Založ si blog

NAKA by sa mala začať zaoberať výrokmi USA, EÚ a niektorých našich politikov vo vzťahu k Ruskej federácií !

V súvislosti na dianie okolo p. Milana Mazureka a p. Roberta Fica, že sa jeden dopustil a u druhého je tu podozrenie z trestného činu (§ 423 Trestného zákona SR 300/2005 Z.z.) – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia + schvaľovania tohto trestného činu, by bolo zaujímavé, keby sa NAKA, GP a následne aj súdy SR začali vážne venovať aj výrokmi niektorých politikov USA (dnešného nášho najväčšieho spojenca – „mierotvorcu“!), niektorých europoslancov a čelných predstaviteľov Bruselu, ale aj niektorých čelných predstaviteľov štátov EÚ, prevažne západnej časti Európy a našich pro amerických politikov, prevažne na opozičnej strane politického spektra SR !

Slovenská republika má vo svojom právnom poriadku aj zákon 73/1995 Z.z. – ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky, kde sa v PIATEJ ČASTI – POVINNOSTI CUDZINCA A ĎALŠÍCH OSôB v §19, Povinnosti cudzinca, Cudzinec je povinný, odsek a) uvádza : „dodržiavať zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky“.

Z vyššie citovaného zákona platného pre cudzincov nachádzajúcich sa na území SR či už prechodne alebo na trvalejšom pobyte, jasne vyplýva, že sú povinný bezpodmienečne dodržiavať zákony platné na území SR a to všetky bez výnimky ! A teda, ak vieme, že niektorí politicky predstavitelia USA, štátov EÚ sa hanebne vyjadrujú o Ruskej federácií a teda aj o ruskom národe, ako takom, tak by mali tiež podliehať u nás platnému trestnému zákonu 300/2005 Z.z., § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Veď ako si máme vysvetliť a právne správne vyložiť vyjadrenia niektorých týchto zahraničných politikov, keď sa o Ruskej federácií vyjadrujú dehonestujúco a žiadajú, aby sa zaviedli voči Ruskej federácií a teda aj voči občanom ruskej federácie prísne ekonomické a politické sankcie ?! Ak sa o Ruskej federácií verejne vyjadrujú, že je to svetové zlo a je potrebné ho mať pod kontrolou a to tým, že sa celé NATO spojí a bude vynakladať na zbrojenie ešte viac financií, ako doteraz a na území bývalých štátov Varšavskej zmluvy je potrebné vybudovať základne U.S. Army, z ktorých by americké vojská, ale aj vojska „spriatelených“ štátov NATO mali možnosť okamžitého zásahu voči Ruskej federácií a to hlavne ak sa na základe „pravdivých“ informácií o Ruskej federácií vytvorí taká verejná mienka občanov EÚ, že je tu hrozba vojenského napadnutia zo strany Ruskej federácie ?! Tu NAKA nevidí dôvody na začatie trestného stíhania takýchto zahraničných politikov, ktorí sa môžu resp. nachádzajú na území SR. Tu NAKA nevidí, že takéto vyjadrenia spĺňajú a napĺňajú atribúty u nás platného zákona o Hanobení národa (ruský národ), rasy a presvedčenia ?! Naozaj takéto názory u niektorých občanov SR nevyvolávajú a nepodnecujú vo vzťahu k Ruskej federácií a k ruskému národu nenávisť ?! Nuž ja si myslím, že áno, a teda by to mal byť trestný čin a malo by sa voči takýmto zahraničným politikom nachádzajúcim sa na území SR, hoc aj nakrátko (počas zahraničnej návštevy) postupovať presne tak, ako to ukladá náš právny poriadok v zmysle prípadu odsúdeného p. Milana Mazureka a obvineného p. Roberta Fica !!!

A čo výroky niektorých našich , zväčša opozičných politikov, napr. taký Peter Osuský, evanjelik, ktorý už bol členom – Demokratická strana, SDK, OKS a momentálne SaS (ktorá bude ďalšia ?!), tento pán sa na adresu Ruskej federácie a teda aj na ruský národ, vyjadruje nasledovne : „…Ruská federácia je najväčším nebezpečenstvom pre demokratickú Európu…“, „Od porážky Hitlera je Rusko trvale tým najväčším nebezpečenstvom pre demokratickú Európu“ (zabudol p. Peter Osuský uviesť, že to boli práve Rusi a ruský národ, ktorý oslobodil Európu od hitlerovského fašistického Nemecka!), „…Rusko bolo nebezpečenstvom v čase studenej vojny a je ním kontinuálne doteraz..“ a iné proti ruské nenávistné výroky. Tu p. Peter Osuský nehovorí len o vybranej skupine občanov, obyvateľov Ruskej federácie, ale pomenováva ich ako celok a teda vyvoláva a podnecuje voči všetkým občanom Ruskej federácie k nenávisti a jeho zámerom, je v nás všetkých vyvolať strach z Ruskej federácie a ruského národa ako celku a to aj napriek tomu, že tomu tak nie je ! Tu NAKA nevidí opodstatnenie stíhať tohto pána na základe Trestného zákona 300/2005 Z.z. za hanobenie národa, rasy a presvedčenia ?!

Tu je akýsi nepomer v posudzovaní výrokov pánov Milana Mazureka, Roberta Fica a niektorých pánov politikov USA, EÚ ! Zatiaľ, čo výroky p. Milana Mazureka a p. Roberta Fica sa zakladajú na osobnej skúsenosti a s najväčšou pravdepodobnosťou korešpondujú s pravdou, tak výroky niektorých politikov USA a EÚ na adresu Ruskej federácie a ruského národa s najväčšou pravdepodobnosťou absolútne nekorešpondujú s pravdou a teda ešte väčšmi spĺňajú podmienky na trestné stíhanie za Hanobenie národa, rasy a presvedčenia !

Na mojom článku som chcel poukázať, že Trestný zákon 300/2005 Z.z. vo svojej časti DVANÁSTA HLAVA, Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové a hlavne jeho prvý diel Trestné činy proti mieru a ľudskosti, trestné činy terorizmu a extrémizmu, je právne „deravý“ a možnosť jeho výkladu je nejednoznačná najme § 423, ktorý znie :

 

(1) Kto verejne hanobí
a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo
b) skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.
(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) ako člen extrémistickej skupiny,
b) ako verejný činiteľ, alebo
c) z osobitného motívu.

 

Tu by som navrhoval, aby naše právne kapacity a legislatívci v oblasti práva zapracovali do tohto paragrafového znenia ešte odsek (3) v tomto znení : „Podstata trestného činu podľa odseku 1 a 2 sa nenaplnila, ak bolo dokázané, že sa dotknutá osoba alebo skupina osôb, vyjadrila na základe pravdivých podkladov a skutočného stavu v spoločnosti a nebol preukázaný úmysel spáchania tohto trestného činu.“

a odsek (4) v znení „Orgány činné v trestnom konaní sú povinné pri posudzovaní naplnenia trestného činu podľa odseku 1 a 2,  prednostne posudzovať a preverovať podľa odseku 3 tohto paragrafového znenia“.

Takže vážení, z mojej strany sa tu nejedná o žiadnu rusofíliu a ani žiadnu inú štátofíliu (áno som Slovakofil) a už vôbec nie o USAfóbiu, USAxenofóbiu alebo EÚfóbiu alebo EÚxenofóbiu a iné fóbie voči západnému a USA svetu, ale je potrebné zrovnať tie naše „metre“ vo vzťahu ku každému výroku, ktorý v sebe obsahuje tie atribúty trestného činu za ktoré bol odsúdený p. Milan Mazurek a nateraz tresne stíhaný p. Robert Fico, lebo povedzme si na rovinu, výroky p. Petra Osuského a jemu podobných politikov, vo vzťahu k Ruskej federácií sú alebo nie sú nenávistne ?, hanobia alebo nehanobia ruský národ ako celok ?, jeho vyjadrenia vo vzťahu k Ruskej federácií vyvolávajú a podnecujú občanov SR k nenávisti voči Ruskej federácií a ruskému národu ?, nuž odpovedzte si sami, a nech si sami pre seba odpovedajú aj príslušní policajti v NAKA a hlavne aj na GP SR !

Zastane sa Z. Čaputová „dobytka“ a okamžite sa obráti na Ústavný súd SR alebo. ..

23.07.2021

…sa na neho vykašle, totálne ho odignoruje, ako obvykle?! Áno, aj ja podľa „naj novinára“ „najobjektívnejšieho“ média, denníka SME.SK, Petra Schutza, patrím medzi ten ním označený ľudský dobytok, ako nás „pekne“ nazval lebo nie som Covid zaočkovaný a urobím maximum, aby som takýmito experimentálnymi vakcínami nebol nikdy zaočkovaný a zároveň odmietam [...]

Protesty 1. septembra 2021 proti dnešnej covidchuntovláde nie sú pomoc ani SMERU-SSD, ani R. Ficovi, ale sebe samému!

22.07.2021

Strach, nekonečný strach tých, čo pred parlamentnými voľbami 2020 za absolútnej pomoci Západnej rozvratnej činnosti a USA administratívy, ale hlavne za pomoci všetkých „mienkotvorných“ médií pôsobiacich na území SR na čele so štátnou RTVS prišli k moci, ako slepé kura k zrnu! Hlavne Igor Matovič, ktorý ani nechcel byť víťazom volieb, ihneď po vyhlásení takmer [...]

S pápežom, len plne zaočkovaní. S Bohom bez rozdielu každý!

21.07.2021

Čítam, počúvam a neverím vlastným ušiam ani očiam, kam až zachádzajú dnešní „slovenskí“ Covidchuntovládcovia. Už im nestačí, že rozdeľujú/segregujú občanov SR na základe svetských, ich Covidchuntovskovládnych parametrov, oni už absolútne bez hanby a bez zábran rozdeľujú občanov SR na veriacich zaočkovaných a na veriacich nezaočkovaných, pričom z tých [...]

Mária Kolíková

Parlament odklepol lehotu pri trvaní kolúznej väzby

23.07.2021 17:42

Úpravu schválili 77 hlasmi.

DPB / Autobusy / MHD

Cestujúci slovne napadli vodiča bratislavskej MHD, odmietli mať vo vozidle rúško

23.07.2021 16:50

Skupina cestujúcich, najmä v staršom veku, vodičovi vulgárne nadávala. Incident zachytáva video, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami.

LGBT / Dúha / Pride /

Verejná ochrankyňa práv Patakyová podporí Dúhový Pride aj tento rok

23.07.2021 16:33

Patakyová ho podporí prejavom na virtuálnom podujatí, ktoré sa uskutoční v sobotu i vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv počas piatka.

Polícia / Kukláči / NAKA /

Otvorená vojna: Inšpekcia vyšetruje elitných policajtov

23.07.2021 16:11

Policajná inšpekcia začala prešetrovať podozrenia o protizákonných praktikách elitných vyšetrovateľov z NAKA a obvinila troch pochybných svedkov zo zločineckej skupiny takáčovcov.