Založ si blog

Tieto fakty Slovač neprehliadni a už sa konečne ukľudni a začni naplno žiť!

Nechcem, aby tento môj názorový článok bol nudným a neprehľadným čítaním.

Preto sa budem v čo najväčšej miere snažiť, aby všetky čísla, ktoré tu uvediem boli každému jasné a zrozumiteľné.

Budem vychádzať z dvoch dokumentov.

Prvý – „Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2018/2019 v Slovenskej republike“ – https://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/Vyhodnotenie_chripkovej_sezony_a_zaockovanosti_2018_2019.pdf

Druhý – „Analýza výskytu COVID-19 za mesiace júl a august 2021“ – https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4862:analyza-vyskytu-covid-19-za-mesiace-jul-anaugust-2021&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

 

Možno sa bude niekomu zdať, že keď uvediem len dve čísla z každého dokumentu, tak je to pramálo na to, aby som na záver článku vyslovil svoj názor na Covid „pandémiu“ v dnešnom prevedení.

Tie dve čísla sa nazývajú rovnako – „Chorobnosť na 100 000 obyvateľov“!

Áno, idem porovnávať „neporovnateľné“ a to niekdajšiu „obyčajnú“ chrípku a dnešný Delta variant C-19.

Nuž tak vážení, chorobnosť chrípky v sezóne 2018/2019, teda v predcovidovej sezóne bola na začiatku jesene niekde na úrovni 1000 a až 1500/100 000 obyvateľov v SR!

Ku konci roka 2018 to bolo na úrovni okolo 1900 až 2100/100 000 obyvateľov SR!

Ďalšia silná vlna (dnes by sme ju v rámci jednej sezóny nazvali vlnou treťou!) prišla v prvých týždňoch roku 2019 (január, február) a tu bola chorobnosť chrípky na úrovni 2000 až 3300/100 000 obyvateľov!

A teraz si to porovnajme s dnešnými dňami, kedy o „obyčajnej“ chrípke nikde ani chýru, ba ani slychu lebo máme len Delta C-19!

Dnes podľa oficiálnych štátnych zdravotníckych analýz máme chorobnosť na Delta C-19 na úrovni („až“) 40 až 60/100 000 obyvateľov SR!!! (viď. korona.gov.sk – https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210916.pdf – strana 20!)

A toto je dôvod na paniku! Toto je dôvod, že máme akési farebné okresy a ich farba sa neodvíja primárne od skutočnej chorobnosti na Delta C-19 a vážnosti prípadov, ale výlučne od množstva C-zaočkovanosti!

Tak teda ešte raz a pomaly – na jeseň 2018 máme chorobnosť na chrípku 1000 až 1500/100 000 obyvateľov a na jeseň roku 2021 máme chorobnosť na Delta C-19 na úrovni 40 až 60/100 000 obyvateľov!

Avšak toto nie je ešte všetko!

Je potrebné si uvedomiť, že chorobnosť na „obyčajnú“ chrípku v sezóne 2018/2019 sa štatisticky spracovávala len výhradne od hlásenia lekárov pre dospelých a od hlásenia pediatrov, teda lekárov pre deti a dorast! To znamená, že títo lekári hlásili na ÚVZ SR len tie zistené prípady, ktoré zachytili priamo v ambulanciách, keď ich pacienti prišli fyzicky navštíviť!

Nebolo žiadne plošné povinné chrípkové testovanie všetkých resp. takmer všetkých občanov SR!

NIKTO nenariadil povinné očkovanie na/proti „obyčajnej“ chrípke s tým, že chrípkovo neočkovaní budú mať drastické obmedzenia na ľudských a občianskych právach!!!

Skúsim len tak naozaj letmo a „konšpirátorsky“ odhadnúť, že ak by sme v chrípkovej sezóne 2018/2019 mali inštitút chrípka.gov.sk a vykonávali by sa v tak masívnom merítku PCR/AG testy na chrípku, ako ich dnes a denne vykonávame na Delta C-19, tak by sme chorobnosť mali možno na úrovni 10 000 až 15 000/100 000 obyvateľov alebo ak zájdem do extrému, tak by to mohlo byť aj na úrovni 99 999/100 000 obyvateľov!

