Založ si blog

RTVS v O 5 minút 12 – už len Blaha, Kotleba, Mazurek, Uhrík. .. !

Včerajšia (nedeľa 15.5.2022) politická relácia O 5 minút 12 na obrazovkách, nami všetkými platenej RTVS, sa niesla v duchu „demokratizácie“ tejto štátnej inštitúcie!

Nie, nebudem tu rozoberať, tu politicky nenávistnú diskusiu dvoch „vládnych“ predstaviteľov – Igor Matovič  (IM, OĽANO), Marián Viskupič (MV, SaS).

K tomu len krátko.

Bolo absolútne zrejme, kto z tejto dvojice je v „súdržnej vládnej koalícií“ Capo di tutti capi!

Keď rozprával MV a IM mu vstúpil do reči, tak MV ho takto slušne (podriadene?) upozornil – „Pán minister prosím neprerušujte ma…“ (dokonca mu vykal!)

Ale keď rozprával IM a MV to už nemohol počúvať, ako IM útočí na SaS a klame o SaS, a vstúpil mu do reči, tak IM ho takto drzo, arogantne odbil – „Buď ticho, teraz hovorím ja…“

Toto sa dialo v priamom prenose pred celým slovenským národom! Tak sa pýtam, ako sa zhovárajú, kde ich kamera nezaberá…???

Možno IM používa aj iné výrazové podmienky, ako naznačiť oponentovi vo „vládnej koalícií“ aby bol ticho – napr. „Drž h..u“ ?!

 

Ale toto tu teraz nebudem riešiť lebo každý, kto si túto nenávistnú diskusiu dvoch „koalično-vládnych“ politikov pozrel, muselo mu byť jasné, že je to svorka rozhádaných politických psov, ktorí sa navzájom tak politicky nenávidia, že by jeden druhého utopil v politickej lyžičke vody…

A pritom vždy hovoria, že ich „vláda“ sa nerozpadne lebo oni musia splniť to, čo svojim voličom pred voľbami sľubovali a to čo majú napísané v rozsiahlom PVV!!!

Za viac, ako dva roky z toho nesplnili absolútne NIČ!!!

Ale k podstate veci!

Dnešný môj názorový článok má hlavnú myšlienku inde.

 

Dnes mi ide hlavne o to, že ma v RTVS konečne „potešili“ a započali vnútorný „demokratizačný“ proces a začali uplatňovať inštitút – „prázdneho kresla“

V úvode relácie moderátor Marek Makara (MM) povedal/oznámil občanom-voličom SR, aj toto – „…do dnešnej relácie sme pozývali aj zástupcov opozície, bývalého ministra financií, podpredsedu finančného parlamentného výboru zo strany SMER-SD Ladislava Kamenického, ale túto možnosť nevyužil a preto sme uplatnili v tomto prípade inštitút prázdneho kresla…“

No to je niečo úžasné!

Takže, ak opozičný poslanec sa odmietne zúčastňovať na jasnej politickej presilovke, v tomto prípade  2+1(„nezávislý moderátor“), tak RTVS použije „demokraticky“ , akýsi, doteraz v RTVS neznámy/neuplatňovaný – „inštitút prázdneho kresla“!

Avšak, keď strana SMER-SSD, slobodne nominuje do diskusnej relácie RTVS napr. do O 5 minút 12, svojho podpredsedu strany Ľuboša Blahu (ĽB), a „koaliční“ politici s ním odmietnu ísť diskutovať, tak RTVS v tomto prípade nepozná, neuplatní si(!)- „inštitút prázdneho kresla“ resp. „inštitút prázdnych kresiel“ pre „koaličných“ politikov, ale tu použije „inštitút kresla vyradeného“ – pre opozičného poslanca!

Pevne verím, že od tejto nedele sa už RTVS bude správať konzistentne a v prípade, že niektorí z „koaličných“ poslancov odmietne ísť do diskusie s ktorýmkoľvek opozičným poslancom, tak si RTVS voči „koaličnému“ poslancovi (poslancom) uplatní – „inštitút prázdneho kresla“ a teda máme nádej, že v najbližšej diskusnej relácii RTVS – O 5 minút 12, budú najbližšie diskutovať Ľuboš Blaha, Marian Kotleba, Milan Mazurek… a kreslá „koaličných“ poslancov ostanú prázdne v zmysle „inštitútu prázdneho/prázdnych kresiel“?!

Alebo, žeby som opäť zle pochopil vedenie RTVS a „inštitút prázdneho/prázdnych kresiel“ sa bude využívať len pre prípad opozičných politikov???

 

PS I:

 

Podľa vyjadrenia SMER-SSD, ich zástupca do diskusie Ladislav Kamenický odmietol účasť v tejto diskusií lebo ju považoval (považovali) z hľadiska obsadenia za neférovú lebo pomer diskutujúcich „koalícia-opozícia“ bol v pomere 2:1 (podľa mňa 3:1 lebo moderátora MM jednoznačne považujem za nie nestranného moderátora s jasným sklonom k dnešnej „vládnej koalícií!).

