Založ si blog

Z. Čaputová musí okamžite konať v zmysle Ústavného zákona 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu. ..

…v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Prečo ? Nuž preto ! Podľa Ústavy SR je prezident/ka SR aj najvyšším veliteľom ozbrojených síl SR (Armády SR – ASR) a teda všetka činnosť ozbrojených síl spadá pod jeho/jej velenie. Najvyšší veliteľ ASR, teda prezident/ka, musí byť minimálne informovaný/á o každej závažnej akcií ASR. Minister obrany SR nesmie najvyššiemu veliteľovi SR nič zamlčať a minimálne ho musí o svojom pôsobení a úmysloch konania ASR informovať – BODKA!  Preto podľa udalosti posledných dní Zuzane Čaputovej neostáva nič iné, ako okamžite navrhnúť zvolanie Bezpečnostnej rady SR v zmysle zákona 227/2002 Z.z. ! Tento zákon Zuzane Čaputovej umožňuje nasledovné – podľa Čl. 8, ods. (9) – Prezident má právo – a)  navrhovať zvolanie Bezpečnostnej rady a zúčastňovať sa na jej zasadnutiach; ak prezident navrhne zvolanie Bezpečnostnej rady, predseda Bezpečnostnej rady zvolá Bezpečnostnú radu tak, aby sa jej zasadnutie uskutočnilo najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o návrhu dozvedel,   b)  vyžadovať od predsedu Bezpečnostnej rady a ďalších jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh, c)
predkladať Bezpečnostnej rade návrhy v záležitostiach bezpečnosti štátu.

Stala sa totiž nesmierne závažná vec, ktorá v demokratickom zriadení nemá a nesmie mať miesto. Igor Matovič sa na svojej „priznávacej“ TB v sobotu 17.10.2020 pochválil, že sa nielenže chystá, ale aj vykoná (!) celoplošné testovanie občanov SR na C-19 a vláda o tomto tajne rozhodla už pred tromi týždňami ! Zároveň poverila určité štátne orgány istými úlohami napr. aby Štátne hmotné rezervy (ŠHR) pre tento účel zabezpečili 13 miliónov antigénových testov. V poriadku, zatiaľ nič výnimočné pre túto absolútne nekompetentnú a vystrašenú vládu ! Avšak čo už nie je v poriadku je skutočnosť, že hlavným „zabezpečovačom“ tejto mega akcie má byť ASR ! Teda minister obrany Jaroslav Naď bol poverený najdôležitejšou úlohou. Jaroslav má pripraviť ASR, tak, aby celá akcia prebehla bezproblémovo pre prípad, žeby mali nastať „neočakávané“ komplikácie ! Vláda toto celé poňala tak tajne, že Jaroslav Naď, podľa všetkého informoval Generálny štáb (GŠ) ASR, že akcia je tak tajná, že nesmie o nej byť informovaný ani vrchný veliteľ ASR, ktorým podľa Ústavy SR je jednoznačne prezident/ka SR a tým je dnes Zuzana Čaputová ! Ako sa takéto konanie najvyššieho velenia GŠ dá nazvať vo vzťahu k najvyššiemu veliteľovi ASR ? Žeby vojenský puč ? Vojenská vzbura ? Alebo zrada ? Ako je možné, že o tak závažnej akcií vo vzťahu k bezpečnosti štátu sa vrchný veliteľ nedozvie od svojich podriadených, teda najvyššieho velenia GŠ ASR, ale až z drzej, diktátorskej TB (ne)predsedu vlády SR Igora Matoviča ?! Veď si vážený občan SR uvedomme, že ak v armáde, velenie koná bez vedomia najvyššieho veliteľa a zámerne mu to tají, tak sa jednoznačne jedná o vzburu, puč, prevrat !!! Ja tu teraz neriešim to, že sa vláda rozhodla protiústavne otestovať plošne všetkých občanov SR starších ako 10 rokov, proti ich vôli na akýkoľvek vírus, ja tu jednoznačne riešim to, ako sa k tomuto svojmu jasne protiústavnému kroku chce vláda dopracovať. Chce v prvej rade nato použiť ASR, teda vojenskú zložku štátu a vrchný veliteľ ASR je z toho vyňatý !!! To sa dá máličko prirovnať napr. k tomu – všetci ministri Matovičovej vlády by si urobili tajné rokovanie bez Matoviča, rozhodli by sa o nejakom celorepublikovom kroku, odsúhlasili by si to, rozdali by si úlohy pre jednotlivé rezorty, tri týždne by na tom tajne pracovali, nakupovali by prostriedky na zabezpečenie tejto akcie a dva týždne pred samotnou realizáciou tejto celorepublikovej dôležitej akcie, by predsedu vlády o tom informovali cez média na TB !!! Už chápeš občan SR o akú vážnu vec tu ide ??? Tu naozaj už nejde o tie povestné fazuľky ! Tu jednoznačne ide o to, že Igor Matovič sa sám ustanovil do pozície najvyššieho – vrchného veliteľa ozbrojených síl SR – ASR, pretože jej prostredníctvom ministra obrany Jaroslava Naďa zadal tajné úlohy s celoštátnou pôsobnosťou namierené voči občanom SR. Takže Igor Matovič de facto prevzal vojenskú moc v štáte pod svoje velenie ! A preto by mala Zuzana Čaputová jednoznačne a razantne navrhnúť zvolanie Bezpečnostnej rady štátu SR !!!

