Založ si blog

Kto je Z. Čaputová, že rozhoduje za nás? !

Keď 21. marca 2020 po riadnych PV, Zuzana Čaputová vymenovala vládu Igora Matoviča, celkom iste tak konala na základe vôle občanov-voličov SR. Áno, vtedy to bolo legitímne lebo povolebné rozloženie síl v NR SR vzišlo z vôle ľudu, nech už bolo akékoľvek a každý to musel s pokorou prijať – ľud rozhodol! Vtedy Zuzana Čaputová nemala dôvod nevymenovať Igora Matoviča za predsedu vlády SR a nemala dôvod nevymenovať ním navrhnutých jednotlivých členov vlády lebo legitimita všetkých ním navrhnutých ministrov, bola taktiež na základe rozhodnutia občana – voliča v riadnych PV. Iste, niektorí boli spokojní, niektorí boli nespokojní, niektorým to bolo jedno, ale bolo to legitímne! Vtedy Zuzana Čaputová mohla len tušiť, že takáto nesúrodá vláda nemá dlhú trvácnosť a že môžu nastať vo vnútri takejto rôznorodej vládnej koalície vážne rozpory, ktoré vážne poškodia všetkých občanov SR. A tieto nastali! Celý ostatný rok, kedy nás Matovičova vláda gniavila, gniavila bezdôvodne drasticky, despoticky, diktátorsky, kedy svojimi rozhodnutiami doslova ničili životy našich detí, sa na toto všetko Zuzana Čaputová prizerala z úctivej vzdialenosti.

Po roku sa občania SR dostali do tak neutešenej životnej situácie, že ich odpor voči vláde Igora Matoviča dosiahol takej úrovne, že hrozilo, že národ slovenský vezme svoje osudy do svojich rúk a vyjde do ulíc, aby zmietol túto diktátorsko-despotickú chuntu dole! Aj by sa tak stalo, ale táto chunta zbabelcov, despotov a diktátorov, na nich uvalila permanentný núdzový stav, zákaz vychádzania, zákaz zhromažďovania sa, zákaz všetkého a to za jasnej podpory Zuzany Čaputovej! Avšak tlak občanov bol tak veliký, že sa udialo, čo sa udialo a vypočítavci zo SaS a Za ľudí, sa zahrali na falošné demisie, z jasným úmyslom dostať Igora Matoviča nielen z vlády SR, ale z politiky slovenskej, ako takej! A opäť im pri tomto demisnom divadle pomáhala Zuzana Čaputová! Svoj jednoznačný súhlas s ich zámerom, politicky odstrániť Igora Matoviča, vyjadrila vo svojich príhovoroch k odstupujúcim členom vlády, keď nad ich odchodom vyrojila nejednu súcitnú politickú slzu! Preskočím teraz vývoj, ktorý nasledoval, každý kto to sledoval, vie čo všetko „demokratické“ sa udialo a prejdem rovno k 1. aprílu 2021.

Zuzana Čaputová v jeden deň prijíma demisiu Igora Matoviča a následne vydáva do rúk Eduarda Hegera poverenie na zostavenie „novej“, vraj „zrekonštruovanej“ vlády SR! Zuzana Čaputová pravdepodobne celú noc študovala osobnostné profily členov „novej“, „zrekonštruovanej“ vlády lebo ihneď spak ruky, menuje vládu Eduarda Hegera! A teraz ten obrovský rozdiel medzi 21.marcom 2020 a 1. aprílom 2021!

  1. marca 2020 Zuzana Čaputová menuje vládu, ktorá vzišla z riadnych PV. 1.apríla 2021 Zuzana Čaputová menuje vládu, ktorá vzišla zo vzájomného sa vydierania „súdržnej“ väčšinovej parlamentnej koalície. Teda nie takú vládu, ktorá by vzišla z vôle ľudu, ale jednoznačne takú vládu, ktorá vzišla z vydieračskej svojvôle despotov, diktátorov a Zuzana Čaputová bola jediná, ktorá jej dala Ústavnú legitimitu!!! Nie národ slovenský! Nie ľud Slovenskej republiky!

Teda týmto Zuzana Čaputová v plnej miere prevzala zodpovednosť za ďalší osud nás všetkých na seba a neobstoja z jej strany žiadne výhovorky!

Zuzana Čaputová sa najskôr na svojom FB profile vyviňuje spôsobom, že musela takúto vládu vymenovať lebo jej vraj ÚSR prikazuje, že je zodpovedná za riadny chod ústavných orgánov.

Zuzana 1. apríla 2021, o 11:57 hod. na FB doslova píše toto – „Základný zákon Slovenskej republiky mi ukladá, aby som svojím rozhodovaním zabezpečovala riadny chod ústavných orgánov“. Super! Tak Zuzana Čaputová si svoju ústavnú povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov všimla až niečo po vyše roku! To chce Zuzana Čaputová povedať, že ústavne orgány po celý rok 2020 fungovali? A ak fungovali, tak na čí prospech? Veru na prospech väčšiny občanov SR to v žiadnom prípade nebolo!

Jedno vyvinenie sa zo svojho podlého konania voči občanom SR Zuzane nestačilo a preto, aby si očistila svoje, takto politicky pošpinené vnútro, dáva rozhovor pre neoliberálne médium, o ktorom sa opäť pochválila na svojom FB profile.

Zuzana Čaputová ešte v ten istý deň 1. apríla 2021, večer o 20:30 hod. informuje národ slovenský o tom, že pre denník SME.sk poskytla rozhovor, nie len tak hocijakému radovému redaktorovi, „novinárovi“, ale priamo šéfredaktorke tohto neoliberálneho, západne  a USA administratíve orientovaného plátku – Beate Balogovej. Zuzana má odkaz pre občanov SR, neprednesie ho večer, ako svoj príhovor k občanom SR na obrazovkách štátnej RTVS, aby si ho vypočul, každý, kto by o to prejavil záujem, ale sa odovzdá do rúk neoliberálneho plátku a to takým podlým spôsobom vo vzťahu k občanom SR, že kto by sa chcel dozvedieť názor Zuzany Čaputovej na celý tento cirkus ohľadne „rekonštrukcie“ vlády, v ktorom Zuzana Čaputová hraje hlavnú úlohu, tak by si ho musel zaplatením minimálneho poplatku vo výške 4,00 €, odomknúť a prečítať. A teraz pozor, aký je nadpis tohto „exkluzívneho“ rozhovoru – nadpis znie neuveriteľne takto – „Ak by som odmietla vymenovať Matoviča, koaličná dohoda by sa zrútila“

Takže Zuzana Čaputová popiera svoje vyvinenie sa z 11:57, kde tvrdí, že vládu Eduarda Hegera vymenovala preto lebo má povinnosť zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov, tým, že o 20:30 nás informuje že si splnila svoju „ústavnú“ povinnosť a menovaním vlády Eduarda Hegera jednoznačne zabezpečila len a výhradne riadny chod ich ďalšieho, ňou podporovaného, „vládnutia“ rozhádanej „súdržnej“ väčšinovej koalície! A to všetko bez ohľadu na nálady v spoločnosti a na potreby väčšiny občanov SR!!!

Teda Zuzana Čaputová nekonala tak, ako to od nej očakávala väčšina občanov SR, ale, len výhradne tak, ako si to želala rozhádaná parlamentná väčšina a to na základe jednej jedinej podmienky! Tou podmienkou bolo zotrvanie Igora Matoviča vo vláde SR aj naďalej, nech už to bolo na akejkoľvek pozícií!!!  Gratulujem Zuzane Čaputovej k tomu, ako si uplatňuje svoju ústavnú povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov!

