Založ si blog

I. Matovič vyzýva NR SR, aby na Z. Čaputovú podala obžalobu na Ústavný súd SR!

Iste, Igor Matovič (IM) to neurobil priamo, veď on je predsa riadna politická (pomstychtivá!) líška, ale kto IM nejaký ten čas (politicky) sleduje (aspoň od jeho vstupu do politiky, ako poslanec v NR SR od 2010) vie, čo tým s najväčšou pravdepodobnosťou sledoval, keď povedal o Zuzane Čaputovej to, čo povedal…

Nie, on v tomto smere neoslovil priamo svojich poslancov za OĽANO v NR SR, ale hodil politickú udičku, minimálne opozičným poslancom…

Vysvetlím.

Dňa 09.01.2022 dostáva IM opäť značne veľký priestor, ako monodiskutujúci na obrazovkách TA3, v relácií V politike, kde toho narozprával naozaj neúrekom a zväčša riadne bludárčiny a tliachačky (hlavne o Covidových totálne idiotských opatreniach!).

Avšak jedno jeho vyjadrenie bolo podľa môjho názoru tak závažné, že je potrebné sa mu podrobnejšie povenovať a je pre mňa „záhadou“, že sa tejto témy nechopili opoziční politici, či už parlamentní alebo mimoparlamentní a hlavne prečo sa toho nechopila ex offo (laicky -sama od seba) Generálna prokuratúra SR!!!

V médiach síce táto informácia prebehla resp. preletela ako víchor nad končiarmi Tatier, ba aj „hora“ málinko zašumela (prezidentská kancelária!), aby sa táto téma nebodaj nezačala zoširoka preberať lebo mohlo by byť zle nedobre pre samotnú Zuzanu Čaputovú, ale to je nateraz tak všetko!

Nuž teda o čo ide a prečo to považujem za nesmierne dôležité pre SR ako celok a taktiež pre každého občana SR bez výnimky, teda aj novorodencov a samozrejme hlavne budúce generácie, aby sa z toho ponaučili – z kníh Dejepisu Slovenskej politickej histórie!

A prečo by to nemalo byť mediálne zametené pod politický koberec?!

A prečo by to malo byť odprezentované (riadne prešetrené a zadokumentované!), ako MEMENTO nie len pre nás všetkých dnes žijúcich Slovákov, ale hlavne pre naše ďalšie generácie?!

PRETO!

IM v tejto monodiskusnej relácií okrem iného povedal v priamom prenose, tieto nesmierne závažné slová – „…Ak by bola pani prezidentka prezidentkou ľudí, tak by bola počas vládnej krízy zavolala premiéra, vtedy mňa, zavolala by si koaličných partnerov a snažila by sa byť takým nejakým, by som povedal, sprostredkovateľom mieru alebo hľadala by cestu. Ona miesto toho sa stretala s americkou veľvyslankyňou, stretala sa s Máriou Kolíkovou, Richardom Sulíkom a spoločne kuli pikle o tom, ako povaliť vlastnú Vládu…“

POZOR!

Toto nepovedal opozičný politik, z úst ktorého by sme to mohli považovať len za akési vytĺkanie politických bodov, bludy a tliachanie!

Toto povedal terajší minister financií (aj keď si o tom môžeme myslieť čokoľvek) a ešte do 31.03.2021 Predseda Vlády SR!!!

Povedal to človek, ktorý v čase vládnej krízy bol na pozícií Predsedu Vlády SR a teda je dôvodné sa domnievať, že mal od informačných služieb SR informácie, ktoré ho oprávňujú vysloviť tieto veľmi závažné slová a vety, hlavne na adresu ZČ!!!

Ak by sa v čase otvorenej vládnej krízy (minimálne február-narec2021, tá však v tejto koalícií je permanentná!) ZČ poza chrbát vtedajšieho predsedu vlády IM, stretávala „len“ s lídrami jeho „koaličných“ partnerov, tak by sa nejednalo o typickú Vlastizradu, ale „len“ o Vladozradu resp. Matovičozradu. To by sa jej ešte ako tak mohlo prepiecť a ututlať!

