Založ si blog

Zuzana Čaputová sa zabávala aj 13. 11. 2019 ? ! Na toto doplatil poctivý občan SR a podvodníci boli očistení a omilostení !

Na úvod musím celkom úprimne priznať, že ak by sa mňa a mojej najbližšej rodiny táto udalosť nedotkla, tak by som o tomto probléme asi ani nevedel a ak by som o ňom aj počul, tak by som ho asi celkom nepochopil.  Žiaľ realita je iná a ja sa chcem s občanmi SR, ktorí sú pravdepodobne v rovnakej situácií ako ja a moja najbližšia rodina, ale hlavne s tými ktorých sa to na ich veľké šťastie absolútne netýka, podeliť o skutočnosť, ktorá bola zapríčinená aj konaním resp. nekonaním Zuzanou Čaputovou.

O čo ide ? Dňa 13.11.2019 Zuzana Čaputová, ako „prezidentka“ SR bez akého koľvek komentára podpísala zákon schválený NR SR č. 233/2019 – o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 01.01.2020.

Tento zákon, ktorý je svojim znením celkom jasne a jednostranne na strane podvodníkov schválilo v NR SR dňa 26.06.2019 76 poslancov vtedajšej vládnej koalície + niektorí nezaradení, 56 poslancov sa alibisticky zdržalo hlasovania (OĽANO, K-ĽSNS) a celý klub Sme rodina boli jednoznačne proti takémuto paškvilu !

Jednoducho povedané občan podvodník, ktorý sa vlastným pričinením a spôsobom svojho života dostal do finančných ťažkostí, až do takej miery, že vraj nemá šancu sa z toho dostať, sa môže z toho dostať a to veľmi jednoduchým spôsobom ! Jednoducho vyhlási na seba osobný bankrot a súd ho pozbaví akýchkoľvek starých exekučných konaní (sú aj výnimky napr. výživné a pod.), ktoré boli voči nemu vedené. A teraz môj prípad :

Manželka dávno predtým, ako sme sa spoznali bola ručiť v jednej zo slovenských bánk jednému začínajúcemu „podnikateľovi“ v dobrej viere, že mu pomáha, bola na uvedenom dokumente ručiteľkou až v treťom rade. Podvodník potreboval na svoje „podnikanie“ od banky pôžičku vtedy celkom slušnú sumu 100 000 SKK (3319,39 €) Samozrejme, že ju nesplácal od prvopočiatku a tak sa s ním banka nejakým spôsobom snažila dohodnúť a keď videla že je to márne, tak túto pohľadávku odpredala spoločnosti, ktorá sa venuje v prvej rade vymáhaním nedobytných pohľadávok. Čas plynul, na uvedenú pohľadávku bol podaný návrh na exekúciu, následne bol vydaný exekučný titul, ktorý sa týkal všetkých povinných v tomto prípade. Avšak ani jeden z nich nebol v TPP a tak sa exekútor nemohol dostať k exekučnému plneniu. Po niekoľkých rokoch, keď sa moja manželka zamestnala na TPP, okamžite jej prišlo rozhodnutie z exekútorskej kancelárie, že ako jednej z povinných jej bude zamestnávateľ povinne zrážať zo mzdy maximálnu možnú sumu. Svinstvo na tom celom bolo a je, že tým pádom, že sa našiel jeden poctivo pracujúci povinný, tak všetci ostatní, hlavne ten, ktorý ako jediný mal stej pôvodnej pôžičky prospech (dnes by sme povedali – konečný užívateľ!), tak títo všetci už boli naveky z tejto exekúcie oslobodení !!!

Manželka sa v práci samozrejme hanbila, že má exekúciu a zrážky zo mzdy a tak sme sa dohodli, že mi túto čiastku uhradíme exekútorovi a následne v novom exekučnom konaní si ju na základe súdneho rozhodnutia budeme vymáhať od toho prvotného podvodníka (dovoľte mi použiť na jeho adresu vyjadrenie – Sviňa!)

Na zaplatenie dlžnej čiastky sme si museli zobrať samozrejme, zhodou okolnosti v tej istej banke, kde si táto sviňa požičiavala pred niekoľkými rokmi, úver s požadovaným úrokom, aby sme boli schopný uhradiť požadovanú dlžnú sumu. Samozrejme podmienka banky bola, že založíme v prospech banky náš byt v osobnom vlastníctve, ktorý sme s manželkou nadobudli ďaleko potom, ako vznikla prvá exekúcia ! A samozrejme, že sme sa snažili s celou situáciou vysporiadať čo najskôr lebo exekútor mal oprávnenie nám siahnuť aj na tento spoločne nadobudnutý byt, ak by sa mu zdalo, že zrážky zo mzdy mojej manželky sú malé a splácanie by trvalo dlho.

No a teraz o akú sumu išlo ? Na počiatku bola pôžička 3319,39 eur a táto suma sa za tie roky skrze úžernícke úroky vyšplhala na neuveriteľných 25 500,00 € !!! Teda exekútor to držal, oprávnený bol tiež trpezlivý a úžerníckym úrokom to utešene rástlo. A ešte jedna zaujímavá a podstatná vec. Keď sme túto čiastku splatili, tak odmena ktorú si napočítal exekútor činila z tejto čiastky 5 000 € ! Pýtam za čo ? Zato, že raz za týždeň resp. raz za mesiac prelustrovali na sociálnej poisťovni, kto s povinných sa zamestnal a teda, kde je treba akému zamestnávateľovi poslať oznámenie o zrážkach zo mzdy !!! Naozaj pracovný výkon hodný uznania !

Ale poďme ďalej. Teraz sme v takej situácií, že sme banke celú dlžnú čiastku uhradili, byt máme bez ťarchy a mali sme zato, že teraz na základe exekučného titulu, ktorý bol vydaný na základe súdneho rozhodnutia v náš prospech sa budeme cez exekútorský úrad so sídlom vo Zvolene domáhať u tej svine vrátenia nami poctivo uhradených jeho pozdĺžností . Upovedomili sme exekútorský úrad na to, že tento človiečik síce nikdy nič poriadne robiť nebude a teda vymôcť z neho niečo bude naozaj ťažké, ale keďže sa jedná o jedináčika a má už len matku, ktorá má v osobnom vlastníctve byt a je predpoklad, že po jej (nech pani žije aj 100 rokov) smrti by ho mohol on, ako jediný syn zdediť, tak nech nelustrujú len informácie na sociálnej poisťovni, ale aby sledovali v tomto prípade aj úmrtnú matriku v mieste bydliska jeho matky a v dedičskom konaní boli jedným z účastníkov a že len takým spôsobom sa môžeme niekedy dostať k našim peniazom o ktoré sme ukrátili nášho potomka !!!

No ale svine sú vynaliezavé a táto nie je iná a tak si podal na seba osobný bankrot !!!

A na základe tohto Zuzanou Čaputovou podpísaného zákona, mu exekútor na základe súdneho rozhodnutia zrušil exekúciu a takzvane ho exekučne oddlžil !!! Ale pýtam sa kto oddlží mňa a moju rodinu, čo sme za neho poctivo tieto peniaze zaplatili lebo nevieme žiť nepoctivým životom a nechceme byť nikdy nikomu nič dlžný !!!

Tento podvodník je tým pádom očistený, bez dlžôb a môže opäť začať žiť ten svoj „poctivý“ život a začať robiť ďalšie dlhy lebo však čo, nič nemám a teda opäť vyhlásim osobný bankrot a štát podvodníka zbaví viny a dlhov a ty poctivý občan SR uhraď za túto sviňu všetky pozdĺžnosti lebo inak tebe hrozí exekučné konanie, ak by si sa dostal do finančných ťažkostí a nebudeš môcť splácať pôžičku banke, ktorú si si zobral, aby si vyplatil exekútora a oprávneného. A čo je na tomto zákone ďalšia podlá vec voči poctivému občanovi ? Nuž či veríte alebo nie, tak preto že povinný nemohol splácať dlh kvôli svojej lenivosti a vybabranosti a na základe osobného bankrotu, ktorý si sám na seba vyhlásil, tak my, ako oprávnení musíme ešte exekútorovi zaplatiť 42 € s DPH za to že povinného exekučne oddlžil (oslobodil) a oprávnenému to dal na vedomie ! – Zákon č. 233/2019, § 6 – Trovy starej exekúcie a výzva na úhradu trov starej exekúcie, ods. (2) – Paušálne trovy znáša oprávnený. Exekútor vyzve oprávneného na zaplatenie paušálnych trov v upovedomení o zastavení starej exekúcie, ak exekútor paušálne trovy uplatňuje.

Vyzývam všetkých poslancov zo Sme rodina, aby urýchlene dali na rokovanie NR SR novelu tohto zákona a to v tom zmysle, že nie je možné povinného zbaviť exekučných titulov hlavne ak sa jedná o nevysporiadaný spor medzi dvomi fyzickými osobami !!! A ak nemá záujem splatiť voči svojmu dlžníkovi svoj dlh, tak by mal zato niesť trestnoprávnu zodpovednosť a byť uväznený, pretože svojím konaním sa dopusti krádeže, inak sa to nazvať nedá !!!

