Založ si blog

Z. Čaputová opäť na strane neústavnosti a nezákonnosti ! Najskôr malý záblesk, teraz absolútna tma!

Zuzana Čaputová to opäť nevidí, nechce to vidieť alebo to nesmie vidieť ?! Zuzana nevidí, že absolútna väčšina z tých tisícov statočných Oravákov a Bardejovčanov, čo v sychravom počasí, aj niekoľko hodín stáli v radoch na Matovičove otestovanie, tam nestáli dobrovoľne a z vlastnej vôle, ale len preto lebo museli. (Úprimne klobúk dole. V žiadnom prípade to nevnímam, ako vašu zbabelosť, ale jednoznačne len a len ako vašu zodpovednosť k vašim rodinám a nie voči Matovičovi!) Lebo „dobrovoľnosť“ bola podmienená obmedzením resp. zákazom, zákazmi?! Najzákladnejšim obmedzením, lepšie napísané zákazom, je nemožnosť ísť do zamestnania, aj keď ste absolútne zdravý. A zdravý je každý občan, ktorý sa cíti dobre, nemá zvýšenú telesnú teplotu, nekašle, nesmrká, nepociťuje únavu, nebolia ho kĺby atď. atď. A hlavne, ak ho za práceneschopného neuznal jeho ošetrujúci lekár !!!

Zuzana Čaputová mala malý záblesk potom, ako ju Igor Matovič drzo, diktátorsky cez TB informoval o rozhodnutí použiť jej podliehajúce OS SR, na svoj hokus-pokus pod názvom „plošné testovanie“ všetkých občanov SR a podmienil to tým, že kto nepôjde, tak mu nebude poskytnutá iná ako základná zdravotná starostlivosť (potom to menil zo dňa na deň) !!! Tu sa Zuzana cez FB ozvala, že dobrovoľnosť nemôže byť podmienená žiadnou podmienkou. Súhlas ! Nato prišiel Matovič s nariadením vlády SR, kde nielenže „dobrovoľnosť“ podmienil účasťou na plošnom testovaní, ale ešte pritvrdil a drastickým spôsobom obmedzil osobnú slobodu všetkých, ktorí nebudú mať negatívny antigénový test na C-19 !!! Čo na tom, že tieto testy nie sú podľa návodu (príbalový leták) určené na testovanie bezpríznakových ľudí, čo na tom, že nitrianska nemocnica prostredníctvom lekára Petra Visolajského (mimochodom člen ústredného krízového štábu) zverejnila, výsledky „úspešnosti“ Matovičových antigénových testov. Výsledky ukázali, šokujúci výsledok. Najskôr otestovali všetkých 380 pacientov kvalitnejšími PCR testami (tiež nie 100%). Z nich u šiestich (6) zistili, že sú C-19 pozitívny. Následne všetkých týchto šiestich pozitívnych otestovali Matovičovými antigénovými testami a tieto ukázali pozitivitu, len resp. „až“ u jedného a ostatný, ktorí boli jednoznačne PCR testami označený za pozitívnych (teda infikovaných) na C-19, tento antigénový test vyhodnotil, ako NEGATÍVNY !!! Takže, ak by neležali v nemocnici na inú diagnózu, tak by mali certifikát na základe Matovičových antigénových testov „NEGATÍVNY“ a v rámci Lockdawnu by sa mohli voľne pohybovať a nemuseli by byť v domácej izolácií, karanténe, domácom väzení, ako ten jeden, ktorého Matovičov antigénový test označil za pozitívneho !!!

Ani po takomto jasnom vyvrátení nitrianskou nemocnicou o tom, že plošné testovanie všetkých občanov SR Matovičovými antigénovými testami je nezmysel a je nebezpečnejšie, ako keby sa nevykonali vôbec, sa Zuzana Čaputová, k celému tomuto Matovičovému šialenstvu zachovala, tak ako sa od nej „očakáva“ ! Okamžite zabudla nato, že sa zastrájala o tom, že dobrovoľnosť nemôže byť založená na trestaní a na svojom FB profile napísala – „…Oceňujem preto mimoriadne úsilie a nasadenie zdravotníkov, armády, samospráv, aj trpezlivosť a záujem ľudí na Orave a v Bardejove o pilotný projekt testovania. Je to pre nás cenná skúsenosť do ďalších dní. Máme spoločnú túžbu po zdraví a po normálnom živote. V nasledujúcich dňoch však máme aj silnú spoločnú zodpovednosť. Chráňme seba a ochránime všetkých.“ Týmto sa vo vzťahu k všetkým občanom SR ponorila do absolútnej politickej tmy. Tmy, bez zodpovednosti za to, čo tu s týmto národom a občanmi DR vystrája Igor Matovič a spol. !!!

