Založ si blog

Bude Čaputová opäť kuť pikle a nedávame jej na to dostatočne veľký priestor?

Začnem citátom – „Ak by bola pani prezidentka prezidentkou ľudí, tak by si počas vládnej krízy zavolala mňa ako premiéra a koaličných partnerov a snažila by sa byť sprostredkovateľom mieru. Miesto toho sa stretávala s americkou veľvyslankyňou, Máriou Kolíkovou, Richardom Sulíkom a spoločne kuli pikle, ako povaliť vlastnú vládu“

Pamätáš si občan-volič SR na tento výrok?

Ak áno, tak potom presne vieš, že to povedal akýsi Igor Matovič, vtedajší „predseda vlády“ SR.

A povedal to o Zuzane Čaputovej.

A dodnes si za týmto svojim výrokom stojí a Čaputová ho za to neženie pred súd, tak ako ženie pred súd napr. Ľuboša Blahu, za oveľa miernejšie vyjadrenia na jej adresu!

Nuž a ja si myslím, že k takýmto kutiam pikľov, v oveľa väčšom rozsahu a s oveľa väčším dopadom na život bežných občanov SR, z jej strany, môže prísť už onedlho!

Totiž opozičné strany rozbehli novú petičnú akciu za pád tejto vlády s dvoma referendovými otázkami.

Nuž teda nech mi je dovolené napísať o tomto takúto, výhradne moju osobnú úvahu, ako by sa to mohlo všetko vyvíjať a na záver uvediem v čom je prvá referendová otázka zlá a ako by mala znieť inak!

Nie, ona nie je neústavná, ale jednoducho zlá v tom zmysle, že nemieri na podstatu veci, teda na predčasné Parlamentné voľby.

Idem pekne po poriadku.

Hneď na úvod prehlasujem, že aktívne vyhľadám miesto, kde sa pod takúto petíciu môžem podpísať.

Zároveň vyhlasujem, že sa takéhoto referenda aktívne zúčastním.

Zároveň prehlasujem, že budem hlasovať v oboch otázkach jednoznačne „ZA“, teda tak, aby sa naplnil cieľ daného referenda.

Avšak mám obavy, že Čaputová svojou schopnosťou „kuť pikle“, to opäť zahraje tak, aby bol „vlk sýty a pritom ovca ostala celá“

Teda, čo sa môže stať?

Čaputová si je veľmi dobre vedomá, že ísť cestou Ústavného súdu SR, aby jej potvrdil resp. vyvrátil, či predmetné referendum vyhlásiť či nie, dnes už nie je na mieste, hlavne ak k potrebnému počtu podpisov (350000) dôjde relatívne v krátkom čase.

Toto by ju totiž úplne diskvalifikovalo aj u tej menšiny občanov-voličov SR, ktorí k nej prechovávajú ešte akú takú sympatiu (empatiu?).

A tak Čaputová predmetné referendum vyhlási, s odôvodnením, že si „ctí“ názor a politickú požiadavku občanov-voličov SR.

Referendum podľa všetkého bude úspešné a teda výsledok referenda nadobudne silu ústavného zákona a „vláda“ bude musieť dostáť politickej žiadosti občanov-voličov SR.

Totiž prvá referendová otázka znie takto – „Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu?“

Nuž áno, ak bude referendum platné, tak Hegerovi a spol. nezostane nič iné, len odovzdať do rúk Čaputovej svoju demisiu, ako celku, teda „vlády“ SR ako takej!

A bude týmto vyriešené to, čo si občania-voliči v referende želali?

Teda, že na základe podania demisie tejto „slovenskej“ „vlády“ sa v krátkom čase uskutočnia predčasné Parlamentné voľby?

Nuž nie!

Čaputová je totiž v „kutí pikľov“ dostatočne podkutá a teda jej manévrovací priestor sa jej otvorí ešte väčšmi a pravdepodobne urobí to, čo urobila v tom období, keď išlo o zbavenie sa Igora Matoviča, ako „predsedu vlády“ SR! (však nič proti tomu)

Čaputová síce formálne príjme demisiu „vlády“ SR, ako celku, ale to neznamená, že okamžite budú vypísané predčasné PV!

Totiž tu sa zabúda na jednu zásadnú vec.

Totiž referendum je namierené na zlý cieľ!

Cieľom referenda nemalo byť zosadenie „vlády“ SR, ale zosadenie „vládnej“ koalície ako celku, teda aby terajšia „vládna“ koalícia skončila v NR SR!

