Založ si blog

„Nepriateľské“ média RTVS, SME. sk. .. , opäť plné klamstiev, dezinformácií, manipulovateľno-zavádzajúce!

Pravdu napíšuc, ani neviem, kde a s čím mám začať.

Včera, 17. novembra 2023, sa totiž tieto „objektívne“ média, len tak hmýrili klamstvami, dezinformáciami a zámernými jednostrannými názormi na 17. november 1989, na dobu, ktorú sme tu dovtedy žili v socialistickom zriadení a nie režime(!), doslova manipulovali hlavne s tými občanmi SR, ktorí sa narodili buď tesne pred 1990 alebo až po ňom…

To, čo absolútne propagandisticky páchala RTVS, na svojich všetkých troch okruhoch STV1, STV2 a hlavne na :24, tak to bolo niečo tak mediálne žumpárske, tak mediálne podlé, že toto, by sa už nikdy nemalo opakovať!

A ja pevne verím, že RTVS, sa v tomto politicko-manipulatívnom jednostrannom zameraní po nástupe novej demokratickej vlády, totálne zmení!

Že toto, sme na obrazovkách, štátom platenej, teda nami všetkými(!), RTVS videli naposledy!

To bolo niečo neskutočné!

Celý deň len politicko-ideologicky jednostranné informácie, komentáre, glosy…!

Ani náznak plurality, ktorú vtedajší socialistický ľud (hlavne mládež/študenti) taktiež požadoval!

Úplne sa im v nich stratil bežný socialistický, poctivo pracujúci človek!

Vyberali si len tých, čo jednoducho boli počas socializmu v absolútnej menšine, intelektuáli, kňazi, prepytujem disidenti (Jána Čarnogurského vynechali!) a podobných, ktorí bažili po nie, ani tak po slobode ako takej, ale len po osobnej slobode, ako svoje „poctivo“ zarobené socialistické, nie malé peniaze, kapitalistický investovať do hmotných statkov, ako si zakladať vykorisťovateľské kapitalistické veľko firmy, ako brázdiť za tieto peniaze svet, hore dole…, len nie poctivo pracovať na prospech všetkých! (a nenaplnilo sa to?)

RTVS, sa úplne vytratila podstata 17. novembra 1989!

Úplne sa im vytratila hlavná myšlienka, čo vtedajší socialistickí ľudia od udalosti po 17.11.1989 očakávali, čo chceli a čo hlavne nechceli!

Ak by v RTVS boli dnes demokrati, tak by nemali problém svoje jednostranné videnie 17.11.1989 vyvážiť napr. týmto – https://www.youtube.com/watch?v=Y_5SdEPrIu0&ab_channel=Drobnoh%C4%BEadEduardaChmel%C3%A1ra

Áno, ide o veľmi sledovanú reláciu Eduarda Chmelára na sociálnych sieťach, ktorá ma názov – „Drobnohľad Eduarda Chmelára“

Podpoznámka – táto relácia by mala mať na obrazovkách RTVS svoje miesto, minimálne raz do týždňa, ako jedná z politických relácií!

V tomto ostatnom videu, ktorému E. Chmelár dal priliehavý názov – „Začalo sa to lžou, pokračovalo to rozkrádaním a skončilo sa to neonormalizáciou“ –  https://www.youtube.com/watch?v=Y_5SdEPrIu0&ab_channel=Drobnoh%C4%BEadEduardaChmel%C3%A1ra, sa podrobne, objektívne, ideologicky nezaujato, venuje tomu, čo sa vlastne 17.11.89 odohralo, čo sa odohrávalo po tom, a čo sa vlastne od týchto udalostí ponovembrových, očakávalo z hľadiska absolútnej väčšiny vtedajšieho socialistického občana ČSSR!

Dovolím si tu a teraz, z tohto viac ako 17 minútového videa (vrelo odporúčam si ho vypočuť celé až do úplného konca) odcitovať, podľa mňa tri najdôležitejšie pasáže/úseky.

