Založ si blog

Vláda SR, ako poradný zbor Zuzany Čaputovej!

A kto ešte? Samozrejme, podľa mňa, je to ešte Zuzany Čaputovej, akási výhradne jej „občianska spoločnosť“, za ktorou ja vidím celkom jasne rôzne mimovládne „slovenské“ organizácie zaoberajúce sa „základnými občianskymi, ľudsko-právnymi, vraj otázkami“, platené žiaľ, aj z našich daní, ale hlavne z peňazí mimo našej republiky (USA, EÚ a pod.!) a samozrejme za jeden z poradných zborov Zuzany Čaputovej môžem považovať aj jej výsostne naklonené „slovenské“ neoliberálne média tzv. média „hlavného prúdu“!

Ale aby bolo jasné hneď od začiatku tohto môjho názorového článku, ja plne akceptujem, že najvyšší ústavný činiteľ SR – prezident SR, má v Ústave SR, okrem iných, aj túto ústavnú kompetenciu a právomoc. Je to Čl. 95, ods. (2) – „ Prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom…“

A teraz k podstate článku. Zuzana Čaputová, veľmi rada využila tento ústavný článok, samozrejme, ako ináč, výhradne vo svoj alibisticky prospech. Po tom, čo jej (teda nie jej osobne, Zuzana vtedy nemala čas, bola very, very busy! /veľmi zaneprázdnená/) petičný výbor na vypísanie referenda o konaní predčasných PV, dňa 3.mája 2021 odovzdal takmer 600 tisíc podpisov, veľmi nespokojných občanov SR, na predmetných petičných hárkoch, Zuzana Čaputová poverila zamestnancov PK, aby skontrolovali pravosť a formálnosť týchto podpisov.

A keďže v prezidentskom paláci sa pracuje „vždy“ usilovne, tak „už“ po týždni sa Zuzana Čaputová dozvedá, že je ich v danú chvíľu viac, ako 500 tisíc. Naozaj zaujímavé, impozantné zistenie! Totiž, ak by Zuzane Čaputovej petičný výbor priniesol namiesto ústavou požadovaných 350 tisíc podpisov, „len“ napr. 365 tisíc podpisov, tak potom by bolo namieste prekontrolovať podpisové hárky, či tých akceptovateľných je aspoň 350 tisíc! Ale ak jej priniesli takmer 600 tisíc (!) podpisov, tak preverovanie ich pravosti je naozaj dosť detinské lebo domnievať sa, že z nich bude až 250 tisíc sfalšovaných, tak to už musí byť naozaj nadmieru nedôverčivý jedinec!

Ale v poriadku, aj na to má „hlava“ štátu právo, len som sa tak zamyslel, či je toto v súlade so zdravým rozumom. Podľa mňa nie!

Keď sa Zuzana Čaputová dozvedela, túto pre ňu naozaj veľmi „potešujúcu“ správu, vykoná „štátnické“ vyhlásenie a ešte „štátnickejšie“ rozhodnutie!

Samozrejme, že pred tým o tom informovala predsedu „vlády“ SR Igora Matoviča prostredníctvom jeho oficiálneho zástupcu Eduarda Hegera! Veď takto sa to patrí a Zuzana to vysvetľuje, odôvodňuje, obhajuje tým, že je to taký zvyk medzi ňou a Eduardom, informovať sa o závažných politických otázkach a rozhodnutiach! Škoda, že toto ostro nevyžadovala od „predchádzajúceho“ predsedu „vlády“ SR Igora Matoviča, keď spolu s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom rozhodli o použití takmer všetkých príslušníkov OS SR na „dobrovoľné“ AG psie testovanie, ktoré u nás permanentne prebieha od konca októbra 2020 až do dnes a ktohovie dokedy ešte, keď ju flagrantným spôsobom obišli, ako hlavného veliteľa OS SR!!!

