Založ si blog

Matovičova nekonečná radosť z „úprimných“ geniálnych peňazí EÚ !

Keď sa Igor Matovič vrátil z ostatného samitu EÚ, tak pred letiskom v Bratislave mával „novinárom“ pred mikrofónmi „víťazným“ papierom, na ktorom bolo niekoľko čísel a prehlásil – „…v názve tlačovky, ktorý sme vám poslali ešte z Bruselu, to že dobrá správa pre Slovensko. No a trochu som vás oklamal…“ Áno, až potiaľ Igor Matovič povedal pravdu – „OKLAMAL“ a ďalej už pokračoval, len samými zavádzajúcimi, neúplnými a nekompletnými „informáciami“ – „…prepáčte lebo to nie je dobrá, ale to je geniálna správa pre Slovensko…“ Nuž povedzme si niečo o „genialite“ tejto správy ! Áno súhlasím, že aj v tomto prípade platí staré známe – „Keď ti dávajú ber, keď ťa bijú utekaj!“ Lenže nám nikto nič nedáva, nič nedaruje ! Nebudem sa venovať podrobnostiam o tejto EÚ „pomoci“ lebo je to tak komplikované, že radoví, pospolití ľud SR sa v tom nevyzná a nemá šancu sa v tom vyznať ! Prezentácia čísel z tejto „geniálnej“ správy bez uvedenia pozadia je pre radového občana SR veľmi príjemná, dobre sa to počúva, ako sa budeme mať všetci dobre lebo EÚ nám „dáva“ a teda bude už len dobre a lepšie. Ja si naopak myslím, že je potrebné oveľa viacej hovoriť a informovať občanov SR nie o tom, koľko sme „dostali“, ale o tom koľko budeme musieť vrátiť späť, za akých podmienok a načo je možné tento „dar“ použiť a najdôležitejšie je povedať občanom SR cez koho (pretečú) budú tieto eurá „distribuované“ do členských štátov EÚ a teda aj na Slovensko ! Bude to len ECB ? Alebo to budú aj iné banky. ECB tiež nemá tlačiareň na peniaze a teda tá si tiež bude musieť tieto „darované“ peniaze požičať od iných veľkých svetových bánk. Aké a ktoré že to budú banky ? Budú to banky európske alebo USA ?! Toto sú veľmi dôležité a podstatné informácie ! Zároveň je dôležité, aký je resp. bude úrok za tento „dar“ ! Bude to úrok fixný alebo flexibilný, teda pohyblivý. A bude pohyblivý len smerom nahor alebo aj smerom nadol ?! Z čoho budeme tieto „dary“ vracať a hlavne z čoho budeme vracať úroky ! Áno, Igor Matovič na predmetnej TB naznačil odkiaľ budeme mať peniaze na vrátenie týchto „darov“ a úrokov. Samozrejme najskôr mu prišla na um Čína a jej lacná oceľ. Igor poznamenal, že nech si Číňan nemyslí, že bude vyrábať lacnú oceľ lebo nedodržiava pri jej výrobe ekologické tvrdé podmienky, ktoré máme zavedené v Európe a teda sa na dovážanú Čínsku oceľ uvalí vyššia dovozná prirážka a to bude jeden z hlavných zdrojov, z ktorých sa bude daný dlh vracať. Áno ? a toto má byť tá spravodlivosť v rámci jednotlivých štátov EÚ. Tak potom si je potrebne povedať, koľko tej čínskej ocele dovážame na Slovensko a koľko napríklad do Nemecka, Francúzska a pod. Tu je potrebné si povedať celkom jasne, toto opatrenie najviac pomôže tým štátom, ktoré dovážajú najviac ocele z Číny a teda budú mať voči iným štátom výhodu v získavaní zdrojov na vrátenie svojho dlhu voči EÚ ! A prečo Igor nespomenul aj USA ?! Prečo nepovedal, že aj tovar dovážaný z USA na územie EÚ bude takýmto spôsobom pre USA predražený a že to bude ďalší zdroj financií z ktorých sa bude vykrývať táto EÚ „pomoc“ ! Veď USA sú ešte väčším znečisťovateľom ovzdušia ako Čína a USA zvysoka kašle na prísne ekologické pravidlá ! A takých a podobných otázok je tu veľmi veľa !