Preto sa pýtam vedenia RTVS, keď nastala (ich vinou, teda vinou RTVS!) takáto nevyvážená situácia a boli by demokrati, akože nimi vôbec nie sú, prečo nevyužili iný inštitút a to inštitút „ďalšieho obsadeného kresla“?

Prečo pomer síl v diskusnej relácií nevyvážili pozvaním aj druhého opozičného poslanca a to člena Výboru NR SR pre financie a rozpočet – Martina Beluského /MB/ (Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko).

Podľa vedenia RTVS, by tento riadny, rovnocenný poslanec NR SR k ostatným poslancom NR SR, riadne zvolený v PV 2020 do NR SR, nemal čo povedať občanom SR k tejto ekonomickej téme?!

Tento poslanec NR SR nemá mať možnosť, skrze obrazovky štátnej (vraj verejnoprávnej) RTVS, informovať svojich voličov a aj ostatných občanov SR, o názore tejto opozičnej politickej strany, legálne zastúpenej v NR SR?!

Apropo, keď som pri voličoch.

V diskusií bol „vládnemu“ diskutujúcemu IM, tvrdým oponentom, iný „vládny“ diskutujúci MV, ktorý v posledných PV 2020 získal 7162 preferenčných hlasov a do NR SR sa za SaS dostal, ako posledný zvolený zástupca do NR SR za túto stranu! Teda, nechýbalo veľa a MV by nebol poslancom NR SR a nie to ešte, ako dnes, „predsedom“ tak významného Výboru NR SR, akým  Výbor NR SR pre financie a rozpočet je!

Na druhej strane, opozičný poslanec MB, bol v posledných PV 2020 zvolený za K-ĽSNS, počtom preferenčných hlasov 30 316(!) a do NR SR sa dostal ako tretí v poradí za K-ĽSNS ihneď za Milanom Mazurekom (65921) a Marianom Kotlebom (170006)!

To znamená, že MB mal o viac ako 4x preferenčných hlasov, ako MV z SaS, ale on nemá právo byť v diskusnej relácií štátnej RTVS!!!

Tu radšej RTVS vo vzťahu k opozičnému poslancovi za SMER-SSD využije akýsi „inštitút prázdneho kresla“!!!

Odkiaľ RTVS zrazu vytiahli tento „inštitút prázdneho kresla“???

A prečo ho nevyužívajú aj pri zástupcoch „koaličných“ strán, keď oni odmietnu ísť do diskusie s niektorým zástupcom z opozičných strán?!

 

PS II:

 

Aby som zistil, čo to vlastne ten „inštitút prázdneho kresla“ v podmienkach RTVS vôbec je , tak som musel zaloviť do dávnej minulosti a to až do roku 2011.

Tu som totiž našiel niečo takého – „ŠTATÚT PROGRAMOVÝCH PRACOVNÍKOV A SPOLUPRACOVNÍKOV ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA vydaný v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska

a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý podpísala vtedajšia GR RTVS PhDr. Miloslava Zemková, dňa 19.5.2011 – teda takmer pred 11 rokmi!!!

 

V tomto dokumente sa v bode 2.2 – Diskusné programy, občan-volič dočíta aj toto –

 

„a) Diskusné programy Rozhlasu a televízie Slovenska patria k základným pilierom služby

verejnosti. Ich úlohou je ponúknuť poslucháčom a divákom hlavné názorové prúdy

spoločnosti, menšinové postoje, alternatívne pohľady a ich vzájomné konfrontácie, ako aj

kultúrne, spoločenské a umelecké trendy.“

Pýtam sa vedenia RTVS – kedy mal možnosť občan-volič napr. v O 5 minút 12, počuť menšinový názor resp. alternatívny pohľad?

Napr. alternatívny pohľad na dnešné dianie na Ukrajine a s tým spojený oficiálny postoj „vlády“ SR a „prezidentky“ SR, k tejto téme???

 

Zároveň v uvedenom bode 2.2 tohto dokumentu je napísané aj toto –

 

„b) Dramaturgia diskusných programov vždy vychádza z predpokladu, že na každý problém

existujú viaceré názory a názorové strety. Z tohto hľadiska dostávajú jednotlivé názorové

prúdy rovnomerný priestor vo vysielaní. V prípade, že nie je možné zabezpečiť názorovú

vyváženosť, pristúpi dramaturgia k vysielaniu tzv. prázdneho kresla, kde úlohu

kvalifikovaného oponenta zastúpi moderátor, pričom z jeho vystúpení nesmie byť zrejmý jeho občiansky a osobný postoj.“

 

Tak sa pýtam vedenia RTVS, vo včerajšej diskusnej relácií O 5 minút 12, kde si RTVS, voči opozícií(!), uplatnila „inštitút prázdneho kresla“, bol moderátor MM tým, ktorý v plnej miere zastupoval názory neprítomnej opozície?!

