Založ si blog

Vysokoškolská študentská rada, hanba Vám, aj všetkým VŠ študentom!

Som presvedčený, že na napísanie tohto porovnávacieho článku o študentoch z novembra 1989 a o dnešných študentoch – máj 2021 mám kompetenciu, ako málokto! Samozrejme, že nie som jediný, ale asi som dnes jediný, ktorý sa podujal napísať tento naozaj nadmieru kritický článok na našu dnešnú, hlbokým spánkom spiacu, VŠ mládež.

Hneď na úvod je potrebné z mojej strany podotknúť, že v novembri 1989 som bol študentom predposledného semestra na Vysokej škole dopravy a spojov Žiline (VŠDS – tá škola mala celoštátny cveng, aj medzinárodný). Teda štúdium som začínal v socialistickej „totalite“ (1985) a končil som ho v kapitalistickej „slobode“ (1990). Verím, že mi nikto neuprie právo pokúsiť sa porovnať študentov vtedy a študentov dnes. Minimálne ich politické aktivity, ak sa už nechcem púšťať do úrovne ich vedomosti a pre našu spoločnosť „potrebných“ profesií, ktoré tak „ťažko“ študujú!!! Pardon, teraz neštudujú lebo sú od školy na dištanc! A ako vyplynie z ďalšieho textu môjho článku, asi im to takto vyhovuje lebo však veget!!!

Ale idem k tomu, čo bola posledná kvapka, ktorá ma prinútila sa povenovať aj dnešnej, absolútne nevýraznej, kapitalistickej VŠ mládeži. Bol to článok zo dňa 29.4.2021 z nadpisom – „Študentská rada vyzvala vysokoškolákov na očkovanie proti covidu“ ! Áno, takýto článok sa môže objaviť jedine na stránkach „slovenského“ SME.sk!!!

Ja som sa v prvej chvíli, nevedel ani nadýchnuť! Prosím? Čo dnes najviac trápi našich vysokoškolákov? Očkovanie? Teda nie porušovanie ľudských práv na dennodennej báze? Ich netrápi, že ich rodičia nemôžu ísť do práce lebo Covid? Ich netrápi, že oni, mládež nemôžu, ako zdraví jedinci ísť na športové, kultúrne, spoločenské podujatia? Ich netrápi, že si nemôžu ísť slobodne kúpiť do obchodu čo potrebujú lebo Covid? Ich netrápi, že nemôžu slobodne cestovať, ani len po vlastnej vlasti, vlastnej republike, vlastnej domovine lebo Covid? A už vôbec ich netrápi ta najpodstatnejšia časť ich dnešného života, života študentov, že nemôžu plnohodnotne študovať a že sú porušené ich základné ústavne práva, právo na vzdelanie?! NIE, ich trápi to, že je potrebné sa nechať čo najskôr a všetci, zaočkovať vakcínou, vakcínami o ktorých nevieme absolútne nič…!

Študentská rada vyzýva študentov na bezhlavé, bezmyšlienkovité,  očkovanie takýmto totálne pomýleným, bludárskym argumentom – „…vysokoškoláci tvoria významnú časť spoločnosti a bez ich zapojenia nie je možné docieliť kolektívnu imunitu spoločnosti.“ Čo je toto za propaganda?! Čo je toto za vymývanie mozgov našej „študujúcej“ mládeže?! Takže my máme toľko študentov vysokých škôl, že ak sa dajú všetci „dobrovoľne“ zaočkovať, tak získame na Slovensku kolektívnu imunitu??? To potom znamená, že máme toľko vysokoškolských študentov, ako žiaden iný štát sveta a teda sa pýtam, kto bude pracovať vo fabrikách pri/na strojoch, kto bude pracovať na poliach, v maštaliach, keď každý bude Bc, Mgr. hlavne z profesií sociálna práca, politológia, masmediálna oblasť a pod.?!

V novembri 1989 sa študenti postavili „totalite“ a vyšli do ulíc, na nie dovolené demonštrácie. Dnes mladým študentom sa vtláča do ich mladých kapitalistických hláv, že pred novembrom 1989 tu bola akási apokalypsa a ľudské práva boli porušované na dennej báze! Tak Vážení dnešní „odvážni“ študenti, ak by ste dnes mali také podmienky na život, na štúdium, ako sme mali my do novembra 1989, tak by ste si mysleli, že ste v raji!!!

Neviem si predstaviť, čo by sme ako študenti robili, keby nám niekto zakázal chodiť do školy! Neviem si podstaviť, čo by sme ako študenti v roku 1989 robili, keby nás nútili bezdôvodne nosiť akési handry na tvárach ! Neviem si ani len v najmenšom predstaviť, čo by sme my študenti v roku 1989 robili, keby nám niekto zakázal ísť do obchodov, keby nám zakázal cestovať po vlastnom štáte, keby sme nemohli ísť partia z internátu na pivo, hlavne po dobre vykonaných skúškach atď. atď.

Veď to, čo vy dnes nemôžete, sme si my vtedy nevedeli ani len predstaviť! Nie vtedy, bola totalita, ale dnes je totalita, totalita diktátu a despotizmu! A to všetko sa skrýva za akúsi pseudodemokraciu!

Áno, v novembri 1989 sa aktivizovali študenti, aktivizovalo sa študentské hnutie a „totalitári“ súdruhovia nevyhlásili núdzový stav na dobu neurčitú, tak, ako vám to dnes robia dnešní „demokrati“!!!

Situácia pre súdruhov bola v tom čase naozaj vážna a oni sa neuchýlili k praktikám dnešných „demokratov“, nenadávali nám do štekajúcich psov, nenadávali nám do mudrosráčov, nenadávali nám do svalovcov, nenadávali nám do opíc a pod.!!!

A viete vy dnešní ustráchaní študenti, aké boli hlavné požiadavky vtedajšieho študentského hnutia? Áno, presne také, aké by ste mali mať Vy dnes! Tak napríklad – v novembri 1989 študenti požadovali aj toto – „Odstúpenie tých politických a vládnych predstaviteľov, ktorí sú zodpovední za terajší stav spoločnosti. Ich zotrvanie vo funkcií vyhrocuje terajšiu napätú situáciu“ alebo – „Otvorenie seriózneho spoločenského dialógu, ktorý musí byť prístupný každému, s výnimkou tých, ktorí by do neho chceli tých vnášať násilie“ alebo veľmi dôležitá požiadavka – „Sprístupnenie masovokomunikačných prostriedkov všetkým spoločenským a politickým hnutiam, ktoré sa zúčastňujú politického diania“. Pýtam sa Vám nevadí, že dnes, politické strany, ktoré ste aj vy volili vo februári, v PV 2020, nemajú prístup do médií, ba dokonca ani do štátnej RTVS??? Vám nevadí, že sa tam pretŕčajú tí, ktorí sa ani do NR SR nedostali, ale média Vám vymývajú mozgy, aby sa tam po najbližších PV už „konečne“ dostali lebo si to takto niekto na Západe, za Atlantikom želá a praje??? Toto Vám nevadí???

Myslíte si dnešná VŠ mládež, že dnes sú naše média a hlavne štátna RTVS, sprístupnené pre všetky politické strany a hnutia rovnako, teda pluralitne?! Ja tvrdím, že nie a že takáto cenzúra tu pred rokom 1989 nebola, taká aká je tu dnes! A ak sa aj iný názor okrajovo spomenie, tak je okamžite zosmiešnený resp. prehlásený za konšpiračný, extrémistický, xenofóbny a neviem aký, pre spoločnosť „nebezpečný“!!!

Koordinačný výbor slovenských vysokých škôl, svoju výzvu zo dňa 21.11.1989 v Bratislave zakončuje týmto textom – „vyzývame Vás, robotníci, roľníci a inteligencia, ktorí vytvárate svojou prácou hodnoty a umožňujete nám vzdelávať sa, aby ste podporili naše požiadavky. Vyzývame všetkých príslušníkov ČSĽA, ZNB a LM (dnešná polícia SR a OS SR), aby sa nedali zneužiť proti vlastnému národu. Vyzývame všetkých občanov, ktorým nie je ľahostajný súčasný stav našej spoločnosti, aby vyjadrili svoju vôľu generálnym štrajkom dňa 27.11.1989 od 12:00 do 14:00 hod.“  https://1989.sng.sk/studentske-hnutie

Dnešný VŠ študenti, čítate to? Čítate to s porozumením? Nevidíte paralelu dnešných dní s chladnými dňami konca roku 1989?!

