Založ si blog

Z. Čaputová a jej neutíchajúca radosť, nadšenie z rozhodnutia Ústavného súdu SR!

17.mája 2021, sa podľa môjho názoru, Zuzana Čaputová dopustila tej najhroznejšej vlastizrady, zrady na vlastnom národe tým, že nielenže prijala, ale sa aj aktívne zúčastnila zákerného tajného stretnutia v útrobách SIS, ktoré vraj z vlastnej vôle zvolal Eduard Heger, posadnutý nie „duchom svätým“ , ale samotným „duchom“ najvyššieho diabla, všetkých diablov!

Ak by Zuzana Čaputová postupovala v príkrom súlade zo znením Ústavy SR, ktoré jej hovorí v Čl.101, ods. (1) aj toto – „Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi“, tak by okamžite, ako dostala na stôl od Eduarda Hegera, takéto nehanebné, protinárodné, protištátne pozvanie, vykonala verejné, živé vyhlásenie, možno aj takéhoto znenia – „ Vážení občania Slovenskej republiky. Dnes som dostala od predsedu vlády Slovenskej republiky pozvanie na utajenú, tajnú schôdzku v útrobách SIS, zo zámerom preberať, pravdepodobne živé trestné veci. Keďže som nielen pred prezidentskými voľbami, ale aj teraz, a neustále zdôrazňujem, že justícia, súdna moc, má byť absolútne oddelená od moci politickej, tak takto verejne odkazujem Eduardovi Hegerovi, že  sa odmietam zúčastniť takéhoto tajného stretnutia, v takomto formáte a zároveň ho vyzývam, aby ma v budúcnosti už na takéto dehonestujúce stretnutia, dehonestujúce nie len inštitút Prezidenta SR, ale dehonestujúce akéhokoľvek ústavného činiteľa, už nikdy viac nepozýval a vyzývam ho, aby sa aj on sám, do budúcnosti vyvaroval takýchto aktivít!

Tu v prezidentskom paláci je priestor na akékoľvek stretnutie, v akomkoľvek formáte, na akúkoľvek tému bez toho, aby sa nejakým spôsobom zasahovalo do činnosti a kompetencií orgánov činných v trestnom konaní. Ja informácie od všetkých tajných služieb SR mám a verím, že ich mám v plnom rozsahu, ako mi z pozície najvyššieho ústavného činiteľa SR prináleží a nič mi nie je zatajované…“ atď., atď.

Áno, ak by Zuzana Čaputová takto alebo podobne zareagovala na Hegerovu absolútne politický pomýlenú aktivitu, tak potom by sme mohli povedať, že je hlavou štátu, všetkých jeho občanov!

Nuž, ale všetci vieme ako sa Zuzana Čaputová zachovala a teraz sa to snaží, kadejakými politicky úbohými aktivitami zakryť.

Jednou z nich je aj jej nadšenie, ktoré nadobudla z rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktoré s veľkou radosťou odprezentovala na svojom FB profile dňa 26. mája 2021. Týka sa to rozhodnutia Ústavného súdu SR (ÚS SR) o tom, že úprava Volebného zákona v časti prezentovania predvolebných preferencií, že moratórium na uverejňovanie predvolebných preferencií formou prieskumných agentúr sa rozširuje zo 14. dní na 50 dní, vraj nie je v súlade s Ústavou SR.

Zuzana Čaputová vo svojom FB statuse celé toto začína komentom takto – „Vítam verdikt ústavného súdu…“. To ako keby povedala – „teším sa, som nadšená…“

Hlava štátu nemá čo vítať, akýkoľvek verdikt, rozhodnutie, akéhokoľvek justičného orgánu a už vôbec nie ÚS SR!

Hlava štátu (ktorou Z. Čaputová, pre mňa osobne, nie je právoplatne uvedenou tým istým ÚS SR do úradu!) sa môže respektíve musí vyjadrovať len a výhradne v rovine – „beriem na vedomie“!!!

Akékoľvek iné vyjadrenie Zuzany Čaputovej k rozhodnutiam justičných orgánov znamená jej jednoznačnú politickú orientáciu, čo je v príkrom rozpore s tým, čo prehlasovala v prezidentskej kampani, kde sa dušovala, že ona bude absolútne apolitická a bude vraj slúžiť všetkým občanom SR! A tak isto je v príkrom rozpore s Ústavou SR, kde sa jasne hovorí, okrem iného, že – „ Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.“ HNUS!

No a svoj FB status ukončuje slovami – „Som preto rada, že ústavný súd uznal moje argumenty“.

