Založ si blog

Slovač, tebe naozaj neprekáža, že ťa Z. Čaputová dennodenne uráža?

Presne tak, ako to naposledy urobila na akejsi SFPA.

Po „slovensky“ -Slovak Foreign Policy Association lebo dnes už žiadaná „rýdzo slovenská“ spoločnosť nemôže mať len čisto slovenský názov, v tomto prípade –  Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a teda pod skratkou SSpZP (alebo SSZP) lebo tomu by nikto vo svete nerozumel (veď to predsa nie je pre Slovákov!), teda hlavne na Západ od nás a hlavne ďaleko  na Západ od nás, až kdesi vo Washingtone v akomsi najbelšom Dome sveta!!!

Táto „rýdzo slovenská“ konferencia sa konala (prezenčne) v utorok 15.2.2022, kdesi v Bratislave lebo podľa pôvodného oznamu na stránkach tejto „rýdzo slovenskej“ spoločnosti sa mala konať on line.

Skôr, ako prejdem k samotnému vystúpeniu Zuzany Čaputovej na tejto „slovenskej“ konferencií, považujem za potrebné spomenúť ešte dve mená z tímu SFPA/SSZP.

Prvé meno – Alexander Duleba, ktorý je dnes vedúcim výskumným pracovníkom Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA) a okrem iných „zaujímavých“ článkov, ktoré sú z jeho strany „výlučne na prospech SR“ je najzaujímavejší práve ten posledný pod názvom – „Bilaterálne vzťahy SR s Ukrajinou a prognóza ich vývoja v strednodobej perspektíve“, kde tento pán na 70(!) stranách vysvetľuje, čo má SR robiť, aby bolo tak, ako si praje „veľký“ Džou (Joe Biden). Z uvedeného, „pro“ slovenského elaborátu len jeden citát, ktorý musí každému stačiť na to, aby bolo jasné, aký má tento pán záujem o „mierovú stabilitu“ v Európe – citujem z časti „2.2. Bezpečnostné záujmy“ (str.19) – „Pre bezpečnostnú politiku SR v najbližších rokoch musí platiť princíp: to, čo posilňuje obranné kapacity Ukrajiny a  východné krídlo NATO, posilňuje i obranu a bezpečnosť SR. Cieľom východného krídla NATO je zdržiavanie ruskej

agresie proti Ukrajine a odstrašenie Ruska pred ďalším použitím vojenskej

sily v medzinárodných vzťahoch“ (https://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2022/02/Ukrajina_web-6.pdf )

Niečo úžasné!

A toto napíše pán, ktorý v rokoch 1984 – 1989 študoval vedecký komunizmus na Filozofickej fakulte Kyjevskej štátnej univerzity Tarasa Ševčenka na Ukrajine (súčasť Sovietskeho zväzu)!!! Tu by bolo naozaj zaujímavé, keby pán A. Duleba zverejnil nejakú svoju prácu, nejaký svoj článok z tohto obdobia o USA, o ZSSR…V tej dobe ochraňoval a vyzdvihoval USA politiku alebo výlučne ospevoval politiku ZSSR napr. aj vo vzťahu k USSR – Ukrajinská sovietska socialistická republika?!

Pravda časom tento pán prešiel „myšlienkovou reštrukturalizáciou“ napr. na stáži v rámci individuálneho výskumného štipendia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (1996 – 1998)!!!

Aké je to jednoduché obrátiť kabát ak z jednej strany už nekvapká a z tej druhej sa doslova leje???!!!

Druhé meno – Eva Mihočková – šéfredaktorka portálu Zahraničná politika SFPA od septembra 2021. Okrem SFPA/SSZP spolupracuje aj s Nadáciou Zastavme korupciu.

Tato pani sa „pro“ slovenský „zaskvela“ na web stránkach SFPA/SSZP napr. aj týmto článkom pod názvom –  „Rusi sú agresívni, lebo s Ukrajinou prehrávajú diplomaticky“ (10.02.2022)

 

Tento, možno pre niekoho nudný úvod, bol z mojej strany nevyhnutný, aby bola jasná súvislosť môjho ďalšieho textu v súvislosti so samotnou Zuzanou Čaputovou (ZČ).

Totiž ZČ sa na takýchto „rýdzo slovenských“ fórach cíti najlepšie, ako ryba vo vode lebo tu môže naplno prezentovať svoju výhradne pro USA orientáciu a USA poddanosť!