Ja netvrdím, že to tak bolo, to tvrdí v priamom TV celoštátnom prenose o ZČ, dnešný minister financií SR IM.

Avšak dnešný člen Vlády SR tvrdí o ZČ aj tak závažnú informáciu, akou bezpochyby je kutie pikľov s cudzím štátnym príslušníkom o povalení Vlády SR!

A ak je tým cudzím štátnym príslušníkom, aktívny politik USA administratívy na území zvrchovaného Slovenska na pozícií veľvyslankyne USA v SR, tak sa už nejedná o fazuľky!

Len tak mimochodom, čo by asi robili „objektívne slovenské“ média, keby IM toto, na základe svojich informácií, ktoré mal v čase, keď bol predsedom Vlády SR, povedal o ZČ, že „kula pikle“ na zvrhnutie legitímnej slovenskej Vlády napr. s takým veľvyslancom Ruskej federácie Igorom Bratčikovom?!

Ajajaj…

Takže áno, to čo povedal IM o ZČ, v súvislosti s povalením jeho Vlády, akú úlohu mala ZČ v tomto celom zohrať, sa dá jeho vyjadrenie, že kula pikle s americkou veľvyslankyňou na Slovensku, považovať nie len za pokus o Vlastizradu, ale o konkrétny trestný čin Vlastizrady lebo skutok bol dokonaný – Vláda padla! A potom to ZČ hasila tým, že menovala „novú“ Vládu SR na čele s Eduardom Hegerom a pravdepodobne, aby IM bol ticho, tak mu zatvorila ústa tým, že ho vymenovala za člena Vlády SR na pozíciu ministra financií a odôvodnila to tým, že ak by tak neučinila, tak by sa celá vládna koalícia rozpadla…škoda by to bola pre koho? Pre Slovákov alebo pre istú IM menovanú zahraničnú ambasádu a ZČ?!

Dnes, po vyjadreniach IM o „kutí pikľov“ ZČ s veľvyslankyňou USA v SR na povalenie jeho Vlády, celá táto „Vládna“ rošáda vyznieva úplne ináč a dostáva zvláštnu pachuť, pachuť Vlastizrady zo strany ZČ! Na základe vyjadrení IM je tu minimálne podozrenie na takéto konanie zo strany ZČ a teda IM sa pravdepodobne už na celú záležitosť nemôže pozerať, resp. mu to nedáva spávať a takýmto pokútnym/pomstychtivým, pre neho typickým spôsobom, navádza poslancov NR SR, aby vydali ZČ Ústavnému súdu SR na „trestné stíhanie“ za podozrenie spáchania trestného činu Vlastizrady.

IM veľmi dobre vie, že on takto učiniť so svojimi poslancami nemôže (i keď toto by jemu a jeho poslancom paradoxne mohlo veľmi pomôcť!) a takisto si uvedomuje, že podľa/na základe Ústavy SR môže byť prezident SR stíhaný resp. len NR SR môže na ňu podať obžalobu na Ústavný súd SR, len za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu!

Ústava SR, Čl. 107 – Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Obžalobu podáva Národná rada Slovenskej republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať.“

Inak povedané IM, NR SR takto skrze TV obrazovky odkazuje, aby NR SR podala obžalobu na ZČ, na Ústavný súd SR za podozrenie zo spáchania trestného činu Vlastizrady.

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z., § 311 – Vlastizrada – „Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.“

Ale podľa všetkého, aj za podozrenie z úmyselného porušenia Ústavy SR zo strany ZČ napr. že takýmto svojím konaním, z ktorého ju obvinil bývalý predseda Vlády SR a terajší minister financií Vlády SR, úmyselne porušila čl. Čl. 101, ods.(1) Ústavy SR – „Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.“ v časti, že prezident SR koná len a na základe – „…svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.“, pretože na povalenie Vlády IM, podľa jeho slov, mala použiť aj odporúčania veľvyslankyne USA na Slovensku, keď ako IM hovorí, že v tejto veci „kuli pikle“!!!

