Založ si blog

Čaputovej výzva mládeži – „Zakladajte nadácie A. Hitlera, J. Tisa. .. a ja si vašu cenu rada prevezmem“

Niečo neskutočné!

Politicky tak podlé, tak politicky zúfalé, že až!

Čaputová sa opäť rozhodla, že odpovie občanom SR na ich otázky, na otázky, ktoré jej síce dennodenne kriticky nekladú „objektívne“ média, ale občania SR napr. pod jej FB statusmi, ktoré sú okamžite akosi stratené…

Čaputová si vybrala akože pre ňu veľmi „nepríjemné“ otázky a natočila „dojímavé“ video, ktoré zavesila na svoj FB profil a „fundovane“ a hlavne „pravdivo objektívne“, odpovedá a odpovedá, teda presnejšie číta a číta…

Nebudem sa venovať všetkým tým jej „objektívnym“ zdôvodneniam prečo pri rôznych „prezidentských“ aktivitách konala tak, ako konala…

Vyberiem si tu, pre dnešnú dobu naozaj nezávažnejšiu časť jej „objektívnych zdôvodnení“, jej „prezidentskej“ aktivity, ktorá sa týkala jej prevzatia akejsi Schwarzkopfovej ceny, ktorú udeľuje akási Schwartzkopfová nadácia…

O tejto jej aktivite som predčasom už svoj názor v jednom v mojich názorových článkoch vyjadril, kde som jasne poukázal na to, že – „Prezidentka dostala cenu pomenovanú po veliteľovi čaty SS a členovi nacistickej NSDAP“ a bolo to v čase, keď Čaputová nemala odvahu pomenovať resp. zdôvodniť toto svoje konanie.

Až dnes nám to „dopodrobna“ v predmetnom FB statuse vysvetlila – https://www.facebook.com/zcaputova/videos/1365515737530574/

 

A ja som jej vysvetlenie pochopil tak, ako to nám uvedené v nadpise dnešného môjho názorového článku.

A teda sa budem striktne pridržiavať toho, čo Čaputová o tejto jej „prezidentskej“ aktivite hovorí/číta…

Na úvod je potrebné z mojej strany uviesť, prečo v nadpise poukazujem na to, že sa Čaputová prihovára našej kapitalistickej mládeži, ktorej sú vedome zatajované resp. prekrúcané historické fakty a napr. aj Čaputovou takto manipulatívne predostierané…

Totiž nadácia Heinz Schwarzkopf Foundation, sa na svojej úvodnej hlavnej internetovej stránke „pýši“ hlavne týmto – „Young people strengthen European solidarity. That is why we strengthen them.“ / „Mladí ľudia posilňujú európsku solidaritu. Preto ich posilňujeme.“

https://schwarzkopf-stiftung.de/en/

Takže ide jednoznačne o nemeckú nadáciu, ktorá sa prihovára a pracuje s mládežou a predpokladám, že tejto nimi oslovenej/oslovovanej mládeži, najskôr objektívne vykreslí, kto vlastne Heinz Schwarzkopf bol – https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Schwarzkopf a až následne ich vezme pod svoje nadačne krídla, teda ak po tom všetkom, čo sa dozvedia o danej nacistickej „osobnosti“ budú mať aj naďalej pracovať v prospech takejto nadácie…!!!

 

No a teraz k Čaputovej samotnej a jej vysvetleniu, prečo si s takou vďakou prevzala cenu nadácie, ktorá nesie meno po „po veliteľovi čaty SS a členovi nacistickej NSDAP“.

Čaputová začína takto – „…predovšetkým treba povedať, že je to rodinná nadácia, ktorú založila vdova po Heinzovi Schwarzkopfovi…“

 

„Výborne“!

Áno, je to pravda. Založila ju v roku 1971 vdova po tomto bývalom „veliteľovi čaty SS a členovi nacistickej NSDAP“.

Takže slovenská kapitalistická mládež, toto je prvý návod od Čaputovej, ako začať pri zakladaní napríklad „Nadácie Adolfa Hitlera“ alebo „Nadácie Jozefa Tisa“, aby to boli nadácie, ktoré budú minimálne Čaputovou tak vážené, ako tá Schwartzkopfová…

Je potrebné sa málinko povŕtať v archívoch matrík, nájsť nejakých rodinných pozostalých po týchto dvoch, poprosiť ich, či by boli takí láskaví a zaslúžili by sa s vašim prispením o založenie takýchto nadácií, ktoré by hrdo niesli názov mien ich predkov.