Prvá/ý – E. Chmelár jasne konštatuje toto – „…vždy ma pobaví, keď sa v deň tohto výročia kladú ľuďom také otázky typu – „Čo ste robili 17. novembra?“ No úprimne, ja si to nepamätám a väčšina ľudí asi tiež nie. Pretože 17. novembra, sa tu nedialo vôbec nič a len zopár zasvätencov vedelo, aké to bude mať dôsledky…“

Druhá/ý – „…ale naozaj to bola až taká ľudová revolúcia? V prvom rade si spomeňme, čo ju v skutočnosti odštartovalo. Nejaká demonštrácia študentov a pár úderov pelendrekmi, to by bolo málo. Bol to predovšetkým prvý ponovembrový hoax alebo dezinformácia o údajnej smrti študenta Šmída, z ktorého sa vykľul agent ŠTB Žifčák. Dnes sa v odborných kruhoch nazýva „Nežná revolúcia“, aj prvou farebnou revolúciou lebo mala všetky známky manipulácie, politickej manipulácie zo zahraničia.“

Tretia/í – „…teraz si uvedomme, čo vlastne ľudia žiadali. V prvom rade ich pobúrilo násilie, povedali si, že keď úž bijú naše deti, to už je trošku veľa. Ale všetko, čo chceli, chceli viac slobody. Chceli sa mať prirodzene ekonomicky lepšie, ale len tri (3%!) percentá, si ten vývoj predstavovali, ako obnovenie kapitalizmu. Drvivá väčšina ľudí nechcela demontovať socializmus, ako taký. To, že sa to potom udialo, bolo nielen v rozpore s tým, čo chceli samotní ľudia, ale samozrejme bolo to súčasťou širších plánov, pretože aj Západná ekonomika bola v tom čase v kríze a takto dosiahla vlastne nové trhy, ktoré im padli do náruče, ako manna nebeská

Počujete to, vy tam v dnešnej RTVS?

Prečo aj takýto názor dňa 17.11.2023, nezaznel resp. nemohol zaznieť na obrazovkách štátom, teda nami všetkými(!), platenej televízie?

Toto resp. takýto názor dnešnému slovenskému ľudu nedoprajete? Prečo?

A prečo dňa 17.11.2023 nezaznelo na obrazovkách slovenskej televízie a z éteru slovenského rozhlasu aj to, že ten západný kapitalistický svet, sa tak nevedel dočkať, kedy sa doslova vrhne na naše, dovtedy socialistické hospodárstvo, na to všetko, čo tu pre nás vybudovali krvopotne po II. sv. vojne naši starí rodičia a rodičia, že im nevadilo, že ich a nimi stvorený „demokrat“, prepytujem disident (ktorý mal vždy plné vrecká US dolárov a západonemeckých mariek. On mal dokonca počas socializmu doma slúžku!) Václav Havel, skladal svoju prezidentskú prísahu, nielenže na smiech všetkých ľudí v ČSSR, v krátkych nohaviciach (havlovky), ale na Ústavu ČSSR.

Už sa nevedeli, ani len dočkať, kedy sa úplne zmení zriadenie na kapitalistické, kedy sa zmení Ústava zo socialistickej na „demokratickú“, ale nechali Havla, aby pre neho, takého veľkého disidenta, bojovníka na „život a smrť“ proti súdruhom a socializmu, celkom zjavne potupne, prečítal text svojho prezidentského sľubu, ktorý vtedy začínal takto – „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Československej socialistickej republiky a veci socializmu…“ –  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1960/100/19600711.html alebo TU – https://www.ceskatelevize.cz/porady/10195164142-vypravej/13547-ve-stopach-doby/8269-prezidentem-cssr-se-stal-misto-gustava-husaka-vaclav-havel/

No a večer o 20:20 hod., 17.11.2023, RTVS, úplne mimo mediálnej korektnosti, uviedla v priamom prenose na :24 toto –  „Biela vrana“ – https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/20544/437847#10 (!!!)

Čo toto ma hľadať na obrazovkách štátom platenej RTVS???

Akási „Biela vrana“, je vysoko manipulatívna, nedemokratická akcia politických mimovládok –  Aliancia Fair-play a VIA IURIS!

Toto nemá čo hľadať na obrazovkách štátnej „verejnoprávnej“ televízie!!!

To nech si vysielajú na Markíze, JOJ alebo v TA3!

Verím, že takýto politicky marazmus, sme 17. novembra, zažili na obrazovkách Slovenskej televízie naposledy!

A teraz k tomu, čo v tento deň, okrem iného, predviedlo iné „objektívne“ médium, ktoré „hrdo“ nesie názov SME.sk…

Áno, aj tu sa „objektívne“ venovali 17.11.1989 a dobe pred ním…

A vytiahli rozhovor, ktorému dali totálne klamlivý, dezinformačný a vysoko manipulatívny názov – „Dubovský z ÚPN: Keby Blaha zvesil portrét prezidenta za komunizmu, do pol hodiny by mal na krku ŠtB“ https://domov.sme.sk/c/23244576/dubovsky-z-upn-keby-blaha-zvesil-portret-prezidenta-za-komunizmu-do-pol-hodiny-by-mal-na-krku-stb.html

Nie, ja sa tu teraz nebudem venovať celému, totálne manipulatívnemu rozhovoru Sme.sk s akýmsi Mgr. Patrikom Dubovským – historik, prepytujem akéhosi, dnes úplne politicky jednostranného ÚPN.

V prípade resp. v súvislosti tejto „osobnosti“ ÚPN, len pripomeniem jednu informáciu z jeho osobného životopisu – 1984-1988 absolvoval na FF UK Bratislava, na katedre Československých dejín a archívnictva, odbor archívnictvo.

Tak sa ho pýtam, Patrika, na akú známku urobil štátnicu z marxizmu a leninizmu?

Na výbornú!  Lebo mňa toto minulo len tesne lebo štúdium som na VŠDS Žilina končil až v júni 1990, kedy už táto skúška bola vynechaná, ale počas celého štúdia sme tento politický predmet mali, hlavne vedecký komunizmus a pod.

A teraz k veci.

Patrik Dubovský tvrdí, že ak by Blaha počas socializmu zvesil zo steny portrét Prezidenta ČSSR, od 1975 do 1990 Gustáva Husáka, tak do pol hodiny, by si po neho prišla ŠTB.

Pýtam sa ho, prečo tak zavádza a nepovie celú pravdu!

Lebo pravda je taká, že nielenže, by si po neho prišla vtedajšia Verejná bezpečnosť (VB), ale celkom určite, by bol za to postavený pred socialistický súd a podľa závažnosti, kde a za akých okolností by toto súdruhovi Husákovi vykonal, tak by si mohol v socialistickom väzení posedieť až dva roky.

Prečo Patrik nepovie, že vtedy bol takýto právny stav?

Prečo nepovie dnešnému kapitalistickému mladému človekovi, veci neznalému, že vtedy bol platný tento Trestný zákon 140/1961 Zb. – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/140/19670101.html – kde sa v časti – „Hanobenie republiky a jej predstaviteľa“, v §103, jasne píše toto – „Kto znižuje vážnosť prezidenta republiky,…potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo nápravným opatrením.“

Pýtam sa Patrika Dubovského, pozná dnešný náš Trestný zákon niečo také?

A nevie Patrik niečo o tomto? A tiež je to z denníka Sme.sk zo dňa 31.01.2002, že – „Pozastavenie účinnosti paragrafov o hanobení prezidenta nadobudlo platnosť“-  https://domov.sme.sk/c/225505/pozastavenie-ucinnosti-paragrafov-o-hanobeni-prezidenta-nadobudlo-platnost.html

Takže Ľuboš Blaha sa nedopustil žiadneho trestného činu, ba ani neporušil žiaden dnes platný zákon na území SR, „len“ vykonal to, čo je dnes na Slovensku dovolené, že občan SR môže všetko, čo mu Zákon nezakazuje!!!

Tak nech tu Patrik spolu so Sme.sk nenavodzujú atmosféru, že počas socializmu by bol Blaha už dávno v rukách štátnej bezpečnosti lebo vtedy by Blaha tým, žeby sňal portrét Prezidenta republiky, jasne konal v rozpore zo zákonom!

Dnes takto nekonal!

Takže tak, milí Slováci, občania-voliči SR, takto sa nás dnes snažia balamutiť, nami manipulovať a vnucovať nám nenávisť voči bývalému socialistickému zriadeniu!

Ale to sa veľmi mýlia, že my, čo sme socialistické zriadenie zažili, už aj ako dospelí, že im takéto klamstvá, dezinformácie budeme trpieť a že to prejdeme bez povšimnutia!

Záver:

Na záver predsa len ešte jeden citát z videa Eduarda Chmelára a to z tej časti, kde jasne bez ideologického zafarbenia konštatuje toto – „…po 34. rokoch, už musíme povedať , že niekde sa stala chyba, ak ten nenávidený normalizačný režim bol schopný stavať ročne desaťtisíce bytov, porovnajme si to s dnešnou situáciou. Keď boli schopní stavať nemocnice, keď boli schopní stavať školy, keď boli schopní stavať v každej dedine kultúrne domy…“

Veru Slováci, zamyslíme sa nad tým, čím nás tie „nepriateľské“, totálne „objektívne“ média, žiaľ dnes ešte stále aj RTVS(!), dennodenne kŕmia, a žiaľ nájde sa značná časť našej verejnosti, čo im to všetko bez náznaku, čo i len malého kritického myslenia spapká, aj s ich „objektívnym“ navijakom!

Verím, že po PV 2023, nastáva v našej republike doba, kedy sa začneme približovať k tomu, čo ľud socialistický chcel, vtedy v tých ponovembrových dňoch, mesiacoch a rokoch…k slobode, k pluralite…, Ale o tom, zase inokedy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerka Šimkovičová koná striktne v zmysle ústavy! Dezinfoscéna prská!

30.11.2023

Neexistuje (ani neexistovala) nikde na svete Vláda, ktorá by bola ideálna, a ktorej by sa nedalo nič vytknúť. A platí to aj o novej Vláde SR, ktorá vzišla z PV 2023. Ale ak je na jej konaní niečo, čo si zaslúži minimálne uznanie, ak nie pochvalu, tak je potrebné tak urobiť. A ja to dnes urobím. V dnešnom mojom článku ide o ministerku kultúry SR Martinu [...]

Začína Čaputová obracať kabát? Čo sa deje?

29.11.2023

Čaputová, by toto pred niekoľkými týždňami, mesiacmi…, neurobila za žiadnych okolností! Totiž, Čaputová sa pomaly začína stretávať so zahraničnými predstaviteľmi tých štátov, ktoré priamo neodsúdili Putina a RF za to, že vojenský vstúpili na územie Ukrajiny… Dokonca sa začína stretávať so zahraničnými predstaviteľmi tých štátov, ktoré po [...]

Ak o tomto Čaputová vedela, prečo nám to zatajila? !

27.11.2023

Čaputová sa chváli svojim výnimočným politickým a možno aj výnimočným ľudským vzťahom k Zelenskému. To znamená, žeby jej Zelenskyj nemal nič zatajovať! Zároveň je namieste si myslieť, že Čaputová má všetky informácie, ako z diania na domácej pôde, ako aj na pôde medzinárodnej! Zároveň je na mieste si oprávnene myslieť, sa domnievať, že Čaputová, ktorá [...]

Irán, sneh, zima

Poľskom otriasla tragédia. Iba 14-ročné dievča umrzlo pred supermarketom

01.12.2023 16:23

Okoloidúcim nenapadlo, že by dievčine s telefónom v ruke mohlo niečo byť, píšu poľské médiá.

kamióny, kolóny, hranice, vyšný komárnik, barwinek

Autodopravcovia zablokovali hraničný priechod Vyšné Nemecké, nepáči sa im dohoda medzi Ukrajinou a EÚ

01.12.2023 15:33, aktualizované: 15:55

Obmedzenie na prejazd kamiónov má trvať do odvolania.

autobus cesta sneh nehoda

Cesta medzi Liptovským Hrádkom a Hybe je neprejazdná. Donovaly sú pre nákladiaky uzavreté

01.12.2023 15:09

Medzi Liptovským Hrádkom a Hybe došlo k zrážke autobusu a nákladného auta.

krúžkovanie, Juraj Šeliga

Šeliga: Fico chce na najbližšom rokovaní rozhodnúť o zrušení špeciálnej prokuratúry a súdu. Podriadi ich Žilinkovi

01.12.2023 15:05

Dodal, že Špeciálna prokuratúra a Špecializovaný trestný súd môžu byť podriadené generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi,