Založ si blog

Vláda SR, momentálna naj priorita je okamžite zbaviť RTVS brutálneho progresivizmu!

Áno, toto je dnes naj priorita lebo to, čo sa už tu dnes deje na našom milovanom Slovensku už nie je normálne!

To, že zapredanecké média, všetky bez výnimky, sú presiaknuté progresivistickou mašinériou, tak je hádam jasné už každému, ktorý myslí vlastnou hlavou!

Za zapredanecké média, ktoré vlastnia súkromné subjekty zodpovedá ich vlastník.

Áno a tiež si na našej mediálnej scéne nemôžu robiť čo chcú!

Mantinely ich podnikania v mediálnej oblasti im predpisuje Zákon č. 264/2022 Z. z. – o mediálnych službách!

Samozrejme, že sa nim neriadia, vedome ho porušujú, smejú sa pritom do tváre štátnemu orgánu Rade pre mediálne služby (RMS) a tá nič!

Jasne, že nič, keď RMS by mala mať deväť členov a dnes ich má len 6!

A pozor, z tých 6. členov sú až 4., ktorých tam nanominovala a v Parlamente zvolila bývala „vládna“ koalícia v rokoch 2020 až 2023!

Sú to – Ivan Bindas funkčné obdobie od 1. 4. 2021, doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

funkčné obdobie od 17. 12. 2020, Mgr. Katarína Začková funkčné obdobie od 17. 12. 2020 a Andrea Cox funkčné obdobie od 29. 3. 2023.

Nuž, dalo by sa aj o dnešnom zložení RMS toho viacej a podrobnejšie napísať, ale nie toto je dnes hlavná téma môjho článku.

Už len poukážem na to, že toto dnešné neúplne zloženie RMS, má prevahu pri svojom rozhodovaní o podnetoch, ktoré na ňu prichádzajú pomer 4:2 (4 nominanti „vlády“ 2020-2023 : 2 nominanti, ktorí boli zvolení poslancami vládnej väčšiny vo volebnom období 2016-2020)

A toto je potrebné zmeniť tým, že si dnešná vládna koalícia do tejto RMS dovolí zostávajúcich troch členov a pomer bude zrazu opačný 4:5…

Takže späť k podstate hlavnej myšlienke tohto môjho článku.

Isteže, súkromné zapredanecké média sa neriadia zákonom o médiach, ktorý im jasne v § 25 nariaďuje toto – ods. a) – „zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,“

Dodržiavajú toto v TV Markíza, JOJ, TA3…?

Nuž ani náhodou!

Avšak RTVS toto dodržiavať musí!

A dokonca to ma jasne nariadené aj v Zákone, ktorý sa týka len, jej pretože je štátom platená, dnes ešte pod názvom „verejnoprávna“ a ja to tu jasne pomenujem a zvýrazním!

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska – §3 – ods.(3) – bod b) – „poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,“

Riadi sa a dodržiava dnešné vedenie RTVS toto zákonné nariadenie?

Riadi sa a dodržiava to RTVS hlavne vo svojom spravodajstve?

Riadi sa a dodržiava tým RTVS, pri vysielaní takých politických relácií resp. relácií s politickou tematikou akými sú O 5 minút 12, Sobotné dialógy, Do kríža, Silná zostava, Večera s Havranom…?

NIE!

Ani náhodou!

A toto musí dnešná vládna moc zmeniť, ktorá je mocou legitímnou, dostala väčšinový mandát v PV 2023 a aj toto svojim voličom pred voľbami sľubovala a tak je úplne prirodzené, že to dnes aj musí spraviť!

Aj na to, by bolo času viacej, ak by sa v RTVS nerozliezal nebezpečnou rýchlosťou ten škodlivý neoliberálny progresivizmu, ktorý potláča všetko národné, všetko pro štátne a dokonca aj našu ľudovú kultúru a naše ľudové slovenské tradície! Kedy naposledy RTVS vysielala v priamom prenose napr. náš najväčší folklórny festival Východná? A koľko vysielacieho času venuje RTVS každoročne akémusi politickému neoliberalnému festivalu POHODA, kde si po svojom nástupe do funkcie, ani raz neodpustila prísť a tárať tam svoje progresivistické hlúposti akási Čaputová?! ( https://www.youtube.com/watch?v=R10YgdH6vkE&ab_channel=Denn%C3%ADkN )

A aby to bolo jasné, tak RTVS to dokonca ukladá aj predmetný Zákon o RTVS, opäť §3, ods.(3), bod c) – „rozvíjajú národné povedomie a kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky…

