Založ si blog

Vítajte v totalitnom despotizme resp. v despotickej totalite!

Tento článok venujem do pozornosti hlavne našej mládeži (30-40r.)

 

Je až neuveriteľné, ako sa naša mládež necháva pomaličky politicko-ekonomicko-spoločenský „variť“.

Od roku 1990 resp. po novembri 1989, sa u nás začalo s postupným vymývaním mozgov, hlavne tej generácie, ktorej v dnešnom článku hovorím mládež a má vek niekde medzi 30 až 40 rokov. (teda ďalej len mládež)

Zo dňa na deň sa zmenila rétorika.

Už to nebol Sovietsky zväz, čo bol našim veľkým vzorom a nebolo možné na jeho adresu povedať nič zlé lebo by bolo zle, ale bol to Západ a hlavne USA, ktoré sa zo dňa na deň začali ospevovať, ako to najlepšie čo svet pozná  má!

Tento môj článok je aj reakciou na včerajšie facebookové „demokratické“ rozhodnutie zrušiť na večne veky/časy a nikdy ináč, FB profil Ľuboša Blahu.

Ani náhodou tu nejdem kvôli tomu vyplakávať. Až tak na tom nezáleží, či Ľuboš Blaha bude naďalej šíriť svoje názory na FB alebo nie. On si nájde inú cestu, ako svoje názory šíriť, odprezentovať pre tých a tým, ktorí o jeho názory stoja a s nimi súhlasia.

Dnešný článok je o úplne inom.

A o čom je? Nuž o tom.

Pod mojimi článkami sa dočítam od mojich kritikov, že ak by som takto písal o súdruhoch a o vtedajšom socialistickom zriadení, tak by som pravdepodobne skončil vo väzení prípadne na okraji spoločnosti.

V poriadku, súhlasím.

Avšak si je potrebné uvedomiť, že súdruhovia sa týmto netajili. Oni nehovorili, že hovorte a píšte si čo chcete…

Nie, oni dali jasné mantinely, čo sa ideologicky nesmelo a čo sa ešte ideologicky dalo zniesť.

Teda bolo úplne jasné, že akékoľvek neprimerané kritiky na vtedajšie socialistické zriadenie nebudú trpieť.

Tu pripomeniem slová súdruha Gustáva Husáka, ktorý to povedal jasne na 14. zjazde KSČ (1971) – „…ako socialistické zriadenie pozdvihlo túto krajinu…Slovensko by som povedal,  je ekonomicky, sociálne vizitkou toho, čo socializmus dokáže, keď ho vedie strana, keď ho vedie marxisticko-leninskou cestou…, sloboda našich národov, existencia, kľudný život nášho štátu a prirodzene rozvoj socialistického zriadenia nášho štátu je garantovaný jedine v spojenectve, v bratstve, v spolupráci so Sovietskym zväzom a ostatnými najbližšími socialistickými štátmi…, ale vracať sa k ním musíme, dotiaľ kým posledný občan nášho štátu túto základnú pravdu nebude chápať, kým podľa nej nebude žiť, kým nebude pracovať lebo je to existenčná otázka nášho štátu i nášho socialistického zriadenia…“

Takže z týchto slov s. G. Husáka bolo vtedy všetkým jasné aké sú mantinely.

