Založ si blog

Zuzana Čaputová hrubo znevážila Ústavu Slovenskej republiky!

A nielen znevážila, ale ju aj brutálne pošliapala, ba dokonca, podľa môjho názoru a presvedčenia jej doslova a do písmena napľula „do tváre“!!! Je potrebné si uvedomiť a mať to neustále na pamäti, že Ústava SR, je pre nás všetkých, právnou „Bibliou“, podľa ktorej sa v našom štáte nesmie udiať nič, čo by sa vymykalo jej rámcu! Pretože platí – všetko, čo nie je v súlade s Ústavou SR, ako keby neexistovalo, po právnej stránke veci.

Skôr, ako prejdem k podstate môjho názorového článku, je nevyhnutné nazrieť do nedávnej minulosti a zároveň musím uviesť jednu veľmi dôležitú vec. Ja neposudzujem, ani nehodnotím Zuzanu Čaputovú, ako súkromnú osobu. Mňa súkromie Zuzany Čaputovej nikdy nezaujímalo, nezaujíma a ani zaujímať nebude!

Ale čo ma zaujíma a bude zaujímať, je jej výkon funkcie najvyššieho ústavného činiteľa našej republiky, nášho štátu! A keďže je táto funkcia volená priamo občanmi SR, tak jednoznačne, nám občanom SR, aj priamo podlieha a je našou povinnosťou denno denne sledovať jej správanie, jej konanie resp. nekonanie!

Zuzanu Čaputovú som ako oprávnený volič SR začal podrobnejšie vnímať v čase, kedy sa okolo nej a Roberta Mistríka začal vtedy opozičný obchod, kto by mal byť jediným opozičným kandidátom na prezidenta SR v prezidentských voľbách 2019. Pokiaľ súperili, ako dvaja samostatní kandidáti, tak to bolo, ako tak v poriadku. Avšak od chvíle, kedy sa vtedajší „demokratický“ opozičníci „dohodli“ (pravdepodobne na tej dohode trval niekto iný. Žeby spoza hraníc SR?), na tak absurdnej veci, že ich spoločným kandidátom bude ten, ktorý bude mať väčšie volebné preferencie, som spozornel a jednoznačne som za tým videl akýsi mimo štátny zámer. Takže pre nich nebolo rozhodujúcim kritériom, odbornosť, morálka a iné dôležité atribúty pre výkon funkcie prezidenta, ale jediným ich hodnotiacim kritériom bolo, kto bude mať väčšie prieskumné preferencie, tak sa následne, ten s nižšími preferenciami, vzdá v prospech toho druhého. Niečo neskutočné, niečo absolútne amorálne, hlavne ak sa tak udialo tesne pred koncom predvolebnej prezidentskej kampane! Nuž čo, kto sa tomu vtedy najviac potešil? Áno, boli to „objektívne“ prieskumné agentúry na čele s AKO, FOCUSOM, ale aj MEDIAN.SK, ktoré si jednoznačne prišli na svoje. Nuž a „objektívny“ prieskum verejnej mienky, na základe ešte „objektívnejších“ médií určil, že spoločným kandidátom bývalej „demokratickej“ opozície bude Zuzana Čaputová a čo nasledovalo potom, je nám všetkým úplne jasné! Od tej chvíle som na Zuzanu Čaputovú, ako političku začal nazerať, ako na osobu, ktorá nie je hodná výkonu nášho najvyššieho ústavného činiteľa. Lebo stať sa víťazom volieb na základe politického kupčenia a na základe zákulisných ťahov, aj prostredníctvom prieskumných agentúr a hlavne „objektívnych“ médií, je amorálne a odsúdeniahodné!!!

Čas mi dáva za pravdu lebo „výkon“ Zuzany Čaputovej na pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR je viac než žalostný! Zuzana Čaputová, tam kde by konať mala, nekoná a tam kde by mala mlčať nemlčí! Jej názory nie sú také, ktoré by mali byť na osoh nás všetkých, pravdepodobne sa necháva niekým manipulovať a jej verejný výstup je pre SR katastrofálny.

Jej posledné konanie, je nielen katastrofou pre všetkých občanov SR, ale ja ho hodnotím, ako jednoznačné pošliapanie, zneuctenie Ústavy SR!

Čo také hrozné vykonala? Nuž toto!

Zuzana Čaputová si pravdepodobne myslí, že keď svoju tvár prepožičala na akúsi vakcinačnú kampaň, že je to v poriadku. Nuž nie je! Zuzana Čaputová si musí uvedomiť, že všade tam, kde vystupuje oficiálne, teda nie súkromne, tak tým nedáva na verejnosť svoju tvár, ale jednoznačne reprezentuje úrad, pozíciu nášho najvyššieho ústavného činiteľa! Teda, ak sa Zuzana Čaputová rozhodla, že bude vystupovať v akejsi vakcinačnej kampani, ktorá pre mňa jednoznačne predstavuje reklamu na očkovaciu vakcínu, tak to mala vykonať výhradne, ako súkromná osoba a nie ako najvyšší ústavný činiteľ SR!!! Absolútne je neprípustné, aby prezident/ka SR vystupoval/la v akejkoľvek reklame, nech už to nazveme akokoľvek inak napr. Vakcinačná kampaň a pritom použiť slogan – „Vakcína je sloboda vo všetkom, čo je pre nás dôležité“. Niečo neskutočné! Týmto Zuzana Čaputová ma už definitívne presvedčila a utvrdila v mojom doterajšom názore na ňu, ako na najvyššiu reprezentantku nášho štátu, že nie je hodná na tejto pozícií zotrvať, ani tú povestnú minútu! Tak Zuzana Čaputová postavila na piedestál, pred Ústavu SR, akúsi vakcínu! Akú? Nuž pri jej hodnotovom nastavení a politickom svetonázorovom nastavení, asi tým nemyslela ruskú, čínsku vakcínu, ale jednoznačne tú americkú a podľa môjho presvedčenia, tým vedome robila a robí reklamu USA farmaceutickému priemyslu!

Nuž pripomeniem Zuzane Čaputovej, že slobodu nám zaručuje jedine a výhradne len a len Ústava SR!

Pripomeniem jej tieto články z nášho Zákona zákonov. Hneď v preambule sa píše, že sa v našom štáte usilujeme, aby sme všetci mali – „…záruku slobodného života…“! Podľa Zuzany Čaputovej nám to zaručí len USA vakcína!

Čl.1, ods.(1) – „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo“ – rozumie Zuzana tomu, že na žiadnu ideológiu, ani na tú americkú vakcinačnú?!

Čl.12, ods.(1) – „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“ Pýtam sa Zuzany Čaputovej, tú slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach, mi dáva vakcína alebo Ústava SR?!

Čl.16, ods.(1) – „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom“ Pýtam sa Zuzany, je očkovanie proti C-19 ustanovené zákonom? Ak nie, tak potom na základe tohto článku Ústavy SR, jednoznačne platí, že nedotknuteľnosť mojej osoby a môjho súkromia, do ktorého jednoznačne patrí aj moje slobodné, osobné rozhodnutie či sa dám alebo nedám zaočkovať, je zaručená!!!

Čl.17, ods.(1) – „Osobná sloboda sa zaručuje“. Pýtam sa Zuzany Čaputovej platí, že nad týmto článkom Ústavy SR, je jej výrok, reklamný slogan, že „Vakcína je sloboda…“? a teda Čl.17, ods.(1) našej Ústavy nadobudne, pre každého občana SR platnosť, až vtedy, keď bude zaočkovaný USA vakcínou???

Čl.19, ods.(1) a (2) – „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.“ a „Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.“ Nuž podľa toho čo tvrdí Zuzana v predmetnej vakcinačnej kampani, reklame, toto všetko neplatí, až pokiaľ nám túto slobodu nezaručí jedine USA vakcína!!!

