Založ si blog

Čaputová a verejná ochrankyňa ľudských práv Patakyová . Matovič to dovolil ? !

Ako je možné, že Igor Matovič nevystrihal Zuzanu Čaputovú pred nebezpečným COVID-19 a dovolil, aby hlava štátu vstúpila do rokovacej sály NR SR, kde sú porušované všetky nariadenia vlády SR ohľadne dodržiavania prísnych hygienických opatrení, ktoré vydalo odborné konzílium ? Veď tam naraz môže byť až 151 ľudí (s Čaputovou) a teda podľa nariadení vlády SR, kedy platí prísne nariadenie – jedna osoba na 25 m2, by táto sála mala mať rozlohu minimálne 3775 m2 ! Čo zjavne nemá a teda Matovič vystavil hlavu štátu nesmiernemu riziku nákazy COVID-19. Ak by niekto chcel namietať, že za toto je zodpovedný predseda NR SR, tak je na omyle lebo toto prísne nariadenie nevydala NR SR, ale vláda SR a NR SR a jej vedenie je povinné dodržiavať nariadenia vlády rovnako, ako všetci radoví občania SR. Alebo sa tu hodí – „rovní a rovnejší“ ?!

Nuž nech je ako chce, musela to byť výnimočná situácia a výnimočná udalosť, ktorá primäla Zuzanu Čaputovú, že sa aj v tak nebezpečných časoch, odhodlala na účasť na zasadaní nášho najvyššieho zákonodarného a ústavodarného orgánu, ale čuduj sa svete nebolo to pri príležitosti veľmi dôležitej udalosti novej NR SR, akým bezpochyby bolo hlasovanie o PVV a dôvere vlády SR, zvlášť, keď Zuzana tejto vláde už svoju podporu vyjadrila predtým tým, že Matovičovu vládu oficiálne menovala u „seba“ v prezidentskom paláci a svojou účasťou na hlasovaní o tomto PVV a dôvere „jej“ vlády, by svojou prítomnosťou dala istú váhu tejto udalosti, ale ona si vybrala tú „veľmi“ dôležitú udalosť, kedy verejná ochrankyňa ľudských práv v SR, Mária Patakyová prišla našim zákonodarcom prečítať správu o výkone jej kancelárie za rok 2019. Nuž Zuzana BRAVÓ a hlavne BRAVÓ preto, lebo ste do rokovacej haly NR SR vošla bez slova a tak isto, ste z nej bez slova vyšli. Snáď by bolo namieste, keby ste vystúpili s krátkym príhovorom k zákonodarcom, buď pred Patakyovou alebo po nej a ozrejmili by ste nám všetkým, čo je dôvod, že ste aj napriek „hrozivej“ pandémií opustili „svoj“ úrad, riskovali ste vaše zdravie. Vaše vyjadrenie pre média, že vy ste si prišli vypočuť správu verejnej ochrankyne ľudských práv na Slovensku, len preto, že ste to Patakyovej pri nejakej príležitosti sľúbili, je vhodné tak akurát pre tých, o ktorých si myslíme že papkajú seno ! Vy ste tu správu dostali do prezidentského paláca vopred a teda ste boli s ňou oboznámená a teda vaša prítomnosť v NR SR pri prezentácií tejto správy môže znamenať len jedno jediné a to vašu absolútnu podporu toho, čo tam bolo napísané a popísané a to je teda neospravedlniteľný škandál. Súhlasiť s takouto správou, kde, ak sa všetko udialo na samom úrade tejto „ochrankyne“ ľudských práv, ako sa v nej uvádza znamená absolútnu blamáž !

Za toto platíme z našich daní túto kanceláriu, aby sa zaoberala takýmito absurditami ?!

Takže poďme nato. Mária Patakyová podľa tejto správy nie je šéfkou kancelárie verejnej ochrankyne ľudských práv, ale verejnou ochrankyňou ľudí pred ich povinnosťami !!!

Napr., Patakyová sa v správe pochválila aj tým, že sa zaoberala tak závažným porušovaním ľudských práv v SR, že ak zločinec nastúpi do výkonu trestu na základe konečného a právoplatného rozhodnutia slovenských nezávislých súdov, tak väzenská služba nemá právo mu siahnuť na jeho „účes“ a dobre „pestovanú“ bradu lebo týmto sú porušované jeho ľudské práva. Totálny nonsens. Takže odsúdený príde do výkonu väzby totálne fyzicky zanedbaný, mastné dlhé vlasy, porast na brade, ako Marx a Engels dokopy a väzenská služba to má a musí akceptovať, ba dokonca mu má nechať sa rozhodnúť, či si nechá účes nejako upraviť a zavolá mu kaderníka ! Vážená pani Patakyová, väzeň musí byť vo väznici väzňom a nie hosťom 5 hviezdičkového hotela ! Vo väzbe musia platiť prísne pravidlá, aby si uväznený lump v budúcnosti, keď z toho väzenia vyjde, druhýkrát poriadne rozmyslel či sa tam niekedy v budúcnosti ešte chce vrátiť, alebo bude žiť usporiadaným životom poctivého občana SR !!! Takže o tom, čo a ako bude upravený jeho zovňajšok, je a musí byť plne v kompetencií väzenskej služby, vnútorných väzenských predpisov, kde by malo byť jasne ukotvené nie len to, v čom môžu a majú byť oblečení väzni, ale aj aké musia byť dodržiavané hygienické pravidla.

Ďalším takým nezmyslom a totálnou absurditou čo „riešila“ Patakyová vo „svojej“ ľudskoprávnej kancelárií bolo aj to, že každý občan SR musí mať zabezpečený prístup k pitnej vode – všetci vieme o kom bola reč, dala aj príklad z jednej obce. Súhlasím, ale najskôr sa o to musí pričiniť sám ! Príklad : – občan SR si založí rodinku, ale nemá kde bývať a tak sa rozhodne, že sa o to postará. Ale nie normálnym a zákonným spôsobom, ale len tak svojvoľne, veď predsa má nejaké ľudské práva a vôbec si neuvedomuje, že ma hlavne povinnosti voči štátu, voči spoločnosti v ktorej žije a následne aj voči svojej rodinke, ktorú si založil skôr, kým porozmýšľal kde bude bývať, z čoho budú žiť atď.

Vyhliadne si so svojou milou pekný kus zeme, kde sa im páči a postavia si tam obydlie. Samozrejme nezaujíma ich komu tento kus zeme patrí, hlavne, že si majú kde hlávky schovať. Ale keďže toto nie je stavebný pozemok, tak tam celkom samozrejme nie sú ani žiadne inžinierske siete – elektrinu majú zo starej autobatérie, teplo a oheň z prírodných zdrojov, veď dreva je v okolitých lesoch dosť, samozrejme čo je ich potom, že aj tie lesy a to drevo niekomu patrí a voda ? Nuž kdesi na blízku predsa musí byť nejaký malý potôčik. A tak si tam nerušene žijú, až raz ich objavia „samaritáni“ z tretieho mimovládneho sektora, ktorým najviac na srdci leží ich blaho a preto ich nepoučia, ako si vlastnými silami a poctivou prácou zabezpečiť  lepšie životné podmienky a neodkážu ich napr. na úrad práce, ale ako zákonov slovenských znalí ľudia s „dobrým“ srdcom, oznámia tejto rodinke, že podľa zákona majú právo na to, aby ich obydlie bolo zabezpečené pitnou vodou, minimálne studenou. A tak ich presvedčia, že oni za nich napíšu sťažnosť na kanceláriu ochrankyne ľudských práv Máriu Patakyovú minimálne v tom ohľade, že nemajú prístup k pitnej vode, oni to len podpíšu a „samaritánsky“ treťosektorovci to podajú do spomínanej kancelárie a Mária Patakyová z toho urobí taký humbug, že sa až NR SR otriasa v samotných základoch. Všetkých ústavných činiteľov buntoší, aby bol do NR SR okamžite predložený zákon o povinnosti štátu zabezpečiť pre všetkých jeho občanov pitnú vodu a ani náhodou neskúma príčiny prečo práve títo občania SR túto „samozrejmú“ vymoženosť 21. storočia nemajú, čo vlastne za tým je ! A na základe takejto správy, ktorú nejaký slovenský dobrodinec, už stačil zaslať resp. oboznámiť všetky ľudskoprávne organizácie sveta, sa k nám hrnú vysokí, ale aj menej vysokí komisári, rôzne depeše, upozornenia a my všetci tu pobehujeme, ako pomätené mravce po mravenisku, keď im ho niekto naruší a riešime dôsledok a nie príčinu vzniknutého „porušenia“ ľudských práv.

No poviem Vám Mária Patakyová naozaj úžasne, akú plodnú prácu odvádzate !

Mária Patakyová, ja viem, že Ústava SR v Čl. 21, ods. (1) jasne hovorí – „Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho kto v ňom býva“ – tu by som navrhoval našim zákonodarcom na doplnenie tohto článku o ods. (1a) nasledovne : – „Za obydlie sa považuje taká stavba, ktorá je postavená na legálne vysporiadanom pozemku, bolo legálne postavené na základe riadneho stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a bola takáto stavba postavená na pozemku, ktorý je určený na bývanie“ a ods. (1b) – „Za obydlie nemôže byť považovaná stavba (priestor), ktorá bola postavená v rozpore s (1a) tohto článku a na takéto obydlie sa nevzťahuje ods. (1) tohto článku“ !!!

Zároveň vám Mária Patakyová dávam do pozornosti aj Čl. 20 Ústavy SR, ods. (1) – „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje“ a aj tu našim zákonodarcom odporúčať doplniť ods. (1a) – „Súkromný majetok nadobudnutý s právnym poriadkom SR je nedotnuteľný a požíva najvyššiu právnu ochranu“ .

Mária Patakyová neverím, že sa vám na stôl nedostala aj žiadosť o ochranu základných ľudských práv aj tých občanov SR, na pozemkoch, ktoré preukázateľne vlastnia, si vyššie opísaní občania postavili svoje nezákonné „obydlia“ , aby ste im pomohli docieliť odstránenie týchto čiernych „stavieb“ na ich súkromnom majetku, a aby ich mohli užívať tak, ako oni slobodne uznajú za vhodné a čo im zákon na uvedenom pozemku povoľuje a dovoľuje. Takúto žiadosť na základnú ochranu ľudských práv na svojom stole nemáte ?! Nie ? NEVERÍM !!! A ak máte, prečo ste ju tiež nevybavovali s takou vervou a nespomenuli ste ju vo svojej výročnej správe, tak ako spomínate ostatné absurdity, ktoré ste riešili prednostne resp. ako jediné pre vás zaujímavé !!!

A vy Zuzana Čaputová, vyjadrite sa k tejto výročnej a hodnotiacej správe kancelárie verejnej ochrankyne ľudských práv. Aj podľa vás sú tam prípady, ktoré si zasluhujú takú nesmiernu pozornosť s akou ich Mária Patakyová prezentuje ?! Ja viem, že áno lebo vaše hodnotové nastavenie je v úplnom rozpore s ochranou ľudských práv všetkých poctivo pracujúcich občanov SR. A na záver ešte raz zdôrazňujem, že Kancelária ochrancu/ochrankyne ľudských práv v SR si netreba a nesmie sa zamieňať s kanceláriou ochrancu/ochrankyne ľudí pred ich povinnosťami voči štátu, voči spoločnosti a voči všetkým poctivo žijúcim a pracujúcim občanom SR. Bezbrehú ochranu nemôže požívať nikto a nič, kto a čo, koná v rozpore s právnym poriadkom SR !!!

Ešte jedna poznámka k Zuzane Čaputovej. Myslite si Zuzana, že vaša účasť v NR SR na prednesení správy verejnej ochrankyne práv bola až taká dôležitá ? Že bola na nej nutná prítomnosť najvyššieho ústavného činiteľa SR ?!

Sami zákonodarcovia vám dali jasne najavo, že vaše hodnotové nastavenie je absolútne pomýlené – hlavne čo sa týka ochrany práv počatých a nenarodených detí a LGBT komunity o ktorej sa spáva tiež „nezabudla“ dôležito dotknúť ! Pretože pozorný občan si nemohol nevšimnúť, že vaša účasť v NR SR bola hlavne preto, aby ste svojou účasťou podporili túto správu a že bezvýhradne s ňou súhlasíte ! A aký bol výsledok ? Len 34 zákonodarcov zobralo túto správu na vedomie – teda sa s ňou stotožnili, 50 zákonodarcov bolo proti a 46 sa zdržalo, čo znamená že 96 ! zákonodarcov  sa s touto správou nestotožnilo, nezobrali ju na vedomie a prácu verejnej ochrankyne ľudských práv SR Márie Patakyovej považujú za neadekvátnu, neopodstatnenú v istých oblastiach – práva LGBTI a interrupcie.