Takže ani jediné slovko o tom, že antigénové testy sú absolútne nepresné a na takúto akciu nepoužiteľné ! Ani slovko o tom, že pilotné pokusne „zvieratká“ na Orave a Bardejove, boli k tomuto kroku prinútené tým, že od zajtra 26.10.2020 nemôžu z domu bez „certifikátu“ – NEGATÍVNY, ísť do práce a nikde tam, kde im to vládne nariadenie zakazuje ! Farizejský oceňuje ich záujem o testovanie a pritom musí vedieť, že absolútna väčšina tam nešla z vlastného presvedčenia, ale preto, aby mohli ísť do práce lebo inak by nemohli uživiť svoje rodiny, išli tam preto lebo ich zamestnávateľ (aj písomne) „demokraticky“ vyzval, že ak nepôjdu na testovanie a tým pádom budú musieť ostať doma, tak v lepšom prípade prídu o časť mzdy a v horšom prípade prídu aj o zamestnanie ! Toto je Zuzana Čaputová, dôvod ich „uvedomelosti“ ísť sa „dobrovoľne“ testovať a vy spolu s Igorom Matovičom a spol. sa z toho farizejský vytešujete za absolútnej podpory „objektívnych“, vám naklonených médií, RTVS nevynímajúc ! Toto je diktátorská PROPAGANDA !!!

Týmto svojim statusom na FB sa Zuzana Čaputová pridala na stranu neústavnosti a nezákonnosti a ako hlava štátu plne zlyhala. Takže Zuzana Čaputová, nechajte si od vašich poradcov vysvetliť tieto základné  ústavné a zákonné otázky a odpovede, ktoré sú garantované všetkým občanom SR a sú neodnímateľné!

Ústava SR, Čl. 12, ods.(1) – „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“ – Zuzana Čaputová, nútené testovanie obmedzuje moju slobodu, dôstojnosť a práva ? Jednoznačne ÁNO !!!

Ústava SR, Čl.13, ods.(4) – „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“ – Zuzana Čaputová, na základe dôkazov nitrianskej nemocnice o absolútnej chybovosti Matovičových antigénových testov, môžeme hovoriť o zmysluplnosti takéhoto celoplošného testovania ? Jednoznačne NIE !

Zákon 576/2004 – O zdravotnej starostlivosti…, jednoznačne, okrem iného, hovorí toto –

  • 12a – Dočasná pracovná neschopnosť – ods.(1) – „Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár…“ – Zuzana Čaputová, keď ma Matovičov test označí za pozitívneho, tak sa tento test stáva náhradou za môjho ošetrujúceho lekára a na základe takéhoto pofiderného testu mám nariadenú práceneschopnosť ?! Štátom a zamestnávateľom uznanú, ako keby mi ju určil môj ošetrujúci lekár, mnohokrát na základe nespočetných iných lekárskych vyšetrení – rôzni špecialisti, odobratie moču, stolice atď. atď. A keď sa naozaj dobrovoľne a slobodne, ako bezpríznakový nezúčastním takéhoto nezákonného testovania, tak budem tiež uznaný, ako práce neschopný lebo musím ostať doma, ale tentokrát už bez nároku na s tým spojené finančné náhrady ?! Jednoznačne NIE !!!
  • 19 – Vedenie zdravotnej dokumentácie, ods.(1) – „Vedenie zdravotnej dokumentácie je získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie údajov podľa odseku 2…“ – Zuzana Čaputová, mám povinnosť okamžite, ako mi bol vykonaný Matovičov test utekať za svojim ošetrujúcim lekárom a oznámiť mu „správny“ výsledok testovania, aby to podľa zákona zapísal do mojej zdravotnej dokumentácie ?! Určite ÁNO !!!
  • 21 – Zápis do zdravotnej dokumentácie, ods.(5) – „Zápis v zdravotnej dokumentácii podľa § 20 ods. 2 a 3 musí byť pravdivý a čitateľný.“ – Zuzana Čaputová, je výsledok Matovičových testov pravdivý ? Určite NIE !!!
  • 22 – Zabezpečenie a uchovanie zdravotnej dokumentácie, ods.(3) – „Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii podľa § 20 ods. 2 a 3 nemali prístup iné osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci.“ – Zuzana Čaputová, na základe tohto článku, tohto zákona, môže odo mňa policajt na ulici pýtať doklad o mojom zdravotnom stave, ak bude odo mňa požadovať, aby som mu predložil pochybný certifikát ešte pochybnejšieho Matovičovho testu o negativite na C-19 ?! Absolútne NIE !!!
  • 26, ods.(4) –„Biomedicínsky výskum možno vykonať len vtedy, ak neexistuje porovnateľne efektívna alternatíva a takýto výskum“ – za a) – je vedecký zdôvodnený, za b) – spĺňa všeobecné akceptovateľné kritéria vedeckej kvality, za c) – sa vykoná pod vedením kvalifikovaného výskumného pracovníka v súlade s príslušnými vedeckými a etickými princípmi,“ – Zuzana Čaputová, spĺňajú tieto veľmi závažne kritéria Matovičové celoplošné testy ?! Absolútne NIE !!!