Že preháňam a neadekvátne konšpirujem? Naozaj? Tak ruku na srdce, koľkí z nás, mňa nevynímajúc, sme veľakrát nachladenie, prechladenie, chrípku jednoducho prechodili do zamestnania lebo iného východiska nebolo, ako ísť a pracovať, aby nás nenásytný kapitalista neposlal na ulicu a to tým, že sme sa ráno nadopovali anopyrinom, acylpyrínom, paralenom a bolo vybavené! Nenavštívili sme nášho všeobecného ambulantného lekára a tým pádom nás nemohol uviesť do štatistík ochorení na „obyčajnú“ chrípku!

A dnes to platí presne tak, ako pred tým!

Ak by sme zdravých ľudí nenútili do nezmyselného a hlavne bezdôvodného PCR/AG Delta C-19 testovania, tak by sme tu nemali tento Covid stres, Covid šialenstvo!

A aká bola vtedy zaočkovanosť slovenského obyvateľstva na „obyčajnú“ chrípku? Nuž áno neuveriteľných „až“ 5%!!! A nikto tu nevyvolával povinnosť dať sa proti chrípke zaočkovať“! Nikto tu vtedy v „objektívnych“ médiach tým 95% nezaočkovaným, nenadával do dezolátov, tupel a hoväd!

Koľko z tých “novinárov“, čo dnes tak vehementne broja za C-očkovanie, bolo vtedy zaočkovaných na/proti „obyčajnej“ chrípke? Kam vtedy títo novinári patrili? Patrili medzi chrípkovo zaočkovaných a teda chrípkovo zodpovedných alebo patrili medzi chrípkovo nezaočkovaných a teda sa radili medzi dezolátov, hovädá a pod.??? A prečo vtedy, keď mali chrípkové príznaky a chodili medzi ľudí, najme na TB vtedajšej „objektívnej“ a „demokratickej“ opozície, nemali nasadené rúška, respirátory a veselo chrípku šírili ďalej? Alebo boli bezpríznakoví, ale mali v sebe chrípkový vírus a teda „obyčajnú“ chrípku šírili, opäť veselo ďalej medzi obyvateľstvom SR???!!!

Nikto tu pred nezaočkovanými nezatváral dvere reštaurácií, obchodov a pod.! Nikto tu tým 95 % nezaočkovaným občanom nezakazoval chodiť do práce! Nikto tu nemusel povinne nosiť rúško, respirátor?!!!

A áno, aj dnes mam skúsenosť priamo z najbližšej rodiny, asi tak s pred týždňa, že nastala zvýšená teplota (asi 37,5o), kašeľ, zimnica, sople, únava, nechuť do jedla a pod.

Áno, nenastala v rodine Covid panika, Covid stres, NIE. Jednoducho bez stresu, bez paniky sa nasadil paralen, teplý čaj s medom a po troch dávkach paralenu bolo po problémoch.

Áno, viem si živo predstaviť, čo by nastalo v rodine, ktorá je načisto vystresovaná z dnešných Covid informácií v Covid „objektívnych“, jednoznačne Covid propagandistických médii. V rodinách, ktoré bezvýhradne a bezmyšlienkovite veria všetkému čo povie Lengvarský, čo povedia všakovakí Krčméryovci, Sabakovci, Bražinovci, Prokopovci a pod.

Určite by už utekali minimálne na C-Ag test, tí majetnejší aj na C-PCR test a nebodaj by tieto testy ukázali, že majú akési neidentifikovateľné množstvo novej chrípky C-19 na svojich nosohltanových slizniciach, tak by ich zachvátila ešte väčšia panika, väčší stres a pravdepodobne by skončili na nemocničnom lôžku!!!

