Založ si blog

NAKA by sa mala začať zaoberať výrokmi USA, EÚ a niektorých našich politikov vo vzťahu k Ruskej federácií !

V súvislosti na dianie okolo p. Milana Mazureka a p. Roberta Fica, že sa jeden dopustil a u druhého je tu podozrenie z trestného činu (§ 423 Trestného zákona SR 300/2005 Z.z.) – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia + schvaľovania tohto trestného činu, by bolo zaujímavé, keby sa NAKA, GP a následne aj súdy SR začali vážne venovať aj výrokmi niektorých politikov USA (dnešného nášho najväčšieho spojenca – „mierotvorcu“!), niektorých europoslancov a čelných predstaviteľov Bruselu, ale aj niektorých čelných predstaviteľov štátov EÚ, prevažne západnej časti Európy a našich pro amerických politikov, prevažne na opozičnej strane politického spektra SR !

Slovenská republika má vo svojom právnom poriadku aj zákon 73/1995 Z.z. – ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky, kde sa v PIATEJ ČASTI – POVINNOSTI CUDZINCA A ĎALŠÍCH OSôB v §19, Povinnosti cudzinca, Cudzinec je povinný, odsek a) uvádza : „dodržiavať zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky“.

Z vyššie citovaného zákona platného pre cudzincov nachádzajúcich sa na území SR či už prechodne alebo na trvalejšom pobyte, jasne vyplýva, že sú povinný bezpodmienečne dodržiavať zákony platné na území SR a to všetky bez výnimky ! A teda, ak vieme, že niektorí politicky predstavitelia USA, štátov EÚ sa hanebne vyjadrujú o Ruskej federácií a teda aj o ruskom národe, ako takom, tak by mali tiež podliehať u nás platnému trestnému zákonu 300/2005 Z.z., § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Veď ako si máme vysvetliť a právne správne vyložiť vyjadrenia niektorých týchto zahraničných politikov, keď sa o Ruskej federácií vyjadrujú dehonestujúco a žiadajú, aby sa zaviedli voči Ruskej federácií a teda aj voči občanom ruskej federácie prísne ekonomické a politické sankcie ?! Ak sa o Ruskej federácií verejne vyjadrujú, že je to svetové zlo a je potrebné ho mať pod kontrolou a to tým, že sa celé NATO spojí a bude vynakladať na zbrojenie ešte viac financií, ako doteraz a na území bývalých štátov Varšavskej zmluvy je potrebné vybudovať základne U.S. Army, z ktorých by americké vojská, ale aj vojska „spriatelených“ štátov NATO mali možnosť okamžitého zásahu voči Ruskej federácií a to hlavne ak sa na základe „pravdivých“ informácií o Ruskej federácií vytvorí taká verejná mienka občanov EÚ, že je tu hrozba vojenského napadnutia zo strany Ruskej federácie ?! Tu NAKA nevidí dôvody na začatie trestného stíhania takýchto zahraničných politikov, ktorí sa môžu resp. nachádzajú na území SR. Tu NAKA nevidí, že takéto vyjadrenia spĺňajú a napĺňajú atribúty u nás platného zákona o Hanobení národa (ruský národ), rasy a presvedčenia ?! Naozaj takéto názory u niektorých občanov SR nevyvolávajú a nepodnecujú vo vzťahu k Ruskej federácií a k ruskému národu nenávisť ?! Nuž ja si myslím, že áno, a teda by to mal byť trestný čin a malo by sa voči takýmto zahraničným politikom nachádzajúcim sa na území SR, hoc aj nakrátko (počas zahraničnej návštevy) postupovať presne tak, ako to ukladá náš právny poriadok v zmysle prípadu odsúdeného p. Milana Mazureka a obvineného p. Roberta Fica !!!

A čo výroky niektorých našich , zväčša opozičných politikov, napr. taký Peter Osuský, evanjelik, ktorý už bol členom – Demokratická strana, SDK, OKS a momentálne SaS (ktorá bude ďalšia ?!), tento pán sa na adresu Ruskej federácie a teda aj na ruský národ, vyjadruje nasledovne : „…Ruská federácia je najväčším nebezpečenstvom pre demokratickú Európu…“, „Od porážky Hitlera je Rusko trvale tým najväčším nebezpečenstvom pre demokratickú Európu“ (zabudol p. Peter Osuský uviesť, že to boli práve Rusi a ruský národ, ktorý oslobodil Európu od hitlerovského fašistického Nemecka!), „…Rusko bolo nebezpečenstvom v čase studenej vojny a je ním kontinuálne doteraz..“ a iné proti ruské nenávistné výroky. Tu p. Peter Osuský nehovorí len o vybranej skupine občanov, obyvateľov Ruskej federácie, ale pomenováva ich ako celok a teda vyvoláva a podnecuje voči všetkým občanom Ruskej federácie k nenávisti a jeho zámerom, je v nás všetkých vyvolať strach z Ruskej federácie a ruského národa ako celku a to aj napriek tomu, že tomu tak nie je ! Tu NAKA nevidí opodstatnenie stíhať tohto pána na základe Trestného zákona 300/2005 Z.z. za hanobenie národa, rasy a presvedčenia ?!