Áno, v RTVS od PV 2020, až do dnešného dňa, sa progresivisticka ideológia rozšírila natoľko, že moderátori vyššie spomínaných politických relácií na RTVS, sa prestali doslova kontrolovať a pretláčajú túto, podľa mňa absolútne škodlivú/nebezpečnú ideológiu pre SR a Slovákov, takým spôsobom, že poniektorí potom, čo boli úplne jednostranní pri výkone svojej moderátorskej práce, sa k progresivizmu aj prihlásili…

Prvou takou progresívnou lastovičkou z RTVS bol bývalý „nestranný“ a „apolitický“ moderátor Martin Strižinec, ktorý sa až tak stotožnil s progresivizmom, že sa ulakomil na hovorcu progresívnej Čaputovej!

Dnes sa absolútne k progresivizme prihlásila ďalšia „nestranná“ a „apolitická“ osôbka z RTVS akási Ostrihoňová, ktorá dokonca vstupuje na kandidátku PS do najbližších volie do EP – takže bola „jej“ relácia – „Silná zostava“ pluralitná?

Nuž ani náhodou!

No a dnešní moderátori RTVS, akými sú akási Vargová (Sobotné dialógy), Jančkárová s Makarom (O  5 minút 12) alebo akýsi Havran (Večera s Havranom) sú rovnako absolútne progresivystickí a už len čakám kedy, ktorý z nich sa aj otvorene k PS prihlási!

No a toto sa v RTVS musí skončiť!!!

MUSÍ!!!

A čo navrhujem?

Nuž tak napr. Silná zostava môže ostať vo vysielaní RTVS s inou mladou nádejnou moderátorkou, ale zostava musí byť názorovo plne vyvážená, musí byť zaistená pluralita!

Reláciu Večera s Havranom okamžite zrušiť, hlavne po tom, čo tento „apolitický“ moderátor predviedol vo „svojej“ ostatne relácií odvysielanej na RTVS 20.02.2024 – https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084#225 , kde „diskutoval“ o konflikte na Ukrajine rýdzo s tými, ktorí sú jednostranne názorovo absolútne v zhode, teda jasne protiruský, jasne pro americký… Tomáš Forró (vojnový reportér), Jana Kobzová (politologička a manželka Valášeka PS), Miroslav Wlachovský (diplomat), no proste absolútne na obrazovkách RTVS NEAKCEPTOVATEĽNÉ!!!

Haló, kde ste RMS?

V relácií O 5 minú 12 nahradiť Jančkárovú a Makaru, za Anku Žitnú a Norberta Dolinského.

V relácií Sobotné dialógy nahradiť Annu Vargovú,  Miriam Šramovou…

Zároveň navrhujem, aby sa urýchlene a bezpodmienečne na obrazovky RTVS dostal náš súčasný najlepší politický komentátor/historik Eduard Chmelár.

Relácia by mohla niesť názov napr. Dialógy s Eduardom Chmelárom a mohla by sa vysielať na STV2 raz týždenne (ako náhrada za Večera s Havranom) v čase nie neskoršom, ako 21:00 hod.

V tejto politicko-diskusnej relácií, by každý týždeň Eduard Chmelár reagoval na najaktuálnejšie témy týždňa a oproti nemu by zakaždým sedel jeho názorový oponent, ktorého názory by boli v absolútnom rozpore s jeho názormi! (Mohli by mu ho/ich vyberať priamo diváci svojim živým hlasovaním…)

Tu by sa divák, občan-volič jasne dozvedel informácie a názory s opačných brehov názorového spektra…a sám by si potom utváral názor na danú problematiku a nie ako je tomu doteraz, že mu ten názor doslova manipulatívne nanucujú…

Takže áno, je na čase, aby sa dnešná Vládna moc dostala k riešeniu apolitizácie RTVS a k tomu, aby sa stala pluralitnou TV, tak ako jej to Zákon nariaďuje/káže a nie ako je tomu dnes, že je prešpikovaná tými, čo sú jednoznačne na strane PS a ich bezbrehého neoliberálneho progresivizmu!!!

Je potrebné aby nový Parlament SR zvolil nového GR RTVS a to čo najskôr!

Treba si uvedomiť, že sa blížia nielen Prezidentské voľby a teda predvolebné diskusné relácie na RTVS, by už mali moderovať nový moderátori, ale hlavne sa blížia voľby do EP a ak v RTVS ostanú dnešní moderátori, progresivystickí moderátori, tak je celkom jasné, že pri týchto EP predvolebných diskusiách budú presadzovať svojimi podlízavými otázkami práve kandidátov za PS napr. takú svoju donedávna „apolitickú“ rýdzo progresivistickú kolegyňu akúsi Ostrihoňovú.

