Založ si blog

Posledný krok Štefana Harabina na sňatie politickej masky Zuzany Čaputovej a spol. !

Štefan Harabin v zastúpení advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s.r.o., podal na Európsky súd pre ľudské práva (Esľp) sťažnosť o neústavnosti inaugurácie Zuzany Čaputovej do funkcie prezidentky SR – https://drive.google.com/file/d/1fhjbJrBBfAE-pred ukončením volebného procesu zvolal     eZ8XRbUYz1J62kWXZZJ/view?fbclid=IwAR2sxlugm-5KIyhpr_ae5xtveMZrKMXuDA1qTPx9xfVWlKtz8ERYIHlp4o4. Štefan Harabin to oficiálne zverejnil na svojom FB dňa 20.9.2020 o 19:52. Čakal som na reakciu médií a Zuzany Čaputovej. A keďže nič, tak preto tento článok.

To, že si tento Štefanov krok nevšimli „naše“ „objektívne“ média „hlavného“ prúdu, je logické. Ich nevšímavosť k takýmto pre SR „nepodstatným“ témam, vyplýva zo záujmov ich živiteľov, teda majiteľov týchto „demokratických“ médií. Ale, že si to nevšimla samotná, najviac týmto dotknutá osoba, osôbka Zuzana Čaputová, tak to je na zamyslenie! Tu som očakával, že Zuzana Štefana pochváli a pred všetkými zainteresovanými vyzdvihne, ako príklad, ako je potrebné hájiť a obhajovať presadzovanie a dodržiavanie ústavnosti v našej Slovenskej republike.

Takže o čo vlastne v dnešnom článku ide a načo chcem poukázať. Štefan Harabin ako jeden z kandidátov na prezidenta SR, podal po prvom kole prezidentských volieb 2019 ústavnú sťažnosť a podal aj druhú ústavnú sťažnosť po vykonaní druhého kola prezidentských volieb 2019. V týchto dvoch sťažnostiach Štefan Harabin namietal priebeh a výsledky volieb. Ústavný súd SR jeho sťažnosti prijal na ďalšie konanie a teda týmto aktom priznal opodstatnenosť jeho sťažnosti. Ak by tieto sťažnosti neboli opodstatnené, tak by ich neprijal, teda by ich odmietol a celý proces by sa pre Ústavný súd SR skončil. Určite nie pre Štefana Harabina, ktorý predpokladám mal aj pre takúto možnosť v zálohe aj kroky „plánu“ B. Štefan Harabin tým, že podal tieto dve ústavne sťažnosti presne vedel čo robí a čo tým sleduje. Áno, Ústavný súd SR, ale až 02.04.2020 (viac ako po roku od konania druhého kola prez. volieb – 30.3.2020) odmietol Harabinove sťažnosti, ako neopodstatnené a potvrdil, že Zuzana Čaputová bola riadne v druhom kole prezidentských volieb zvolená za prezidentku SR ! No a na toto presne Štefan Harabin čakal a priznám sa, že ja tiež . To, že ÚS SR konštatoval, že Zuzana Čaputová bola riadne zvolená za prezidentku SR je jedná vec a my ostatný si o tomto rozhodnutí ÚS SR môžeme myslieť čokoľvek aj povedať si môžeme (?) čokoľvek, podstatná je však iná vec s tým spojená a priamo súvisiaca ! Podstatná je otázka, či Zuzana Čaputová mohla byť uvedená (inaugurovaná) do funkcie prezidentky SR, v čase, keď ÚS SR prijal, ale ešte ani nezačal konať vo veci Harabinových sťažnosti ! Tu jednoznačne zo strany Zuzany Čaputovej, aj predsedu ÚS SR Ivana Fiačana, došlo k jednoznačnému porušeniu a absolútnej ignorancie Ústavy SR ! Navyše Ivan Fiačan, ako predseda Ústavného súdu, tým že prijal do svojich rúk prezidentský sľub Zuzany Čaputovej v čase, kedy ešte ÚS SR nevyriekol rozhodnutie o ústavných sťažnostiach na výsledky prezidentských volieb Štefana Harabina, jednoznačne dopredu nepriamo vyriekol rozhodnutie pléna ÚS SR, ktorý mal o týchto sťažnostiach rozhodovať, že je resp. bude zamietavé !!! Samozrejme, že protiústavného konania sa dopustil aj vtedajší predseda NR SR Andrej Danko a to tým, že zvolal inauguračnú schôdzu NR SR pred riadnym ukončením volebného procesu a ako predseda NR SR sa jej aktívne zúčastnil ! A teraz jasne zdôrazňujem, že volebný proces voľby prezidenta SR 2019 nebol ukončený tým a vtedy, keď štátna volebná komisia dňa 31.3.2019 odprezentovala výsledky druhého kola prezidentských volieb a prehlásila ich za overené a konečné ! NIE ! Týmto sa volebný proces neukončil ! Štátna volebná komisia nie je podľa Ústavy SR tá slovenská inštitúcia, ktorá má oprávnenie nato, aby jej výrokom boli výsledky prezidentských volieb prehlásené za konečné v súlade so zákonnosťou a ústavnosťou platnou na území SR. O tom, či prezidentské voľby boli vykonané riadne, zákonne a predovšetkým ústavne rozhoduje ÚS SR – viď. Ústava SR, Čl. 129, ods. (2) – „Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu“ Toto zásadné ustanovenie Ústavy SR vo vzťahu k prezidentským voľbám nebolo v čase inaugurácie Zuzany Čaputovej za prezidentku SR  dňa 15. júna 2019, približne o 12:00 hod., naplnené a stalo sa tak až dňa 02.4.2020 ! A toto je ten veľmi dôležitý dátum, kedy bol celý proces prezidentských volieb 2019 ukončený a až po tomto riadnom ústavnom postupe, vzhľadom na výrok ÚS SR, že zamieta Harabinove sťažnosti mohol byť započatý proces a prípravy na inauguračné zasadnutie NR SR, kde by riadnym ústavným spôsobom bola Zuzana Čaputová uvedená na pozíciu, funkciu prezidentky SR !!!

Som presvedčený, že Štefan Harabin so svojou sťažnosťou na Esľp v Štrasburgu jednoznačne uspeje lebo litera Ústavy SR v tomto prípade bola jasne porušená a drzo, bezohľadne pošliapaná všetkými zúčastnenými, predovšetkým Zuzanou Čaputovou, ktorá mala jednoznačne vedieť o tejto ústavnej prekážke na jej riadne  uvedenie do funkcie prezidentky SR, jednoznačne vedome pochybil Ivan Fiačan, ako predseda (!) ÚS SR, jednoznačne vedome pochybil aj vtedajší predseda NR SR a v neposlednom rade aj končiaci prezident SR Andrej Danko !

Samozrejme, že si nerobím ilúzie, že Esľp rozhodne „zajtra“ (sťažnosť bola podaná 11.9.2020), ale raz rozhodnúť bude musieť a ten sa riadi výhradne tým, čo je v slovenských zákonoch a Ústave SR jasne napísané a nie tým, ako si to vyložili Zuzana Čaputová, Andrej Danko, Ivan Fiačan a ďalší zainteresovaní !

Je jedno, kedy rozhodnutie Esľp padne, či to bude ešte počas „prezidentovania“ Zuzany Čaputovej (v čo pevne verím, že áno) alebo po ukončení jej funkčného obdobia, jedno je jasné Zuzana Čaputová je na pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR jasne v rozpore s Ústavou SR a teda aj pre ňu platí výrok klasika – „Čo nie je v súlade s Ústavou SR neexistuje!“

Preto môj názor na záver je taký, že všetko čo Zuzana Čaputová vykoná, ako prezidentka SR napr. podpisovanie schválených zákonov v NR SR nemá žiadnu právnu opodstatnenosť a všetko jej konanie bude musieť byť v budúcnosti vyhlásené za neplatné !

Samozrejme, že buďme pripravený aj na finančné škody (a to nemalé), ktoré bude musieť SR vyplatiť víťazovi tohto sporu a tým samozrejme nebude nikto iný, ako opäť Štefan Harabin.  Trochu na odľahčenie – verím, že tieto použije na svoju ďalšiu prezidentskú kampaň !!!

Záver :

No a toto si nevšimli ani „naše“ „objektívne“ média a Zuzana Čaputová sa tvári, že tiež nie. No opak je pravdou. Boja sa to „rozmazávať“ lebo vedia, že pravda je v tomto prípade ani nie na strane Štefana Harabina, ale celkom jasne a jednoznačne je na strane ustanovení a znení Slovenského Zákona zákonov a tým bezpochyby je a bude ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY !!!

Smutné na tom všetkom je to, že vďaka neúmerným, neadekvátnym schopnostiam a ambíciám Zuzany Čaputovej a spol. Slovenská republika ich vinou opäť utŕži na medzinárodnej scéne hanbu za ktorú sa budeme hanbiť ešte dlhé desaťročia !!! A túto hanbu nezmyje žiadne odškodné, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou bude Štefanovi  Harabinovi prisúdené rozhodnutím Esľp !

Hospitalizácia Igora Matoviča je nevyhnutná a je celkom určite namieste!

26.11.2020

Myslím to celkom vážne ! A je to na prospech nie len jemu samotnému, ale predovšetkým je to na prospech celej našej spoločnosti. A ako to dosiahnuť ? Nuž presne tak, ako on chce dosiahnuť, aby sa občania SR išli testovať. Teda „dobrovoľne“ – nasilu! Je potrebné Igorovi Matovičovi dať jasnú slobodnú vôľu – buď pôjde dobrovoľne na niekoľko mesiacov na riadne [...]

I privinula Zuzana Igora na svoju politickú hruď, i zbavila ho viny. . .

25.11.2020

Zuzana Čaputová dňa 24.11.2020 učinila „zásadné“ vyhlásenie k občanom SR, k aktuálnej politickej situácií v našom štáte. Stretol som sa z názorom, že ju za toto nemáme už nijako „vyrušovať“ lebo viac už vykonať pre blaho národa nemôže. Naozaj ? Nuž ja som presvedčený, že svojim „zásadným“ vyhlásením ešte viacej situáciu zhoršila. Pozrime sa nato [...]

Zuzana Čaputová, je čas prezuť črievičky za bagandže!

24.11.2020

Aby nedošlo k omylu. Myslím tým prezutie – politické črievičky, za politické bagandže. Zuzana Čaputová, v pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR, už raz politické bagandže na „nohách“ mala. Bolo to po celý čas, keď v nich „chodila“ od svojej inaugurácie 15. júna 2019 do vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb 2020 – do 1.3.2020. Začnem však [...]

NAKA

NAKA preverí informácie o údajnej korupcii prokurátorov

26.11.2020 16:48

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril Alojz Baránik (SaS). Tvrdí, že môže mať informácie o tom, že prokurátori berú úplatky vo výškach 500 alebo 1000 eur.

Boris kollár

Kollárove návštevy sú vraj v poriadku, v piatok ho prepustia

26.11.2020 16:32

Generálny riaditeľ nemocnice potvrdil, že došlo ku konfliktu medzi sestričkami a priateľkami šéfa Národnej rady.

balistická raketa

Rusko vyskúšalo novú hypersonickú strelu protiraketovej obrany

26.11.2020 16:32, aktualizované: 17:01

Fregata triedy Admiral Gorškov úspešne otestovala protilodnú hypersonickú riadenú strelu 3M22 Cirkon v rámci testov nových zbraní.

November 89

Mikulec: Postup policajtov pri incidente s Gálom a Zajacom na výročie novembra '89 sa preveruje

26.11.2020 15:39

Minister vnútra sa podľa svojich slov o incident zaujíma. Postup bratislavských krajských policajtov je podľa neho predmetom kontroly.