Zuzanu Čaputovú vyzývam, aby sa vo svojej práci venovala hlavne takýmto prešľapom nie len NR SR ale aj jej samotnej, lebo ako bývala členka advokátskej komory a ako advokátka, by mala vedieť, že  podpisuje takýto nespravodlivý zákon voči poctivým občanom SR, a že jednoznačne tým podporila podvodníkov, zlodejov a pod. Pretože ak si niekto niečo požičal a nevládze to splatiť v termíne a splatí to za neho druhý a on mu to odmietne následne vrátiť, tak v mojich očiach a v mojom ponímaní práva je to bohapustý zlodej. V tomto prípade, nás tento podvodník okradol o 25,5 tisíc eur, ktoré som mohol použiť na vzdelanie môjho potomka resp. to mohol dostať ako vstupný bonus do života. A teda namiesto toho, že sa z neho (podvodníka – povinného) zo dňa na deň stáva čistý občan SR, tak by mal hniť v base !!!

A pýtam sa, keď štát oddlžil tohto podvodníka nie voči sebe (teda štát voči štátu), ale voči inej fyzickej osobe, kto oddlží tú poctivú fyzickú osobu, ktorá za takéhoto podvodníka a zlodeja zaplatila jeho dlh ???!!!

Takže toto je občan SR právny štát v akom žijeme – podvodníci na výslní a poctivý občan v suteréne záujmu našich, nami volených politikov ?! Je mi z toho na zvracanie ! A pociťujem oprávnenú zlosť !!!

Zákonodarci, vláda a Zuzana Čaputová okamžite konajte a napravte krivdu voči poctivým občanom tohto štátu a spravodlivo potrestajme tých čo okradli iných svojím zvrhlým životným štýlom – najskôr podvádzať, klamať, kradnúť a následne sa s pomocou štátu stať čistým ako Panna Orleánska !!!

Použité zdroje :

 

NR SR, 26.06.20219 – zákon 233/2019 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=42545

 

Prezidentská kancelária :

 

Dňa 13.11.2019 podpísaný zákon 233/2019 bez pripomienok

https://www.prezident.sk/page/podpisane-a-vratene-zakony/

Slovensko potrebuje prezidenta! Nie Zuzanu Čaputovú! ! !

23.01.2021

Áno, PREZIDENTA a je jedno, či to bude muž alebo žena. Zuzana Čaputová dnes a denne ukazuje, že nie je hodná vykonávať a už vôbec nie, zotrvávať na pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR!!! Toto je moje osobné presvedčenie a môj, nateraz ničím vyvrátiteľný názor, vysvetlím nižšie v texte. Považujem za veľmi potrebné, aby čitateľ pochopil o čom [...]

Zaslúžia si Slováci diktátorskú vládu I. Matoviča? Na základe dnešného správania sa, určite ÁNO!

22.01.2021

Tento môj článok a môj osobný postoj k tejto diktátorskej vláde, nie je porazenecký, ba naopak, mal by slúžiť na to, aby sa Slovač konečne prebudila a začala aj skutočne nebojácne konať! Už dlhé mesiace čítam na sociálnych sieťach, počúvam všade, kde sa pohnem, samú ostrú kritiku na túto vládu a predovšetkým na samotného despotu Igora Matoviča a aj na Zuzanu [...]

V tomto sa R. Fico brutálne mýli! I. Matovič si môže vyložiť nohy! !!

21.01.2021

Skôr, ako prejdem k podstate, obsahu tohto môjho názorového článku, je potrebné z mojej strany, aby som uviedol tieto skutočnosti a ich možné následky! Prvá, na prvý pohľad menej podstatná vec. Dotýka sa „našich“ „objektívnych“ médií, v tomto prípade, konkrétne denníka SME a jeho šéfredaktorky Beaty Balogovej. Táto tiež „slovenská“, „objektívna“ [...]

Zdravotná sestra / Testovanie / Covid / Koronavírus /

Pri testovaní v Prievidzi pomáha aj Patrícia. Jej starká podľahla koronavírusu

23.01.2021 19:17

Zdravotná sestra Patrícia Bojková hovorí, že jej stará mama nemala žiadne závažné zdravotné problémy. No Covid-19 mal u nej rýchly priebeh.

Peniaze, euro, ekonomika

Tepličanom vracajú dane, ale len časť

23.01.2021 17:36

Obyvatelia Trenčianskych Teplíc dostávajú do rúk nové výmery daní. Radnica totiž neoprávnene vybrala od približne sedemtisíc ľudí vyššie dane.

Robert Fico

Nakupovanie Ag testov trnavskou firmou sa podľa Fica musí prešetriť

23.01.2021 14:00

Vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že Slovensko nakupovalo testy za jednu z najlepších cien.

Andrej Danko

Danko žiada Matoviča o stretnutie k ruskej vakcíne proti covidu

23.01.2021 13:25

Podľa Danka môže prísť čas, že množstvo západných vakcín nebude stačiť a bude treba nakupovať vakcínu z východu.