Vtedy sa nebolo treba obrátiť na Ústavný súd SR, aby Zuzane Čaputovej vykonal výklad, minimálne ústavného článku 102, ods. (1), písm. k) – Prezident – „ je hlavným veliteľom ozbrojených síl,“ ??? NIE, vtedy tomu Zuzana Čaputová nevenovala zvláštnu pozornosť lebo prijala vysvetlenie od milovaného premiéra „vlády“ SR Igora Matoviča, že aj v tomto je jej úloha výhradne, len ceremoniálna!!! Takže toľko „na okraj“, aby som poukázal na Zuzanin „rovnaký“ meter, ak ide o dve „odlišne“ závažne vnútropolitické záležitosti!

Zuzana Čaputová vo svojom vyjadrení sa k (ne)vypísaniu referenda o predčasných PV, na základe občianskej petičnej podpisovej akcie s takmer 600 tisíc podpismi, hovorí (najskôr číta!), že si nesmierne cti právo občanov-voličov a že má k tejto petícií úctu a pristupuje k nej maximálne zodpovedne (za mňa absolútne alibisticky!). Hovorí, číta, že spĺňa všetky náležitosti, ALE (!), je tu istá skupina ľudí, ktorá by sa v prípade úspešnosti tohto referenda mohla stať nespokojnou a teda túto je potrebné chrániť! A kto už viacej môže ochrániť túto skupinu nespokojencov viac, ako samotná Zuzana Čaputová? Nuž áno, okrem nej, je to už len „nezávislý“ Ústavný súd SR pod vedením „najnezávislejšieho“ predsedu ÚS SR Ivana Fiačana! Áno, ten Ivan Fiačan, ktorý dňa 15.6.2019 inauguroval, teda uviedol Zuzanu Čaputovú do/na funkciu „prezidentky“ SR v jasnom rozpore s Ústavou SR!!! Tu jednoznačne musí zaznieť, že v dobe, keď prebiehala inaugurácia Zuzany Čaputovej za „prezidentku“ SR, ležali na stole Ivana Fiačana, na ústavnom súde, Ústavným súdom SR riadne prijatých a riadne zaevidovaných, teda akceptovaných, sťažnosti jedného z prezidentských protikandidátov! O týchto sťažnostiach Fiačanov ÚS SR rozhodol, až v apríli 2020!!! Teda rok po konaní druhého kola prezidentských volieb a osem mesiacov po Zuzaninej inaugurácii! Tu pre Ivana Fiačana a hlavne pre Zuzanu Čaputovú už neplatí Ústava SR a jej Čl. 101, ods.(9) – „O ústavnosti alebo zákonnosti volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky.“ ??? To znamená, že prezidentské voľby nemôžu byť vyhlásené za ukončené, víťazný kandidát nemôže byť uvedený na pozíciu prezidenta/prezidentky SR, až do rozhodnutia Ústavného súdu SR o ich ústavnosti a zákonnosti! Toto som opäť uviedol, musel uviesť, „len tak“ na okraj.

Takže idem ďalej, Zuzana Čaputová potrebuje vyjadrenie ÚS SR, či všetko to, čo sa okolo petície dialo, a čo by spôsobilo keby ona, ako hlava štátu SR vypísala referendum, či by sa tým náhodou nesiahlo na základné práva niektorých občanov SR! Zjavne ma na mysli práva „vlády“ SR a poslancov za „vládnu“ koaličnú väčšinu v NR SR, ktorí sa oháňajú tým, že dostali mandát v PV od občanov SR na 4 roky, na večne časy a nikdy inak!!!

