Založ si blog

Dôkaz o tom, že USA majú pod kontrolou ekonomiku všetkých štátov sveta – ekonomická genocída ? !

Kto iný, ako Denník N !, ktorý informoval ako prvý, že hovorca amerického veľvyslanectva na Slovensku Griffin Rozzel oznámil jasné a „demokratické“ rozhodnutie  USA, že na základe tzv. Magnitského zákona ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnitského_zákon ) , ktorý podpísal americký prezident Barack Obama 14. decembra 2012 a jeho prvotnou úlohou boli ekonomické sankcie voči ruským občanom, ktoré podľa USA mali byť zodpovedné za porušovanie ľudských práv v Ruskej federácií ! Teda USA sa postavili do pozície, že to budú oni čo budú posudzovať, kto z ruských občanov porušuje vo vlastnom štáte ľudské práva, a keď to oni (USA) uznajú ako jednoznačné porušovanie ľudských práv ohrozujúce svetový mier, tak si ho na základe USA Magnitského zákona ekonomicky podajú. To sa časom USA tak zapáčilo, že následne tento svoj ekonomický nástroj voči cudzím štátom rozšírili na všetky štáty sveta za účinnej pomoci úradníkov Bruselu-EÚ, a keď uznali že niekto alebo niektorí v tom danom štáte porušujú ľudské práva, podľa vnímania USA, tak na neho uvalia všetky paragrafy Magnitského zákona a celkom ho ekonomický paralyzovali ! A čo sa stalo úplnou náhodou !, práve teraz, keď je krátko pred parlamentnými voľbami u nás na Slovensku, USA sa rozhodli uplatniť tento Magnitského zákon na občanovi SR Marianovi Kočnerovi. Aká že to pocta pre SR, veď podľa dostupných informácií, USA tento svoj ekonomický nástroj na základe porušovania ľudských práv v štátoch mimo USA, uplatnili počas jeho sedem ročnej platnosti len na jednom občanovi EÚ a náš Marián Kočner je v poradí druhý ! Kto bol ten prvý občan EÚ a z ktorého štátu ?!, žiaľ nikde sa to neviem dočítať, lebo je predsa dôležité poznať, kto nám v tomto smere zobral prvenstvo !, a čo sa vlastne v tom štáte práve vtedy dialo, tiež bolo za potreby ukázať občanom tohto štátu, kto sú tí zlí a ktorí sú tí dobrí, ak sa schyľuje k dôležitým voľbám v štáte ?!