Zuzana Čaputová, ak by konala pre blaho národa, tak by demisiu vlády Igora Matoviča bez výhrad prijala, následne by ju v medziach ÚSR poverila ďalším vykonávaním svojich povinnosti až do doby menovania novej vlády. Následne by trvala na tom, že je potrebné v NR SR vykonať také ústavne legislatívne kroky, aby sa v čo najkratšom termíne konali riadne predčasné PV a na základe výsledkov týchto PV, by následne poverila zostavením, teraz už naozaj legitímnej novej Vlády SR, toho, kto by jej garantoval, že má v NR SR väčšinu na podporu takejto vlády!

Ak by z týchto predčasných PV vzišiel, taký výsledok, že by to bol Eduard Heger, ktorý by zagarantoval tieto, na zostavenie novej Vlády SR, všetky ústavne podmienky a prišiel by za Zuzanou Čaputovou z nomináciami na ministrov jeho vlády, presne s takými istými, aké jej predložil teraz, bez konania PV a Zuzana Čaputová by takúto vládu vymenovala, tak by som jej ani v najmenšom nemal čo vyčítať, aj keby som s takou vládou nesúhlasil! Prečo? Nuž preto, žeby konala na základe vôle ľudu – ľud si takto zvolil – ľud si to takto praje – ľud rozhodol!

Ale pýtam sa Zuzany Čaputovej, praje si ľud, občania SR, aby im v nasledujúcom období „vládla“ takto zložená a ňou bez výhrad vymenovaná „Vláda“ SR?

Ja som presvedčený, že nie! Toto moje presvedčenie pramení z toho, že Zuzana Čaputová dostane na stôl, v krátkej dobe túto občiansku výhradu v podobe „žiadosti“ národa slovenského a občanov SR na vypísanie referenda na konanie predčasných PV! Tu bude mať Zuzana Čaputová podľa ÚSR len dve možnosti – buď takéto referendum najneskôr do 30 dní od prevzatia žiadosti na vypísanie tohto referenda vypíše alebo sa k tomu postaví alibisticky, posunie to na ÚSR SR! Ak sa ÚSR vyjadrí, že takéto referendum je v súlade s ÚSR, tak ho Zuzana Čaputová chtiac-nechtiac vypíše a umyje si tuky ako Pilát Pontský – povie, to nie ja, to ÚSR! Alebo ÚSR povie, že nie je takéto referendum v súlade s ÚSR a Zuzana Čaputová povie „sorry“, ale nemôžem!

Je potrebné si uvedomiť, že zákernosť Zuzany Čaputovej, ak by sa rozhodla postupovať cestou rozhodnutia cez ÚSR, tkvie v tom, že ÚSR v tomto neplynie žiadna zákonná ani ústavná lehota a teda by sa pri dnešnom zložení ÚSR, mohlo celkom kľudne stať, že ÚSR by svoje možno aj kladné stanovisko síce vyriekol ku konaniu takéhoto referenda, ale učinil by tak v čase, kedy by sa už takéto referendum nemohlo uskutočniť lebo Ústava SR o konaní referenda hovorí aj toto – v Čl. 97.ods.(1) – „ Referendum sa nemôže konať v období kratšom ako 90 dní pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.“

Nuž a keď si zoberieme, že príprava na konanie, aj referenda, trvá minimálne 6 mesiacov, tak ÚSR by mohol o podaní Zuzany Čaputovej o konaní referenda o predčasných voľbách, kľudne rozhodnúť, aj keď kladne, niekedy na jar 2023 a už by nebolo možné takéto referendum podľa ÚSR uskutočniť!!! (ovca celá aj vlk sýty?!)

Takže na záver sa pýtam ešte raz – Kto je Zuzana Čaputová, že 1.4.2021 rozhodla za nás, keď nemala na to od nás žiaden mandát?! My sme jej nedali mandát na zostavenie takejto, väčšinou občanmi SR odmietanej „novej“, „zrekonštruovanej“ Vlády SR! Občania o tejto „Vláde“ SR nerozhodli v riadnych PV!!! Rozhodlo sa o nej v zákulisí, v zákulisných špinavých politických hier a táto „Vláda“ SR má len jeden jediný cieľ, aj naďalej bezdôvodne gniaviť tento, už aj tak zúbožený národ slovenský lebo všetci jej „noví“ členovia sú niekým, pravdepodobne, už dostatočne podchytení, aby pokračovali v nastúpenej ceste permanentnej „pandémie“ Covid-19, neustálemu AG a PCR testovaniu, neustálemu noseniu respirátorov, „dobrovoľnému“ povinnému očkovaniu, proti ich vôli a pod. diktátorsko-despotické maniere!!!

A žiadať nás, aby sme sa v tieto Veľkonočné dni utíšili, keď nás zavreli bezdôvodne do našich príbytkov, keď nám zakázali vyjsť do voľnej, jarnej prírody, tak kde my uznáme za vhodné, sa nadýchať čerstvého vzduchu, naberať D3 s priamych slnečných lúčov, je FARIZEJSTVO nad FARIZEJSTVO!!!

Toto už Zuzana Čaputová zo seba nezmyje, nech by sa vyviňovala, alibistický, ako koľvek!!!

 

Pracuje sa na ďalšom mega podvode na občanoch SR?

09.05.2021

Dnešná „vládna“ despoticko-diktátorsko-tyranská mašinéria, chunta, sa sväto-sväte zadúša, že predčasné PV sú pre ňu absolútne neprijateľné. Presne tak isto sa tvári aj Zuzany Čaputová, ktorá sa ani len málinko nepozastavila nad tým, presne 1. apríla 2021, že vymenováva opäť tú istú vládu, vládu Igora Matoviča, ktorý bol presunutý v rokovacej sále vlády [...]

Ponovembrová-89 mládež, toto je pravda a nie to, čo Vám odkazuje Z. Čaputová a spol. !

08.05.2021

Manipulácia s novodobou históriou Európy, sa začala ihneď po tom, čo v strednej Európe, v štátoch bývalého sovietskeho socialistického bloku, ČSSR nevynímajúc, prevzali moc do svojich špinavých imperialistických, kapitalistických rúk, Západne veľkokapitalistické, buržoázne, neoliberálne sily na čele s USA administratívou. Vtedy, v novembri 1989, si socialisticky [...]

Vysokoškolská študentská rada, hanba Vám, aj všetkým VŠ študentom!

07.05.2021

Som presvedčený, že na napísanie tohto porovnávacieho článku o študentoch z novembra 1989 a o dnešných študentoch – máj 2021 mám kompetenciu, ako málokto! Samozrejme, že nie som jediný, ale asi som dnes jediný, ktorý sa podujal napísať tento naozaj nadmieru kritický článok na našu dnešnú, hlbokým spánkom spiacu, VŠ mládež. Hneď na úvod je potrebné z mojej [...]

koronavírus, India

ONLINE: Niektoré ľudnaté krajiny desí ako vírus ničí Indiu

10.05.2021 07:00

Ľudnaté krajiny sveta, ktoré bojujú s rastúcim počtom prípadov nákazy koronavírusom, s obavami hľadia na katastrofu, ktorá teraz ničí Indiu.

Colorado, streľba

Muž zastrelil na oslave šesť ľudí, potom aj seba

10.05.2021 05:50

Šesť dospelých osôb vrátane svojej priateľky zastrelil muž v nedeľu skoro ráno na narodeninovej oslave v americkom štáte Colorado.

navaľný navalnyj

Hlavný lekár z nemocnice v Omsku, kde ležal Navaľnyj, je nezvestný

10.05.2021 05:30

Alexander Murachovskij, od novembra minulého roka minister zdravotníctva Omskej oblasti, sa v piatok nevrátil z poľovačky.

pocasie-10-5-2021

Týždeň kontrastov. Najskôr nás vyfúka horúci vzduch, potom poleje dážď

10.05.2021 00:00

Počasie počas týždňa bude mať dve tváre. Najskôr veľmi horúcu, potom zase mokrú. Kam až stúpnu teploty a kedy sa počasie zlomí?