Založ si blog

Zuzana Čaputová sa zabávala aj 13. 11. 2019 ? ! Na toto doplatil poctivý občan SR a podvodníci boli očistení a omilostení !

Na úvod musím celkom úprimne priznať, že ak by sa mňa a mojej najbližšej rodiny táto udalosť nedotkla, tak by som o tomto probléme asi ani nevedel a ak by som o ňom aj počul, tak by som ho asi celkom nepochopil.  Žiaľ realita je iná a ja sa chcem s občanmi SR, ktorí sú pravdepodobne v rovnakej situácií ako ja a moja najbližšia rodina, ale hlavne s tými ktorých sa to na ich veľké šťastie absolútne netýka, podeliť o skutočnosť, ktorá bola zapríčinená aj konaním resp. nekonaním Zuzanou Čaputovou.

O čo ide ? Dňa 13.11.2019 Zuzana Čaputová, ako „prezidentka“ SR bez akého koľvek komentára podpísala zákon schválený NR SR č. 233/2019 – o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 01.01.2020.

Tento zákon, ktorý je svojim znením celkom jasne a jednostranne na strane podvodníkov schválilo v NR SR dňa 26.06.2019 76 poslancov vtedajšej vládnej koalície + niektorí nezaradení, 56 poslancov sa alibisticky zdržalo hlasovania (OĽANO, K-ĽSNS) a celý klub Sme rodina boli jednoznačne proti takémuto paškvilu !

Jednoducho povedané občan podvodník, ktorý sa vlastným pričinením a spôsobom svojho života dostal do finančných ťažkostí, až do takej miery, že vraj nemá šancu sa z toho dostať, sa môže z toho dostať a to veľmi jednoduchým spôsobom ! Jednoducho vyhlási na seba osobný bankrot a súd ho pozbaví akýchkoľvek starých exekučných konaní (sú aj výnimky napr. výživné a pod.), ktoré boli voči nemu vedené. A teraz môj prípad :

Manželka dávno predtým, ako sme sa spoznali bola ručiť v jednej zo slovenských bánk jednému začínajúcemu „podnikateľovi“ v dobrej viere, že mu pomáha, bola na uvedenom dokumente ručiteľkou až v treťom rade. Podvodník potreboval na svoje „podnikanie“ od banky pôžičku vtedy celkom slušnú sumu 100 000 SKK (3319,39 €) Samozrejme, že ju nesplácal od prvopočiatku a tak sa s ním banka nejakým spôsobom snažila dohodnúť a keď videla že je to márne, tak túto pohľadávku odpredala spoločnosti, ktorá sa venuje v prvej rade vymáhaním nedobytných pohľadávok. Čas plynul, na uvedenú pohľadávku bol podaný návrh na exekúciu, následne bol vydaný exekučný titul, ktorý sa týkal všetkých povinných v tomto prípade. Avšak ani jeden z nich nebol v TPP a tak sa exekútor nemohol dostať k exekučnému plneniu. Po niekoľkých rokoch, keď sa moja manželka zamestnala na TPP, okamžite jej prišlo rozhodnutie z exekútorskej kancelárie, že ako jednej z povinných jej bude zamestnávateľ povinne zrážať zo mzdy maximálnu možnú sumu. Svinstvo na tom celom bolo a je, že tým pádom, že sa našiel jeden poctivo pracujúci povinný, tak všetci ostatní, hlavne ten, ktorý ako jediný mal stej pôvodnej pôžičky prospech (dnes by sme povedali – konečný užívateľ!), tak títo všetci už boli naveky z tejto exekúcie oslobodení !!!

Manželka sa v práci samozrejme hanbila, že má exekúciu a zrážky zo mzdy a tak sme sa dohodli, že mi túto čiastku uhradíme exekútorovi a následne v novom exekučnom konaní si ju na základe súdneho rozhodnutia budeme vymáhať od toho prvotného podvodníka (dovoľte mi použiť na jeho adresu vyjadrenie – Sviňa!)

Na zaplatenie dlžnej čiastky sme si museli zobrať samozrejme, zhodou okolnosti v tej istej banke, kde si táto sviňa požičiavala pred niekoľkými rokmi, úver s požadovaným úrokom, aby sme boli schopný uhradiť požadovanú dlžnú sumu. Samozrejme podmienka banky bola, že založíme v prospech banky náš byt v osobnom vlastníctve, ktorý sme s manželkou nadobudli ďaleko potom, ako vznikla prvá exekúcia ! A samozrejme, že sme sa snažili s celou situáciou vysporiadať čo najskôr lebo exekútor mal oprávnenie nám siahnuť aj na tento spoločne nadobudnutý byt, ak by sa mu zdalo, že zrážky zo mzdy mojej manželky sú malé a splácanie by trvalo dlho.

No a teraz o akú sumu išlo ? Na počiatku bola pôžička 3319,39 eur a táto suma sa za tie roky skrze úžernícke úroky vyšplhala na neuveriteľných 25 500,00 € !!! Teda exekútor to držal, oprávnený bol tiež trpezlivý a úžerníckym úrokom to utešene rástlo. A ešte jedna zaujímavá a podstatná vec. Keď sme túto čiastku splatili, tak odmena ktorú si napočítal exekútor činila z tejto čiastky 5 000 € ! Pýtam za čo ? Zato, že raz za týždeň resp. raz za mesiac prelustrovali na sociálnej poisťovni, kto s povinných sa zamestnal a teda, kde je treba akému zamestnávateľovi poslať oznámenie o zrážkach zo mzdy !!! Naozaj pracovný výkon hodný uznania !

Ale poďme ďalej. Teraz sme v takej situácií, že sme banke celú dlžnú čiastku uhradili, byt máme bez ťarchy a mali sme zato, že teraz na základe exekučného titulu, ktorý bol vydaný na základe súdneho rozhodnutia v náš prospech sa budeme cez exekútorský úrad so sídlom vo Zvolene domáhať u tej svine vrátenia nami poctivo uhradených jeho pozdĺžností . Upovedomili sme exekútorský úrad na to, že tento človiečik síce nikdy nič poriadne robiť nebude a teda vymôcť z neho niečo bude naozaj ťažké, ale keďže sa jedná o jedináčika a má už len matku, ktorá má v osobnom vlastníctve byt a je predpoklad, že po jej (nech pani žije aj 100 rokov) smrti by ho mohol on, ako jediný syn zdediť, tak nech nelustrujú len informácie na sociálnej poisťovni, ale aby sledovali v tomto prípade aj úmrtnú matriku v mieste bydliska jeho matky a v dedičskom konaní boli jedným z účastníkov a že len takým spôsobom sa môžeme niekedy dostať k našim peniazom o ktoré sme ukrátili nášho potomka !!!

No ale svine sú vynaliezavé a táto nie je iná a tak si podal na seba osobný bankrot !!!

A na základe tohto Zuzanou Čaputovou podpísaného zákona, mu exekútor na základe súdneho rozhodnutia zrušil exekúciu a takzvane ho exekučne oddlžil !!! Ale pýtam sa kto oddlží mňa a moju rodinu, čo sme za neho poctivo tieto peniaze zaplatili lebo nevieme žiť nepoctivým životom a nechceme byť nikdy nikomu nič dlžný !!!

Tento podvodník je tým pádom očistený, bez dlžôb a môže opäť začať žiť ten svoj „poctivý“ život a začať robiť ďalšie dlhy lebo však čo, nič nemám a teda opäť vyhlásim osobný bankrot a štát podvodníka zbaví viny a dlhov a ty poctivý občan SR uhraď za túto sviňu všetky pozdĺžnosti lebo inak tebe hrozí exekučné konanie, ak by si sa dostal do finančných ťažkostí a nebudeš môcť splácať pôžičku banke, ktorú si si zobral, aby si vyplatil exekútora a oprávneného. A čo je na tomto zákone ďalšia podlá vec voči poctivému občanovi ? Nuž či veríte alebo nie, tak preto že povinný nemohol splácať dlh kvôli svojej lenivosti a vybabranosti a na základe osobného bankrotu, ktorý si sám na seba vyhlásil, tak my, ako oprávnení musíme ešte exekútorovi zaplatiť 42 € s DPH za to že povinného exekučne oddlžil (oslobodil) a oprávnenému to dal na vedomie ! – Zákon č. 233/2019, § 6 – Trovy starej exekúcie a výzva na úhradu trov starej exekúcie, ods. (2) – Paušálne trovy znáša oprávnený. Exekútor vyzve oprávneného na zaplatenie paušálnych trov v upovedomení o zastavení starej exekúcie, ak exekútor paušálne trovy uplatňuje.

Vyzývam všetkých poslancov zo Sme rodina, aby urýchlene dali na rokovanie NR SR novelu tohto zákona a to v tom zmysle, že nie je možné povinného zbaviť exekučných titulov hlavne ak sa jedná o nevysporiadaný spor medzi dvomi fyzickými osobami !!! A ak nemá záujem splatiť voči svojmu dlžníkovi svoj dlh, tak by mal zato niesť trestnoprávnu zodpovednosť a byť uväznený, pretože svojím konaním sa dopusti krádeže, inak sa to nazvať nedá !!!