A vy namiesto toho, aby ste sa poučili z minulosti, aby ste si naštudovali, čo sme robili my, vaši predchodcovia pred vyše 30. rokmi, my vtedy študenti, my dnes vaši rodičia, poniektorých už aj starí rodičia, tak vy sa schovávate, kdesi doma v kútikoch, vonku vychádzate len oruškovaní, len orespirátorovaní a súčasnú diktatúru idete zachraňovať akýmsi nezmyselným očkovaním!!! Prosím Vás, sa preberte! To nevidíte, necítite, ako je vami manipulované?! Ako vás držia v strachu a neistote?! Ako nemáte ani tie neelementárnejšie ľudské a občianske práva?!

Nuž a keby sa tu niekto našiel a napísal by mi do komentára, že takýto článok by som pred novembrom 1989 nemohol napísať resp. vysloviť takéto slová lebo by som zhnil v komunistickom žalári a nebodaj v ZSSR gulagu, kdesi na ďalekom Sibíri, tak tým opíšem takúto udalosť, ktorá sa odohrala niekedy v roku 1987, podľa dnešných ponovembrových (89) mládežníkov, ešte v hlbokej komunistickej totalite. Mali sme na VŠDS Žilina písomnú časť skúšky. Sedeli sme v učebni a po zadaní tém, sme pracovali, ako včeličky a dávali sme na papier nami naštudované vedomosti (kto ako). Pán profesor, naozaj s veľkým „Pé“ sedel za katedrou, tváril sa, že si nás nevšíma, ale sledoval nás potmehúdskym prísnym profesorským okom! (vtedy boli profesori s veľkým „Pé“, dnes už máme po 30. rokoch kapitalistickej „demokracie“ väčšinou, už len akýchsi „profesorov“!) Zrazu si všimol, že v zadnej lavici, akosi nie je všetko celkom v poriadku. My sme si to samozrejme nevšimli lebo sme sa venovali svojej práci. Zrazu sme len začuli ostrý hlas Pána profesora – „Vy tam vzadu, vy v tom hnedom svetri, neopisujte!“ Zozadu sa ozval náš spolu študent a odvetil – „Ja pán profesor neopisujem“ a reakcia Pána profesora bola hlásna, rázna takáto – „Opisujete! A neklamte, ako naša vláda!“ A viete kto bol vtedy predsedom Vlády SSR (Slovenskej socialistickej republiky)? Áno, bol to súdruh Peter Colotka! A viete kto bol predsedom vlády ČSSR (Československá socialistická republika)? Nuž áno, bol to súdruh Ľubomír Štrougal! A viete kto bol v tej dobe generálny tajomník ÚV KSČ? Áno, nebol to nik iný, ako súdruh Miloš Jakeš! A viete kto bol prezidentom ČSSR? Veru, milá slovenská kapitalistická „slobodná“ mládež, nebol to nik iný, ako súdruh Gustáv Husák! Áno všetko to boli súdruhovia, vysokopostavení súdruhovia, o ktorých Vás dnes v školách bučia, že to boli odľudia, že to boli tyrani, že to boli zlí totalitári a pod. Ale títo súdruhovia vedeli prijať kritiku, keď bola vecná a bola na prospech celej spoločnosti! A aj preto tento náš Pán profesor, po tejto vete v roku 1987 „hlbokej totality“  na adresu študenta, že klame, ako naša vláda, rozumej vtedajšia socialistická vláda, jednoducho pracoval na VŠDS aj naďalej bez toho, žeby sa mu čo i len vlások na hlave skrivil!!!

Ale nech skúsi nejaký VŠ profesor, VŠ učiteľ resp. asistent na VŠ, dnes povedať niektorému zo študentov na verejnosti, na verejnej skúške, otvorene a nahlas, že klame, ako naša vláda, rozumej kapitalistická, „demokratická“, už druhá Igora Matoviča, čo myslíte čo by sa stalo takémuto profesorovi? Že NIČ? NAOZAJ? Tak potom prečo boli vyhodení zo svojich pozícií, z Policajnej akadémie, kde prednášali páni Ľubomír Blaha a Eduard Chmelár? Žeby preto, že „velebili“ dnešnú vládnu garnitúru? Nie, to predsa nie je možné! Veď dnes je demokracia, každý si „môže“ slobodne povedať čo uzná za vhodné! A keď je to až tak, pre dnešnú vládnucu chuntu „vhodné“, ako to robili/robia títo dvaja páni, tak sa „demokratický“ povie, že neboli vyhodení za svoj slobodný politický názor, len im skončila zmluva!!! Tomuto dnes ešte niekto verí?! Veríte tomu ? Vy, dnes „slobodní“ VŠ študenti? Áno, priznávam, že dnes sa za názor neposiela len do väzenia (napr., Milan Mazurek a spol.), „len“ vás vyhodia z práce, na dlažbu a je im jedno čo s vami bude, keďže pracovať dnes už nie je povinné…!!!

A čo myslíte, prečo sa dnes tak „nahlas“ a „často“ „slobodne“ vyjadrujú aj iní VŠ profesori, učitelia na adresu dnešnej diktátorsko-despotickej vlády, teda správne povedané, mlčia ako voš pod chrastou?! Nuž áno, vedzte, že mlčia preto lebo by prišli o živobytie, nech by boli akýmikoľvek erudovanými odborníkmi! (pred novembrom 1989 si súdruhovia dobre rozmysleli na koho si vyšliapnu, hlavne ak to bol odborník par excellence)  Lebo dnes, ak nedržíš našu tyranskú, diktátorsko-despotickú neoliberálnu líniu, tak si nepriateľ číslo jeden a si odpísaný!!!

Áno Vážení dnešní „slobodní“ VŠ študenti, toto je pravda dnešných dní! Dnes nemáte ani štipku tej slobody, ktorú sme mali my, My VŠ študenti s pred novembra 1989!!!

Hlboko sa nad tým zamyslite a konajte!!! Ale nie, že sa pôjdete dať „dobrovoľne“ zaočkovať lebo, len vraj na vás visí naša kolektívna imunita proti C-19! NIE, choďte a vydobyte si právo na vašu občiansku, ľudskú, spoločenskú, ale aj politickú slobodu presne tak, ako My v novembri 1989 i napriek tomu, že je to dnes prísne zakázané! Lebo prísne zakázané to bolo aj v novembri 1989!!!

Veľmi dôležitý dôvetok:

Vy dnešní VŠ študenti, viete si predstaviť, že My vaši rodičia, možno už aj starí rodičia, by sme v novembrové chladné dni roku 1989, na masových demonštráciách v uliciach našich miest a mestečiek mali za hlavnú požiadavku to, aby nám vtedajšia moc čím skôr umožnila sa zaočkovať, pravdaže vtedy sovietskou vakcínou, voči koronavírusovému ochoreniu na „bežnú“ chrípku, aby sme My študenti, takto zabezpečili kolektívnu imunitu voči koronavírusom i napriek tomu, žeby sme vedeli, že vírusové ochorenie je sezónne a vracia sa so železnou pravidelnosťou každých šesť mesiacov??? Viete si toto predstaviť??? Žeby sme takto na uliciach bojovali za svoju slobodu (ako už vyššie píšem, tej sme oproti tej vašej dnešnej, mali vtedy neporovnateľne viac!), za väčšie občianske, ľudské a politické práva???

Pretože presne toto robíte Vy dnes!!!

Nie, nie som na Vás zlý, ba ani si nemyslím, že ste zlí Vy, ale čosi predsa musíte začať robiť, konať! Halóóó budíček VŠ mládež, vstávať a do školy, pardon najskôr masovo a masívne do ulíc, minimálne na mesiac, ten jeden mesiac Vám už neuškodí, keď už rok poslušne (ustráchane?) sedíte doma. Do ulíc tvrdo, ale slušne!!! Nenásilne, silne argumentačne, presne tak nežne, ako sme to urobili My, takmer pred 32. rokmi!!! Bez toho, aby Vás ktokoľvek, či už z vonku alebo z vnútra štátu financoval. Nesmiete byť nikomu zaviazaní! Musí to byť spontánne i keď skromné!

Na úplný záver Vážená VŠ mládež, nože sadnite si a v kľude si vypočujte túto pieseň od skupiny ELÁN z roku 1982 (tvrdý to socializmus, tvrdá to totalita, však?!) s názvom – „Nie sme zlí“ – https://www.youtube.com/watch?v=L67ho8UmT00

Pozorne počúvajte, vnímajte a hlavne sa nad textom tejto socialistickej piesne zamyslite, koľko je v nej pravdy aj pre dnešné dni! Áno, aj na takýchto piesňach a textoch sme vyrastali My socialistická mládež! Áno a možno práve pre takéto piesne a takéto pravdu hovoriace texty sme boli oveľa, oveľa odvážnejší, oveľa, oveľa priebojnejší, oveľa, oveľa odolnejší a práve preto nás v novembri 1989 nič nezastavilo, žiaden strach, žiadna totalita, nič a nikto, aby sme išli do ulíc  a bili sa o svoje občianske, spoločenské, politické práva. Aby sme dnes s horkosťou v ústach, s rúškami, respirátormi na tvári a ihlou v pleci,  po 31 rokoch zistili, že vtedy sme tých práv mali oveľa viac, ako ich máte dnes VY!!!