Takže tu opäť musím Zuzane Čaputovej pripomenúť Ústavu SR, jej Druhý oddiel a články v tomto oddiely 14 až 25. Vymenujem tie základné ich časti, ktoré sú v ústave SR rozpísané podrobnejšie. Takže Čl. 14 – „Každý má spôsobilosť na práva“. Čl. 15 – „Každý má právo na život…“. Čl.16 – „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená…“. Čl. 17 – „Osobná sloboda sa zaručuje…“. Čl. 18 – „Nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby…“. Čl. 19 – „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena…“. Čl. 20 – „Každý má právo vlastniť majetok…“. Čl. 21 – „Obydlie je nedotknuteľné…“. Čl. 22 – „Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú…“. Čl. 23 – „Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje…“. Čl. 24 – „Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú…“. Čl. 25 – „Obrana Slovenskej republiky je povinnosťou a vecou cti občanov…“.

To je všetko, čo sa v Ústave SR týka, dočítame o Základných ľudských právach a slobôd občanov SR!!!

Nuž, kde tu Zuzana Čaputová a jej právny poradný tím (Peter Kubina, vraj odborník aj na ústavne právo) vidia, resp. čítajú, že poslanec NR SR, predseda vlády SR a členovia vlády SR majú, ako základne ľudské právo a slobodu, byť poslancom, členom vlády na plné 4 roky??? Nuž NIKDE! To isté platí aj o samotnej Zuzane Čaputovej, že ani ona nemá v ústave garantované, že musí byť na pozícií hlavy štátu plné funkčné obdobie piatich rokov! Nie, ani Zuzane Čaputovej toto Ústava SR nezaručuje! Apropo, opäť, „len tak“ na okraj, nebolo by načim k referendovej otázke o vypísaní predčasných PV doplniť aj otázku napr. takéhoto znenia – „Ste za vypísanie a konanie predčasných prezidentských volieb?“. Som presvedčený, že aj táto otázka a takéto referendum, je plne v súlade s Ústavou SR! A ak by bola aj táto otázka súčasťou referenda o predčasných PV, tak som hlboko presvedčený, že účasť by bola v doterajších všetkých všeľudových hlasovaniach, konaných na území samostatného Slovenska rekordná a výsledok by bol aj pre samotnú Zuzanu nadmieru „milo“ prekvapujúci!!! Ale to, „len tak“ na okraj!

Ďalej Zuzana Čaputová, svoje rozhodnutie obrátiť sa na Ústavný súd SR v otázke vyhlásenia referenda o predčasných PV, teda o skrátení aktuálneho volebného obdobia, odôvodňuje aj tým, že jej osobne a jej poradnému právnemu zboru nie je jasné, že ak by predmetné referendum bolo v súlade s Ústavou SR a bolo by úspešné, tak čo ďalej? A teraz citujem Zuzanu – „ Nie je teda jasné, či v prípade, ak by sa referendum konalo a bolo by rozhodnuté o predčasných voľbách, znamenalo by to, že o tomto výsledku majú ešte hlasovať poslanci alebo má mať takýto  výsledok referenda priame účinky.“

Ďalší Čaputovej neskutočný alibizmus a hrubá manipulácia s verejnou mienkou, hrubá manipulácia s občanmi-voličmi SR! Veď aj absolútnemu laikovi, tobôž nie ústavnému právnikovi musí byť nadmieru jasné z Ústavy SR, čo sa stane resp. čo sa stať, ak je referendum (akékoľvek!) úspešné, teda ústavne platné!

Dávam Zuzane Čaputovej a všetkým jej právnym poradcom na vedomie znenie týchto ústavných článkov Ústavy SR.

Čl. 98, ods. (1) – „Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.“

Pýtam sa, čo na tom nie je jasné?! Tu sa nepíše, že výsledky referenda môžu byť platné, ale jednoznačne platné!!! Každý právnik aj neprávnik jasne rozlišuje rozdiel medzi môžu, len Zuzana Čaputová a jej „právne“ okolie NIE!!!

V tom istom článku, ods. (2) sa jasne, zrozumiteľne píše – „Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.“ ! A opäť, je tu použité slovíčko vyhlási! Bez akejkoľvek podmienky, napr. môže vyhlásiť! Čo na tomto nie je jasné?!

