Založ si blog

Pred 80. rokmi vojská sovietskej Červenej armády napadli Nemecko a rozpútali II. sv. vojnu!

Samozrejme, že nadpis tohto môjho názorového článku je totálny blud, ale ako inač prebrať našu neoliberálnu politickú chuntovládu a Zuzanu Čaputovú nevynímajúc, z ich nevšímavosti k najzásadnejším historickým faktom, udalostiam 20. storočia?!

ZMENA!!!

Koncept tohto článku som začal písať ešte 21.6.2021, teda v predvečer výročia vpádu nacistického Wehrmachtu do ZSSR – 22.6.1941.

Článok som pripravoval na dnešný deň lebo som čakal, ako sa k tejto dejinnej udalosti, k tomuto historickému faktu postaví Zuzana Čaputová a Ivan Korčok. Ich terajšie štátne postavenie nebudem špecifikovať, pretože každý, ktorý sa, čo i len málinko zaujíma o našu politickú scénu vie, na akých vysokých štátnych pozíciách v súčasnosti tieto dve figúrky sú. Figúrky preto lebo figúrkami sa ťahá po šachovnici, aj po tej politickej a moje presvedčenie je, že ako Zuzana, tak aj Ivan sú figúrkami v „rukách“ neoliberálov, veľkokapitalistov, ktorí majú nadmieru mocenské chúťky ovládnuť svet, teda jednoznačne sú to rozvratné sily Západu a USA!

Zuzana Čaputová sa o tento veľmi dôležitý historický fakt ani neobtrela a Ivan Korčok si v predvečer najväčšej tragédie Sovietskeho zväzu, do bývalého Sovietskeho zväzu ešte aj kopol, keď sa nechal počuť, vyhlásil v súvislosti s 30. výročím odsunu sovietskych vojsk z územia Československa takto nehanebne – „Okupácia sovietskymi vojskami priniesla veľké hospodárske škody.“!

Korčok sa však už nedotkol historického faktu, že „okupácia“ značnej časti Európy sovietskej Červenej armády v boji proti Hitlerovskému Wehrmachtu priniesla obrovské straty na životoch sovietskych vojakov a že vďaka týmto životom, je aj Korčok dnes tu!!!

Áno, chcel som písať o týchto dvoch figúrkach a o všetkých „slovenských“ Rusofóbov a o absolútne neodôvodnenej nenávistnej politike voči dnešnej Ruskej federácií…

Chcel, ale doslova ma omráčil článok, akéhosi tiež „novinára“ (Tomáš Kyseľ) z AKUALITY.sk, ktorý bol zverejnený na ich webovej stránke 22.06.2021 o 13:00 hod. pod názvom – „Čo sa v škole neučí: Stalin zrejme plánoval masívny útok na Nemecko, Hitler ho predbehol o pár týždňov“

Samozrejme, že som ho nečítal celý, pretože aktuality.sk dnes „živoria“, ako všetky neoliberálne média na Slovensku a teda bolo by potrebné, aby som najskôr zložil na účet tohto nanajvýš „objektívneho“ média istú „kauciu“, minimálne 0,99€/týždeň!

Takže takáto týždenná suma od jedného čitateľa, ich vytrhne z biedy?!

Nuž veru, tak to musia mať milióny predplatiteľov, aby mohli v takom rozsahu šíriť svoje „pravdy“, pre mňa totálne bludy, leda žeby ich niekto sponzoroval a určoval témy čo áno a čo nie, a ak áno, tak potom len takto?!

Vrátim sa však k predmetnému článku Tomáša Kyseľa. Doslova som zmeravel, keď som začal čítať prvé riadky.

Tomáš hneď v úvode píše – „ Približne v polovici júna 1941 Stalin umiestnil pozdĺž svojich západných hraníc obrovskú Červenú armádu. Všetko nasvedčuje tomu, že jeho vojaci mali vpochodovať do Nemecka a je pravdepodobné, že by sa zastavili až pri Atlantiku.“

Ja neviem, sníva sa mi alebo sme už všetci úplne pomätení, absolútne nevšímaví, keď dovolíme, aby na Internete, na web stránkach „mienkotvorného“ média, nanajvýš uznávaného dnešnou „slovenskou“ neoliberálnou chutovládou, písali takéto nezmysli?!

Kde Tomáš prichádza na takéto bludy? Takže podľa Tomáša sovieti mali v júni 1941 na svojich západných hraniciach takmer všetko svoje vojsko – Červenú armádu, chystali sa na útok proti Hitlerovi, lebo podľa Tomáša Tretia ríša priamo hraničila s vtedajším Sovietskym zväzom?! To by podľa Tomáša najskôr nemuseli sovietske vojská prejsť územím Poľska, Československa atď. aby napadli priamo Tretiu ríšu?! Alebo je Tomáš totálne pomätený a nevidí/nevie, že v lete 1941 to boli práve nacistické hitlerovské vojská, ktoré sa nenachádzali na východnej hranici Tretej ríše – Nemecka, ale že už boli na západnej hranici Sovietskeho zväzu?! To takto máme chápať Tomáša, že Stalin a sovietske velenie Červenej armády chceli napadnúť Hitlera, ale najskôr si na neho počkali resp. sa rozhodli, že si na neho počkajú na svojej západnej hranici a aby to mali ešte ľahšie, tak ich nechali prejsť značnou časťou svojho európskeho územia doslova, až na samotný prah hlavného mesta ZSSR – MOSKVY?!

Ja neviem, ale mne to akosi nedáva ani zrnko logiky!

Tomáš, však pokračuje ďalej a „ohuruje“ svet, hlavne dnešnú po novembrovú (1989) mládež takto – „V časoch hlbokého socializmu sa o tom, čo sa stalo 22. júna 1941, príliš nešpekulovalo.“

Žasnem! Podľa fotografie tohto mladíka, ktorá je uverejnená vedľa článku (veď sú predsa transparentní!) usudzujem, že v čase, kedy padol „hlboký socializmus“ v ČSSR, na konci novembra 1989, mohol Tomáš mať tak asi -5 až -10 rokov!!!

Z toho ja usudzujem, že niečo o „hlbokom socializme“ predsa musí vedieť! Či nie?

Avšak súhlasím s Tomášom, že áno, dnes sa už o 22.6.1941 špekuluje, môže, ba priam musí špekulovať, presne takými Západnými, USA podporujúcimi bludmi a historickými „faktami“, ako to robí on samotný!!!

Tomáš však vo svojom proti ruskom tranze pokračuje takto – „Oficiálny výklad udalostí spojených s týmto dátumom bol a vlastne dodnes je zhruba takýto: nacisti spolu so svojimi spojencami zákerne prepadli Sovietsky zväz, boli oveľa lepšie vyzbrojení a Stalina zastihli nepripraveného.“

Veru, veru, akosi to do Tomášovho konceptu historickej „pravdy“ o tom, kto je vlastne vinníkom, že bola II. sv. vojna, absolútne nezapadá! Veď podľa neho a jeho „dôkazov“ (nevieme o aké sa opieral lebo zo zverejnenej/odomknutej časti jeho článku, nie sú známe zdroje, z ktorých čerpal tieto „geniality“!), mali sovietske vojská čakať na hitlerovské vojska pripravení na svojej západnej hranici a v plnej zbroji!!!

Koniec tohto článku, ktorý sa ešte pred „odomknutím“ dá prečítať, Tomáš „ukončuje“ takto – „…že Stalin sa na vojnu pripravoval. Vojnu agresívnu a útočnú. Ak by Nemci 22. júna 1941 na Sovietsky zväz nezaútočili, je možné, že gigantická a po zuby ozbrojená Červená armáda by už v júli toho roku vpochodovala do Tretej ríše. Ako by druhá svetová vojna dopadla potom, o tom dnes môžeme len polemizovať.“ (https://www.aktuality.sk/clanok/901469/o-com-sa-v-skole-neuci-stalin-planoval-masivny-utok-na-nemecko-hitler-ho-predbehol-len-o-par-tyzdnov/)

Z uvedeného mi vyplýva, že podľa Tomáša je vlastne dobré, že to bol práve Hitler, čo najskôr na základe zrady Francúzov, Veľko Británcov a Talianov, ktorej sa dopustili aj na Československu, vo viere že im Hitler dá pokoj (Mníchovská zrada 30.9.1938), vykonal na Rakúsku Anschluss (dnes tomu neoliberáli hovoria Anexia!), rozdelil si Československo (Protektorát Čechy-Morava!) a následne 1. septembra 1939 za pár dní rozdrvil a pokoril si Poľsko a následne sa začal pred sovietmi „brániť“ tým, že nečakal na Stalina, kedy im on vrazí nôž do chrbta, ale podľa Tomášovej logiky, dňa 22.6.1941 statočne vpadli na územie ZSSR a ochránili Francúzov, Veľko Británcov a celú západnú civilizáciu od „červeného“ moru…!!!

Výborne pre Tomáša preto lebo , ak by tak Hitler neučinil, tak dnes je celá Európa „červená“ (nie Covid červená!) a od Aljašky až po Normandiu, by tu vládol Slovan – Rus!!!

Naozaj totálne pomýlená myseľ a nestalo by mi to ani za jednu sekundu, aby som sa takýmto tiež „novinárom“ zaoberal, nestalo by mi ani za mrk, aby som sa vôbec pozrel na takýto bludársky článok AK, AK by sa to v poslednom čase nestávalo oficiálnym náhľadom na históriu udalosti spred, počas a po Druhej svetovej vojne!!!

Takáto plazivá neoliberálna Západná a USA politika je nesmierne nebezpečná a nesmieme to v žiadnom prípade dopustiť, aby sa plazila ďalej!!!

Naše deti sa majú učiť pravdu! Pravdu o Hitlerovi, pravdu o socializme, pravdu o kapitalizme a nie bludy, zámerné prekrúcanie historických faktov lebo ktosi, si potrebuje urobiť zo sveta svoju „hračku“!!!

A dôkaz o tom, že sa „naše“ neoliberálne „objektívne“ média začínajú len tak hemžiť takouto zavádzajúcou konšpiračnou propagandou je aj to, že akísi, vraj „tiež“ novinár z denníka SME.sk – Peter Tkačenko, deň pred Tomášom Kyseľom, teda 21.júna 2021 o 15:30 zverejňuje svoj, vraj „komentár“ pod názvom – „Nie, demokracia nie je diskusia“.

Nebudem dopodrobna rozoberať aj tento propagandisticko-bludársky článok, ktorý sa venuje tomu, že ak sa jedna o povinnú Covid vakcináciu, tak na demokraciu nie je priestor!!!

Samozrejme, že Peter blúzni, ale až do takej miery, že za vzor našim politikom, hlavne „ministrovi“ zdravotníctva, ale aj „predsedovi“ chuntovlády Eduardo-Igorovi Heger-Matovičovi, ako naložiť so „slobodnou“ vôľou pri „dobrovoľnom“ Covid očkovaní, aj maloletých detí (!), dáva do pozornosti akéhosi Carla Schmitta! Nuž dobre. Bežný občan si pomyslí, že to je nejaký novodobý nemecký právnik, ktorí v dnešnej dobe radí Angele Merkelovej, ako naložiť so „slobodnou“ vôľou nemeckého očkovania nechať sa „dobrovoľne“ Covid zaočkovať.

Avšak realita je podstatne iná! Tu sa Peter vo svojom článku pravdivo odvoláva na nemeckého právnika, ktorý sa zaoberá/zaoberal aj otázkou „demokratických povinnosti“ občanov, Áno, tento nemecký právnik sa volá Carl Schmitt, ale žil v rokoch 1888 až 1985. Jeho najplodnejšie kariérne roky sa datujú práve do obdobia diktatúry Adolfa Hitlera 1933-1945. Bol to práve Carl, ktorý sa v roku 1934 stal šéfredaktorom nacistických novín pre právnikov – Deutsche Juristen-Zeitung („Nemecký denník právnikov“). Najpodstatnejšia črta tohto nacistu Carla Schmitta je to, že – „Pre Schmitta musí každá vláda schopná rozhodných krokov zahrnúť do svojej ústavy diktátorský prvok.“ atď. atď. – https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt

Záver:

„Gratulujem“ dnešnej neoliberálnej časti „slovenských“ „objektívnych“ „novinárov“!

„Gratulujem“ im k tomu, že použijú, akékoľvek „argumenty“, len aby vo svojich médiach obhajovali diktátorsko-genocídne správanie sa dnešnej (aj) slovenskej chuntovlády vo vzťahu k „dobrovoľnému“ Covid očkovaniu!!!

Považujem to pre našu spoločnosť, pre našu budúcnosť (naše deti) za nesmierne dôležité a nemali by sme byť k takýmto „novinársky“ obhajobám dnešného Covid stavu ľahostajní a aj preto je potrebná ZMENA vlády a následne ZMENA zákona o médiach, aby si poniektorí „tiež novinári“ nemysleli, že „pravda“ je len to, čo napíšu oni a nenesú zato žiadnu zodpovednosť!!!

Pretože toto už nie je demokracia, sloboda myslenia, toto je jednoznačne zámerné prekrúcanie histórie a zámerné balamutenie mozgov našich občanov a našich detí!!!

ZASTAVME TO!!!

 

 

 

 

Čaputová, Kovačiča a im podobní, boli zrušení na jednu dobu naozajstným demokratom!

29.05.2024

Kedysi dávno za mojich mladých čias, teda dávno pred novembrom 1989, sa zvyklo hovoriť, že – „Zrušil ho na tri doby“. Toto slovné spojenie sa zvyklo použiť vtedy, ak niekto niekoho na základe faktov a nepriestrelných argumentov dostal do polohy, že sa dotyčný musel hanbiť za to, čo urobil, povedal…, čomu jednoducho nerozumel resp. nebol v tom dostatočne zdatný. [...]

Zamestnanci TV Markíza a spol. nič nepochopili!

28.05.2024

A nie len v TV Markíza, ale aj v Sme.sk, v Aktuality.sk, v Denníku N a vo všetkých tých médiach, ktoré si ešte stále namýšľajú, že len oni jediné sú tie, čo majú právo a patent na pravdu, že len oni sú tí, čo majú právo odsudzovať iné média, že len oni sú tí, čo majú právo Slovákov nie informovať, ale ich vedomie a mienku formovať na svoj obraz! TV [...]

Čaputová Jančkárovej – „Držím palce aj Vám“.

27.05.2024

Týmito slovami sa Čaputová rozlúčila s redaktorkou RTVS v relácií O 5 minút 12 v ostatnej nedeľnej relácií. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/468070#4219 Pýtam sa, to čo je? V čom Čaputová drží Jančkárovej palce? Nuž, ale pekne po poriadku. Skôr, ako sa dostanem k hlavnej téme dnešného môjho článku, k „nestrannej“ a „apolitickej“ TV diskusií [...]

Turów / Turw /

Suma sa vyšplhala do závratných výšok. Poľsko pokutu za baňu Turów musí zaplatiť, rozhodol súd

29.05.2024 13:15

Česko podalo žalobu na Poľsko ešte vo februári 2021.

Nemocnica Rázsochy

Nová národná nemocnica vyrastie v bratislavskom Ružinove. Zbúrajú pre ňu zimný štadión

29.05.2024 13:14

V lokalite Rázsochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb.

migrácia, vojaci, poľsko, rusko, hranica

Agresivita na Poľských hraniciach narastá: Varšava obnovuje nárazníkovú zónu s Bieloruskom

29.05.2024 12:04

Ilegálny migrant na hranici s Bieloruskom pobodal poľského pohraničníka.

Fico postrelenie prevoz BBX

Tenké črevo mal prestrelené na piatich miestach. Podľa Kaliňáka po dlhých dňoch prijíma stravu

29.05.2024 11:35, aktualizované: 13:24

Liečba predsedu vlády Roberta Fica naďalej prebieha podľa očakávaní.