Založ si blog

KYSELICAGATE -pád Z. Čaputovej-NR SR-Vlády SR považujem za nevyhnutný ! !!

Presne toto si myslím, presne o tomto som presvedčený a presne takýto názor som nadobudol po niekoľkých dňoch, od kedy sa na verejnosti objavila prvá správa o tom, že do našej politickej scény bolo infiltrované Vojenské spravodajstvo (VOS) Ministerstva obrany SR v osobe jeho príslušníka vojenskej tajnej služby, Lukáša Kyselicu ! Hneď na úvod musím celkom jasne podotknúť, že pre mňa nie je ani tak dôležité, aby média a zainteresovaní politici riešili len to, či Lukáš porušil zákon, lebo Ústavu SR určite áno, ale oveľa dôležitejšie je riešiť a vypátrať, kto o Kyselicovom pôsobení vo VOS v čase predvolebnej kapane vedel, jednoznačne mal vedieť a mlčal ! Lebo toto je základná otázka a od toho sa odvíja aj môj dnešný článok. (Ospravedlňujem sa za jeho dĺžku, ale opísať svoj názor na takúto politickú zvrhlosť, ktorá nemá v dejinách Slovenska od roku 1918 obdobu, sa stručnejšie nedá, ak chcem zdôvodniť tento svoj názor na pád všetkých ústavných troch Ústavných činiteľov, NR SR a potrebu začať od začiatku ! Jednoducho ak sa všetci nezvolia nanovo, tak sa tento štát, štátnosť, suverenitu SR, poškodzujúci odsúdenia hodný akt a  problém nevyrieši !!!

Neviem teraz posúdiť, kde pôsobil L. Kyselica v rámci VOS, ale podľa štruktúry VOS, to bolo pravdepodobne na úseku Podporná zložky vojenského spravodajstva. ( http://vs.mosr.sk/o-nas/#struktura) V médiach sa objavili informácie, že L. Kyselica prestúpil z Ministerstva vnútra, teda z polície SR na Ministerstvo obrany SR s morálne „čistých“ zištných dôvodov. Tým dôvodom má resp. mal byť jeho väčší finančný prospech po odchode do „zaslúženého“ výsluhového dôchodku, nie z pozície polície SR, ale z pozície príslušníka Armády SR (ASR), pretože tu bol väčší plat a teda výpočet výsluhového dôchodku, by bol o „pár“ grošíkov väčší ! Ak by mal byť dôvodom jeho odchodu resp. prestupu (vo futbalovej terminológii v čase, keď je povolený prestupový termín) z PZ SR MV SR na MO SR VOS, len spomínaný finančný prospech, tak aj to by malo stačiť nielen na jeho odchod z pozície štátneho tajomníka na MV SR (čo mimochodom „hrdinský“ vykonal), ale jednoznačne aj odchod z pozície poslanca NR SR i napriek tomu, že ako trojka na Igorovej kandidačnej listine OĽANO v ostatných PV 2020 získal nielen pre seba, ale hlavne pre Igora a OĽANO 119 185 preferenčných hlasov ! Kto ho vie, či by dostal toľko preferenčných hlasov a či by kvôli tejto informácií nemusel byť stiahnutý z kandidačnej listiny OĽANO na základe rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie SR, ak by sa bol istý Denník (N) „zobudil“ skôr a vo verejnom záujme by takúto informáciu o kandidátovi na poslanca NR SR za OĽANO,  zverejnil ihneď potom, ako Igor Matovič v hodine dvanástej, zverejnil kandidačnú listinu OĽANO a zdôvodňoval to tým, že to má byť pre občana-voliča SR prekvapenie na poslednú chvíľu ! Naozaj malo ísť, zo strany Igora a OĽANO len o prekvapenie alebo o to, aby „investigatívci“ nemali tak veľa času sa „rýpať“ v minulosti a súčasnosti jednotlivých „náhodne“ vybraných Igorových kandidátov z „pospolitého“ slovenského ľudu ?! Zaujímavé, že menovaný enkový Denník a jeho najlepšie informovaná „novinárka“ zo všetkých slovenských „objektívnych“ novinárov Monika, disponovala, všakovakými informáciami, ktoré sa verejnosť, skrze média (ne)zákonným spôsobom, nemala dozvedieť, ale utajené zdroje tejto „investigatívnej“ „novinárky“, ju pravidelne „kŕmili“ výhradne informáciami, ktoré mali a poškodzovali SMER-SD a jeho koaličných partnerov a ona ich „nezištne“ po kúskoch servírovala občanovi-voličovi SR, tak ako bolo potrebné a nutné! Ale teraz toto tu riešiť nebudem, i keď môj názor je taký že „novinárka“ resp. enkový Denník pravdepodobne touto informáciou už disponoval, ale keďže prevážil „verejný záujem“, tak sa táto „málo“ nebezpečná informácia nechala v šuplíku pre prípad, žeby sa po PV 2020 nedostali k moci tí, ktorí boli vopred vybraní, ale ak „zhodou okolnosti“ sa „vedúcou“ úlohou v spoločnosti stal Igor a jeho OĽANO, tak až potom…

Pôjdem k podstate vecí. Áno, ak niekto v minulosti z bývalej vládnej garnitúry vykonával istú nekalú ekonomickú činnosť a obohacoval sa na úkor celej našej spoločnosti, má a musí zato niesť osobnú, ale aj trestnoprávnu zodpovednosť. Takéto konanie jednotlivcov, prípadne organizovaných skupín v žiadnom prípade nezľahčujem, ale jedná sa poškodenie štátu „len“ v oblasti ekonomiky. Avšak, ak sa do politiky infiltruje niektorá z bezpečnostných zložiek SR a ak sa jedná o Vojenské obranné spravodajstvo SR, tak tu je to už oveľa vážnejšie lebo nie je ohrozená ekonomika štátu ako taká, ale je ohrozená predovšetkým jeho štátnosť a suverenita !!! A toto ja považujem za najväčšie nebezpečenstvo pre SR, ktoré z tohto prípadu Lukáša Kyselicu vyplýva a ktoré predseda (ne)vlády SR Igor Matovič zľahčuje a opäť z tejto Kyselicagate, OĽANOgate, IgorMatovičGate aféry, obviňuje iných a ako ináč jedine SMER-SD ! BRAVO, IGOR, BRAVO !!!

Ale idem postupne podľa poradia najvyšších štátnych orgánov a funkcii SR.