P.S.:

Lebo dnešné komentované otázky „apolitických“ moderátorov na RTVS vyzerajú takto: – keď kladú otázku zástupcovi dnešnej vládnej koalície, tak má takéto znenie – „Prečo neberiete do úvahy aj názor opozície, názory odborníkov v daných témach a zároveň aj názory a protesty ľudí, ktorých ste svojim štýlom vládnutia vyhnali do ulíc?“

Ale keď títo progresivystickí „nestranní a apolitickí“ moderátori kladú vzápätí otázku zástupcovi dnešnej opozície, tak znie takto – „Myslíte si, že dnešná vláda a vládna koalícia by mala brať do úvahy aj váš názor, názor opozície, názory odborníkov v daných témach a zároveň aj názory a protesty ľudí, ktorých svojim štýlom vládnutia vyháňajú dol ulíc?“

A keď odpovedá zástupca dnešnej koalície, tak mu neustále skáču do reči, ale keď odpovedá na navádzajúcu a takto nadbiehajúcu otázku zástupca dnešnej opozície, tak ho nechajú bez prerušenia sa vyrozprávať!

TOMUTO MUSÍ V RTVS NASTAŤ DEFINITÍVNY KONIEC!!!

Čaputová a spol. dajte vyzbierané peniaze nie na vojnu, ale na to, na čo Vás v 2021 vyzýval pápež František!

23.04.2024

Nuž teda povedzme si resp. sa opýtajme, koľkokrát Čaputová za ostatných takmer 5 rokov navštívila resp. sa osobne stretla s pápežom Františkom? Veľa krát! A čo si z jeho stretnutia vzala k svojmu politickému srdcu? Nuž nič! Ale ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro a vždy je čas napraviť vlastné chyby, kým je na to čas! A ten čas je dnes! Dnes, keď má Čaputová do [...]

Š. Harabin ako člen Súdnej rady SR? Skvelá správa pre Slovensko a slovenskú justíciu!

23.04.2024

Ej ale prskajú! Ako tá mačka, ktorá sa bojí – zhrbí sa, naježí sa a prská! SNS navrhuje za člena Súdnej rady SR (SRSR) JUDr. Štefana Harabina. Má SNS na to právo? Jasné, že má! A kto najviac prská na strane tých, čo najviac za ostatné tri a pol roka, čo boli pri moci hrôzovlády od Matovičovej po Ódoro-Čaputovskej, mediálne chránili tie nezákonnosti, ktoré tu [...]

Pokiaľ radoví Američania doma, na vlastnom území nepocítia hrôzy vojny, mier na svete nebude!

22.04.2024

Tak si to už konečne na rovinu povedzme a zamyslíme sa nad tým, či práve toto nie je ten najväčší dôvod, prečo sa hlavne Európa, neustále po nejakom čase, opäť topí v krvi! Povedzme si resp. položme si otázku, či sa radových Američanov nejakým spôsobom dotkli hrôzy I. sv. vojny, ale hlavne tej druhej, doteraz v Európe najkrvavejšej?! Nuž veru nie! Americký [...]

Saleziáni, majstrovstvá Slovenska, hokejbal, kategória U15, Nová Dubnica, mReportér

Aj kresťania sa vedia zabávať. Po omši to roztočili s hokejkami na ihrisku

24.04.2024 05:00

Zábery z vydarenej akcie zachytil mReportér Daniel Imriška.

nemecko, polícia, polizei

Nemecká polícia zastrelila muža, ktorý sa s mačetou vyhrážal v knižnici

23.04.2024 23:40

Podľa vyhlásenia bol tento muž polícii známy už skôr. Jeho motív vyhrážania sa v knižnici zatiaľ nie je objasnený.

Systém Patriot, PVO

Le Monde: Mnohé krajiny EÚ sa nechcú s Kyjevom deliť o svoju protivzdušnú obranu

23.04.2024 21:45

Šéfovia vlád jednotlivých krajín si dávali dobrý pozor, aby neurobili žiadny konkrétny sľub.

Izrael Palestína Gaza Hamas Rukojemníci Prepustenie

Vojna v Gaze trvá 200 dní. Izrael zosilnil údery, nariadil nové evakuácie na severe

23.04.2024 20:55

Ostreľovanie severu palestínskeho územia bolo za posledný deň jedno z najintenzívnejších od začiatku vojny.