Prosím zamyslite sa nad sebou a v budúcnosti zvážte, ktoré veci prídete do NR SR podporiť svojou prítomnosťou, pretože tá vaša ostatná návšteva v NR SR sa nedá inak nazvať ako faux pas – totálny omyl ! A keby som to mal extrémne prehnať, tak aj vám 96 zákonodarcov v tejto veci vyslovilo nepriamo nedôveru !!! Apropo prečo v rokovacej sále nesedel aj tretí najvyšší ústavný činiteľ – Matovič. Nebude to tým, že vás nechcel podporiť vo vašej snahe dať takejto správe váhu, ktorú si absolútne nezaslúži ?! Posledná poznámka, Zuzana Čaputová, ak by zákonodarcovia nepožívali úctu k postu najvyššieho ústavného činiteľa SR, teda nie k Vám, ako k osobe, tak by ste v NR SR sedeli len vy, Patakyová a predseda NR SR Boris Kollár, ktorý tam trpel neuveriteľným spôsobom, lebo on a jeho poslanecký klub sa nielenže pri hlasovaní o vzatí tejto správy na vedomie, zdržali, oni boli jasne proti, teda aj proti vám, a tých 34 pomýlených ultraliberálov hlasujúcich „za“ túto správu ! (hlavne SaS a Za ľudí !)  Naozaj úžasné čo predvádzate !!!

 

Pracuje sa na ďalšom mega podvode na občanoch SR?

09.05.2021

Dnešná „vládna“ despoticko-diktátorsko-tyranská mašinéria, chunta, sa sväto-sväte zadúša, že predčasné PV sú pre ňu absolútne neprijateľné. Presne tak isto sa tvári aj Zuzany Čaputová, ktorá sa ani len málinko nepozastavila nad tým, presne 1. apríla 2021, že vymenováva opäť tú istú vládu, vládu Igora Matoviča, ktorý bol presunutý v rokovacej sále vlády [...]

Ponovembrová-89 mládež, toto je pravda a nie to, čo Vám odkazuje Z. Čaputová a spol. !

08.05.2021

Manipulácia s novodobou históriou Európy, sa začala ihneď po tom, čo v strednej Európe, v štátoch bývalého sovietskeho socialistického bloku, ČSSR nevynímajúc, prevzali moc do svojich špinavých imperialistických, kapitalistických rúk, Západne veľkokapitalistické, buržoázne, neoliberálne sily na čele s USA administratívou. Vtedy, v novembri 1989, si socialisticky [...]

Vysokoškolská študentská rada, hanba Vám, aj všetkým VŠ študentom!

07.05.2021

Som presvedčený, že na napísanie tohto porovnávacieho článku o študentoch z novembra 1989 a o dnešných študentoch – máj 2021 mám kompetenciu, ako málokto! Samozrejme, že nie som jediný, ale asi som dnes jediný, ktorý sa podujal napísať tento naozaj nadmieru kritický článok na našu dnešnú, hlbokým spánkom spiacu, VŠ mládež. Hneď na úvod je potrebné z mojej [...]

koronavírus, India

ONLINE: Niektoré ľudnaté krajiny desí ako vírus ničí Indiu

10.05.2021 07:00

Ľudnaté krajiny sveta, ktoré bojujú s rastúcim počtom prípadov nákazy koronavírusom, s obavami hľadia na katastrofu, ktorá teraz ničí Indiu.

Colorado, streľba

Muž zastrelil na oslave šesť ľudí, potom aj seba

10.05.2021 05:50

Šesť dospelých osôb vrátane svojej priateľky zastrelil muž v nedeľu skoro ráno na narodeninovej oslave v americkom štáte Colorado.

navaľný navalnyj

Hlavný lekár z nemocnice v Omsku, kde ležal Navaľnyj, je nezvestný

10.05.2021 05:30

Alexander Murachovskij, od novembra minulého roka minister zdravotníctva Omskej oblasti, sa v piatok nevrátil z poľovačky.

pocasie-10-5-2021

Týždeň kontrastov. Najskôr nás vyfúka horúci vzduch, potom poleje dážď

10.05.2021 00:00

Počasie počas týždňa bude mať dve tváre. Najskôr veľmi horúcu, potom zase mokrú. Kam až stúpnu teploty a kedy sa počasie zlomí?