Založ si blog

Zuzana Čaputová opäť mlčí ! Prečo ? ??

Na úvod tohto článku by som Zuzane Čaputovej a jej (ne)prezidentskému protokolu pripomenul tieto dve ustanovenia Ústavy SR – Čl. 1, ods. (1) – „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo“.

Čl. 101, ods.(1) Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i do vnútra a svojim rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.“

Považujem na začiatok za veľmi dôležité uviesť tieto dva články Ústavy SR vo vzťahu k Zuzane Čaputovej, aby bol správne pochopený kontext môjho článku k jej osobe.

V týchto dňoch (6.8. a 9.8.) by si mal celý svet pripomenúť najsmutnejšiu udalosť v dejinách ľudstva, barbarského a vysoko nehumánneho kroku a počínania USA administratívy v doterajšej histórií ľudstva ! Áno ide o japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. Je tomu presne 75 rokov, kedy sa USA administratíva rozhodla, že zhodí na tieto dve japonské mestá nukleárne bomby ! Vraj tak urobili preto lebo bola ohrozená bezpečnosť občanov USA ! Po 75 rokoch sa vynárajú na povrch informácie, že nie toto bol dôvod ich barbarského konania voči civilnému obyvateľstvu Japonska ! Samozrejme, že „hlavný“ prúd médií (tých správne mienkotvorných a „objektívnych“) bude takéto informácie prezentovať ako informácie čisto konšpiračne ! Ale aj tu platí to staré české – „Na každom šprochu, pravdy trochu“ A tu je tej pravdy podľa môjho názoru, nie trochu, ale veľmi veľa. Historické záznamy ukazujú a dokazujú, že nebolo nevyhnutné voči Japonsku použiť túto hrozivú nukleárnu zbraň na to, aby Japonsko kapitulovalo a tak bola definitívne ukončená II. Svetová vojna ! Všetko nasvedčuje tomu, že USA to vykonali preto lebo sa obávali, že to bude ZSSR a jej chrabrá Červená armáda, ktorá prostredníctvom vtedy bežnej vojenskej, bojovej konvenčnej techniky (lietadlá, tanky, delá, kaťuše a pod.) prinúti sa Japoncov vzdať sa a kapitulovať. To by ZSSR a Stalinovi zabezpečovalo, aby po tom čo získal značný vplyv v Európe, získal aj vplyv v Ázii, a aj nad samotným Japonskom. To uviedol a potvrdil aj vtedajší japonský cisár Hirohito, ktorý radšej podal kapituláciu Japonska do rúk vrahov svojich nevinných civilných obyvateľov, USA lebo sa obával, že v prípade zloženia kapitulácie do rúk ZSSR a Stalina, by sa Japonsko mohlo stať boľševickým a to by znamenalo koniec stáročnej tradície cisárskeho Japonska ! Toľko na úvod a teraz späť k Zuzane Čaputovej.

Čakal som, že sa Zuzana Čaputová k tomuto smutnému výročiu ľudských dejín postaví čelom a aspoň na svojom facebookovom profile sa vyjadrí k celej tejto záležitosti presne tak, ako jej to umožňuje Ústava SR, ako som uviedol v úvode tohto článku. Teda slobodne, bez viazania na akékoľvek ideológie, náboženstvo a hlavne, že nie je viazaná žiadnymi príkazmi. Ani z vnútra SR a už vôbec nie z vonku !!! Avšak Zuzana Čaputová mlčí ! Nepovie národu slovenskému a občanom SR, že jednoznačne odsudzuje tento ničím ospravedlniteľný, vysoko nehumánny počin vtedajšej USA administratívy, keď zabili, zavraždili stá tisíce nevinných civilných obyvateľov Japonska ! Že to vykonali bez toho, aby nato mali dôvod ! Tu si dovolím odcitovať vtedajšieho generála US ARMY a neskoršieho prezidenta USA Dwight Davida Eisenhowera, ktorý na tento ohavný počin USA administratívy, povedal jasne – „Z dvoch dôvodov som bol proti – Japonci boli pripravení kapitulovať a nebolo nutné na nich tú strašnú vec zhodiť. Za druhé, nepáčilo sa mi, že budeme prví, kto takúto zbraň použije“. Z uvedeného vyjadrenia je možné celkom jasne vydedukovať, že v tom čase neboli USA jediný, čo mali k dispozícií túto hroznú, vysoko nehumánnu zbraň. A zároveň si je potrebné Zuzana Čaputová všimnúť, že to boli USA, čo použili atómovú zbraň ako prvý a ja by som očakával vo vašom príhovore k občanom SR pri príležitosti tohto smutného výročia, že poviete, že pevne dúfate, že to USA už nikdy nezopakujú. Lebo ako sa hovorí, kto konal prvýkrát, kde je záruka, že nebude konať aj druhý, tretí a x-tí krát ! Ale vy nič, NIČ len ticho ! Kto bráni Zuzane Čaputovej, aby sa k tomu celému vyjadrila slobodne a otvorene. To si Zuzana Čaputová neuvedomuje, že tento hrôzostrašný akt USA administratívy vykonali nie preto, aby ich Japonci nebodaj nenapadli a nezničili, ale že to vykonali, ako akt ukážky svojej vojenskej sily pre ZSSR, aby ich tým zastrašili a takto sa začala studená vojna medzi USA a ZSSR ! Toto Zuzana Čaputová nevidí ! Alebo nechce vidieť, či nebodaj nesmie vidieť ?! Veď si predstavme, že keď došlo k zhodeniu týchto dvoch nukleárnych bômb na civilné obyvateľstvo Japonska, tak možno práve v tej chvíli japonská mamička kojila svoje dieťa, alebo práve po chodníku si veselo poskakovalo nevinné a nič netušiace dieťa, cestou do školy… a naraz hrozný výbuch, desiatky tisíc nevinných ľudí sa v okamžiku doslova vyparilo a tí čo boli o niekoľko kilometrov ďalej umierali v hrozných mukách od popálenín a následkom ožiarenia ?! Veď o tom sa zle píše a nie to ešte prežiť a vidieť, ako nevinné dieťa v mukách umiera a vidí umierať aj svojich rodičov a naopak… Áno, sú to veľmi bolestivé slová, ale pravda je taká ! A toto malo zabezpečiť ochranu a  bezpečnosť USA obyvateľov ?! Takúto cenu museli zaplatiť nevinné státisíce japonských civilistov ?! To si Zuzana Čaputová neuvedomuje, že práve v tej chvíli, keď v Hirošime a Nagasaki, takto hrôzostrašne umierajú, hlavne nevinné deti, tak práve v tejto chvíli USA deti sedia pokojne a v mieri v školách, hrajú sa na ihriskách resp. ich práve kojí ich mama…! Naozaj niečo hrozné !!! A Zuzana Čaputová mlčí !

Nie, už nebudem ďalej pokračovať, pretože je to nesmierne bolestivé. Ja som len chcel mojim článkom poukázať nato, že podľa môjho názoru to mala Zuzana Čaputová rázne odmietnuť, otvorene USA administratívu zato odsúdiť a jasne poukázať, že to boli práve USA, čo ako jediný na tejto planéte použili voči inému národu nukleárnu zbraň a čo je najhoršie, bezdôvodne a na nevinnom civilnom obyvateľstve. A dnes do celého sveta USA vykrikujú, že hrozí nukleárna katastrofa lebo už aj iné štáty sveta majú tieto hrôzostrašné zbrane, ale nepovedia svetu „Haló, ale my sme boli prvý…“ Je mi zle z toľkého politického farizejstva a hlavne z tých našich vysokopostavených politikov, ktorí o tom všetkom zbabelo mlčia ! Lebo musia ? A prečo musia ? To ako radí v tejto veci (resp. poradil), hlavný radca Zuzany Čaputovej pre zahraničnú politiku Peter Bátor ?! Ale asi si vieme domyslieť, keď sa v slovenskej tlači dozvedáme, že má povesť značne pro amerického a jednoznačne proti ruského názoru, na smerovanie, orientáciu slovenskej zahraničnej politiky ! A keďže Peter Bátor sa v jednom rozhovore (HEROES.SK) vyjadril aj takto : – na otázku „Spolupracujete denne s pani prezidentkou ?“ – odpovedá – „Áno je mnoho vecí, ktoré treba riešiť na dennej báze, a ktoré z mimo paláca nevidno…,…konzultujeme spolu stanoviská, my jej poskytujeme informácie, keďže nemá šancu si čítať všetky médiá a analýzy z celého sveta.“, tak sa pýtam, aké a či vôbec, poskytli Zuzane Čaputovej informácie o tom, že dnes je to 75 rokov od hanebného, maximálne protihumánneho počinu USA administratívy, zhodením nukleárnych bômb na nevinné civilné japonské obyvateľstvo – mestá Hirošimu a Nagasaki ?!  Buď nie, a potom jeho oddelenie pre zahraničnú politiku nemá absolútny prehľad, aké udalosti sa v daný deň (dni) riešia celosvetovo na zahraničnej úrovni. Alebo jej nejaké informácie poskytli a Zuzana Čaputová ich buď odignorovala z vlastnej vôle alebo z vôle nevlastnej a potom pre ňu neplatí Čl. 101, ods. (1), Ústavy SR – „…nie je viazaný príkazmi“ a teda porušuje Ústavu SR.

Občan – oprávnený volič SR, vytvor si nato svoj vlastný, Ústavou SR, garantovaný slobodný názor ! Môj je z horeuvedeného textu absolútne jasný !!! Vnímavý čitateľ, pochopil aký !
Záver pod čiarou:

Možno je aj dobre, že Zuzana Čaputová na toto veľmi smutné výročie (zatiaľ) nereagovala. Predpokladám, že na základe „objektívnych“ podkladov od poradcu a jeho tímu pre zahraničnú politiku Petra Bátoru, vzhľadom na našu dnešnú jedinú „správnu“ zahraničnopolitickú orientáciu, by bolo jej posolstvo pre občanov SR vo vzťahu k Hirošime a Nagasaki plné ľútosti nad obeťami, ale ani náznakom by zato neodsúdila USA administratívu, ba práve naopak celé by to vyznelo, ako náš hlboký predklon pred USA administratívou lebo komuže najviac máme byť vďačný zato, že dnes môžeme žiť „slobodne“ a v štáte kde na prvom mieste je „demokracia“ ! Zuzana Čaputová, možno si to ani neuvedomuje, sa predsa len svojim včerajším posledným statusom na svojom facebookovom profile dotkla nepriamo Hirošimy a Nagasaki, keď uverejnila fotografiu, kde v popredí pred jej tvárou vystiera v ruke žltý narcis, ako symbol boja proti onkologickým ochoreniam. Úprimne nič proti tomu, ba práve naopak, kto môže nech prispeje ľubovoľnou finančnou čiastkou na pomoc týmto pacientom a hlavne deťom (nikdy som sa nevedel a ani sa nikdy nezmierim s tým, keď vidím ako trpia nevinné deti – akékoľvek, biele, čierne…), ale zároveň sa takto na diaľku pýtam Zuzany Čaputovej, koľkože státisíce onkologických ochorení zapríčinili tieto dve nukleárne bomby, zhodené na japonské mestá dôsledkom následnej radiácie, po dlhé a dlhé desaťročia?! Takže dnes, keď si pripomíname túto hrôzu spred 75 rokov, mi tento váš status pripadá v tomto kontexte značne cynický…

 

Použité zdroje :

https://www.heroes.sk/peter-bator-rozhovor/?cn-reloaded=1

https://www.hlavnespravy.sk/poradcom-prezidentky-zahranicnu-politiku/1939585

https://www.prezident.sk/page/poradcovia/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_bombardov%C3%A1n%C3%AD_Hiro%C5%A1imy_a_Nagasaki

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460

Igor si na úkor Pavlínky urobil skúšku správnosti !

22.09.2020

V dnešnom článku budem používať výhradne krstné mená lebo si ctím a rešpektujem prezumpciu neviny. A v tomto článku vám niektoré mená môžu pripomínať skutočné postavy, tak vedzte, že podobnosť je čisto náhodná, tak ako boli čisto „náhodné“ podobnosti osôb v takých slovenských kinematografických „skvostoch“ ako „Únos“, „Čiara“, „Sviňa“. [...]

Igor Matovič zbožňuje dni, keď naserie kopu ľudí a ja chcem nasrať jeho a mať krásny deň !

21.09.2020

Presne takto sa vyjadril Igor Matovič na nás občanov SR vo svojom FB statuse dňa 18. augusta 2020 keď napísal toto – „Nasral som kopu ľudí…“ a článok ukončil – „…Takéto dni ja mám rááád.“ Smutné na tom je to, že odvtedy Igor Matovič už nasral toľko ľudí, že sa v ňom kopí množstvo radosti a robí jednu hlúposť za druhou, aby tých [...]

TA3 – zámer ? – manipulácia ? – alebo, čo to malo znamenať, čo to malo vo verejnosti vyvolať ? !

20.09.2020

TA3 sa hrdí tým, že poskytujú slovenskej verejnosti vyvážené, pravdivé a hlavne overené informácie. Naozaj ? Hneď na úvod prezentujem, že v tomto článku si absolútne nebudem dávať servítku pred ústa. Naozaj už stačilo, aj keď v tomto prípade sa jedná o súkromnú, komerčnú TV. O čo ide ? Ide o účasť Igora Bukovského v dvoch reláciách na TA3, krátko po [...]

Vysoké Tatry, štíty,

Tatry majú ďalšiu obeť, Poliaka našli pod Ťažkým štítom

22.09.2020 20:40

Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) našli v utorok pod stenou Ťažkého štítu vo Vysokých Tatrách mŕtve telo 39-ročného poľského turistu.

Pellegrini,

Pellegrini klub nemá, aj keď ho podporili Šeliga či Grendel

22.09.2020 19:31

Poslanci okolo Petra Pellegriniho nebudú mať vlastný poslanecký klub. Plénum odmietlo návrh na jeho zriadenie v utorkovom hlasovaní.

Trump

Trump vo vystúpení na VZ OSN kritizoval Čínu za pandémiu a znečisťovanie

22.09.2020 18:35

Čína podľa neho v obmedzila vnútroštátne cestovanie, zatiaľ čo umožnila, aby lety smerujúce z Číny šírili nákazu po svete.

alkohol tester

Kamionista nebol schopný ani fúkať, odber krvi odmietol

22.09.2020 18:12

Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 55-ročný kamionista, ktorého kontrolovala v pondelok polícia.

ferro

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 311
Celková čítanosť: 3320212x
Priemerná čítanosť článkov: 10676x

Autor blogu

Kategórie