No a práve na tomto „rýdzo slovenskom“ fóre si opäť doslova kopla do národa slovenského, do Slovače, do tej absolútnej slovenskej väčšiny, ktorá si myslí resp. je presvedčená, že militantná Dohoda medzi SR a USA je pre SR a jej občanov nanajvýš nebezpečná a hlavne absolútne nepotrebná a ZČ a spol. bol tento postoj známy skôr, ako podpísali predmetnú militantnú Dohodu, čo v ľudskej reči znamená, že vedome konali proti vôli väčšiny občanov SR!!!

ZČ si takto podala Slovač, keď vo „svojom“ (žeby opäť Tomáš? Tomáš Valášek?!) prejave/príhovore Slovákom odkazuje toto – „Zahraničnopoliticky je situácia tiež mimoriadna. Vedenie Ruskej federácie si zhromažďovaním veľkej vojenskej sily na hraniciach s Ukrajinou, ktorú v roku 2014 napadla,  vynucuje diskusiu o vymedzení sfér vplyvu v Európe. Je krátkozraké myslieť si, že ak by aj boli neprimerané ruské požiadavky splnené v Ukrajine, táto kríza by pominula. Tie požiadavky sa totiž týkajú aj nás a nášho práva slobodne si vybrať, kam chceme ako krajina patriť.“

Čo si ZČ robí zo Slovákov hlupákov? Veď Ruská federácia si na svoje západné alebo ktorékoľvek svetové svoje hranice, na svojom zvrchovanom území, môže zhromaždiť aj celé svoje vojsko, ak to uzná za vhodné a nebude to pre okolitý svet vôbec nič znamenať! Teda zo strany ZČ jasná poddajnosť voči Džouvovi lebo toto je rétorika Džoua!!!

ZČ USA zapredanecký pokračuje ďalej, keď Slovákom podsúva takúto „svoju“ štátnickú myšlienku – „A do tejto napätej situácie čoraz častejšie zaznievajú pochybnosti o zahraničnej a bezpečnostnej orientácii Slovenska. Nie je to prvýkrát. Hlasno sme ich počuli najmä pred rokom 1998. Dnes však zaznievajú aj od tých, ktorí iba prednedávnom naše západné ukotvenie sami presadzovali.“

Teda vracia sa k Vladimírovi Mečiarovi, ktorému politický a ani nijak inak nesiaha ani po prach na jeho opätkoch!

A ihneď po tejto USA zapredaneckej vete doslova uráža občanov SR, národ slovenský, takto bezočivo – „Následky vidíme aj v prieskumoch verejnej mienky. Slabnutie dôvery v medzinárodné inštitúcie, ktorých sme súčasťou, príklon časti verejnosti k nedemokratickým režimom, vysoká miera nedôvery v inštitúcie štátu, ignorovanie odborníkov a rozmach hlúpeho nekritického sebavedomia, ktoré si samo trúfa byť odborníkom na všetko.“

Takže Slovač, absolútna väčšina Slovákov, túto Ťa ZČ obviňuje, že ste sprostí, ak nevidíte, že USA nám chcú pomáhať a Ty stále velebíš len to Rusko! Teda tvoj názor na dnešnú, USA vojnovo vyhrotenú situáciu v Európe, je podľa ZČ totálne pomýlený lebo len ten jej je správny!!!

ZČ vo svojom kydaní na Slovač nezaháľa pokračuje takto drzo ďalej – „Snažme sa vidieť, že okrem menšiny, ktorej nenávisť zapchala uši, je na Slovensku veľa ľudí, ktorí majú obyčajnú ľudskú obavu, sú zmätení z pretlaku informácií, ktorí nevedia, čo si myslieť a áno, ktorí sú možno náchylnejší veriť klamstvám. Práve k nim má stále zmysel sa prihovárať.“

Takže podľa ZČ je 64% Slovákov (dnes po podpise Dohody, je ich už možno oveľa viac!), ktorý sú jednoznačne proti militantnej Dohode s USA, len akási menšina, ktorá je vraj nenávistná, má nenávisťou zapchaté uši (naozaj slovník „štátnika“!) a necháva sa klamať tými, čo majú iný názor ako ZČ a Džou!

Toto je tak drzé, arogantné, že to až bolí a nesmie ostať pre ZČ bez následkov!