Áno, presne takto to dnes u nás (žiaľ aj v okolitých kapitalistických Covid zapredaneckých štátoch, s Covid zapredaneckými vládami a médiami!) vyzerá!

Šírenie Covid paniky, Covid stresu s tým, že Lengvarský už presne vie koľko bude denných prírastkov pozitívne testovaných na konci septembra a začiatku októbra 2021 lebo presne ovláda/ovládajú štatistiky chorobnosti na „obyčajnú“ chrípku za uplynulé predcovidove obdobia a podľa toho je veľmi jednoduché odhadnúť, ako sa bude „vyvíjať“ pozitivita dnes tak „nebezpečného“ C-19 vírusu, vraj už takmer na 100% Delta variantu!

Zároveň si je potrebné veľmi jasne uvedomiť Slovač, že dnes pozitivitu na C-19 nehlásia všeobecní ambulantní detskí a dospelácki lekári na základe toho, že ich títo pacienti fyzicky s príznakmi navštívili (bezpríznakoví nechodili ani počas doby „obyčajnej“ chrípky k lekárom a pritom boli pravdepodobne tiež chrípko pozitívni!), ale dnes sa pozitivitu na C-19 dozvedáme výhradne s akýchsi Covid zavádzajúcich PCR testov a hlavne absolútne nepresných, doslova Covid podvodných AG testov!

Všeobecní lekári a ich odbornosť bola vytlačená na medicínsku perifériu „presnosťou“ a „odbornosťou“ špiliek, ktoré majú na konci kúsok akejsi vatičky!!!

Teda dnes diagnózu respiračného ochorenia neurčuje vyštudovaný a praxou ošľahaný lekár, ale výhradne „vyštudovaná“, praxou „ošľahaná“ a riadne dovytieraná akási vatová špilka!!!

Sa prebuď Slovač a už prestaň Covid stresovať!

Áno, je pravda, že ak by sa prestalo to nezmyselné Covid testovanie, či už PCR alebo AG, vykonávať na všetkých, teda hlavne na tej zdravej, bezpríznakovej väčšine, tak Covid pandémia by klesla na najnižšiu možnú mieru, ktorá je v medicíne označovaná ako „sporadicky výskyt“ resp. „výskyt bez aktivity!!!

Viď MAPA č. 1 v hodnotení chrípky v sezóne 2018/2019 – link je uvedený vyššie v texte tohto môjho názorového článku!

Nuž a to, že Lengvarský so svojim Covid „pandemickym“ osadenstvom môže mať pravdu v tom, že nám v istom aktuálnom respiračnom období môže pribudnúť enormné množstvo pozitívnych, vraj výhradne na C-19 (lebo nevieme čo nám vlastne PCR a AG testy objavujú v našich biologických steroch! Preto v USA od 1.1.2022 už nebudú PCR testy merítkom na meranie Covid pozitivity!) mu dáva za pravdu napr. chorobnosť na chrípku v sezóne 2017/2018, kedy na vrchole sezóny bola chorobnosť na úrovni 5000/100 000 obyvateľov, čo znamená že oficiálne (bez povinnej aplikácie chrípkových PCR/AG testov! Toto veľmi zdôrazňujem!) bolo na Slovensku v jeden čas chorých, podotýkam chorých, nie len pozitívnych, bezpríznakových, až 250 000 občanov SR na “obyčajnú“ chrípku a to len na základe hlásení všeobecných ambulantných lekárov!!!

A ak by aj vtedy bola panika, žeby sa od rána do večera v médiach mlelo o tom, koľko je denný nárast týchto chrípkovo chorých a že v nemocniciach s vírusom chrípky ležia tisícky pacientov, pritom majú úplne inú, pre život nebezpečnejšiu diagnózu a preto sú na nemocničných lôžkach, tak by sme pravdepodobne aj vtedy mali stovky „výhradne“ chrípkových pacientov aj na JIS a UPV!!!