Čl.23, ods.(1) – „Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.“ – omyl vážený občan, volič SR! Nie, toto ti nezaručuje naša Ústava, ale podľa Zuzany Čaputovej jedine USA vakcína lebo ak nebudeš „dobrovoľne“ zaočkovaný, tak o slobode pohybu a pobyte môžeš len snívať!

Čl.26, ods.(1) – „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené“. Aj tu podľa Zuzany platí, že toto ústavne právo môžeš mať až vtedy, keď budeš zaočkovaný USA vakcínou! A zároveň sa pýtam, potom, keď už budem „dobrovoľné“ zaočkovaný a už budem mať právo na informácie, potom nám Zuzana Čaputová povie všetky informácie okolo USA vakcíny, aj tie ktoré sú dnes povinne tabu? Teda potom už budem mať právo na informácie o nežiaducich, vedľajších účinkoch, tejto ňou propagovanej USA vakcíny? Dovtedy NIE???

Čl.26. ods.(3) – „Cenzúra sa zakazuje“. Tu sa tak isto pýtam Zuzany Čaputovej, je alebo nie je cenzúra to, že sa v médiach len veľmi málo a aj keď niečo povie, napíše o nežiadúcich účinkoch tejto USA vakcíne, tak je to hneď popreté resp. zosmiešnené! Toto nie je cenzúra???

Čl.27, ods.(1) – „Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.“ Pýtam sa Zuzany, toto petičné právo, ktoré dnes tak straší „vládnu“ diktatúru, budeme mať resp. ho nadobudneme, až keď sa necháme „dobrovoľne“ zaočkovať USA vakcínou? Inak NIE???

Atak ďalej a tak ďalej.

A Zuzane Čaputovej dávam do pozornosti ešte jedno znenie našej „biblie“ všetkých zákonov!

Je ním Čl.103, ods.(5) –„Prezident nesmie vykonávať inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť a nesmie byť členom orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.“ Isteže, nemôžem tvrdiť a ani tak nečiním, žeby Zuzana Čaputová za svoj reklamný výkon v predmetnej vakcinačnej kampani prevzala nejakú odmenu, hlavne, ak si na stránkach Ministerstva zdravotníctva prečítame, že síce celá táto vakcinačná kampaň, nás daňových poplatníkov stála viac, ako 80 000 eur!!!, ale žiaden s vystupujúcich nebol za to odmenený a všetci to robili grátis lebo také je ich vnútorné presvedčenie! Tak sa pýtam, čo potom bolo také drahé na tejto kampani? Uvedomuje si niekto, že pri dnešnej priemernej mzde na Slovensku, ktorá je zhruba 1100€/mesiac, by musel slovenský občan s takouto priemernou mzdou pracovať až 6 rokov, 72 mesiacov a nemať žiadne výdavky, aby sa dopracoval k takejto odmene? A pritom mesačná mzda väčšiny občanov SR ani zďaleka nedosahuje výšku priemernej mzdy v našom národnom hospodárstve!

Vrátim sa späť k Zuzane Čaputovej. Nie, Zuzana Čaputová nemusela byť odmenená finančnou čiastkou, ale jej odmena môže spočívať v inom. V čom? Nuž napríklad v tom, že sa jej neustále budú pripisovať, a zverejňovať „objektívne“ prieskumy verejnej mienky o obľúbenosti našich politikov a Zuzana bude mať čím ďalej, tým väčšiu „obľúbenosť“ medzi občanmi-voličmi SR a tá bude u nej úmerne rásť, až do konania nasledujúcich prezidentských volieb, kedy sa jej pripíše značná časť zásluh na „porazení“ hnusoby C-19 lebo v čase „dobrovoľnej“ vakcinácie, USA vakcínou bez vedľajších účinkov, stála Zuzana Čaputová na tej „správnej“ strane a jej prezidentské predvolebné preferencie vyskočia možno aj nad 100%! Nečuduj sa občan SR, že to môže byť aj nad 100 %, veď predsa Zuzana požíva veľkú obľúbenosť aj v zahraničí hlavne a výhradne, len na západ od našich hraníc presahujúcich aj Atlantik!!!

V tejto súvislosti s Čl. 103, ods.(5), vyššie citovaného, dávam Zuzane Čaputovej a všetkým občanom SR, ktorí „súhlasia“ s jej výkonom funkcie nášho najvyššieho ústavného činiteľa, do pozornosti hlavne Čl.103 a jeho ods.(3), ktorý znie –„Prezident sa môže kedykoľvek svojej funkcie vzdať; jeho funkčné obdobie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia tohto rozhodnutia predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky.“

Pri tomto rozhodnutí, pre Slovensko tak prepotrebnom a žiadúcom, by Zuzana Čaputová nemala mať žiadnej prekážky, pretože, ako sama tvrdí v reklamnej vakcinačnej kampani na USA vakcínu – „Vakcína je sloboda“. A keďže Zuzana Čaputová bola už aj druhýkrát zaočkovaná touto „božskou“ vakcínou „bez“ vedľajších účinkov, nadobudla absolútnu slobodu, ktorú nám ostatným, nezaočkovaným neposkytuje, nezabezpečuje, podľa Zuzany, ani samotná Ústava Slovenskej republiky, pokiaľ sa nenecháme tiež „dobrovoľne“ zaočkovať proti C-19!!!

Záver:

Odkazujem Zuzane Čaputovej a všetkým tým, ktorí sa podieľali na tejto zavádzajúcej, hlúpej, propagandistickej vakcinačnej kampani a všetkým tým, ktorí s takouto propagandou bezvýhradne súhlasia, že moja sloboda sa neriadi a nie je mi zaručená tým, či sa dám alebo nedám zaočkovať nejakou neistou USA vakcínou, ale ani ruskou, či čínskou, ale moja sloboda sa dnes výlučne riadi a je mi zaručená výhradne znením Ústavy Slovenskej republiky a musíme konať rýchle, aby ju dnešná diktátorská chunta nezmenila a následne Zuzana Čaputová bez mihnutia oka podpísala lebo diktátor Igor Matovič a spol. za pomoci Zuzany Čaputovej, sú schopní si svojou ústavnou väčšinou, ktorú dnes v NR SR majú, odhlasovať aj takú zmenu našej Ústavy, kde sa všetky články, ktoré zaručujú občiansku, ľudskú, politickú slobodu, podmienia v zmysle Zuzaninho reklamného sloganu – „…ale len vtedy, ak bude občan zaočkovaný tou vakcínou, ktorú určí Úrad verejného zdravotníctva a nato postačí obyčajná vyhláška hlavného hygienika“!!!

Bodka na záver:

Tak trochu na „odľahčenie“. Včera na pamiatku zosnulého herca Andreja Hrica, uviedla RTVS staršiu slovenskú komédiu (dnes takéto umelecké dielo nemôžeme od RTVS očakávať ani vo sne!) „Sladké starosti“ a pripomenuli mi, že dnešná USA vakcína je presne tak „kvalitná“, ako ten „papalašsky“ nápoj v tomto filme s názvom „debušé“ ! Tento nápoj chutil jeho objednávateľovi, až do tej chvíle, kým náhodou nezazrel, ako sa v zákulisí reštaurácie autenticky pripravuje a že jeho najhlavnejšou, „najkvalitnejšou“ surovinou, ktorá predmetnému „debušé“ dodávala tu „pravú“ autentickú chuť, nebolo nič iné, ako obyčajná JAR na umývanie riadu! Nuž a ja v tomto kontexte vnímam, na základe všetkých „objektívnych“ dostupných informáciách, najme o USA vakcíne proti C-19, že aj táto vakcína je dnes pre nás akési „debušé“ a bude ním, až pokiaľ sa naozaj nedozvieme pravdu, celú pravdu o zložení tejto vakcíny a hlavne o jej vedľajších nežiadúcich účinkoch a dovtedy, kým sa tak nestane, nám budú poniektorí, na čele so Zuzanou Čaputovou tvrdiť, že toto, čo nám chcú „dobrovoľne“ dostať do našich žíl, je to najlepšie a najkvalitnejšie „DEBUŠÉ“!!!

