Založ si blog

Zuzana Čaputová a jej snaha o ovplyvnenie činnosti orgánov činných v trestnom konaní !

Zuzana Čaputová vyjadrila svoje prekvapenie nad tým, ako sa „naložilo“ s bývalým GP Dobroslavom Trnkom po tom, ako ho Polícia SR (PSR) zaistila za účasti „pozvaných“ médií, priamo v jeho dome, ako ho následne odviezli v sprievode aut „nezávislých“ a „objektívnych“ novinárov na oddelenie NAKA v Nitre, kde ho vyše osem hodín „vypočúvali“ a následne ho prepustili na slobodu lebo „zainteresovaný“ prokurátor, ktorý dostal tento prípad na „stôl“ ho zhliadol, ako nevinného a nevidel vecnú opodstatnenosť ho držať vo väzbe. Áno, my radoví občania SR sme z takéhoto postupu voči Dobroslavovi Trnkovi tiež zaskočený, hlavne preto, že v zaisťovacej väzbe sedia dvaja nevinný publicisti a novinári (Martin Daňo, Rudolf Vaský) a to len preto, že vyslovili svoj slobodný názor na určité politické a „novinárske“ témy, a aby nepáchali svoju „závažnú trestnú“ činnosť aj naďalej, tak sú posadený, preventívne pred PV 2020 „do chládku“ ! U Dobroslava Trnku takéto riziko „nehrozí“. Áno môžeme si o tom myslieť čokoľvek, môžeme my radoví občania mať na to svoj oprávnený nahnevaný názor, ale my nie sme ústavnými činiteľmi tohto štátu ! Zuzana Čaputová sa nemôže k danej veci postaviť tak, ako si to môže dovoliť hosť v „hospúdce páte cenove skupiny, kde je pivo, buřty a nenávist…!“ Zuzana Čaputová je momentálne, dočasne na pozícií najvyššieho ústavného činiteľa SR a teda jej vyjadrenia musia byť v súlade s jej právomocami a hlavne ona, ako prvá by si mala ctiť nezávislosť orgánov činných v trestnom konaní a pokorne počkať na vysvetlenie od kompetentných prečo došlo zo strany orgánov činných v trestnom konaní k takémuto postupu. Samozrejme, že má aj ona právo sa kompetentných pýtať prečo sa tak stalo, ale nie spôsobom, že sa verejne vyjadrí, že ona si ich pozýva do prezidentského paláca, aby jej podali vysvetlenie ! V našej bežnej reči, tu dole medzi radovými občanmi SR sa tomu hovorí jednoducho – pozvanie na koberček ! Avšak nikto Vám nezakazuje, aby ste sa slušne ohlásili u GP a Prezidenta PZ SR na návštevu, oni Vám po dohode s vašim protokolom určia termín, istotne Vás so všetkou vážnosťou a úctou privítajú vo svojich úradoch, môžete si u nich vypiť, kávu, prípadne iný nápoj a môžete sa s nimi porozprávať o veciach celkom bežných, z bežného života, ako sa majú, čo rodinka, či ich netrápia nejaké choroby a prípadne sa opýtať GP, ktorému o chvíľu končí funkčné obdobie, čo bude robiť, keď skončí v tak významnej a náročnej funkcií. Ale to je Zuzana Čaputová asi tak všetko o čom sa môžete porozprávať. Prečo mám taký názor ?! Nuž preto, že je si treba uvedomiť, že ani jeden z týchto vysokopostavených štátnych úradníkov Vám nie je podriadený, žiaden zákon platný na území SR im neukladá Vám podávať iné informácie z oblasti trestných vecí, ako ich bežne predkladá verejnosti vo svojich tlačových správach a Vy nemáte právo vedieť viacej, ale ani menej, ako mi radoví občania tu kdesi tak „nízko“ pri slovenskej zemi.

Takže Zuzana Čaputová pre Vašu informovanosť, Prezident policajného zboru vo všeobecnosti, bez ohľadu nato, kto túto funkciu zastáva, je na základe Zákona o policajnom zbore č. 171/1993 Z.z., podľa § 6, ods. (3) zodpovedný týmto osobám : „Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi“, rozumiete Zuzana Čaputová, ministrovi a teda, ak by niekto mal sa niečo Prezidenta PZ SR na niečo pýtať, tak je to minister vnútra SR, dnes je to Denisa Saková, ale ani tá nie je tak „zvedavá“ ako Vy, lebo ona vie a si ctí to, že nie je vhodné sa z jej pozície takýmto spôsobom „miešať“ PZ SR do práce a nejakým spôsobom mu dávať najavo, že sa jej nepáči ich konanie a pod týmto nepriamym nátlakom žiadať od nich iné postupy a rozhodnutia, hlavne ak ide o politický citlivé témy !

Takže Zuzana Čaputová, čo sa týka Generálneho prokurátora (GP), tak pre Vašu informovanosť existuje zákon v SR č. 153/2001 Z.z. Zákon o prokuratúre, ktorý o GP hovorí nasledovné : § 7, ods. (1) – „Generálny prokurátor ma postavenie vedúceho ústredného štátneho orgánu“, preložené do ľudskej reči, jedná sa o absolútne nezávislú funkciu v našom štáte, od nikoho a ničoho, pravda ak sa nedopustí istých závažných trestných činnosti. Teda je zrejme, že nemá k žiadnemu štátnemu činiteľovi a zákonite ani k hlave štátu žiadne podriadené povinnosti. A teda nemusí nič mimoriadne vysvetľovať ani Prezidentovi SR, ani Predsedovi NR SR a ani Predsedovi vlády SR o veciach plne v kompetencií GP, ani vtedy ak ho k tomu vyzvú resp. ak si ho niektorí z nich mediálne pozve na ten povestný „koberček“. Ďalej z tohto zákona o prokuratúre vyberám , § 13 tohto zákona hovorí o pôsobnosti GP vo vzťahu k národnej rade a jej orgánom, § 14 tohto zákona hovorí o pôsobnosti GP vo vzťahu k vláde, § 14 tohto zákona hovorí o pôsobnosti generálneho prokurátora vo vzťahu k ústavnému súdu, § 16 tohto zákona hovorí o pôsobnosti GP vo vzťahu k najvyššiemu súdu a v § 16a tohto zákona sa hovorí o pôsobnosti GP v ďalších oblastiach – je to vzťahu k ministerstvu spravodlivosti SR. Teda ani jeden § tohto zákona nehovorí  o pôsobení GP vo vzťahu k Prezidentovi SR ani vo vzťahu k prezidentskej kancelárie a jej protokolu. Jediný „vzťah“ GP a Prezident SR v tomto zákone je v § 7, ods. (2) – „generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky…“, teda nič o podriadenosti GP prezidentovi SR a úž vôbec nič o nejakých povinnostiach GP vo vzťahu k prezidentovi SR. Preto Zuzana Čaputová, ja ako radový občan – volič SR, vnímam Vaše vyjadrenie o pozvaní si týchto dvoch pánov na prezidentský „koberček“, ako povýšenecké, politický nekorektne, nekompetentné (zjavne neovládate rozsah svojich kompetencií), ako snahu zasahovať do procesov, ktoré patria výlučne do kompetencií orgánov činných v trestnom konaní a je tu aj značná dávka Vašej „nestrannosti“, v tom, že ste politicky jednoznačne jednostranne zameraná, v tom zmysle, že je potrebné hovoriť všetko zle o dnešnej vládnej koalícií a len to najlepšie o dnešnej „demokratickej“ opozícií (hlavne PS/SPOLU a Za ľudi).

Nuž ale, keď ste sa tak „rozbehli“ v tom predvolávaní si istých vysokých štátnych úradníkov na prezidentský „koberček“, aj keď Vás nato neoprávňuje žiaden zákon platný na území SR, tak použite rovnaký meter, pri Vašom slušnom politickom hodnotovom nastavení aj vo vzťahu k predsedovi Ústavného súdu SR a aj jeho si pozvite do prezidentského paláca za účelom podania vysvetlenia k tomu, čo sa Vás osobne bytostne týka, a to je Vaše pôsobenie na „stoličke“ najvyššieho ústavného činiteľa SR ! Opýtajte sa ho na to, prečo pre Ústavný súd SR nie je naliehavé rozhodnúť o ústavnosti a zákonnosti prezidentských volieb 2019 na základe prijatého podania jedným z „neúspešných“ kandidátov. Veď mu vysvetlite, že Vaše hodnotové nastavenie Vám nielen teraz, ale vždy v doterajšom vašom profesijnom živote kázalo, že ak chcete nejakú funkciu vykonávať na 100 %, tak musíte mať istotu, že ste v danej funkcií zákonne a v súlade s Ústavou SR ! Teda nech sa celá slovenská verejnosť dozvie priamo po Vašom stretnutí, ako to vlastne je s tým Vaším zvolením/nezvolením, prečo vo veci napadnutého zákona o moratóriu na predvolebné prieskumy Ústavný súd SR konal naliehavo a v súlade s „vašim“ právnym názorom a v prípade rozhodnutia o ústavnosti a zákonnosti prezidentských volieb 2019, tak zaryto mlčí ?! Vedzte, že aj to zaujíma slovenskú verejnosť a prostredníctvom tohto hlavne Vám venovanému článku to odkazujem aj všetkým „slovenským“, „objektívnym“ „novinárom“, toto nie je vo verejnom záujme ?!

Na záver :

Zuzana Čaputová, vo verejnom záujme je hlavne to, aby ste nezasahovali do predvolebného boja aj takýmito zástupnými témami, lebo občan-volič SR nie je naivný, aby nevidel, že toto Vaše pozvanie si GP a prezidenta PZ SR je namierenie na „pošpinenie“ strany SMER-SD a celej vládnej koalície, lebo týmto dávate občanovi – voličovi SR najavo, že za týmto rozhodnutím prepustiť Dobroslava Trnku zo zaisťovacej väzby, pravdepodobne (podľa Vás a „objektívnych“ médií, terajšiu „demokratickú“ opozíciu nevynímajúc, určite) stoja „ich“ ľudia a „mafia“, ktorá nedovolí trýzniť „ich“ človeka !