Aby sme si uvedomili ekonomické nebezpečenstvo tohto aktu zo strany USA odcitujem vyjadrenie p. G. Rozzela – USA vo vzťahu „prípad Kočner“ : „Občanom USA sa s nimi všeobecne zakazuje nadväzovať obchodné vzťahy. Marianovi K. a iným jemu blízkym subjektom sa taktiež zakazuje vstup do USA. Tieto opatrenia vyjadrujú našu neochvejnú podporu ľudským právam a vláde zákona po celom svete, ako aj podporu našim slovenským partnerom ( prosím nech pomenuje ktorí sú to tí slovenskí partneri?) pri obhajobe týchto spoločných hodnôt“ a „Toto opatrenie americkej vlády zabezpečí, že Marian K. nebude používať americké finančné systémy alebo finančné zdroje v USA s cieľom narúšania riadneho priebehu súdnych konaní. Opatrenie zároveň chráni americký finančný systém pred možným zneužitím zo strany Mariana K.“ Mne z uvedených vyjadrení vyplýva, že USA administratíva sa nehoráznym spôsobom vmiešala do nášho právneho systému tým, že sa ústami hovorcu amerického veľvyslanectva na Slovensku vyjadrila v tom zmysle, že tým, že voči slovenskému občanovi, trestne stíhanému na Slovensku a ešte právoplatne neodsúdenému (a teda podľa prezumpcie neviny je stále Marian Kočner považovaný za nevinného !) slovenskými nezávislými súdmi, chcú USA zabrániť, aby obvinený Marian Kočner nezruinoval americký finančný systém a nezneužil ho vo svoj prospech v celom tomto a iných trestných konaní voči jeho osobe na území zvrchovaného štátu – SR. Teda „polopate“ povedané, USA Marianovi Kočnerovi zhabali všetky ekonomické a finančné aktíva čo i len trochu súvisiace z USA ekonomikou, len preto, aby nimi neovplyvňoval prebiehajúce a iné súdne konania vedené voči jeho osobe. Niečo čo je na území zvrchovaného štátu absolútne neprípustné ! A najpozoruhodnejšie a zarážajúce na tom celom je to, že tieto Magnitského sankcie sa voči Marianovi Kočnerovi prejavia aj v rámci EÚ a čo je absolútna čerešnička na torte tohto USA „demokratického“ zákona „ochraňujúceho“ ľudské práva po celom svete, že 24.5.2018 na základe odporúčania Helsinskej komisie má Magnitského zákon globálnu účinnosť, mal by postihovať najhorších porušovateľov ľudských práv a skorumpovaných oligarchov a úradníkov kdekoľvek na svete a ich majetok v USA bude zhabaný a stanú sa súčasťou finančných trhoch ! a pozor !, obvinenia konkrétnych ľudí spolu s dôkazmi proti nim je možné zasielať priamo na adresu globalmagnitsky@state.gov !!! Kto takto učinil zo strany Slovenska, bola to nejaká mimovládna organizácia financovaná americkou stranou pôsobiaca na Slovensku ?. alebo to bol „náš“ najinformovanejší Denník N, alebo kto to vlastne bol ?, že sa tým začala zaoberať USA administratíva, lebo tento USA Magnitského zákon z celosvetovou pôsobnosťou nie je, tak jednoducho a svojvoľne aplikovať mimo územia USA a už vôbec nie v „spriatelenej“ EÚ ! Dozvieme sa niekedy kto dal USA administratíve tento podnet ?, alebo to bola samotná iniciatíva USA administratívy, lebo ona uznala, že Marian Kočner je obzvlášť nebezpečná osoba s celosvetovým pôsobením a dosahom ?! Takže tu môžeme smelo povedať, že týmto USA urobili z Mariána Kočnera akéhosi slovenského Usáma Bin Ládina, ktorý ohrozuje svojou protiľudskov činnosťou nielen samotný stav spoločnosti na Slovensku ale aj v USA a teda celosvetovo ! Len si je treba USA administratíva jasne uvedomiť, že tento celosvetovo nebezpečný zločinec je už v „base“ a teda ho nemusíte naháňať a vyhľadávať v jaskyniach skál, ako Usáma Bin Ládina !, a teda čelí riadnemu a demokratickému nezávislému súdu zvrchovaného štátu – Slovenskej republiky !

Ďalej je veľmi dôležité si všimnúť, že tento USA Magnitského zákon jasne hovorí, že USA zhabú celý ekonomický majetok tejto osoby, napojený na USA ekonomiku a zobchoduje ho na ekonomických trhoch ! A to už prečo ?, veď Marian Kočner, ak sa mu to dokáže, svojou nekalou aj ekonomickou činnosťou, hlavne obral o financie nás, občanov SR a teda všetky jeho finančné aktivity a aktíva, podľa tohto USA zákona by mali jednoznačne patriť nám – SR ! Takže podľa tohto USA „demokratického“ Magnitského zákona s celosvetovou pôsobnosťou sa SR môže dostať k financiám Mariana Kočnera, ktorý, ak sa mu to dokáže, okradol SR, ale len cez finančné trhy a môže si ich od USA „láskavo“ odkúpiť, ak samozrejme zaplatí najvýhodnejšiu cenu, celé zlé a skazené, neľudské a proti ekonomickým záujmom štátov, z ktorých týchto aj ekonomicky zločinci pochádzajú. Takže najskôr USA, takýmto závadovým osobám z celého sveta dovolia, aby svojou nekalou ekonomickou činnosťou previedli zo svojich domovských štátov financie a aktíva do USA, alebo ich s USA ekonomikou nejakým spôsobom prepojili, a následne keď to USA administratíva uzná za vhodné a na základe akéhosi Magnitského USA zákona, uzná, že sa jedná o obzvlášť nebezpečnú osobu voči celému svetu, tak mu takýmto ekonomickým nástrojom siahne na všetok majetok a Ty domovský štát, tohto občana, si ho láskavo na americkej finančnej burze môžeš zakúpiť a prinavrátiť si ho späť ! Skutočne famózne !