A taktiež sa ZČ mohla/mala dopustiť úmyselného porušenia Ústavy SR, jej Čl. 104, ods.(1) – „Prezident skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky tento sľub: – „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“

V tomto článku sa jasne hovorí, že prezident sľubuje Slovenskej republike, teda všetkým občanom SR, teda aj IM, že bude robiť všetko preto, aby sa Slováci, teda aj IM, mali dobre a všetko čo bude v tomto úrade konať bude len a výhradne na ich (jeho) prospech!

Nuž aký prospech chcela ZČ priniesť Slovensku, Slovákom, ak by bola pravda, čo hovorí IM, že „kula pikle“ s veľvyslankyňou USA na Slovensku, proti Vláde Slovenskej republiky, proti samotnému predsedovi Vlády SR?!

Záver môjho článku je pre mňa osobne jednoznačný. V pléne NR SR by sa mal nájsť aspoň jeden, ak nie skupina odvážnych poslancov a mali by IM vyhovieť a na základe Ústavy SR, Čl.107, navrhnúť konanie mimoriadnej schôdze NR SR o tom, či NR SR na základe vyjadrení terajšieho ministra financií a pravdepodobne aj za pomoci ZČ, zvrhnutého bývalého predsedu Vlády SR, schváli podanie obžaloby ZČ na Ústavný súd SR, aby Ústavný súd posúdil, či IM má vo svojich vyjadreniach vo vzťahu k ZČ a jej „kutí pikľov“ s veľvyslankyňou USA v SR pravdu alebo len tak bludárči a tliacha! Nech sa táto téma v NR SR dopodrobna rozoberie, nech vystúpi so svojimi zisteniami IM a zároveň nech NR SR vyzve ZČ, aby svoje konanie/nekonanie, tak ako ho popisuje IM prišla poslancom do NR SR vysvetliť osobne a bez papiera z ktorého by sucho, ale „citlivo“ prečítala text…!!!

Zároveň je potrebné podotknúť aj inú závažnú skutočnosť a to tú, že ak IM, dnes ako minister financií SR a bývalý predseda Vlády SR, mal v tej inkriminovanej dobe vládnej krízy takéto, pre SR, nesmierne závažné informácie o konaní najvyššieho ústavného činiteľa SR, prečo mlčal?!

To znamená, že rovnakých trestných činov, akých sa mala ZČ dopustiť na základe jeho tvrdení, sa dopustil (spolupáchateľstvom!) aj on a teda by mal byť v tejto veci trestne stíhaný aj samotný IM a k toho vie, kto ešte…(?)

PS1:

Nie som politický (ani inak!) naivný a nemyslím si, že sa nájde dnes niekto v NR SR, čo takýto návrh bodu programu resp. takúto samostatnú schôdzu NR SR by inicioval, ale som hlboko presvedčený, že po predčasných PV sa táto, aj táto téma otvorí z razanciou akú si zaslúži, aby spravodlivému trestu, na základe ústavnosti a zákonnosti platných na území našej republiky, z dnešných mocných neunikol nik, ba ani tí, čo sedia na Slovensku na rôznych zahraničných ambasádach, minimálne v ich vyhostení na minútu, ak nie na sekundu!!!

PS2 :

Reakcia ZČ na tvrdenia IM o jej „kutí pikľov“ s ambasádorkou USA v SR, sú naozaj veľavravné a pre mňa osobne absolútne nepostačujúce! ZČ, IM skrze svojho protokolu odkazuje – „Je to klamstvo, s ktorým prišiel Robert Fico. Igor Matovič by mal pri svojich výrokoch zvažovať, komu pomáha, keď preberá rétoriku a klamstvá od Roberta Fica. Prezidentka žiadne také stretnutie nemala a prezidentská kancelária sa voči takýmto výrokom Roberta Fica a Igora Matoviča ohradzuje…,“

Nuž veru, veru, mal by sa IM nad sebou zamyslieť prečo nepomáha ZČ, sebe…, ale kade komu…

Naozaj vyjadrenie hodné jedinca, skupín, čo naozaj „kujú pikle“ a boli pri tom pristihnutí…

A ešte jeden môj odkaz ZČ – Zuzana Čaputová, v politike sa nepomáha, v politike by sa mali predovšetkým dodržiavať isté pravidlá, aj tie nepísané a hlavne sa bezpodmienečne musia povinne politikmi dodržiavať Zákony platné na území nášho zvrchovaného štátu – Slovenskej republiky a hlavne Ústava Slovenskej Republiky!!!

