Založ si blog

Ústavný súd SR rozhodne tak, ako Zuzana Čaputová povie ? ! Z toho dôvodu ÚSSR je nepotrebný !

Je absolútne neprípustné, aby sa v budúcnosti udialo niečo tak nehorázne, ako to, že ÚS SR v super rýchlom konaní vyhovel sťažnosti Zuzany Čaputovej, ktorá ešte ani nebola ÚS SR potvrdená vo funkcií najvyššieho ústavného činiteľa SR !!! Zuzana Čaputová na začiatku decembra (05.12.) podala na ÚS SR svoju sťažnosť na zákon o 50 dňovom moratóriu o zverejňovaní predvolebných preferencií politických subjektov aj so žiadosťou, aby ÚS SR až do právoplatného vyrieknutia o ústavnosti tohto zákona, pozastavil jeho účinnosť !

A už o 13 dní ! neskôr ÚS SR Zuzane Čaputovej vyhovel a účinnosť tohto zákona pozastavil, nehorázne niečo ! Predseda ÚS SR Ivan Fiačan túto rýchlosť odôvodnil tým, že My oprávnení voliči by sme už teraz pred veľmi dôležitými PV prišli o možnosť slobody na informácie ! Pán Fiačan o aké informácie sa to jedná, o manipulatívne prieskumy verejnej mienky ktoré si kupujú strany, a preto výsledky týchto preferencií aj tak vyzerajú, Vy ste nevideli vývoj preferencií Zuzany Čaputovej pred prezidentskými voľbami 2019, kde za jeden mesiac jej narástli preferencie z 9 % až na takmer 53 % !, toto sú tie informácie, ktoré musí občan, volič SR dostať pred voľbami ?! Ale teraz mi tu nejde o manipulatívne výsledky verejnej mienky najme agentúry FOCUS a AKO, teraz je tu oveľa závažnejšia vec a to tá, že Vy ste sťažnosť Zuzany Čaputovej uprednostnili pred všetkými ostatnými, ktoré sa Vám počas nefunkčnosti ÚS SR nakopili lebo ste sa „sami“ rozhodli že toto je ten najakútnejší, ktorý musíte rozhodnúť ako o prvom a všetky ostatné musia počkať ! Toto je problém v tomto Vašom rozhodnutí, nie to že či ste rozhodli o pozastavení účinnosti tohto predmetného zákona, ale to prečo ste s takou expresnou rýchlosťou rozhodovali práve o tejto sťažnosti ! Bolo to na niečí pokyn ?!, lebo je ohrozené víťazstvo „demokratických“ neoliberálnych síl na Slovensku ?!, alebo aj Vy ako najnezávislejšia inštitúcia v štáte ste podľahli strachu, že ak by ste tak neučinili, tak by sa okolo Vás niečo dialo ?! Pre radového občana SR je tento Váš postup a rozhodnutie v predmetnej sťažnosti jednoducho poburujúce a jednoznačne ho občan SR nevníma, ako rozhodnutie, ktoré nebolo z Vašej strany vykonané slobodne, ale pod nátlakom a teda Vaša nezávislosť je tým pádom  NULOVÁ !!! Vy si neuvedomujete p. Fiačan, že Vašou prvoradou povinnosťou bolo sa zaoberať dvoma sťažnosťami JUDr. Štefana Harabina o ústavnosti prezidentských volieb 2019 a o platnosti ich výsledkov !? Tu ste prečo nereagovali tak promptne, ako pri zanedbateľnej sťažnosti Zuzany Čaputovej ?! Veď práve tu ste mali vydať predbežné opatrenie o pozastavení platnosti výsledkov prezidentských volieb, až do Vášho konečného rozhodnutia o týchto dvoch veľmi závažných sťažnostiach ! Zuzana Čaputová nemala byť Vami menovaná za prezidentku SR , bez vyrieknutia ÚS SR o právoplatnosti a ústavnosti predmetných prezidentských volieb. Veď Vy ste nehoráznym spôsobom pošliapali ústavné princípy SR lebo čl. 101, odsek (9) Ústavy SR Vám jasne hovorí že : „O ústavnosti alebo zákonnosti volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky“!, Vy ste o tento výklad ústavy SR boli požiadaný ústavnou sťažnosťou JUDr. Štefana Harabina a teda ak ste tieto jeho sťažnosti prijali na prejednanie, tak ste jednoznačne mali pozastaviť platnosť výsledkov prezidentských volieb, BODKA ! A čo je najpodstatnejšie, Vy ako ÚS SR ste do dnešného dňa nerozhodli o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta SR a teda ich výsledky nemôžu byť z právneho hľadiska považované za právoplatné ! Veď týmto Vaším nekonaním sa SR nachádza v tejto veci v stave že SR ma na čele štátu osobu, ktorá nie je podľa nášho práva legitímnou hlavou štátu ! Aj keď sa samotná Zuzana Čaputová považuje za prezidentku SR, a aj celá neoliberálna časť našej spoločnosti, tak ňou nie je ani De facto a už vôbec nie De iure ! Čo by sa stalo, ak by SR nemala šesť mesiacov prezidenta ?, nuž nič, lebo Ústava SR počíta aj s takou možnosťou, že SR nemá prezidenta a potom jeho právomoci na seba preberá vláda SR, ako kolektívny orgán !, Čl. 105, odsek (1) Ústavy SR ! Veď toto čo sa dnes deje v našej republike, tak to je už nie pošliapavanie demokracie a ústavnosti štátu, ale to je priam udupanie týchto pre náš štát veľmi dôležitých atribútov ! Volič, občan SR, ktorý čo i len trochu sleduje vývoj v SR, ktorý nabral na obrátkach v predvolebnej kampani pred prezidentskými voľbami a aj dnes napreduje míľovými krokmi neohraničenou neoliberálnou politikov, politikov len jednej pravdy, je z toho všetkého zhrozený a nateraz má len jednu možnosť, ako tomu všetkému zabrániť, tou možnosťou sú nadchádzajúce PV 2020, kde sa už nesmie pomýliť a nesmie sa hlavne nechať pomýliť, nikým a ničím a voliť tie politické strany, ktoré sú jednoznačne pro Slovenské, pro rodinné, pro kresťanské a pro národné, všetky ostatné sa musia jednoznačne po PV 2020 ocitnúť na samom pokraji záujmu slovenského voliča, iná demokratická cesta nie je !

Zuzana Čaputová sa na margo tohto nehorázneho postupu ÚS SR vyjadrila opäť nekompetentne a drzo, že je rada, že ÚS SR rozhodol o neústavnosti tohto zákona a pritom, ÚS SR „len“ na teraz pozastavil jeho účinnosť a o ústavnosti bude rozhodovať až neskôr a samozrejme, že tak ako bolo dané pokynom, až po PV 2020, len aby sa nenarušili práva občana na informácie a hlavne aby sa neporušili práva niektorých „demokratických“ politických subjektov SR na kupovanie si zmanipulovaných predvolebných prieskumov „verejnej“ mienky a hlavne aby neboli porušené práva prieskumných agentúr na vynikajúci zárobok (z našich peňazí) a aby neprepadli tie státisíce eur mecenášov, tých neoliberálnych strán, ktoré sú „predurčené“ , aby vyhrali nasledujúce voľby, veď následne sa im musia násobne vrátiť !

PV 2020 nám musia priniesť také výsledky, aby bolo možné zostaviť takú vládnu koalíciu, ktorá bude výsostne pro Slovenska, pro národná, pro rodinná, pro kresťanská a bude mať prirodzený odpor k neoliberalizmu a k potláčaniu slobody vyjadrovania sa, ale hlavne by mala mať v parlamente ústavnú väčšinu, aby mohla schvaľovať aj zmenu ústavy a jednou takou zmenou, resp. dodatkom by malo byť aj právo NR SR rozpustiť Ústavný súd, ak dospeje ústavná väčšina poslancov NR SR k názoru, že táto inštitúcia stratila svoju nezávislosť a to na základe jeho rozhodnutia, ktoré sú čisto politický ladené a na prospech len jednej politickej garnitúre a jednej pravdy, tej, ktorú si želá akási záujmová malá, počtom, časť obyvateľov SR, ale za to veľmi silná v ekonomickom zabezpečení a to aj s podozrením na zahraničné financovanie ! Dnes je totiž ÚS SR podľa dnešného právneho stavu SR absolútne nedotknuteľný a to je neprípustné, vidíme to na poslednom politickom rozhodnutí tejto našej najvyššej súdnej moci !

Pred nedávnom, pred 17. novembrom sme sa zo všetkých strán napočúvali v akej že to hroznej totalite sme tu žili pred rokom 1989, nuž vzhľadom na stav dnešnej našej politicko-spoločenskej situácie, ktorá sa tu už mesiace vytvára je namieste povedať, že tá pred novembrová (1989) totalita oproti tej dnešnej neoliberálnej, ekonomickej totalite, totalite len tej „jeden“ „pravej“ pravdy, tak to bola prechádzka ružovým sadom a bol to raj na zemi !

Stále sme počúvali a hlavne to počúvame dnes, že mráz prichádza z východu, z Moskvy, ale treba si uvedomiť, že mráz len paralyzuje a znehybňuje, ale neničí, keď pominie všetko ožije ! Dnes zo západu a spoza atlantického oceána prichádza oheň a síra, a tieto dva živly našu zem pália a ničia !