Ďalej je si treba všimnúť aj tú dôležitú časť tohto USA zákona, že tým, že bol občan SR Marian Kočner daný USA administratívou na akýsi Magnitského zoznam, sa zakazuje všetkým občanom USA a všetkým spoločnostiam USA akýmkoľvek spôsobom spolupracovať a obchodovať s Marian Kočnerom, občanom SR a zároveň aj všetkým (!) iným jemu blízkym subjektom ! Teda ktoré sú to podľa USA jurisdikcie, tie všetky iné Kočnerovi blízke subjekty ?, sú to všetky osoby a ich obchodné spoločnosti, ktoré sa spomínajú v akejsi „kočnerovej Threeme“ „slovenskej novinárky“ Moniky Tódovej zo „slovenského nezávislého“ Denníka N (vyzerá že je absolútne nezávislý, ale len od zákon platných na území SR !“) alebo sú to aj všetci, ktorí s ním „vystupujú“ v rôznych videjkách, ktoré dnes kolujú po internete a teda sú dostupné po celom svete, alebo aj všetci tí, ktorí sa naozaj len čírou náhodou objavujú s ním na fotografiách niekde v šiestom rade kina alebo divadla ? A čo taký „naj“ rozhlasový moderátor rádia FUN Matej Cifra SAJFA, ktorý má nádhernú fotografiu s Marian Kočnerom a jeho dcérou za jedným stolom, len oni traja (https://www.topky.sk/gl/62288/188090/Sajfa-rube-vysoko–Bude-zatom-milionara-Kocnera-) , veď podľa toho je p. Matej Cifra SAJFA dosť blízkym „subjektom“ k najzávadovejšej osobe SR pre celý svet, a to je p. Matej riadne ekonomicky prepojený na také firmy ako je napr. SAMSUNG alebo Mercedes, to by USA administratíve stalo zato na základe aplikácie Magnitského zákona, zhabať aj tieto ekonomické aktíva a posunúť ich na burzu v New Yorku na Wall Street atď., atď.

Nemenej zarážajúcou vecou na tom celom je, že podľa dnešnej právnej úpravy SR platia na území SR okrem slovenských zákonov aj niektoré zákony EÚ a majú prednosť pred legislatívou SR, ale nikde som sa nedočítal, žeby na území SR mal platiť aj zákon iného štátu mimo EÚ a už vôbec nie USA ! Ako je možné, že USA jurisdikcia takýmto spôsobom zasahuje do právneho systému SR a hlavne v živom súdnom konaní ! Ak sa to stalo teraz v prípade Mariana Kočnera (je mi jedno, ako tento pán dopadne na slovenských súdov, keď je vinný, tak potrestať spravodlivo, ale len, a len na základe platných právnych zákonov výhradne na území SR!), kde je záruka, že administratíva USA týmto svojim „proľudským“ Magnitského zákona opäť niekedy v budúcnosti „nezasiahne“ do iného súdneho procesu na Slovensku, alebo niekde inde vo svete ?!, ak to bude podľa USA administratívy na „prospech“ ochrany ľudských práv pre daný štát ! Áno a tu prichádza zhodnotenie môjho článku, USA sa takýmito a podobnými zákonmi schválenými ich jurisdikciou s najväčšou pravdepodobnosťou dopúšťajú ekonomickej genocídy, a to nie len na svojich občanoch (https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Ekonomicka-genocida-v-USA-Historik-z-komunistickej-strany-neveriacky-zizal-na-statistiku-258026) , ale tým, že dosiahnu svojou silovou svetovou politikov aj to, že sú platné po celom svete, tak aj na občanoch štátov celého sveta, pokiaľ oni uznajú, že v tom ktorom štáte sa porušujú ľudské práva, lebo oni jediný majú to svetové „právo“ povedať a označiť, čo je alebo nie je v súlade z porušovaním ľudských práv ! A za tým nasledujú rôzne politické, ale najme ekonomické sankcie, ako napr. voči Ruskej federácií, voči Číne a pod., lebo svojou pracovitosťou a umom, ohrozujú ekonomiku USA, a čo je najhoršie, svojim ekonomickým, politickým a vojenským nátlakom pôsobia aj na iné štáty sveta, aby aj oni zaviedli voči týmto štátom politické a ekonomické sankcie, napr. tak, ako sa to stalo v prípade EÚ, keď po vzore USA ( a kto ho vie, možno aj pod USA nátlakom), tiež zaviedla silné politické a ekonomické sankcie voči Ruskej federácií, lebo KRYM ! , proti Číne lebo HUAWEI a porušovanie ľudských práv ! a podobne prípady po celom svete, kde majú USA ekonomický záujem, alebo sú týmito štátmi ekonomický ohrozené !