Jedine čo do PV 2020 by ste mali ešte urobiť, je okamžite informovať EÚ o našom odmietavom postoji k Istanbulskému dohovoru (právnych analýz už bolo urobených dosť, ak chcete, čerpajte z nich a nezdržiavajte tým, že si chcete dať vypracovať ešte nejakú inú, asi podpornú vo vzťahu k tomuto dohovoru), ako ku celku a čo sa týka vyjadrovania sa k našej vnútropolitickej situácii, takto tesne pred dôležitými PV, by bolo namieste Vaše zdržanie sa akéhokoľvek komentára, ktoré by vyvolávalo podozrenie, že ste na tej „pravej“ strane politického spektra a vyjadrite sa k politickej situácií hneď 01.03.2020 a to tým, že zostavením novej vlády SR, ako prvého poveríte víťaza volieb.

Pretože všetko ostatné je len Vaša nadpráca napomáhajúca dnešnej neoliberálnej, vraj aj „kresťanskej“ „demokratickej opozícií.

A my radoví občania máme tiež len jednu možnosť, ako napomôcť našej milovanej Slovenskej republike je to, že 29.02.2020 si uplatníme nielen naše právo, ale predovšetkým občiansku povinnosť a pôjdeme voliť, a ja pôjdem samozrejme k voľbám tiež (zúčastnil som sa všetkých doterajších volieb a aj pred rokom 1989!), aby som mal morálne právo aj naďalej prostredníctvom mojich článkov vyjadrovať sa k tomu, čo sa v našej republike deje resp. nedeje a to hlavne k tým, ktorých sme si vo voľbách slobodne zvolili. Ja len dúfam, že volič-občan sa pri svojej voľbe bude rozhodovať na základe vlastného poznania a nie na základe manipulatívnych informácií a prekrútených faktov a pod vplyvom aj takých „nestranných akcií“, aké máme možnosť vidieť z „nestranného“ konania Zuzany Čaputovej !

 

 

 

Čaputová a osem „statočných demokratov“!

31.03.2023

Asi každý pozná resp. videl USA western – Sedem statočných. Film je už dostatočne „zarastený“/„bradatý“ lebo svetlo sveta uzrel v roku 1960, teda pred 63 rokmi… Vtedy sa USA kinematografia presne trafila do historických pomerov USA, aké „demokratické“ princípy sa u nich uplatňovali. Avšak si neuvedomovali, že takto „demokraticky“ sa USA administratíva po [...]

Slováci, čaká vás ďalšia vlna zdražovania. Nevadí, veď stojíme na správnej strane dejín? !

30.03.2023

Na Západe, na tom vyspelom západe EÚ to dnes medzi pracujúcim ľudom vrie, búria sa čim ďalej tým viac a tu na Slovensku pohodička! Dokonca už aj „demokraticky-objektívne“ média slovenskej, jedinej „pravdu“ píšucej mediálnej scény, to jednoducho už nemôžu držať pod mediálnou pokrievkou, viď napr. TU – „Západ sa búri ako už dávno nie…“ – [...]

„Sibyla“ Čaputová opäť v plnej „paráde“!

29.03.2023

Na Káčerovom Ministerstve zahraničných vecí slovenskej republiky sa dňa 27.3.2023 konal XXI. Ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky, na ktorú boli pozvaní hostia, takpovediac výhradne z jedného politického súdka! Takže hovoriť o tejto konferencií, ako o demokratickej, vyváženej – nemôže byť ani len reči! Nebol tam jeden [...]

Tornádo v meste Little Rock v americkom Arkansase

Mestom Little Rock sa prehnalo tornádo, zranilo stovky ľudí

01.04.2023 00:54

Hlavným mestom amerického štátu Arkansas Little Rock na juhu USA sa v piatok prehnalo ničivé tornádo.

zelenskyj, ukrajina, heger, sanduová, plenkovič, golob

Zelenskyj na summite v Kyjeve: Buča sa musí stať "symbolom spravodlivosti"

31.03.2023 22:45

Vyhlásil to na prvé výročie stiahnutia Ruska z tohto mesta pri Kyjeve, ktoré je teraz stelesnením obvinení z ruských vojnových zločinov.

Andrew Tate

Kontroverzného influencera Tatea a jeho brata premiestnia do domáceho väzenia

31.03.2023 22:38

Bratia Tateovci a dve Rumunky údajne pašovali, najímali a zneužívali ženy a nútili ich k výrobe pornografie na účel zisku.

obilie

Päť krajín EÚ vrátane Slovenska požaduje obmedzenie dovozu ukrajinského obilia

31.03.2023 21:00

Krajiny adresovali list šéfke Európskej komisie Leyenovej. K výzve sa pridal aj Heger.