Ďalej je potrebné občanom SR zdôrazňovať hlavne to, že tento „dar“ EÚ nemôžeme použiť nato, čo si myslíme, že je pre Slovensko potrebné a prospešné ! Najskôr musíme vypracovať pre byrokratov v Bruseli plán „rozvoja“ SR načo by sme chceli tieto „dary“ minúť resp. použiť a byrokrati z EÚ nám „milosrdne“ tento náš plán „rozvoja“ buď schvália alebo povedia, tak toto „priatelia“ teda nie, toto by síce pomohlo vám, ale EÚ, ako celku by to uškodilo. Napr. rozvoj poľnohospodárstva, priame dotácie do poľnohospodárskej produkcie a pod. To by iné štáty (staré!) EÚ mohlo predsa poškodiť lebo by nemali kde vyvážať svoj druho a treťotriedny potravinový odpad, ktorý oni teda jesť nebudú lebo oni sú oproti nám „východniarom“ a pozostatkom socializmu predsa len niečo viac ako my. Podľa nich máme iné chuťové poháriky, iné organizmy a nám predsa stačí aj oveľa nižšia kvalita potravín, ako pre ich, iné a vyspelejšie organizmy ! Igor to na tejto TB povedal celkom jasne – „…lebo ak si niekto myslí, že toto môžeme rozdeliť do tisícich nejakých malých drobných projektítov, tak akože nemáme šancu, absolútne žiadnu…“ Teda odkaz pre malých podnikateľov, pre živnostníkov je tento – „…zabudnite vy malí a drobní podnikatelia na nejakú priamu finančnú pomoc z uvedeného „daru“ od „láskavej“ EÚ…“ Áno aj k vám malým sa dostanú nejaké tie omrvinky, ale budú riadne prefiltrované cez veľké megalomanské projekty, ktoré sa budú zadávať „našim“ ľuďom, veľkým firmám a tie si z toho zoberú svoju maržu a vy malí a drobní z toho dostanete tie povestné omrvinky ! A samozrejme Igor nezabudol dať aj príklad – „…naozaj potrebujeme veľmi inovatívny prístup…,…zjednodušenie procesov, minimalizácia byrokracie, minimalizácia aj tých samotných projektov, na ktoré budeme chcieť prostriedky použiť…,…to musia byť obrovské národné projekty typu, že naozaj, že poďme na celom Slovensku dobudovať komplet kanalizáciu, aby každá jedná domácnosť bola napojená na kanalizáciu…“ Súhlasím . Áno aj toto je potrebné urobiť, ale tu sa neviem zbaviť dojmu, že toto mu navrhol Peter Polák (europoslanec v EP za OĽANO) v jednej z Bruselských reštaurácií, kde sa dal Igorovi najesť mušlí z toho povestného „premiérskeho“ hrnca.  A teda že pôjde o projekt, ktorý do osád Igorových vzorov zavedie kanalizáciu a čo už potom, že sú to takmer všetko čierne „stavby“, „stavby“, ktoré tam nikdy nemali stáť ! „stavby“, ktoré sú postavené bez projektovej dokumentácie, bez povolenia a hlavne sú postavené na cudzom pozemku ! Veď je potrebné celkom jasne a nahlas povedať, že legitímne stavby nehnuteľnosti na bývanie sa stavajú na pozemkoch, ktoré niekomu patria, je stavebným úradom schválená predložená projektová dokumentácia, sú vydané riadne stavebné povolenia, stavby je možné užívať až po riadnom kolaudačnom konaní ( však IGOR?) a čo je potrebné najviac zdôrazniť je skutočnosť, že príslušný stavebný úrad vydá stavebné povolenie len v prípade, že je najskôr poriešena otázka inžinierskych sietí. Veď si všimnite, že pozemky ktoré boli územným plánom schválene, ako pozemky na radovú zástavbu rodinných domov sú najskôr vybavené prístupovou cestou, privedením EE (samostatne stojacie RIS pri jednotlivých pozemkoch), privedením rozvodov pitnej vody, odkanalizovanie budúcich obytných stavieb a komunikácií !  Áno aj tridsať rokov po novembrovom pokojnom odovzdaní moci súdruhov do rúk nenásytných kapitalistov, máme obce, kde neexistuje verejná kanalizácia a splašky sa púšťajú aj do miestnych potokov, áno tu je potrebné vykonať tieto práce, ale uvedomme si, že tieto stavby nie sú čierne stavby, boli postavené na pozemkoch, ktoré týmto občanom patria a hlavne si ich postavili z prostriedkov na ktoré si riadne poctivou prácou zarobili a to ešte v časoch „zlého“ socializmu. Ako je to možné, že vtedy v tom „zlom“ socialistickom svete bolo oveľa jednoduchšie si postaviť svoju vlastnú nehnuteľnosť, ako teraz vo vysnívanom kapitalizme ?! Ale to je iná téma ! A myslí si Igor, že hodnotiaca európska komisia nám, jemu, odklepne projekty, ktoré budú sanovať čierne, protiprávne stavby…?!

Na záver by som chcel uviesť, že o tak veľkých peniazoch, vratných „daroch“ aj s úrokmi, by nemala rozhodovať ani vláda, či už terajšia alebo budúca, nemal by o tom rozhodovať parlament SR, ale je potrebné zriadiť vysoko profesionálnu ekonomickú radu štátu, zloženú z tých najlepších ekonómov Slovenka, ktorá by bola kreovaná, zostavená nasledovne : – do tejto rady by každá parlamentná politická strana navrhla svojho kandidáta (deda dnes spolu 6 členov) jedného prezidentská kancelária a po jednom NBS, najväčší zväz zamestnávateľov a najväčší zväz zamestnancov. Spolu by to bola 10 členná ekonomická rada štátu a tá by trojpätinovým hlasovaním odsúhlasovala jednotlivé projekty, na ktoré by sa tieto financie použili s prihliadnutím hlavne nato, či to je pre občanov SR prospešné z dlhodobého hľadiska a či tieto národné projekty budú vytvárať také finančné zdroje pre štát, aby tento mal z čoho vrátiť tento „dar“ EU, aby sme sa v budúcnosti nestali vazalmi byrokratov z EÚ a tých bánk, cez ktoré tieto peniaze k nám pritečú. Viď príklad – celá „vyspelá“ západná ekonomika, ktorá po II. sv. vojne prijala tzv. Marshallov plán (Plán európskej obnovy), ktorý prijal americký kongres 3. apríla 1948 a bol použitý na obnovu západného kapitalistického sveta a tým si USA zabezpečili svoj nekonečný vplyv na štáty západnej Európy z ktorého sa už asi nikdy nevymania a čo je najhoršie, boli sme do toho zatiahnutý aj my okamžite po roku 1989 a hlavne po roku 1998 ! Teda je celkom možné nazvať tento „dar“ EÚ akýmsi novodobým „Marshallovým“ plánom pre obnovu ekonomiky EÚ, na základe ktorého sa celkom pokojne môžeme stať vazalmi „na večné časy“, bánk, ktoré budú mať tú česť byť tými pravými milosrdnými „darcami“ !