ZČ drzo hovorí, že všetci Slovákov klamú, čo majú iní názor ako ona, USA zapredanecká „vláda“, USA zapredaneckí 79. poslanci v NR SR za „vládnu“ koalíciu, čo zahlasovali za USA militantnú Dohodu, a ona/oni neklamú, lev vravia národu slovenskému číro číru pravdu!

Toto je tak politicky, spoločenský nebezpečné, že si to Slovač všímaj!!!

Toto je vytváranie kultu jedinej pravdy!!! A kult jednej jedinej pravdy, nie je nič iné ako DIKTATÚRA!!!

ZČ ide ďalej a takto sa snaží Slovákom vymývať mozgy – „Vysvetľujme, že keď dnes hovoríme o podpore Ukrajiny, nie je to preto, lebo tak hovoria Spojené štáty americké alebo Brusel. Vravíme to my, ako priamy sused Ukrajiny, pre ktorého je dôležité, aby bola stabilná, bezpečná, pokojná, prosperujúca.  Aby ju nikto nenapadol len kvôli tomu, že chce byť súčasťou euro-atlantických štruktúr.“

Stupidita na stupídnosť!

Takže ZČ vo vzťahu k Ukrajine nepodporuje USA militantnú politiku a ich byrokratických spojencov v Bruseli. Nie, a preto podpísala raketovou rýchlosťou militantnú Dohodu s USA???

Podľa toho čo povedala sme to My, My Slováci, čo žiadame USA, aby pomohli Ukrajine v „boji“ s RF lebo je to náš priamy sused! A teda My sme zodpovední za eskaláciu napätia medzi Ukrajinou a RF! Podľa ZČ sú v tomto USA absolútne nevinne!!!

Nuž, ako píšem vyššie, väčšiu stupiditu by hádam nevymyslel ani samotný Džou!

ZČ vo svojej stupídnosti pokračuje takto nehorázne ďalej – „Predsunutú prítomnosť spojeneckých síl na našom území nám nediktuje Washington či centrála NATO – je v našom záujme, pretože tým posilníme našu obranyschopnosť a pomôžeme našim ozbrojeným silám zaplniť medzery v spôsobilostiach“

Tým ZČ len potvrdila, že predmetná militantná Dohoda vlastne nie je Dohodou, ale jasnou pozývacou listinou U.S. Army na naše územie lebo naše OS SR pod hlavným velením samotnej ZČ potrebujú vojskami USA (a NATO) zaplniť svoje nespôsobilé medzery!!!

Ja neviem, či sa smiať alebo horko zaplakať!

Toto je pre mňa osobne tak prasprostá propaganda, toto je tak viditeľné pchanie sa do priazne USA administratívy, toto je tak viditeľné ospravedlňovanie USA militantnej, štvavej, provokačnej politiky, že už viditeľnejšie to ani nemôže byť!

Toto nie je suverénna zahraničná politika, toto je servilná politika a nie len zahraničná!!!

Naozaj tých „štátnických“ skvostov, tých kopancov do vlastného národa, má/mala ZČ na predmetnom „pro“ slovenskom fóre neúrekom, kto má záujem, silný žalúdok, tak si to môže celé prečítať tu – https://www.prezident.sk/page/prejavy/ .

 

Tento článok zakončím ešte jedným citátom z predmetného „štátnického“ prejavu ZČ, ktorá tvrdí toto – „Vysielať na naše zahraničné diplomatické misie tých, ktorí vedia najlepšie presadiť naše záujmy…“

Pýtam sa ZČ, to sú akí resp. ktorí slovenskí misionári? To sú takí, čo sa budú pchať do priazne USA administratíve a špiniť na nášho slovanského východného partnera – Ruskú federáciu, vďaka ktorej je ešte v Európe a vo svete Mier?! Napr. ako J. Naď, I. Korčok, J. Krúpa, M. Klus, E. Heger a im podobní?

Špiniť na tento slovanský národ, ktorý nie len celú Európu, ale tým pádom aj celý svet oslobodil, ochránil a zbavil ho, pred obludným nemeckým nacizmom a fašizmom pred ktorým sa septembri 1938, už vtedy v jasne nacistickom v Mníchove doslova poka…i západní „demokrati“ – Taliani, Francúzi a spupní, arogantní, namyslení Angličania?!

Takýchto zahraničných diplomatických misionárov má ZČ na mysli???

Pomôcť USA administratíve a EÚ byrokracií Ruskú federáciu?

Naozaj veľmi nebezpečná a pre SR, Slovákov veľmi nevhodná, nepotrebná zahraničná politika!