A pre tých čo nemajú možnosť si túto originál pieseň pozrieť a vypočuť, nech sa páči malá ukážka textu:

Nie sme zlí

Načo záplava horkých slín

Hm sladké výmysly

Nie sme zlí

Azda bývame bezradní

Bez chýb nie je nik

Súdia nás

Merítkom póz a fráz

A v nás je viac

Kľúče slov

Podľa účesov súdia nás

Počuť niečí vzlyk

Priemerní

Zdáme sa snáď iba priemerní

Klauni prázdnych dní

Súdia nás

Podľa dráždivých póz a fráz

A v nás je dúfam dúfam viac

Ó nie sme zlí, nie sme zlí,

Nie sme zlí, kto to vysvetlí,

Kto to vysvetlí, že nám záleží,

Záleží, záleží na tom ako žiť

Podľa tvrdých právd stále žiť

 

Nuž a aké texty piesní počúvate dnes, Vy dnešná VŠ mládež…?!

Návšteva Pápeža v SR – pretvárka, faloš, farizejstvo!

16.09.2021

Nie, nejdem hodnotiť pápeža Františka lebo súhlasím s tým, čo napísal Eduard Chmelár na svojom FB profile, že – „Nemýľte sa – toto nie je pápež bratislavskej kaviarne, nie je to ten gýčový ujo, ktorého vám ukazujú v sklenenej vitrínke.“ Nuž áno o predošlom živote pápeža Františka, toho veľa naštudovaného nemám a teda sa nebudem k nemu nijako [...]

Očistec „očistca“!

15.09.2021

Zapredanecké, neoliberálne, Covid apartheidnej segregačnej diktatúre naklonené „slovenské objektívne“ média doslova šalejú! „Novinárske“ vlasy si trhajú! Koľkože títo zapredaneckí „novinári“ nadpráce vykonali, aby sa naplnili slová Igora Matoviča o tom, že oni (Matovičovci a spol.) budú iní, ako tí pred nimi, že oni kradnúť nebudú, že oni sú Vláda [...]

O 5 minút 12 – 12. 9. 2021 – nebotyčná tuposť a hlúposť!

14.09.2021

Ostatná politická diskusia na RTVS O 5 minút 12 bola pre mňa osobne, ukážkou totálnej nebotyčnej tuposti a hlúposti. Hovorím o moderátorovi RTVS Marekovi Makarovi a dvoch „dámach političkách“, o Anne Zemanovej z SaS a Miriam Šutekovej zo Za ľudí. Marek Makara považuje stav rozhádanosti a rozštiepenosti v zo Za ľudí pre občanov SR za tak dôležitý, že [...]

Týždeň mobility, bicykel

Namiesto áut kroky i cestovanie zadarmo

17.09.2021 04:45

Urobte 10-tisíc krokov a vyhrajte, alebo sa vyberte tatranskou električkou za polovičnú cenu. Začal sa Európsky týždeň mobility.

Ide o pravdu, Marián Gavenda

Kňaz Gavenda v Ide o pravdu: V kauze Bezák je na ťahu Vatikán. Predpokladám ponuku diecézy mimo Slovenska

17.09.2021 04:25

„Pápež František vedel o tom, čo počas jeho návštevy prežíva prezidentka Zuzana Čaputová vo svojej rodine,“ priznal v relácii Ide o pravdu kňaz Marián Gavenda.

NAKA, polícia, vyšetrovanie

Bývalý šéf vyšetrovateľov Šátek: Medzi policajtmi mohol byť legalizant SIS

17.09.2021 04:00

Podľa šéfa niekdajšieho Úrad boja proti korupcii Jozefa Šáteka je zainteresovanosť tajnej služby v kauze údajného manipulovania svedkov podozrivá.

Očkovanie / Vakcína /

Viac ako dve tretiny Slovákov by sa nechali preočkovať treťou dávkou vakcíny

16.09.2021 23:01

Čo sa týka očkovania detí vo veku od 5 do 11 rokov, ochota zaočkovať ich proti ochoreniu COVID-19 bola u opýtaných veľmi nízka.