Tu je akýsi nepomer v posudzovaní výrokov pánov Milana Mazureka, Roberta Fica a niektorých pánov politikov USA, EÚ ! Zatiaľ, čo výroky p. Milana Mazureka a p. Roberta Fica sa zakladajú na osobnej skúsenosti a s najväčšou pravdepodobnosťou korešpondujú s pravdou, tak výroky niektorých politikov USA a EÚ na adresu Ruskej federácie a ruského národa s najväčšou pravdepodobnosťou absolútne nekorešpondujú s pravdou a teda ešte väčšmi spĺňajú podmienky na trestné stíhanie za Hanobenie národa, rasy a presvedčenia !

Na mojom článku som chcel poukázať, že Trestný zákon 300/2005 Z.z. vo svojej časti DVANÁSTA HLAVA, Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové a hlavne jeho prvý diel Trestné činy proti mieru a ľudskosti, trestné činy terorizmu a extrémizmu, je právne „deravý“ a možnosť jeho výkladu je nejednoznačná najme § 423, ktorý znie :

 

(1) Kto verejne hanobí
a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo
b) skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.
(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) ako člen extrémistickej skupiny,
b) ako verejný činiteľ, alebo
c) z osobitného motívu.

 

Tu by som navrhoval, aby naše právne kapacity a legislatívci v oblasti práva zapracovali do tohto paragrafového znenia ešte odsek (3) v tomto znení : „Podstata trestného činu podľa odseku 1 a 2 sa nenaplnila, ak bolo dokázané, že sa dotknutá osoba alebo skupina osôb, vyjadrila na základe pravdivých podkladov a skutočného stavu v spoločnosti a nebol preukázaný úmysel spáchania tohto trestného činu.“

a odsek (4) v znení „Orgány činné v trestnom konaní sú povinné pri posudzovaní naplnenia trestného činu podľa odseku 1 a 2,  prednostne posudzovať a preverovať podľa odseku 3 tohto paragrafového znenia“.

Takže vážení, z mojej strany sa tu nejedná o žiadnu rusofíliu a ani žiadnu inú štátofíliu (áno som Slovakofil) a už vôbec nie o USAfóbiu, USAxenofóbiu alebo EÚfóbiu alebo EÚxenofóbiu a iné fóbie voči západnému a USA svetu, ale je potrebné zrovnať tie naše „metre“ vo vzťahu ku každému výroku, ktorý v sebe obsahuje tie atribúty trestného činu za ktoré bol odsúdený p. Milan Mazurek a nateraz tresne stíhaný p. Robert Fico, lebo povedzme si na rovinu, výroky p. Petra Osuského a jemu podobných politikov, vo vzťahu k Ruskej federácií sú alebo nie sú nenávistne ?, hanobia alebo nehanobia ruský národ ako celok ?, jeho vyjadrenia vo vzťahu k Ruskej federácií vyvolávajú a podnecujú občanov SR k nenávisti voči Ruskej federácií a ruskému národu ?, nuž odpovedzte si sami, a nech si sami pre seba odpovedajú aj príslušní policajti v NAKA a hlavne aj na GP SR !

Volebné právo až po tridsiatke !

20.01.2020

Je to šok ?, je to nereálne ?, je to "choré"?, ak sa v dnešnom článku budem venovať volebnému právu a to tým spôsobom, že navrhujem, aby sa v spoločnosti začala verejná diskusia na zvýšenie viac »

Polícia SR, zaisťovanie osôb v „súčinnosti“ médiami!

17.01.2020

Dobroslav Trnka bol včera zadržaný Políciou SR (PSR), s tým súhlasím a súhlasím aj s tým, že sa tak malo udiať už oveľa skôr a taktiež súhlasím aj s tým, že mali byť zadržané aj viac »

Polícia SR a Čaputová nekonajú v súlade so záujmami „demokratickej“ opozície !

17.01.2020

V Dobroslav Trnka bol včera zadržaný Políciou SR (PSR), s tým súhlasím a súhlasím aj s tým, že sa tak malo udiať už oveľa skôr a taktiež súhlasím aj s tým, že mali byť zadržané aj viac »

počasie 21. 1. 2020

Počasie si na január pripravilo niečo výnimočné

20.01.2020 18:26

Masa vzduchu, ktorá je nad Európou, má parametre, ktoré meteorológovia považujú v januári za výnimočné.

migranti, presun

Rakúska polícia blízko hraníc s Českom a SR zadržala desiatky migrantov

20.01.2020 18:02

V nedeľu skoro ráno skončilo v rukách polície 44 občanov Afganistanu.

zuzana čaputová prezidentka

Čaputová odvolala z funkcie piatich sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov

20.01.2020 17:50

Prezidentka pri odvolaní postupovala podľa Ústavy SR a podľa zákona o sudcoch a prísediacich.

Mýto, kamión

Štát a dopravcovia sa o mýte nedohodli

20.01.2020 17:11

Ministerstvo dopravy a výstavby SR na stretnutí s autodopravcami v pondelok predložilo dva návrhy na úpravu zliav zo sadzieb mýta. Nepochodilo.

ferro

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 118
Celková čítanosť: 750832x
Priemerná čítanosť článkov: 6363x

Autor blogu

Kategórie