 

No a na koniec ešte tieto dva články z bodu 2.2 toho dokumentu –

 

„c) Hostí a témy diskusných programov zásadne vyberá Rozhlas a televízia Slovenska na

základe nezávislej redakčnej úvahy. V rámci demokratickej súťaže politických strán a hnutí vo vysielaní diskusných programov nesmie byť zvýhodnená žiadna z nich. Priestor vo vysielaní dostávajú v závislosti od ich reálneho postavenia v politickom a spoločenskom živote.“

 

A

 

„Ak niektorý z pozvaných hostí odmietne účasť v diskusnom programe, moderátor je

povinný o odmietnutí a jeho dôvodoch informovať poslucháčov a divákov najmenej dvakrát

a to na začiatku a na konci diskusného programu. Vyváženosť programu musí byt‘

zabezpečená aj uvádzaním argumentov, ktoré v diskusii nemajú zastúpenie.“

 

A

 

„f) Moderátori diskusných programov sú povinní zachovávať nestrannosť a usilovať sa

o otvorenú výmenu názorov diskutujúcich.“

 

ZÁVER:

 

Dnes v RTVS nefunguje absolútne nič z toho, čo je vyššie uvedené a čo by RTVS mala jednoznačne dodržiavať!

Takže po najbližších Parlamentných voľbách, nesmie v RTVS, ostať kameň na kameni!!!

 

Zdroje:

https://www.rtvs.org/media/a542/file/item/sk/0000/statut-programovych-pracovnikov-a-spolupracovnikov-rtvs.52.pdf

https://volby.sme.sk/parlamentne-volby/2020/vysledky?tabPage=11

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=156

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/326575#202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slováci pozor. Opäť sa začína pomalá, plazivá covidizácia. .. !

29.06.2022

Dnes Slováci žijú každodennými starosťami, hlavne o tom, čo ich čaká ohľadne cien potravín, energií a pod. Média, tie dovolené, ich dennodenne kŕmia tým, ako je potrebné ešte viac zničiť Rusko, Rusov a ako si kvôli tomu je potrebné ešte viac utiahnuť opasky, ako je potrebné sa odstrihnúť od energií, ktoré by sa čo i len málinko obtreli o energetické nosiče, [...]

Čaputovej mediálna erupcia!

28.06.2022

Čo sa stalo? Čo sa deje? Zvonia niekomu „do politického hrobu“? Nuž áno, niekoľko otázok na úvod môjho dnešného názorového článku a to v súvislosti s Čaputovou, ktorá doslova mediálne explodovala, keď za ostatný týždeň stihla až tri TV predstavenia. Najskôr si zašla do RTVS do akejsi „Silnej zostavy“, ktorá je silná tak akurát svojou silnou [...]

Čaputová dala Slovákom jasne na vedomie, kto je dnes na Slovensku pánom a kde je dnes ich miesto!

26.06.2022

Čaputovej vyjadrenia je potrebné vnímať aj inak, ako len sucho prečítať a aj s navijakom spapkať! Jej vyjadrenia je potrebné vnímať v širšom kontexte a hlavne je potrebné čítať medzi riadkami, čo nám to vlastne odkazuje! Poniektorí mi vyčítajú, aj tvrdo, že neustále na ňu útočím, čo nie je pravda, a že na ňu, na nej, hľadám len to zlé. Nuž pravda je [...]

Ľuboš Blaha

Blahovi Facebook zablokoval po stránke aj osobný účet

29.06.2022 10:48

Na svojom súkromnom profile začal Blaha zdieľať svoje názory potom, ako mu Facebook zrušil stránku, ktorá mala vyše 174-tisíc sledovateľov.

Spain NATO Summit

Slovensko v Madride do NATO nepustili. Fínsko a Švédsko dostali zelenú

29.06.2022 10:45

Fínsko a Švédsko sú na cesto do NATO. Aliancia bude mať 30 členov.

Jens Stoltenberg

Stoltenberg: NATO čelí najväčšej bezpečnostnej kríze od druhej svetovej vojny

29.06.2022 10:32, aktualizované: 10:37

Členovia aliancie sa dohodnú na nasadení početnejších bojových formácií a techniky vo východnej Európe.

nočné sprevádzanie, tajchy

Štiavnické tajchy žijú aj za tmy. Hitom sú nočné prehliadky

29.06.2022 10:25

Po zotmení pôsobia štiavnické jazerá tajomne a pre mnohých sú ešte lákavejšie. Bratia Červeňovci ponúkajú už tretiu sezónu špeciálne prehliadky.