Lebo každá choroba sa najskôr zrodí v hlave a hlavne v hlave sa jej priebeh sťažuje.

Je jasene vedecky dokázané, že najnáchylnejší na chorobu sú práve tí ľudia, ktorí žijú vo večnom strese resp. sú vystavení veľmi silnému stresu! Viď tento článok – https://www.serafinbyliny.sk/magazin/vplyv-stresu-na-vznik-choroby-detail-618 , z ktorého pre tých čo nemajú si ho možnosť prečítať vyberám len toto najpodstatnejšie.

Článok bol publikovaný ešte 18.3.2015, teda takmer presne päť rokov pred vypuknutím Covid „pandémie“ na Slovensku (vraj prvý prípad C-1 na Slovensku bol zistený 6.3.2020 – (pred tým však aj táto zaujímavosť – https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4061:slovensko-zaznamenalo-prvy-potvrdeny-pripad-ochorenia-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 – tu musím citovať z uvedenej správy ÚVZ SR túto vetu hneď z úvodu článku – „Ďalšie klinické vzorky v NRC pre chrípku priebežne vyšetrujeme.“ – ešte niečo Covid vystresovaná Slovač?!) pod názvom – „Vplyv stresu na vznik choroby“ a píšu sa v ňom aj takéto veľmi závažne slová a vety – „Vplyv našej psychiky na vznik chorôb je zásadná. Všetky autoimunitné ochorenia majú základ v strese.“ Ďalej – „Väčšina ochorení je zo stresu.

Okrem vrodených vad sú všetky ochorenia spôsobené viac či menej zaťaženou psychikou. Dlhodobé psychické zaťaženie zatvára imunitný systém a potom sme stále chorí.

Alebo toto – „Problém je, že naša hlava nevie odlíšiť, či je prežívaná situácia reálna (chce ma napadnúť zviera), alebo imaginárna (prišiel mi šek na nedoplatok plynu, nestíham svoje pracovné úlohy, kričí na mňa partner, mám strach z choroby, nerozumiem si s rodičmi…).

Článok končí takouto veľmi dôležitou vetou – „Pokiaľ sme permanentne v strese, tak dochádza k dysfunkciám tohto „riadiaceho centra“. Môže to mať vplyv na takmer všetky funkcie, paralyzuje to prirodzené fungovanie nášho organizmu vrátane trávenia a imunity.“

Nuž pýtam sa, ak bolo možné mať takýto názor na vývoj chorôb u ľudí v predcovidovom období a nikto ho nerozporoval, ba práve naopak, tak sa pýtam, prečo takýchto a podobných článkov dnes nevidíme vo všetkých médiach a takéto informácie na všetkých slovenských TV obrazovkách dennodenne namiesto reklamy na C-vakcínu a jej „slobodu“, aby sme ľuďom nasilu nevnucovali len R-O-R, C-vakcíny a PCR/AG testovanie, ale aby sme ich povzbudili a dodali im hlavne duševnú a mentálnu odvahu!!!

Takže na záver milá Slovač nie c-vakcína je sloboda, nie c-vakcína je úsmev, nie c-vakcína je zdravie, ale celkom jednoznačne potlačenie a zbavenie sa zbytočného stresu, znamená celkom jasne a natrvalo úsmev, slobodu a hlavne tak prepotrebné zdravie!!!

Prosím zapamätať a už sa zbytočne nenechať Covid apartheidníkmi stresovať!

Voľne a bez zábran dýchať, voľne a všade sa slobodne pohybovať a hlavne tešiť sa zo života, že táto Covid apartheidnícka chuntovláda už čoskoro bude minulosťou, pre nás všetkých veľmi trpkou minulosťou a ešte trpkejšou volebnou skúsenosťou!!!

Slovač hlavy hore, rúška, respirátory a stres slobodne dole!!! To nie je príkaz, to je odporúčanie! Kto chce nech si rúška, respirátory nosí aj vo vlastnej domácnosti! V tomto sa ich „kreativite“ medze nekladú!

Ešte jedna informácia z hodnotenia chrípkovej sezóny 2018/2019. Autori (Odbor epidemiológie, ÚVZ SR, Národné referenčné centrum pre chrípku, ÚVZ SR)   uvádzajú, že v tejto sezóne na akúsi SARI, akútnu infekciu dýchacích ciest s horúčkou ≥ 38 °C, kašľom (žeby dnešná SARS?) zo 123 ochorení zomrelo až 57 pacientov, čo predstavovalo úmrtnosť na úrovni až 70,11 %! (len 123 prípadov na SARI lebo ešte nebol čas na SARS-CoV-2?)

A v závere píšu túto veľmi zaujímavú a dôležitú vetu – „Z celkového počtu 123 chorých zomrelo 57 pacientov, čo je o 44 úmrtí viac, ako v sezóne 2017/2018 (nárast o 338,4 %). U 45 zomrelých bol prítomný aj rizikový faktor: diabetes mellitus, kardiovaskulárne ochorenie, onkologické ochorenie, astma, obezita, neuromuskulárne ochorenie, ochorenie obličiek (Graf 10).

Pýtam sa! Dnes keď nám štatistiky uvádzajú, že na C-19 umrelo toľko a toľko pacientov s pozitivitou na C-19, u nich neplatí, že mohli mať s najväčšou pravdepodobnosťou rizikový faktor typu – diabetes mellitus, kardiovaskulárne ochorenie, onkologické ochorenie, astma, obezita, neuromuskulárne ochorenie, ochorenie obličiek???

Žiadam od kompetentných jasnú odpoveď!

Veď ak máme dnes počet denných úmrtí vraj na C-19 na úrovni 0 až 9, tak asi by nemal byť problém pri nich uvádzať aj iné diagnózy, na ktoré títo ľudia trpeli, či už dlhodobo alebo v poslednom období, možno aj vplyvom stresu a strachu z úmrtia na C-19, ktoré sa na nich dennodenne valí zo všetkých „objektívnych“ médií a „našej“ Covid apartheidnej chuntovlády už dlhých 18 mesiacov!!!

To musí skončiť, ak nechceme, aby národ slovenský bol ešte chorľavejší, ako je dnes, a to IHNEĎ!!!

Záver pre tých čo sa nechali a nechávajú Covid propagandisticky strašiť dnešnou Covid apartheidnou chuntovládou a všetkými zapredaneckými médiami.

Každý deň sa z médií dozvedáme takéto Covid titulky – „Testy zachytili viac ako sedemsto nových prípadov covidu“, „Počet prípadov koronavírusu opäť prudko narástol – PCR testovanie zachytilo 1180 pozitívnych vzoriek“ a podobné stresujúce Covid titulky, ktoré sú veľmi všeobecné a nehovoria nič o tom, či títo ľudia sú príznakoví, teda či kašľu, kýchajú majú zvýšenú telesnú teplotu alebo sú to úplne zdraví jedinci!

Avšak toto je len jedna stránka Covid „pandémie“ tá cielená, číro propagandistická!

„Objektívne“ média už nezverejňujú aj tú druhú časť Covid štatistiky, ktorú si je možné pozrieť na (zbytočných!) Covid stránkach korona.gov.sk, kde je aj takýto údaj  –„počet neaktívnych prípadov“!

Tento údaj bol kedysi pomenovaný, ako Covid „vyliečení“!!!

To bolo v dobe, keď občania SR boli PCR alebo AG testom označení za Covid pozitívnych, potom museli ísť do domácej karantény – izolácie, lepšie povedané do domáceho väzenia (!) a po 14. dňoch, dnes možno už po desiatich, keď im nič nebolo resp. mali len mierne Covid príznaky, ktoré si dokázali vyliečiť domácou lekárničkou, mohli bez problémov nastúpiť späť do zamestnania a boli vtedy prehlásení za vyliečených!!!