Zdroje:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Igor_Matovi%C4%8D

https://www.ta3.com/relacia/22904/dockame-sa-referenda-kontroverzna-zmluva-s-usa-divadla-volaju-o-pomoc-zamori-nas-omikron

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bridget_A._Brinkov%C3%A1

https://moldova.mid.ru/sk_SK/web/svk/velvyslanec

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

https://refresher.sk/108750-Nech-zvazi-komu-pomaha-odkazala-Zuzana-Caputova-Igorovi-Matovicovi-Ten-dnes-v-televizii-siril-konspiracie-Roberta-Fica

 

 

 

 

 

 

Čaputová, Kovačič a im podobní, boli zrušení na jednu dobu naozajstným demokratom!

29.05.2024

Kedysi dávno za mojich mladých čias, teda dávno pred novembrom 1989, sa zvyklo hovoriť, že – „Zrušil ho na tri doby“. Toto slovné spojenie sa zvyklo použiť vtedy, ak niekto niekoho na základe faktov a nepriestrelných argumentov dostal do polohy, že sa dotyčný musel hanbiť za to, čo urobil, povedal…, čomu jednoducho nerozumel resp. nebol v tom dostatočne zdatný. [...]

Zamestnanci TV Markíza a spol. nič nepochopili!

28.05.2024

A nie len v TV Markíza, ale aj v Sme.sk, v Aktuality.sk, v Denníku N a vo všetkých tých médiach, ktoré si ešte stále namýšľajú, že len oni jediné sú tie, čo majú právo a patent na pravdu, že len oni sú tí, čo majú právo odsudzovať iné média, že len oni sú tí, čo majú právo Slovákov nie informovať, ale ich vedomie a mienku formovať na svoj obraz! TV [...]

Čaputová Jančkárovej – „Držím palce aj Vám“.

27.05.2024

Týmito slovami sa Čaputová rozlúčila s redaktorkou RTVS v relácií O 5 minút 12 v ostatnej nedeľnej relácií. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/468070#4219 Pýtam sa, to čo je? V čom Čaputová drží Jančkárovej palce? Nuž, ale pekne po poriadku. Skôr, ako sa dostanem k hlavnej téme dnešného môjho článku, k „nestrannej“ a „apolitickej“ TV diskusií [...]

Klíma / Emisie / Dym / Továreň / Fabrika / Znečistenie /

Toto je boj s emisiami a cesta k uhlíkovej neutralite? Scholzova vláda odklepla ukladanie CO2 do mora

29.05.2024 14:08

Metóda vyvoláva kontroverzie kvôli vysokým nákladom a možným rizikám pre životné prostredie.

ministerstvo zdravotníctva, mz sr,

Pre nález obálky s neznámym obsahom evakuovali budovu sídla ministerstva zdravotníctva

29.05.2024 13:38

Na mieste sa momentálne vykonávajú nevyhnutné prvotné úkony.

Stíhačka F-35

Druhá havária za mesiac: V USA sa zrútila stíhačka F-35, pilot utrpel vážne zranenia

29.05.2024 13:33

Stroj pred haváriou doplnil palivo počas zastávky na leteckej základni Kirtland v Novom Mexiku.

Turów / Turw /

Suma sa vyšplhala do závratných výšok. Poľsko pokutu za baňu Turów musí zaplatiť, rozhodol súd

29.05.2024 13:15

Česko podalo žalobu na Poľsko ešte vo februári 2021.