Založ si blog

p. Čaputová, Vy a Vaše „zvolenie“ má v Európe obdobu ? Určite nie !

Na úvod citát p. Čaputovej k NRSR schválenému zákonu o zákaze zverejňovania politicky nekorektných prieskumov verejnej mienky : „Tá lehota je mimoriadne dlhá, nemá to v Európe obdobu. Mám vážny problém z hľadiska ústavnosti takejto právnej úpravy . Toto vážení občania SR,  nie je vyjadrenie nezávislej prezidentky SR a prezidentky všetkých občanov SR, toto je vyjadrenie „prezidentky“ všetkých „demokratických“ opozičných strán. Toto je presne ich rétorika !

Na úvod p. Čaputová dve krátke poznámky :

– NRSR neschvaľuje a neprijíma zákony, ktoré sú buď obdobné alebo neobdobné v Európe, ale schvaľuje a prijíma zákony , ktoré sú alebo nie sú prospešné pre občanov SR ! NRSR sa nesmie pozerať na zákony iných štátov len a na základe obdobnosti alebo neobdobnosti a následne navrhovať a schvaľovať naše slovenské zákony. Absolútne pomýlené a neprípustné ! NRSR sa jednoznačne musí pozerať na to, aby zákony ktoré má predložené na prerokovanie a schválenie boli čisto v súlade so záujmami občanov SR a SR ako samostatného a suverénneho štátu !

– bez hanby hovoríte, že máte vážny problém o ústavnosti takejto právnej normy !, a do akej miery máte vážny problém o ústavnosti prezidentských volieb 2019 a o ústavnosti Vášho vymenovania do kresla najvyššieho ústavného činiteľa SR ?!, keď podľa Ústavy SR jedine Ústavný súd SR môže rozhodnúť či prezidentské voľby boli v súlade s Ústavou SR ! A o tento výklad a rozhodnutie má ÚSSR na stole ústavnú sťažnosť JUDr. Harabina, ktorú ÚSSR prijal ako oprávnenú na svoje prejednávanie a upozorňujem, že až do vynesenia jeho rozhodnutia o tejto sťažnosti, nemôžu byť takéto „výsledky“ prezidentských volieb, v demokratickom zriadení považované za právoplatné !, a každý, kto si čo i len trochu váži Ústavu SR a demokratické zriadenie nášho štátu, by sa mal akýchkoľvek ďalších krokov v tejto veci zdržať!  Čo Vám Vaše hodnotové nastavenie nedovoľovalo !

No ale pozrime sa p. Čaputová prečo tak vehementne obhajujete tieto politicky nekorektné prieskumy verejnej mienky, súkromných agentúr, ktoré vykonávajú tieto politické prieskumy na objednávku jednotlivých politických strán (väčšinou dnes pre „demokratickú“ opozíciu), za nie malé „stranícke“ peniaze, mätú nerozhodnutých voličov a hlavne mladých voličov. Lebo davová psychóza je veľmi veľký a silný hráč, a ak volič vidí, že jeho strana alebo ním vyvolená politická osoba má v prieskumoch nejakých 3,5 %, tak si povie, tu sa neoplatí dávať svoj hlas, nemá to význam, veď by ma mohlo moje okolie považovať za hlupáka !, ale keď ma niekto v poslednom prieskume verejnej mienky pred volebným moratóriom až 52,9 %, a nedá sa už na tento prieskum reagovať !, ako ste to mala Vy od AKO, tak si volič povie, SUPER tejto dám svoj hlas !, lebo čo ja som horší a sprostejší, ako tých 52,9 % … !

Takže ešte raz p. Čaputová, aj keď som o tom už viackrát písal vo svojich predošlých článkoch, ale zjavne sa to vo Vašom prípade bagatelizuje !, rozmeňme si na drobné Váš „objektívny“ raketový nárast v prieskumoch verejnej mienky pred prezidentskými voľbami 2019, ktorú pre „Vás“ vykonávala „objektívna“ agentúra AKO !

V decembri 2018 (03.12.-04.12) Vám táto agentúra namerala „až“ 6,6 % („gentleman“ Mistrík 14,8 %, teda mala ste sa vzdať v jeho prospech !), len o dva mesiace neskôr február 2019 (08.02.-12.02.) už máte 14,7 % („gentleman“ Mistrík 15,8 %, teda mala ste sa vzdať v jeho prospech !) pýtam sa čím ste tak ohúrila slovenského voliča že nastal za tak krátky čas nárast „Vašich“ ( v úvodzovkách preto lebo niekto iný chcel a aj to dosiahol, aby ste sa práve vy a za každú cenu, stala novou hlavou SR !) preferencií, takmer o 223 % !, nuž pravda je taká, že Vy nič, ale média a peniaze Vašich „sponzorov“ sú za týmto nárastom.

Poďme však ďalej, AKO február 2019 (22.2.-25.2.) už máte 27,5 % ! a „gentleman“ Mistrík aj napriek tomu, že tiež vedie nie lacnú predvolebnú kampaň a naplno, má už len 16,8 % a je aj proti svojej vôli prinútený sa vzdať vo Váš prospech, a absolútne „nezištne“, aj keď očividne vládze a má dosť síl (teda peňazí), opúšťa pretekársku dráhu tesne pred tým, ako by preťal cieľ. Nuž len hlupák by uveril tomu, že jeho odstúpenie bolo na základe politických dohôd „demokratických“ opozičných strán !, v pozadí stál niekto tretí – prezradíte p. Čaputová, kto to bol a prečo?!

Následne pán Mistrík teda odstupuje a Vám AKO „namerala“ vo „verejnom“ prieskume od 27.02. – 28.02.2019 neuveriteľných 52,9 % a zverejňuje to, len tak sama od seba a nie na požiadavku toho, kto si tento prieskum zaplatil, v predvečer volebného moratória aj na zverejňovanie politických prieskumov k voľbe prezidenta SR !!!

Záver k tomuto je p. Čaputová ten, že nie Vaša „charizma“ a Váš „úžasný“ životný príbeh a Vaše hodnotové nastavenie, zapríčinilo ten neuveriteľný nárast preferencií, ale „čisté“ „stranícke“ peniaze, ktoré boli vynaložené na takéto „objektívne“ prieskumy verejnej mienky.

Žiadam Vás, aj agentúru AKO, aby ste podrobne zverejnili, kto zadával tieto prieskumy, koľko ktorý prieskum stál a zverejniť telefónne čísla volaných, keď neboli tajné pre AKO, tak nemôžu byť tajné ani pre širokú verejnosť, v ktorej časti SR sa tento prieskum robil, či to bola len Bratislava alebo to boli Lazy severného, stredného alebo východného Slovenska, vek respondentov a pod.

A ak chcete aby občan SR, oprávnený volič SR, bol objektívne informovaný o tom koho by si mal s kandidujúcich v politických voľbách vybrať, tak by to nemalo byť v žiadnom prípade na základe pochybných verejných prieskumov „objektívnymi“ a súkromnými agentúrami, ale na základe odprezentovania ich volebného programu a to sa objektívne dá dosiahnuť jedine tým, že budete apelovať na „verejnoprávnu“ RTVS, aby počas 50 dňového moratória na zverejňovanie politicky zmanipulovaných prieskumoch verejnej mienky o preferenciách jednotlivých kandidujúcich strán, RTVS usporiadala minimálne päť veľkých okrúhlych stolov (ako to bolo pred PV 1998 – keď bol pri moci zlý Mečiar, https://www.youtube.com/watch?v=QD43YGzQ4GM ), za ktorým by sedeli zástupcovia všetkých politických strán a hnutí kandidujúcich v PV 2020, a nie ich rozdeliť po štyroch na základe už spomínaných „exkluzívnych“ prieskumov politickej verejnej mienky od „najslabších“ po „najsilnejších“, lebo akáže to potupa ,alebo žeby strach!, pre p. Kisku, ktorého strana, keď to tak pôjde ďalej bude mať v prieskumoch tiež 52,9 % a to tesne pred moratóriom !, ak by mal sedieť za jedným stolom s takou „liliputánskou“ stranou VLASŤ, kde by ju zastupoval jej líder JUDr. Harabin, hlavne keď „objektívna“ agentúra AKO jej bude neustále „vykazovať“ „objektívnych“ 1,3 % ! (07.10.-10.10.2019 –  https://ako.sk/wp-content/uploads/2019/10/AKOPREFERENCIEOKT2019.pdf )

Veď p. Harabin si „zaslúži“, pri svojom životnom príbehu a hodnotovom nastavení, aby podľa posledných preferencií agentúry AKO sedel v diskusnej relácií s týmito jemu „rovnými“ kandidujúcimi subjektami – Dobrá voľba p. Drucker 1,7 %, Socialisti.sk p. Chmelár 1,3 %, KSS p. Hrdlička 0,4 % a Strana zelených 0,4 % p. Petrík.

„Velikán“ slovenskej politiky p. Kiska Za ľudí 12 %, by v štúdiu RTVS, podľa „objektívneho“ prieskumu AKO, sedel a vysoko odborne diskutoval so – SMER-SD 20,1 % p. Pellegrini (ako volebný líder strany), PS/SPOLU 12,7 % p. Truban, a ak to nebude v rozpore s „demokratickými“ princípmi, ktoré „vyznáva“ vedenie RTVS tak aj s K-ĽSNS 12,3 % (ale tu sa už robia všetky potrebné „demokratické“ kroky – kriminalizácia p. Mariána Kotlebu, aby preferencie klesli pod 5% !) p. Marián Kotleba .

