Založ si blog

Roman Michelko odmietol diskutovať v RTVS s Michalom Šípošom. Všetko zle!

Tak takto teda nie!

Nebuďme pokrytci a držme názorovú líniu, aj pri tejto Vláde SR.

Áno, ja som rád, že po PV 2023 vznikla práve takáto vláda na základe demokratického rozhodnutia občanov-voličov SR a nie „vláda“ progresivisticko-neoliberálna.

Áno, viem si predstaviť ešte jeden politicky subjekt, ktorý by mohol byť súčasťou tejto Vlády, ale ten v PV 2023 nezískal dostatočnú podporu obyvateľov-voličov SR na to, aby prekročili potrebný 5% prah do Parlamentu SR.

Ale nie toto je téma môjho dnešného článku.

Téma je – Roman Michelko (RM) a jeho odmietnutie diskutovať na obrazovkách zanikajúcej RTVS za jedným stolom, v jednom štúdiu s poslancom Parlamentu SR Michalom Šípošom (MŠ).

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/714728-michelko-odmietol-diskutovat-so-siposom-z-hnutia-slovensko/

Zámerne nepripisujem k menám ich politické zaradenie teda politický subjekt, ktorý v dnešnom Parlamente zastupujú.

A to z jediného jednoduchého dôvodu – všetci poslanci Parlamentu SR, sú si rovní!

Sú si rovní vo výkone svojho mandátu lebo do Parlamentu sa dostali na základe demokratického, slobodného rozhodnutia občanov-voličov SR!

Na každého jedného poslanca Parlamentu SR sa vzťahuje základný demokratický prvok našej Ústavy a tým je Čl.2, ods. (1) – „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“

A ďalej aj Čl. 73, ods.(2) – „Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.“

NIKDE v našej Ústave nie je napísané, že zvolení poslanci do Parlamentu SR a ich mandát má v Parlamente inú váhu podľa toho koľko získali oni priamo preferenčných hlasov od občana-voliča alebo koľko % získal ich politický subjekt!

Je jedno, či daného poslanca Parlamentu SR preferenčne krúžkovalo 100 000 alebo 1000 občanov-voličov!

Sila mandátu a oprávnenie vykonávať mandát poslanca Parlamentu je rovnaká, sú si rovné bez ohľadu získaných preferenčných hlasov resp. % zisku ich politického subjektu.

V prípade RM a MŠ je pomer preferenčných hlasov získaných v ostatných PV 2023 takýto – RM = 25 872 preferenčných hlasov a MŠ = 31 466 preferenčných hlasov.

To akože na základe tohto kritéria je MŠ poslancom Parlamentu SR s väčším mandátom ako RM lebo získal o 5594 preferenčných hlasov viac ako RM,

A zase naopak RM má väčší mandát poslanca Parlamentu SR lebo aj keď preferenčnými hlasmi je za MŠ, ale je súčasťou vládnej koalície?

Nuž veru NIE!

Ich mandát poslanca Parlamentu SR je absolútne rovnaký!

Len tak pre zaujímavosť – najviac preferenčných hlasov v ostatných PV 2023 získal Robert Fico (SMER-SSD) – 531 528 a najmenej preferenčných hlasov získal Peter Kalivoda (HLAS-SD) – 831.

Takže pomer medzi nimi je, že Fico získal o takmer 640 krát viacej preferenčných hlasov ako Kalivoda a to teda má znamenať, že poslanec Fico má o 640 krát väčší mandát poslanca Parlamentu SR ako Kalivoda?

Nuž veru NIE!

Áno, tento dlhší úvod bol z mojej strany potrebný, aby bol správne pochopený pre ďalší obsah tohto môjho článku.

Počas „vlád“ Matoviča/Hegera a Čaputovej Ódora (2020-2023), som bol tvrdo kritický k RTVS, keď si do štúdia pozývali len vybraných politikov vtedajšej opozície a zástupcov niektorých vtedajších politických subjektov takmer vôbec (K-ĽSNS).

Tvrdo som kritizoval hlavne fakt, že vtedajšie vedenie spravodajstva RTVS sa k neúčasti niektorých vtedajších opozičných poslancov diskusných reláciách RTVS obhajovalo tým, že s týmito vtedajšími opozičnými poslancami odmietajú ísť do diskusných relácií RTVS vtedajší koaliční poslanci!