Henrich Krejča dnes na TV Markíza – „Urobili sme všetko preto, aby voľby dopadli dobre“! Škandál!

29.09.2023

TV Markíza, na Slovensku prevádzkuje spoločnosť CME Slovak Holdings B.V., ktorá patrí do skupiny Central European Media Enterprises, ktorej sídlo je na/v Hamilton, Bermudy! Teda každému súdnemu obyvateľovi SR je zrejmé, že táto TV nie je pro slovenská, pro národná…a že „spieva a tancuje“, tak, ako jej pískajú Západný zahraniční majitelia… Zároveň [...]

Čaputovej posledné predvolebné politicko-hadie zákerné uštipnutie!

28.09.2023

Poniektorí to aj predpovedali. Že Čaputová tesne pred začiatkom moratória na politickú prezentáciu politických subjektov, ktoré sa zúčastnia parlamentných volieb, ešte raz naposledy (naozaj naposledy?!) sa brutálne zapojila do predvolebnej kampane, ako keby sama kandidovala na čele jedného nemenovaného politického subjektu. A keďže je moratórium, tak nebudem konkrétne [...]

RTVS a ich dnešné posledné predvolebné dno manipulácie s voličmi! Po PV neakceptovateľné!

27.09.2023

To je niečo neskutočné! Dnes, 27.9.23, počas obedňajších hodín, som zachytil reláciu RTVS/SRo – Z prvej ruky, kde akýsi dvaja „mudrci“ – MICHAL MISLOVIČ, riaditeľ prieskumnej agentúry Median SK a SAMUEL ABRAHÁM, Politológ a rektor BISLA v Bratislave, preberali ostatný predvolebný model, dvornej to prieskumnej agentúry RTVS – Median SK. Ani by som ich [...]

ponorka, Gotland

Británia vloží štyri miliardy libier do vývoja novej útočnej ponorky

01.10.2023 22:01

Postaviť ju plánuje spoločne s Austráliou.

hasiči Trenčín auto požiar

Hasiči v Trenčíne likvidujú požiar výrobnej haly

01.10.2023 21:35, aktualizované: 21:56

Na likvidáciu požiaru vyslali 12 kusov techniky a 22 hasičov.

Volodymyr Zelenskyj

Víťazstvo Ukrajiny vo vojne príde, povedal Zelenskyj

01.10.2023 21:21

Prezident zároveň zdôraznil, že „odvaha, húževnatosť, jednota sú veci, ktoré nesmieme stratiť, aby sme nestratili Ukrajinu“.

lietadlo

Pád malého lietadla v Senici si vyžiadal dve obete

01.10.2023 19:58

V senickej mestskej časti Čáčov spadlo v nedeľu podvečer malé lietadlo.