Čo potom, že jeden z nich bol tvorcom nemeckého nacizmu, ktorým pripravil o život desiatky miliónov nevinných ľudí… a ten druhý tento nemecký nacizmus „len“ minimálne akceptoval a klaňal sa mu…

Nuž ak by ste slovenská kapitalistická mládež nenašli už nikoho žijúceho z potomkov týchto dvoch, tak nezúfajte, veď podľa Čaputovej je potrebné len nájsť nejakú vdovu resp. vdovy alebo ich priamych potomkov (tí pravdepodobne ešte žijú), ktorým títo dvaja svojim „milosrdenstvom“ zabili manželov resp. otcov, dedkov, pradedov a pokúsiť sa ich prehovoriť na to, aby iniciovali založenie nadácie, ktoré by niesli mená týchto dvoch…a vy im v tom budete veľmi aktívne nápomocní…

Lebo Čaputová vám dáva aj tento návod, prečo je takéto zakladanie takýchto nadácií, ktoré by niesli mená napr. tých dvoch, čo menujem vyššie, aj v nadpise, takto – „…v príbehu tej nadácií (pozn. Schwarzkopfová) sa zobrazuje myšlienka aj príbeh Nemecka…“

Takže vidíte resp. počujete, mládež slovenská kapitalistická, stačí, ak sa v tých dvoch nových nadáciách zobrazí „príbeh Slovenska…“, počas života tých dvoch – A. Hitler, J. Tiso…

Ale pokračujem v citácií Čaputovej ďalej – „…to znamená príbeh viny za jednoznačné fašistické zločiny, príbeh nejakej sebareflexie…“ – takže mládež, opäť je tu Čaputovej odôvodnenie, že ak by tie nové dve nadácie niesli meno napr. A. Hitlera alebo J. Tisa, tak úplne stačí, keď pomenujete resp. popíšte akých jednoznačných fašistických zločinov sa títo dvaja dopustili a je potrebné resp. stačí, ak naznačíte akúsi sebareflexiu týchto dvoch, ktorú však vykonáte až vy dnes za nich…!!!

Ale pokračujem ďalej v citácií Čaputovej, ako odôvodňuje, prečo si so cťou prevzala cenu nemeckej Schwarzkopfovej nadácie, – „…a napokon prijatie zodpovednosti a snahám práve podporovať boj proti antisemitizmu, proti extrémizmu a pod.“

Vidíš mládež slovenská kapitalistická, že podľa Čaputovej žiaden problém!

Stačí, ak v nadáciách, ktoré by niesli názov A. Hitlera resp. J. Tisa, by ste jednoznačne za nich prijali zodpovednosť, za ich zločiny a v týchto nadáciách by ste podporovali boj proti antisemitizmu, proti extrémizmu a pod. Ja za Čaputovú doplním to jej „a podobne“, že aj boj proti dnešnému fašizmu…

Čaputová ďalej túto nemeckú Schwarzkopfovú nadáciu obhajuje takto – „Ide o rešpektovanú nadáciu. Ide o nadáciu, ktorá udeľuje ceny a prevzali si jej ceny mnohí európski politici, okrem iného aj (tu sa Čaputová jasne musela pozrieť na obrazovku PC aby sa nedajbože nepomýlila…) predseda európskeho parlamentu Martin Schultz…“

Takže mládež slovenská kapitalistická (poniektorí aj Čaputovou doslova bezmyšlienkovite zmanipulovaná!), ak chcete, aby tieto dve nové nadácie, ktoré by niesli mená napr. A. Hitlera alebo J. Tisa, sa mali stať taktiež vo svete resp. minimálne v Európe alebo priamo v Čaputovej „prezidentskej“ kancelárií…, rešpektované, tak by ste na začiatok mali nimi vyznamenať niekoho významného, niekoho zo Západu…, a čo tak napríklad začať novozvoleným českým „prezidentom“ Petrom Pavlom spoločne práve so Zuzanou Čaputovou?!

A nebojte sa, veď podľa posledných vyjadrení Západu, sú títo dvaja pre nich nesmierne populárni, vážení (potrební, prepotrební pre dosiahnutie ich cieľov vo vzťahu v boji proti Ruskej federácií)…, takže ide o naozaj „osobnosti“ s veľkým „O“!!!

No a Čaputová svoju obhajobu prevzatia ceny od nadácie, ktorá hrdo nesie v názve meno – „po veliteľovi čaty SS a členovi nacistickej NSDAP“, zakončuje takto „bombasticky“ – „…zároveň tej ceremónie, ktorá bola veľmi milá, sa zúčastnil aj pán nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, potom ako sme skončili rokovania uňho. Atmosféra tam bola veľmi silná, pretože sa toho zúčastnili, tej ceremónie, aj preživší holokaustu (moja poznámka cynizmus na entú!), znela tam židovská hudba…Nebola absolútna pochybnosť o tom, akým hodnotám sa táto nadácia venuje. Aké úsilie v boji proti extrémizmu, antisemitizmu podporuje“

 

Takže, vidíte resp. počujete naša mládež slovenská kapitalistická, nie je dôležité, podľa Čaputovej, aké meno nesie nadácia, či sa jedná o Heinza Schwarzkopfa, či Adolfa Hitlera, či Jozefa Tisa, či…, či…, ale najdôležitejšie je resp. stačí, ak táto nadácia vykoná akúsi alibistickú sebareflexiu voči tým, ktorých nesú názov, bude združovať mladých ľudí, bude pri odovzdávaní cien pod názvom napr. „Cena Adolfa Hitlera“ alebo „Cena Jozefa Tisa“…, zabezpečovať, aby pri samotnej ceremónií odovzdávania týchto „rešpektovaných“ cien, bola atmosféra veľmi milá, veľmi silná, je potrebné zabezpečiť, čo najväčšiu účasť preživších resp. ich potomkov, holokaustu, preživších resp. potomkov tých, ktorí položili životy, aby nás zbavili nemeckého nacizmu, prítomnosť tých resp. ich potomkov, ktorí prišli o svoje životy nacistickou neľudskou politikov tých, čo sú v názve týchto „rešpektovaných“ nadácií (na to, by ste však potrebovali sálu veľkú ako desať brazílskych Estádio do Maracanã!), že pri samotnej ceremónií bude zároveň hrať a znieť židovská, Rómsko/Cigánska, Slovanská hudba…

Ale, čo si zo všetkého najviac je potrebné všimnúť, naša slovenská kapitalistická mládež, u Čaputovej politickom cynizme a pokrytectve vo vzťahu k tejto téme, je to, že podľa Čaputovej nezáleží na tom, aké meno ma v názve resp., že nesie názov bývalých nacistov…, podľa nej „rešpektovaná“ nadácia, ale že úplne stačí, ak dnes bude vyvíjať – „úsilie v boji proti extrémizmu, antisemitizmu“.

A preto si dovolím tvrdiť, že Čaputová touto obhajobou akejsi nemeckej nadácie, ktorá ma v názve resp. nesie názov bývalého veliteľa čaty SS a člena nacistickej NSDAP, povzbudzuje slovenskú kapitalistickú mládež v tom, aby zakladali rôzne nadácie a nehľadeli na to, ako sa táto nadácia bude volať resp. aké meno toho ktorého bývalého nacistu bude niesť, hlavne je to, a pre Čaputovú úplne stačí, aby táto nadácia urobila za týchto nacistov sebareflexiu a odovzdávala tieto ceny „významným“ politikom lebo dnes táto nadácia bojuje presne voči tomu, čo títo, ktorých majú hrdo v názve svojich nadácií, sa práve v takýchto neľudských zverstvách vyžívali!!!

Na záver, si dovolím takúto imitačno-imaginárnu provokáciu.

 

Predstavme si, že v Rusku by dnes niekto, nejaký potomok Josifa Vissarionoviča Stalina, vlastným, menom Josif Džugašvili, založil nadáciu pod názvom – „Nadácia Josifa Vissarionoviča Stalina“ alebo jednoduchšie  – „Nadácia Josifa Džugašviliho“.

A táto nadácia by oslovovala hlavne mladých ruských, bieloruských, ukrajinských…) ľudí a ich motto by bolo rovnaké, ako tej nadácie, ktorá nesie v názve meno po veliteľovi čaty SS a členovi nacistickej NSDAP – Heinza Schwarzkopfa, ktorej cenu si hrdo a s dojatím vo veľmi milej a silnej atmosfére prevzala „naša prezidentka“ Čaputová, ktoré by znelo takto – „Mladí ľudia posilňujú európsku solidaritu medzi všetkými národmi bez rozdielu. Preto ich posilňujeme.“

 

Tak sa Čaputovej pýtam, ale aj vás dnešná slovenská kapitalistická mládež, či by si tiež hrdo prevzala takúto cenu, ak by pri samotnom ceremoniály znela hudba napr. Čajkovského, Stefanije Ivanivnej Turkevyčová-Lukijanovyčovej (Ukrajinka, narodená vo Ľvove, umrela vo VB. Jej diela boli v ZSSR zakázané)…a boli by prítomní potomkovia tých, čo J.V. Stalin poslal na istú smrť do gulagov, boli by prítomní potomkovia tých Ukrajincov, čo J.V. Stalin počas rokov 1932-1933 vyhladil hladomorom…, ale všetci prítomní by deklarovali, že tieto zverstvá síce spáchal J. V. Stalin-Džugašvili, ale oni tým, že ich nadácia nesie meno tohto tyrana ruského/ukrajinského…ľudu a tým, že oni samotní vykonali za neho sebareflexiu, že dnes sa tvária, že sú proti takýmto praktikám, tak tým by jednoznačne mali mať právo založiť nadáciu s takýmto pomenovaním a pritom by boli ešte aj na medzinárodnej scéne plne rešpektovaní!!!

 

Takže ja osobne aj pri tejto téme vnímam Čaputovú ako totálneho politického cynika, farizeja, ktorý nikdy nemal zasadnúť na stolec najvyšší v našom štáte!!!

 

 

 

 

 

 

 

Čaputová a osem „statočných demokratov“!

31.03.2023

Asi každý pozná resp. videl USA western – Sedem statočných. Film je už dostatočne „zarastený“/„bradatý“ lebo svetlo sveta uzrel v roku 1960, teda pred 63 rokmi… Vtedy sa USA kinematografia presne trafila do historických pomerov USA, aké „demokratické“ princípy sa u nich uplatňovali. Avšak si neuvedomovali, že takto „demokraticky“ sa USA administratíva po [...]

Slováci, čaká vás ďalšia vlna zdražovania. Nevadí, veď stojíme na správnej strane dejín? !

30.03.2023

Na Západe, na tom vyspelom západe EÚ to dnes medzi pracujúcim ľudom vrie, búria sa čim ďalej tým viac a tu na Slovensku pohodička! Dokonca už aj „demokraticky-objektívne“ média slovenskej, jedinej „pravdu“ píšucej mediálnej scény, to jednoducho už nemôžu držať pod mediálnou pokrievkou, viď napr. TU – „Západ sa búri ako už dávno nie…“ – [...]

„Sibyla“ Čaputová opäť v plnej „paráde“!

29.03.2023

Na Káčerovom Ministerstve zahraničných vecí slovenskej republiky sa dňa 27.3.2023 konal XXI. Ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky, na ktorú boli pozvaní hostia, takpovediac výhradne z jedného politického súdka! Takže hovoriť o tejto konferencií, ako o demokratickej, vyváženej – nemôže byť ani len reči! Nebol tam jeden [...]

zelenskyj, ukrajina, heger, sanduová, plenkovič, golob

Zelenskyj na summite v Kyjeve: Buča sa musí stať "symbolom spravodlivosti"

31.03.2023 22:45

Vyhlásil to na prvé výročie stiahnutia Ruska z tohto mesta pri Kyjeve, ktoré je teraz stelesnením obvinení z ruských vojnových zločinov.

Andrew Tate

Kontroverzného influencera Tatea a jeho brata premiestnia do domáceho väzenia

31.03.2023 22:38

Bratia Tateovci a dve Rumunky údajne pašovali, najímali a zneužívali ženy a nútili ich k výrobe pornografie na účel zisku.

obilie

Päť krajín EÚ vrátane Slovenska požaduje obmedzenie dovozu ukrajinského obilia

31.03.2023 21:00

Krajiny adresovali list šéfke Európskej komisie Leyenovej. K výzve sa pridal aj Heger.

švajčiarsko, vlak, útok

Vo Švajčiarku sa vykoľajili dva vlaky na rôznych miestach

31.03.2023 20:52

Nehody sa stali neďaleko hlavného mesta Bern počas búrky.