Až to vyvrcholilo tým, že RTVS nedovolila vtedajšiemu opozičnému poslancovi Ľubošovi Blahovi vystúpiť v diskusnej relácií Sobotné dialógy s vtedajším koaličníkom, dočasne povereného riadením ministerstva obrany SR Jaroslavom Naďom – https://www.postoj.sk/125180/rtvs-nepustila-do-relacie-lubosa-blahu-ten-hovori-o-cenzure

Dôvody boli vraj dve – RTVS tvrdila, že Blaha nebol RTVS pozvaný, ale jeho kolega Marian Kéry a ten druhý mal byť ten, že Naď odmietol diskutovať za jedným stolom s Blahom.

Vtedy som jasne a ostro kritizoval spravodajstvo RTVS, že oni majú právo si vybrať politický subjekt do diskusnej relácie, ale nemali by mať právo si vyberať, či toho alebo onoho nominanta daného politického subjektu, ísť za tento politický subjekt diskutovať, neakceptovať.

A zároveň som ostro kritizoval vtedajší postup RTVS v podaní Marty Jančkárovej, že ak mal Naď odmietnuť diskutovať s Blahom lebo očakával Kéryho, tak Jančkárová a RTVS mali uplatniť princíp voľného kresla, ale nie vo vzťahu k Blahovi, ale jednoznačne vo vzťahu k Naďovi lebo on mal odmietnuť Blahu a nie opačne!

A dnes toto isté urobí RM?!

Takže držme líniu, rovnakú názorovú líniu pri všetkých politických subjektoch a teda ak RM odmietol spravodajstvu RTVS, sadnúť si v relácií O 5 minút 12 s opozičným, v PV 2023 riadne demokraticky zvoleným poslancom Parlamentu SR MŠ, za jeden diskusný stôl v jednom štúdiu, tak RTVS nemala postupovať tak ako postupovala.

RTVS dala najskôr polovicu relácie k dispozícií RM a následne druhú polovicu MŠ.

Nuž teda, všetko zle!

Ak RM odmietol diskutovať v jednom štúdiu za jedným stolom s MŠ, tak si RTVS mala uplatniť princíp prázdneho kresla voči RM a MŠ mal mať štúdio v celom vysielacom čase len pre seba!

Tu teda v novej STVR nesmú byť žiadne rozdiely!

Kto odmietne diskutovať s politickým oponentom lebo mu na ňom niečo politický vadí, tak práve tento by mal byť zo strany STVR „potrestaný“ tým, že si STVR uplatní princíp prázdneho kresla voči nemu a nie voči tomu, ktorý pozvanie prijal!

RM sa jednoducho mal podriadiť rozhodnutiu RTVS, pozvať si do diskusnej politickej relácie dva politické subjekty, jeden koaličný a druhý opozičný a zároveň RTVS má rešpektovať tých diskutujúcich, ktorých ten ktorý politický subjekt do tejto relácie nanominuje.

O tomto v novej STVR nebude rozhodovať ani opozičný, ba ani koaličný politik!

Nechceš diskutovať s tým alebo oným, tak nebudeš na teraz na obrazovkách verejnoprávnej, štátom platenej STVR!

BODKA!

Na záver ešte poznámka k RM.

RM sa bránil tým, že v dnešnej vládnej koalícií je taká nejaká dohoda, že nebudú chodiť do diskusných relácii  s poslancami Parlamentu SR, ktorý boli zvolení za OĽANO.

Nuž dobre.

Ak sa to týka komerčných médií, tak prosím, nech sa páči a v týchto médiach nech sa s tým vysporiadajú ako uznajú za vhodné.

Ale ak sa to týka verejnoprávneho štátom plateného média, tak tam si môžu dať tiež takúto podmienku, že nebudú diskutovať s niektorými opozičnými poslancami resp. s celým opozičným politickým subjektom, ale potom si musia byť vedomí, že teda nebudú vôbec účastní takýchto politických verejnoprávnych diskusných relácií a to absolútne nie z vôle STVR, ale výhradne z vlastnej vôle, z vlastného rozhodnutia!

Lebo politik, ktorý za niečo stojí, si za každým sadne so svojim politickým oponentom za jeden stôl, hlavne ak tým politickým oponentom je politik, ktorý ma rovnaký mandát poslanca Parlamentu SR, ako on sám!