A to že sa Igor Matovič snažil v sobotňajšom večernom TV spravodajstve TV Markíza Zuzanu Čaputovú zosmiešniť, ponížiť, by ju malo k tomuto kroku vyburcovať ešte viac ! Aký odkaz Igor Matovič učinil občanom SR prostredníctvom TV obrazoviek vo vzťahu k prezidentke SR a k vrchnému veliteľovi ASR Zuzane Čaputovej? Nuž tento nehorázny, diktátorsky ! Redaktor TV Markíza sa neopýtal Igora Matoviča priamo prečo Zuzana Čaputová sa to musela dozvedieť, až z médií, teda z jeho TB, ale zaobalil to do toho, že Zuzana Čaputová sa k jeho TB o zmýšľanom plošnom testovaní vyjadrila v zmysle, že si to nevie zhodnotiť, po slovensky, nevie si to predstaviť, tak Igor Matovič odpovedal takto – „…mne je ľúto, ale áno, vyhýbali sme sa tomu, aby sme to hovorili zoširšia, možno trošku obava, aby to neuniklo niekde od zamestnancov prezidentského úradu medzi verejnosť pred tým, ako zabezpečíme si dostatok testov v zahraničí…“ (apropo, všetkých 13 miliónov testov majú dodať ŠHR SR slovenské firmy! Takže sú to len distribútori a celkom slušne zarobia na marži ! Prečo to „transparentný“ nenakúpili priamo od výrobcu, lacnejšie a nepoužili nato určení odbor na ministerstve zahraničných vecí – odbor zahraničného obchodu ?) Nuž uvedomujeme si si všetci, čo vlastne Igor Matovič povedal o Zuzane Čaputovej a jej prezidentskom protokole ? Veď Igor Matovič v priamom prenose obvinil Zuzanu Čaputovú a jej prezidentský protokol, že jedine z jej úradu by sa mohlo stať, žeby bola vyzradená nejaká tajná bezpečnostná informácia ! A ak toto povedal (ne)predseda vlády SR, tak potom to povedal preto lebo už takúto skúsenosť so Zuzanou Čaputovou má resp. s jej prezidentským protokolom ? Toto je naozaj veľmi závažné obvinenie kancelárie prezidenta SR a hlavne samotnej Zuzany Čaputovej !!! Toto si Igor Matovič, ako len tretí najvyšší ústavný činiteľ v SR nesmie a v žiadnom prípade nemôže dovoliť, povedať smerom k najvyššiemu ústavnému činiteľovi v SR bez toho, aby na takéto závažne obvinenie nemal nepriestrelný dôkaz…! Nuž bude zaujímavé, ako Zuzana Čaputová na celú túto záležitosť zareaguje, ale ak by bola principiálna, rázna, dôsledná a obhájila by svoju pozíciu, ako najvyššieho veliteľa ASR a najvyššieho ústavného činiteľa v našom štáte, tak by vyzvala Igora Matoviča na rezignáciu z pozície predsedu vlády SR ! Následne by si na koberec zavolala svojich vojenských podriadených – teda celé vedenie (velenie) GŠ ASR a požadovala by od nich jednoznačne vysvetlenie prečo konali bez jej vedomia, kto im toto nariadil a prečo ho uposlúchli, keď jednoznačne  a jedine podliehajú pod jej velenie ! Zároveň je tu otázka na Vojenské spravodajstvo, či vedelo o tomto tajnom konaní Igora Matoviča a jeho vlády ? Či vedeli o tajnom konaní ministra obrany SR Jaroslava Naďa a či vedeli o tom, že aj velenie a najvyššie vedenie GŠ ASR konalo tajne na príkaz ministra obrany SR ?! A ak o tom vedeli, prečo o tom vo svojich pravidelných správach neinformovali najvyššieho veliteľa ASR – Zuzanu Čaputovú ? To Vojenské spravodajstvo je tak neschopné, že ani ono nemalo o tejto akcií Igora Matoviča celé tri týždne žiadne informácie alebo ešte horšie mali a najvyššieho veliteľa ASR o tom neinformovali ?!

Nuž ďalej nepokračujem. Uvidíme, ako zareaguje Zuzana Čaputová, ktorá sa k danej záležitosti vyjadrila takto – „…plán takéhoto rozsahu by mal byť oznámený spôsobom, ktorý nevyvolá viac otázok, ako poskytne odpovedí.“

Ja chcem veriť, že Zuzana Čaputová myslela tieto otázky – prečo sa to všetko konalo poza jej chrbát, prečo ako vrchná veliteľka ASR bola obídená, prečo jej predseda vlády a tým pádom aj celá vláda nedôveruje a prečo ju jej vojenskí podriadení z GŠ ASR o tom neinformovali a plnili príkazy iných a nie jej ???!!!

Záver : Zuzana Čaputová by mala Igorovi Matovičovi tvrdo odkázať, že nie, nie je tu len na „ceremoniálne“ použitie, ako sa o pozícií prezidenta SR Igor vyjadril lebo potom by ani on nebol predsedom vlády SR, lebo do tejto pozície ho podľa ústavy „inštalovala“ „ceremoniálna“ hlava štátu !

 

Hospitalizácia Igora Matoviča je nevyhnutná a je celkom určite namieste!

26.11.2020

Myslím to celkom vážne ! A je to na prospech nie len jemu samotnému, ale predovšetkým je to na prospech celej našej spoločnosti. A ako to dosiahnuť ? Nuž presne tak, ako on chce dosiahnuť, aby sa občania SR išli testovať. Teda „dobrovoľne“ – nasilu! Je potrebné Igorovi Matovičovi dať jasnú slobodnú vôľu – buď pôjde dobrovoľne na niekoľko mesiacov na riadne [...]

I privinula Zuzana Igora na svoju politickú hruď, i zbavila ho viny. . .

25.11.2020

Zuzana Čaputová dňa 24.11.2020 učinila „zásadné“ vyhlásenie k občanom SR, k aktuálnej politickej situácií v našom štáte. Stretol som sa z názorom, že ju za toto nemáme už nijako „vyrušovať“ lebo viac už vykonať pre blaho národa nemôže. Naozaj ? Nuž ja som presvedčený, že svojim „zásadným“ vyhlásením ešte viacej situáciu zhoršila. Pozrime sa nato [...]

Zuzana Čaputová, je čas prezuť črievičky za bagandže!

24.11.2020

Aby nedošlo k omylu. Myslím tým prezutie – politické črievičky, za politické bagandže. Zuzana Čaputová, v pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR, už raz politické bagandže na „nohách“ mala. Bolo to po celý čas, keď v nich „chodila“ od svojej inaugurácie 15. júna 2019 do vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb 2020 – do 1.3.2020. Začnem však [...]

NAKA

NAKA preverí informácie o údajnej korupcii prokurátorov

26.11.2020 16:48

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril Alojz Baránik (SaS). Tvrdí, že môže mať informácie o tom, že prokurátori berú úplatky vo výškach 500 alebo 1000 eur.

Boris kollár

Kollárove návštevy sú vraj v poriadku, v piatok ho prepustia

26.11.2020 16:32

Generálny riaditeľ nemocnice potvrdil, že došlo ku konfliktu medzi sestričkami a priateľkami šéfa Národnej rady.

balistická raketa

Rusko vyskúšalo novú hypersonickú strelu protiraketovej obrany

26.11.2020 16:32, aktualizované: 17:01

Fregata triedy Admiral Gorškov úspešne otestovala protilodnú hypersonickú riadenú strelu 3M22 Cirkon v rámci testov nových zbraní.

November 89

Mikulec: Postup policajtov pri incidente s Gálom a Zajacom na výročie novembra '89 sa preveruje

26.11.2020 15:39

Minister vnútra sa podľa svojich slov o incident zaujíma. Postup bratislavských krajských policajtov je podľa neho predmetom kontroly.