Záver je jednoznačný, verím občanovi, oprávnenému voličovi SR, že 29.02.2020 sa bude rozhodovať a rozhodne sa tak, že do volebnej urny vhodí ten volebný lístok na ktorom bude strana, ktorá je zárukou, že tento neoliberálny marazmus raz a navždy odsúdime na zánik a že sa staneme naozaj suverénnym štátom, kde sa občan nebude musieť báť, že keď sa k niečomu vyjadrí a bude to na základe dokázateľnej pravdy, ho nebude nikto obviňovať ani zatvárať do „basy“.

Dnes nám viac ako inokedy chýbajú nezostrihané videá novinára Martina Daňa, aby sme videli čo sa deje na súdoch, aká tam vládne atmosféra, aké otázky kladú „demokratický novinári“ a to bez toho, aby nám to vo večerných správach predostreli zostrihané tak, aby tí „dobrí“ boli naozaj dobrí a tí čo majú byť zlí, aby vyzneli ako to najhoršie zlo pre SR.

!

A čo sa týka moratória na zverejňovanie politických prieskumov verejnej mienky, mne je to jedno či to bude sto dní alebo to bude nula, veď pre rozhodnutého voliča, ktorý sa rozhoduje jedine na základe vlastného poznania a má to v hlave usporiadané, hlavne keď je presvedčený že strana ktorú chce a bude voliť tu bude bez pardonu presadzovať pro Slovenskú, pro rodinnú, pro vlasteneckú a sociálne spravodlivú slovenskú spoločnosť, tak tomu je to tak jedno, aké prieskumy verejnej mienky tu budú chrliť agentúry FOCUS, AKO a spol., je mu úplne jedno akými „manipulatívnymi“ a „mienkotvornými“ správami a reportážami ho budú dennodenne kŕmiť „naše“ mienkotvorné“ neoliberálne média vrátane RTVS, pretože takýto jasne vyprofilovaný volič znesie aj to, keby aj samotná volebná urna bola oblepená „najčerstvejším“ „objektívnym“ prieskumom verejnej mienky, takéhoto voliča neoblbnete vážení neoliberáli, poplatný špinavým financiám zo západu a z poza Atlantiku, veru nikdy ! Čas ukončenia neoliberálnej chobotnice sa blíži, a bude ukončený 29.02.2020 ! Pravda a česť zvíťazí !

 

Henrich Krejča dnes na TV Markíza – „Urobili sme všetko preto, aby voľby dopadli dobre“! Škandál!

29.09.2023

TV Markíza, na Slovensku prevádzkuje spoločnosť CME Slovak Holdings B.V., ktorá patrí do skupiny Central European Media Enterprises, ktorej sídlo je na/v Hamilton, Bermudy! Teda každému súdnemu obyvateľovi SR je zrejmé, že táto TV nie je pro slovenská, pro národná…a že „spieva a tancuje“, tak, ako jej pískajú Západný zahraniční majitelia… Zároveň [...]

Čaputovej posledné predvolebné politicko-hadie zákerné uštipnutie!

28.09.2023

Poniektorí to aj predpovedali. Že Čaputová tesne pred začiatkom moratória na politickú prezentáciu politických subjektov, ktoré sa zúčastnia parlamentných volieb, ešte raz naposledy (naozaj naposledy?!) sa brutálne zapojila do predvolebnej kampane, ako keby sama kandidovala na čele jedného nemenovaného politického subjektu. A keďže je moratórium, tak nebudem konkrétne [...]

RTVS a ich dnešné posledné predvolebné dno manipulácie s voličmi! Po PV neakceptovateľné!

27.09.2023

To je niečo neskutočné! Dnes, 27.9.23, počas obedňajších hodín, som zachytil reláciu RTVS/SRo – Z prvej ruky, kde akýsi dvaja „mudrci“ – MICHAL MISLOVIČ, riaditeľ prieskumnej agentúry Median SK a SAMUEL ABRAHÁM, Politológ a rektor BISLA v Bratislave, preberali ostatný predvolebný model, dvornej to prieskumnej agentúry RTVS – Median SK. Ani by som ich [...]

ponorka, Gotland

Británia vloží štyri miliardy libier do vývoja novej útočnej ponorky

01.10.2023 22:01

Postaviť ju plánuje spoločne s Austráliou.

hasiči Trenčín auto požiar

Hasiči v Trenčíne likvidujú požiar výrobnej haly

01.10.2023 21:35, aktualizované: 21:56

Na likvidáciu požiaru vyslali 12 kusov techniky a 22 hasičov.

Volodymyr Zelenskyj

Víťazstvo Ukrajiny vo vojne príde, povedal Zelenskyj

01.10.2023 21:21

Prezident zároveň zdôraznil, že „odvaha, húževnatosť, jednota sú veci, ktoré nesmieme stratiť, aby sme nestratili Ukrajinu“.

lietadlo

Pád malého lietadla v Senici si vyžiadal dve obete

01.10.2023 19:58

V senickej mestskej časti Čáčov spadlo v nedeľu podvečer malé lietadlo.