Založ si blog

Z. Čaputová, I. Matovič vedome zatajili a odignorovali pravdu a fakty o SNP ! Sú hanbou národa slovenského !

To čo predviedla Zuzana Čaputová a Igor Matovič na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 76 výročia SNP, nemôžem inak pomenovať, ako totálna ignorancia faktov o SNP a kolaborácia s USA administratívou, NATO a EÚ administratívou !!! Ich príhovory v tomto znení, tak ako ich odprezentovali, nemali nikdy zaznieť s úst najvyšších ústavných predstaviteľov SR ! Je nepredstaviteľné, ako vedome zatajili a vedome skreslili odkaz a udalosti o SNP ! Igor Matovič vo svojom „prejave“, ktorý sa snažil hovoriť vlastnými slovami, teda bez papiera, jasne ukázal, aká je jeho mentálna výbava. Začal nehanebným oslovením stále žijúcich priamych účastníkov SNP, ako o „…starenkách a starcoch…“ ! Niečo tak nepolitické, neštátnické, že sa nad tým až rozum zastavuje ! Igor Matovič, takýchto ľudí má slovenský predseda vlády osloviť jednoznačne, ako „…Milí, drahí, chvalabohu ešte stále žijúce hrdinky a hrdinovia SNP a nielen SNP…“ ďalej niečo mrmlal o „spáchaní“ dôležitého skutku ! Naozaj označiť boj, povstanie proti nacizmu v čase, keď Slovenský štát bol plne pod kontrolou nacistických vojsk za akýsi „spáchaný skutok“ je niečo nemiestne ! Ako by hovoril o nejakých zločincoch, čo spáchali trestný čin resp. vyviedli nejakú lotrovinu ! Igor Matovič má stále v podvedomí, že hovorí o Robertovi Ficovi a strane SMER-SD a neustále sa mu na jazyk tlačí slovo „…spáchali…“, ktoré vždy používa v spojení so Stranou SMER-SD a jeho bývalých koaličných partnerov ! Teda podľa Igora Matoviča bolo SNP len akési „spáchanie skutku“ ! Má ďalej význam komentovať jeho „slávnostný príhovor“ ? Nie, nemá ! Možno za zmienku stojí ešte jedno jeho infantilné extempore v jeho prejave. S priblblým úsmevom sa „starenkám a starcom“ pochválil, že má vo svojom (ne)vládnom tíme istú Ľubicu Karvašovú a naozaj nemiestne sa pýtal prítomných, či im to meno niečo pripomína a hlavne tých jeho „stareniek a starcov“, z ktorých možno väčšina z nich, boli v čase SNP, vzhľadom na vtedajší ich mladý vek (17 až 20 rokov), prosím, teraz naozaj bez urážky „pomocný personál“ pre vedenie, hlavne partizánskeho boja. Títo, vtedy mladí, nesmierne odvážni ľudia, nemohli ani len tušiť, kto bol v tej dobe Imrich Karvaš. Oni ani len netušili, že to bol prvý guvernér Slovenskej národnej banky (krátko pred vypuknutím SNP, zabezpečil presun 3 miliárd korún zo SNB v Bratislave do jej filiálky v B. Bystrici – aby po obsadení filiálky povstalcami, mali k dispozícií aj finančné prostriedky). No a Igor Matovič sa infantilne chválil, že má vo svojom tíme vnučku, tohto nesmierne odvážneho človeka ! Ďalej v článku sa dotknem aj iných vtedy veľmi odvážnych ľudí, ktorí zabezpečovali hlavne po organizačnej stránke, prípravy a priebeh SNP a preto sa ho pýtam, či po týchto odvážnych ľuďoch tiež neostali nejaké tie vnučky a vnuci, ktorých by tiež mohol mať vo svojom tíme ?!