Takže tak by p. Čaputová malo podľa „Vás“, vyzerať „objektívne“ a „demokratické“ informovanie voličov SR o šanciach vo voľbách do NRSR, jednotlivých politických stranách a hnutí pôsobiacich na území SR podľa Vášho hodnotového videnia sveta ?! Toto je ako vzdialené resp. v súlade s obvyklosťami v iných štátoch Európy pri prezentovaní politických súperov v politickom boji o účasť v národných parlamentoch ?, a na takýto postup a formu informovania občanov SR a oprávnených voličov SR o zvoliteľnosti resp. nezvoliteľnosti jednotlivých kandidujúcich subjektov do NRSR 2020, už nemáte pochybnosť z hľadiska ústavnosti ?!!!

Záver :

Ak sa v najbližších dňoch, p. Čaputová, dostanete k tomu , či tento zákon podpísať, alebo nepodpísať (a tým „nabiť“ Vašej „demokratickej opozícií“ zbraň na podanie ústavnej sťažnosti o tomto zákone), tak ho posudzujte z hľadiska občana SR a oprávneného voliča SR a nie z pohľadu „potrieb“ politických strán a hnutí SR a ich mecenášov, ktorí sú v pozadí, a už vôbec nie z pohľadu toho, že z čoho že to už budú potom „žiť“ „objektívne“ agentúry pre prieskum politickej verejnej mienky, a zákon bez výčitiek svedomia PODPÍŠTE !!! Agentúry majú počas štyroch rokov v medzi volebnom období až 1460 dní na to, aby vydávali „svoje“ „objektívne“ a „nemanipulovateľné“ politické prieskumy verejnej mienky, z ktorých im tento zákon odkrojí posledných 50 dní a teda sa im tento čas skráti „len“ na 1410 dní, na slušný zárobok teda dosť dlhý čas, či nie ?! A nebojte sa p. Čaputová, ja verím, že tento zákon si onedlho osvojí väčšina štátov Európy a teda už bude mať v Európe obdobnosť !!!

Návšteva Pápeža v SR – pretvárka, faloš, farizejstvo!

16.09.2021

Nie, nejdem hodnotiť pápeža Františka lebo súhlasím s tým, čo napísal Eduard Chmelár na svojom FB profile, že – „Nemýľte sa – toto nie je pápež bratislavskej kaviarne, nie je to ten gýčový ujo, ktorého vám ukazujú v sklenenej vitrínke.“ Nuž áno o predošlom živote pápeža Františka, toho veľa naštudovaného nemám a teda sa nebudem k nemu nijako [...]

Očistec „očistca“!

15.09.2021

Zapredanecké, neoliberálne, Covid apartheidnej segregačnej diktatúre naklonené „slovenské objektívne“ média doslova šalejú! „Novinárske“ vlasy si trhajú! Koľkože títo zapredaneckí „novinári“ nadpráce vykonali, aby sa naplnili slová Igora Matoviča o tom, že oni (Matovičovci a spol.) budú iní, ako tí pred nimi, že oni kradnúť nebudú, že oni sú Vláda [...]

O 5 minút 12 – 12. 9. 2021 – nebotyčná tuposť a hlúposť!

14.09.2021

Ostatná politická diskusia na RTVS O 5 minút 12 bola pre mňa osobne, ukážkou totálnej nebotyčnej tuposti a hlúposti. Hovorím o moderátorovi RTVS Marekovi Makarovi a dvoch „dámach političkách“, o Anne Zemanovej z SaS a Miriam Šutekovej zo Za ľudí. Marek Makara považuje stav rozhádanosti a rozštiepenosti v zo Za ľudí pre občanov SR za tak dôležitý, že [...]

Týždeň mobility, bicykel

Namiesto áut kroky i cestovanie zadarmo

17.09.2021 04:45

Urobte 10-tisíc krokov a vyhrajte, alebo sa vyberte tatranskou električkou za polovičnú cenu. Začal sa Európsky týždeň mobility.

Ide o pravdu, Marián Gavenda

Kňaz Gavenda v Ide o pravdu: V kauze Bezák je na ťahu Vatikán. Predpokladám ponuku diecézy mimo Slovenska

17.09.2021 04:25

„Pápež František vedel o tom, čo počas jeho návštevy prežíva prezidentka Zuzana Čaputová vo svojej rodine,“ priznal v relácii Ide o pravdu kňaz Marián Gavenda.

NAKA, polícia, vyšetrovanie

Bývalý šéf vyšetrovateľov Šátek: Medzi policajtmi mohol byť legalizant SIS

17.09.2021 04:00

Podľa šéfa niekdajšieho Úrad boja proti korupcii Jozefa Šáteka je zainteresovanosť tajnej služby v kauze údajného manipulovania svedkov podozrivá.

Očkovanie / Vakcína /

Viac ako dve tretiny Slovákov by sa nechali preočkovať treťou dávkou vakcíny

16.09.2021 23:01

Čo sa týka očkovania detí vo veku od 5 do 11 rokov, ochota zaočkovať ich proti ochoreniu COVID-19 bola u opýtaných veľmi nízka.