Nuž majme sa občania SR na pozore a nedajme sa uniesť eufóriou Igora Matoviča, ktorú si po „namáhavom“ samite EÚ priniesol na Slovensko. Lebo to čo je dobrou a geniálnou správou pre Matoviča a spol. nemusí byť pre radových občanov SR vôbec dobrou správou, ale správou v zmysle – …občan SR, čaká ťa tvrdá drina, pot a slzy a minimálne ďalších tridsať rokov sa nebudeš mať lepšie, ako teraz a potom sa budeš mať tak, ako budeš tých tridsať rokov drieť na cudzie banky, ktorým to nikdy nesplatíš lebo tie isté banky následne, keď uvidia, že sa ti už začína dariť, vyvolajú inú krízu a budeš opäť odkázaný na ich „dary“ a „pomoc“… !!! No čo poviete, nie je to geniálna správa pre Slovensko, pre dnešných a hlavne budúcich občanov SR ??? No predsa musí byť, veď to povedal samotný slovutný Igor Matovič a ten predsa vie čom rozpráva . Či nie ?

Igor si na úkor Pavlínky urobil skúšku správnosti !

22.09.2020

V dnešnom článku budem používať výhradne krstné mená lebo si ctím a rešpektujem prezumpciu neviny. A v tomto článku vám niektoré mená môžu pripomínať skutočné postavy, tak vedzte, že podobnosť je čisto náhodná, tak ako boli čisto „náhodné“ podobnosti osôb v takých slovenských kinematografických „skvostoch“ ako „Únos“, „Čiara“, „Sviňa“. [...]

Igor Matovič zbožňuje dni, keď naserie kopu ľudí a ja chcem nasrať jeho a mať krásny deň !

21.09.2020

Presne takto sa vyjadril Igor Matovič na nás občanov SR vo svojom FB statuse dňa 18. augusta 2020 keď napísal toto – „Nasral som kopu ľudí…“ a článok ukončil – „…Takéto dni ja mám rááád.“ Smutné na tom je to, že odvtedy Igor Matovič už nasral toľko ľudí, že sa v ňom kopí množstvo radosti a robí jednu hlúposť za druhou, aby tých [...]

TA3 – zámer ? – manipulácia ? – alebo, čo to malo znamenať, čo to malo vo verejnosti vyvolať ? !

20.09.2020

TA3 sa hrdí tým, že poskytujú slovenskej verejnosti vyvážené, pravdivé a hlavne overené informácie. Naozaj ? Hneď na úvod prezentujem, že v tomto článku si absolútne nebudem dávať servítku pred ústa. Naozaj už stačilo, aj keď v tomto prípade sa jedná o súkromnú, komerčnú TV. O čo ide ? Ide o účasť Igora Bukovského v dvoch reláciách na TA3, krátko po [...]

Vysoké Tatry, štíty,

Tatry majú ďalšiu obeť, Poliaka našli pod Ťažkým štítom

22.09.2020 20:40

Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) našli v utorok pod stenou Ťažkého štítu vo Vysokých Tatrách mŕtve telo 39-ročného poľského turistu.

Pellegrini,

Pellegrini klub nemá, aj keď ho podporili Šeliga či Grendel

22.09.2020 19:31

Poslanci okolo Petra Pellegriniho nebudú mať vlastný poslanecký klub. Plénum odmietlo návrh na jeho zriadenie v utorkovom hlasovaní.

Trump

Trump vo vystúpení na VZ OSN kritizoval Čínu za pandémiu a znečisťovanie

22.09.2020 18:35

Čína podľa neho v obmedzila vnútroštátne cestovanie, zatiaľ čo umožnila, aby lety smerujúce z Číny šírili nákazu po svete.

alkohol tester

Kamionista nebol schopný ani fúkať, odber krvi odmietol

22.09.2020 18:12

Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 55-ročný kamionista, ktorého kontrolovala v pondelok polícia.

ferro

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 311
Celková čítanosť: 3320131x
Priemerná čítanosť článkov: 10676x

Autor blogu

Kategórie