Zuzana Čaputová, ako vždy „svoj“ prejav poctivo prečítala, bez toho, aby použila, čo i len jedno, jediné vlastné slovíčko, z vlastnej hlavy, mimo papier z ktorého čítala ! Opäť nemastné, neslané a totálne od veci ! Pospomínala kade čo, ale k podstate SNP sa ani náznakom nedotkla. Spomínala meno jedného z mnoho účastníkov SNP – pána Vladimíra Strmeňa, ktorého sa vraj opýtala, čo považuje v živote za najdôležitejšie a on jej samozrejme na tak hlúpu otázku nemohol odpovedať inak, ako v zmysle, že on sa nepozerá dozadu, ale do predu ! Pýtam sa Zuzany Čaputovej, prečo mu nepoložila otázku (tak isto aj Igora Matoviča, ktorého u tých jeho „stareniek a starcov“ v prvom rade zaujímal ich vek !), kto vás v čase príprav na SNP a počas samotného SNP organizoval, kto vás riadil, kto vám velil, kto vás po stránke bojovej a zásobovacej (napr. potraviny, šatstvo a pod.) podporoval a zabezpečoval ! Nie toto Zuzanu Čaputovú nezaujímalo lebo by sa dozvedela (Igor Matovič a dnešný všetci neoliberáli a „demokrati“ tiež !), že to bola vtedy SNR (Slovenská národná rada), ktorej čelnými predstaviteľmi boli v tom čase Karol Šmidke – komunista, Vavro Šrobár – predstaviteľ Demokratickej strany a hlavne Gustáv Husák – komunista, člen KSS ! Zuzana Čaputová vo svojom trápnom prejave sa snažila zdegradovať podiel hlavne Gustáva Husáka a KSS na tom, že SNP sa začalo, úspešne pokračovalo a vzhľadom na termín konania SNP, žiaľ aj krvavo potlačeného Slovenského národného povstania. Čosi motala okolo toho, že v súvislosti s SNP vraj máme sklony hovoriť o národe a nie o občanovi, o armáde nie o vojakovi, o vodcoch a nie o bezmenných účastníkoch udalostí… Teda podľa Zuzany Čaputovej sa na Slovensku nekonalo Slovenské národné povstanie, ale podľa jej logiky išlo o Slovenské občianske povstanie ?! Teda jasná snaha Zuzany Čaputovej poprieť a dať do úzadia národné povedomie, hlavne tej časti nášho obyvateľstva, ktorí sa narodili tesne pred alebo po 1989 ! Totálna dehonestácia národa slovenského a jeho hrdinského povstania proti nacistickej krutovláde ! Samozrejme popiera a dehonestuje podiel Červenej armády ZSSR a podiel organizátorov tohto povstania, pretože boli z radov KSS ! Áno jednoznačne poprela zásluhu hlavne Gustáva Husáka, ktorý bol priamym účastníkom SNP a niesol na svojich bedrách značnú politickú, národnú a aj vojenskú zodpovednosť za prípravu a priebeh SNP ! Toto je Zuzana Čaputová neodškriepiteľné a dávam vám do pozornosti knihu Gustáva Husáka – „Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní“. Tu sa dozviete nie len vy, ale aj všetci dnešný kolaboranti s USA administratívou, NATO a EÚ administratívou, kto sa najviac zaslúžil o to, že mohlo vôbec vypuknúť SNP !!! Áno boli to vtedy hlavne predstavitelia KSS a ZSSR a jeho hrdinská Červená armáda. Aj z iných zdrojov sa neoliberáli dozviete, že keď azylová vláda v Londýne na čele, vtedy s československým prezidentom Edvardom Benešom, požiadali britského ministerského predsedu Winstona Churchilla o pomoc pri organizovaní a zabezpečovaní pripravovaného SNP, tak sa im dostalo chladnej anglickej odpovede – „NIE“, vraj preto, že to je územie Stalina a oni o toto územie nemajú po vojne záujem ! Chápete dnešná mládež, čo vám Zuzana Čaputová zatajuje ?! Zatajila vám, že Veľká Británia nás podrazila, zradila dvakrát – prvý krát v Mníchove 1938, tzv. Mníchovská zrada, keď nás aj VB (vtedy Neville Chamberlain) obetovala Hitlerovi a druhýkrát v roku 1944, keď sme ich žiadali o pomoc pri povstaní proti nacistickému tyranovi ! Zároveň vám milá mládež Zuzana Čaputová zatajila, že keď Edvard Beneš dostal odmietavú odpoveď od Angličanov, tak sa obrátil na Moskvu, na Stalina, na Červenú armádu o pomoc pri organizovaní, zabezpečovaní SNP a Stalin obratom takúto pomoc nielen že prisľúbil, ale okamžite potvrdil a dal pokyn svojim vojenským zložkám, aby začali spoluprácu so slovenskými zástupcami na začatí tohto slovenského národného povstania !!! A toto sa neustále popiera, zatajuje lebo sa to dnes nehodí ! Veď predsa je nemysliteľné, aby sme naplno a na celé ústa povedali dnešnej mladej generácií, že to boli vtedy, v prvej rade komunisti a KSS, Stalin a KSSZ, Červena armáda a jej hrdinskí vojaci, čo podporili SNP a majú na ňom svoj leví podiel ! Prečo to Zuzana Čaputová vo svojom prejave nespomenula, prečo to zatajila ?! Preto, že sa na ňom nepodieľali neoliberáli, že sa na ňom nepodieľali USA ?! Je nanajvýš smiešne, ak sa dnes bojíme pomenovať skutočný stav organizovania SNP ! Ak nie je možné po 76 rokoch povedať našim mladým ľuďom, kto stál za SNP ! Je vysoko neprofesionálne spájať rok 1944 a SNP s vývojom po 1945, s vývojom po 1948 a s vývojom po 1968 roku ! V Auguste 1944 bolo pre národ slovenskí najpodstatnejšie, postaviť sa proti nacistickej tyranií a vtedy neriešili, či to organizuje KSS, ale boli vďační, že ich má kto viesť, že majú podporu ZSSR a jej hrdinskej Červenej armády. Mali sa spoločne Zuzana Čaputová a Igor Matovič tých „stareniek a starčekov“ opýtať nie nato, koľko majú dnes rokov, nie nato, čo je pre nich v živote najdôležitejšie, ale mali sa ich opýtať, či im v tej dobe prekážalo, že to organizuje SNR na čele s KSS (Šmidke, Husák. V Moskve český Klement Gottwald a pod.), či im prekážalo, že im v tomto ich povstaní nepomáha US Army, ale sovietska Červená armáda a otázky podobného charakteru !!!