A Zuzana Čaputová na toto, mnou vyššie napísané, vo svojom prejave konštatuje takúto právnu absurditu – „Pokiaľ sa tieto nejasnosti včas nezodpovedajú, získajú priestor tí, ktorí s prípadným výsledkom referenda nebudú spokojní, aby jeho výsledky spochybnili.“

Práve som Zuzane Čaputovej a všetkým manipulátorom dokázal, že nie je čo spochybniť! Ústava SR je v tomto absolútne jasná a zrozumiteľná! Nedáva najmenší dôvod na dvojaký právny aj neprávny výklad! BODKA a ešte tisíc ďalších BODIEK!!!

Z vyššie napísaného, je pre mňa absolútne jednoznačné, že Zuzana Čaputová nemá najmenší dôvod sa obávať o ústavnosť resp. neústavnosť predmetného referenda a, ak by bola autonómna a, ak by naozaj podliehala len sebe samej, tak bez najmenších výčitiek svedomia mohla, (podľa mňa) mala (!) takéto referendum vypísať!!! Vypísať, bez ohľadu na to, či sa to niekoľkým nespokojencom bude resp. nebude páčiť! Lebo 600 000 nespokojných občanov, len tých, čo mali tu silu a odvahu sa podpísať na takéto petičné hárky, aj v čase, kedy riskovali, že ich za to niekto bude perzekvovať (zákaz vychádzania, núdzový stav, povinnosť mať certifikát „zdravia“ – PCR, AG a pod.), je vždy neporovnateľne viac, ako 16 členov „vlády“ SR, ako 95 koaličných „vládnych“ poslancov v NR SR a ako 1 „hlava“ štátu prebývajúca, dočasne v prezidentskom paláci!!!

Toľkoto v stručnosti k právnej stránke veci.

A teraz k tej politicko-„štátnickej“ o nič menej zaujímavejšej časti tohto „REFERENDUMGATE“.

Zuzana Čaputová na otázku od novinárov, že ako je možné, že Veronika Remišová, členka druhej Matovičovej vlády, toto jej stanovisko o postupe v konaní otázky referenda informovala „objektívne“ média už pred dvoma hodinami, Zuzana odpovedá „pokojne“ takto – „Ja som dnes poobede telefonovala iba pánovi premiérovi. Nehovorila som so žiadnym iným predstaviteľom vládnej koalície, aby som ho vopred informovala. Máme tak vo zvyku, keď máme vyhlásenia o dôležitých témach vnútropolitických, že si vopred zatelefonujeme a informujeme sa navzájom“. „Novinárovi“ to zjavne nestačilo (mne už vôbec!) a pýta sa Zuzany inak a ešte raz – „ako vnímate, že pani Remišová Vás predbehla a oznámila to skôr, ako vy?“. No a teraz „najpravdivejšia“ veta, ktorá vyšla zo Zuzaniných úst – „Priznám sa, že som to ani nezaznamenala, je to pre mňa nová informácia, ale nebudem ju nijak komentovať“. A toto „novinárovi“ už stačilo. Stačilo? Lebo mne nie, ani náhodou!

Tak Zuzana Čaputová počas dvoch hodín od toho, kedy Veronika Remišová, ako prvá informuje „novinárov“ a širokú verejnosť o tom, že vie čo vykoná hlava štátu s petíciou o vypísanie referenda, nevie, ba ani netuší, čo sa deje na domácej politickej scéne! Halóóó Marián Leško, kde ste boli tie dve hodiny a nechali ste Zuzanu Čaputovú v absolútnej nevedomosti? To ste čo za poradca pre vnútornú politiku? Chápem, že Zuzana Čaputová pre svoju „štátnickú zaneprázdnenosť“ ani len nevníma, ako ide život na Slovensku, ale Vy, ako jej „strážny pes“ toho, čo sa deje na slovenskej politickej scéne, by ste ju mali okamžite informovať, že z úradu vlády došlo k úniku informácií!