Na „zdravie“, Zuzana Čaputová!!!  Ja ďakujem, neprosím si, v tomto som abstinent!!!

 

 

 

 

 

 

Vláda SR, momentálna naj priorita je okamžite zbaviť RTVS brutálneho progresivizmu!

23.02.2024

Áno, toto je dnes naj priorita lebo to, čo sa už tu dnes deje na našom milovanom Slovensku už nie je normálne! To, že zapredanecké média, všetky bez výnimky, sú presiaknuté progresivistickou mašinériou, tak je hádam jasné už každému, ktorý myslí vlastnou hlavou! Za zapredanecké média, ktoré vlastnia súkromné subjekty zodpovedá ich vlastník. Áno a tiež si na našej [...]

Čaputová z tohto pokryteckého farizejstva, sa už nijako nevyseká!

22.02.2024

Čaputová a jej naklonené zapredanecké média, ako aj celé PS spolu so západom platenými politickými mimovládkami, si myslia, že my občania SR sme tak naivní a tak hlúpi, že im uveríme tie ich bludy a manipulácie! Nuž veru nie! Neskutočne sa mýlia! Nie všetci sa necháme ohlupovať nie len nimi samotnými, ale hlavne zapredaneckými médiami, ktoré ich chránia ako oko [...]

Europoslanec Hojsík a jeho dôkaz o farizejskom pokrytectve jeho PS k Ukrajine a Ukrajincom!

22.02.2024

PS útočí na legitímne zvolenú Vládu SR a vládnu koalíciu a ich útok naberá na intenzite skrze im naklonených zapredaneckých médií. PS malo (pokyn?) podľa ich donorov vyhrať ostatné PV 2023, ale ani jasná a jednostranná zapredanecká mediálna podpora a ich člena Čaputovej z „prezidentského“ paláca, im k takémuto triumfálnemu výsledku nepomohlo! A tak teraz, je [...]

Katarína Mathernová, Richard Dírer

ta3 v Kyjeve: Noc bola pokojná. Veľvyslankyňa Mathernová: Ukrajinci sú odolní a vynachádzaví

24.02.2024 08:45

Život pre Ukrajincov napriek vojne ide ďalej, nechcú byť ustráchaní, povedala pre ta3 Katarína Mathernová, veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine.

Stoltenberg, NATO

VIDEO: NATO a Slovensko budú Ukrajinu podporovať na každom kroku

24.02.2024 08:00

Severoatlantická aliancia priamo vojensky nepodporuje Ukrajinu v jej boji proti ruským agresorom. No NATO sľubuje Kyjevu pokračujúcu pomoc.

Rubymar, Jemen, Červené more, jemenskí povstalci, Húsíovia

Z lode poškodenej jemenskými rebelmi unikla ropa, škvrna má takmer 30 kilometrov

24.02.2024 07:27

Z nákladnej lode Rubymar, ktorú v nedeľu v úžine Báb al-Mandab vážne poškodil útok jemenských povstalcov, unikla ropa.

oceliarne, lipetsk

ONLINE: V ruských oceliarňach horelo, požiar spôsobil nálet dronov. Šojgu na výročie vojny navštívil ruské veliteľstvo na Ukrajine

24.02.2024 06:55, aktualizované: 09:15

Oceliareň, patriaca jednému z najbohatších Rusov Vladimirovi Lisinovi, svoje výrobky dodáva aj zbrojovkám vyrábajúcim rakety a strely s plochou dráhou letu.