Ale hádam najhlavnejší mantinel, ktorý vtedy s. G. Husák vytýčil pre socialistické Československo a jeho vtedajší ľud, bolo podľa mňa toto jeho jasné posolstvo – „Isté problémy sú s časťou inteligencie, sa tu za roky dopestovala u nás taká malomeštiacka deformácia predstáv o postavení inteligencie v spoločnosti. Mladý chlapec tam napíše na dve, na tri stránky čosi, je vyhlásený za spisovateľa od svojich dvadsiatich rokov doživotne. Považuje za právo, že spoločnosť, ako takého veľkého, cenného človeka ho má držať. Si nevymýšľam. Nechcem mená uvádzať, faktické veci. A sa mu dá hneď tvorivé štipendium, nikdy nič nevytvoril, nikdy nič neukázal, že vie vytvoriť, je vyradený z inej práce, stáva sa profesionálnym spisovateľom. Prosím vás, my máme profesionálnych spisovateľov asi dva razy toľko, ako Francia alebo niektoré iné omnoho väčšie štáty než my. Z toho vzniká toto privilegované postavenie. Priemer často. Trocha to opeprí nejakými oplzlosťami, sem tam dve, tri pornografické výrazy a už hovorí, aký som svetový! Však to sa nosí v New Yorku, ako to, že to neuznáte, že ja som takýto svetový! A my to trpíme, dívame sa na to, vydávame to za peniaze, ide to do šrotu lebo to nikdo nečíta, však a pestujeme kult voľajakých privilegovaných ľudí. My si talenty vážime, vážime si poctivého robotníka, vážime si poctivého spisovateľa, ktorý má talent, ale flákača ani na závode, ani na kultúrnom poli si nevážime a vážiť nemôžeme. Často citujú štúrovcov, tam spisovateľov s tej garnitúry a keď si tam v tej spisovateľskej krčme vypijú, ktorá sa „ušľachtilo“ volá Klub, každý sa cíti aspoň ako Jánošík alebo Ľudovít Štúr, ALE za akých podmienok žili a pracovali títo ľudia, ako ich základná myšlienka bola služba tomuto ľudu, pracujúcemu ľudu, to pravda už sa na vedomie neberie…, …hovoria, že po našom zjazde tu začne nejaké liberálne obdobie a tak ďalej, ak je na mysli sloboda, sloboda pracujúceho človeka a rozšírenie socialistickej demokracie, áno, to budeme robiť, AK je na mysli sloboda pre malomeštiacke tendencie pre zakladanie nového rozvratu, pre prvé korienky novej kontrarevolúcie, tak teda nech si ilúzie o tom nikdo nehovorí, nerobí. O tom nech si nikdo nerobí, každá kočka keď si, mačka, keď si prsty voľakde spáli, tak si druhý raz dáva pozor a my sme sa v 68.-9. roku riadne spálili, riadne poučili, aby sme ešte raz trpeli kontraband zo Západu sem pašovaný alebo z reakčných skupín doma vytváraný“

( https://www.youtube.com/watch?v=CvbMM0fyV5U&t=397s&ab_channel=puk72 )

Takže tak, milá naša mládež. Tu máte jasný dôkaz, že vtedajšia moc, moc jednej strany v štáte (KSČ/KSS), jasne pomenovala, čo áno a čo nie.

ALE dnešná moc nám denno denne tvrdí, že tu máme demokraciu!

Že tu máme pluralitu názorov!

Že tu máme slobodu vyjadrovania sa!

A pritom to nie je pravda, ba podľa môjho názoru je to KLAMSTVO!!!

Aká je to pluralita názorov?

Aká je to sloboda vyjadrovania sa!

Keď nejdeš s tým jediným „správnym“ prúdom (neoliberálnym!), tak si blokovaný, si vymazaný, si mediálne zrušený, si postavený na okraj spoločnosti, si zosmiešňovaný a pod.!!!

Keď chceš poznať príčinu konfliktu, pričom absolútne neospravedlňuješ následok tejto príčiny, tak si troll, dezolát, opica a pod.

Je toto demokracia?

Je demokracia, keď sa štátom rušia média, ktoré hovoria iný názor, ako tie, ktoré majú patent na „pravdu“?

A viete mládež aká bola jedna z najzákladnejších požiadaviek ulice v novembri 1989?

Nuž tak sa opýtajte svojich rodičov a starých rodičov, ktorí boli vtedy na týchto chladných uliciach (ja som bol raz z vysokej školy a stačilo! Pre mňa osobne to bolo jedno nehorázne zmanipulované divadlo, ale o tom potom!), štrngali kľúčmi a skandovali „To je ono“!

Ale aby ste nemuseli čakať, tak ja vám to prezradím.

Jedným z najzákladnejších požiadaviek vtedajšej ulice bolo zabezpečenie plurality názorov a úplná sloboda tlače!!! (teda okrem slobodných volieb!)

A viete vy vôbec čo znamená slovo pluralita?

Nuž to znamená „len“ toľko, že má byť zabezpečená existencia/akceptácia rôznorodých názorov bez potláčania, akéhokoľvek z nich, inak povedané, pluralita názorov nepripúšťa, aby jeden názor bol nadradený názoru inému, teda pluralita znamená aj rovnocennosť názorov, nech sú akokoľvek opačné!!!

Pýtam sa ťa mládež, máme to dnes?

Máme tu pluralitu názorov?

