stále je to akoby zakázané mediálne územie a neustále vojnovo-štváčske zoskupenia vlád USA/EÚ a vedenie NATO vzývajú na to, aby sa Ukrajine nepomáhalo pri diplomatickom stole s RF, ale výhradne dodávkou nových a nových najmodernejších zbraní!

A vlastnú ľudskú silu Ukrajina má mať/zobrať odkiaľ?!

Alebo má ruskú stranu zastrašiť len to, že Ukrajina bude plná vojenského arzenálu, ale bez obsluhy?!

Takže áno, na záver sa pýtam ešte raz – Už sa môže alebo ešte stále nie, slobodne a otvorene o týchto témach hovoriť, verejne napr. aj na RTVS?

Alebo nie a teda aj tento článok bude niekým považovaný za nežiadúci?!

Kým sa v našom mediálnom prostredí nedopracujeme k tomu, o čom píšem vyššie v texte, že sa bude obyvateľstvo informovať viacnázorovo, bez akejkoľvek dehonestácie tej, či onej názorovej strany, kým nenecháme Slovákom názorovú slobodu prejavu na základe vlastného poznania veci a ústavy SR…, dovtedy v našej spoločnosti nezavládne pokoj a o plnohodnotnej demokracií, dovtedy, nemôže byť ani len reči!!!

Čaputová, Kovačiča a im podobní, boli zrušení na jednu dobu naozajstným demokratom!

29.05.2024

Kedysi dávno za mojich mladých čias, teda dávno pred novembrom 1989, sa zvyklo hovoriť, že – „Zrušil ho na tri doby“. Toto slovné spojenie sa zvyklo použiť vtedy, ak niekto niekoho na základe faktov a nepriestrelných argumentov dostal do polohy, že sa dotyčný musel hanbiť za to, čo urobil, povedal…, čomu jednoducho nerozumel resp. nebol v tom dostatočne zdatný. [...]

Zamestnanci TV Markíza a spol. nič nepochopili!

28.05.2024

A nie len v TV Markíza, ale aj v Sme.sk, v Aktuality.sk, v Denníku N a vo všetkých tých médiach, ktoré si ešte stále namýšľajú, že len oni jediné sú tie, čo majú právo a patent na pravdu, že len oni sú tí, čo majú právo odsudzovať iné média, že len oni sú tí, čo majú právo Slovákov nie informovať, ale ich vedomie a mienku formovať na svoj obraz! TV [...]

Čaputová Jančkárovej – „Držím palce aj Vám“.

27.05.2024

Týmito slovami sa Čaputová rozlúčila s redaktorkou RTVS v relácií O 5 minút 12 v ostatnej nedeľnej relácií. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/468070#4219 Pýtam sa, to čo je? V čom Čaputová drží Jančkárovej palce? Nuž, ale pekne po poriadku. Skôr, ako sa dostanem k hlavnej téme dnešného môjho článku, k „nestrannej“ a „apolitickej“ TV diskusií [...]

Turów / Turw /

Suma sa vyšplhal do závratných výšok. Poľsko pokutu za baňu Turów musí zaplatiť, rozhodol súd

29.05.2024 13:15

Česko podalo žalobu na Poľsko ešte vo februári 2021.

Turów / Turw /

Suma sa vyšplhal do závratných výšok. Poľsko pokutu za baňu Turów musí zaplatiť, rozhodol súd

29.05.2024 13:08

Česko podalo žalobu na Poľsko ešte vo februári 2021.

migrácia, vojaci, poľsko, rusko, hranica

Agresivita na Poľských hraniciach narastá: Varšava obnovuje nárazníkovú zónu s Bieloruskom

29.05.2024 12:04

Ilegálny migrant na hranici s Bieloruskom pobodal poľského pohraničníka.

Fico postrelenie prevoz BBX

Tenké črevo mal prestrelené na piatich miestach. Kaliňák odhalil detaily o zranení premiéra Fica

29.05.2024 11:35

Liečba predsedu vlády Roberta Fica naďalej prebieha podľa očakávaní.