Prezidentská kancelária – „prezidentka“ SR Zuzana Čaputová – prečo si myslím a zastávam názor, žeby aj Zuzana Čaputová mala využiť znenie Ústavy SR, Čl. 103, ods. (6) – „Prezident sa môže kedykoľvek svojej funkcie vzdať; jeho funkčné obdobie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia tohto rozhodnutia predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky“ a odísť s akou takou cťou. Prečo ? Nuž preto ! Prezident/ka SR podľa Ústavy SR Čl. 102, ods. (1), bod k) – „je hlavným veliteľom ozbrojených síl“ !!! To znamená, že má a musí byť informovaná na dennej báze, o všetkom, čo sa okolo ozbrojených síl SR robí a deje ! Čo sa robí a deje okolo narušovania bezpečnosti a suverenity SR a pod. Prezident/ka SR podľa verejne dostupných informácií, dostáva pravidelne tzv. „zvodky“ od všetkých spravodajských služieb SR a teda aj od Vojenského spravodajstva, hlavne, ak ona je jeho najvyšším veliteľom. Ako najvyšší vojenský veliteľ OS SR má a musí mať aj osobný záujem o dianie v ASR a sama by mala vyvíjať iniciatívu smerom k ozbrojeným silám SR, hlavne v oblasti VOS, pretože prezident/ka SR zastupuje SR, nie len smerom do vnútra SR, ale aj, a hlavne navonok !!! Ako je možné, že Zuzana Čaputová nedostala pred PV 2020 od VOS SR na stôl informáciu, že jej príslušník Lukáš Kyselica i napriek tomu, že to zákon SR priam zakazuje, sa politický angažuje a kandiduje za OĽANO z vysokého, teda pravdepodobne zvoliteľného miesta do NR SR – trojka na kandidačnej listine OĽANO !  Sú len dve možnosti – buď to VOS a Protokol prezidentskej kancelárie, Zuzane Čaputovej vedome zatajili a potom je to veľmi zlé, neakceptovateľné ! Teda ju obišli a podviedli ! Alebo Zuzana Čaputová o tom vedela a bola si vedomá, že sa koná vedomá nezákonná predvolebná a volebná činnosť a neurobila v tomto smere absolútne nič a potom je to rovnako zlé a neakceptovateľné, ako v prvom prípade ! Tieto dve pravdepodobné možnosti, by jasne ukazovali na nekompetentnosť Zuzany Čaputovej a celého jej Protokolu, naďalej vykonávať najvyššiu ústavnú funkciu v Slovenskej republike ! To jej poradca a „odborník“ pre vnútornú politiku, Marián Leško ju nato neupozornil a neporadil, načo je potrebné sa pred PV 2020 zamerať a akými informáciami by mala Zuzana disponovať a ako by mala následne bezodkladne konať ?! A keďže Zuzana Čaputová sa k celej záležitosti Kyselicagate vyjadrila stroho – „…cením si rozhodnutie Lukáša Kyselicu…“, tak mám názor, že táto aféra, by sa mohla celkom kľudne nazývať aj Čaputovagate ! Začo v civilizovanom svete, politicky, morálne čistí, seriózni, dôveryhodní politici odstupujú, nie len zo svojich funkcií, ale odchádzajú aj z politického života. A čo robí a urobila Zuzana Čaputová, nuž toto, na svojej facebookovej stránke dňa 29.7.2020, okolo 19:30 napísala – „Mám za sebou ďalší regionálny výjazd, tentokrát v Banskobystrickom kraji. Cestou v aute mám z neho jeden silný pocit. Všetko je v poriadku, všetko je na dobrej ceste, tak ako má byť…“ (https://www.facebook.com/zcaputova/) Naozaj Zuzana Čaputová je všetko na Slovensku tak, ako má byť ?! Ja si myslím a mám názor, že ani náhodou !!! Môj názor – áno je čas, aby Zuzana Čaputová, pri svojom hodnotovom nastavení vykonala to, čo jej Ústava SR umožňuje a sama odstúpila ! To ju nezbavuje možnosti sa opäť o túto funkciu uchádzať, pravda ak si myslí a je presvedčená, že nijako politicky nepochybila, ba ani morálne. Áno občan-volič opäť rozhodne !

Národná rada Slovenskej republiky – naozaj by zloženie NR SR bolo totožné s tým dnešným, ak by sa verejnosť, občan-volič včas dozvedel, že na kandidačnej listine OĽANO Igora Matoviča pred PV 2020, sa nachádza osoba Lukáša Kyselicu (občan vedel, ale nie v tejto súvislosti!), ktorá sa tam podľa platného zákona SR – Ústavy SR – nemá a nesmie nachádzať ?! Ústava SR o tom hovorí jasne – PIATA HLAVA – ZÁKONODÁRNA MOC, prvý oddiel – NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – Čl. 77, ods. (1) – „ Funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl, príslušníka ozbrojeného zboru a poslanca Európskeho parlamentu.“ Teda Lukáš Kyselica nemal byť kandidátom na poslanca NR SR na žiadnej kandidačnej listine, žiadneho politického subjektu a teda ak sa tak stalo, tak výsledky volieb by mali byť anulované a vypísané predčasné PV !!! Preto, ak si hlavne poslankyne a poslanci NR SR za dnešnú vládnu koalíciu (95) uvedomujú vážnosť situácie a budú principiálni vo svojich vyjadreniach, že „…sme iní ako tí pred nami, my predstavujeme Zmenu pre SR…“, tak sa k celej Kyselicagate postavia naozaj, ako politicky, morálne a spoločensky, čelom a využijú Ústavu SR, Čl. 81a, bod d) – „Mandát poslanca zaniká – rozpustením Národnej rady Slovenskej republiky“. A keďže sa jedná výlučne o problém strany OĽANO a ostatné poslankyne a poslanci za iné politické strany si myslia, že oni nemajú dôvod na rozpustenie NR SR, tak by mali vyzvať svoje kolegyne a kolegov z OĽANO (53), aby využili rovnaký článok Ústavy SR č. 81a, bod b) – „Mandát poslanca zaniká – vzdaním sa mandátu“, teda hromadne jednotlivo všetkých 53 poslankýň a poslancov za OĽANO, čo by v konečnom dôsledku znamenalo, že NR SR by sa stala nefunkčnou a tu nastupuje na scénu Zuzana Čaputová so svojou ústavnou kompetenciou – Čl. 102, ods. (1), bod e) – Prezident – „môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, …ak Národná rada Slovenskej republiky nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať sa…“ Tento môj názor na rozpustenie NR SR a vypísanie predčasných PV vychádza z nasledovného. V PV 2020 OĽANO získalo 25,02 % (721166) zo všetkých zúčastnených oprávnených voličov SR, všetkých platných odovzdaných hlasovacích lístkov. Samotný Lukáš Kyselica, ako trojka jeho kandidačnej listiny, je potrebné férovo uznať, získal pre seba aj OĽANO, naozaj veľmi slušný výsledok, až 119185 preferenčných hlasov. A tu je pre OĽANO a pre PV 2020 ako také, naozaj veľký problém. Ak by sa totiž táto Kyselicagate aféra mediálne naozaj ostro a razantne prevalila ešte pred samotnými PV 2020 po tom, ako boli zverejnené Ministerstvom vnútra všetky kandidačné listiny (média sa hlavne zameriavali na kandidátov K-ĽSNS, či boli v nejakej vani skupinovo, čo majú na svojich telách vytetované a pod. hlúposti!), tak by bol volebný výsledok nielen OĽANO, ale aj iných politických subjektov úplne iný ! Čisto teoreticky, matematicky pripusťme len toto – 721166-119185=601981 hlasov pre OĽANO, ak teoreticky pripustíme, žeby prišli stiahnutím Lukáša Kyselicu zo svojej kandidátky len o jeho 119185 preferenčných hlasov, a ostatné politické strany by na tom neprofitovali, teda by ostali na pôvodných získaných hlasoch, tak volebný výsledok pri rovnakej účasti oprávnených voličov (2881511 platných hlasovacích lístkov), by nebol 25,02 % ale iba 20,89 % ! A teda naozaj by boli víťazom PV 2020 ?! Ak zoberieme do úvahy, že druhý SMER-SD dosiahol 18,29 % ! Ako by sa v rámci volieb skutočne rozdelili volebné hlasy, ak by sa občan-volič včas dozvedel o volebnom podvode Kyselicagate Igora Matoviča a jeho OĽANO ?! Kto ho vie, dnes sa môžeme už len domnievať, ako by to celé dopadlo a v hlavne v čí prospech ! A aj preto zastávam názor, že je nevyhnutné NR SR rozpustiť a uskutočniť predčasné PV !!!

Predseda vlády Igor Matovič – Vláda SR – pád vlády je azda najnevyhnutnejší po odhalení Kyselicagate, aj keď rovnako nevyhnutné sú aj predošlé dva pády ústavných činiteľov ! Po „nie načasovanom“ zverejnení informácie o Kyselicagate Denníkom N, zhodou okolnosti zverejnené na stránkach tohto denníka, ihneď potom, ako Igor Matovič na svojej TB, kde obhajoval neobhájiteľné, okolo „svojej“ diplomovej práci, kde Denník N a jeho redaktorov nazval klamármi, sa Igor Matovič snažil celú záležitosť zľahčiť a obvinil SMER-SD (vtedy ešte jeho poslušného vysoko postaveného člena – predsedu Vlády SR Petra Pellegriniho) na svojom facebookovom profile, ako ináč, takto – (Facebookpredseda (ne)Vlády SR), citujem z jeho facebookového statusu – „Podľa mojich informácií ho ľudia blízki Petrovi Pellegrinimu vo vedení Vojenského spravodajstva chceli zneužiť pred voľbami na rozvrat nášho hnutia OĽANO zvnútra. Chceli dosiahnuť rozpad hnutia a za akúkoľvek cenu zabrániť, aby sme mohli zostaviť vládu … nepodarilo sa.“

Naozaj vyjadrenie hodné „zdravého“ rozumu ! Takže Igor pred PV ani náhodou netuší, že trojka na jeho kandidačnej listine je tajným agentom, príslušníkom VOS ! Ale dnes už vie, lebo mu to „našepkal“ Denník N, že Luky bol bývalou štátnou mocou nasadený na neho a OĽANO, ako agent VOS s úlohou poškodiť jemu a jeho strane a on chudák sa to pred PV od Lukyho nedozvedel ! Teda logický vyplýva, že ho Luky klamal a zavádzal ?! A preto na oficiálnej kandidačnej listine OĽANO, ktorú Igor O 5 minút dvanásť odniesol do podateľne ministerstva vnútra, je o Lukášovi Kyselicovi táto informácia – Číslo 3, Meno  Mgr. Lukáš Kyselica, Vek 42,  profesia – šéf tímu Gorila, Mesto – Nové Zámky. Niečo úžasné ! Veď to v tomto čase už dávno nebola pravda – viď text nižšie !!! Tak Igor Matovič, Lukáš Kyselica a všetci okolo kontroly kandidačných listín uvedú Lukáša Kyselicu v časti Profesia, ako „šéf tímu Gorila“ !!! (https://www.obycajniludia.sk/kandidatna-listina-2020/) Nikto, ale absolútne nikto sa neozval, že to nie je pravda ! Veď to bol práve Denník N a jeho redaktorka Monika T., ktorá s ním (Lukym) urobila rozhovor o jeho odchode z pozície „šéfa tímu Gorila“ a aj z Policajného zboru SR. Rozhovor bol v Denníku N uverejnený pod názvom „Šéf tímu Gorila Lukáš Kyselica odchádza do civilu“ dňa 30. júla 2019 o 10:19 –https://dennikn.sk/1540608/sef-timu-gorila-lukas-kyselica-odchadza-do-civilu/, a to k 1.8.2019 s dvojmesačnou výpovednou, odchodnou dobou, teda definitívny koniec nastal až 30.9.2019, čo potvrdil aj samotný Lukáš Kyselica keď na otázku, redaktorky, kam povedú jeho ďalšie kroky odpovedal takto . „ Dnešného dňa som podal žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru príslušníka PZ. Pokiaľ mi bude plynúť dvojmesačná výpovedná lehota, tak sa nebudem vyjadrovať k svojmu ďalšiemu pôsobeniu. Ak bude o to záujem, vyjadrím sa 1. 10. 2019,“ A čuduj sa svete dňa 01.10.2019 sa už na Lukáša Kyselicu absolútne „zabudlo“, veď sa pravdepodobne stal tajným a o tajných sa nerozpráva…! (horšie ako pred rokom 1989 a agentoch ŠTB!) To že sa neozvali média, tak to chápem, to je predsa „ich“ taktika, vychádzať s kompromitujúcimi materiálmi na jednotlivých politikov resp. nepohodlné osoby vo „verejnom záujme“ až keď si to „verejný záujem“ vyžaduje, ale prečo sa neozvala Zuzana Čaputová (vyššie v texte už opisujem jej pozíciu v tejto Kyselicagate afére) ?! Prečo mlčalo samotné Ministerstvo obrany SR, vtedy ešte pod vedením nominanta SNS Petra Gajdoša ! A čo vedenie VOS SR, to nemalo tiež zo svojho personálneho oddelenia informáciu, že budúci nádejný poslanec NR SR má totožné meno, podobu ba aj hlas a je podobný Lukášovi Kyselicovi, ktorý je zároveň tým istým Lukášom Kyselicom, ktorý pracuje, ako tajný agent ich Vojenského spravodajstva ?!  Igor Matovič tento obhajobný status seba samého a Lukáša Kyselicu zakončil naozaj famózne – „…Tajné služby štátu zneužívajú voči svojim politickým oponentom len tí najperverznejší diktátori.“   Aj tu vo vzťahu k Igorovi Matovičovi platí staré známe „Nikto vás nedokáže neohodnotiť lepšie, tak ako sa dokážete najvýstižnejšie ohodnotiť sami“ Naozaj Igor, súhlasím z Vašim názorom, keď ste sám seba, možno nechtiac (chápem, každý máme občas slabú chvíľku a vtedy povieme o sebe aj pravdu) označili resp. pomenovali – „najperverznejším diktátorom“ Úplný súhlas !

Takže preto mám tento názor a myslím si, žeby mala padnúť aj (ne)Vláda SR pod (ne)vedením „najperverznejšieho diktátora“ Igora Matoviča !

Uvedomujem si, že celá táto Kyselicagate aféra je oveľa, ale oveľa zložitejšia. Že je potrebné, aby boli pri jednotlivých pádoch vyššie spomínaných ústavných činiteľov a rozpustení NR SR zachované všetky zákonné postupy v takom poradí, aby nenastala Ústavná kríza. Som však presvedčený, že to možné je !!! A podľa môjho názoru je to aj nevyhnutné, lebo ohrozenie bezpečnosti štátu a suverenity Slovenskej republiky, nech sa to udeje akýmkoľvek spôsobom a nech dosah takejto činnosti je akokoľvek veľký resp. „malý“, je potrebné rázne odsúdiť a ráznymi krokmi tomu do budúcna zabrániť. Dnes viac, ako kedykoľvek inokedy je potrebné v našej milovanej Vlasti, Slovenskej republike vykonať absolútny ekonomický, politický a spoločenský Reštart !!! Žiaľ, že po roku 1989 a hlavne po roku 1993, kedy sa budovala naša štátnosť, sa musíme vrátiť do bodu „Nula“ a začať odznova !!!

Záver :

Dnes 31.7.2020 o 10:00 hod., by mal „predstúpiť“ tajný agent VOS pred Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť mal by im vysvetliť, ozrejmiť celú túto, pre náš štát „nepodstatnú“ aféru . Vzhľadom na to, že sa jedná o vypočutie tajného agenta, tak predpokladám, že aj rokovanie výboru bude tajné a účastníci rokovania sú viazaný mlčanlivosťou a teda na to, čo sa dialo za dverami sa pravdepodobne dozvieme prostredníctvom článkov „investigatívnych novinárov“ „našich“ „objektívnych médií vo „verejnom záujme“ !  Vzhľadom na zloženie tohto výboru 10:5 (koalícia:opozícia), predpokladám, že mediálny výstup tohto výboru, z tohto rokovania by mohol byť podobný tomu, keď poslanci OĽANO mali „na koberčeku“ Borisa Kollára, kde im Boris vysvetľoval „svoj“ podiel na „svojej“ diplomovej práci (len škoda, že členmi tohto výboru nie sú poslankyňa za OĽANO Bc. Romana Tabáková – Bla, Bla, Bla-ová /nie Tabák ! na Slovensku ženské priezviska sa končia na -ová !!!/ a poslanec za OĽANO Jozef Pročko – Ňu, Ňu, Ňu a mohol by znieť takto – „…Luky nám to všetkým dopodrobna vysvetli. Pochopili sme ho, nálada bola výborná a všetci sme sa náramne zabávali…“ Ale ak by som použil ich výrazy, ktoré používajú na rokovaniach NR SR vo vzťahu k opozičným poslankyniam a poslancom, tak výstup z toho rokovania by mohol znieť aj takto – „To čo nám Lukáš Kyselica vysvetľoval a ako sa obhajoval, tak to sa dá vyjadriť len ako Bla, bla, bla a bla, bla, bla. Na otázku, ktorú sme mu položili, či o tomto všetkom vedel Igor Matovič, keď spisoval (skladal, komponoval) a odovzdával na MV SR kandidačnú listinu za OĽANO pre PV 2020, nám Lukáš Kyselica povedal, že on mal vždy s Igorom Matovičom výborne vzťahy a on sa k Igorovi vždy správal len ňu, ňu, ňu a ňu, ňu, ňu a z toho sme si mali utvoriť svoj názor, či Matovič o tom vedel alebo nie…“

Igor Matovič hovorí – Ja si idem svoje! Dokedy mu to budeme tolerovať?

08.03.2021

Toto je tragédia národa slovenského, celej našej spoločnosti, tragédia Slovenskej republiky! Nie, nepovažujem za tragédiu to, že veľká väčšina občanov-voličov SR sa 29. februára 2020 v PV rozhodli tak, ako sa rozhodli a odovzdali svoje volebné hlasy hlavne OĽANO a predovšetkým Igorovi Matovičovi – 498740 preferenčných hlasov pre Igora a celkovo pre OĽANO 721166 [...]

Bezhraničný cynizmus Zuzany Čaputovej!

07.03.2021

Nie, mňa absolútne nezaujíma, kto pripravuje Zuzane Čaputovej program, ba ani to čo v tom programe hovorí/číta a vykonáva lebo takto musí? Nie z jediného dôvodu. Zuzana Čaputová sa hrdí tým, že terazky je najvyšším ústavným činiteľom SR, podľa Ústavy SR – prezident/ka SR! To zanemená, že sa má v otázkach spoločensko-politických, či už domácich alebo [...]

Keď sa poslanec za OĽANO sekne a zároveň zázračne stratí pamäť aj chrbtovú kosť!

06.03.2021

Aby som bol úplný a presný, jedná sa o poslanca NR SR, ktorý kandidoval v PV 2020 do NR SR na kandidačnej listine strany(?), koalície(?) s názvom- OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA“ zo 40 miesta, tréner a manažér tenisovej akadémie – Ján Krošlák. Avšak neviem, kde ho mám na základe tak dlhého názvu tejto [...]

kollár

Podľa Kollára by Matovič a Sulík po odchode z vlády rozpútali peklo v parlamente

08.03.2021 16:51

Odstúpením Igora Matoviča a Richarda Sulíka z funkcií by sa podľa šéfa Sme rodina nič nezmenilo.

čaputová

Čaputová: 80 percent zamestnancov v prvej línii tvoria ženy

08.03.2021 16:42

Prezidentka upozornila, že výskyt domáceho násilia celosvetovo stúpa a nevyhlo sa to ani Slovensku.

samuel paty vražda

Útok na učiteľa Patyho vo Francúzsku podnietili aj lživé tvrdenia študentky

08.03.2021 16:35

Počas výsluchov vyšlo najavo, že dievčina, ktorá učiteľa obvinila z islamofóbie, v danom čase v triede ani nebola.

Vatikán SR Prezidentka Pápež Audiencia

Pápež prijal pozvanie od Čaputovej a príde na Slovensko

08.03.2021 16:03, aktualizované: 16:27

Svätého Otca pozvala prezidentka na návštevu ešte počas ich spoločného stretnutia v decembri minulého roka.