Keď Covid strojcovia tohto názvu, že Covid „vyliečení“, boli z každej strany bombardovaní, kto resp. čo, týchto Covid pozitívnych vyliečilo, keď „neboli“ účinné Covid lieky a vakcína bola vraj ešte kdesi na Marse, tak sa zľakli a dali tomu názov – „Covid neaktívni“, čo evokuje v ľuďoch pocit, že títo jedinci môžu každú chvíľu Covid vybuchnúť a nakaziť „smrtiacim“ Covidom celé Slovensko a sme v Covid háji!!!

Nuž len malá ukážka z posledných Covid propagandistických dní – 22.9.2021 je na predmetnej stránke korona.gov.sk informácia, že za predchádzajúci deň bolo PCR testami zistených 1180 Covid pozitívnych a AG testami to bolo 235, teda spolu 1415 Covid pozitívnych! „Katastrofa“!

V kolónke „Počet neaktívnych prípadov (PCR+AG)“ svieti číslo +760!

To znamená že s Covidu sa „vyliečilo“ až 760 predtým Covid pozitívnych! A toto už média, akosi „nechtiac“ opomínajú!!!

Ja neviem Slovač, treba ešte niečo dodávať???

 

Henrich Krejča dnes na TV Markíza – „Urobili sme všetko preto, aby voľby dopadli dobre“! Škandál!

29.09.2023

TV Markíza, na Slovensku prevádzkuje spoločnosť CME Slovak Holdings B.V., ktorá patrí do skupiny Central European Media Enterprises, ktorej sídlo je na/v Hamilton, Bermudy! Teda každému súdnemu obyvateľovi SR je zrejmé, že táto TV nie je pro slovenská, pro národná…a že „spieva a tancuje“, tak, ako jej pískajú Západný zahraniční majitelia… Zároveň [...]

Čaputovej posledné predvolebné politicko-hadie zákerné uštipnutie!

28.09.2023

Poniektorí to aj predpovedali. Že Čaputová tesne pred začiatkom moratória na politickú prezentáciu politických subjektov, ktoré sa zúčastnia parlamentných volieb, ešte raz naposledy (naozaj naposledy?!) sa brutálne zapojila do predvolebnej kampane, ako keby sama kandidovala na čele jedného nemenovaného politického subjektu. A keďže je moratórium, tak nebudem konkrétne [...]

RTVS a ich dnešné posledné predvolebné dno manipulácie s voličmi! Po PV neakceptovateľné!

27.09.2023

To je niečo neskutočné! Dnes, 27.9.23, počas obedňajších hodín, som zachytil reláciu RTVS/SRo – Z prvej ruky, kde akýsi dvaja „mudrci“ – MICHAL MISLOVIČ, riaditeľ prieskumnej agentúry Median SK a SAMUEL ABRAHÁM, Politológ a rektor BISLA v Bratislave, preberali ostatný predvolebný model, dvornej to prieskumnej agentúry RTVS – Median SK. Ani by som ich [...]

ponorka, Gotland

Británia vloží štyri miliardy libier do vývoja novej útočnej ponorky

01.10.2023 22:01

Postaviť ju plánuje spoločne s Austráliou.

hasiči Trenčín auto požiar

Hasiči v Trenčíne likvidujú požiar výrobnej haly

01.10.2023 21:35, aktualizované: 21:56

Na likvidáciu požiaru vyslali 12 kusov techniky a 22 hasičov.

Volodymyr Zelenskyj

Víťazstvo Ukrajiny vo vojne príde, povedal Zelenskyj

01.10.2023 21:21

Prezident zároveň zdôraznil, že „odvaha, húževnatosť, jednota sú veci, ktoré nesmieme stratiť, aby sme nestratili Ukrajinu“.

lietadlo

Pád malého lietadla v Senici si vyžiadal dve obete

01.10.2023 19:58

V senickej mestskej časti Čáčov spadlo v nedeľu podvečer malé lietadlo.