Máme tu slobodu vyjadrovania sa bez toho, žeby ju tu niekto nejakým spôsobom nasilu korigoval, usmerňoval…?

Nuž nemáme a môže si každý neoliberál hovoriť čo chce, NEMÁME!!!

Tak nech sa dnešní mocní netvária a hlavne nech nám netvrdia, že tu máme demokraciu a že pred novembrom 1989 tu bola totalita!

Totiž podľa môjho presvedčenia, totalita spred novembra 1989, je/bola násobne menšia, ako tá, ktorú tu prežívame dnes!

Ešte sa málinko vrátim k tomu, čo tu na Slovensku doslova vystrája akýsi USA Facebook.

Ktosi by mi oponoval, že ide o súkromnú spoločnosť a teda môže si so svojou sociálnou sieťou robiť čo chce.

Nuž omyl vážení! Nemôže!

Facebook na našom území podniká a teda je povinný dodržiavať našu legislatívu a naše platne právo!!! Nemôže si tu robiť čo chce lebo oni uznávajú iné právne predpisy, ako tie naše – Slovenské!

Tým, že ruší FB profily, že maže FB statusy, podľa toho, ako uzná za vhodné, tak to neznamená, že mu to demokracia dovoľuje! To už nie je demokracia, ale totalita!

Lebo aj to, čo urobili s Ľubošom Blahom, je podľa mňa flagrantné porušenie našej Ústavy a NBÚ by mal voči tejto spoločnosti rázne zakročiť!

Totiž FB nerešpektuje svojou činnosťou na našom suverénnom území našu Ústavu „minimálne“ v jej článku 24 –  (1) – „Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú“

V článku 26 – (1) – „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.“

(2) – „Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon“

(3) – „Cenzúra sa zakazuje“

 

Chápu vo vedení Facebooku, čo je jasne napísané v našej Ústave?

A tým, že napr. Ľubošovi Blahovi úplne znemožnili šíriť svoje názory na ich sociálnej sieti slobodne, písmom, bez cenzúry, tak týmto neporušili našu Ústavu?

Ako môžu podnikať na našom zvrchovanom území a pritom takto zásadne porušovať náš Zákon Zákonov?

Tak buď budú plne, bez akýchkoľvek výnimiek, rešpektovať našu Ústavu alebo potom nemôžu na našom území podnikať a mať z toho nemalý profit

Veď oni svojou činnosťou, tým, že si na svojej sociálnej sieti zablokujú koho oni uznajú za vhodné, veľmi zásadným spôsobom deformujú naše právo, našu legislatívu a doslova prznia našu Ústavu!!!

Doslova usmerňujú, ako môžu naši občania myslieť resp. ako smú myslieť, ako a koho majú voliť, koho majú mať radi, koho majú nenávidieť, komu pomáhať, komu zámerne škodiť… lebo inak ideš dole…!!!

Toto je neakceptovateľné!

A ešte málinko k takým dnešný „demokratom“ akým je napr. akýsi Jaroslav Naď, ktorý bol strojcom toho, že pre dnešok bol z FB, podľa našej právnej legislatívy, podľa našej Ústavy protiprávne vyhodený Ľuboš Blaha a ktorý (teda Jaroslav Naď), keď sa o tejto správe dozvedel, tak okamžite sadal za PC a na svojom (povolenom) FB profile sa takto „demokraticky“ vyznal, potešil, keď citoval zdroj Denník N – „FEJZBUKOVÉ MLYNY MELÚ NIEKEDY POMALY ALE ISTO❗️ Dnešný deň je vynikajúcou správou pre zdravý rozum na Slovensku.“

Ale aj takým „demokratom“ akými sú komentátori z denníkov, dnes jediných dovolených denníkov, akými sú Akuality.sk, SME.sk – kde sa k tejto FB Blahovej blamáži takto „demokraticky“ vyjadrili resp. komentovali, napr. aj takto – „Komentár Petra Bárdyho: Musíme sa brániť“ alebo „Jakub Filo – Prečo zablokovanie Blahu nie je cenzúra ani obmedzenie slobody slova“ a pod.

Takže vážená mládež, naša slovenská, vytešujte sa ešte nejaký ten čas, akú tu máme „demokraciu“, akú tu máme „pluralitu“ názorov, aké tu máme úplne „slobodné“ média, až sa jedného dňa prebudíte do reality a zistíte, že máte ústa prelepené páskou, ruky a nohy zviazané reťazami a potom už bude neskoro!

Kto vám potom pomôže, keď dnes sa dívate na tieto absolútne nezákonnosti páchané na občanoch SR, s úplným nezáujmom, s akousi letargiou, keď si nechávate denno denne vymývať svoje mozgy pro Západnou, pro USA a proti Ruskou, proti východnou propagandou???!!!

Keď vaše kritické myslenie je len jednostranne kritické, vôbec si neuvedomujete, že dnešná moc tvrdí, že mládež sa má naučiť kriticky myslieť, ale keď začnete naozaj kriticky myslieť na všetky svetové strany, tak vaše kritické myslenie, už pre nich nie je tým správnym kritickým myslením a budete resp. už ste blokovaní, vypínaní, mazaní, odstrkovaní na okraj spoločnosti atď. atď.

 

Z vyššie mnou napísaného my vychádza len jedno jediné a to presne to, čo mám v nadpise môjho dnešného článku, že na Slovensku máme dnes nie demokraciu, ale celkom jednoznačne totalitný despotizmus res. despotickú totalitu!!!

 

Ďalšie zdroje:

https://www.facebook.com/JaroNadPublic/posts/pfbid028Lt6jMS18pAvuh8U8TX1qXN9VQJJqc3gxi1Eq6ZNTCBLpmgJt6DbB5UyHiTaC2Gql

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/

https://www.puchovskenoviny.sk/poziadavky-novembra-1989/

 

 

 

 

 

Slováci pozor. Opäť sa začína pomalá, plazivá covidizácia. .. !

29.06.2022

Dnes Slováci žijú každodennými starosťami, hlavne o tom, čo ich čaká ohľadne cien potravín, energií a pod. Média, tie dovolené, ich dennodenne kŕmia tým, ako je potrebné ešte viac zničiť Rusko, Rusov a ako si kvôli tomu je potrebné ešte viac utiahnuť opasky, ako je potrebné sa odstrihnúť od energií, ktoré by sa čo i len málinko obtreli o energetické nosiče, [...]

Čaputovej mediálna erupcia!

28.06.2022

Čo sa stalo? Čo sa deje? Zvonia niekomu „do politického hrobu“? Nuž áno, niekoľko otázok na úvod môjho dnešného názorového článku a to v súvislosti s Čaputovou, ktorá doslova mediálne explodovala, keď za ostatný týždeň stihla až tri TV predstavenia. Najskôr si zašla do RTVS do akejsi „Silnej zostavy“, ktorá je silná tak akurát svojou silnou [...]

Čaputová dala Slovákom jasne na vedomie, kto je dnes na Slovensku pánom a kde je dnes ich miesto!

26.06.2022

Čaputovej vyjadrenia je potrebné vnímať aj inak, ako len sucho prečítať a aj s navijakom spapkať! Jej vyjadrenia je potrebné vnímať v širšom kontexte a hlavne je potrebné čítať medzi riadkami, čo nám to vlastne odkazuje! Poniektorí mi vyčítajú, aj tvrdo, že neustále na ňu útočím, čo nie je pravda, a že na ňu, na nej, hľadám len to zlé. Nuž pravda je [...]

Vrtuľník Mi-171

Rezort vnútra chce nakúpiť dva vrtuľníky za vyše 29 miliónov eur, s Mi-171 má problémy

29.06.2022 11:52

Rezort poukazuje na problémy pri údržbe a prevádzke súčasných vrtuľníkov Mi-171 v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine.

Americká armáda / Americký vojak / US Army /

V Európe bude ešte viac amerických vojakov

29.06.2022 11:38

V Poľsku vznikne nové armádne veliteľstvo.

Heslo Mirri2020

Remišová digitalizuje Slovensko. Odstrániť staré heslá z laptopu však nevie

29.06.2022 11:14

Remišová zverejnila video, kde sa pochválila účasťou na medzinárodnej konferencii. Záber však zachytáva jej pracovný laptop, na ktorom je na žltom papieriku uvedené prístupové heslo.

Ľuboš Blaha

Blahovi Facebook zablokoval po stránke aj osobný účet

29.06.2022 10:48

Na svojom súkromnom profile začal Blaha zdieľať svoje názory potom, ako mu Facebook zrušil stránku, ktorá mala vyše 174-tisíc sledovateľov.