Pretože, ak v NR SR ostane dostatočný počet poslancov, ktorí vedia v terajšej zostave a počte, zostaviť personálne inú „vládu“ SR, s jasnou podporov viac ako 76 poslancov NR SR, tak Čaputová to plne využije.

Totiž Čaputová podľa Ústavy SR, čl. 102, ods.(), bod g) – „vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116,“

Tu je jasne vidieť a je jasne zrejmé, že prijíma demisiu, ale už nemá povinnosť na základe tejto demisie „vlády“ SR ako celku, požadovať vypísanie predčasných PV resp. aby tlačila „vládnu koaličnú“, dostatočne silnú parlamentnú skupinu „vládnych“ poslancov k vypísaniu predčasných volieb a to tým, že si sami ústavným zákonom skrátia volebné obdobie!

Nie!

Čaputová sa opäť môže zákulisne stretávať a „kuť pikle“ napr. s Richardom Sulíkom a pokúsiť sa ho presvedčiť, aby do svojho parlamentného košiara, do klubu SaS, pretiahol také množstvo poslancov, aj z hnutia OĽANO, aby oni ako SaS boli „vládnou“ dominatnou stranou v NR SR, aby jej vedeli priniesť minimálne 76 podpisov poslancov NR SR, ktorí by plne podporovali vládu pod jeho vedením a vec je vybavená!!! Idú nerušene ďalej oni aj ona!

V tejto súvislosti si je potrebné spomenúť na výrok Richarda Sulíka po tom, ako do ich poslaneckého klubu v NR SR prestúpila časť poslancov zo Za ľudí a ako sa Mária Kolíková zrazu stala „ministerkou“ spravodlivosti, už ne za Za ľudí, ale ako ďalší člen „vlády“ SR za SaS!

Richard Sulík vtedy jasne prehlásil, že sa nebráni tomu, aby sa aj iní poslanci z iných „vládnych“ strán pridali do ich poslaneckého klubu lebo toto vraj posilní šance na to, že táto dnešná „vládna“ koalícia dovládne až do konca volebného obdobia!

Citujem R. Sulíka – „… vstupom šiestich poslancov sa zvyšujú šance na to, aby koalícia dovládla do konca volebného obdobia…“

Čaputová má v talóne ešte jednu manévrovaciu možnosť, ako čo najdlhšie podržať týchto „vládnych“ zapredancov pri moci a teda aj samu seba.

Ona totiž príjme ich demisiu, ale ihneď ich poverí „vládnutím“ aj naďalej, pokiaľ nevzíde nová vládna koalícia, ako popisujem vyššie, teda preskupením poslancov v rámci dnešnej „vládnej“ koalície v NR SR a teda terajšia „vláda“ bude naďalej „vládnuť“ a gniaviť, aj s jej pomocou, tento národ, ako vláda v demisií!!!

A teraz sa pýtam, ako dlho môže byť pri moci vláda v demisií pri Čaputovej, ako to „prezidentky“ SR?!

Nuž v prípade „kutia pikľov“ s tými „pravými“, aj do konca volebného obdobia!!!

A teda na záver chcem jasne napísať, ako mala znieť otázka číslo jeden práve prebiehajúcej petície.

Otázka mala mať takéto znenie a mala smerovať/mieriť, priamo na samotných 150. poslancov NR SR – „Súhlasíte s tým, že všetci 150 poslanci terajšej NR SR sa majú bezodkladne vzdať mandátu poslanca NR SR?“

Toto by sa udialo na základe Ústavy SR, čl. 81a, ktorý znie – „Mandát poslanca zaniká…

  1. b) vzdaním sa mandátu,…“

A teda toto je už jednoznačne na predčasné parlamentné voľby lebo Vláda SR sa zodpovedá NR SR, Vládu SR ustanovuje do svojej výkonnej moci práve plénum NR SR a to tým, že schváli jej Programové vyhlásenie, čím jej vyjadruje svoju dôveru…a nielen Čaputová „prezidentka“, tým že ju vymenuje vo svojom paláci…!!!

No a bez NR SR, nemôže existovať náš právny parlamentný systém!

Teda tu bolo potrebné zamerať referendovú otázku a nie na „vládu“ SR!!!

Alebo, je to tak, že poslanci NR SR si nechceli zobrať predčasné parlamentné voľby na úkor seba samých?!

Lebo jedine toto je priama cesta na predčasné parlamentné voľby!

