Založ si blog

Čaputovej obžaloba nie je žiadne prekvapenie, je to logické vyústenie jej vedomého porušovania Ústavy SR!

V médiách, ktoré sa označujú za mienkotvorné, za „objektívne“, v tých médiach, v ktorých, odkedy Čaputová ohlásila svoju kandidatúru na Prezidenta SR až do dnešných dní, a možno aj na večné časy, na adresu Čaputovej nenapísali/nepovedali ani jedno jediné kritické slovko, tak v týchto médiách po včerajšku nastalo doslova zdesenie!

Na TV JOJ, to so zdesením označili, aj ako prekvapenie!

Nuž áno, pre nich je akékoľvek sa politické dotknutie ich politickej „posvätnej kravy“ Čaputovej, niečo nevídané, prekvapivé…

Tento môj článok je o tom, o čom som písal v niektorom zo svojich článkoch, už pred niekoľkými týždňami/mesiacmi, a neustále som na to poukazoval, keď som písal o tom, že Čaputová vedome porušuje Ústavu SR a že jedným z dôvodov jej trestného stíhania okrem vlastizrady je aj vedomé porušenie/porušovanie Ústavy SR!

Jednoznačne som poukazoval na Čl.107, ods.(1), že – „Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Obžalobu podáva Národná rada Slovenskej republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať.“

A jasne som vtedy napísal, že iniciovanie tohto článku, je v terajšom Parlamente SR bezpredmetné lebo aj keby sa našlo minimálne 30 poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze Parlamentu SR, tak by sa nenašlo dostatok poslancov (3/5), ktorí by zahlasovali za vykonanie takéhoto všeľudového hlasovania…

A ešte jasnejšie som vtedy napísal, že toto by mal byť bod programu nového Parlamentu SR, po PV 2023, zaradený minimálne medzi prvých 5 bodov!

A teraz k tomu, z čoho sú po včerajšku, „objektívne“ média a celá tá „demokratická“, neoliberálna časť nášho politického spektra tak vydesení, zdesení, zhrození…dokonca prekvapení!

Na včerajšej TB Predseda SMER-SSD ohlásil resp. informoval o tomto jasnom zámere SMER-SSD ihneď po zložení sľubov všetkých novozvolených poslancov slovenského Parlamentu.

Fico, okrem iného povedal – „…Chcem Vám oznámiť, že hneď po tom, ako bude ustanovujúca schôdza novej Národnej rady po Parlamentných voľbách, a tá bude pomerne rýchlo pretože má byť do 30. dní, myslím, od vyhlásenia výsledkov Parlamentných volieb, hneď potom, čo poslanci Národnej rady zložia sľub do rúk Predsedu Národnej rady, využijeme príslušné ustanovenie Ústavy SR a podáme návrh na obžalobu, na prezidentku SR…, …nám nič nebude brániť, pretože, ak aj rokovací poriadok hovorí o tom, že treba minimálne 30 poslancov Národnej rady na podanie takéhoto návrhu, to SMER bude mať k dispozícií, návrh predložíme, kvalifikovaný návrh, pretože tvrdíme, že sa dopustila úmyselného porušenia Ústavy, tým, že ako symbol Progresívneho Slovenska, si zavolala GP a žiadala od neho zmeniť rozhodnutie v prípade trestného stíhania človeka, ktorý chcel pomôcť udavačom, udavačom, ktorí pomáhali čurilovcom, keď robili tie zverstvá proti slovenskej opozícií…, …my už sa nemienime pozerať na vyčíňanie pani prezidentky, ktorá si robí čo chce…, …ja som presvedčený, že obžaloba bude podaná a bude sa o nej rokovať na národnej rade a ja vôbec nevylučujem, že sa nájde 90 poslancov na to, aby ten návrh bol schválený a aby sa obžaloba posunula na Ústavný súd SR…“ – https://www.ta3.com/relacia/902651/tb-strany-smer-ssd-o-obzalobe-na-prezidentku

Toľkoto z TB SMER-SSD o ich budúcej parlamentnej iniciatíve na podanie obžaloby na Čaputovú, ako „prezidentku“ SR.

Jeden z dôvodov, v ktorom Čaputová, ako „prezidentka“ SR vedome porušila Ústavu SR, SMER-SSD už odprezentoval, a ja z toho množstva vedomých porušení Ústavy SR Čaputovou ešte doplním toto.

