Založ si blog

Čaputová ako totálna tragédia národa a ľudu slovenského!

Celý tento článok je rýdzo mojim názorom!

Nepoznám, odkedy vnímam tento svet, žiaden štát, minimálne v Európe, kde by sa za krátkych 5 mesiacov(!), z úplne neznámeho človeka, minimálne pre 99% obyvateľov daného štátu, stala hlava štátu!!!

 

Na Slovensku sa tak na nešťastie a na obrovskú škodu Slovákov a Slovenskej republiky, ako takej, žiaľ stalo!

Masívnou mediálnou, nanajvýš manipulatívnou politikov zapredaneckých médií, sa nechalo doslova a do písmena zmanipulovať 23,9% oprávnených voličov zo všetkých oprávnených voličov SR, ktorý ju v druhom kole prezidentských volieb volilo!

Koho si média vyberú najbližšie? Z koho zapredanecké média vyfabrikujú v najbližších prezidentských voľbách tak „úžasnú“ osôbku, ktorá bude jediná súca na túto pozíciu? Poznáme túto osôbku už dnes alebo im opäť bude stačiť posledných 5 mesiacov, aby opäť totálne zmanipulovali časť Slovákov, ktorým doslova politicky podhodia „súceho“ kandidáta na poslednú chvíľu…???

To, že sa Čaputová stala „prezidentkou“ SR však nie je ich vina, oni len využili svoje ústavne právo „voliť a byť volení“…

Na vine sú hlavne a predovšetkým tí, ako to povedal Eduard Chmelár o dnešných Slovákoch, že boli leniví „zdvihnúť svoje zadky“ a ísť voliť!!!

Dnes sú leniví „zdvihnúť svoje zadky“ a ísť do ulíc lebo šomranie si popod svoj voličský nos nestačí…

A koľkože ich bolo, tých lenivých v druhom, rozhodujúcom kole?

Nuž bolo ich, až neuveriteľných 58,2% zo všetkých oprávnených voličov!!!

Kde boli a prečo neprišli? A kde sú dnes…?

Dobre, stalo sa, ale malo by to byť poriadnym ponaučením, MEMENTOM(!), pre tých všetkých, čo takto ledabolo nechali SR napospas neoliberálnej kandidátke, hlavne z podporou USA administratívy, od samého počiatku nástupu jej raketovej „politickej“ kariéry, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou cielene začala dávno pred tým, ako ohlásila svoju kandidatúru na prezidentku SR!!!

Podľa môjho hlbokého presvedčenia, sa Čaputová stala „hlavou“ nášho, ešte raz, NÁŠHO, štátu protiústavne a to na základe jednoznačnej manipulácie s voličmi už v predvolebnej prezidentskej kampani 2019…!

Verím, že už onedlho sa to riadne prešetrí a Slováci sa dozvedia, čo ju posadilo do kresla, v našom štáte, najvyššieho!

Podľa môjho hlbokého presvedčenia, už od samého počiatku, kedy Čaputová zasadla oficiálne na stoličku „prezidentky“ SR, konala v neprospech Slovenskej republiky, v neprospech ľudu slovenského, v neprospech národa slovenského resp. proti záujmom Slovenskej republiky, proti záujmom ľudu slovenského a proti záujmom národa slovenského!

O všetkých jej, podľa môjho hlbokého presvedčenia, protislovenských aktivitách, som už popísal množstvo mojich názorov a postrehov a teda ich tu spomínať nateraz nebudem.

Ale čo spomeniem, je jej posledné konanie, ktoré ma naozaj opäť len utvrdilo v mojom presvedčení, že je to osoba, ktorá sa nikdy nemala stať hlavou nášho štátu a vyjadrujem pevné presvedčenie, že sa ňou už nikdy nestane, ba už nikdy nebude pôsobiť na našej politickej scéne, ba ani ta tej úrovni kde začínala, teda na miestnom úrade v Pezinku!

Podľa môjho hlbokého presvedčenia, sa Čaputová opäť (lebo ona svoje postavenie zneužíva neustále – moje presvedčenie) dopustila trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa ako HROM!!!

Veľmi potichu sme sa dozvedeli, že Čaputová dňa 26.10.2022 vyslala prezidentskú Čestnú stráž na pohreb jedného z dvoch mladých ľudí, ktorí boli brutálnym spôsobom zavraždení na Zámockej ulici v Bratislave.

To, že si Čaputová chcela uctiť ich pamiatku, tak voči tomu nemám najmenšej výhrady, ba práve naopak. Ak to tak cíti, že ani nie ako „prezidentka“ SR, ale ako občan SR, cítila potrebu ísť a vzdať im úctu, tak to mala vykonať osobne.

Ak by sa tak stalo, ani by som necekol.

Na to má plne právo!

A že mala čas sa osobne zúčastniť na obidvoch smútočných obradoch, tak o tom svedčí aj jej oficiálny program, ktorý na tento deň mala – https://www.prezident.sk/oficialny-program/ , kedy nemala žiaden mimoriadny oficiálny program, inak povedané, na tento deň mala takpovediac voľno. Odcitujem len začiatok, ktorý ma uvedený na tento deň, ako program – „Neoficiálny pracovný program prezidentky tvoria porady so zamestnancami Kancelárie prezidenta SR,…“

Ale, že na tento akt zneužila Čestnú stráž prezidenta SR, tak toto považujem za hrubé, doslova arogantné, zneužitie právomoci verejného činiteľa!

Pretože týmto, svojim svojvoľným aktom dala, tomuto pohrebu oficiálnu podobu Štátneho pohrebu!

Lebo súčasťou Štátneho pohrebu je aj účasť Čestnej stráže!

Pozri tu – https://www.pohrebnictvo.sk/statny-pohreb/

A zároveň si je potrebné v súvislosti s týmto svojvoľným aktom Čaputovej uvedomiť ešte túto závažnú skutočnosť.

Kto, ako, komu a kedy, sa vyhlasuje/koná Štátny pohreb?

Nuž len a výhradne vtedy, keď – „Štátny pohreb sa vykonáva v prípade úmrtia prezidenta a bývalého prezidenta a na základe rozhodnutia vlády sa môže uskutočniť i v prípade úmrtia najvyšších ústavných činiteľov vo funkcii (predseda Národnej rady SR a predseda vlády SR).“

Viacej opäť TU – https://www.pohrebnictvo.sk/statny-pohreb/

 

Z médií – napr. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/645023-obete-zo-zamockej-juraja-a-matusa-pochovali-caputova-poslala-cestnu-straz/  – „Obete zo Zámockej Juraja a Matúša pochovali. Čaputová k ich hrobom poslala čestnú stráž“  , sa dozvedáme toto – „…Smútočné obrady sa začali popoludní a okrem príbuzných a známych zastrelených sa ich zúčastnili aj vojaci prezidentskej čestnej stráže. Tí napríklad v bratislavskom krematóriu podľa televízie Joj do začiatku smútočného príhovoru stáli pri rakve s pozostatkami jednej z obetí streľby…“

Takže, ako píšem vyššie v texte môjho rýdzo názorového článku, ak by sa na týchto smútočných pohrebných obradoch zúčastnila Čaputová osobne, ani by som necekol, ale vyslať tam Čestnú stráž Prezidenta Slovenskej republiky, je doslova VEDOME porušenie Ústavy SR!

V ústave SR v Čl.102, ods.(1), v bode k), sa jasne píše – (prezident) je hlavným veliteľom ozbrojených síl,

A teda aj na Čaputovú sa vzťahuje, aby z tejto jej pozície, ako hlavného veliteľa OS SR, dodržiavala v plnom rozsahu Zákon, ktorý jej z toho vyplýva a tým je Zákon č. 321/2002 Z.z. – o ozbrojených silách Slovenskej republiky(!!!)

Inak povedané, keď jej Ústava SR dáva obrovskú kompetenciu, že je Hlavným veliteľom OS SR, tak je jej povinnosťou, aby ako Hlavný veliteľ OS SR dodržiavala aj Zákon o ozbrojených silách SR lebo inak sa vedome dopúšťa porušenia nie len tohto Zákona, ale predovšetkým Ústavy SR!!!

Totiž nejde v tomto oddeliť jej Ústavnú kompetenciu byť Hlavným veliteľom OS SR o dodržiavanie Zákona o OS SR!!!

Nuž a teraz, čo jasne hovorí resp., čo jasne sa píše v Zákone o OS SR, čo sa týka používania, na aké účely môže byť použitá Čestná stráž Prezidenta SR.

„§ 5 Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

(1)

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky

a)

zabezpečuje úlohy súvisiace s

1.

výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl,

2.

velením Čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky,

3.

výkonom právomocí prezidenta Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3,

b)

podieľa sa na zabezpečovaní úloh súvisiacich s výkonom ústavných právomocí prezidenta Slovenskej republiky.

(2)

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

a)

vykonáva čestné stráženie sídla prezidenta Slovenskej republiky a hostí prezidenta Slovenskej republiky v tomto sídle,

b)

organizuje a vykonáva vojenské pocty, najmä pri oficiálnych návštevách predstaviteľov iných štátov a pri prijímaní vedúcich diplomatických misií prezidentom Slovenskej republiky,

c)

v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu5) plní úlohy ochrany prezidenta Slovenskej republiky a obrany jeho sídla.“

 

Zámerne som tu vsunul celé znenie §5 tohto Zákona, aby nedošlo k nedorozumeniu, že som si z tohto paragrafu vybral len to, čoby mne účelne vyhovovalo.

Tak sa pýtam, kde sa v tomto Zákone píše, že Čestná stráž Prezidenta SR, môže byť použitá na resp. pri, príležitosti konania civilného pohrebu???

Nuž NIKDE!

Takže, podľa môjho hlbokého presvedčenia, Čaputová čoby „prezidentka“ SR konala svojvoľne a čo je najpodstatnejšie, aj absolútne vedome!!!

Vedela, že porušuje Ústavu SR! To je zrejme z toho, čo píšem vyššie v texte!

No a v tejto súvislosti dávam ľudu slovenskému do pozornosti tento Čl.107, Ústavy SR, v ktorom sa jasne píše, že  – „Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Obžalobu podáva Národná rada Slovenskej republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať.“

 

Tak čo, poslanci slovenského parlamentu?

Podľa vás týmto aktom Čaputová, že svojvoľne a vedome poslala na civilný pohreb Čestnú stráž Prezidenta Slovenskej republiky, úmyselne porušila ustanovenie Ústavy SR alebo sa vám zdá, že sa nič také mimoriadne z jej strany nestalo???

Ja osobne som presvedčený, že Čaputová úmyselne porušila Ústavu SR a teda by mala byť za to trestne stíhaná a mala by opustiť pozíciu nášho najvyššieho ústavného činiteľa!!!

Iste, nie som politicky naivný (ba ani inak v bežnom živote) a teda viem, že dnes niečo také v našom parlamente neprejde, ale ako sa vraví – „Božie mlyny melú pomaly, ale iste“…

Raz (možno už onedlho!) bude iné zloženie nášho národného parlamentu a na pretras prídu aj tieto Čaputovej politické svojvoľné, Ústavu SR vedome porušujúce, aktivity…

Jej nedotknuteľnosť, či už mediálna alebo aj právna, sa jedného dňa s istotou pominie…

 

PS I:

Už nikdy Čaputová, už nikdy iná, jej podobná, „Čaputová“!!!

 

PS II.

Dokonca ani „prezident“ Andrej Kiska, Čaputovej veľký to vzor, nemal tú politickú drzosť a neposlal/nevyslal prezidentskú Čestnú stráž, aby stála pri rakvách zavraždeného novinára a jeho priateľky…

 

 

 

Vláda SR, momentálna naj priorita je okamžite zbaviť RTVS brutálneho progresivizmu!

23.02.2024

Áno, toto je dnes naj priorita lebo to, čo sa už tu dnes deje na našom milovanom Slovensku už nie je normálne! To, že zapredanecké média, všetky bez výnimky, sú presiaknuté progresivistickou mašinériou, tak je hádam jasné už každému, ktorý myslí vlastnou hlavou! Za zapredanecké média, ktoré vlastnia súkromné subjekty zodpovedá ich vlastník. Áno a tiež si na našej [...]

Čaputová z tohto pokryteckého farizejstva, sa už nijako nevyseká!

22.02.2024

Čaputová a jej naklonené zapredanecké média, ako aj celé PS spolu so západom platenými politickými mimovládkami, si myslia, že my občania SR sme tak naivní a tak hlúpi, že im uveríme tie ich bludy a manipulácie! Nuž veru nie! Neskutočne sa mýlia! Nie všetci sa necháme ohlupovať nie len nimi samotnými, ale hlavne zapredaneckými médiami, ktoré ich chránia ako oko [...]

Europoslanec Hojsík a jeho dôkaz o farizejskom pokrytectve jeho PS k Ukrajine a Ukrajincom!

22.02.2024

PS útočí na legitímne zvolenú Vládu SR a vládnu koalíciu a ich útok naberá na intenzite skrze im naklonených zapredaneckých médií. PS malo (pokyn?) podľa ich donorov vyhrať ostatné PV 2023, ale ani jasná a jednostranná zapredanecká mediálna podpora a ich člena Čaputovej z „prezidentského“ paláca, im k takémuto triumfálnemu výsledku nepomohlo! A tak teraz, je [...]

Ukrajina, F-16

Prídu konečne a pomôžu proti Rusom? Ukrajinci netrpezlivo čakajú na stíhačky F-16

24.02.2024 10:00

Bojové stroje F-16 sa už do istej miery stali symbolom toho, že Západ by pri vojenskej podpore Ukrajiny mohol postupovať rýchlejšie.

Rakúsko, polícia

Tri zabité ženy našla polícia v jednom z viedenských nevestincov

24.02.2024 09:54

Ženy zrejme prišli o život po útoku nožom, podozrivý má tiež rezné zranenia.

Vlk dravý / Canis lupus /

Francúzska vláda zjednodušila pravidlá na odstrel vlkov útočiacich na stáda

24.02.2024 09:48

Nezvyšuje sa počet vlkov, ktoré smú farmári a poľovníci zastreliť.

Katarína Mathernová, Richard Dírer

ta3 v Kyjeve: Noc bola pokojná. Veľvyslankyňa Mathernová: Ukrajinci sú odolní a vynachádzaví

24.02.2024 08:45

Život pre Ukrajincov napriek vojne ide ďalej, nechcú byť ustráchaní, povedala pre ta3 Katarína Mathernová, veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine.