Založ si blog

Áno, Zuzana Čaputová by sa mala postaviť a odísť!

Štátna RTVS sa „odhodlala“ a odvysielala „objektívnu“ diskusnú reláciu so Zuzanou Čaputovou, ako prvú časť, politickej diskusie O 5 minút 12 v nedeľu 13.6.2021.

Hneď úvod bol rozpačitý! Moderátor Marek Makara na úvod, pred rozhovorom so Zuzanou Čaputovou, informuje občana-voliča-diváka, že – „…na to všetko sme sa jej pýtali pred dvoma dňami v piatok, kedy sme exkluzívny rozhovor v prezidentskom paláci nakrúcali.“

Teda nie Naživo, ale zo záznamu! Prečo…?

Avšak ten občan-volič-divák, ktorý si sadol k televízoru o niečo neskôr a nepočul toto úvodné slovo Mareka Makaru, nadobudol dojem a sa aj potešil, že konečne vidí Zuzanu Čaputovú na obrazovkách štátnej RTVS v priamom prenose, že bude počuť jej odpovede neskreslené, nepripravené, nezostrihané, bez papiera a pod. lebo v ľavom hornom rohu TV obrazovky, dosť hodnú chvíľu svietil nápis „NAŽIVO“. Tento nápis tam svietil takmer 8 minút! Dôkaz o tom nájdeme už len na YouTube – O 5 minút 12 – rozhovor so Z. Čaputovou | 13.6.2021 – YouTube, pretože záznam, ktorý si môže občan-volič-divák pozrieť z archívu RTVS, je už upravený a od prvej chvíli začiatku tohto „exkluzívneho“ rozhovoru so Zuzanou Čaputovou, nápis „NAŽIVO“ tam už nesvieti! Nuž niekto si to všimol, zasiahol, aby nikto nemohol nájsť, čo i len malú zádrapku na to, že sa tu jednalo pravdepodobne o podvod! Nech sa páči dôkaz – O 5 minút 12 – RTVS.sk !

Avšak to nie je všetko! Totiž štátna RTVS síce vo svojom archíve „chybu“ napravila, ale nekonzultovala to pravdepodobne s prezidentským, protokolom. Prečo? Nuž preto, že na oficiálnej web stránke „hlavy“ štátu –  https://www.prezident.sk/oficialny-program/ je uvedené toto – piatok 11.06.2021 – 9:30 Prezidentská kvapka krvi. Nič viac! Zuzana Čaputová nemala v piatok 11.6.2021 v oficiálnom programe uvedené, že bude poskytovať exkluzívny rozhovor štátnej RTVS o tom, ako hodnotí dva roky svojho pôsobenia na najvyššej stolici ústavného činiteľa nášho štátu a jej krajiny! Nuž asi sa obetovala pre blaho národa slovenského a tak učinila vo svojom voľnom čase!

12.6.2021 – sobota – Zuzana Čaputová nemá uvedený žiaden oficiálny program, je tam uvedené toto – VEĽKÉ NIČ, nedá sa tento dátum rozkliknúť a teda sa domnievam, že si užívala „zaslúžený“ odpočinok. Celkom úprimne, má na to právo.

Avšak, keď idem na ďalší deň 13.6.2021 – nedeľa, tak tu už v jej oficiálnom programe svieti toto  – 11:55 O 5 minút 12 – účasť v diskusnej relácii RTVS !

To znamená, že Čaputovej oficiálny program na tento deň je, že o 11:55 bude sedieť v štúdiu RTVS a bude NAŽIVO prezentovať svoje názory, postoje, myšlienky…

Podľa jej oficiálneho programu je každému jasné, kde sa hlava nášho štátu, hlavný veliteľ ozbrojených síl SR, v tomto čase nachádza a teda hľadal by ju tam!

Ako však z vyššie napísaného vyplýva, Zuzanu Čaputovú by tam nenašiel! Takže, kde bola v tomto čase?

Ďalšia zavádzajúca informácia je priamo z FB Zuzany Čaputovej. Zuzana Čaputová na svojom FB profile dňa 12.6.2021 o 18:30 hod. oznamuje širokej slovenskej verejnosti toto – „Zajtra o 11:55 v relácií O 5 minút 12 na Jednotke – Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky“.

Takže Zuzana Čaputová, aj na svojom FB profile ubezpečuje občanov SR, že dňa 13.6.2021 bude sedieť o 11:55 v štúdiu štátnej RTVS a bude odpovedať na „spontánne“, dopredu „nepripravené“ otázky „objektívneho“ moderátora, ešte „objektívnejšej“ štátnej RTVS!!!

Z vyššie uvedeného je zrejme, že Zuzana Čaputová, podľa mňa, zavádza občanov SR aj na svojom FB profile.

Náhoda? Zámer?

Možno sú tieto informácie pre niekoho maličkosti. Možno si niekto povie, NO A ČO!

Pre mňa osobne toto nie sú maličkosti! Pre mňa osobne to, ak nie je celkom vedomé klamstvo zo strany štátnej RTVS (minimálne na začiatku relácie s tým nadpisom NAŽIVO!) a hlavne zo strany Zuzany Čaputovej, tak určite je to vedome zavádzanie širokej slovenskej verejnosti, ktorá sa aspoň, ako tak venuje slovenskej politike! A ten, ktorý sa dopodrobna nezaujíma o politické dianie na Slovensku a nezaujíma sa dopodrobna o výkon funkcie hlavy štátu Zuzany Čaputovej, mohol nadobudnúť dojem o Zuzane Čaputovej, že aká je ona odvážna, keď ide do štátnej RTVS, do diskusie NAŽIVO!!!

Takže toľko na úvod k technikáliam tohto „nanajvýš objektívneho“, nesporne „exkluzívneho“ rozhovoru na „Jednotke“ štátnej RTVS!

Snáď ešte malá poznámka. Zuzana Čaputová si našla čas a priestor na to, aby svoje postoje, názory odprezentovala naozaj NAŽIVO v jednom nemenovanom súkromnom rádiu, médiu (rádio EXPRES!) a to priamo v jeho štúdiu – Zuzana Čaputová – Premiér by mal zvážiť odovzdanie manažovania kovidovej krízy inému členovi vlády – YouTube, kde v pozadí je vidieť aj SEČ na svetelných hodinách a teda k nejakým zostrihom nemohlo dôjsť! Nechávam bez komentára.

A teraz máličko k obsahu tohto RTVS „exkluzívneho“ „NAŽIVO“ rozhovoru.

Teda niet ani čo komentovať lebo to boli, pre mňa osobne len samé kecy, kecy a ako hovorí „klasik“ Richard, bolo to také absolútne „tliachanie“!

Zuzana Čaputová čosi mrmle o akejsi zranenej, doráňanej krajine. Pravdepodobne mala na mysli Slovenskú republiku a chcela povedať, že SR a jej občania, za 15 mesiacov „vládnutia“ dvoch „vládnych“ chúnt Igora Matoviča doslova kľaklo/kľakli na kolená a to všetko za absolútnej asistencie samotnej Zuzany Čaputovej. Zuzana Čaputová, ako hlava nášho štátu síce občas na „vládu“ Igora Matoviča a aj jeho samotného, „zaštekala“, ale neurobila nič! Zhola NIČ! Pardon predsa len niečo urobila. Keď bola možnosť zastaviť toto „doráňanie“ jej krajiny, tak opäť vymenovala „novu vládu“, tentokrát už bez účasti Igora Matoviča, ale len bez účasti, ako predsedu vlády, nie však bez jeho účasti, ako člena vlády!!!

V tomto „exkluzívnom“ rozhovore to pomenovala takto – „…aj keď je to vlastne staronová vláda…“!!! BUM! Takže Zuzana Čaputová v „priamom prenose“ oznámila národu, že vo chvíli (1.4.2021), keď menovala vládu Eduarda Hegera, tak si bola vedomá, že de facto nemenuje novú vládu, ale tu istú čo bola predtým, s jedným jediným novým ministrom (Lengvarský) a že teda očakávať nejakú zásadnú zmenu v štýle „vládnutia“ neočakávala ani ona samotná! Veď sa aj ihneď po tom, čo menovala túto „staronovú“ vládu, vyjadrila/ ospravedlňovala toto svoje konanie, že ak by takto neučinila a nebola by menovala „staronovú vládu“ s Igorom Matovičom na pozícií „ministra financií“, tak by sa „súdržná“, „demokratická“, „hodnotovo najlepšia“ koalícia rozpadla!!! Opäť nateraz nechávam bez komentára!

Z môjho pohľadu, najzásadnejšia odpoveď resp. reakcia na otázku moderátora štátnej RTVS Mareka Makaru, z úst Zuzany Čaputovej zaznela asi v desiatej minúte tohto „exkluzívneho“ rozhovoru.

Citujem doslova otázku moderátora a časť odpovede Zuzany Čaputovej – Marek Makara – „…a to, že samozrejme čelíte nejakej kritike ohľadom toho stretnutia najvyšších predstaviteľov štátu na pôde SIS. Ľudia sú naozaj konfrontovaní s množstvom protichodných informácií. Nevedia, čo je pravda. Včera napríklad zasahovala policajná inšpekcia, aj v NAKE. Čo sa podľa Vás, teda vlastne v štáte deje? Zuzana Čaputová zoširoka odpovedá a hlavne „pravdu“, ktorá je podľa nej takáto – „ Ehm, budem Vás citovať, keď ste povedali, že stretávame sa s rôznymi interpretáciami, pretože to, čo, to čo pozorujem k tejto téme, je predovšetkým to, že sa nerozlišuje rovina faktov a rovina interpretácií. Ehm, ja sama mám k dispozícií istý okruh faktov, keďže som odberateľ spravodajských informácií…, …som prekvapená z toho, s akým, s akou trúfalosťou sa buduje rôzna miera interpretácie príbehov a nadstavby, ako keby táto téma bola predmetom, ako keby legitímnej laickej polemiky v tom zmysle robiť si názor, robiť si závery…“

Tu sa nachvíľu zastavím. Zuzana Čaputová zabudla, že ešte nie je 01.07.2021, od kedy nadobudne platnosť novela resp. doplnenie Trestného zákona 300/2005 Z.z., od kedy si nebude môcť,  len tak hocikto, a už vôbec nie politický laik, rozumej podľa Zuzany Čautovej, aj bežný občan SR, vysloviť svoj názor na to, čo sa deje na našej politickej scéne lebo mu hrozí trest odňatia slobody! Jednoznačne naznačila, že občan-volič SR, si laik a nerob si žiaden názor, žiaden svoj vlastný názor lebo tomu nerozumieš lebo tomu rozumiem len ja a nikto iný!!! Jednoducho je zákaz laickej polemiky, ktorá by sa podľa Zuzany Čaputovej nemala stávať legitímnou!!!

Nuž pokračujem ďalej v jej odpovedi – „…faktom je, že to, čo je tu indikované zo strany napríklad spravodajskej služby, spravodajská služba prináša informácie, že dochádza k nejakým ovplyvňovaním pri vyšetrovaní zásadných trestných činov…“.

Teda tu Zuzana Čaputová jednoznačne potvrdila, že sa jedná o „živé“ trestné činy, o trestné činy, ktoré sú v štádiu vyšetrovania, zbierania „dôkazov“, teda o trestné činy, ktoré sú v prípravnom pred súdnom konaní! Jednoducho povedané, ide o „živé“ trestné činy!!!

Zuzana Čaputová na konci tejto svojej rozsiahlej odpovede na margo svojej účasti, na podľa nej neutajenej schôdzke, ale „len“ z utajeným obsahom v priestoroch SIS dňa 17.5.2021 uvádza toto svoje zásadné stanovisko, ktoré absolútne nekorešponduje s jej predošlou interpretáciou obsahu tejto schôdzky, toto – „…na tom stretnutí tam boli aj iné subjekty, ale akceptovala som moju účasť, napokon tam, aj tam z toho dôvodu, že všetko to boli subjekty, ktoré dostali tú poslednú spravodajskú informáciu, ktorá bola predmetom tohto stretnutia…“

Teda Zuzana Čaputová, aj tu jasne hovorí o „poslednej spravodajskej informácií“, ktorú mali mať pred týmto stretnutím, všetci zainteresovaní, čo sa tohto stretnutia zúčastnili a teda je nad slnko jasné, že ak sa jedná o posledné spravodajské informácie, tak sa netýkali z najväčšou pravdepodobnosťou, už len „mŕtvych“ trestných vecí, ale jednoznačne aj „živých“ trestných vecí!!!

A po tomto, Zuzana Čaputová okamžite hovorí toto – „…trvám na tom, že tam neboli rozoberané živé kauzy. Akonáhle by takéto niečo tam, bol by len náznak toho, že sa ideme baviť o živých veciach, tak sa VTEJ CHVÍLI ZDVIHNEM A ODCHÁDZAM…“

Takže po tomto vyjadrení sa Zuzany Čaputovej, o obsahu tejto obsahovo tajnej schôdzke v útrobách SIS, mala podľa mňa Zuzana Čaputová naozaj postaviť a odísť z pozície hlavy nášho štátu, pretože s môjho pohľadu to nie je len zavádzanie, ale bohapustá lož!!!

Dovoľte, aby som mal takýto názor po tom, keď niektorí z účastníkov tohto „sedenia“ jasne povedali, že sa tam preberali aj „živé“ trestné veci, veľmi závažného charakteru, umelo vyvolávané a umelo niekým živené, o čom svedčí aj „Správa SIS“, ktorú prečítal Boris Kollár na tajnej schôdzi NR SR, a ktorá sa následne v plnom znení „náhodou“ objavila na internete a nikdo z účastníkov tejto schôdzky, ba ani samotná Zuzana Čaputová, nepoprel jej pravosť resp. identitu!!! Jej pravosť nepriamo potvrdil aj Národný bezpečnostný úrad SR, ktorý okamžite po tom, čo sa táto Správa SIS objavila na internete, varuje všetkých občanov SR, bez výnimky, pred jej ďalšou distribúciou a medializáciou!!! PREČO??? Lebo sa v nej spomínajú „živé“ trestné veci, ktoré Zuzana Čaputová na tomto tajnom stretnutí „nepostrehla“ a preto ostala sedieť ďalej a nezdvihla sa a neodišla okamžite preč???!!!

Nie, nebudem už ďalej rozoberať tento jej „exkluzívny“ rozhovor „NAŽIVO“ pre štátnu RTVS, pretože pre mňa vo vzťahu k Zuzane Čaputovej platí len jedno jediné, budem Zuzanu Čaputovú parafrázovať – „Mala by sa postaviť a okamžite odísť s pozície hlavy štátu SR“!!!, pretože pre mňa je osobou absolútne nedôveryhodnou, čo som podľa mňa, jasne preukázal obsahom vyššie napísaného v mojom názorovom článku, že nami zámerne manipuluje, zavádza nás, ba doslova ťahá za nos!!!

Záver:

Prečo napr. v tomto exkluzívnom rozhovore, ktorý mal byť na obrazovkách štátnej RTVS jednoznačne v priamom prenose, s hodinami SEČ v pozadí, nezazneli hlavne aj takéto otázky – „Naozaj si nepripúšťate, že toto slovenské, podľa Vás „zranenie“ Slovenskej republiky a občanov Slovenska máte zo značnej časti na svedomí aj vy svojím konaním resp. nekonaním počas „vládnutia“ oboch „vlád“ Igora Matoviča?“. „ A na základe tejto Vašej spoluúčasti na „zraneniach“ nášho štátu nezvažujete vyvodiť aj voči sebe isté politické konzekvencie napr. odstúpením z pozície hlavy štátu a nechať si svoju pozíciu nanovo potvrdiť občanmi SR v predčasných prezidentských voľbách?“

„Prečo resp. nemyslite si, že aj terajšia slovenská opozícia na čele so 600 000 občanmi podpísaných pod hárkami na vypísanie predčasných parlamentných volieb si podľa Vás nezaslúži z Vašej strany istú podporu  minimálne takú, ktorú prejavujete k bieloruskej opozícií?“ „Nemyslíte si, že aj táto, minimálne 600 000 slovenská opozícia, by si zaslúžila pre svoju ústavnú občiansku činnosť, tiež finančné prostriedky, minimálne v tej výške, ktoré Slovenská republika, aj s Vašim vedomím, poslala na účet nevedno koho z bieloruskej opozície?“ „Vy, ako hlavná veliteľka OS SR, ktorá má a musí mať všetky informácie o činnosti OS SR, zdieľate rovnaký názor, ako minister obrany SR Jaroslav Naď, že abnormálny, kolosálny presun vojsk NATO a hlavne U.S. Army, v posledných mesiacoch, zo západu na východ Slovenska, nemá nič spoločné s konfliktom na východnej hranici Ukrajiny s Ruskou federáciou?“

„Dnes, keď už aj hlavné média sveta pripúšťajú, zatiaľ pomaly a nesmelo, že Covid-19 môže a pravdepodobne aj je umelo vytvoreným, vyvinutým vírusom v laboratóriách, žeby bolo načase sa k tejto téme postaviť priamo a povedať, možno, ako prvý na svete, že celá táto Covid „pandémia“ je pravdepodobne jeden veľký podvod na ľudstve tejto planéty?“ „Vy ste nezachytili informácie z Nemeckej spolkovej republiky, že tam došlo ku kolosálnemu podvodu v evidencii Covid nemocničných lôžok, že tamojšie, niektoré nemocnice, udávali nepresné resp. veľmi skresľujúce informácie o obsadenosti Covid lôžok na základe, ktorých Nemecká spolková vláda neadekvátne brala občanom svojej vlasti ľudské práva a slobody?“ „Nemohlo resp. nedeje sa niečo takéto aj na Slovensku?“ „Nechystá sa niečo také, aj na Slovensku na jeseň 2021, keď už teraz sa vládni zastrájajú, že ak nebudeme zodpovední, tak príde tretia vlna Covid „pandémie“?“

„A na záver najzásadnejšia otázka. Vy ste už niekoľko týždňov, ba niekoľko mesiacov zaočkovaná aj druhou dávkou Covid vakcíny od Pfizer/BioNTech, odborníci napr. pán Krčméry, sa vyjadrili, že zloženie rúšok, respirátorov sa bude týkať, len tých čo budú zaočkovaní dvoma dávkami Covid vakcínami. Tak sa Vás pýtam a prosím jasnú odpoveď, preč Vy všade nosíte respirátor, dokonca aj vonku, v exteriéri? Nie je teda pravda, čo napr. o tomto povedal pán Krčméry? Čomu teda majú občania SR veriť a dôverovať?“

 

Nuž veru, otázok na Zuzanu Čaputovú, v priamom televíznom prenose, by bolo neúrekom! Dôjde niekedy aj na takúto TV NAŽIVO diskusiu so Zuzanou Čaputovou, s takýmito priamymi otázkami???

Odpoveď nech si dá každý občan SR sám!

 

 

 

 

 

 

 

Zastane sa Z. Čaputová „dobytka“ a okamžite sa obráti na Ústavný súd SR alebo. ..

23.07.2021

…sa na neho vykašle, totálne ho odignoruje, ako obvykle?! Áno, aj ja podľa „naj novinára“ „najobjektívnejšieho“ média, denníka SME.SK, Petra Schutza, patrím medzi ten ním označený ľudský dobytok, ako nás „pekne“ nazval lebo nie som Covid zaočkovaný a urobím maximum, aby som takýmito experimentálnymi vakcínami nebol nikdy zaočkovaný a zároveň odmietam [...]

Protesty 1. septembra 2021 proti dnešnej covidchuntovláde nie sú pomoc ani SMERU-SSD, ani R. Ficovi, ale sebe samému!

22.07.2021

Strach, nekonečný strach tých, čo pred parlamentnými voľbami 2020 za absolútnej pomoci Západnej rozvratnej činnosti a USA administratívy, ale hlavne za pomoci všetkých „mienkotvorných“ médií pôsobiacich na území SR na čele so štátnou RTVS prišli k moci, ako slepé kura k zrnu! Hlavne Igor Matovič, ktorý ani nechcel byť víťazom volieb, ihneď po vyhlásení takmer [...]

S pápežom, len plne zaočkovaní. S Bohom bez rozdielu každý!

21.07.2021

Čítam, počúvam a neverím vlastným ušiam ani očiam, kam až zachádzajú dnešní „slovenskí“ Covidchuntovládcovia. Už im nestačí, že rozdeľujú/segregujú občanov SR na základe svetských, ich Covidchuntovskovládnych parametrov, oni už absolútne bez hanby a bez zábran rozdeľujú občanov SR na veriacich zaočkovaných a na veriacich nezaočkovaných, pričom z tých [...]

DPB / Autobusy / MHD

Cestujúci slovne napadli vodiča bratislavskej MHD, odmietli mať vo vozidle rúško

23.07.2021 16:50

Skupina cestujúcich, najmä v staršom veku, vodičovi vulgárne nadávala. Incident zachytáva video, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami.

LGBT / Dúha / Pride /

Verejná ochrankyňa práv Patakyová podporí Dúhový Pride aj tento rok

23.07.2021 16:33

Patakyová ho podporí prejavom na virtuálnom podujatí, ktoré sa uskutoční v sobotu i vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv počas piatka.

Polícia / Kukláči / NAKA /

Otvorená vojna: Inšpekcia vyšetruje elitných policajtov

23.07.2021 16:11

Policajná inšpekcia začala prešetrovať podozrenia o protizákonných praktikách elitných vyšetrovateľov z NAKA a obvinila troch pochybných svedkov zo zločineckej skupiny takáčovcov.

nemecko záplavy povodeň

Silné záplavy by v Európe mohli byť do konca storočia až 14-krát častejšie

23.07.2021 13:52

Dôvodom pre pomalší pohyb búrok by mohla byť rýchlo sa otepľujúce Arktída.