To sa po Parlamentných voľbách musí zmeniť!

Zmeniť radikálne – MIEROVO!!!

Nuž vyčkajme na akom „pro“ ruskom, „proti“ Americkom fóre opäť vystúpi ZČ so „svojim“ „štátnickým“ prejavom, a ako sa opäť ujme „ochrany“ občanov SR, či im už konečne začne rozumieť alebo ich opäť pokarhá, že veria „klamstvám“ a nie „pravdám“!!!

Aktualita zo včerajška:

ZČ nechala provokatívne nasvietiť „svoj“ prezidentský palác farbami Ukrajinskej vlajky!!!

HNUS!!! – https://www.facebook.com/photo/?fbid=492807112216575&set=a.394303938733560

 

Iné zdroje:

https://www.facebook.com/zcaputova/videos/283640017207268/

https://www.sfpa.sk/zppost/rusi-su-agresivni-lebo-s-ukrajinou-prehravaju-diplomaticky/

https://www.sfpa.sk/sk/event/xx-rocnik-hodnotiacej-konferencie-zahranicnej-a-europskej-politiky-slovenskej-republiky/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Alexander_Duleba

https://www.sfpa.sk/sk/duleba-o-ukrajinskej-krize-tlak-prisiel-ked-rusko-pochopilo-ze-prehrava-diplomaticky-suboj/

https://www.sfpa.sk/sk/publication/bilateralne-vztahy-sr-s-ukrajinou-a-prognoza-ich-vyvoja-v-strednodobej-perspektive/

 

 

 

 

 

 

Biden verí Putinovi a povzbudzuje ho do konečného víťazstva, Trumpa si vybral za svoju pravú ruku!

12.07.2024

A takýto človek vraj „vládne“ svetu? A takémuto človeku sa EÚ klania? Naozaj toto už ani nie je smiešne! Toto je tragédia, ktorá môže ľudstvo veľmi mrzieť! Toto je na hlboké zamyslenie sa! Je nemysliteľné, aby človek s tak ťažkým mentálnym postihnutím, aké s najväčšou pravdepodobnosťou má „prezident“ USA Joe Biden, bol ten, ktorého budú poslúchať [...]

Samit NATO Washington 2024 – spolok mierotvorcov alebo kazisvetov?

11.07.2024

Hneď na úvod celkom jasne napíšem, že ak by to bolo v mojej moci, tak by som okamžite z tohto spolku stiahol Pellegriniho aj Blanára a nechal by som tam za SR len tých najnižšie protokolárne postavených z nášho rezortu zahraničnej diplomacie, ktorý by tam boli pro forma! Z obsahu článku jasne vyplynie prečo. Ale pekne po poriadku. Vo Washingtone prebieha stretnutie NATO, [...]

Bola to Moskva alebo Kyjev? A opäť ani len náznak elementárnej zdržanlivosti!

10.07.2024

Isteže dňa 24.2.2022 to bola Moskva, ktorá vojensky vstúpila na územie Ukrajiny. O tom niet pochýb ani sporu. Spor nie je ani v tom, že tak učiniť nikdy nemala. V čom spor však je, či to bola akcia vyprovokovaná alebo nevyprovokovaná. Ale toto tu dnes riešiť nejdem. V dnešnom článku sa povenujem tomu, že tu máme opäť niečo, čo sa na území Ukrajiny nikdy stať nemalo [...]

polícia banská Bystrica, hromadná bitka, Rimavská Sobota

Štyri osoby kolíkmi a doskami brutálne dobili 32-ročnho muža

25.07.2024 16:40

Z ťažkých zranení sa podľa lekárskej správy bude liečiť vyše 42 dní.

Požiar / Oheň /

Dovolenka sa zmenila na horor. Z kempingovej dediny v Apúlii museli pre lesný požiar evakuovať asi tisíc turistov

25.07.2024 16:19

Prokurátori začali vyšetrovanie príčiny požiaru. Starosta naznačil, že mohol byť založený úmyselne.

Peter Pellegrini

Pellegrini podpísal novelu trestného zákona

25.07.2024 15:45, aktualizované: 16:10

Parlament rokoval o novele v skrátenom legislatívnom konaní.

moskva

Po páde z okna svojho bytu zomrela popredná ruská ekonómka

25.07.2024 15:36

Bonadarenkovú chválili za jej dlhodobé prognózy hospodárskeho rozvoja krajiny.