Nuž, ale ani toto nie je až taký problém, že to „uniklo“, ale ako to uniklo a kto spôsobil tento „vládny“ únik! Zuzana Čaputová sa dušuje, že to oznámila len a výhradne „premiérovi“, budem si myslieť, že to bol Eduard Heger! Tak sa potom pýtam, akoto, že o tom „novinárov“ neinformoval samotný Eduard, ale šťastná to prešťastná, z takejto skvelej správy, samotná Veronika Remišová?!

Mohlo k tomu dôjsť najpravdepodobnejšie dvomi spôsobmi. Prvý, že Zuzana volala Eduardovi v čase kedy práve zasadala „vláda“ SR (veď bola streda, deň kedy „vláda“ zvykne zasadať!) a Eduard si zapol na mobile „hlásku“, takže to mohol počuť každý, kto tam bol. Alebo spôsob číslo dva, Eduard bol tak šťastný, prešťastný z tejto skvelej správy od Zuzany, že okamžite prerušil, aktuálny prerokovávaný bod a podelil sa s touto pre všetkých prítomných, radostnou správou z prezidentského paláca! (možno buchlo aj šampanské!)

Len ostáva záhadou, ako ju mohla vnímať samotná Veronika Remišová, o ktorej je známe, že si na zasadnutí „vlády“ zvykne hodiť šlofíka a potom ani nevie, že schvaľovali, tak „nepodstatnú“ nomináciu, ako je nominácia na šéfa SIS???!!! (to musel do nej niekto vedľa sediaci, v tom momente drgnúť)

Nuž nech je ako chce, jedno je isté. Pýtam sa. Čo má „vláda“ SR resp. Vláda SR spoločné s vyhlásením akéhokoľvek referenda, tobôž s týmto? Veď všetci vieme, že petičný výbor nezaniesol petičné hárky na Úrad vlády, ale do prezidentského paláca! Petičný výbor na základe Ústavy SR nežiada a ani nemôže žiadať Vládu SR o vypísanie referenda! Ja som sa nikde v Ústave SR nedočítal, žeby Vláda SR mala, akúkoľvek kompetenciu k vypísaniu referenda! Ja som sa nikde v Ústave SR nedočítal, žeby vôbec mala čo do činenia s referendom Vláda SR! Referendum a Vláda SR sú si v Ústave SR tzv. absolútne od seba oddelené a na sebe nezávislé. To znamená, že už zostavovatelia našej ústavy, jednoznačne mysleli na to, že vláda nemá mať kompetenciu zasahovať a rozhodovať o referende lebo by v budúcnosti mohla nastať situácia, že bude požiadavka od občanov SR o vypísanie referenda o skrátení volebného obdobia, bytostne sa dotýkajúceho práve Vlády SR!!! A preto autori Ústavy SR dali referendovú kompetenciu, len a výhradne do „rúk“ Prezidentovi SR a NR SR!!!

O referende môže rozhodovať buď NR SR a tej je Vláda SR podriadená alebo celkom samostatne, autonómne hlava štátu!!! NIK INÝ!!!

Preto aj ja tvrdím a som o tom hlboko presvedčený, že Zuzana Čaputová, učinila svoje rozhodnutie obrátiť sa na Ústavný súd SR v predmetnom referende po dôkladnej dohode, koordinácií s druhou Matovičovou „vládou“ SR a neobstojí argument, že všetci dopredu očakávali, že Zuzana sa na Ústavný súd SR obráti lebo jedná vec sú očakávania (niekedy zbožné) a druhá vec sú skutočné, nespochybniteľné fakty!!!

Preto v názve svojho článku píšem o druhej „Matovičovej vláde“ vo vzťahu k Zuzane Čaputovej, ako o jej poradnom zbore s hlasom nie poradným, ale rozhodujúcim, minimálne v tomto prípade, podľa mňa určite!!!

Zaujímavé, že takýto zvyk navzájom sa informovať o dôležitých vnútropolitických otázkach nemala Zuzana s prvou „vládou“ Igora Matoviča, už v čase, keď sa ona nedozvedela o celoplošnom testovaní AG psími testami z telefonického rozhovoru medzi ňou a „premiérom“, hlavne ak išlo o tak dôležitú vnútropolitickú Covid situáciu, že sa na ňu použili aj, jedine jej podliehajúce OS SR!!! (aj vtedy ju mohla, minimálne dve hodiny pred TB Igora Matoviča o tomto, poinformovať Veronika Remišová. Či si aj vtedy na vláde dala pravidelného šlofíka?)

Záver:

To, že sa Zuzana Čaputová obrátila na Ústavný súd, pre mňa z dôvodu, aby si zabezpečila alibi, že to nie ona nevypísala referendum, o ktoré žiada viac, ako 500 000 občanov voličov, ale to Ústavný súd SR, tak toto jej umožňuje samotná Ústava SR a teda toto je z právneho hľadiska v poriadku. Avšak to, že toto „svoje“ rozhodnutie komunikuje, konzultuje s „vládou“ SR, tak to už v poriadku nie je, ani z hľadiska právneho a už vôbec nie z hľadiska potrieb občanov SR, z hľadiska potreby vykonať okamžite politicko-spoločenské zmeny v našom štáte, aby sa už konečne skončil tento nadmieru bezdôvodný Covid marazmus!!!

Dôvetok, veľmi dôležitý a zásadný!

Na jar roku 2018, Čaputovej „apolitická“ „občianska spoločnosť“ (zaktivizovaná najpravdepodobnejšie rozvratnými Západnými a zaatlantickými živlami!), na základe klamstiev, podvodov, Matovičovho „míľnika“, ktorý vtedajšia opozícia, samozrejme ústami Igora Matoviča, dosiahla vraždou dvoch mladých, nevinných ľudí, zmanipulovala a doslova vyhnala do ulíc slovenských miest a mestečiek desiatky, ak nie stovky tisíc ľudí, hlavne „pokrokovú“, „revolučnú“ mládež (apropo kde ste dnes? Sedíte na konári, pardon doma a je Vám dobre?!). Chceli zmeniť vládu prostredníctvom ulice a ako sa v tieto „revolučné“ dni vyjadrila vtedajšia hviezda Sulíkovho SaS, akási Lucia – bolo nanajvýš potrebné vykonať v našom štáte PREVRAT! Pýtam sa. Čo vtedajšej opozícii prekážalo v tom, aby na tých námestiach, doslova za jedno popoludnie, vyzbierali potrebných 350 tisíc podpisov na petičné hárky, na skrátenie volebného obdobia 2016-2020, za vypísanie predčasných volieb? Zakazoval im niekto usporadúvať tieto „spontánne“ demonštrácie?! Veď ich zvolávanie nebolo len skrze sociálne siete, ale celkom jednoznačne aj „objektívnymi“ „slovenskými“ médiami a to na dennej báze!

Vyhlasoval tu niekto núdzový stav! Veď týmito ich „občianskymi“ aktivitami bola jednoznačne ohrozená bezpečnosť štátu lebo, ak by vtedajšia vládna moc zaktivizovala svojich prívržencov (tiež ich boli desiatky, stovky tisíc!),.tak by sme v našich mestách a mestečkách mohli mať vtedy krvavú občiansku vojnu!!!

Prečo nešli touto demokratickou, ústavou zaručujúcou cestou? Veď v prezidentskom paláci mali vtedy „prezidenta“, budúceho „premiéra“ Andreja Kisku, ktorého by ani na sekundu nenapadlo, aby sa trápil s nejakým podávaním takejto referendovej aktivity, vtedy „demokratickej“ opozície, na Ústavný súd SR!!!

Takže na základe vyššie uvedených mojich presvedčení, že sú to všetko fakty a nie domnienky, odkazujem bojazlivej Zuzane Čaputovej, bojazlivej „vládnej“ koalícií a všetkým Čaputovej „občianskych spoločnostiam“, že sa môžu na Slovensku v nasledujúcich dňoch (60 dní – kým nerozhodne ÚS SR, ale aj po ňom) stáť dve veci – buď sa pôjde pokojnou cestou, demokratickou, Ústavou SR zaručujúcou – REFERENDOM alebo sa pôde cestou z roku 2018, teda o zmene rozhodne ulica, ale tu už Ústava SR nezaručuje, že to bude cesta pokojná!

Lebo Ústava SR v časti „Politické práva“, hovorí o práve na slobodné združovanie sa,  len toľko – Čl. 28, ods. (1) – „Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje.“.

Vidí tu niekto nejaké podmieňujúce slovíčko, slovíčka napr. „Právo len pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje“

Takže v stručnosti len toľko k Čaputovej anti referendovej  aktivite!!!

 

Test bezdomovcami!

19.06.2021

Potom, ako „minister“ Lengvarský púšťa na TB do slovenského Covid éteru tak „podložené“ správy o tom, ako naše deti po letnej sezóne 2020, po návštevách v DLT spôsobili na jeseň roku 2020 a na začiatku roku 2021 Covid vymieranie na Slovensku, ho dôrazne žiadam a vzývam, aby predložil tieto dve štatistiky resp. nech v spolupráci s dotknutými štátnymi [...]

Rodičia, dokedy budeme mlčky znášať gniavenie našich detí týmito covid judášmi? !

18.06.2021

Áno, ako inak mám nazvať ľudí, ktorí za judášsky groš manipulujú našimi deťmi, vymývajú im mozog, útočia na ich malé, mladé hlavičky, inak, ako COVID JUDÁŠI!!! Dnes týmito najväčšími slovenskými Covid judášmi sú Hegerovsko-Lengvarska politická Covid judášska klika podporovaná Zuzanou Čaputovou. Títo Covid Judáši, keď zistili, že na dospelú populáciu, [...]

Pre Čaputovú, Hegera, Matoviča, Krčméryovcov, Bražinovcov, Sabakovcov. ..

17.06.2021

…ale hlavne pre TEBA SLOVAČ! Pre tú časť Slovače, ktorá je zavesená výhradne na RTVS, TV Markíza, TV JOJ, Aktuality.sk, SME.sk, Denník N resp. tá časť Slovače, ktorá buď nemá čas alebo nemá možnosti si získať iné, ako tie „pravé“ a jedine „pravdivé“ informácie napr. na Internete. A potom chodí aj po vonku v rúšku, v respirátore, ponáhľa sa na [...]

Borša prezidentka Čaputová kaštieľ návšteva

Čaputovej verí najviac ľudí, Remišová a Matovič na chvoste

20.06.2021 13:38, aktualizované: 13:52

Druhým najdôveryhodnejším politikom je líder Hlasu Peter Pellegrini.

Gábor Grendel

Situácia v polícii je podľa Grendela výsledkom vládnutia Smeru

20.06.2021 13:18

Blanár sa zase pýta, prečo nebol zbavený mlčanlivosti exšéf SIS Vladimír Pčolinský.

škola, antverpy

Pri zrútení sa rozostavanej školy v Antverpách zahynulo päť robotníkov

20.06.2021 13:06

Zranenia utrpelo deväť ďalších pracovníkov.

zdravotník, sestrička, lekár, nemocnica, koronavírus

Obraz zdravotníka – hrdinu inšpiruje. Budeme mať viac sestričiek?

20.06.2021 13:00

Riaditelia stredných zdravotníckych škôl sa obávali, že pandémia sa podpíše pod nezáujem o štúdium, je to však zrejme naopak.