Založ si blog

Eduard Heger v Bruseli pokľakol tri krát! Nehorázne lokajsky!

Eduard Hegero-Matovič alebo Matovičo-Heger, v utorok 27.4.2021 doslova naklusal, na tri červené koberčeky do byrokratického Bruselu. Na pôdu euro byrokratov, aby až tri krát po sebe, nehanebne padol, nie na jedno , ale rovno na obe kolená!

Najskôr pokľakol a hlboko sa poklonil pred predsedom Európskej rady – Charlesom Michelom, aby mu lokajsky, dehonestujúco ponížene povedal toto – „Slovensko sa intenzívne pripravuje na zavedenie digitálneho zeleného preukazu, takzvaného COVID pasu a nehanebne, čisto proti záujmom občanov SR, pokračoval ďalej – „Slovensko sa veľmi intenzívne pripravuje na to, aby sme všetky dátumy stihli. Slovensko súhlasí s návrhmi Európskej komisie, aby COVID pasy v sebe obsahovali nielen informácie o vakcinácii, ale aj o testovaní alebo o prípadnom prekonaní ochorenia COVID-19. Sú to všetko dôležité informácie a na Slovensku prebiehajú intenzívne prípravy, aby sme boli na to včas pripravení“ !!! (Heger v Bruseli: Slovensko sa intenzívne pripravuje na COVID pasy | Parlamentné Listy (parlamentnelisty.sk) )

Nehoráznosť najhrubšieho zrna! To za ktorých občanov SR toto Edko tvrdí! Koho sa pýtal, či Slovač súhlasí s takýmto genocídno-segregačným označením, rozdelením občanov SR???!!!

A doma sa Edko tvári, že očkovanie na/proti C-19, je výlučne DOBROVOĽNÉ!!! Igor Matovič by povedal – IDIOT!!!

Prečo Edko Michelovi rázne nepovedal, že ak už eurobyrokrati chcú takto zaviesť „absolútnu slobodu“ pre občanov EÚ týmito Zelenými pasmi, tak by mali predovšetkým obsahovať hneď na úvod najdôležitejšiu zdravotnú informáciu o danom „slobodnom“ jedincovi „slobodnej“ Európy a tou je  informácia, že za celý čas Covid „pandémie“, tento občan SR nebol ani raz chorý na C-19, neprekonal túto novú chorobu, je absolútne po zdravotnej stránke z pohľadu C-19, absolútne zdravý a v poriadku lebo nemá žiaden záznam u žiadneho z lekárov, z doktorov…?!

Prečo sa Edko neopýtal Michela, čo s týmito ľuďmi, ktorých je absolútna, drvivá väčšina?! Čo budú robiť s nami, ktorí sme vlastnou životosprávou, vlastnou telesnou imunitou, bezproblémov imúnni voči ich zdravotníckemu „božstvu“ – „modle“ C-19?! Čo bude s nami, čo i napriek tomu, že sa nenecháme zaočkovať ich ďalším „božstvom“ – akýmisi rýchlo kvasenými Covid vakcínami, sme a budeme aj naďalej bezproblémov pripravení prekonať aj túto ich novodobú „medicínsku modlu, božstvo“?! Vybudujú pre nás novodobé Covid koncentračné tábory? Budeme odsunutí na okraj spoločnosti a budeme len na prácu lebo sme absolútne zdraví, ale práva a slobody budeme mať NULOVÉ???

Toto sa mal Edko opýtať Michela a mal pritom stáť pevne na nohách a vzpriamene!!! Igor Matovič by povedal – IDIOT!!!

Hneď nato Edko padá na kolená druhýkrát a opäť ide do hlbokého predklonu! Pred kým? Nuž pred akousi šľachtičnou Ursulou von der Leyenovou, dnes predsedníčkou Európskej komisie. Prečo šľachtičná? Nuž predpona „von der“, v západných monarchiách znamená, že sa nejedná o prostého človeka, ale o človeka ktorý pochádza z urodzeného rodu a teda patrí do vyvolenej ľudskej kasty – medzi šľachticov! A títo šľachtici najlepšie „rozumejú“ prostému ľudu!!!

Takže Edko v pokľaku a hlbokom predklone podáva do rúk tejto šľachtičnej „náš“ Plán obnovy a odolnosti! Šľachtičná ho preberá, vraj dlho „študuje“, potom o ňom spoločne dlho „mudrujú“, nakoniec šľachtičná Edka pohladká po hlávke, pochváli ho, že je tam presne to čo tam šľachtičná a iní „milostiví EÚ darcovia“ chceli mať, pretože „noty“ na vypracovanie takýchto „Plánov obnovy“ prišiel zo šľachtických kruhov EÚ a navrhnúť do „Plánu obnovy“ niečo iné, mimo tieto „noty“ je pre šľachticov a šľachtičné, eurobyrokratov NEKCEPTOVATEĽNÉ!!! Že sa mýlim? Nuž, kde sú v tomto pláne vyčlenené nejaké tie eurá na slovenské hospodárstvo – poľnohospodárstvo? Nuž nie sú!!! Ani cent!!! A vraj iné štáty takéto kapitoly majú! My Slováci, čo sme odjakživa boli vždy agrárne zameraní, tak dnes pod diktátom Bruselu a euro byrokratov, na toto životu najdôležitejšie odvetvie máme zabudnúť lebo, ak budeme hladní, tak oni nás „nasýtia“ tým svojim treťotriednym odpadom, čo by u nich nejedli ani bezdomovci! Nech sa páči pozrite sa načo „milostivo“ môžeme minúť európsky „dar“ v podobe 6 miliárd eur – „Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 170 mil. eur); vzdelávanie (800 mil. eur); veda, výskum a inovácie (700 mil. eur); zdravie (1 450 mil. eur. Koľko z toho pôjde na Covid vakcíny a AG testy? Lebo už teraz sme z vlastných minuli približne 1 miliardu?!) a efektívna verejná správa (1 030 mil. eur). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote približne 6 miliárd eur.“ – Plán obnovy putuje do pripomienkového konania | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk)

A tu na Slovensku sa neoliberálne „objektívne“ média vytešujú, koľko peňazí nám EÚ „daruje“ na obnovu niečoho, čo za ostatný rok cielene zruinovali svojou Covid „pandémiou“!!!

To naozaj Slováci nevidíte, čo je toho zámerom? Zámer je len jeden! Najskôr štáty EÚ politicky, ekonomicky zruinovať! Urobiť ich slabými, aby sa dalo nimi lepšie manipulovať! Následne vytlačiť miliardy a miliardy, prácou nekrytých eur, „milostivo“ im ich poskytnúť, ako „pomoc“, ale nezabudnú uviesť, že môžu byť použité len na to a na to!!! A splácať to budete dlhé desaťročia, ak nie naveky, presne tak, ako to urobili „dobrodinci“ USA administratívy, keď svojou „pomocou“ dvíhali na nohy západnú Európu po II. sv. vojne, akýmsi Marshallovým plánom, ktorý/ktorú tieto západné štáty ešte stále USA nesplatili a vyzerá to tak, že ani nikdy nesplatia lebo USA si opäť vymyslia niečo, čím tieto štáty zruinujú a následne im budú „pomáhať“!!! A zobanie z rúk USA administratívy veselo pokračuje ďalej, ale nie na prospech Európanov, ale jednoznačne na prospech Američanov (rozumej USAčanov)!!!

Ešte jedna dôležitá poznámka k názvu tohto pamfletu, ktorý nás na dlhé desaťročia uvrhne do otroctva západných euro byrokratov a USA administratívy, vraj – „Plán obnovy a odolnosti“. Čo je myslené tým „odolnosti“?! Je tým myslená odolnosť našich poctivo pracujúcich občanov a odolnosť našich budúcich generácií splácať tento Danajský dar (pomoc, dar, ktorá/ý spôsobuje viac starosti, ako radosti!)??? Nuž občan SR, odpovedz si sám.

A na Edka ešte jedna poznámka v tejto súvislosti a jeho pokľaku, predklonu pred šľachtičnou – Ursulou von der Leyenovou. Ako je možné, že Ursula videla tento pamflet, ako prvá dňa 27.4.2021 a až následne dňa 28.4.2021 sa na Slovensku k tomuto pamfletu konala okázalá sláva, keď „naši“ traja najvyšší ústavní činitelia o 14:30 vykonali Slávnostný podpis sprievodného listu k Plánu obnovy a odolnosti SR, adresovaný predsedníčke Európskej komisie, šľachtičnej Ursule von der Leyenovej??? (https://www.vlada.gov.sk//najvyssi-ustavni-cinitelia-sr-podpisu-sprievodny-list-k-planu-obnovy-a-odolnosti-sr/)

Nemal byť zvolený opačný postup? Asi nie. Ja viem, veď do Bruselu môžeme odoslať len to, čo tam bolo vopred schválené lebo inak by sa tým v Bruseli nezaoberal ani vrátnik na vstupe do euro byrokratickej budovy, týchto šľachticov západnej Európy!!!

Nuž a tretíkrát Edko padá na kolená a do hlbokého poklonu, takmer hlavou/čelom narážajúc o zem, keď ho „milostivo“ prijíma akýsi Jens Stoltenberg, bábka v rukách USA administratívy a U.S. ARMY, vraj generálny tajomník NATO. Áno jediná pravda pre mňa osobne je len to, že tento Jens, je naozaj, len tým obyčajným, radovým tajomníkom USA administratívy a U.S. ARMY. Zároveň je tajomníkom tej vojenskej, nie obrannej, ale vyložene útočnej, štvavej aliancie, PAKTU, ktorá/ý tu už nemala/l existovať minimálne od 30. júna 1991, kedy zanikla Varšavská zmluva!!! Lebo toto bola dohoda medi USA a ZSSR!!! Zatiaľ čo Michail Gorbačov (to bola a jeho obrovská politická chyba a dnes si užíva bezstarostný život za US doláre, na USA Floride!) dodržal všetko čo (hlúpo) bez akýchkoľvek záruk, zradnej kapitalistickej protistrane, sľúbil – rozpad východného socialistického bloku, rozpad ZSSR, zánik Varšavskej zmluvy, tak USA podliaci vykonali pravý opak!!! Rozmach NATO po zániku Varšavskej zmluvy bol/je nebývalý…!!! Čoho sa boja, keď ich úhlavný nepriateľ, Varšavská zmluva zanikla??? Sú paranoidný alebo bažia po absolútnej svetovláde??? Pre mňa je odpoveď jasná, je to číslo 2!!!

Takže Edko padá na kolená pred Jensom a dušuje sa, že oni „slovenskí“ NATO zapredanci a „slovenskí“ USA administratíve zapredanci, vykonali všetko tak, ako bolo prikázané! Ba dokonca sme vyhostili aj troch ruských diplomatov lebo pred 7. rokmi akýsi Bulhar, priekupník zo zbraňami čosi nezvládol a ako napotvoru bolo to práve v českých Vrběticích…!!!

A čakajú na ďalšie príkazy! Edko, Ivan, Peter a Zuzana, určite urobia aj nemožné, len aby sme ako USA pudlíci a NATO ratlíci, vykonali všetky potrebné kroky k tomu, aby sme očiernili Ruskú federáciu, ktorá má absolútny leví podiel na oslobodení našej vlasti s pod nemeckého nacistického, fašistického jarma a vyvolali tak, hlavne medzi slovenskou mládežou obrovskú nenávisť k tomuto nášmu, veľmi blízkemu, slovanskému národu, ktorý nám nijako neubližuje a doteraz, teda kým sme „dobrovoľne“ nevstúpili do NATO, to sme radšej mohli vstúpiť do…, nemal žiadnu príčinu, aby nám nejako cielene ublížil!!!

Záver:

To čo robí Eduard Heger a celá jeho, vraj „vládna“ koalícia s absolútnou podporou Zuzany Čaputovej, je pre SR a jej občanov nadmieru NEBEZPEČNÉ!!!

Za veľmi nebezpečné považujem servilnosť Eduarda, ale aj Zuzany, k už takmer v EÚ schválenému genocídnemu, segregačnému Covid pasu!!! Toto sa nesmie stať! Nesmieme dopustiť, aby zdravý občania boli takto genocídne segregovaný a to len preto lebo nemali to „šťastie“ a neochoreli na „nový“ SarsCov-2, len preto lebo nedôverujú žiadnej vakcíne!!!

Títo občania (ja hrdo patrím medzi nich, aj s mojou blízkou a vzdialenou rodinou!) nie sú pre svoje okolie, aj a hlavne, po zdravotnej stránke ničím nebezpečným, ba NAOPAK tým, že po celý čas „pandémie“ C-19 chodili poctivo do práce, vytvárali hodnoty, odvádzali z plnej mzdy všetky zákonom predpísané dane a odvody, hlavne nemocenské a zdravotné, čím zabezpečovali základný nutný chod štátu, taktiež aj naďalej chodia do práce, nezaťažujú zdravotný systém, nie len tým, že nepotrebujú zdravotnícku starostlivosť, ale pre týchto ľudí nie je potrebné míňať peniaze nás všetkých na nezmyselné AG testy, na PCR testy ba ani na „zázračné“ vakcíny, tak takýchto ľudí ideme trestať a vyhnať na okraj spoločnosti???!!!

VEĎ SA NAD TÝM, UŹ KONEĆNE SLOVAĆ ZAMYSLÍ  A ZDRAVÝM ROZUMOM, BEZ STRACHU A STRESU POUVAŹUJ, ČI TOTO JE SPRÁVNE, TAKTO ABSOLÚTNE BEZDôVODNE TRESTAŤ ZDRAVÝCH ĽUDÍ!!!

 

 

Pracuje sa na ďalšom mega podvode na občanoch SR?

09.05.2021

Dnešná „vládna“ despoticko-diktátorsko-tyranská mašinéria, chunta, sa sväto-sväte zadúša, že predčasné PV sú pre ňu absolútne neprijateľné. Presne tak isto sa tvári aj Zuzany Čaputová, ktorá sa ani len málinko nepozastavila nad tým, presne 1. apríla 2021, že vymenováva opäť tú istú vládu, vládu Igora Matoviča, ktorý bol presunutý v rokovacej sále vlády [...]

Ponovembrová-89 mládež, toto je pravda a nie to, čo Vám odkazuje Z. Čaputová a spol. !

08.05.2021

Manipulácia s novodobou históriou Európy, sa začala ihneď po tom, čo v strednej Európe, v štátoch bývalého sovietskeho socialistického bloku, ČSSR nevynímajúc, prevzali moc do svojich špinavých imperialistických, kapitalistických rúk, Západne veľkokapitalistické, buržoázne, neoliberálne sily na čele s USA administratívou. Vtedy, v novembri 1989, si socialisticky [...]

Vysokoškolská študentská rada, hanba Vám, aj všetkým VŠ študentom!

07.05.2021

Som presvedčený, že na napísanie tohto porovnávacieho článku o študentoch z novembra 1989 a o dnešných študentoch – máj 2021 mám kompetenciu, ako málokto! Samozrejme, že nie som jediný, ale asi som dnes jediný, ktorý sa podujal napísať tento naozaj nadmieru kritický článok na našu dnešnú, hlbokým spánkom spiacu, VŠ mládež. Hneď na úvod je potrebné z mojej [...]

Colorado, streľba

Muž zastrelil na oslave šesť ľudí, potom aj seba

10.05.2021 05:50

Šesť dospelých osôb vrátane svojej priateľky zastrelil muž v nedeľu skoro ráno na narodeninovej oslave v americkom štáte Colorado.

navaľný navalnyj

Hlavný lekár z nemocnice v Omsku, kde ležal Navaľnyj, je nezvestný

10.05.2021 05:30

Alexander Murachovskij, od novembra minulého roka minister zdravotníctva Omskej oblasti, sa v piatok nevrátil z poľovačky.

pocasie-10-5-2021

Týždeň kontrastov. Najskôr nás vyfúka horúci vzduch, potom poleje dážď

10.05.2021 00:00

Počasie počas týždňa bude mať dve tváre. Najskôr veľmi horúcu, potom zase mokrú. Kam až stúpnu teploty a kedy sa počasie zlomí?

Výťah

V Bratislave zomrelo dieťa po zaseknutí sa výťahu, žena je ťažko zranená

09.05.2021 19:04

Bližšie okolnosti tejto udalosti sa v súčasnosti preverujú.