Pamätáte si Slováci ako Čaputová ihneď na druhý deň išla, po vražde dvoch ľudí, pred bratislavskú kaviareň Tepláreň, a kde sa oficiálne ako Prezident SR, sústrastne vyobjímala s majiteľom tohto zariadenia, pred kamerami a objektívmi všetkých pozvaných „objektívnych“ médií? – viď TU – https://www.facebook.com/photo?fbid=661440268672679&set=a.407682584048450

Ak by toto Čaputová vykonala, ako občan SR, v tichosti, bez mediálnej pozornosti lebo to tak cítila, ako súkromná osoba, tak proti tomu by nemohol mať nikto žiadnych námietok. To by bolo absolútne v poriadku. Dobre, išla tam, vyjadrila takýmto spôsobom spolupatričnosť s tými, ku ktorým títo zavraždení chodili, patrili, bez mediálnej pozornosti a nikto o takejto jej súkromnej aktivite nemal ani len tušiť!

Ale tým, že toto vykonala, ako najvyšší ústavný činiteľ SR, ako Prezident SR, tak dala tomu úplne inú váhu a vedome porušila Ústavu SR.

A vraj v čom?

Nuž podľa mňa, jednoznačne v tomto!

Je potrebné jasne poukázať na to, že v našej Ústave máme pevne ukotvené aj toto -Čl.1, ods.(1) – „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“

A teraz navštívim web stránku Teplárne, ktorá ani nie je evidovaná, ako www.kaviarenteplaren.sk , takéto niečo na webe ani len neexistuje, ale ak si zadáte do vyhľadávača len napr. Bratislava Tepláreň, tak sa vám okamžite vysvieti toto – Queerslovakia.sk – https://queerslovakia.sk/teplaren/ , kde hneď v úvode sa dočítame toto – „Tepláreň je priestorom…“ – teda ide jednoznačne o predmetnú Tepláreň, o ktorej píšem v súvislosti s Čaputovou…

No a na tejto web stránke Teplárne, sa dočítame aj toto, a pevne verím, že Čaputová má o tom plnú vedomosť, tu sa okrem iného píše aj toto – „Po teroristickom útoku z roku 2022 sme bar premenili na osvetový a komunitný priestor, kde sa sústredíme na vzdelávanie o LGBTI+ téme a budovaniu komunity.“ – moja poznámka, klamú a zavádzajú lebo súdy ešte nerozhodli o tom, že malo ísť o teroristický čin, toto takto nad kvalifikovala iba Lipšicová „špeciálna“ prokuratúra.

Avšak na stránke Teplárne sa píše ešte aj toto – „Vitaj v Queer Slovakia, krajine nekonečných možností pre každého, kto patrí do LGBTI komunity alebo sa s ňou jednoducho len priatelí.“

Môžeme sa prieť, čo vlastne LGBTI/QUERR je.

Či to predstavuje len jednotlivcov v akejsi komunite bez vlastnej myšlienkovej identity na seba samých, čo a aké spoločenstvo sú, ale svojim spôsobom môžem celkom jasne povedať, že pre mňa je šírenie ich názorov ideológia presadzujúca ich spôsob života…

Viac o tom napr. a dosť zoširoka TU – „Synoda o synodalite a LGBT ideológia v cirkvi“ –  https://standard.sk/146241/synoda-o-synodalite-otvorila-otazku-pristupu-cirkvi-k-lgbt-ludom/

Takže čo urobila Čaputová?

V čom vedome porušila Ústavu SR?

Nuž tým, že ako oficiálny najvyšší ústavný činiteľ SR, takýmto spôsobom, ako keby zaviazal SR, žeby sa mala riadiť naša spoločnosť aj touto ideológiou!

 

Čaputová vedome porušila našu Ústavu aj tým, že ako hlavný veliteľ OS SR, sa nepostavila k protiústavnému posielaniu našich vojenských zariadení, zbraní…na Ukrajinu…a takýmto svojim protiústavným konaním zdecimovala aj ona našu armádu na úroveň, že dnes sme nútení tu mať všakovaké cudzie vojská, či už na zemi alebo na nebi lebo naša armáda, je aj vedomím konaním Čaputovej, doslova odzbrojená!

A to až do takej miery, že si ňou nevieme zabezpečiť ani len ochranu 200 km zelenej hranice s Maďarskou republikou!

Takže áno, na záver môžem za seba celkom určite konštatovať, že nový, pevne verím, že absolútne, možno aj ústavne, demokratický, pro národný, pro slovenský väčšinový Parlament SR podá na Čaputovú obžalobu na Ústavný súd SR, a že až do konca svojho „prezidentského“ mandátu (ak Ústavný súd SR nerozhodne skôr) sa bude musieť Čaputová všade kam pôjde, či už doma alebo v zahraničí, hanbiť za to, že je prvou hlavou nášho štátu, ktorá svoje „prezidentské“ obdobie dokončí (možno aj predčasne), ako obžalovaná z úmyselného/vedomého porušovania Ústavy Slovenskej republiky!!!

A toto nech je následne mementom pre všetkých našich alebo „našich“ budúcich prezidentov, či sa chcú počas výkonu mandátu Prezidenta SR dožiť takejto potupnej hanby, ktorá sa im po práve dostane od väčšiny národa slovenského, Ľudu slovenského!!!

P.S.

Ak by Ústavný súd SR Čaputovú v tejto obžalobe uznal vinnou, tak je na mieste, aby jej boli odobraté aj všetky výhody, ktoré si Prezidenti SR, po riadnom ukončení svojho mandátu užívajú, až do konca svojich životov!!!

 

 

 

 

 

 

Ministerka Šimkovičová koná striktne v zmysle ústavy! Dezinfoscéna prská!

30.11.2023

Neexistuje (ani neexistovala) nikde na svete Vláda, ktorá by bola ideálna, a ktorej by sa nedalo nič vytknúť. A platí to aj o novej Vláde SR, ktorá vzišla z PV 2023. Ale ak je na jej konaní niečo, čo si zaslúži minimálne uznanie, ak nie pochvalu, tak je potrebné tak urobiť. A ja to dnes urobím. V dnešnom mojom článku ide o ministerku kultúry SR Martinu [...]

Začína Čaputová obracať kabát? Čo sa deje?

29.11.2023

Čaputová, by toto pred niekoľkými týždňami, mesiacmi…, neurobila za žiadnych okolností! Totiž, Čaputová sa pomaly začína stretávať so zahraničnými predstaviteľmi tých štátov, ktoré priamo neodsúdili Putina a RF za to, že vojenský vstúpili na územie Ukrajiny… Dokonca sa začína stretávať so zahraničnými predstaviteľmi tých štátov, ktoré po [...]

Ak o tomto Čaputová vedela, prečo nám to zatajila? !

27.11.2023

Čaputová sa chváli svojim výnimočným politickým a možno aj výnimočným ľudským vzťahom k Zelenskému. To znamená, žeby jej Zelenskyj nemal nič zatajovať! Zároveň je namieste si myslieť, že Čaputová má všetky informácie, ako z diania na domácej pôde, ako aj na pôde medzinárodnej! Zároveň je na mieste si oprávnene myslieť, sa domnievať, že Čaputová, ktorá [...]

Irán, sneh, zima

Poľskom otriasla tragédia. Iba 14-ročné dievča umrzlo pred supermarketom

01.12.2023 16:23

Okoloidúcim nenapadlo, že by dievčine s telefónom v ruke mohlo niečo byť, píšu poľské médiá.

kamióny, kolóny, hranice, vyšný komárnik, barwinek

Autodopravcovia zablokovali hraničný priechod Vyšné Nemecké, nepáči sa im dohoda medzi Ukrajinou a EÚ

01.12.2023 15:33, aktualizované: 15:55

Obmedzenie na prejazd kamiónov má trvať do odvolania.

autobus cesta sneh nehoda

Cesta medzi Liptovským Hrádkom a Hybe je neprejazdná. Donovaly sú pre nákladiaky uzavreté

01.12.2023 15:09

Medzi Liptovským Hrádkom a Hybe došlo k zrážke autobusu a nákladného auta.

krúžkovanie, Juraj Šeliga

Šeliga: Fico chce na najbližšom rokovaní rozhodnúť o zrušení špeciálnej prokuratúry a súdu. Podriadi ich Žilinkovi

01.12.2023 15:05

Dodal, že Špeciálna prokuratúra a Špecializovaný trestný súd môžu byť podriadené generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi,