Založ si blog

Novodobí „Urválkovia“ – prokurátor Tomáš Honz, žiadne citácie, žiadna pravda!

Na Slovensku platí na dnešnú dobu absolútne nemoderný a nie liberálny (to ultraliberálom neprekáža ?!) zákon, že osobu prokurátora môžeme snímať a vidieť, len od kravaty pod krkom nadol. Teda ďalšia „chránená …“ v tomto štáte. Prečo má prokurátor taký strach odhaliť svoju totožnosť, keď trestný sudca s takmer štyridsať ročnou praxou (áno vážení, v tomto prípade JUDr. Štefan Harabin), ktorý počas svojej profesionálnej kariéry poslal svojim spravodlivým rozsudkom, na základe platného práva v našom štáte, na niekoľko rokov do „basy“ resp. na doživotie, tých najnebezpečnejších „lotrov“ našej spoločnosti, sa nebojí s odhalením jeho totožnosti a zároveň je voči jeho osobe vedený hon na čarodejnice zo všetkých „objektívnych“ a „mienkotvorných“ „slovenských“ médií, o dnešnej „demokratickej“ opozícií, o ultraliberáloch ani nehovoriac, najradšej by ho „zniesli“ zo sveta !

Nuž ja sa nechcem dopustiť prehrešku voči prokurátorovi Tomášovi Honzovi a teda ani náhodou nebudem odhaľovať, ani jeho tvár, ani nič z jeho súkromia. Avšak nech mi je dovolené, aby som sa slobodne vyjadril k jeho výrokom, ktoré ma naozaj ako občana suverénneho štátu Slovenskej republiky, a štátu, kde všetci bez výnimky tvrdia, že je u nás demokracia a sloboda slova, sloboda prejavu, znepokojili a cítim z nich akýsi pokus o „zapchatie“ úst všetkým Slovákom, ak majú potrebu pomenovať veci v našom štáte, ktoré sa im nepáčia a ktoré by sa už po tridsiatich rokoch, čo nám tu vládne bezbrehý liberálny kapitalizmus, nemali stávať a to ani omylom ! Nuž a prečo som v názve svojho článku prirovnal, v úvodzovkách, prokurátora Tomáša Honzu k „slávne“ preslávenému prokurátorovi 50. rokoch minulého storočia Jozefovi Urválkovi, nuž preto lebo tento prokurátor Československej republiky, republiky ľudovodemokratickej (1948-1960) a teda nie socialistickej, socialistické zriadenie prišlo až po roku 1960, sa tiež domnieval, že všetky prejavy v vtedajšej spoločnosti, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom dotkli vtedy uznávaných spoločenských a štátnych inštitúcií a vtedajšieho propagovaného komunistického videnia sveta, ako jediného správneho, sa nápadne podobá na dnešnú dobu, kedy sa občanom SR dáva „násilím“ najavo, že jediný správny pohľad na ďalší vývoj v našej spoločnosti a teda jediný správny a pravdivý, je bezbrehý liberalizmu, neoliberalizmus, potláčanie slobody slova nepriamymi a falošnými prostriedkami, ako je to, že povedať pravdu o cigánoch, o židoch alebo o komkoľvek inom, je okamžite označené ako trestný čin hanobenia, národa, rasy, pohlavia, antisemitizmus, xenofóbia a bohvie čo ešte, je potrebné potlačiť hneď v zárodku. Dnes sa občan SR naozaj bojí povedať čokoľvek pravdivé a kritické, lebo nevie či to náhodou nie je protizákonné, lebo sa to týka len jednej preferovanej strany, ale nadávať na Ruskú federáciu, na Čínu, na Kubu, na Vietnam a na hociktorí iný štát sveta, kde je pri moci komunistická alebo socialistická vláda, je nieže len dovolené, ale hlavne je to akýsi prejav hrdinskosti, lebo teraz sú toto naši nepriatelia !, od  nich nám hrozí všetko to zlo sveta, i keď svetová „demokratická“ veľmoc a všetky západné „staré“ štáty EÚ a ich prívrženci, hlásajú pokoj, mier a lásku voči všetkým národom sveta. Áno vážení, ale musíte s nami súhlasiť !, presne v zmysle „Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť !“

Ale vrátim sa späť k prokurátorovi Tomášovi Honzovi, ktorý sa pre média vyjadril, že on podáva tieto obžaloby na občanov SR preto, lebo ich vyjadrenia sú pre našu spoločnosť veľmi nebezpečné a preto ich je potrebné potlačiť hneď v zárodku !, lebo má obavu, že sa môžeme vrátiť v čase do minulosti a teda do čias, keď tu fašistické nemecké vojská ruinovali nielen štáty, ale hlavne mali za cieľ v budúcnosti vyhladovať a celkom zniesť z tohto sveta všetko, cigánske, židovské a hlavne slovanské ! Nuž pán prokurátor Tomáš Honz, nemal by ste najskôr skúmať, či dané výroky nie sú len reakciou na skutkový stav v spoločnosti, na to či sú pravdivé alebo zavádzajúce, a či sa zakladajú na pravde, tak je potrebné z Vašej strany zvoliť iný postup, ako je obyčajná obžaloba založená na Vašom subjektívnom vnímaní stavu spoločnosti, kde je momentálne zo strany opozície, samozrejme mám na mysli tú vraj demokratickú opozíciu, zo strany protivládnych médií, tých „mienkotvorných“, liberálnych a neoliberálnych, ako aj zo strany „prezidentky“ SR, ktorá tiež všetkými svojimi vyjadreniami a postojmi sa snaží nazvať všetko a všetkých, ktorí sú čo i len trošku kritický k USA, EÚ a absolútne voľnému liberalizmu našej spoločnosti, ako ľudí ktorí sú zrelí na to, aby boli našou justíciou stíhaný za hanobenie národa, rasy, etnika, za xenofóbiu, za extrémizmus a neviem aké ešte nebezpečné proti občianske a protištátne nezákonnosti. Nuž celé zle ! Prokurátor nesmie podliehať momentálnym náladám v spoločnosti a vo svojom rozhodovaní musí byť absolútne nezaujatý a maximálne objektívny, a ako som už spomínal, jeho rozhodovanie by malo byť na základe a predovšetkým na tom, či daný výrok je pravdivý a potom áno u niekoho môže vzbudzovať pohoršenie, ale už to tak býva, že pravda bolí a potom obžalobu zamietnuť, alebo sa jedná o vyjadrenie občana, ktoré sa nezakladá na pravde a je viditeľne provokačné a nenávistne (pozor aj pravda sa môže zdať niekomu ako nenávistná a provokačná !) a potom áno, ak je to riadne zdokumentované a dokázané, tak potom bez pardonu tu žalobu podať.

To všetko sa v prípade žaloby zo strany prokuratúry pravdepodobne neudialo ani v prípade p. Milana Mazureka (tu pravdepodobne ani súd neskúmal pravdivosť a opodstatnenosť jeho výrokov, ale len výrok ako taký !), ani p. Roberta Fica, zjavne k tomu nedošlo ani u p. Tibora Eliota Rostasa, ktorý vo svojom článku len, zdôrazňujem, že len citoval našich slovenských dejateľov ( Matej Bel, Andrej Kmeť, Jozef Miloslav Hurban, Svetozár Hurban Vajanský a pod.), teda ich citáty na isté postavenie židov v vtedajšej spoločnosti a to sa podľa prokurátora Tomáša Honza nemôže, aj keď ide čisto o historické vyjadrenia a o ich čistú citáciu, teda p. T.E. Rostas to neprezentoval, ako svoj postoj, ale zapracoval to do kontextu svojho článku a chcel poukázať na stav postavenia židov vo vtedajšej spoločnosti a dnes. To neznamená, keď sa niečo kritické a oprávnene kritické povie na židov, že je to hneď trestný čin antisemitizmu, a keď niečo zlé a kritické a hlavne dokázateľné, na adresu cigánov, že je to hneď extrémistické a xenofóbne. To keď sa na ulici alebo hocikde na verejnosti niekto o nás Slovákoch vyjadrí „blbý Slovák“ (z českého blbej Slovák), tak ho hneď označíme za extrémistu, xenofóba ? Nuž nie, lebo o Slovákoch sa môže povedať čo koľvek (aj keď je si treba priznať, že v niektorých prípadoch označenie na nás Slovákov, že „blbý Slovák“ je nadmieru pravdivé, čo sa môže ukázať hneď na druhý deň po PV 2020!) a je to beztrestné !