Zuzanu Čaputovú vyzývam, aby sa vo svojej práci venovala hlavne takýmto prešľapom nie len NR SR ale aj jej samotnej, lebo ako bývala členka advokátskej komory a ako advokátka, by mala vedieť, že  podpisuje takýto nespravodlivý zákon voči poctivým občanom SR, a že jednoznačne tým podporila podvodníkov, zlodejov a pod. Pretože ak si niekto niečo požičal a nevládze to splatiť v termíne a splatí to za neho druhý a on mu to odmietne následne vrátiť, tak v mojich očiach a v mojom ponímaní práva je to bohapustý zlodej. V tomto prípade, nás tento podvodník okradol o 25,5 tisíc eur, ktoré som mohol použiť na vzdelanie môjho potomka resp. to mohol dostať ako vstupný bonus do života. A teda namiesto toho, že sa z neho (podvodníka – povinného) zo dňa na deň stáva čistý občan SR, tak by mal hniť v base !!!

A pýtam sa, keď štát oddlžil tohto podvodníka nie voči sebe (teda štát voči štátu), ale voči inej fyzickej osobe, kto oddlží tú poctivú fyzickú osobu, ktorá za takéhoto podvodníka a zlodeja zaplatila jeho dlh ???!!!

Takže toto je občan SR právny štát v akom žijeme – podvodníci na výslní a poctivý občan v suteréne záujmu našich, nami volených politikov ?! Je mi z toho na zvracanie ! A pociťujem oprávnenú zlosť !!!

Zákonodarci, vláda a Zuzana Čaputová okamžite konajte a napravte krivdu voči poctivým občanom tohto štátu a spravodlivo potrestajme tých čo okradli iných svojím zvrhlým životným štýlom – najskôr podvádzať, klamať, kradnúť a následne sa s pomocou štátu stať čistým ako Panna Orleánska !!!

Použité zdroje :

 

NR SR, 26.06.20219 – zákon 233/2019 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=42545

 

Prezidentská kancelária :

 

Dňa 13.11.2019 podpísaný zákon 233/2019 bez pripomienok

https://www.prezident.sk/page/podpisane-a-vratene-zakony/

Igor si na úkor Pavlínky urobil skúšku správnosti !

22.09.2020

V dnešnom článku budem používať výhradne krstné mená lebo si ctím a rešpektujem prezumpciu neviny. A v tomto článku vám niektoré mená môžu pripomínať skutočné postavy, tak vedzte, že podobnosť je čisto náhodná, tak ako boli čisto „náhodné“ podobnosti osôb v takých slovenských kinematografických „skvostoch“ ako „Únos“, „Čiara“, „Sviňa“. [...]

Igor Matovič zbožňuje dni, keď naserie kopu ľudí a ja chcem nasrať jeho a mať krásny deň !

21.09.2020

Presne takto sa vyjadril Igor Matovič na nás občanov SR vo svojom FB statuse dňa 18. augusta 2020 keď napísal toto – „Nasral som kopu ľudí…“ a článok ukončil – „…Takéto dni ja mám rááád.“ Smutné na tom je to, že odvtedy Igor Matovič už nasral toľko ľudí, že sa v ňom kopí množstvo radosti a robí jednu hlúposť za druhou, aby tých [...]

TA3 – zámer ? – manipulácia ? – alebo, čo to malo znamenať, čo to malo vo verejnosti vyvolať ? !

20.09.2020

TA3 sa hrdí tým, že poskytujú slovenskej verejnosti vyvážené, pravdivé a hlavne overené informácie. Naozaj ? Hneď na úvod prezentujem, že v tomto článku si absolútne nebudem dávať servítku pred ústa. Naozaj už stačilo, aj keď v tomto prípade sa jedná o súkromnú, komerčnú TV. O čo ide ? Ide o účasť Igora Bukovského v dvoch reláciách na TA3, krátko po [...]

Vysoké Tatry, štíty,

Tatry majú ďalšiu obeť, Poliaka našli pod Ťažkým štítom

22.09.2020 20:40

Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) našli v utorok pod stenou Ťažkého štítu vo Vysokých Tatrách mŕtve telo 39-ročného poľského turistu.

Pellegrini,

Pellegrini klub nemá, aj keď ho podporili Šeliga či Grendel

22.09.2020 19:31

Poslanci okolo Petra Pellegriniho nebudú mať vlastný poslanecký klub. Plénum odmietlo návrh na jeho zriadenie v utorkovom hlasovaní.

Trump

Trump vo vystúpení na VZ OSN kritizoval Čínu za pandémiu a znečisťovanie

22.09.2020 18:35

Čína podľa neho v obmedzila vnútroštátne cestovanie, zatiaľ čo umožnila, aby lety smerujúce z Číny šírili nákazu po svete.

alkohol tester

Kamionista nebol schopný ani fúkať, odber krvi odmietol

22.09.2020 18:12

Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 55-ročný kamionista, ktorého kontrolovala v pondelok polícia.

ferro

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 311
Celková čítanosť: 3320054x
Priemerná čítanosť článkov: 10675x

Autor blogu

Kategórie