RM mal jedinečnú možnosť v ostatnej politickej diskusii v O 5 minút 12 na obrazovkách RTVS elegantne MŠ pred divákmi, občanmi-voličmi SR politicky „upratať“ na základe faktov a nie sa brániť tým, že on si teda s poslancami za Matovičov politický subjekt nesadne za jeden diskusný stôl vo verejnoprávnej mediálnej inštitúcií lebo oni vraj nevedia diskutovať politicky vecne, politicky korektne a že vraj skĺzavajú do osobnej roviny!

No a čo?

Nech národ slovenský vidí, kto je politický neokrôchanec a kto je politický elegán!

No a pre mňa osobne RM v ostatnej relácií RTVS v O 5 minút 12, teda politickým elegánom nebol ani náhodou!

Odkaz novovzniknutej STVR a jeho novému vedeniu, aj v spravodajstve STVR, správajte sa voči politikom a politický subjektom rovnako bez toho, žeby ste ich posudzovali, či sú to koaličné alebo opozičné politické subjekty zastúpene v Parlamente SR a už vôbec nie na základe toho, kto koľko získal preferenčných hlasov od občanov-voličov SR resp. % v celkových výsledkoch.

Pre novú STVR musí byť rovnako dôležitý názor politika toho politického subjektu, ktorý získal 40%, ako toho, ktorý získal 5%!

A princíp prázdneho kresla uplatňovať nie voči tým politikom, ktorí neodmietli prísť diskutovať, ale výhradne voči tým, ktorí odmietli s týmto politikom diskutovať za jedným stolom v jednom štúdiu!

Verím, že to RM a celá dnešná koalícia pochopila, čo som im chcel týmto článkom naznačiť, odkázať lebo ak sa nebudú takto správať voči novovzniknutej STVR, tak potom nech sa nečudujú, že ich opozícia a im naklonené média budú označovať za tých, čo si chcú politický novú STVR podmaniť!

Na dnes, k tejto téme „len“ toľko.

Biden verí Putinovi a povzbudzuje ho do konečného víťazstva, Trumpa si vybral za svoju pravú ruku!

12.07.2024

A takýto človek vraj „vládne“ svetu? A takémuto človeku sa EÚ klania? Naozaj toto už ani nie je smiešne! Toto je tragédia, ktorá môže ľudstvo veľmi mrzieť! Toto je na hlboké zamyslenie sa! Je nemysliteľné, aby človek s tak ťažkým mentálnym postihnutím, aké s najväčšou pravdepodobnosťou má „prezident“ USA Joe Biden, bol ten, ktorého budú poslúchať [...]

Samit NATO Washington 2024 – spolok mierotvorcov alebo kazisvetov?

11.07.2024

Hneď na úvod celkom jasne napíšem, že ak by to bolo v mojej moci, tak by som okamžite z tohto spolku stiahol Pellegriniho aj Blanára a nechal by som tam za SR len tých najnižšie protokolárne postavených z nášho rezortu zahraničnej diplomacie, ktorý by tam boli pro forma! Z obsahu článku jasne vyplynie prečo. Ale pekne po poriadku. Vo Washingtone prebieha stretnutie NATO, [...]

Bola to Moskva alebo Kyjev? A opäť ani len náznak elementárnej zdržanlivosti!

10.07.2024

Isteže dňa 24.2.2022 to bola Moskva, ktorá vojensky vstúpila na územie Ukrajiny. O tom niet pochýb ani sporu. Spor nie je ani v tom, že tak učiniť nikdy nemala. V čom spor však je, či to bola akcia vyprovokovaná alebo nevyprovokovaná. Ale toto tu dnes riešiť nejdem. V dnešnom článku sa povenujem tomu, že tu máme opäť niečo, čo sa na území Ukrajiny nikdy stať nemalo [...]

Donald Trump

Streľba na Trumpa, agenti tajnej služby ho krvavého stiahli z pódia. Strelec je mŕtvy

14.07.2024 00:36, aktualizované: 02:04

Na predvolebnom mítingu Donalda Trumpa v Pensylvánii zazneli zvuky výstrelov, následne zakrvaveného exprezidenta odviedli bezpečnostné zložky z pódia.

Election 2020 Debate

Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

13.07.2024 20:25

Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Elon Musk

Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

13.07.2024 19:50

Miliardár daroval peniaze jednej z organizácií, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie amerického exprezidenta.

bane, uhlie, banník. baňa.

Poľský baník uväznený pod zemou viac než 48 hodín bol nájdený živý

13.07.2024 19:06

Baňu Rydułtowy vo štvrtok ráno okolo 08.00 h. v hĺbke približne 1 200 metrov zasiahli silné otrasy.