Zuzana Čaputová si vo svojom prejave položila aj rečnícku otázku, či by sme aj my (myslela tým seba a jej podobným neoliberálom verne slúžiacim USA a EÚ administratíve a NATO, ktoré malo zaniknúť okamžite po zániku Varšavskej zmluvy!), boli dnes takí odvážny a išli by sme s takou vervou a odvahou do boja proti nacistickému, dnes fašistickému nepriateľovi ! Nuž odpoveď si dala sama, keď sa nechala odfotiť s tou „starenkou“ a „starčekom“, priamymi aktívnymi účastníkmi SNP ! Z uvedenej fotografie je jasne vidieť, že Zuzana Čaputová a dnešní podobne zmýšľajúci neoliberáli, by neboli schopní takéhoto hrdinské činu ! Prečo ?! Nuž na uvedenej fotografií ( https://www.facebook.com/zcaputova/photos/a.861261877415131/1511766315698014/) v strede stojí vyfintená Zuzana Čaputová s rúškom na tvári a vedľa nej chrabrí a hrdinskí priami účastníci SNP (dnes naozaj v požehnanom veku) a div sa svete nemajú rúško, lebo nejaký korona vírus pre nich nemôže byť nebezpečnejší, ako otvorené vojenské povstanie voči tyranovi – nemeckému nacistovi !!! Apropo, tí priami účastníci SNP boli „vyštafírovaní“ v jednoduchom, slušivom oblečení a vesty mali zaťažené množstvom zaslúžených medailí a Zuzana Čaputová, dnes ako vrchná veliteľka slovenských ozbrojených síl nemala toľko úcty, k týmto hrdinským ľuďom, aby sa aspoň na túto príležitosť obliekla do slušivej vojenskej uniformy  prislúchajúcej najvyššiemu veliteľovi ASR. Verím, že Zuzanu Čaputovú minister obrany SR Jaroslav Naď takouto uniformou obdaril !

Záver :

Z môjho pohľadu vystúpenie Zuzany Čaputovej, Igora Matoviča, bolo vrcholne trápne ! Plné nenávisti voči inému názoru, ako majú oni dnes. Najhoršie na tom je to, že majú v sebe nenávisť voči názoru, ktorý je najbližšie skutočným udalostiam našej vojenskej a po vojenskej histórií. Smutné a neakceptovateľné je aj to, že symbol našich osloboditeľov Červená hviezda, ktorá má vo vnútri kosák a kladivo, sa dnes našej mládeži snažia vnútiť názor, že to je symbol totalitného režimu a používanie takejto červenej hviezdy je propagácia totalitného režimu, ktorý potláča ľudské práva a slobody a je potrebné zato ľudí trestať a zatvárať do žalára (viď súdruh Ľuboš Blaha!) ! Bolo by zaujímavé, Zuzana Čaputová a Igor Matovič, čo by vám odpovedali tie „starenky a starčekovia“ priami aktívni účastníci SNP na otázku, či takúto červenú sovietsku hviezdu nenosili hrdo na svojich zimných čiapkach (ruských ušiankach – https://www.hlavnespravy.sk/wp-content/uploads/2013/01/u%C5%A1ianka.jpg),  na svojich hlavách, keď bojovali proti nacistickým vojskám ?! A následne by ste im mohli vysvetliť prečo vy dnes k tomuto symbolu Červenej armády ZSSR, máte taký odpor ?!

Dalo by sa toto celé neoliberálne divadlo okomentovať ešte oveľa obšírnejšie, ale zakončím to tým, že vyzývam našu dnešnú mládež, aby sa nenechali takto lacno zmanipulovať a manipulovať, dnešnou neoliberálnou, pro americkou, pro západoeurópskou, proti slovenskou skupinkou ľudí v zmysle, že všetko čo sa spája so ZSSR a jeho Červenou armádou, s KSS, s KSČ v čase SNP je dnes neakceptovateľné a má vo vás vyvolať nenávisť a odpor voči dnešnej Ruskej federácií…

Naozaj už niet čo dodať, hanbím sa, že máme na čele našej drahej Slovenskej republiky, nášho Slovenského štátu, (Zuzana Čaputová a vám podobným – NIE „krajiny“!)  takýchto kolaborantov s USA administratívou a ľudí, ktorí sú v hlbokom predklone pred EÚ a

Test bezdomovcami!

19.06.2021

Potom, ako „minister“ Lengvarský púšťa na TB do slovenského Covid éteru tak „podložené“ správy o tom, ako naše deti po letnej sezóne 2020, po návštevách v DLT spôsobili na jeseň roku 2020 a na začiatku roku 2021 Covid vymieranie na Slovensku, ho dôrazne žiadam a vzývam, aby predložil tieto dve štatistiky resp. nech v spolupráci s dotknutými štátnymi [...]

Rodičia, dokedy budeme mlčky znášať gniavenie našich detí týmito covid judášmi? !

18.06.2021

Áno, ako inak mám nazvať ľudí, ktorí za judášsky groš manipulujú našimi deťmi, vymývajú im mozog, útočia na ich malé, mladé hlavičky, inak, ako COVID JUDÁŠI!!! Dnes týmito najväčšími slovenskými Covid judášmi sú Hegerovsko-Lengvarska politická Covid judášska klika podporovaná Zuzanou Čaputovou. Títo Covid Judáši, keď zistili, že na dospelú populáciu, [...]

Pre Čaputovú, Hegera, Matoviča, Krčméryovcov, Bražinovcov, Sabakovcov. ..

17.06.2021

…ale hlavne pre TEBA SLOVAČ! Pre tú časť Slovače, ktorá je zavesená výhradne na RTVS, TV Markíza, TV JOJ, Aktuality.sk, SME.sk, Denník N resp. tá časť Slovače, ktorá buď nemá čas alebo nemá možnosti si získať iné, ako tie „pravé“ a jedine „pravdivé“ informácie napr. na Internete. A potom chodí aj po vonku v rúšku, v respirátore, ponáhľa sa na [...]

Borša prezidentka Čaputová kaštieľ návšteva

Čaputovej verí najviac ľudí, Remišová a Matovič spolu s Kotlebom na chvoste

20.06.2021 13:38, aktualizované: 14:29

Druhým najdôveryhodnejším politikom je líder Hlasu Peter Pellegrini.

Gábor Grendel

Situácia v polícii je podľa Grendela výsledkom vládnutia Smeru

20.06.2021 13:18

Blanár sa zase pýta, prečo nebol zbavený mlčanlivosti exšéf SIS Vladimír Pčolinský.

škola, antverpy

Pri zrútení sa rozostavanej školy v Antverpách zahynulo päť robotníkov

20.06.2021 13:06

Zranenia utrpelo deväť ďalších pracovníkov.

zdravotník, sestrička, lekár, nemocnica, koronavírus

Obraz zdravotníka – hrdinu inšpiruje. Budeme mať viac sestričiek?

20.06.2021 13:00

Riaditelia stredných zdravotníckych škôl sa obávali, že pandémia sa podpíše pod nezáujem o štúdium, je to však zrejme naopak.