Trestný zákon č. 300/2005 Z.z., §53 – Trest domáceho väzenia, ods.(1) – „Trest domáceho väzenia až na dva roky môže súd uložiť páchateľovi prečinu, ak…“ – Zuzana Čaputová, ak sa nezúčastním Matovičovho testovania, tak Matovič nariadil, že musím povinne ostať doma, na teraz minimálne týždeň. Môžeme toto považovať za Domáce väzenie ?! Jednoznačne ÁNO !!! Má právo uložiť občanovi SR Domáce väzenie, len a jedine súd SR a to na základe mnou spáchaného, dokázaného trestného činu ?! Jednoznačne ÁNO !!! Ak som sa dobrovoľne nezúčastnil pochybného, nebezpečného Matovičovho testovania, dopustil som sa trestného činu ?! Jednoznačne NIE !!!

A takýchto nezákonnosti a neústavnosti, Zuzana Čaputová, sa Igor Matovič v spojení s celoplošným testovaním dopustil neúrekom ! Je potrebné si to dopodrobna naštudovať, čo by pri vašom právnickom vzdelaní nemal byť problém ! + máte množstvo kvalitných poradcov !!!

Ja súhlasím, že Prezident/ka SR nemá priamu právomoc odvolať vládu SR, ak táto má v NR SR zaručenú bezpečnú obyčajnú väčšinu, nebodaj ak má, ako dnes v NR SR ústavnú väčšinu. Ale má jednoznačne kompetenciu a hlavne povinnosť, ak vidí, že vláda prekračuje rámec Ústavnosti a zákonnosti platných na území SR, aj v rámci platných zákonov EÚ, obzvlášť, ak toto vláda SR koná vedome, nato občanov SR upozorniť. Upozorniť a veľmi rázne, kriticky otvorene pomenovať, ale nie na svojom FB profile, ale minimálne na obrazovkách RTVS a samozrejme aj v pléne NR SR – Správou o stave spoločnosti – a takto zabezpečiť, aby sa na území SR zamedzilo takýmto diktátorským spôsobom. To neznamená, že ak akákoľvek politická moc na území SR legálnym, demokratickým spôsobom získa moc, ju mohla následne zneužívať tak, že si buď zákony v NR SR prispôsobuje svojim diktátorským chúťkam alebo už platné zákony a Ústavu SR bude vedome, drzo porušovať !!!

Preto Zuzana Čaputová mate poslednú možnosť, ako proti Matovičovej a spol. svojvôli zakročiť – to znamená nabrať odvahu, byť konečne autonómnym najvyšším ústavným činiteľom SR a svojim ráznym vystúpením na obrazovkách RTVS odsúdiť terajší stav v SR, vládu SR okamžite vyzvať, aby zastavila nehorázne šialenstvo celoplošného pochybného testovania na C-19, odstrániť „dobrovoľnosť“ zúčastniť sa takéhoto testovania a to tak, že kto chce nech sa páči, má od štátu možnosť sa dať otestovať, ale bez akýchkoľvek podmienok a trestov, ak tak neučinia !!! Ak takto Zuzana Čaputová nebude okamžite konať, stáva sa spoluzodpovednou zato, čo následne, zákonite bude nasledovať – zatváranie do domáceho väzenia falošne pozitívnych, voľný pohyb falošne negatívnych, vyhadzovanie z práce, domáce násilie, možnosť samovrážd na základe bezvýchodiskových situácií a pod. ľudských tragédií ! Zároveň rázne poukázať na nezmyselnosť nariadenia, že obchody iné, ako potraviny môžu byť tiež otvorené, ale občan má do nich vstup zakázaný lebo „mierny“ Lockdown“ !!! A takéto obchody nemajú nárok na kompenzáciu od štátu a je na Prenajímateľovi a Nájomcovi, ako sa dohodnú, kto komu čo odpustí resp. neodpustí.

Záver :

Nepopieram existenciu C-19 a nepopieram ani potrebu na istý čas obmedziť pohyb obyvateľov, ale nie pod zámienkou pochybného povinného plošného testovania. Je potrebné, aby bolo dovolené zdravým ľuďom riadne chodiť do práce, je potrebné, aby zdravé deti mohli chodiť do škôl. Zároveň obyvateľstvo vyzvať a riadne to aj zdôvodniť, aby sa v čo najväčšej miere vyhli aktivitám, kde sa zhromažďuje viacej osôb na jednom mieste, možno aj dať úplne vychádzanie v čase od 22:00 hod do 4:00 hod s výnimkou cesty do a z práce a iných nevyhnutných aktivít, pre riadny chod republiky ! To čo sa deje dnes na území SR je všetko zlé a bude to mať neblahé dôsledky, za ktoré bude niesť plnú zodpovednosť aj Zuzana Čaputová, pokiaľ sa nepozviecha a neučiní kroky vo vzťahu k vláde SR a občanom SR, tak ako to v krátkosti opisujem vyššie v texte !!!

 

 

Test bezdomovcami!

19.06.2021

Potom, ako „minister“ Lengvarský púšťa na TB do slovenského Covid éteru tak „podložené“ správy o tom, ako naše deti po letnej sezóne 2020, po návštevách v DLT spôsobili na jeseň roku 2020 a na začiatku roku 2021 Covid vymieranie na Slovensku, ho dôrazne žiadam a vzývam, aby predložil tieto dve štatistiky resp. nech v spolupráci s dotknutými štátnymi [...]

Rodičia, dokedy budeme mlčky znášať gniavenie našich detí týmito covid judášmi? !

18.06.2021

Áno, ako inak mám nazvať ľudí, ktorí za judášsky groš manipulujú našimi deťmi, vymývajú im mozog, útočia na ich malé, mladé hlavičky, inak, ako COVID JUDÁŠI!!! Dnes týmito najväčšími slovenskými Covid judášmi sú Hegerovsko-Lengvarska politická Covid judášska klika podporovaná Zuzanou Čaputovou. Títo Covid Judáši, keď zistili, že na dospelú populáciu, [...]

Pre Čaputovú, Hegera, Matoviča, Krčméryovcov, Bražinovcov, Sabakovcov. ..

17.06.2021

…ale hlavne pre TEBA SLOVAČ! Pre tú časť Slovače, ktorá je zavesená výhradne na RTVS, TV Markíza, TV JOJ, Aktuality.sk, SME.sk, Denník N resp. tá časť Slovače, ktorá buď nemá čas alebo nemá možnosti si získať iné, ako tie „pravé“ a jedine „pravdivé“ informácie napr. na Internete. A potom chodí aj po vonku v rúšku, v respirátore, ponáhľa sa na [...]

Borša prezidentka Čaputová kaštieľ návšteva

Čaputovej verí najviac ľudí, Remišová a Matovič spolu s Kotlebom na chvoste

20.06.2021 13:38, aktualizované: 14:29

Druhým najdôveryhodnejším politikom je líder Hlasu Peter Pellegrini.

Gábor Grendel

Situácia v polícii je podľa Grendela výsledkom vládnutia Smeru

20.06.2021 13:18

Blanár sa zase pýta, prečo nebol zbavený mlčanlivosti exšéf SIS Vladimír Pčolinský.

škola, antverpy

Pri zrútení sa rozostavanej školy v Antverpách zahynulo päť robotníkov

20.06.2021 13:06

Zranenia utrpelo deväť ďalších pracovníkov.

zdravotník, sestrička, lekár, nemocnica, koronavírus

Obraz zdravotníka – hrdinu inšpiruje. Budeme mať viac sestričiek?

20.06.2021 13:00

Riaditelia stredných zdravotníckych škôl sa obávali, že pandémia sa podpíše pod nezáujem o štúdium, je to však zrejme naopak.