No toto? Takéto namýšľanie si! Zuzana Čaputová, Ústavný súd SR, keď príjme návrh, ktorý posúdi, ako oprávnený na ďalšie konanie, tak sa nezaoberá tým, či príjme argumenty predkladateľa resp. sťažovateľa! NIE! Ústavný súd posudzuje danú vec, či je alebo nie je v súlade s Ústavou SR! (teda aspoň takto by to malo byť!)

Ústavný súd SR, ani v tomto prípade neodôvodňuje v odôvodnení, svoje rozhodnutie tým, že sa stotožnil s predkladateľom, sťažovateľom Zuzanou Čaputovou!

Nie on „len“ povedal, že dané ustanovenie zákona resp. celý zákon nie je v súlade s ústavou SR! To je všetko! Veľká BODKA!

To si potom máme myslieť, že tým, že sa Zuzana Čaputová obrátila vo veci konania referenda o predčasnom ukončení volebného obdobia 2020-2024 a o konaní predčasných PV, ktorého vypísanie žiadalo Zuzanu Čaputovú viac, ako 500 000 občanov – voličov SR, na Ústavný súd SR, že opäť očakáva od Ústavného súdu SR, že sa stotožní s jej „právnym“ názorom a posúdi celú tuto vec, ako protiústavnú, aby, ako svoje konanie Zuzana Čaputová hlúpo zdôvodnila nenastala situácia, žeby niektorí (ktorí?) – „…získajú (získali) priestor tí, ktorí s prípadným výsledkom referenda nebudú spokojní,“

Radí sa aj Zuzana Čaputová medzi tých, čo by po úspešnom referende nebola s jeho výsledkom spokojná a tak či tak, by sa následne obrátila na Ústavný súd, aby ho posúdil, či bol resp. nebol v súlade s Ústavou SR a zároveň by ho požiadala o vydanie predbežného opatrenia, aby zrušil jeho účinnosť až do konečného právoplatného rozhodnutia???!!!

No a pozrime sa čo by sa udialo v prezidentskej predvolebnej kampani v roku 2019, keby takéto moratórium o zverejňovaní predvolebných preferencií platilo už vtedy. Nuž stalo by sa to, že Zuzana Čaputová by nikdy, NIKDY, nebola zvolená za hlavu nášho štátu!

Nech sa páči dôkaz, fakty : – Zuzana Čaputová v roku 2019 mala v prieskumoch verejnej mienky 50 dní pred 14. dňovým moratóriom na ich zverejňovanie, dňa 27.01.2019, úbohých 9,0 % – FOCUS –  https://www.focus-research.sk/files/263_Preferencie%20prezidentskych%20kandidatov_januar_2019.pdf

V tej dobe bol na čele prieskumu Robert Mistrík spolu s Marošom Šefčovičom – 16,5%!!!

No, ale čo sa nestalo?! Áno, stál sa politický „zázrak“ a Zuzana Čaputová má o niekoľko dní neskôr, takmer presne, LEN o mesiac, dňa 28.2.2019, už v AKO, neskutočných 52,9 %!!! – https://ako.sk/wp-content/uploads/2019/03/AKO_prezidentske_preferencie_27.-28.2.2019.pdf

 

FOCUS – % AKO – %
X./18 XI./18 27.1.

/19

13.2./ 19 27.2./ 19 28.2./ 19 XII./18 12.2./ 19 25.2./ 19 28.2./ 19 15.3./ 19
Lajčák 26,0 32,3 x x x x x x x x x
Šefčovič x x 16,5 20,1 20,4 22,1 x 18,2 17,1 16,7 15,2
Danko 12,3 x 7,8 x x x 8,8 x x x x
Mistrík 9,5 11,7 16,5 17,1 13,1 x 14,8 15,8 16,8 x x
Harabin 9,1 10,0 11,7 13,6 13,0 12,0 10,0 12,8 11,7 11,4 11,7
Kotleba 8,7 8,9 8,2 8,9 8,5 8,2 4,3 6,9 4,5 5,6 9,5
Bugár 7,9 9,2 10,1 7,4 5,8 3,2 9,8 7,4 5,9 4,1 4,1
Remišová 7,9 7,9 x x x x 8,3 x x x x
Čaputová 5,2 4,1 9,0 14,4 26,3 44,8 6,6 14,7 27,5 52,9 46,3
Mikloško 4,9 6,3 6,7 4,5 4,3 3,5 6,4 5,5 3,9 3,1 4,9
Chmelár 4,1 3,3 2,3 3,5 2,0 2,5 7,7 5,0 2,2 1,5 4,0
Krajniak 2,4 3,0 7,0 6,3 4,3 2,4 6,0 7,8 6,1 2,4 2,4
Zábojník 1,2 0,9 1,5 0,7 0,7 0,1 1,0 0,7 1,1 0,1 0,5
Daňo 0,3 x 0,1 1,0 0,7 0,9 2,7 1,7 2,6 1,0 0,3

 

Nateraz z mojej strany, len toľko.