Jedine vzdaním sa mandátu všetkých 150. poslancov NR SR by bolo zaručené konanie predčasných parlamentných volieb lebo by nebolo nikoho, kto by v NR SR podržal novú „vládu“ ktorú by v prípade „kutia pikľov“ vymenovala Čaputová, tak ako to opisujem vyššie v texte!!!

Teda týmto referendom a takouto otázkou, by sa ukázalo, či dnešní poslanci v NR SR, sú tak oddaní svojim voličom, ako denno denne deklarujú, že zastupujú ich záujmy a ich želania…!!!

Preto na záver konštatujem len toľko, že aj v prípade úspešného referenda (a ja v to pevne verím, že úspešne bude!) nie je zaručené, že dôjde k predčasným PV lebo priestoru na „kutie pikľov“ zo strany Čaputovej a poniektorých čelných predstaviteľov terajšej „vládnej“ koalície je nebezpečne dostatok!!!

 

 

https://www.startitup.sk/hlava-statu-so-sulikom-kolikovou-a-americkou-velvyslankynou-kuli-pikle-matovicove-vyroky-poburili-prezidentsku-kancelariu/

https://www.hnutie-republika.sk/referendum/?fbclid=IwAR2Mgyt9wIZtyuUZasAvqVamymkQg5c2qCdRE_F-1bBMoFyhMTdbQGCxlLM

https://www.hnutie-republika.sk/wp-content/uploads/2022/06/Referendum_2022_Peticny_Harok.pdf

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/

https://www.postoj.sk/87650/kolikovej-frakcia-prechadza-k-sulikovi-sas-ma-druhy-najsilnejsi-koalicny-klub?page=6335

 

 

 

 

Slováci pozor. Opäť sa začína pomalá, plazivá covidizácia. .. !

29.06.2022

Dnes Slováci žijú každodennými starosťami, hlavne o tom, čo ich čaká ohľadne cien potravín, energií a pod. Média, tie dovolené, ich dennodenne kŕmia tým, ako je potrebné ešte viac zničiť Rusko, Rusov a ako si kvôli tomu je potrebné ešte viac utiahnuť opasky, ako je potrebné sa odstrihnúť od energií, ktoré by sa čo i len málinko obtreli o energetické nosiče, [...]

Čaputovej mediálna erupcia!

28.06.2022

Čo sa stalo? Čo sa deje? Zvonia niekomu „do politického hrobu“? Nuž áno, niekoľko otázok na úvod môjho dnešného názorového článku a to v súvislosti s Čaputovou, ktorá doslova mediálne explodovala, keď za ostatný týždeň stihla až tri TV predstavenia. Najskôr si zašla do RTVS do akejsi „Silnej zostavy“, ktorá je silná tak akurát svojou silnou [...]

Čaputová dala Slovákom jasne na vedomie, kto je dnes na Slovensku pánom a kde je dnes ich miesto!

26.06.2022

Čaputovej vyjadrenia je potrebné vnímať aj inak, ako len sucho prečítať a aj s navijakom spapkať! Jej vyjadrenia je potrebné vnímať v širšom kontexte a hlavne je potrebné čítať medzi riadkami, čo nám to vlastne odkazuje! Poniektorí mi vyčítajú, aj tvrdo, že neustále na ňu útočím, čo nie je pravda, a že na ňu, na nej, hľadám len to zlé. Nuž pravda je [...]

Ľuboš Blaha

Blahovi Facebook zablokoval po stránke aj osobný účet

29.06.2022 10:48

Na svojom súkromnom profile začal Blaha zdieľať svoje názory potom, ako mu Facebook zrušil stránku, ktorá mala vyše 174-tisíc sledovateľov.

Jens Stoltenberg

Stoltenberg: NATO čelí najväčšej bezpečnostnej kríze od druhej svetovej vojny

29.06.2022 10:32, aktualizované: 10:37

Členovia aliancie sa dohodnú na nasadení početnejších bojových formácií a techniky vo východnej Európe.

nočné sprevádzanie, tajchy

Štiavnické tajchy žijú aj za tmy. Hitom sú nočné prehliadky

29.06.2022 10:25

Po zotmení pôsobia štiavnické jazerá tajomne a pre mnohých sú ešte lákavejšie. Bratia Červeňovci ponúkajú už tretiu sezónu špeciálne prehliadky.

foto roka 2021, USA, zhromaždenie

Trump napadol šoféra s cieľom dostať sa ku Kapitolu, uviedla bývalá asistentka

29.06.2022 10:23

Cieľom minuloročných nepokojov v kapitole bolo zvrátiť výsledky prezidentských volieb z novembra 2020. Pri útoku prišlo o život päť ľudí.