Tak isto sa idú „objektívne“ neoliberálne média a celá „demokratická“ neoliberálna opozícia, roztrhať, lebo im prekážajú niektoré výroky poslanca NR SR Ľuboša Blahu, ktorý vo svojich statusoch len komentuje to čo sa stalo a hlavne ich ide roztrhnúť od zlosti z toho, že „kazí“ tento národ Slovenský tým, že sa snaží Ruskú federáciu vykresliť v tom objektívnom svetle a poukázal na to, že sa voči Ruskej federácií postupuje štvavo, ba až niekedy podnecujúco na to, aby ju Slovač znenávidela, že sa pán poslanec snaží zastať naozaj radového občana SR a to robotníka, teda proletára, lebo to je dnes tiež zakázané !, povedať slovo uznania na tých, ktorí svojou poctivou a málo platenou prácou vytvárajú tie najväčšie hmotné statky tejto republiky a že poukazuje na tie vyumelkované, niekedy ani nie dospelé celebritky, ktoré nepotrebujú ani slamku cez slamku preložiť, ale že sa hulvátsky vyjadrujú na stranu socialistov a podporovateľov zdravého rozumu, tak sú okamžite hviezdami prvých stránok našich skutočné „slovenských“ médií !

Dám prokurátorovi ešte jeden príklad a týka sa to našich najbližších Čechov a ich tatíčka českého – Tomáša Garrigue Masaryka a uvidím, či by aj toto pán prokurátor Tomáš Honz označil, ako niečo začínajúce a je potrebné to obžalovať a následne odsúdiť ?! Rád by som tu odcitoval dva citáty z vyjadrenia českého tatíčka, T.G. Masaryk povedal : „Niet slovenského národa, je to vynález maďarskej propagandy. O jednu generáciu už nebude rozdiel medzi obidvoma vetvami našej národnej rodiny“( zdroj noviny Le Petit Parisien, Francúzsko,1921) a druhý „Slováci nejsou národ, je to jenom odnož národa Českého !“ (zdroj spomína Milan Hodža (Slovák vo vláde Československej republiky v rokoch 1935-1938) vo svojich knihách a politických článkoch, kde uvádza tento citát T.G.Masaryka, ktorý počul z jeho úst osobne !)

Takže pán prokurátor Tomáš Honz, myslíte si, že keď som tu uviedol dva citáty od naozaj zbožňovaného tatíčka Českého národa, ktoré sú svojim obsahom absolútne protislovenské, že som sa týmto dopustil podnecovania k národnej neznášanlivosti, že som teraz v niektorých Slovákoch vyvolal pocit nenávisti k národu českému alebo, že som vo vzťahu k národu českému xenofób, alebo ako by ste to trestne pomenoval ? Já Vám poviem, čo je potrebné s takýmto názorom urobiť, jednoducho je potrebné ho brať tak, že T.G. Masaryk ho vyslovil v nejakej dobe, v nejakej spoločenskej atmosfére a je to rýdzo historický fakt, ktorý v dnešnej dobe nie je možné považovať, ako protizákonný a hlavne nie preto, že som ho len citoval a chcel som poukázať, aký bol vzťah vtedy najvyšších českých politických predstaviteľov prvej Československej republiky k nám Slovákom s prepojením na naše terajšie, súčasné vzťahy, kde by sa tento výrok, ak by ho dnes povedal ktorýkoľvek politik či už český alebo nebodaj aj slovenský, nám všetkým javil ako prinajmenšom pomätený, alebo sa mýlim pán prokurátor Tomáš Honz ? A je potrebné voči mne nejako zo strany našich justičných orgánoch nejakým spôsobom zakročiť, resp. je potrebné takéto moje články a názory potlačiť hneď na začiatku, lebo sa týmto môžeme vrátiť do čias prvej Československej republiky (1918-1938) ? Nuž aj na tomto príklade som chcel ukázať, že procesy proti Milanovi Mazurekovi, Robertovi Ficovi, Tomášovi Eliotovi Rostasovi a aj mediálna politická nenávisť voči Ľubošovi Blahovi, sa javí ako niečo, čo by dnes v slobodnej a demokratickej Slovenskej republike nemalo mať miesto, pretože trestať ľudí za vyslovenie pravdy, aj keď je nepríjemná, je naozaj nie návrat do histórie, ale napredovanie míľovými krokmi do neslobodnej, samu seba sa klamiacu spoločnosť, kde bude vládnuť medzi občanmi strach z vypovedania pravdy ! Je potrebné zastaviť tento trend v našej spoločnosti, ktorý uznáva len jednu „pravdu“ tú liberálnu, pro západnú a pro severoatlantickú a potláča naozajstnú pravdu aj o iných národoch a hlavne pravdu o stave našej spoločnosti. To všetko má nádej sa udiať, a pevné verím, že sa aj udeje, po PV 2020 !

Henrich Krejča dnes na TV Markíza – „Urobili sme všetko preto, aby voľby dopadli dobre“! Škandál!

29.09.2023

TV Markíza, na Slovensku prevádzkuje spoločnosť CME Slovak Holdings B.V., ktorá patrí do skupiny Central European Media Enterprises, ktorej sídlo je na/v Hamilton, Bermudy! Teda každému súdnemu obyvateľovi SR je zrejmé, že táto TV nie je pro slovenská, pro národná…a že „spieva a tancuje“, tak, ako jej pískajú Západný zahraniční majitelia… Zároveň [...]

Čaputovej posledné predvolebné politicko-hadie zákerné uštipnutie!

28.09.2023

Poniektorí to aj predpovedali. Že Čaputová tesne pred začiatkom moratória na politickú prezentáciu politických subjektov, ktoré sa zúčastnia parlamentných volieb, ešte raz naposledy (naozaj naposledy?!) sa brutálne zapojila do predvolebnej kampane, ako keby sama kandidovala na čele jedného nemenovaného politického subjektu. A keďže je moratórium, tak nebudem konkrétne [...]

RTVS a ich dnešné posledné predvolebné dno manipulácie s voličmi! Po PV neakceptovateľné!

27.09.2023

To je niečo neskutočné! Dnes, 27.9.23, počas obedňajších hodín, som zachytil reláciu RTVS/SRo – Z prvej ruky, kde akýsi dvaja „mudrci“ – MICHAL MISLOVIČ, riaditeľ prieskumnej agentúry Median SK a SAMUEL ABRAHÁM, Politológ a rektor BISLA v Bratislave, preberali ostatný predvolebný model, dvornej to prieskumnej agentúry RTVS – Median SK. Ani by som ich [...]

ponorka, Gotland

Británia vloží štyri miliardy libier do vývoja novej útočnej ponorky

01.10.2023 22:01

Postaviť ju plánuje spoločne s Austráliou.

hasiči Trenčín auto požiar

Hasiči v Trenčíne likvidujú požiar výrobnej haly

01.10.2023 21:35, aktualizované: 21:56

Na likvidáciu požiaru vyslali 12 kusov techniky a 22 hasičov.

Volodymyr Zelenskyj

Víťazstvo Ukrajiny vo vojne príde, povedal Zelenskyj

01.10.2023 21:21

Prezident zároveň zdôraznil, že „odvaha, húževnatosť, jednota sú veci, ktoré nesmieme stratiť, aby sme nestratili Ukrajinu“.

lietadlo

Pád malého lietadla v Senici si vyžiadal dve obete

01.10.2023 19:58

V senickej mestskej časti Čáčov spadlo v nedeľu podvečer malé lietadlo.