Predsa len ešte jedna poznámka. Pri pohľade na vyššie uvedenú tabuľku faktov, vývoja preferencií v predvolebnej prezidentskej kampani 2019, je mi jasné, prečo toľká radosť Zuzany Čaputovej z rozhodnutia ÚS SR o dĺžke moratória na prieskumy verejnej mienky. Pravdepodobne sa Zuzana Čaputová spolieha na to, že aj pred nastávajúcimi prezidentskými voľbami (áno, môžu byť aj skôr, ako Zuzana Čaputová očakáva!) budú jej preferencie nízke a víťazstvo jej zabezpečí „náhoda“, že v poslednom povolenom termíne na zverejnenie predvolebných preferencií, ako zázrakom vzrastie za chabých 30. dní o 1500% presne tak, ako tomu bolo v roku 2019, a aj napriek tomu ju volilo len niečo málo cez 20% všetkých oprávnených voličov!

A čo tých ostatných 80% voličov? To sú tí jej skrytí sympatizanti?!

 

 

Boli to Američania, čo skrze Čaputovú, presadili aby „predčasné“ PV na Slovensku, sa konali až 30. 9. 2023?

07.02.2023

Pod „Američania“, rozumej terajšia USA administratíva. Moja otázka v názve môjho dnešného názorového článku samozrejme smeruje hlavne do „prezidentského“ paláca „našej“ „prezidentky“ „všetkých“ Slovákov… Vysvetlenie mojej domnienky… Akosi, sa dnešná „vládna“ moc, ale aj Čaputová, vyhýbajú otázke, kto prišiel s návrhom, aby sa [...]

Odkaz Čaputovej, Hegera a spol. všetkým Slovákom – „Sme valiace sa kamene. . . “

05.02.2023

Áno, podľa môjho hlbokého presvedčenia, sú dnešní slovenskí mocní pre všetok pospolití ľud slovenský, ako tie valiace sa kamene… Sú lebo majú nad/za sebou ochranu Bruselu a predovšetkým Washingtonu?! Pre dnešný článok, môj názor, som sa inšpiroval piesňou od skupiny Elán (akosi sa táto pieseň v našich „objektívnych“ „demokratických“ médiach [...]

Už sa v tej RTVS konečne spamätajte!

05.02.2023

To sa naozaj v RTVS nenájde ani len jeden jediný, ktorý by sa nahlas a otvorene vzoprel tej propagande, ktorú vedenie RTVS pretláča a šíri na obrazovkách média, ktoré patrí nám všetkým?! RTVS a predovšetkým STV, NIE JE vo vlastníctve súkromnej osoby, súkromnej inštitúcie ba ani nejakého súkromného tretieho sektoru! RTVS a hlavne STV, NIE JE nejaká občianska [...]

Horváth

Odsedieť si má doživotie. ŠTS bude musieť „Hrobárovi“ sátorovcov vinu opäť dokázať

07.02.2023 13:55

Lehela Horvátha ešte v septembri 2022 oslobodil spod doživotného trestu Najvyšší súd.

Michal Handzuš, Banská Bystrica, protest

Hanba, fuj, kričali ľudia na radnicu. Exhokejista Handzuš spôsobil v Bystrici rozruch

07.02.2023 13:34

Zhruba dvesto nádejných hokejistov protestovalo na banskobystrickom mestskom úrade. Spolu s Michalom Handzušom poukazujú na likvidačný postup samosprávy, ktorá chce od nich vysoký poplatok.

univerzitna nemocnica bratislava, mickiewiczova,

Nová rana pre štát: Lekári a sestry hromadne odchádzajú. Lákajú ich Bory

07.02.2023 13:20

Bratislavské nemocnice musia riešiť výpovede lekárov a sestier.

Voľby 2022 Žehra

Voliť neprišli, hlas ale „odovzdali“. Voľby starostu v Žehre sú neplatné

07.02.2023 12:53

Voľby odporovali ústavným princípom tvorby orgánov samosprávy obce, skonštatoval NSS.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,100
Celková čítanosť: 10060218x
Priemerná čítanosť článkov: 9146x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy